Hart van Almelo - Wierden

5 oktober 2018

Hart van Almelo - Wierden 5 oktober 2018


Einde in zicht voor 'kastje-naar-de-muur' voor hulp

ALMELO - Soms hebben we wel eens wat hulp nodig. Een positief steuntje in de rug om uit een lastige situatie te komen. Maar wanneer de problemen wat groter zijn, wordt je al snel van het kastje naar de muur gestuurd door hulporganisaties en gemeenten. Almelo wil dit doorbreken met de Doorbraakmethode.

Afgelopen jaar werd deze methode al met succes toegepast om 25 gezinnen te helpen met een bredere, ingewikkelder problematiek. Want wanneer er 'iets' aan de hand is, speelt er vaak meer. Bijvoorbeeld wanneer een inwoner kampt met drank- of drugsverslaving, waardoor hun gezondheid slecht is en ze niet kunnen werken. Waardoor het gezin in problemen komt met schulden en mogelijk uit huis gezet gaat worden. Dit soort complexe situaties los je alleen maar op met een brede aanpak. De gemeente is zo enthousiast over de resultaten met de proef dat ze deze methode ook voor 375 andere gezinnen in willen zetten.

De doorbraak
De gezinnen die deelnemen aan het project krijgen dan een goed gecoördineerde, intensieve begeleiding die op meerdere fronten aan de problemen kan werken. De gezinnen krijgen dan hulp van lokale professionals die ook na het traject een aanspreekpunt blijven. Ook krijgen de lokale hulpverleners zo de gelegenheid om ervaring op te doen met deze Doorbraakmethode. Er zal dan ook nauw samengewerkt worden met de lokale wijkteams. Zij zijn vaak al goed bekend met deze gezinnen.

Kosten
Hoewel de intensieve begeleiding van zo'n gezin natuurlijk een grote kostenpost is, verwacht Almelo uiteindelijk juist geld uit te sparen. Liever één keer goed investeren en mensen écht helpen, dan halfzachte oplossingen waardoor gezinnen alsnog in de problemen blijven zitten. De gemeente sluit voor de voorfinanciering een overeenkomst met het Instituut voor Publieke Waarden. Pas wanneer de aanpak geslaagd is, hoeft de gemeente de kosten voor extra inzet van begeleiding terug te betalen aan het instituut. Een en ander zal ook actief geëvalueerd worden om te kijken of de methode ook echt een goede investering is op grotere schaal.

Almelo heeft huishoudboekje op orde voor 2019

Foto: Shutterstock.com

ALMELO - De gemeente Almelo heeft het huishoudboekje goed op orde voor komend jaar. De gemeente heeft de begroting voor volgend jaar gepresenteerd, waarin ook ruimte is voor belangrijke investeringen.

Almelo zet komende periode in op behoud en uitbreiding van de lokale en regionale werkgelegenheid, de energietransitie, innovaties in de zorg, een levendige binnenstad en veiligheid. Naast de noodzakelijke bezuinigingen is er ruimte voor investeringen en vernieuwingen.

Nieuw college
Het is de eerste begroting van het nieuwe college van B&W van Almelo. Hiermee zetten zij ook de lijn door van het financiële herstelplan uit 2016. Almelo kampte met fikse tekorten in het sociaal domein, waar inmiddels beter grip op is. Het einddoel is om de uitgaven en inkomsten nog beter te balanceren waardoor Almelo ook de reserves weer op peil kan krijgen.

Lokale lasten
Voor inwoners is natuurlijk één ding het belangrijkste: wat gaat mij dit kosten? In de huidige begroting houdt de gemeente rekening met een lichte stijging van de lasten. Zo gaan de woonlasten voor huurders ongeveer 10 euro omhoog, woningbezitters zijn komend jaar in totaal 25 euro duurder uit door de hogere OZB. Dit komt voort uit de afspraken over het herstelplan uit 2016. Hondeneigenaren betalen als het aan het college ligt volgend jaar 50% minder belasting. Vanaf 2020 heft Almelo helemaal geen hondenbelasting meer.

Investeren
Het college wil blijven investeren in een sterke stad. Zo reserveert het college voor de periode 2019-2022 3,5 miljoen euro voor het vergroten van de kwaliteit van zorg. Ook moeten meer Almeloërs profiteren van de economische groei door weer werk te vinden en actief te worden. Verder maakt het college zich hard voor het terugdringen van en het voorkomen van het oplopen van schulden. Om deze ambities te realiseren is in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019 - 2022. Ook investeert Almelo 1,5 miljoen euro in het levendiger maken van de binnenstad. Investeringen die zich terug zouden gaan verdienen met meer bezoekers.

Jaargang: 5 • Nr 220 • Wk 40

Alma Inloopershuis steunt (ex)kankerpatiënten

De koffie staat klaar!

ALMELO - Het afgelopen jaar kregen 300 mensen per dag de diagnose kanker te horen. Hoewel 83 procent van alle mensen met deze diagnose geneest, laat deze ziekte vaak diepe littekens na, zowel fysiek als geestelijk. Het Alma Inloopershuis helpt hen zowel tijdens als na de behandeling.

Komende woensdag 10 oktober is de feestelijke opening van 16.00 tot 18.00 uur in het Alma Inloopershuis, gesitueerd aan de zorgboulevard van ZGT Almelo. Een logische plek, aangezien mensen hier ook vaak de diagnose te horen krijgen én behandeling ondergaan. Zij kunnen hier dan terecht voor contact met lotgenoten en voor advies. Familie, vrienden en andere naasten zijn ook welkom. De coördinator van het Inloopershuis heeft contact met de (para)medische afdelingen van ZGT zodat zij door kan verwijzen. Eén van de oncologen van het ziekenhuis is medisch adviseur van het bestuur.

Huiskamer
De afgelopen maanden kreeg het Alma Inloopershuis fysiek vorm. Dankzij een grote financiële bijdrage van de Almeloopers die geld inzamelden bij de Roparun, maar ook met dank aan vele bedrijven, sponsoren en de vrijwilligers kon dit gerealiseerd worden. Door het laagdrempelige karakter moet iedereen die er behoefte aan heeft zich welkom voelen om binnen te lopen voor een kop koffie en om even zijn of haar gevoelens van zich af te praten. Het Inloopershuis is open op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en zit bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Ook mensen met bijvoorbeeld hartfalen of een andere ernstige aandoening met weinig perspectief op herstel zijn welkom. Het Inloopershuis heeft als motto: "Wij kunnen uw last of zorg niet overnemen, maar wij kunnen er wel voor u zijn."

Bijeenkomsten
Het Inloopershuis is bezig om diverse interessante bijeenkomsten te plannen. Zo is er op 31 oktober om 14.00 uur een bijeenkomst over mindfulness. Andere thema's die aan bod komen zijn bijvoorbeeld lingerie voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker. Naar behoefte worden diverse activiteiten, workshops en lezingen gehouden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het Alma Inloopershuis? Kijk dan op de website www.almainloopershuis.nl of op Facebook, almainloopershuis

Zwem-ABC bij Sportpark

ALMELO - Zwembad Het Sportpark Almelo heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma's behaald. Daarmee bevestigd het zwembad te voldoen aan de kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's.

Sinds jaren wordt het zwembad gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen: de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. Met de invoering van de Licentie Nationale krijgt de klant meer duidelijkheid hierin. Een zwemlesaanbieder wordt door de Nationale Raad Zwemveiligheid getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemonderwijzer gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemonderwijzer voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Het Sportpark Almelo heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma's behaald en bevestigd hiermee te voldoen aan de eisen.

Groot belang
In Nederland haalt jaarlijks gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma's en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door de Nationale Raad Zwemvaardigheid. Vorige week mocht Zwembad Het Sportpark de Licentie Nationale Zwemdiploma's in ontvangst nemen. Tijdens de zwemlessen bij Het Sportpark Almelo staan zwemvaardigheid, zelfredzaamheid en plezier centraal. Voor meer informatie omtrent het volgen van zwemles bij Het Sportpark Almelo, kijk op www.sportbedrijfalmelo.nl/zwemles

Column

Kraa

Biej hoogtepeunten en deeptepeunten in 't leawen wordt 'r nen hoop elöagen. Eagelijk is 't nit echt legen, mer mear fantaséren. Biej jubileums, groown, brulften en ofscheaid van bedriewe heu'j heel vake de meuiste verhalen oawer de leu. Lest wa'k op 'n ofscheaidsfeestje van nen kearl den 'k heel good kenne en ik dachen: geet non oawer um of zin´k gek?

Ach, netuurlijk snap ik het wal: op 't skeaiden van de moarkt doo'j mekoar ginnen trad noa. Mer toch…
Wat opvaalt is det álle leu biej 't ofscheaid ineens geveul vuur humor hebt. Good beschouwd nemt 'r allene mear komieken ofscheaid. Der wordt vake ezegd det ze gewetensvol zeent, harte vuur de zaak hadden, heel secuur warren, vasthooldend, duurpakkerig en helemoals an 'n eande hebt ze verestig ook nog geveul vuur humor. Geewt mer 's ach: ook al hef een vertrekker 'n humoristischen inslag van nen schildpad, dan nóg wordt eprezen as slim humoristisch. Een grötsen präwel wordt eprezen as cabaretier. En at'e aaltied heel slim saggereainig is ewes, dan zegge viej: "Hee har een biejzeunder geveul vuur humor." En hoo hätter a'j der dan biej lacht, hoo mear z'oe geleuwt.

Gerrit Kraa kreeg ofgelopen vriejdag de Twentse Taalpries. At 'r ene dee pries verdeend hef, dan is 't Kraa wal. Hee hef der lange op munn wochen. Det krie'j a'j nit alleman noar 'n moond kuijert. Gelukkig zea gin meanske det hee wal 'n biejzeunder geveul vuur humor har.

An 't eande van zin daankwoord verteelden hee det mooie Tweantse verhaal van Mans den op 't leste lea. Zin breur Graads zol der ne keer achterhen munn kieken, mer ze konnen nooit zo good met mekoar. Mer ook de pastoor veun det Graads ne keer oawer zikzelf hen mos stappen: "Goat 'r non hen en doot mekoar de haande. Temet is'e oet de tied en dan he'j der oe leawen laank spiet van."

In 't lesten gong Graads dan mear.

"Doar wa'j?" zea Mans.

"Doar wa'k," zea Graads en ze deden mekoar de haande.

Toen'e weggung, zea Mans: "Doar he'j good an edoan."

"Joa," zei Graads, "mer a'j wier better wordt geet 'n oaln toostaand wier in."

Geef trein een naam

ALMELO - Schepen hebben een naam, vliegtuigen ook geregeld en ook menig trein draagt een bijzondere naam. Vervoersbedrijf Arriva roept reizigers en andere geïnteresseerden op om een naam te bedenken voor één van hun treinen.

Het gaat om de derde trein die wordt ingezet op de lijn Almelo - Hardenberg. Tot 30 oktober kunnen mensen een naam indienen. Dit moet dan wel met enige motivatie waarom juist die naam zo bijzonder en passend is. De inzendingen worden doorgegeven via www.arriva.nl/treinnaam. Eind oktober selecteert de jury uit alle inzendingen de winnende naam. Deze naam wordt vermeld op de nu nog naamloze trein. Deelnemers maken hierbij ook nog kans op een mooie prijs. De jury voor de namenwedstrijd bestaat uit afgevaardigden van de Provincie Drenthe, Provincie Overijssel en vervoersbedrijf Arriva Nederland.

Hebt u hulp nodig om te reizen met het OV?

ALMELO - Steeds meer inwoners zijn aangewezen op het regionale openbaar vervoer voor hun reisbehoefte. Maar wanneer je zelden of nooit met bus of trein gaat, kan het een hele uitdaging zijn om weer met het OV te reizen. Daarom worden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, zo ook in Almelo.

Op 16 oktober is weer een maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer; in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Van alles komt aan bod: Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? ?De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Het eerst volgende inloopspreekuur is op dinsdag 16 oktober 2018 van 10.00 tot11.30 uur in de Centrale Bibliotheek, Het Baken 3, Almelo

'n Hoarfst gef eagenlijk nog
mear kluur as 't vuurjoar.

Vakkundig advies bij Auping voor heerlijke nachtrust

ENSCHEDE - Een goede nachtrust is van groot belang. We staan er allemaal wellicht te weinig bij stil: iedere dag breng je toch enkele uren door in je bed. Aangenaam slapen is belangrijk om 's ochtends weer goed aan je dag te kunnen beginnen. Een specialist zoals Auping Plaza in Enschede kan u hierbij helpen.

Een Auping Plaza is niet zomaar een beddenwinkel. Zij specialiseren in het hoogwaardige merk Auping, dat bekend staat om de hoge kwaliteit van matrassen, boxsprings en complete beddensets. Auping levert een breed assortiment aan matrassen, zodat er voor ieder lichaam een passende matras te vinden is. Veel mensen blijven helaas te lang liggen op een oude matras, waardoor de nachtrust geleidelijk aan slechter zal worden. Het advies is om een matras doorgaans ergens na 8 tot 10 jaar te vervangen. Ook in deze categorie is zeker innovatie, zo bieden moderne matrassen betere ondersteuning per lichaamsdeel, maar ook een hoge mate van ventilatie en ligcomfort. Auping Plaza Enschede biedt het volledige Auping-assortiment aan, waardoor u uitgebreid kennis kunt maken. Of u nu een matras zoekt, een compleet bed of bedtextiel; u bent aan het juiste adres. Auping levert ook een uitgebreid assortiment accessoires, uiteenlopend van nachtkastjes, bedlampen tot het innovatieve Connect-systeem, waarmee een bed verstelbaar is vanaf smartphone of tablet.

Goed advies
Bij Auping Plaza zijn de medewerkers ook echte Auping-specialisten. Een matras of bed aanschaffen doe je niet zomaar. Zij kunnen u perfect adviseren over welke matras het beste past bij uw lichaamstype, slaapstijl en comfort-wensen. Dankzij het grote assortiment kunt u ook uitgebreid proefliggen. U kunt ook een afspraak maken voor een uitgebreid slaapadvies; zo bent u zeker van een juiste keuze. Auping's slaapadviseurs hebben één doel: u helpen bij het vinden van uw perfecte nachtrust.

Service voorop
Auping Plaza Enschede levert en plaatst uw nieuwe bed gratis. Dankzij de productie in Deventer kunt u snel genieten van uw nieuwe bed, geheel op uw wensen afgestemd. Mocht u onverhoopt toch niet volledig tevreden zijn? U kunt tot maximaal 90 dagen na levering gebruik maken van de omruilgarantie. Hebt u een oude matras om in te leveren? Auping neemt deze bij levering van uw nieuwe bed graag voor u mee om deze weer te recyclen. Auping Plaza Enschede helpt u graag met het vinden van uw perfecte nachtrust. Kom langs aan de Haaksbergerstraat 130-136 in Enschede. Kijk ook op: www.aupingplaza-enschede.nl

Eshuis Hoveniers geeft adviezen in Appeltern

ALMELO - Op 13 en 14 oktober organiseren worden de najaarlijkse tuinadviesdagen gehouden in Appeltern in Gelderland. Eshuis Hoveniers uit Almelo is één van de deelnemende bedrijven die hier dan adviezen gaat geven. Voor tuinliefhebbers meer dan een bezoek waard!

Het herfstseizoen is bij uitstek geschikt om je tuin aan te leggen of te renoveren. De bestrating kan worden gelegd, maar ook het gazon en de beplanting kunnen vernieuwd of aangepast worden. Het is wel belangrijk dat je daarbij de juiste keuzes maakt en rekening houdt met een aantal zaken, zoals juiste verhoudingen tussen bestrating en beplanting en te zorgen dat je tuin niet meer zorgtijd vraagt dan dat je te besteden hebt. Om fouten te voorkomen en jou als tuinbezitter het goede gevoel te bezorgen, helpen onze ontwerpers je graag een handje. Deze ontwerpers zijn aangesloten bij de Dutch Quality Gardens hoveniers. Zij hebben niet alleen heel veel ervaring, ze hebben in de loop der jaren laten zien ook over de nodige creatieve gaven te beschikken. Vanuit onze regio is Eshuis Hoveniers uit Almelo aanwezig om tuinstarters en mensen die hun tuin willen veranderen, te helpen.

Ontwerpers
Je kunt met jouw wensen (na aanmelding) aanschuiven bij één van de ontwerpers. Aan de hand van foto's en tekeningen die je meeneemt, wordt jouw eigen tuin besproken en worden al schetsend de eerste tuinideeën op papier gezet. ''Voor velen gaan de ogen dan echt open'' zegt Eshuis Hoveniers. ''Er is vaak ook veel meer mogelijk dan ze gedacht hadden.'' De tuinadviesdagen met persoonlijke schetsadviezen van de hoveniers en ontwerpers zijn dan ook een prima gelegenheid om jouw tuin nieuw elan en richting te geven. Elke nieuwe tuin of tuinrenovatie begint met een creatief en gedegen plan. Als de tuin uiteindelijk aansluit op je wensen en helemaal bij je past, zal hij je leven verrijken.

Aanmelden
Als je in aanmerking wilt komen voor een gratis schetsadvies van één van de Dutch Quality Gardens ontwerpers, moet je jezelf inschrijven via www.appeltern.nl Het leuke van de schetsadviezen op 13 en 14 oktober in De Tuinen van Appeltern is dat je tijdens die dagen gelijk ook heel veel tuinideeën in de praktijk kunt zien en beleven. In het park zijn meer dan 200 tuinen aangelegd met steeds de nieuwste ideeën, trends, planten en materialen.

Benefietdiner en veiling voor goed doel

ALMELO - Wie wil er nu niet een onbezorgde vakantie? Even weg uit de sleur? Maar wat doe je als je een chronisch ziek kind hebt die permanente zorg nodig heeft. Je zou zo graag met z'n allen op vakantie willen.

Stichting Skik Twente zet zich voor deze gezinnen in. Daarom organiseert Rotary Wierden op 14 oktober vanaf 14.00 uur een benefietdiner met veiling in Grand Café Ledeboer in Almelo voor Skik. Met smaakmaker Laurens ten Den. Vanaf 14.00 uur kun je eerst kijken en daarna bieden op luxe items waaronder damestassen van Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, maar ook schilderijen en bronzen.Tevens kun je een dag op het IJsselmeer winnen en nog veel meer. Dit alles met voortreffelijk eten in de prachtige ambiance van Grand Café Ledeboer in Almelo. Laurens ten Den zal op zijn onnavolgbare wijze zorgen voor sfeer. Hij is komisch, to the point en scherp als het moet. Bekend van onder meer Van jonge leu en oale groond. Kortom, een mooi evenement voor een bijzonder goed doel.

Stichting Skik
Het goede doel Stichting Skik Twente biedt overbelaste mantelzorgers een zorgeloze vakantie. Speciaal in gezinnen waar één van de kinderen een beperking heeft of chronisch ernstig ziek is. De opbrengst wordt met 50% verhoogd door NSGK, Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind.

Kom ook
Het diner en de veiling worden gehouden in Grand Café Ledeboer, Wierdensestraat 2, Almelo Om 14.00 uur start de Inloop met drankje en bekijken van de werken van de veiling. Om 15.30 uur start het diner en veiling. Meld je nu aan voor deze bijzondere en verrassende zondagmiddag. Tickets voor de veiling incl diner €50 info@rotary-wierden.nl. Voor meer info en de catalogus voor de veiling op: facebook.com/VeilingRCWierden

Stijlvolle tweedehands kleding bij Amélie

ALMELO - Julia uit Winterswijk gaat twee keer per jaar naar Amélie in Almelo. Zij specialiseren in stijlvolle tweedehands dames- en herenkleding.

"Twee keer per jaar kom ik in Almelo. Ik combineer mijn bezoek aan de homeopathische arts aan de Ootmarsumsestraat met een bezoek aan Amélie even verderop in de Molenstraat. Ze hebben daar prachtige merkkleding en meestal sla ik mijn gehele zomer- en wintergarderobe daar in, omdat ik er de mooie aparte kledingstukken kan vinden. Mensen zeggen vaak tegen mij, wat zie jij er leuk uit. De wat duurdere designkleding heeft toch vaak net iets extra's. Mooiere stoffen, fijnere afwerking, en vaak een mooi design. Bovendien vind ik het belangrijk dat we zuinig zijn met onze aarde. Mooie tweedehands kleding is voor mij recycling én ik zie er leuk uit. Wat wil je nog meer!" Zomaar een klant van Amélie stijlvolle tweedehands dames en herenkleding. Amélie heeft al heel veel mooie najaar merkkleding binnen gekregen. Waaronder veel jassen en broeken van zeemleer en ook veel originele cowboylaarsen uit Amerika. Lekkere warme winterjassen en prachtige feestkleding. Kom langs aan de Molenstraat 23 in Almelo. Open woensdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.30 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk ook op: www.ameliealmelo.nl

Met andere woorden

ALMELO - Na lange tijd kan er weer genoten worden van Jan Smit in het theater. Op 7 oktober staat hij in het Theaterhotel Almelo.

De show 'Met andere woorden' is naar het gelijknamige nieuwe album van Jan Smit. Een bijzondere cd. Normaal gesproken zijn de nummers van hemzelf, maar dit maal hebben collega's de nummers geschreven. Dat kan dan ook betekenen dat er een nieuw geluid gaat klinken. Kaarten voor het optreden van 7 oktober om 20.00 uur zijn verkrijgbaar vanaf € 34,- via onder andere www.stadstheateralmelo.nl.

Wibi Soerjadi

ALMELO - Voor sommigen is Wibi Soerjadi vooral bekend door roddels en een roerig privéleven, maar vergeet niet zijn virtuoze pianospel.

Wibi Soerjadi brak al op jonge leeftijd door met zijn pianomuziek. Door de allerbesten werd hij opgeleid en mede daardoor heeft hij in zijn carrière de nodige prijzen in de wacht gesleept. Voor prachtige muziek komt u dan ook op donderdag 11 oktober naar Theater Hof 88. Het optreden begint om 20.15 uur. Voor kaarten à € 18,50 gaat u naar www.hof88.nl of koop ze bij de theaterkassa.

Liedjesmakersfestival

ALMELO - 6 oktober staat in het teken van het Liedjesmakersfestival in Theater Hof 88.

Het festival begint om 15.00 uur en vanaf dat moment start het programma dat door Paco Plumtrek is opgesteld. Kom luisteren naar onder andere Donnerwetter, Supermoon en De Baron. Voor het volledige programma en toegangskaarten kunt u terecht op www.hof88.nl. Kaarten in de voorverkoop kosten € 12,50 aan de deur is dat € 15,-.

Herman Brood Tribute

ALMELO - Café de Stam ziet u als liefhebber van de muziek van Herman Brood graag op 7 oktober.

Naast de liefhebbers van Herman Brood is ieder ander ook zeker welkom op 7 oktober. Vanaf 18.30 uur treedt de band Rock 'n Roll Junkies op, een waar eerbetoon aan een legendarische Nederlandse artiest. De band speelt vele zalen plat met onder andere de nummers Saturday Night, Dope Sucks en I Love You Like I Love Myself. Bent u erbij?

Eerste uitvoering van Triade Almelo

ALMELO - Zaterdag 13 oktober is het voor gymnastiekvereniging Triade Almelo eindelijk zover! De eerste uitvoering van Cirque du Triade is dan te zien. Een show vol met spanning, sensatie en prachtige oefeningen.

Alles is door de leiding uit de kast gehaald om de kinderen te laten zien wat ze geleerd hebben. De kinderen zullen er mooi uitzien en het applaus zal klinken in de sporthal. Zij zullen u zeker niet teleurstellen. Een show vol met spanning, sensatie en prachtige oefeningen. De uitvoering is op zaterdag 13 oktober in sporthal Sluiskade in Almelo. Aanvang om 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30 uur.

Triade
Triade Almelo is in 2015 ontstaan als samenvoeging van de gym-/turnverenigingen OSS-WIK Almelo, Sparta Almelo en Sport en Vriendschap Aadorp. Triade-Almelo heeft lessen in Almelo, Aadorp, Mariaparochie, Tubbergen, en Ootmarsum.

Rijbewijskeuring

ALMELO - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 25 oktober en 22 november in MFA Eniver, Apollolaan 1 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen is mogelijk via: www.regelzorg.nl. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 37 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief 50 euro. Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring. Zo voorkomt u dat u niet meer mag rijden. Naast dat het keuren verplicht is, is het ook verstandig voor uw eigen veiligheid.

Wereld Daklozendag

TWENTE - Komende woensdag 10 oktober is het Wereld Daklozendag. Jaarlijks is er op 10 oktober speciale aandacht voor hen die veelal gedwongen op straat leven. De dag moet burgers en bestuurders deelgenoten maken in de strijd om dit probleem op te lossen.

Exacte cijfers over de hoeveelheid dak- en thuislozen die in Nederland wonen zijn niet te geven. Ruwe schattingen zijn dat er naar schatting 30.000 mensen op straat leven. De afgelopen jaren is een fikse stijging zichtbaar; in 2009 was de schatting nog 17.000 mensen. Dit zou onder meer te danken zijn aan de fiks gestegen huurprijzen, terwijl juist mensen met een laag inkomen of uitkering er weinig tot niets bij kregen. Wanneer je de huur niet meer op kunt brengen en aanvullende problemen ervaart, is dakloosheid helaas vaak een uitkomst. De stijging van het aantal daklozen is niet alleen in Nederland zichtbaar, ook in de rest van Europa raakten meer mensen dakloos als gevolg van de economische crisis. In veel andere landen is het sociale vangnet ook aanzienlijk kleiner dan in Nederland.

Actieplan
In 2016 werd door de overheid een actieplan uitgezet om het aantal daklozen terug te dringen. Gemeenten en hulpinstanties deden en doen veel, maar dakloosheid blijft een hardnekkig probleem. De hoop is dat de aantrekkende economie weer een deel van hen een positief perspectief kan bieden met werk, hoewel uit dakloosheid komen vaak al een hele prestatie is. Instanties zoals Humanitas bieden in onder meer Enschede, Hengelo en Oldenzaal inloopmogelijkheden waar mensen terecht kunnen om te douchen, kleding te wassen en natuurlijk advies te krijgen. In Almelo is daarnaast nacht- en crisisopvang om mensen kortdurend onderdak te bieden bij noodsituaties. Kijk voor meer informatie over het werk van Humanitas ook op www.humanitasonderdak.nl

Complex probleem
In veel situaties van dakloosheid speelt er vaak nog meer mee dan alleen een gebrek aan werk of inkomen. Immers, bij veel van deze problemen kunnen mensen best hulp krijgen van uiteenlopende instanties. De reden dat veel mensen in deze situatie dit juist niet doen ligt deels in een zeker wantrouwen richting overheidsorganisaties, maar ook verslaving, grotere schulden of psychische problemen spelen een rol. Bezuinigingen op onder meer GGZ hadden dan ook een negatieve invloed.

Coming Out Dag

TWENTE - Komende donderdag 11 oktober is weer de landelijke Coming Out Dag. Gemeenten, organisaties en een groeiend aantal bedrijven schenken dan speciale aandacht aan het brede spectrum van seksualiteit. In Nederland moet iedereen kunnen zijn wie hij of zij is; zonder discriminatie of vooroordelen. Er valt helaas nog wel wat winst te behalen.

Afgelopen jaar deden al een record aantal gemeenten en provincies mee; ieder jaar groeit dit. Eén van de vaste tradities op deze dag is het hijsen van de regenboogvlag bij gemeentelijke panden. De vlag, ontworpen in de VS in 1978 door kunstenaar Gilbert Baker uit San Francisco, is het bekendste symbool van seksuele diversiteit. Aanvankelijk vooral te zien bij activiteiten rond homo- en lesbische bewegingen, maar tegenwoordig een veel breder symbool van acceptatie.

Acceptatie
In Nederland is de acceptatie van seksuele diversiteit over het algemeen goed, hoewel er zeker winst te behalen valt. Zo nam het aantal meldingen van discriminatie tegen homoseksuelen toe de afgelopen tien jaar. Niet alleen door een hogere aangiftebereidheid, maar ook helaas door concreet meer discriminatie. Met name vanuit andere culturen die vaker voorkomen in Nederland dan voorheen is er nog grote weerstand tegen seksuele diversiteit op religieuze gronden.

Meer steun
Wanneer iemand te maken krijgt met discriminatie op basis van seksuele geaardheid zijn er diverse mogelijkheden om hier melding van te maken. Zo kan men in Twente terecht bij Artikel 1 Overijssel (www.artikel1overijssel.nl). Klachten over discriminatie kunnen ook bij het College voor de Rechten van de Mens doorgegeven worden. De overheid biedt daarnaast ook actieve bescherming aan deze groep op diverse punten; zo is het voor scholen verboden om leraren te ontslaan vanwege homoseksualiteit.

Voorlichting
De belangrijkste manier om discriminatie op het gebied van seksualiteit tegen te gaan is nog wel voorlichting; veel en vroeg. Zo is onder meer het COC Twente-Achterhoek actief in het geven van voorlichting op scholen, zowel gericht op leerlingen als kader. Dit is er dan op gericht om het thema op een positieve manier bespreekbaar te maken en wederzijds respect te kweken.

Wat eten we vandaag

Van de week las ik een artikel in de media van de emeritus hoogleraar filosofie in Wageningen dhr. M. Korthals. Daarin stelde hij dat we totaal vervreemd zijn van ons voedsel. "Veel mensen twijfelen over wat gezond en duurzaam voedsel is hetgeen tegenwoordig wordt aangeboden.

Doordat het vuur ontdekt werd zijn we ons eten gaan koken, met het gevolg dat het sneller verteert. Waardoor we een kleinere maag en kaak hebben ontwikkeld, maar ook een groter brein (hersenen)". Korthals stelt: "Koken maakt ons tot mensen". En verder: "Er zijn nog maar weinig mensen die hun voedsel zelf produceren. Slechts een kleine groep teelt zijn eigen groenten en enige soorten fruit, zoals druiven, aardbeien, appels en peren. Voedsel productie is een industrie geworden. We zijn inmiddels vervreemd van onze eigen voedselproductie. Neem b.v. de maaltijdvervanger, die bestaat uit poeder waar verschillende "nutriënten" in zitten. (Nutriënten zijn verschillende vitaminen). We moeten voedsel veel meer gaan waarderen zodat de verspilling een halt wordt toegeroepen". Afgelopen zaterdag kreeg ik twee verschillende boekjes door de brievenbus van de "grootgrutter" die "op de kleintjes let". Er is deze week een heropening na een verbouwing van de winkel in ons dorp en iedereen wordt uitgenodigd dit te komen bewonderen, we krijgen allemaal een geschenk, een doos bonbons, jammer geen kilo appels. In het midden van een van de boekjes zitten allemaal kortingsbonnen. 25 tot 50% korting op verschillende artikelen. De korting is geldig tot 14 oktober, dus twee weken. Maar bij nader onderzoek zijn de kortingsbonnen goed voor artikelen die "men" (ik) niet dagelijks gebruikt, op een enkel artikel na, misschien iets voor de feestdagen, maar dan zijn de aanbiedingen niet meer geldig… Volgens mij is het een gemiste kans van de "grootgrutter" om meer mensen in zijn winkel te krijgen door alleen maar "luxe" artikelen aan te bieden. Waarom niet ons dagelijks voedsel zoals brood, melk, groenten en fruit, de artikelen uit de schijf van 5. Volgens mij maken ze dan veel meer kans dat de "gewone" klant vaker terug komt.

Borbala
Correspondent

Concert KSO Cecilia

ALMELO - Het Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia speelt dit najaar twee concerten onder leiding van Christian van de Berg en met solist André Kerver.

Op het programma staan werken van Franz Schubert en Carl Maria von Weber. Zo wordt onder andere de Ouverture "Im italienischen Stile" nr.2 in C van Schubert ten gehore gebracht. André Kerver was meer dan 30 jaar eerste klarinettist van het Orkest van het Oosten, waarmee hij ook regelmatig als solist optrad met dirigenten als Jaap van Zweden, Vasily Petrenko, Gabriele Bellini en Woldemar Nelsson. Door plotselinge oogproblemen moest hij te vroeg afscheid nemen van het orkest met het klarinetconcert van Mozart. Inmiddels te horen op de cd: MEMORIES in FUTURE, en regelmatig in vele Europese landen op TV te zien bij Stingray-Brava. Muziek zonder noten blijkt een geweldige ontdekkingsreis, klassiek en geïmproviseerd, zoals in het door André opgerichte ensemble Borboleta Music. Op zaterdag 13 oktober kunt u het concert bijwonen in de Grote kerk in Almelo aan het Kerkplein 15. Het begint om 20:00. Voor volwassenen is de entree €12,50. Kinderen of jongeren tot 15 jaar en CJP-pashouders betalen €7,50. Informatie over de vereniging en het orkest is te vinden op de site: www.ksocecilia.nl

Ernst, Bobbie en de rest

ALMELO - Op zondag 14 oktober is het weer tijd voor spannende avonturen van Ernst, Bobbie en de rest in Theaterhotel Almelo, dan speelt het duo hun nieuwe familieshow Geklungel in de jungle.

Grappen, meedoen en meezingen worden afgewisseld in het nieuwe avontuur van Ernst en Bobbie waarin ze afreizen naar de jungle om een zeldzaam dier terug te brengen naar zijn natuurlijke omgeving. Wat een makkelijke klus lijkt, valt toch vies tegen en Ernst en Bobbie hebben dan ook de hulp van het publiek nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen. Voor zowel kinderen als ouders valt er bij de voorstelling genoeg te lachen, want er gaat een hoop mis. In deze voorstelling wordt ook het 20-jarig jubileum van het duo gevierd en alle grote hits van de afgelopen 20 jaar zullen dan ook voorbij komen. Vrolijkheid gegarandeerd met deze top entertainers! Kaarten zijn €19,50 voor de eerste rang en €14,50 voor de tweede rang. De voorstelling duurt van 14:00 tot 16:00.

Supporter voor het leven bij Heracles

ALMELO - Mw. M. Wolthuis (beter bekend als Mien) had een grote wens en dat was nog graag een keer naar een wedstrijd van Heracles. Die wens is zondag 30 september in vervulling gegaan.

Onder begeleiding van de Zonnebloem ging de 100-jarige Mien op deze mooie zonnige middag naar Heracles - Emmen. Gerrald Albersen van Heracles had speciaal voor haar twee business kaarten geregeld, dus helemaal top. Ze volgde de wedstrijd nog volop; in de 2e helft zei ze: "Zo geet 't nich good". Gelukkig bleef het 2-1 voor Heracles. Na de wedstrijd heeft ze de persconferentie bijgewoond en na een aantal ontmoetingen en foto's met onder andere Jan Smit, Brian van Loo, spelers etc. met de taxi naar WZC Friso, waar ze sinds een aantal weken woont. "Het was een geweldige middag" aldus Mw. Wolthuis, die eigenlijk ook de volgende thuiswedstrijd wel weer naar het stadion wil!

Keurmerk voor DTZC

ALMELO - De Twentse Zorgcentra, Locatie RuimBaan, heeft voor de tiende keer het Keurmerk Blik op Werk gekregen; het voldoet aan alle normen die het keurmerk stelt.

Blik op Werk heeft De Twentse Zorgcentra met 3 sterren beoordeeld. De directrice van Blik op Werk, Lidy Schilder, heeft afgelopen week het Blik op Werk keurmerk persoonlijk uitgereikt aan RuimBaan. Wethouder Eugène van Mierlo van Zorg & Welzijn was ook bij deze feestelijke uitreiking aanwezig.

Mooie erkenning
Teamleider RuimBaan, Marianne Schage: ''Het keurmerk Blik op Werk is een bewijs van de kwaliteit die je levert en daar zijn we trots op. We vervullen een unieke rol omdat we trajecten hebben van dagbesteding tot aan betaald werk. Gedurende deze trajecten werken we vanuit de Supported Employment methodiek. Dit betekent dat je de persoon centraal stelt en kijkt naar wat iemand wel kan, waar hij wel goed in is, en wat hij nog graag wil leren, in plaats van te benadrukken wat iemand niet kan.''

RuimBaan
RuimBaan is het arbeidsintegratiebureau van De Twentse Zorgcentra. RuimBaan helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij integratie en participatie in de maatschappij. Een begeleidingsproces naar betaald en onbetaald werk, waarbij de vraag van de kandidaat leidend is in alles wat zij doen. Daarbij is het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen in het werk. Hiervoor zijn verschillende leerwerklijnen ontwikkeld. Het uitgangspunt van de leer-werklijnen is dat je van veel begeleiding en ondersteuning naar steeds minder begeleiding en ondersteuning gaat. RuimBaan streeft naar maatwerk, want alleen maatwerk resulteert in passende en duurzame werkplekken. Naast begeleiding in het proces ondersteunt en coacht RuimBaan de kandidaat waar nodig en gewenst.

Keurmerk Blik op Werk
Alle organisaties die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk kunnen blijven en inburgeringscursussen volgen, komen in aanmerking voor het Keurmerk. Het Keurmerk Blik op Werk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners.

Janis Blaswich blinkt uit bij winst op FC Emmen

ALMELO - Heracles Almelo wist ook de vierde thuiswedstrijd van het Eredivisieseizoen om te zetten in winst. FC Emmen werd afgelopen zondag met 2-1 verslagen. Doelpunten aan Almelose zijde kwamen op naam van Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas.

De formatie van Frank Wormuth kende een uitstekende start. Brandley Kuwas brak in de zesde minuut de score open. Hij slalomde door de vijandelijke defensie en prikte de bal uiteindelijk onder Kjell Schepen door. De 2-0 viel een goede minuut later. Brandley Kuwas stoomde deze keer op en bediende Kristoffer Peterson. De Zweed schoof de bal in de verre hoek. Heracles Almelo hield daarna eenvoudig de controle over de wedstrijd. De bal ging gemakkelijk rond en er was af en toe dreiging.

Wissel
FC Emmen moest in de eerste helft noodgedwongen wisselen omdat Reuven Niemeijer niet verder kon na een harde botsing met Janis Blaswich. Vanaf dat moment zat Heracles Almelo minder in de wedstrijd. De ploeg creëerde in de eerste en tweede helft nog enkele kansen, maar zag FC Emmen via een strafschop tot 2-1 komen. De spanning nam toe, maar Heracles Almelo hield stand. De ploeg bezet nog altijd de vierde plaats op de ranglijst.

Man of the Match
Uitblinker bij Heracles Almelo was doelman Janis Blaswich. De Duitser hield zijn ploeg met meerdere reddingen op de been. Zijn goede optreden bleef niet onopgemerkt bij het Almelose publiek. Blaswich werd door maar liefst 85% van de Heracles Almelo-supporters verkozen tot Man of the Match.

Heracles Almelo loot Vitesse in de beker

ALMELO In de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker neemt Heracles Almelo het op tegen Vitesse. De wedstrijd wordt eind deze maand gespeeld in het Almelose Polman Stadion.

Alle informatie over de wedstrijd en ook kaartverkoopinformatie is te vinden op de website van Heracles Almelo. De ploeg van trainer Frank Wormuth bereikte de tweede ronde van het bekertoernooi door afgelopen week af te rekenen met FC Den Bosch. In Stadion de Vliert won Heracles Almelo dankzij twee doelpunten van Vincent Vermeij met 1-2.

Herhaling van 2015
In september 2015 stonden Heracles Almelo en Vitesse ook tegenover elkaar in het bekertoernooi. Dat duel in de tweede ronde werd een spektakelstuk. Tot in de derde minuut van de blessuretijd stond Heracles Almelo met 0-1 achter. Robin Gosens zette Heracles Almelo echter in de absolute slotseconde op gelijke hoogte. In verlenging liepen de Heraclieden uit tot 4-1. De Arnhemmers kregen tijdens het duel drie rode kaarten.

Het Debuut

ALMELO - Na een opleiding voor het theater is het tijd om daadwerkelijk op het podium te laten zien wat er geleerd is. Dat kan tijdens Het Debuut.

Het Debuut wordt door Rudolphi Productions mogelijk gemaakt en in tegenstelling tot eerdere jaren zijn er dit keer geen drie korte voorstellingen maar slechts één. De voorstelling die op woensdag 10 oktober om 20.15 uur te zien is, is van Tarik Moree en Tim Olivier Somer. Een indrukwekkende voorstelling waarvoor kaarten vanaf € 15,50 te bestellen zijn via www.hof88.nl.

Geklungel in de jungle

ALMELO - Ook het theaterseizoen voor de jeugd is weer begonnen en dus staan Ernst, Bobbie en de rest op zondag 14 oktober op de planken.

Van Ernst, Bobbie en de rest mag toch wel verwacht worden dat er gelachen gaat worden. Een reis naar de jungle gaat natuurlijk niet geheel zoals de bedoeling is en samen met kinderen en ouders wordt geprobeerd het tot een goed eind te brengen. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 14,50. Ga mee naar de jungle!

Minis Plus

ALMELO - De Herman Finkers Zaal is op zaterdag 13 oktober voor Hadewych Minis en u als haar publiek.

Hadewych Minis heeft al een rijk verleden achter zich. Theater, televisie en films maken deel uit van haar carrière. Nu staat ze op de planken met Minis Plus, een solovoorstelling waarin al haar kanten naar voren komen. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten zijn vanaf € 17,50 te koop.

Mens, durf te leven

ALMELO - Begeleiding, training en workshops over onder ander mindfulness is wat Naath en Jeroen van Kwartjes geven. Op 12 oktober ook in Almelo.

Met Mens, durf te leven zijn ze op 12 oktober van 9.30 uur tot 17.30 uur te vinden in de Herman Finkers Zaal in Theater Hof 88. Geen lezing waar u alleen maar informatie krijgt, maar een hele dag doen, ervaren en delen. Antwoorden op vragen waar u al lange tijd naar op zoek bent, zijn vaak gewoon in uzelf te vinden. Maak weer kennis met uzelf en durf weer te leven, zoals u dat wilt en niet zoals anderen u dat opleggen. Meer informatie over deze theaterdag op kwartjes.nl.

Met de bus naar het GelreDome voor duel

ALMELO - Met een uitwedstrijd tegen Vitesse vervolgt Heracles Almelo komende zondag de Eredivisie.

Supporters van Heracles Almelo kunnen hun ploeg al vanaf €9,- aanmoedigen vanuit het gastenvak in GelreDome. Dat is de prijs van vrij vervoer. Voor €24,- is zowel wedstrijdvervoer als busvervoer inbegrepen. Kaarten voor het hopelijk spannende duel zijn nog tot deze vrijdagmiddag 12.00 uur te koop via heracles.nl in de FanServiceShop in het Polman Stadion. Wilt u er bij zijn? Koop dan dus gelijk uw kaarten zodat u niets hoeft te missen van deze gezelligheid.

Van isolement naar succes en talent

TWENTE - Succesvol zijn, wat is dat eigenlijk? Een hoge functie en een Porsche voor de deur? Deze sterke Twentenaren laten zien dat succes vele vormen kent. In deze serie delen zij hun verhaal waarin zij ieder op hun eigen manier hun weg naar succes vinden of gevonden hebben. Zij laten zich niet in een hokje duwen, maar bepalen zelf hoe zij succesvol zijn. Rob (28) doet dit keer zijn verhaal.

Rob heeft zijn talent wel echt ontdekt. Toen hij binnenkwam bij RVTwente, een re-integratiebedrijf in Enschede, begon hij met tekstschrijven "om eens uit te proberen". Toen bleek dat Rob ook nog echt goed was in schrijven, was dat voor hem een vreemde gewaarwording. "Dat ik ergens goed in zou kunnen zijn, was me volkomen wereldvreemd."

Isolement
Toen Rob jaren terug ging studeren, werd hij heel vrij werd gelaten. Dit werkte totaal niet en hij moest zijn studie staken. Rob zat toen een hele tijd thuis tot hij bedacht dat het hem alleen niet ging lukken om zijn psychische problemen aan te pakken, hij ging in therapie. Toen deze was afgelopen, voelde hij zich niet per se beter. Hij had niks meer omhanden en raakte in een sociaal isolement. Op een gegeven moment vond zijn vader dat het zo niet langer kon en hij opperde dat een re-integratietraject misschien iets voor hem was. Zodoende kwam Rob bij RVTwente terecht. "Die stap had ik echt nodig om weer uit dat isolement te komen, ik had weer een reden om uit mijn bed te komen."

Diagnose
Waar ze pas twee jaar geleden achterkwamen, is dat een deel van Rob's klachten door Autisme kon worden verklaard. "Dat hebben ze helaas wel jammerlijk laat opgemerkt." Rob is wel blij dat hij veel dingen nu beter kan plaatsen. "Ik heb nu een aantal handvaten waarmee ik moet werken en sommige andere dingen moet ik accepteren van mezelf." Wat hij ook heeft geleerd is dat hij niet alles alleen moet willen doen en dat je soms anderen nodig hebt. "Dingen zelf doen is niet hetzelfde als dingen alleen doen."

"Best een succes"
Succes is voor Rob jezelf kunnen ontplooien en kunnen doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt, wat dat ook is. Helemaal leuk is het als het ook nog wat oplevert. "Neem de stukjes die ik schrijf, die worden door bedrijven gebruikt. Twee jaar geleden zat ik nog de hele week thuis en nu heb ik de hele week wat te doen en er komt er ook wat uit, dat is best een succes. Ik vind het vooral zelf soms lastig om te zien, maar je moet het wel naast elkaar bekijken." In zijn dagelijks leven zijn er nog steeds zaken waar Rob tegenaan loopt. Ondanks dat probeert hij door te zetten en hulp te vragen als het allemaal even niet lukt. Een betaalde baan in het schrijven dat is die stip aan de horizon waar hij op zijn eigen tempo naartoe werkt.

Woonpaleis Twente ruimt op!

TWENTE - In het weekend van 6 en 7 oktober houdt Woonpaleis Twente een mega magazijnverkoop met kortingen tot wel 70%! De collectie van 2019 staat alweer voor de deur, dus het hele weekend gelden flinke kortingen op veel zitmeubelen en andere prachtige items. Bekijk de collectie onder het genot van een hapje en drankje. Voor de kinderen is er een springkussen geregeld!

Woonpaleis Twente is een CBW erkende woonwinkel met een showroom van ruim 2500m2, gevuld met meubelen in verschillende stijlen waaronder landelijk en industrieel. Je vindt er topmerken zoals Urban Sofa, Meubelindustrie het Anker, Mondiart, Maxfurn B.V. en nog veel meer. De grote voorraad is veelal direct leverbaar en gunstig geprijsd. Een bestelling kan ook bezorgd worden. Bezorging is mogelijk in heel Europa tegen zeer gunstige tarieven. Een bestelling plaatsen kan gemakkelijk online en de gehele woonprogramma's zijn uit voorraad leverbaar. Wie graag een kijkje komt nemen is welkom in de showroom, met gratis parkeren voor de deur. Ook is er de mogelijkheid voor gratis styleadvies aan huis voor een advies op maat.

Bezoek de showroom
Woonpaleis Twente is gevestigd aan de Lonnekerbrugstraat 100 in Enschede. De showroom is op maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondagen bent u welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Het team van Woonpaleis Twente staat alle dagen voor u klaar met professioneel advies op maat. De koffie staat dit weekend klaar tijdens de mega opruiming met veel mooie aanbiedingen!

Online shoppen
Wie liever online inkopen doet kan ook terecht bij Woonpaleis Twente. Via de website www.woonpaleistwente.nl is de gehele collectie te bekijken en bestellen. Zoek uw nieuwe inrichting uit vanaf uw luie stoel! Of kies er voor om inspiratie op te doen via een van de sociale mediakanalen van Woonpaleis Twente. Woonpaleis Twente is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele aanbiedingen en de nieuwste trends! Voor vragen of meer informatie is Woonpaleis Twente bereikbaar via info@woonpaleistwente.nl of bel naar 053-5738770.

Kinderfeestjes bij de Brandweer Twente

TWENTE - Brandweer Twente bestaat dit jaar 5 jaar en organiseert daarom tijdens de landelijke Brandpreventieweken brandweer kinderfeestjes voor vijfjarigen. De burgemeesters van alle 14 Twentse gemeenten komen de taart snijden en vieren mee. Daarnaast krijgen alle baby's die in oktober geboren worden een brandweer geboortetas. De hele maand oktober staat in het teken van brandpreventie.

De brandpreventieweken hebben ook dit jaar als thema: Hé doe de deur dicht! Onderzoek heeft uitgewezen dat het sluiten van binnendeuren kostbare tijd oplevert om te kunnen vluchten en gered te worden. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook (de grootste bedreiging bij brand) beperkt wordt. Een simpele handeling als het altijd sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen, redt levens als er brand uitbreekt. Daarbij is het belangrijk dat rookmelders op de juiste plaats hangen en ook hoorbaar zijn. Afgelopen jaar zette de brandweer vooral in op jonge gezinnen die ook een verhoogd risico op brand lopen. Deze 'roze wolk'-campagne werd toen een succes.

Kinderfeestjes
Gingen vorig jaar alle Twente burgemeesters op kraamvisite, dit jaar snijden ze taart aan bij de brandweer kinderfeestjes. In iedere Twentse gemeente komt het eerste kindje dat vijf jaar wordt het kinderfeestje vieren bij de brandweerkazerne. Dit feestje staat uiteraard geheel in het teken van de brandweer en brandpreventie. De ouders en grootouders van de jarige krijgen bovendien een gratis woningcheck aangeboden. Naast de kinderfeestjes geeft de brandweer ook voorlichting bij kinderdagverblijven en kraamzorgorganisaties. In Almelo staat het kinderfeestje gepland voor 30 oktober.

FC Twente – MVV

ENSCHEDE - Na de overwinning op Jong PSV staat op zondag 14 oktober de volgende thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht op het programma. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 16.45 uur.

MVV staat momenteel op de 9e positie in de Keuken Kampioen Divisie. Na zeven gespeelde wedstrijden heeft de club uit Limburg 11 punten verzameld. MVV beschikt de afgelopen wedstrijden over een prima vorm. Het behaalde zeven punten uit de laatste drie wedstrijden door FC Eindhoven (0-1) en FC Dordrecht (2-1) te verslaan en gelijk te spelen tegen Jong FC Utrecht (0-0).

Kaarten
Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen MVV heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

Gin- en Jeneverfestival

ALMELO - Gin is in Oost-Nederland nog niet zo bekend als in het westen, maar met het Gin- en Jeneverfestival Twente komt daar verandering in.

In het Theaterhotel Almelo wordt het Gin- en Jeneverfestival Twente gehouden op 6 oktober van 15.00 uur tot 23.00 uur. Natuurlijk kunt u verschillende Gins, Tonics en Jeveners proeven en er kan heerlijk gegeten worden. Doe ook zeker mee met één van de masterclasses of seminars om meer kennis op te doen. Deze totaalbeleving kost € 12,50 en kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via www.ginfestivaltwente.nl.

Herman van Veen

ALMELO - Misschien wel de bekendste creatie van Herman van Veen is Alfred Jodocus Kwak. Maar dat deze duizendpoot meer te bieden heeft is op 12 en 13 oktober te zien in het Theaterhotel Almelo.

Herman van Veen zingt, componeert, schrijft, schildert en speelt viool. Hij heeft inmiddels al meer dan 80 boeken geschreven en 183 cd's gemaakt. Naast deze veelzijdigheid is hij ook bekend als ambassadeur voor Unicef en zijn humanitaire inzet. Hij heeft daarvoor de nodige buitenlandse onderscheiding ontvangen en hij is Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens de avonden in het Theaterhotel zal echter zijn kant als artiest in de spotlight staan. Deze zullen vanaf 20.00 uur dan ook gevuld worden met muziek en verhalen. Kaarten vanaf € 31,- zijn te koop via www.stadstheateralmelo.nl of bij de kassa.

17 / 36

19 / 36

Burgemeester van Veldhuizen

Paardensport diep in Twentse samenleving verankerd

Topsport in het fraaie Twentse coulisselandschap, dat is de Military Boekelo-Enschede. Een evenement van internationale allure, dat al decennialang tot de beste paardensport-evenementen ter wereld behoort. Niet voor niets komen er jaarlijks ruim 60.000 mensen op af.

De liefde voor paarden en de paardensport zit diep in Twente verankerd. Niet voor niets is het Twentse Ros hét symbool voor deze regio. En dat is niet zo vreemd, want het paard speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in onze samenleving. In vroeger tijden vooral om de paardenkrachten, tegenwoordig voor het plezier.

En het plezier staat voorop bij de Military. Of het nu gaat om de deelnemers of om de bezoekers. Want naast topsport is het evenement bovenal een plek van ontmoeting. Bijna alle economische en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, waarmee het als geen ander evenement een netwerkfunctie vervult.

Plezier heeft ook de organisatie van de Military. Want ruim 1.500 medewerkers en vrijwilligers staan jaarlijks klaar om achter de schermen ervoor te zorgen dat het op en naast het parcours aan niets ontbreekt. Dat is een prestatie waar iedereen alleen maar bewondering voor kan hebben. Terecht wordt er in deze speciale Militarykrant aandacht aan besteed.

Ik wens u dan ook veel leesplezier.

Onno van Veldhuizen
Burgemeester van Enschede

Anchela Rohof

Met bloed, zweet en tranen naar het succes

BOEKELO - Anchela Rohof heeft in het verleden op een hoog niveau meegereden in de paardencross en heeft ook vaak de Military van Boekelo meegemaakt. Ze heeft er goede herinneringen aan , maar ook heel wat tranen gelaten.

De paardencross heeft Anchela altijd ervaren als een leuke en veelzijdige sport. Daar beleefde Anchela veel meer plezier aan dan aan de dressuur. "Je komt het dichtst bij de natuur van een paard." Voor het succes heeft ze echter wel wat moeten laten en doorstaan.

Hard trainen
De Military is echter niet alleen maar leuk en dat doen we even. "Er gaat heel wat vooraf voordat je aan een Military kunt meedoen" aldus Anchela. Het kost aardig wat tijd om zowel het paard als jezelf fit te krijgen. Er werden schema's gebruikt waarbij draven en galopperen werd afgewisseld en ter voorbereiding van een wedstrijd in het buitenland in heuvelachtig gebied, trainde ze elders. "Dan zette ik de paarden een paar keer per week op de vrachtauto en reed ik naar Duitsland om in de heuvels te trainen." Ook is Anchela wel eens 14 dagen naar Engeland geweest om te trainen. Daarnaast moest ze zelf ook fit zijn en trainde Anchela destijds twee keer per week met een personal trainer. "Hardlopen, fietsen, gewichten, pfff", verzucht Anchela lachend. Maar alle moeite betaalde zich terug, want ze viel meerdere keren in de prijzen en nam deel aan grootse wedstrijden zoals de Olympische Spelen van Barcelona in 1992.

Felle competitie
Onder de ruiters was er een enorme competitie destijds, vertelt Anchela. "Dat ging wel zo ver dat je dacht dat een ander 's nachts in de stallen ging om je paard ziek te maken door een of ander goedje in het water te gooien bij wijze van spreken. De belangen werden ook groter, als je Boekelo goed reed was je het jaar erop verzekerd van een plaats in het team voor een EK of een WK of een Olympische spelen." Alle ruiters wilden wel een plek in het team en dus werd de onderlinge competitie ook feller. "Als je viel, knepen ze zich bij wijze van spreken in de handen. Volgens mij heerst er nu meer een teamgeest en doen de ruiters van nu meer samen dan wij destijds", voegt Anchela toe.

Vallen en opstaan
Anchela heeft veel plezier aan haar militaryjaren beleefd, al heeft ze er ook meerdere tranen om gelaten. In het begin is ze bij de Military van Boekelo heel wat gevallen en heeft ze vaak in de ziekenwagen gelegen. "Op het laatst krijg je er bijna een obsessie mee en denk je: met die Millitary van Boekelo heb ik gewoon geen geluk." Maar dit geluk kwam er na vallen en opstaan uiteindelijk zeker. Zo was het geluk in Boekelo zowel in 1986 als in 1988 aan haar zijde en werd ze beide keren Nederlands kampioen.

21 / 36

Reclame in de beginjaren

Sponsoren trouw aan groeiende Military

Ronduit ontsierend! Hoe halen ze het in hun hoofd! Ja, het was een sensatie in de beginjaren van de groeiende Military: de reclame. Voor de groei van een succesvol evenement zijn sponsoren een vereiste. Maar de komst van de bebording met reclame was geenszins een positieve belevenis in 1976.

Tegenwoordig weten we niet anders dan dat reclame gewoon 'hoort' bij sportactiviteiten. Rondom de voetbalvelden is reclame de gewoonste zaak van de wereld en ook bij de Formule 1 verbaast inmiddels niemand zich meer over de bont bestikkende reclame-wagens die langs reclame-borden zoeven met hoge snelheid. Voor het publiek, rijders en de media die in de beginjaren bij de Military waren was dit fenomeen nog relatief zeldzaam. Wanneer we terugbladeren naar veel oude krantenartikelen uit de beginjaren valt op dat reclabmeuitingen vrijwel niet voorkwamen - of in ieder geval, stelselmatig niet op de foto's kwamen. Een verslag uit 1976 - de zesde editie toen nog maar - windt er geen doekjes om. Fotograaf en tekstschrijver Hans Kingman kon er niet om heen om dit fenomeen te beschrijven.

Tegenstrijdige elementen
"Je kunt er niet omheen er iets van te zeggen.", zo steekt Kingmans van wal. "Op de prent is ook de reclame te zien. Dan vallen twee tegenstrijdige elementen op. In de eerste plaats is het de bedoeling dat een cross zo natuurlijk mogelijk wordt gebouwd, aangepast aan de landschappelijke gegevenheden. De parcoursbouwer is daarin geslaagd. Maar een military kost veel geld en dan zijn sponsors onontbeerlijk. Het is geweldig dat bedrijven en organisaties bereid zijn om er geld in te steken en daar iets voor terug willen zien in de vorm van een reclamebord." Maar dat hij geen fan is, moge duidelijk zijn: "Er moet toch worden gezegd dat de reclames bij de hindernissen, bij voorkeur in helle kleuren, ontzettend afbreuk doen aan het landschap. Zo'n bank als op deze foto wordt ronduit ontsierd door het enorme grote spandoek. De parcoursbouwer tracht door natuurlijk rondhout een aanpassing van de omgeving te bewerkstelligen, de reclame maakt het werk tevergeefs." Zijn advies? "Getracht moet worden om de terechte belangen van de sponsors een andere gestalte te geven."

En nu
De reclame is zoals we nu weten nooit echt helemaal verdwenen, hoewel het zeker rond de hindernissen subtieler is. De grote rood/witte spandoeken van sigarettenmerken maakten plaats voor smaakvol groen-op-groene bebording van onder meer bouwbedrijven. De groei van het randprogramma van de Military gaf de organisatie en sponsoren ook juist meer mogelijkheden om zichzelf in de kijker te spelen naast de hindernissen. Zo is het evenement een geliefde plek om te netwerken waar veel grotere ondernemers rendement uit halen. Natuurlijk is ook het fiks toegenomen bezoekersaantal en het uitgebreide lifestyle-geörienteerde randprogramma dé manier om een product of dienst aan de man te brengen. Ook hier geldt dat de sigaretten en drank van vroeger plaats maakten voor een wat hoger niveau van merkbeleving, zo treffen we tegenwoordig menig luxe autodealer, kledingzaak of sport-specialist aan in het commerciële gedeelte. Passend bij het bredere publiek dat tegenwoordig graag naar de Military gaat voor de sfeer.

Onmisbaar
De groei van een jong evenement staat of valt met sponsoren. Voor de organisatie is het dan ook een mooie uitdaging om de sponsoren vast te houden en voldoende te bieden voor hun bijdrage. Zonder hun waardering was de Military immers nooit zo groot geworden. Ruiters, bezoekers en organisatie zijn alle sponsoren dan ook zeker dank verschuldigd. Zonder hun jaarlijkse inzet was de Military wellicht nooit zo'n iconisch evenement geworden. Zeker de sponsoren en betrokkenen die al vanaf het eerste uur de Military steunen hebben een bijzondere en belangrijke plek in de geschiedenis van dit evenement.

23 / 36

Vroeger was het mooier, maar verandering was noodzakelijk

Op de vraag of het al begint te kriebelen nu de Military Boekelo nadert, is het antwoord nee. Misschien wel een heel verrassend antwoord uit de monden van de heer Melching en de heer Stokkentre. Het is niet dat de heren het geen fantastisch evenement vinden, maar de prioriteit die het eerst had, heeft het nu niet meer. Ze zijn vele jaren zelf heel actief betrokken geweest bij de Military in Boekelo. Ze kennen de ins en outs ervan en het kent geen verrassingen meer voor ze. Als ze kunnen gaan, doen ze dat zeker. Maar als er de kans is om in de periode dat de Military plaatsvindt op vakantie te gaan, moet tegenwoordig de Military wijken voor de vakantie. Dit in tegenstelling tot vroeger.

Introductie
Voor velen overbodig om Joop Melching en Jan Stokkentre voor te stellen. Voor iedereen die de namen Stokkentre en Melching niets zegt een korte uitleg. Joop Melching was allereerst als bestuurslid, secretaris en later voorzitter actief. Jan Stokkentre was parcoursbouwer vanaf het begin van de Military Boekelo. Met hard werken en tomeloze inzet hebben zij samen met andere bestuursleden en vele vrijwilligers de basis gelegd voor de huidige Military. Ze beslisten veel samen, omdat ze elkaar dagelijks zagen. Het werd allemaal wel voorgelegd aan de rest van het bestuur en volgens eigen zeggen hadden de overige bestuursleden de keuze om ja of ja te zeggen; "Alles werd altijd heel democratisch beslist." In 1993 zijn beiden gestopt met hun bemoeienissen.

Beginjaren
e beginjaren waren toch wel de mooiste jaren volgens Melching en Stokkentre. Vergeleken met nu was de hele opzet amateuristisch. Melching: "Die eerste wedstrijd, ik weet het nog goed. Dat was 43.000 gulden die werd geïncasseerd. Aan het eind was er een tekort en elk bestuurslid moest toen 500 gulden bijbetalen. Het hele evenement draaide op uitsluitend vrijwilligers, niemand werd betaald voor werkzaamheden en iedereen stak de handen uit de mouwen. De vrouwen smeerden bijvoorbeeld broodjes voor de lunch. Een uitgebreide catering of enige vorm van luxe zoals nu, was er toen niet. Reclame maken gebeurde door oude deuren van de sloop te halen, die te beplakken met plakkaten en langs de weg te plaatsen. Raambiljetten werden zelf naar winkeliers gebracht. Alles werd gedaan uit liefde voor het hele gebeuren. Vrijwilligers, iedereen dus, namen genoegen met een broodje als beloning.

Groei
In eerste instantie was het een kleinschalig evenement en was het alleen gericht op Nederland. Toen het een internationaal gebeuren werd, groeiden de bezoekersaantallen snel. De komst van prinses Anne van het Britse koningshuis in 1972 trok het nodige publiek naar de wedstrijd en de aanwezigheid van een echte originele Amerikaanse rodeo zorgde ook voor meer publiek. Met de woorden van Stokkentre: "Het gekke was, alles wat toen meer kwam, bleef ook ieder jaar weer komen. Je vloog van zeg maar 1.000 naar 5.000 en van 5 naar 10, maar mensen die één keer waren geweest kwamen altijd terug." Uiteindelijk werd Boekelo één van de grootste van Europa.

Koninklijk tintje
Niet alleen het Britse koningshuis is bekend met de Military Boekelo. Zeker ook het Nederlands koningshuis heeft zich er laten zien. Zo is een bezoek van prins Bernhard voor Melching onvergetelijk. "Ik weet nog goed, hij was daar op het terrein toen die wedstrijd af was. Toen moest hij naar het toilet toe maar de BVD liep daar natuurlijk omheen en toen kon ie daar niet naartoe. Toen moest ik hem mee naar huis nemen, naar het toilet heen." Ook Stokkentre kan zich prins Bernhard nog goed herinneren "Hij had zijn eigen wijn altijd bij zich". Het verhaal gaat verder: "Wou u ook een glaasje meneer Stokkentre?" Ik zeg: "Jawel". Maar ik had het glas leeg, ik zeg "Heb je er niet meer van?". "Ja", zegt ie, "Ik heb nog drie flessen bij me!" "Nou die hoef je toch niet alleen leeg te drinken!" En er werden ook de nodige moppen getapt, ook door de prins, maar alleen als er verder niemand het kon horen… Ook toentertijd nog prins Willem Alexander was bekend met de Military Boekelo. Stokkentre ontmoette hem eens bij een wedstrijd in Badminton, toen de prins in het Verenigd Koninkrijk naar school ging. De prins herkende Stokkentre, tikte hem op de schouder, nodigde hem uit voor een pilsje en de conversatie tussen de heren ging verder: "Hoe vindt u het hier op school dan?" "Ja wel mooi" "Niet zulke knappe vrouwen hier." "Hoe bedoel je dat?" "Nou ik heb eens goed rondgekeken, maar de mooiste haalt op de hondententoonstelling nog geen troostprijs" Stokkentre sluit lachend de anekdote over de ontmoeting met de prins af met de woorden "Dat vond ie wel lachen natuurlijk".

Financiën
Nu is de Military Boekelo een compleet bedrijf. Het kan het niet meer draaien op alleen vrijwilligers er zijn betaalde krachten en dat is iets dat zowel Stokkentre als Melching begrijpen. Melching: "Maar de grote fout is natuurlijk wel geweest dat als je er één begint te betalen, trekt ineens iedereen aan de bel." Stokkentre vult aan: "Mensen die met geld van een ander werken, die geven dat ook makkelijker uit." Melching: "De tijden veranderen ook. We praten over een kleine vijftig jaar geleden, dat is een heel verschil. Ik bedoel: het was al veel geld dat de boeren voor iedere draad die ze los maakten 25 gulden kregen en dan moesten ze die zelf open en dicht maken in die tijd. En ze kregen een gulden per strekkende meter om over de grond te gaan." Wat er niet verandert is in al die jaren is sponsoring, niet alleen door lokale bedrijven, maar zeker ook door bedrijven van buiten de regio. De kracht heeft altijd gelegen in het niet afhankelijk zijn van één enkele sponsor. Bij het afhaken van een sponsor kwam niet direct de Military in gevaar. En ook in de beginjaren werd gebruik gemaakt van concurrentie tussen sponsoren. Diegene die het meeste geld bood werd de sponsor. Zo hebben in opeenvolgende jaren Grolsch en Heineken elkaar afgewisseld.

25 / 36

Tijden veranderen
Er is veel verandert in het bijna 50 jarig-bestaan van de Military Boekelo. Vroeger had je op het terrein ook de boerentent. Stokkentre: "Ze hingen in de lampenkappen en stonden op de tafels, dat was zo'n feest. Dan bestelde je 20 bier en dronk je er zelf maar één. De rest gaf je gewoon weg en vijf minuten later kreeg je van een ander die je niet kende. Dat is allemaal weg." Nu komt het grootste gedeelte van de inkomsten van sponsoren en niet uit de verkoop van toegangsbewijzen. Sponsoren willen daar iets voor terug en draait het evenement meer om de sponsoren en minder om de massa. De massa kan nu bijvoorbeeld niet meer rond het springconcours staan, omdat er tenten voor de sponsoren staan. Stokkentre: "Je kunt ze dat verwijten, maar het kan niet anders." Er komen ook meer mensen dan vroeger naar de Military bij wie het gaat om de gezelligheid, zien en gezien worden en voor wie de sport zelf minder belangrijk is.

De cross
Voor het publiek is volgens Melching en Stokkentre de cross het mooiste om te zien. "Dat is paardensport, dat is vermaak en sensatie. De mensen zijn er toch op uit dat ze een keer iets zien, dat er een keer een afdondert." Het publiek ziet graag een spectaculair parcours, maar dat mag niet leiden tot ongelukken. Het is een snelheidsport, net als motorrijden en autoraces. Er zijn altijd risico's. De samenwerking tussen ruiter en paard moet goed zijn. Een slechte ruiter met een goed en duur paard redt het niet in de cross. Er moet wel gezegd worden dat er in de cross het nodige is veranderd. Vroeger was er eerst een wegparcours van 5 km, daarna een steeplechase van 3 km en vervolgens weer een wegparcours van 10 km voordat er werd begonnen aan de cross. Toen was het meer een uithoudingsproef dan tegenwoordig met alleen de cross. De paarden hadden een mooie losse beweging voordat ze in de cross kwamen. De kosten van een steeplebaan en het afzetten van wegen maakten de wedstrijd echter een dure aangelegenheid. Het Olympisch Comité drong daarom ook aan op het afschaffen van de eerste onderdelen. Door de lagere kosten en het minder belasten van de paarden kan tegenwoordig ook vaker een wedstrijd verreden worden.

Mooie tijd
Op de vraag of de verwachtingen die ze hadden toen de Military begon ook verwezenlijkt zijn, is het antwoord: "Het is absoluut wel geworden wat wij er ooit van gehoopt hadden." Niet alles ging altijd even goed in al die jaren; het overlijden van een bestuurslid, een groep mensen die het parcours vernielden omdat ze de Military dierenmishandeling vonden en hier en daar een ongelukje. Maar de heren Stokkentre en Melching kijken met een goed gevoel terug op die mooie jaren waarin ze actief waren voor de Military Boekelo. De tijd over doen willen ze niet om iets te veranderen aan de geschiedenis, maar om weer jong te zijn. Het heeft hen geen geld opgeleverd, want, zoals bijna elke hobby, heeft deze hobby hen geld gekost. Wat het hen wel heeft geleverd is een netwerk van contacten waardoor sommige zaken makkelijker gerealiseerd kunnen worden.

'Prinsjesdag' tussen de paarden

BOEKELO - De Military van Boekelo kent vele leuke tradities. Paardensport is een sport met een rijke traditie, veelal overgenomen van de Engelse adel en de militaire tradities. Eén van de leuke aspecten van het evenement is de kledij van bezoekers en ruiters. Zien én gezien worden is het devies op de Military.

De afgelopen jaren is de mode steeds meer een onderdeel geworden van de Military. Dit leverde het leuke gegeven op dat een rondgang in het strodorp af en toe doet denken aan Prinsjesdag. De dames zijn veelal gekleed in de kenmerkende Dubarry laarzen én hoed. Het informele uniform dat ook vaak bij de jachtproeven te zien is. Aangezien lifestyle een steeds groter onderdeel geworden is van de Military, springen ook veel betere kledingmerken hier op in door zich te profileren op de Military. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 60.000 bezoekers, waarbij de gemiddelde leeftijd boven de dertig ligt. De herfst-fair van de Military - de grootste van Oost-Nederland - is dé gelegenheid om eens mooi te flaneren met een luxe outfit. Een veiliger optie ook, dan met de dure laarzen echt het parcours op te gaan en de modder te trotseren. De VIP's met praktischer schoeisel kunnen ook dit jaar weer deelnemen aan een VIP Walking Crosscountry arrangement, waarbij zij de actie volgen vanaf een mooi paviljoen midden op het parcours.

Hilariteit
Net als bij Prinsjesdag proberen de hoeddragende dames elkaar van jaar tot jaar te overtreffen. Dit leverde dan ook door de jaren heen veel leuke plaatjes op met bijzondere creaties van haar en hoed. Zo werd een enkele bezoeker zelfs gefotografeerd met lampenkap/hoed. Zij won dan ook met glans de 'Headgearday'-competitie die een aantal jaren onderdeel van de Military Herfstfair vormde. De kleding van de ruiters staat vaak in schril contrast tot de meer uitbundige creaties van de bezoekers. De ruitersport brengt veel geschiedenis met zich mee, waardoor ruiters zich ook graag spiegelen aan de ruiters uit vroeger dagen.

29 / 36

Mevrouw Denneboom

Warme herinneringen aan 22 jaar inzet

BOEKELO - Passie voor paarden zit bij mevrouw Denneboom in het bloed. In het begin van de jaren negentig heeft ze zich dan ook met andere (oud-)betrokkenen ingezet voor de Boekelose Military, meer specifiek voor de kaartverkoop. Ondanks dat ze nu niet meer betrokken is bij de organisatie blijven de herinneringen in haar hart. "Ik kijk goed terug op al die jaren en heb er veel plezier aan beleefd."

Op de eerste Military in Haaksbergen na is mevrouw Denneboom bij alle edities van de Military geweest. Al heeft ze er meestal niet veel van gezien omdat bij eerdere edities de kaartverkoop haar aandacht opeiste. Jaren heeft ze zich hiervoor ingezet samen met zo'n 85 jonge vrijwilligers. "Over de kaartverkoop kan ik wel een boek schrijven, maar wat ik altijd nog het meest heb gewaardeerd is dat ik zo'n 85 jongelui tot mijn beschikking had die mij hielpen terwijl ze daar geen cent voor kregen. Ja, we gingen een avond uit op camping 't Stien'nBoer en daar kregen de jonge vrijwilligers een barbecue en twee drankjes en dat was het." Aan dat uitje heeft ze goede herinneringen. "Dat was me toch gezellig."

Stiekem binnendoor
Al die jonge krachten kon mevrouw Denneboom goed gebruiken bij de kaartverkoop, want mensen probeerden van alles om voor niets op de Military te komen en mensen kwamen met bussen tegelijk aan, dus er moesten genoeg kaarten verkocht en gecontroleerd worden. "Je kan je niet voorstellen wat mensen bedenken om niet te hoeven betalen." Ze heeft bij de kaartverkoop genoeg meegemaakt. "Je had wel jongens uit de buurt die het gebied kenden en dan via binnendoor probeerden op het terrein te komen of mensen die kwamen met smoesjes als 'mijn man is al op het terrein'." Maar dat ging bij het team van de kaartverkoop niet door want standaard werden mensen in deze gevallen doorverwezen naar het secretariaat waar ze dan hun geld terug kregen als alles klopte. "Wat hebben ze ons soms vervloekt", lacht mevrouw Denneboom.

Vaste prik
Ondanks dat ze niet meer bij de organisatie van de Military betrokken is dezer dagen, is de keuring nog wel ieder jaar vaste prik. Elk jaar weer treft mevrouw Denneboom er weer oude bekenden, bezoekers of mensen die meegereden hebben en die net als zij echte paardenliefhebbers zijn. Bij de keuring komen mensen die er al komen sinds dat de Military bestaat en elk jaar vraagt ze zich weer af: zouden die en die ook weer van de partij zijn? "Die jaarlijkse keuring, dat is nou echt een familiegevoel" voegt mevrouw Denneboom toe.

Dames hebben de teugels in handen bij de Military

Nederland telt naar schatting zo'n 400.000 actieve ruiters. Wie zijn ogen eens goed de kost geeft op de maneges en ruitersportcentra weet het volgende feitje al: verreweg de meeste paardensporters zijn vrouw. Niet verwonderlijk speelden de dames dan ook een belangrijke sleutelrol in het ontstaan en de groei van de Military.

Nederland is een echt paardenland; de KNHS telt 200.000 leden en in totaal zijn er zo'n 400.000 ruiters. Maar liefst 80 procent van de paardensporters is vrouw. Waarom paardensport anno 2018 nog steeds zoveel vrouwen trekt is een interessant gedachten-experiment. Van oudsher ontstonden veel paardensport-disciplines uit de krijgskunsten. De Military dankt zijn naam immers aan de ruiters die te paard over slagvelden zoefden en de uithoudingsproeven voor deze paarden. Normaliter niet iets waar vrouwen veel interesse voor zouden tonen. Dat toch veel dames dan uiteindelijk in de paardensport terecht komen is een interessant gegeven. Menig kinderkamer hangt nog steeds vol met paarden-posters en ook menig verzorgingspony krijgt liefdevolle aandacht. En de paardenmeisjes van vandaag zijn misschien wel de Ankie van Grunsven's van morgen.

Bij de Military
De Military was in de beginjaren in het veld meer een mannen- dan een vrouwenaangelegenheid. Toch zwaaiden de dames absoluut de scepter op organisatorisch vlak. Als volleerde multi-taskers waren er veel getalenteerde regelaars te vinden. Zo dankt de Military veel vroeg succes aan bekende namen zoals Els Denneboom die de kaartverkoop regelde en dochter Licy, Laatstgenoemde begon als wedstrijdsecretaresse, maar maakte zich al snel onmisbaar bij het secretariaat. Ook Ineke Mellema, Irene Berg en andere vrouwen werden al in de media bezongen in de vroege jaren vanwege hun talenten. Naast dat de dames een aardig woordje over de grens spraken - best handig met ruiters uit soms wel 20 verschillende landen - hadden ze ook een groot rustgevend effect op de totale organisatie. Zo konden ze menig ruiter of begeleider bedaren wanneer er iets mis ging.

Vriendschappen
Veel van de dames van het eerste uur zijn nog direct of inderect betrokken gebleven bij de Military. Els bleef 22 jaar actief in de organisatie en is ook nu nog fanatiek bezoeker van de keuringen. Voor veel vrijwilligers was het werken voor de Military een traditie op zich; velen kwamen zelfs uit andere hoeken van het land óm vrijwilliger te zijn tijdens deze dagen. Niet verrassend leverde het dan ook vele mooie vriendschappen op die tot de dag van vandaag in stand blijven.

De toekomst
Dat de meiden en dames ook in de toekomst onlosmakelijk verbonden zullen zijn met de paardensport staat buiten kijf. Juist de bredere insteek met een lifestyle-dorp trekt ook veel mensen die minder met de pure sport hebben maar wel afkomen op de gezelligheid. Dankzij de positieve sfeer en het mooie voorbeeld van de sportieve successen zullen zij wellicht toch ook eens in het zadel klimmen.

31 / 36

Zara Philips

Rebelse Royal gaat nog voor goud

BOEKELO - Het heeft toch altijd een magische allure: prinsen en prinsessen. Ook op de Military van Boekelo was door de jaren heen al wat blauw bloed in actie te zien. Zo maakte de Britse Prinses Anne in de jaren '70 haar opwachting bij de Military in Boekelo. De inmiddels 68-jarige Royal doet het tegenwoordig een stuk rustiger aan. Maar haar sportieve karakter komt ook tot uiting in haar dochter, Zara Philips. Deze kleindochter van Koningin Elizabeth II maakte vaker haar opwachting bij de Military, waar ze zichzelf kon zijn.

In 2006 maakte de organisatie van de Military van Boekelo enthousiast melding dat de dochter van Princess Anne haar opwachting zou maken tijdens de Military. De toen nog 26-jarige amazone was wereldkampioen eventing en had een wat rebelse inslag ten opzichte van haar nogal gereserveerde moeder. De tongpiercing en feestjes werden breed uitgemeten in de Britse media. Zara's gebrek aan Koninklijke titels was geen gemis; in Boekelo kon ze gewoon zichzelf zijn, één van de vele ruiters die in actie kwamen. Met haar paarden Red Baron en Ardfield Magic had ze gematigd succes; ze eindigde als dertigste.

Successen
In de jaren na 2006 bereikte Zara nog vele sportieve successen en grossierde zij in accolades. Zo werd ze ook gekozen tot BBC's sport-persoonlijkheid van het jaar, een titel die haar moeder eerder ook al won in 1971. In 2007 won ze goud bij het Europese Eventing EK in Italië. In 2008 kon ze door blessure van haar paard Toytown niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Hong Kong. In 2004 moest ze ook al de Spelen missen door pech. In 2012 kon ze dan eindelijk wel deelnemen aan de Olympische Spelen. Voor het thuispubliek in Londen won ze met het Britse ruiterteam een zilveren medaille. Ze nam deze in ontvangst uit handen van haar moeder; een emotioneel moment en een bekroning van het vele werk om tot dit punt te komen.

Minder rebels
In 2006 maakte de media nog volop gewag van haar levensstijl en de opkomende relatie met rugby-international Mike Tindall waar ze uiteindelijk in 2011 mee trouwde. Inmiddels heeft de amazone zelf ook twee dochters, geboren in 2014 en de tweede in juni dit jaar. Zij zullen wellicht over een decennia of twee eveneens op rebelse wijze hun opwachting maken op de Military.

Terug in het zadel
Na de geboorte van haar eerste dochter Mia duurde het even voor ze weer in het zadel klom. Vorig jaar was ze wel weer te zien op de Military. Na de geboorte van dochter Lena, geboren in juni dit jaar, ging het lichamelijk herstel wat sneller. De amazone zit inmiddels namelijk al weer in het zadel! De terugkeer naar de sport als inmiddels 37-jarige voelt goed. In een interview met haar sponsor Land Rover afgelopen maand laat ze weten dat ze nog wel een belangrijke ambitie heeft. Ze zou nog dolgraag een keer mee willen doen met de Olympische Spelen. Want hoe mooi het zilver in Londen ook was, er gaat natuurlijk niets boven de échte bekroning van goud.

33 / 36

In memoriam

Bijzondere nalatenschap Jacq de Groot

ENSCHEDE - Tekenaar Jacq de Groot; een markant persoon, bekend vanwege zijn voorliefde voor de getekende Twentse landschappen. Hij kon ze als geen ander visueel uitdrukken; met de 'simpele' potloodstroken ging voor de kijker een weidse wereld open. Ook de bezoekers van de Military zijn goed bekend met zijn werk, hoewel zij het zelf vaak niet eens weten. Zo pende de kunstenaar het iconische Military-logo: paard en ruiter in volle vaart over een hindernis.

Jacq de Groot werd in 1924 geboren in Winschoten. In zijn werkzame leven was hij reclameman; hij tekende veelal in opdracht van bedrijven en organisaties. In die hoedanigheid ontwierp hij ook het logo van de Military dat tot op de dag van vandaag in gebruik is.

Landschappen
Zijn bekendheid bij het bredere publiek ontstond vooral door zijn liefde voor het Twentse landschap en de mooie boerderijen. Naast pentekeningen maakte hij ook aquarellen die de kijker helemaal wegvoeren naar deze bijzondere plekken. Hij specialiseerde zich in tekeningen met een grote mate van detail. Niet verwonderlijk vonden de tekeningen onder meer hun weg naar de collectie van de Oudheidkamer Twente. Een echt grote naam in de kunstwereld kreeg hij niet, maar dat was het De Groot ook niet om te doen. In 2001 bracht Boekhandel Broekhuis zijn tekeningen uit in het boek 'Twente: tekeningen in het zwart'.

Hindernissen
Eén van zijn meer bijzondere opdrachten was het uittekenen van de hindernissen. Zo pende hij ook in groot detail de hindernissen die afgebeeld werden in het programma. In zwart/wit, zonder kleur en toch met een bijzondere diepte en detailniveau. Zelfs de simpele houtstapel werd een artistiek fenomeen dankzij zijn vakmanschap. Met details zoals de mooie brug die reflecteert in het water van de 'watercombinatie' met drie aaneengesloten hindernissen. Wie er wat kleur in denkt, zou het zo aan de muur kunnen hangen als kunst. Waar een foto wellicht simpeler zou zijn, geven de tekeningen ook echt een mooi gevoel van charme en de vervlogen tijden.

Nalatenschap
Op 11 januari 2010 overleed De Groot. Een markant mens met een bijzondere nalatenschap. Na het overlijden van zijn echtgenote Inge de Groot-Perton op 18 oktober 2017 kon hun laatste geschenk aan Twente gestalte krijgen. Het echtpaar schonk in september dit jaar postuum geldbedragen aan vijf goede doelen; in totaal 2 miljoen euro. Zo mocht de stichting Wissinks Möl die de molen in Usselo in beheer heeft ruim 415.000 euro incasseren als eerste ontvanger. Executeur-testamentair Rob Schenk zorgde voor de afwikkeling. Schenk kwam De Groot op professioneel vlak tegen, maar ook frequent bij de Military - hoe kan het ook anders. In een interview met Tubantia in september gaf Schenk aan dat het plan voor de donaties al in 1998 ontstaan is; het kinderloze echtpaar wilde graag iets bijzonders nalaten. Eén ding is in ieder geval zeker: met zijn bijdrage wist hij de Military van een stukje kunstzinnige klasse te voorzien. Een man die wellicht minder zichtbaar was in het totaalplaatje van de Military en de vele vrijwilligers die hier werkten maar daardoor juist ook een stukje erkenning verdient.

35 / 36

Derkje Schut-de Groot

Een gezellige familietraditie

BOEKELO - Derkje Schut-de Groot kan zich haar dagen op de Military nog herinneren als de dag van gisteren. "Dan gingen wij met een zooitje honden, twee kleine kinderen en vijf volwassenen de bus in, op naar de Military."

"Ik en de familie hebben het altijd heel leuk gevonden om mijn vaders verjaardag te combineren met een dagje Boekelo, naar het schitterende spektakel te kijken en er lekker rond te lopen." Derkje kwam met haar man en kinderen vanuit Friesland en haar ouders kwamen vanuit het westen naar Twente. Voor beiden was het een eind rijden en dus vertrok men vroeg in de ochtend. Eenmaal in Twente aangekomen, werd er eerst gepicknickt op het Rutbeek. "Mijn moeder maakte dan een hele grote picknick klaar en de honden konden er zwemmen. Daarna gingen we met zijn allen de bus in richting de Military waar we een dag verbleven. Zo vierden we dan mijn vaders verjaardag, een heerlijke dagbesteding. Aan het eind van de dag gingen we met zijn allen moe en voldaan weer naar huis."

Machtig evenement

De vader van Derkje kreeg voor zijn verjaardag altijd kaarten voor de Military van een vriendin die destijds in het bestuur zat. De familie is daarnaast gek op paarden dus dat kwam mooi uit. Derkje heeft van haar 11e jaar tot ver in de twintig gereden en ze heeft jarenlang een paard gehad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het evenement haar zo trekt. Al benadrukt Derkje wel dat je echt niet per se paard moet rijden of gereden hoeft te hebben om het evenement toch te kunnen waarderen. "Het hele evenement en het spektakel eromheen is al geweldig." Wat Derkje zo leuk vindt aan de Military zijn de geweldige prestaties van de paarden, de mooie omgeving en het gezellige strodorp. Elk jaar gingen ze op de zaterdag tijdens de paardencross, want bij de cross daar ligt Derkjes hart toch wel. "Het aantrekkelijke van de cross is dat je mee kunt lopen, je bent buiten, je kunt onderweg alles bekijken, dat is machtig. "Daarnaast is Derkje ook over de veiligheid op de Boekelose Military erg te spreken. "Boekelo is toch wel de allermooiste Military ter wereld en de veiligste. De parcoursbouwer destijds was uitermate streng op veiligheidsgebied, de Military van Boekelo is daar ook om beroemd dat veiligheid boven alles gaat." Derkje kijkt dan ook in het geheel met vreugd terug op al die jaren Military. "We hebben al die jaren enorm veel plezier gehad. Het is een spektakel op eigen bodem dat geweldig is."

Klaas van der Werf

De juiste man op de juiste plaats

ENSCHEDE/BOEKELO - Klaas van der Werf is al jaren vrijwilliger in de bouwploeg bij de Paardencross. Hier kan hij bezig zijn met een van zijn grootste passies in het leven: paarden.

Klaas van der Werf is een echte paardenliefhebber, dat merk je aan alles. Van zijn oplichtende ogen als het over zijn werk bij de Military of zijn vroegere eigen paard gaat, tot aan de inrichting van zijn huis. Vrienden noemen hem dan ook niet voor niets vaak Klaas Paard. "Omdat ik helemaal bezeten van paarden ben, ben ik dan ook als vrijwilliger bij de Military begonnen", vertelt Klaas. Ook wilde hij de Military meer meemaken zoals het volgens hem was bedoeld: meer genieten van de paarden en niet enkel drinken met zijn vrienden. Toen de Military hem benaderde om vrijwilliger te worden, hoefde Klaas dan ook niet lang na te denken.

Paardenknuffelaar"De Military is een prachtig evenement en er wordt echt aan de dieren gedacht", aldus Klaas. Voor het welzijn van de paarden wil hij zich graag inzetten, dat kon bij de bouwploeg. Ze zochten iemand die niet bang was voor paarden en dat zat bij Klaas wel goed. De bouwploeg zet zich in voor het veilig verlopen van de paardencross en grijpt in als er iets mis gaat, dan wordt er afgeschermd en als het nodig is, wordt een paard naar de veearts gebracht. "Als alles goed verloopt en we hoeven niet in actie te komen, zijn we als team altijd blij aan het eind van de dag", zegt Klaas. Soms moest Klaas echter wel in actie komen. "Toen de steeplechase nog was ben ik een keer in actie gekomen toen een Fransman onder een paard lag. Het paard sloeg met de benen, de ruiter kon er niet onderweg en het paard kon niet opstaan. Toen ben ik op het paard zijn hoofd gaan liggen en heb ik hem gekalmeerd, zo kon de ruiter eronder weg worden gehaald." Vanuit de Military kreeg Klaas er niets dan lof voor: "De goede man op de juiste plek."

Mooie souvenirs
Zo'n twintig jaar achter elkaar is Klaas ieder jaar weer van de partij in de Bouwploeg, op het jaar 2008 na. "Toen was ik op vakantie naar een ranch in Canada, elke dag reden we paard, wat een mooie vakantie was dat." Maar de andere jaren is Klaas altijd van de partij geweest. Daar heeft hij een hele verzameling aan entreebewijzen aan over gehouden die hij met trots showt. Daarnaast heeft hij ook leuke contacten opgedaan tijdens de Military. Met een vast clubje mensen was samen een drankje doen in voormalig café De Windmolen in Boekelo vaste prik. Ook de saamhorigheid onder de groep vrijwilligers en tevens paardenliefhebbers is er, al wordt het wel minder naarmate medevrijwilligers ouder worden en ermee stoppen. Maar elk jaar is er weer een leuke sfeer en het blijft een fantastisch evenement", zegt Klaas tot besluit.

Colofon:

Redactie

Bjorn Keizers
Mariska de Wildt
Merel Quekel

Vormgeving

Zmoel BV

Fotografie

Erik Schaddelee