Hart van Almelo - Wierden

30 november 2018

Hart van Almelo - Wierden 30 november 2018


Almelo goed op weg met ondersteuning ondernemers

ALMELO - De gemeente Almelo is al goed op weg met het ondersteunen van lokale ondernemers. Dit moet ook wel, want zowel grote als kleine bedrijven zijn onmisbaar voor de lokale economie. De gemeente investeert daarom ook veel geld en moeite om tot een positief ondernemersklimaat te komen waar bedrijven door kunnen groeien.

In het kader van meten-is-weten voert de gemeente ook regelmatig onderzoek uit naar de belevenis van de eigen dienstverlening richting de inwoners en ondernemers. Zo werd ook onderzoek uitgevoerd onder 525 ondernemers om te kijken wat goed loopt en vooral ook: wat beter moet.

Goed op weg
Almelo profiteert mee van de groeiende economie, zo ziet ook de gemeente. "We boeken als stad economische successen en bieden goede vestigingsfactoren. Maar samen kunnen we nog wat doen aan de totaalbeleving, de uitstraling van Almelo als ondernemende stad. Aantrekkelijk zijn voor goed opgeleid personeel, goede ondernemerslocaties, bedrijfsgebouwen met uitstraling zijn belangrijke succesfactoren.", aldus wethouder Arjen Maathuis.

Mooie cijfers
Almelo scoort over het algemeen goed op veel van deze aspecten, zo blijkt uit het onderzoek. Zo waarderen ondernemers de openbare ruimte en veiligheid met een 7,0, net boven het landelijk gemiddelde. Ook op de bereikbaarheid per auto, parkeervoorzieningen en bevoorrading scoort de gemeente boven het landelijk gemiddelde. Ondernemers zijn ook tevreden over de afhandeling van vergunningsaanvragen (rapport: 6,9)en digitale dienstverlening (7,5). Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Zo scoort Almelo een 6,4 voor het totale ondernemersklimaat, tegenover 6,8 landelijk. Ook bij het vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat in algemene zin zijn verbeteringen mogelijk.

Goed startpunt
Het onderzoek is volgens de gemeente een nulmeting op bepaalde punten, maar eentje die dus al wel positief stemt. Het versterken van de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers moet op termijn deze cijfers doen stijgen.

Van basisschool naar buurtinitiatief De hagedoorn

ALMELO - De voormalige basisschool De Hagedoorn heeft een nieuwe bestemming gekregen. Deze zaterdag opent de buurt de deuren van het Bewonersinitiatief Hagedoorn.

In 2016 fuseerde basisschool De Hagedoorn, waardoor het pand aan de Wilgenstraat leeg kwam te staan. Zeker wanneer leegstand langer een probleem is dreigt verpaupering en problemen. Een groep buurtbewoners zag een mooie kans en een uitdaging: hoe kunnen we dit pand inzetten voor de hele buurt? Zo ontstond het bewonersinitiatief om hier een maatschappelijke ontmoetingsplek van te maken.

Nieuwe invulling
De lege klaslokalen bieden nu onderdak aan diverse organisaties die in de buurt actief zijn en bijdragen aan de leefbaarheid en zorg in brede zin. In de centrale hal worden buurtbewoners ontvangen door gastvrouwen waar ze een praatje mee kunnen maken of een kop koffie kunnen drinken. Iedereen is welkom.

Veel organisaties
De deelnemende organisaties zijn zo divers als de buurt zelf. Op zorggebied zijn dit onder meer 's Heerenloo, Fysio Almelo en Buurtzorg. Sportbedrijf Almelo en Recreatiesport Almelo nemen ook deel. Verder runt Avedan de buurtkamer, is het Leger des Heils present maar ook Mens door Mens, RIBW, Hulp die Helpt Talent Assistent Vrijwilliger en natuurlijk: de gemeente Almelo en Provincie Overijssel.

Opening
De initiatiefnemers zijn terecht trots op het behaalde resultaat met dit bewonersinitiatief. Deze zaterdag is dan ook een feestelijke opening gepland vanaf 14.00 uur. De burgemeester verricht de officiële opening om 14.30 uur maar de hele middag zijn er leuke activiteiten.

Veranderende samenleving
Deze insteek met een lokale, maatschappelijke ontmoetingsplek bleek in andere gemeenten al erg succesvol. Het biedt een laagdrempelige manier voor buurtbewoners om een antwoord op vragen of zorg te krijgen. Zeker met het oog op vergrijzing en terugtrekkende overheid is dit een goede manier om mensen te bereiken. De ervaring leert dat veel mensen niet snel contact zullen leggen met de gemeente of een zorgorganisatie, terwijl zij juist goed geholpen kunnen worden. Door mensen op een laagdrempelige manier binnen te halen met een buurtkamer of leuke activiteit komen zij ook sneller in contact met andere organisaties die hen kunnen helpen. Het concept heeft ook raakvlakken met de bekende kulturhusen die al in veel Twentse kleinere kernen te vinden zijn.

Jaargang: 5 • Nr 228 • Wk 48

Lezing 'Dit is autisme'

ALMELO - Op 12 december komt Geef me de 5 met haar lezing 'Dit is autisme' naar Theaterhotel Almelo.

Naast ruim 800 andere geïnteresseerden zal ook Wethouder Langius van Jeugdzorg de lezing in Almelo bijwonen. Na Almelo is de lezing 'Dit is autisme' enkel nog bij te wonen in Amstelveen, Doetinchem, Heerlen, Schiedam, Leeuwarden, Groningen en Genk.

Begeleiding
Geef me de 5 is een methodiek die ouders en professionals kunnen inzetten bij de begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme. Dit leidt tot meer positief contact, minder ongewenst of onhandelbaar gedrag en een groter ontwikkelingsperspectief voor mensen met autisme.

Gedragsdeskundige
'Ik zie nog zo veel schrijnende situaties in gezinnen, op scholen en in zorginstellingen, dat kan echt anders', vertelt Geef me de 5-grondlegger en orthopedagogisch gedragsdeskundige Colette de Bruin. 'Als je weet wat er gebeurt in het brein van iemand met autisme, kun je het gedrag dat daaruit volgt plaatsen én er anders mee omgaan. Niemand met autisme gedraagt zich met opzet vervelend. Repeterend gedrag, niet doen wat je vraagt, plotselinge woede-uitbarstingen, niet zelfstandig zijn in taken waarbij dat wel zou moeten gezien de leeftijd, het zijn allemaal signalen. Daarachter schuilt een grote hulpvraag. Als je die herkent als ouder, leerkracht of zorgprofessional, kun je rust en duidelijkheid scheppen en toewerken naar meer zelfstandigheid. Ga terug naar de oorzaak van het gedrag en stem daar je aanpak op af.'

Dit is autisme
De Bruin schreef er diverse boeken over. In de lezing 'Dit is autisme', naar het gelijknamige boek, neemt zij samen met dr. Fabiënne Naber (neurofysisch gedragswetenschapper) hun toehoorders mee op reis door het brein. Ze vertellen wat er, bij iemand met autisme, anders gaat in de informatieverwerking en wat het gevolg daarvan is. Na deze inspirerende avond begrijp je autisme pas écht.

Informatie
De lezing 'Dit is autisme' is ook dit keer uitverkocht in Almelo. Wel zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor de lezing 'De aanpak bij autisme' die 13 maart 2019 naar Almelo komt. De toegangsprijs voor de lezing is € 15,00. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Data en locaties staan vermeld op www.geefmede5.nl/lezingen/aanbod.

Leerlingen ROC in actie voor Caleb House

Foto: Irene Pigge

ALMELO - Het ROC van Twente in Almelo organiseert op donderdag 6 december weer de jaarlijkse kerstmarkt. De opbrengst komt ten goede aan goede doelen. De organisatie is in handen van de leerlingen.

Deze middag worden meerdere kraampjes opgesteld om gasten warm te verwelkomen en hen te laten ervaren waarvoor de leerlingen het doen. De kraampjes worden opgezet door verschillende groepjes uit verschillende klassen. Zo zet de groep van Nick, Steven, max en Floris zich in voor het goede doel Caleb House.


Caleb House
Dit is een christelijk weeshuis dat in 2003 opgericht is op het Indonesische eiland Ambon. Hier zitten jongens en meisjes van 1 tot 19 jaar. Dit zijn kinderen die uit kansarme gezinnen komen; met veel armoede en onveilige situaties. Caleb House, onderdeel van Stichting Maluku Penabur, probeert die kinderen op te vangen en te verzorgen. Helaas is op 1 augustus 2018 één van de huizen op Ambon afgebrand. Gelukkig hadden ze twee huizen, waardoor ze toch de kinderen onderdak kunnen bieden. "Wij als leerlingen willen met deze bijzondere kerstmarkt zoveel mogelijk van deze kinderen helpen, met het steunen van de wederopbouw.", aldus de groep.


Komt u ook?
U bent van harte welkom op donderdag 6 december van 09.30 tot 15.00 uur in het ROC van Twente aan de Wierdensestraat 65, 7604 BB in Almelo.

Column

Spinneköppe

Foto: Petra Koenderink

Viej hebt 'n heel mooin zommer achter de rugge. Gelearde wearleu zegnt det 't allemoal te maken hef met El Nino en 't opwoarmen van de wearlnd. Het wear is op 'n biestern, gletsjers skoewt met te völle vaart dealten, biejmeeskes breudt 'n poar wekke te vroog en leu met 'n dreug vel hebt väker last van skin. Oet de statistieken van 'n shampoofebriek blik det 'r völle mear anti-roosshampoo is verkof an dee skinheads. Iej köant ook gewoon zeggen det het 'n oolderwets zommer was. Het verskil met vieftig joar verleden is det 'r gin airco's warren, weainig koelkasten en in Wierden was nog ginne golfbane.

Twentig joar terugge mo-j hen tennisen um d'r biej te heuren, mear det dut rechtevoort Jan en alleman. Wi-j d'r non 'n betje biej heuren, dan mu-j golfen en doarumme z-ik seends kort lid ewörden in Wierden. Umde-j de golfstökke al biej de Aldi köant kopen, dachen ik dat dissen tak van sport ook al redelijk gewoon was, mear dat was nit helemóáls good. Nit det ze oe mutten vroagen zo as biej de Lions of de Rotary, mear d'r skealt alns nit an.

Völle wille he-k nog nit ehad van het lidmoatskop biej de Koepel, want de dreugte maakten van dee greune weaidens een rood veeld en in augustus ko-w de bane nit mear op. Iej konnen heugstens op de driving range van oe ofhouwen, mear doar doo-j het nit vuur. Ze deden der alns an um de greens greun te hoolden, mear het kosten heel völle meuite. En at de leu dan ook nog last van de hette hebt en nit köant wat ze in de gedachten hebt, reageert ze as kleane wichter en wordt ze um het minste of geringste zo hellig as nen spinnekop. Zo ook biej 'n lesten clinic. Noa het douchen, har ene van oons 'n bril nog nit op en stopten doarduur per oongelukke het verkeerde i-phoontje in zinnen leenkergolfskoon moate 42 en gooiden doarnoa beaide skone met nen zweej in de sporttaske. 'n Half uur doarnoa köm nen golfbreur met heel völle lewoaj het terras op bosken. Viej zatten net achter 'n angenaam stelke: 'n mooi glas roodn wien en 'n fijn segoärken. En non zo-j 't hebben. Frederick Pieter Jan van B. was knetterhellig, leup rood an met broes op de lippen. Hee had zin golfmöatje met zin tellefontje loaten bellen en het geluud kömn non ineens oet de taske van ene van oons………

Gelukkig is het non hoarfst. Mistige weaidens, vallende blaadn, mangs stofreagen en nen spinnekop op de leenker kennebakke. Doar wordt zelfs leu dee 't I-phoontje kwiet zeent röstig van.

Gerard Voortman

NL Alert nu ook zichtbaar bij bushaltes

TWENTE - Komende maandag 3 december is de volgende test van NL Alert. Het nieuwe alarmeringssysteem krijgt al steeds beter vorm. Met ingang van komende maandag komt hier ook een nieuwe mogelijkheid bij. De controle-berichten en echte meldingen zijn dan straks ook te lezen op de digitale vertrekborden van de Overijsselse bushaltes.

NL Alert is de opvolger van het bekende maandelijkse 'luchtalarm'. Dit heeft namelijk een belangrijke tekortkoming: het systeem geeft alleen aan dat er 'iets' aan de hand is, maar niet wat. Bij NL Alert kunnen mobiele telefoons gealarmeerd worden met een tekstbericht waar de concrete situatie in staat. Inmiddels zijn de meeste Nederlandse telefoons geschikt en ingesteld voor het ontvangen van deze berichten. Bij bijvoorbeeld de iPhone moeten mensen dit nog wel even zelf doen. Bij noodsituaties is het echter ook belangrijk om mensen te alarmeren via zoveel mogelijk andere kanalen. De digitale vertrekborden die inmiddels bij veel Overijsselse haltes staan zijn dan een goede manier om in ieder geval mensen op straat te attenderen op mogelijk gevaar.

Oudjaarsborrel in het Veteranencafé

ALMELO - Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen uit de regio met hun eventuele partners worden van harte uitgenodigd voor de oudjaarsborrel van het Veteranen Comité Almelo.

Deze zal gehouden worden op dinsdag 11 december vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur in het veteranencafé, Bier- en wijnlokaal Het Hookhoes, Grotestraat in Almelo. Mooi om samen stil te staan bij het afgelopen jaar. Een extra reden dus om 11 december het veteranencafé te bezoeken. Veteranen hebben inmiddels ervaren dat het veteranencafé dè plek is om een aangename en zinvolle avond te hebben met lotgenoten. Op vertoon van de veteranenpas wordt bovendien 15% korting op de consumpties gegeven.

Meer informatie
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose veteranen dan vindt u op de website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via die website aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief.

Nit geleuwn in Sunterkloas is één dinge,
mer loa'j oe nog wal 's wal verrassen?

Maandag 3 december 10:00 uur

Heracles Almelo verliest vierde plek Eredivisie

ALMELO - Na een buitengewoon goede start in de Eredivisie verloor Heracles Almelo afgelopen weekend de derde wedstrijd op een rij. In Sittard werden de Almeloërs van de vierde plek verstoten (3-0).

De wedstrijd ontbrandde in de negende minuut. Kristoffer Peterson trok naar binnen en probeerde Fortuna Sittard doelman Alexei Ko?elev te verrassen in de korte hoek. De bal belandde naast het doel. In de zeventiende minuut belandde de bal, na een klutssituatie, achter de Heracles Almelo defensie. Doelman Janis Blaswich kwam naar voren en bracht de inlopende Branislav Ninaj ten val, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük de bal op de stip legde. Mark Diemers benutte deze strafschop en zette daarmee de 1-0 tussenstand op het scorebord. In het vervolg van de eerste helft golfde de wedstrijd op en neer en kreeg Heracles Almelo geen grip op de wedstrijd. Na ruim een half uur voetballen viel dan ook de 2-0 voor de gastheren. Uit een hoekschop verlengde José Rodríguez de bal en kon Finn Stokkers bij de tweede paal binnen tikken.


Verlies
In het tweede helft kon Heracles Almelo niet meer terugkomen in de wedstrijd. Enkele goede kansen werden niet benut door de aanvallers van de Almeloërs. Uiteindelijk kregen zij dan ook het deksel op de neus. Rodríguez kon doorlopen tot aan de rand van het strafschopgebied en schoot de bal droog achter doelman Blaswich voor de 3-0. Na een uur spelen en een 3-0 tussenstand op het scorebord kwam Heracles Almelo niet meer tot scoren, waardoor het zonder punten de bus in ging.

Activiteiten rondom de wedstrijd VVV-Venlo-thuis

ALMELO - Komende zondagmiddag komt VVV-Venlo op bezoek bij Heracles Almelo. Deze dag zullen er rondom de wedstrijd activiteiten worden georganiseerd voor kinderen. Zo is het Kidspark geopend achter de familievakken II, JJ,KK en LL. Daarnaast zal Sinterklaas aanwezig zijn bij de wedstrijd en ook het Kidspark bezoeken.

Deze wedstrijd bezoeken? Bij deze wedstrijd kan je profiteren van het gezinspakket (twee volwassene en twee kinderen tot twaalf jaar). Kaarten zijn verkrijgbaar via www.heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop.


Het duel
De wedstrijd tegen VVV-Venlo staat op de planning voor aankomende zondag 2 december om 14:30 in het Polman Stadion. In de afgelopen vijf ontmoetingen tussen beide ploegen bleef Heracles Almelo telkens ongeslagen in eigen huis (3W, 2G, 0V).


Memorabel
De meest memorabele editie van Heracles Almelo – VVV-Venlo is die van 2 december 2011. Precies zeven jaar geleden wonnen de Almeloërs met maar liefst 7-0 van de Limburgers. De komende ontmoeting zullen de teams dichter bij elkaar liggen. Het duel is immers tussen de nummer zes en zeven van het klassement. VVV-Venlo heeft daarentegen een wedstrijd minder gespeeld, door de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord na het uitvallen van de lichtmasten in De Kuip.

Uitreiking Junior Stadsprijs

ALMELO - Junior Stadsprijs 2018 Foto: Lenneke Lingmont

ALMELO - Donderdagavond 22 november reikte burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo in scholengemeenschap Het Noordik voor de tweede keer de Junior Stadsprijs uit. Winnaars Ruben Slaat (7 jaar) en Laura van Leeuwen (17 jaar) zijn de komende twee junior burgemeester van Almelo. Zij ontvingen allebei een medaille en krijgen een cheque van € 750,- om een feest van te houden.

Ruben viel bij de jury op omdat hij in de Schelfhorst zwerfafval opruimt. "Met zijn opruimvirus heeft hij andere wijkbewoners en de wijkcommissie aangestoken", vertelde juryvoorzitter Dorien Wind. Laura van Leeuwen is een echte supervrijwilliger. Ze ondersteunt het Rode Kruis, Huttenland, De Klup en de Scouting John F. Kennedy. Laura heeft "het magische vermogen om vrijwilligerswerk stoer te maken." Burgemeester Arjen Gerritsen zette ook de andere vier genomineerden in het zonnetje: "Jullie doen hele mooie dingen voor de ander en de stad!". Gastvrouw van de avond was coach en jongerenwerker Kanvie Winter. Er waren optredens van Augustin, Melvin, Jaydee en Sharon.

Junior burgemeester
De oproep kinderen en jongeren voor te dragen voor de Junior Stadsprijs leverde zes inzendingen op. Hieruit selecteerde de jury twee winnaars: één in de categorie 8-12 jaar en één in de categorie 13-17 jaar.

Jury
De jury van de Junior Stadsprijs bestond uit Bente van Houttum en Anouck van der Heiden, de winnaars van de Junior Stadsprijs 2016. Overige juryleden waren Nikita Afsar van de Jongerenraad Almelo, cultuurmakelaar Eléon de Haas, Gerrald Albersen van Heracles en raadslid Dorien Wind.

Junior Stadsprijs
De prijs is het kleine broertje van de Stadsprijs. Deze wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan mensen of organisaties die de stad socialer, leefbaarder, sportiever, groener, mooier of gewoon leuker maken. Omdat er ook veel jongeren zijn die zich belangeloos en met veel enthousiasme inzetten voor allerlei doelen, heeft de gemeenteraad in 2016 de Junior Stadsprijs in het leven geroepen. Avedan (voorheen Scoop Welzijn) organiseert deze prijs.

Showponies

ALMELO - Op 8 december is in het Van der Valk Theaterhotel Almelo 'Showponies - De Alex Klaasen Revue' te zien.


Alex Klaasen staat op het podium met onder meer Daniel Cornelissen en Freek Bartels en brengt met de 'Showponies' de revue weer tot leven op een geheel eigen wijze maar zeker boordevol entertainment. De voorstelling bijwonen? Koop uw kaarten vanaf € 27,50 via www.stadstheateralmelo.nl.

Ontmoetingsplein55Plus

ALMELO - Op woensdag 5 december is er in Wijkcentrum de Schelf weer een Ontmoetingsplein55Plus.


Contact met andere 55-plussers of activiteiten ondernemen met anderen? Ontmoetingsplein55plus helpt u daar graag bij. Zo is er de maandelijkse inloop bij Wijkcentrum de Schelf aan de Binnenhof 51 vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur. Op 5 december is de eerstvolgende inloopochtend. Kom ook kennismaken!

Vengaboys

ALMELO - Het feest van de Vengaboys in de jaren 90 op 1 december in Preston Palace.


De Vengaboys hadden grote hits met 'We're Going To Ibiza' en 'Boom, Boom, Boom, Boom'. Waar ze ook optreden met deze hits, een feest is gegarandeerd. Dit zelf meemaken kan op 1 december bij Preston Palace. Kies voor het arrangement vanaf 20.00 uur. U geniet met het arrangement van de Vengaboys en u kunt gebruik maken van andere faciliteiten van Preston Palace. Voor tickets à € 47,50 per stuk gaat u naar www.prestonpalace.nl.

The Reports on Sarah and Saleem

ALMELO - De film 'The Reports on Sarah and Saleem' is te zien bij Theater Hof 88.


Een film over een relatie tussen een Joodse vrouw en een Palestijnse man in Jeruzalem. Liefde laat zich niet leiden door regels. Zelfs niet wanneer de regels voorschrijven dat relaties tussen Palestijnen en Israëlieten niet is geoorloofd. Wat deze relatie tussen Sarah en Saleem teweegbrengt kunt u zien op 5 december om 20.15 uur bij Theater Hof 88. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 6,- per stuk voor leden en € 9,- voor niet-leden.

Heracles Almelo 2 blijft mooi winnen

ALMELO - Het tweede elftal van Heracles Almelo blijft ongeslagen in de Reservecompetitie.

Maandag werd sc Heerenveen 2 met 4-1 verslagen. Joey Konings scoorde tweemaal voor de Almeloërs, terwijl Silvester van der Water en Zeki Erkilinc voor de overige doelpunten zorgden. Jordy Bruijn deed na 48 minuten wat terug voor de bezoekers uit Heerenveen. Met de overwinning op sc Heerenveen 2 blijft Heracles Almelo koploper van de Reservecompetitie A. Een bijzonder mooie prestaties waar het elftal en staf terecht trots op mag zijn. En een goede basis voor verder succes dit seizoen.

Steeds grotere druk op Twentse vrijwilligers

TWENTE - Komende week zijn zowel de internationale als nationale vrijwilligersdagen. Op vrijdag 7 december is er veel aandacht voor de onbetaalbare vrijwilligers. Zeker in Twente vervullen zij een zeer belangrijke rol om veel maatschappelijke activiteiten draaiend te houden.

Nederlanders zijn best actief als het aankomt op vrijwilligerswerk. Volgens het CBS was ongeveer de helft van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder afgelopen jaar minimaal één keer actief als vrijwilliger. Dit is al enkele jaren vrij stabiel. Gemiddeld is een vrijwilliger 4,5 uur per week actief. In Twente ligt het vrijwilligerswerk boven het landelijk niveau; bijna 55 procent.


Waar actief?
De meeste vrijwilligers zijn traditioneel te vinden bij sportclubs, culturele verenigingen, zorg, de kerken en jeugdactiviteiten. Vrijwilligers die ergens actief zijn, zijn doorgaans ook vrij trouwe vrijwilligers. Een vrijwilliger is gemiddeld 6,9 jaar actief binnen een organisatie, waarbij de kerken nog steeds de meest trouwe vrijwilligers hebben.


Tevredenheid
Een belangrijke factor in het vrijwilligerswerk is de tevredenheid. Verreweg de meeste vrijwilligers ervaren een groot niveau van tevredenheid, waarbij de verschillen van organisatie tot organisatie opmerkelijk klein zijn. Wel zit er verschil in het niveau van tevredenheid bij de diverse leeftijdsgroepen. Zo zijn 15 tot 19-jarigen het minst tevreden met hun vrijwilligerswerk (rapportcijfer gemiddeld 7,3) terwijl 65-plussers dit vaak het gemiddelde cijfer 7,8 geven.


Grotere druk
Een uitdaging voor de nabije toekomst zal zijn het vasthouden van vrijwilligers maar ook het werven van nieuwe aanwas. Zo deden diverse verenigingen in Twente al verwoede oproepen om meer mensen te vinden. Hoewel senioren een grote tevredenheid ervaren van hun vrijwilligerswerk, komt er ook een tijd dat zij moeten stoppen. Al dan niet gedwongen, zoals bij organisaties met leeftijdslimieten zoals een buurtbus, of gewoon vanwege fysieke gesteldheid. Nu Nederland in rap tempo vergrijst zal het een uitdaging worden om het vrijwilligersbestand op peil te houden.

"Het is belangrijk dat je niet voorbij gaat aan de kleine successen"

TWENTE - Succesvol zijn, wat is dat eigenlijk? In de serie Succes kent geen hokjes lieten we de afgelopen maanden zien dat succes vele vormen kent. Om deze serie af te sluiten, laten we deze maand de wegwijzers naar succes aan het woord. Steffan en Debby, coaches bij WestendorpPR, doen een boekje open over coaching en succes.

Steffan en Debby zijn beiden werkzaam als jobcoach bij WestendorpPR, een bureau voor participatie en re-integratie. Debby is ook gedragswetenschapper en begeleidt cliënten ook op psychisch vlak. Westendorp PR biedt diverse trajecten als arbeidsmatige dagbesteding en jobcoaching om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer te laten participeren of re-integreren in een betaalde baan. Dit kan onder andere in hun lunchroom Heel Bijzonder die vorig jaar haar deuren opende. Debby en Steffan maken de verschillende ups en downs van de doelgroep mee op hun weg naar succes en delen dan ook graag hun kijk op succes.

Diverse mix
In de 13 jaar dat Westendorp PR bestaat, hebben Debby en Steffan de doelgroep zien veranderen. "Eerder waren het vooral de mensen met wat kortere trajecten die wat makkelijker te bemiddelen waren door bijvoorbeeld een sollicitatietraining. Later zijn we ook de Wajong-doelgroep en de dagbesteding erbij gaan doen en dan kom je weer met andere problematiek in aanraking. Men weet niet zo goed waar men naartoe kan en het stukje begeleiding wordt vaak wat intensiever" vertelt Steffan. De doelgroep bij WestendorpPR is eigenlijk heel breed. "Zo hebben we mensen vanuit de ziektewet, vanuit de Wajong, mensen met een wmo-indicatie of mensen die hier komen voor dagbesteding. Onze jongste kandidaat is 15 en de oudste is 62 jaar en het niveau varieert van vmbo tot hbo+. We mixen daarin ook alles omdat we vinden dat iedereen ook van elkaar kan leren", aldus Steffan.

Positieve focus
Naast onderling van elkaar leren vinden Steffan en Debby het belangrijk dat mensen zich geaccepteerd voelen en dat er ook stil wordt gestaan bij de kleine successen. "Veel kandidaten cliënten zijn ook gewend aan tegenslagen en zien dan soms de kleine successen niet meer. Wij vinden deze ook belangrijk en daarom bespreken we ze aan het einde van de dag." WestendorpPR probeert de focus bij mensen te verleggen van wat niet kan naar wat wel kan en waar iemand wel goed in is. Zo kan de kandidaat ook op de beste manier worden gematcht met een werkgever of werkplaats en is het makkelijker om succes te behalen.

Succesverhalen
En succes, daar hebben onder andere Debby en Steffan al meerdere mensen naartoe begeleid en er zijn vele voorbeelden van. Debby: "Ik had een kandidaat die voor zichzelf het idee had dat hij het helemaal niet leuk vond om met mensen te werken en dat hij dat niet kon. Hij wilde ook absoluut nooit op de andere locatie werken. Later is hij er toch naartoe gegaan en nu is hij een van onze vaste mensen die zelfstandig de bediening doet en ook een praatje maakt met de gasten. Van hier heel gesloten zijn en absoluut niet in de lunchroom willen werken, naar nu zelfstandig de bediening doen, dat is een mooi succes. In de weg er naartoe moet je soms accepteren en loslaten, maar uiteindelijk kom je tot succes."

Expositie Maaike Kramer

ALMELO - Op 1 december om 16.00 uur is de opening van de nieuwste expositie in het Kunst-Torentje.

De expositie van Maaike Kramer in het Kunst-Torentje is er eentje waarbij licht een belangrijke rol speelt. Door de verandering van licht gedurende de dag verandert ook de installatie van Kramer. De expositie is tot en met 1 maart te zien in het Kunst-Torentje aan de Egbert Gorterstraat 7. De toegang is gratis.

Brainwash

ALMELO - Matroesjka staat met Brainwash zaterdag 8 december op de planken bij Theater Hof 88.


Even de actualiteiten onder de loep nemen met Matroesjka op 8 december vanaf 20.15 uur. Het duo laat op hun geheel eigen wijze zien hoe absurd de realiteit is. Met personages, sketches en muziek zetten ze uw brein op stelten. Toegangskaarten voor deze voorstelling bestelt u via www.hof88.nl.

Sjors van der Panne

ALMELO - Sjors van der Panne trekt dit jaar en volgend jaar langs de Nederlandse theaters en zal daarbij ook Almelo aandoen.


Bij het grote publiek raakte Sjors van der Panne bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland in 2014. Zijn stem en het gevoel dat hij met muziek weet over te brengen is ongeëvenaard. Tijdens de tournee zal hij zowel zijn eigen nummers ten gehore brengen als die van anderen. Koop uw kaarten voor het concert in Theaterhotel Almelo op 7 december om 20.15 uur via www.stadstheateralmelo.nl.

FC Twente tegen Jong Ajax: Bent u er ook weer bij?

ENSCHEDE - Afgelopen maandag heeft FC Twente de uitwedstrijd tegen AZ gewonnen. Het treffen in het AFAS Stadion eindigde in een nipte 1-2 zege voor de ploeg uit Enschede. FC Twente staat nu 5e op de ranglijst.

Op vrijdag 30 november staat de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax op het programma. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen Jong Ajax heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

Rijbewijskeuringen

Shutterstock

ALMELO - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 20 december in MFA Eniver, Apollolaan 1 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Dit kan ook telefonisch door te bellen naar: 088 23 23 300. Of u kunt zelf een datum plannen op: www.regelzorg.nl.


Gezondheidsverklaring
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn.cbr.nl. Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail.


Kosten
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 37,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 50,00.

Wees op tijd
Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een afspraak maken bij de keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld. Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. Maak op tijd de afspraak.