Hart van Almelo - Wierden

11 oktober 2019

Hart van Almelo - Wierden 11 oktober 2019


Onderzoek naar knelpunten A1 en A35 Azelo en Buren

ALMELO - Het Rijk, de provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Tubbergen hebben onderzoek laten doen naar de knelpunten rondom de knooppunten Azelo en Buren op de A1/A35.

Bij beide knooppunten zorgen het hoge verkeersaanbod, de rijstrookwisselingen en grote snelheidsverschillen steeds vaker voor onveiligheid en daarnaast ook voor files in de spits. In het onderzoek zijn de knelpunten en alle mogelijke oplossingsrichtingen voor korte en lange termijn maatregelen verkend, zoals het tegengaan van rijbaanwisseling en snelheidsaanpassing. Hierbij is gekeken naar allerlei maatregelen om dit te verbeteren. Ook de aansluitende provinciale en gemeentelijke wegen in de directe omgeving, die samen een alternatief bieden bij drukte en stremming van de Rijkswegen, zijn meegenomen in het onderzoek.

Planning
De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar besproken met minister Van Nieuwenhuizen. Vooruitlopend daarop start onder leiding van provincie en gemeenten de uitwerking van de westelijke randweg tussen Almelo en Hengelo in een tracéstudie.

Verkeersveiligheid
Tussen de knooppunten Azelo en Buren kruist het verkeer op de A1 vanuit Deventer naar Oldenzaal/Duitsland met het verkeer op de A35 vanuit Almelo naar Enschede en omgekeerd. De vele rijstrookwisselingen voor doorgaand vracht- en autoverkeer en de verschillen in snelheid zorgen voor ongevallen en files. Op het wegvak tussen Almelo en knooppunt Azelo en op het gecombineerde wegvak A1/A35 rond de knooppunten Azelo en Buren is het ongevalsrisico (aantal ongevallen per miljard voertuigkilometer) meer dan twee maal zo hoog als het landelijk gemiddelde. De afgelopen drie jaar waren er 455 ongevallen op het traject, waarvan 18 met letsel.

Internationale route
De A1/A35 ligt midden in Twente en wordt druk bereden door regionaal, nationaal en internationaal vracht- en autoverkeer. Het is de internationale route van Rotterdam/Amsterdam naar Berlijn, Noord-Duitsland, de Baltische staten en naar Scandinavië.

Wie wint de Stadsprijs dit jaar?

Foto: Shutterstock.com

ALMELO - Eens in de twee jaar wordt de Almelo Stadsprijs uitgereikt en binnenkort is het weer zo ver. Nog tot 6 november kunnen inwoners aangeven waar zij de prijs; een oorkonde, sculptuur en geldbedrag van 3.000 euro, aan gegeven zien worden. Dit kan een persoon zijn, maar ook een onderneming of organisatie. Het geldbedrag moet ten goede komen aan een doel dat de Almelose samenleving verrijkt.

De Stadsprijs is bedoeld voor een structurele bijdrage die Almelo mooier of leuker maken in de breedste zin van het woord. Iedereen die hier een bijdrage aan levert komt in aanmerking voor de prijs. Dit kan daarom een organisatie of onderneming zijn, maar ook een individu kan soms veel toevoegen aan de samenleving. Daarom kunnen zij ook genomineerd worden. De nominatie gebeurt op basis van inzendingen van inwoners zelf. Zij kunnen iemand voordragen die volgens hen een structurele, positieve bijdrage levert aan de Almelose samenleving met een evenement, dienst of project.

Nomineren
Inwoners van Almelo kunnen tot en met woensdag 6 november 2019 een kandidaat voordragen. Dit kan online via www.almelo.nl/stadsprijs. Ook kunnen inwoners een voordracht indienen via de post. Dit kan naar: Commissie Stadsprijs 2019 t.a.v. Milly Hahyary Antwoordnummer 131, 7600 VB Almelo. De voordracht dient naast de naam en contactgegevens van de inzender en van degene die wordt voorgedragen, ook de reden(en) voor de voordracht te bevatten. De Stadsprijs bestaat uit een sculptuur van kunstenaar Robert Jansen, een bedrag van 3.000 euro en een oorkonde. De winnaar mag zelf de bestemming van het bedrag bepalen, zolang het geld maar ten goede komt aan de Almelose samenleving.

Onafhankelijke commissie
De nominaties zullen vervolgens worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Voor 2019 bestaat de commissie uit Peter van der Hout (voorzitter), Cobi Noordhoff, Marianne Wessels, Brian van Loo, Gabriël Urucoglu en Joost Tiemersma. De vorige keer dat de Stadsprijs werd uitgereikt was in 2017. Toen ging de prijs naar Het Huis van Katoen en Nu. De keer daarvoor, in 2015, was Heracles de winnaar.

Jaargang: 6 • Nr 270• Wk 41

De Netwerkvloer organiseert hét ondernemersevent in de Grolsch Veste

ENSCHEDE - Ondernemers uit de hele regio komen op dinsdag 5 november bijeen in de Grolsch Veste. Dan organiseert De Netwerkvloer namelijk hét ondernemersevent Een perfecte gelegenheid om te netwerken en leuke contacten op te doen.

Deelnemen aan de Netwerkvloer biedt vele mogelijkheden. Zo is er een grote diversiteit aan branches aanwezig, zowel binnen als buiten uw bedrijfstak. Dankzij een goede begeleiding voor en tijdens het ondernemersevent haalt u het meeste uit deze bijeenkomst. U maakt meteen deel uit van een effectief zakenplatform.

Programma
Deelnemers aan het ondernemersevent kunnen deelnemen aan diverse plenaire kennissessies en er zijn diverse inspirerende sprekers geboekt voor deze middag. Ook staan in totaal vijf contactmomenten met andere ondernemers gepland. Het ondernemersevent heeft een 'all inclusive' concept, inclusief lunch en diner. U kunt zich zo volledig en zorgeloos richten op de presentatie/acquisitie van uw bedrijf, producten en diensten tijdens het evenement.

Brede bekendheid
Om het ondernemersevent breed onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk ondernemers is ook een uitgebreide social media campagne opgezet. Dit ter ondersteuning van uw uitnodigingen aan zakenrelaties om óók het evenement te bezoeken. Verder is er op 28 oktober, een week voorafgaand aan het evenement, een exposantenavond met sprekers en de mogelijkheid om kennis te maken met mede-exposanten. U kunt verder deelnemen aan de landelijke community op het platform voor ondernemers dat de Netwerkvloer heeft.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie over de Netwerkvloer en het ondernemersevent op: www.denetwerkvloer.nl/informatie of voor aanmelding: www.denetwerkvloer.nl/deelnemen

Supermarkten zamelen in voor goed doel

ALMELO - De komende maanden steunen de 4 PLUS Supermarkten in Almelo het goede doel van de Stichting KiKa. Wie boodschappen doet bij een van de 4 PLUS supermarkten in Almelo en daar ook de lege flessen en lege bierkratjes naartoe brengt, kan het statiegeld doneren aan KiKa.

De emballage-actie loopt van dinsdag 1 oktober t/m zaterdag 30 november bij PLUS Van Limbeek (Bornsestraat 46-48), PLUS Wemekamp (Vriezenveenseweg 84), PLUS Schuldink (Eskerplein 11) en PLUS Brughuis (Stadionlaan 30). De actie is op touw gezet door Rens Reinders en zijn vader Richard. Rens werd in 2015 op 10-jarige leeftijd geconfronteerd met kinderkanker maar liet het er niet bij zitten. Na de behandelingen is Rens zich gaan inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa. Want KiKa besteedt het geld aan onderzoek gericht op minder pijn en strijd en meer genezing en kwaliteit. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker en helaas wordt een kwart van die kinderen niet meer beter. En wie geneest kan op latere leeftijd bijwerkingen krijgen van de zware behandelingen.

Bijzondere tocht
Rens en zijn vader fietsen tussen 21 en 27 juni 2020 met KiKa Bicycle Club de 'Giro di KiKa', een etappekoers in het hart van de Italiaanse Dolomieten met 5 uitdagende bergetappes. Tot die tijd zamelen zij zoveel mogelijk geld in om KiKa te steunen. Door het statiegeld te doneren bij een van de 4 PLUS Supermarkten in oktober en november 2019 wordt het onderzoek naar kinderkanker gesteund!

Grote prestatie in het kleine Bornerbroek

BORNERBROEK - Bijna 4.000 euro! Dat is de voorlopige tussenstand van een sponsorloop die de kinderen van de Stephanus basisschool in Bornerbroek afgelopen week hielden om geld bijeen te brengen voor de ontwikkeling van een draadloze saturatiemeter voor Mees Geerts. Mees is een Bornerbroekse jongen van 1,5 jaar die lijdt aan een zeer zeldzame aandoening.

Mees is het broertje van Isa, Lis en Bas die allen op de Bornerbroekse basisschool zitten. Mees mist een stukje op een chromosoom en heeft daardoor een slappe luchtpijp en kan moeilijk ademhalen. Ook krijgt hij geregeld epileptische aanvallen. Met een saturatiemeter is het mogelijk deze aanvallen snel op te merken. Nu Mees begint te kruipen en te rollen raakt hij steeds verstrengeld in de snoeren van het apparaat. Daarom is de stichting aMEESing opgericht om geld bijeen te brengen waarmee een draadloze saturatiemeter ontwikkeld kan worden.

Mooi initiatief
Het waren de klasgenoten van zus Isa die vorig jaar met het idee voor de sponsorloop kwamen. En afgelopen woensdag was het zover. Alle 205 kinderen van de school en hun leerkrachten liepen een parcours rond de school en brachten zo zeker 4.000 euro bij elkaar. Omdat nog niet alle gelden binnen zijn wordt dat bedrag de komende dagen nog overtroffen. "Wat een geweldige dag," reageerde een blije vader Mark Geerts na afloop. "We zitten nog een beetje na te beven van het bedrag wat is opgehaald. Ongelofelijk. We hebben er geen woorden voor." Meer informatie over de actie 'aMEESing' is te vinden op www.ameesing.nu

Column

Ofwasken

Dissen tied is de tied van de technische vuuroetgaank. Zengt ze.
Elektrische taandebössels, elektrische luxe waangs, met de vleegmesiene de hele wearlnd oawer, robotjes in de gezondheidszorg. Viej leawt in de tied det alsn dreks maakbaar mut wean en a-j wat bestelt, mu-j het hoogoet 's aanderdaagns in 't hoes hebben en betaaln doo-j met de tellefon.
Iej heurt nog de leu kuieren oawer Uber, Tesla, Amazon, Netflix, zunnepanelen, weendparken, domotica, kookeilanden, commercieel vleegn noar Mars of de moane, lege reante of zelfs negatieve reante, fietsvakaanties in Kuala Lumpur of op IJsland.
A-k ne kleane vieftig joar terugge-kieke, kom ik oet biej min groffa, Jewilm van de Klitse. Het was een eenvoudig man, pette op, hard woarken, gin riejbewies, een man van earplen, sloabonen, duurkok en zoerkool. Daangs ne piepe en zoaterdasmiddaangs ne segoare.
Hee dee alns op de fietse, was 100 proceant duurzaam, circulair en grootndeels zelfvoorzienend, een poar beesjes op 'n stal, nóg vearder in de tied terugge een poar bign, een poar hennen, een poar skeppel laand vuur de rogge en biej 't good nen grootn greuntetuin.
Achter 't hoes steun zon zwartgeteard skeefzakkend potdeksel skuurkn met iezerne golfplaatn met rikkepöale, hoolt vuur 'n kachel, nen fossen kleane heultjes, täkke, rieze bessems, ne verzameling iezerdroäks, spiekers, lätjes, towkes en nog völle mear. Niks votgoojn, alns bewoarn, iej weet nooit.
Min gropmoo wasken in zonnen fenuuspot van graniet met een binnenwoark van iezer of aluminum, nen haandbedeenden wringer, waslienen en tuugpinnen en het reuk allemoals fris.
Ofwasken deden ze in een klean teiltje water met een betjen broes, nen teelder, nog ne teelder, nen leppel en ne vorke, nen jus-sleef. Een betjen yoghurt noa, zo op 'n earpelteelder. Dessertschaaltjes hadden ze nog nooit van eheurd.
Det is heel wat aanders as woer-e viej in 't hoes het ofwasken doot. Met de nieje kökne den a-w vurig joar kregen, dee biej oons ne ofwasmesiene zinnen entree. Zonne ofwaskemesiene heb ik altied tegen-eheulden. Onzinapparaten, noarns vuur neurig.
Ik zir een ennigsen in 't hoes den der zo oawer dech. Het is inpakken, ne teblette der in, een poar knöpkes indrukken en kloar zi-j der met. Ne halve woarheid is ne leunge en dus det gemaksverhaal van zonne ofwasmiese ook. Want at dee ofwasmölle trechte is, mu-j det deenk oetpakken. Völle leefhebbers heb ik doar nit vuur. Koomp biej de-j pannen nog aaltied appart mun hooln en plestieken bäks en aandere dinge met een reanke nog met ne theedook noa mun.
Der geet niks vuur zo as mien gropmoo vroger ofwasken. Ze was met 6 minuten kloar. Viej doot der wal 10 minuten oawer: inpakken en wier oetpakken.
Alle vuuroetgaank is nog ginne verbettering !

Werkzaamheden voor fietssnelweg F35

ALMELO - De werkzaamheden aan de fietssnelweg F35 tussen de Westermaatweg en de gemeentegrens met Twenterand zijn begonnen.

Wethouder verkeer Arjen Maathuis gaf afgelopen week samen met de Fietsersbond het startsein voor deze werkzaamheden. Het bestaande fietspad wordt vervangen door een compleet nieuw fietspad dat aan de voorwaarden van de F35 voldoet. Het fietspad wordt onder andere breder gemaakt en wordt voorzien van LED-verlichting met bewegingssensoren. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes ingesteld. De omleidingsroute vanuit Vriezenveen gaat via het kanaal. Een alternatieve route gaat over het fietspad langs de Almeloseweg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 22 november afgerond. Het traject van de F35 tussen de Westermaatweg en Vriezenveen is dan gereed.

Maandag 14 okt. 10.00 uur

Eawn klaang mág,
mer dán an de pinne roekn!

Creative Clinics kan helpen

ALMELO - Lyla van Houwelingen van Creative Clinics weet wat het uiterlijk voor iemand kan betekenen. Het kan ervoor zorgen dat iemand zich zelfverzekerd voelt of juist het tegenovergestelde. In dat laatste geval kan permanente make-up of medische pigmentatie zorgen voor een ommekeer.

Permanente make-up zorgt er niet alleen voor dat men 's ochtends eerder de deur uit kan, men hoeft zich ook geen zorgen meer te maken over het bijwerken ervan. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat er goed uitzien. Met dezelfde techniek is ook medische pigmentatie mogelijk. Littekens kunnen op deze manier minder zichtbaar gemaakt worden, wenkbrauwen kunnen ingetekend worden en ook na bijvoorbeeld een borstreconstructie kan een tepelhof, die niet van echt te onderscheiden is, gemaakt worden. Lyla is nu al ongeveer de helft van de tijd bezig met het herstellen van schade die door anderen aangericht is, zoals littekens. Hiermee geeft zij cliënten een belangrijk stukje zelfverzekerdheid terug.

In het middelpunt
Voor Lyla is het gevoel van de klant het belangrijkst. Geen overvolle agenda voor haar, maar voor elke klant rustig de tijd nemen. U krijgt bij haar een gratis intake. Daarna is voor haar duidelijk wat u wilt en u weet precies wat er gaat gebeuren. U bent verder verzekerd van de beste zorg op het gebied van het aanbrengen en corrigeren van permanente make-up, medische pigmentatie, fractional needling, lash lifting. Lyla werkt alleen met de beste merken, zoals Ecuri. Ook zijn apparatuur en pigmenten goedgekeurd door de GGD en zijn ze veilig en hypoallergeen.

Massage
Lyla biedt sinds kort ook gespecialiseerde massages aan. Bijvoorbeeld de ontspannen hotstone-massage voor de rug, maar ook bindweefselmassages voor de rug en gezicht. Deze helpen in de strijd tegen ouderdom door nieuwe aanmaak van collageen in de huid te stimuleren. Ook biedt zij rugmassage aan met effleurages (strijkingen) wat zorgt voor een betere bloedtoevoer en een rustgevend effect. Dankzij een jarenlange vooropleiding fysiotherapie mag u rekenen op een deskundige massage.

Meer weten?
Op www.creativeclinics.nl krijgt u een goed beeld van wat Lyla van Houwelingen voor u zou kunnen betekenen. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen per e-mail: info@creativeclinics.nl of per telefoon/app: 06 21 48 07 08. Voor behandeling kunt u op afspraak op donderdag tot en met zaterdag terecht in de praktijk aan de Ootmarsumsestraat 438 in Almelo. Kijk ook op: www.creativeclinics.nl

Heracles verslaat FC Emmen en wint zo al vier van vijf duels

Foto: Stan Wissink

ALMELO - Heracles Almelo heeft afgelopen weekend gewonnen van FC Emmen. Op Erve Asito waren de Almeloërs met 2-0 te sterk. Cyriel Dessers was in de eerste trefzeker en zag in de tweede helft Keziah Veendorp een eigen doelpunt maken.

In de beginfase waren er voor beide ploegen wat kleine kansen. De eerste grote mogelijkheid kwam op naam van Joey Konings, die zijn poging door Dennis Telgenkamp over het doel getikt zag worden. Ook Robin Pröpper was niet veel later nog dichtbij. Op een voorzet van Silvester van der Water brak Cyriel Dessers uiteindelijk de ban.

Sterk Heracles
Heracles bleef de bovenliggende partij. In de tweede helft werd het spel beloond met een tweede treffer. Een voorzet van Lennart Czyborra werd door Keziah Veendorp achter zijn eigen doelman gewerkt. Heracles Almelo kreeg meer en meer ruimte, maar ondanks enkele kansen liep de score niet verder uit. De winst betekende voor Heracles Almelo de vierde in vijf wedstrijden. De ploeg van trainer Frank Wormuth bezet met 14 punten uit 9 wedstrijden de zevende plaats op de ranglijst en speelt na de interlandperiode een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Laatste Meet & Eat van dit jaar

ALMELO - Stichting Present Almelo houdt zaterdag 9 november vanaf 16.00 uur de laatste Meet & Eat van dit jaar.

Vluchtelingen uit het azc en statushouders, die al een verblijfsvergunning hebben en een huis in Almelo, schuiven dan aan tafel bij inwoners van Almelo, Wierden, Vriezeveen, Borne en omstreken voor een ongedwongen avondmaaltijd bij hen thuis. Dat kan bij een echtpaar of gezin zijn, maar ook bij een groepje collega's, vrienden of leden van een kerkelijke kring.

Mooie kennismaking
"Samen eten en eventueel ook samen koken is een mooie en laagdrempelige manier om vluchtelingen een welkom gevoel te geven en ze te laten kennismaken met onze cultuur en gewoontes. Tijdens de vorige Meet & Eat zei een deelnemer na afloop dat hij zich nu pas echt welkom en geaccepteerd voelde in Nederland. Hij was zo blij", vertelt Alie Dijkstra, projectleider Vluchtelingen bij Present. Voor de vluchtelingen is het een belangrijk uitje, want ze komen in contact met Nederlanders. Die wens staat bij iedereen bovenaan het lijstje, maar contacten leggen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook zijn ze even weg uit de dagelijkse sleur en hebben ze afleiding van hun zorgen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze laatste Meet & Eat van dit jaar moet uiterlijk maandag 28 oktober. Telefonisch aanmelden kan bij Alie Dijkstra, tel: 06-14294984. De matches worden gemaakt op basis van opgegeven voorkeuren. De vluchtelingen kunnen vanaf 16.00 uur worden gehaald bij het AZC aan de Vriezenveenseweg. Statushouders komen meestal met eigen vervoer. Kijk ook op: www.presentalmelo.nl/meet-eat

Heracles Almelo eSports Tournament

Foto: Stan Wissink

ALMELO - Heracles eSports organiseert op zondag 20 oktober het Heracles eSports Tournament. Dit is het eerste grote FIFA20-toernooi van Heracles Almelo. De BusinessClub van Erve Asito wordt omgebouwd tot FIFA20-arena.

Heracles eSports Tournament is een FIFA20-toernooi op de PlayStation 4 voor jong én oud. Wil jij jouw skills laten zien aan Bryan Hessing, team Heracles eSports en de rest van eSportend Nederland? Geef je dan op! Het toernooi begint zondag de 20e om 12.00 uur en duurt ongeveer tot 18.00 uur. Op grote schermen wordt de wedstrijd Feyenoord – Heracles Almelo vanaf 16.45 uur uitgezonden. Opgeven voor dit toernooi kan via heracles.nl/esports en in de FanServiceShop van Heracles Almelo op Erve Asito.

Heraclieden nu veel als jeugdinternational op pad

ALMELO - Mauro Junior, Orestis Kiomourtzoglou, Lennart Czyborra, Navajo Bakboord gaan de komende periode als international op pad. Mauro Junior is opgenomen in de Olympische Selectie van Brazilië, de onder 23. Orestis Kiomourtzoglou maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Duitsland onder 21. Czyborra behoort tot de selectie van Duitsland onder 20. Navajo Bakboord is opgeroepen door bondscoach Bert Konterman van Nederland onder 20.

Brazilië onder 23 speelt op donderdag 10 oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen Venezuela. Vier dagen later, op maandag 14 oktober, volgt een eveneens vriendschappelijk duel tegen Japan. Beide wedstrijden worden gespeeld in Brazilië. Duitsland onder 21 speelt in deze interlandperiode twee uitwedstrijden. Donderdag wacht een duel in en tegen Spanje onder 21. Daarna reist de ploeg door naar Bosnië en Herzegovina, waar op dinsdag 15 oktober wordt gespeeld tegen de onder 21. Duitsland onder 20 speelt op donderdag 10 oktober thuis tegen Polen. Op zondag 13 oktober staat een uitduel tegen Zwitserland op het programma. Nederland onder 20 speelt op donderdag 10 oktober tegen Portugal. Maandag 14 oktober staat een uitwedstrijd tegen Polen op het programma.

Concert Urker Mannenkoor

VRIEZENVEEN - Het comité van Woord en Daad te Vriezenveen organiseert op zaterdag 19 oktober een concert waaraan het Urker Mannenkoor Hallelujah onder leiding van Bert Moll medewerking verleend. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk te Vriezenveen.

Aanvang 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk voor aanvang van het concert. Tarieven zijn 7,50 voor volwassenen, 5,00 voor kinderen en maximaal 25,00 voor een gezin. Er zal een collecte worden gehouden voor het project "De Boer op!" Geef boeren toekomst, met een grotere oogst en een eerlijke prijs.

Stapt u over op een nieuwe zorgverzekering?

TWENTE - Uiterlijk 12 november hebben alle verzekeraars hun nieuwe zorgpolissen en bijbehorende premies bekendgemaakt. Tot het eind van het jaar kunt u uw huidige verzekering opzeggen om met ingang van 1 januari 2020 over te stappen. Het loont de moeite om te vergelijken. Overstappen kan een flinke besparing opleveren.

Premies en dekkingen
De dekking van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald, deze is dus voor elke verzekering hetzelfde. Wel zijn er verschillen in de manier waarop zorg wordt vergoed, zo kunt u kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis. In het eerste geval worden rekening direct door de verzekeraar betaald. In het tweede geval moet u de rekening vaak eerst zelf betalen, daarna dient u een declaratie in bij uw verzekeraar. Houd er in alle gevallen rekening mee dat zorgverleners niet met iedere verzekeraar een contract hebben. De basispremie die verschillende verzekeraars rekenen kan dan ook sterk verschillen. Of u ook nog een aanvullende verzekering nodig heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vergelijk verzekeringen dus aan de hand van uw specifieke dekkingswensen. Vraag een nieuwe aanvullende verzekering liever wel wat vroeger aan in verband met de medische acceptatie.

Collectieve verzekering
Binnen bepaalde bedrijven of beroepsgroepen is het mogelijk om te profiteren van een voordelige collectieve verzekering. Ook de Twentse gemeenten bieden tegenwoordig collectieve zorgverzekeringen aan, specifiek voor inwoners met een laag inkomen. Deze hebben vaak een relatief uitgebreide dekking, waar ook regelmatig het eigen risico meeverzekerd is. Zo profiteren zij van een goede zorg, zonder té hoge kosten en onverwachte rekeningen.

Oriënteren en overstappen
Het is tot en met 31 december mogelijk om de zorgverzekering te wijzigen. De oude verzekering moet dan voor 1 januari opgezegd zijn. Hierna heeft men nog tot en met 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Het oriënteren op een nieuwe verzekering kan op vele manieren. Zo zijn er diverse vergelijkingssites te vinden die in ieder geval een uitgangspunt bieden. Het is belangrijk om de dekking en kosten van aanvullende verzekeringen goed door te nemen. Zo kan een aanvullende verzekering voor u van specifiek belang zijn, bijvoorbeeld omdat u als sporter vaker gebruik maakt van fysiotherapie of door uw medische geschiedenis vaker gebruik moet maken van specifieke zorgaanbieders of medicamenten.

Herfst Mega Sale bij Mango Mobility Twente

ALMELO - De herfst komt er weer aan. De eerste herfsttinten zijn inmiddels zichtbaar. Een mooi moment om er lekker op uit te gaan voordat de winter haar intrede doet. Momenteel profiteert u bij Mango Mobility Twente van spectaculaire kortingen om het najaar te vieren.

Tijdens de Mega Sale van 16 tot en met 19 oktober heeft Mango Mobility Twente mooie kortingen op scootmobielen en scooters, maar ook op de nieuwe rollators en rolstoelen. Bovendien ontvangt u ruim 20 procent korting op alle handige accessoires zoals regencapes. U bent van harte welkom voor een uitgebreide kennismaking om de scootmobielen of andere hulpmiddelen uit te proberen.

Ergotherapeut
Bij de aftrap van de Mega Sale op 16 oktober komt er bovendien ook een ervaren ergotherapeut langs. Deze geeft van 14.30 tot 16.00 uur uitleg over waar u op moet letten, de goede afstelling van uw scootmobiel en hoe u veilig de weg op kunt. U kunt een gratis advies krijgen van de ergotherapeut, maar aanmelding vooraf is wel nodig. Dit kan via telefoonnummer: 0546-45 32 96.

Wintercheck
Net als met de auto en andere vervoersmiddelen krijgt ook de scootmobiel het zwaarder te verduren tijdens de wintermaanden. Om ervoor te zorgen dat u veilig en zonder zorgen op pad kunt in de winter, is het verstandig om een wintercheck uit te laten voeren. Mango Moibility Twente draagt namelijk ook zorg voor het onderhoud aan uw scootmobiel. Bij deze uitgebreide, GRATIS controle kijken zij onder meer naar de verlichting, elektra, het stuurhuis, de wiellagers en de profieldiepte en spanning van de banden. Belangrijke onderdelen voor de veiligheid op de weg én de betrouwbare inzet. Mocht er iets mis zijn dan kunt u dit tegen de geldende tarieven laten repareren. Mocht het niet lukken om zelf te komen dan kan de scootmobiel ook opgehaald worden voor deze controle; de kosten hiervoor bedragen dan wel 25 euro.

Aanmelden
Wegens de grote drukte is het noodzakelijk om u aan te melden voor deze wintercheck. Bel hiervoor eveneens met 0546-45 32 96. Mango Mobility Twente is gevestigd aan de Einsteinstraat 8a, 7601 PR in Almelo. Kijk ook op: www.mangomobility.nl/almelo of www.scootmobieltwente.nl

Korting op Salentein wijnen bij Breukers Dranken in Boekelo

BOEKELO - Breukers Dranken in Boekelo is een waar begrip in de regio, met een bijzondere passie voor wijn en whisky. Zij laten u graag kennismaken met een uitgebreide selectie bijzondere wijnen, bieren en destillaten die hier ook te proeven zijn.

In oktober bieden zij een leuke actie aan op de bekende Bodegas Salentein topwijnen uit Argentinië. Ter gelegenheid van de Military in Boekelo én het 20-jarig bestaan van Salentein ontvangt u bij aankoop van twee dozen van zes Salentein wijnen één fles Salentein Sparkling cadeau. U kunt hierbij zelf individuele wijnen kiezen uit Salenteins assortiment, mits u in totaal 12 flessen koopt.

Breed assortiment
Breukers Dranken heeft het volledige assortiment van Bodegas Salentein wijnen op voorraad. Deze zijn uiteraard ook te proeven in het eigen proeflokaal. Zo maakt u kennis met de Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot en Malbec wijnen die Salentein produceert.

Kortingsactie
In oktober en november heeft Breukers Dranken een aantrekkelijke kortingsactie ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Salentein. U koopt dan een doos met zes wijnen voor de 'proostprijs' van 69,95 euro. Normaliter betaalt u bij Breukers Dranken voor de Barrel Selection wijnen 12,95 euro per fles (Adviesprijs: 14,95 euro).

Proeverij
Op 16 en 17 november organiseert Breukers Dranken een Najaarsproeverij. In het proeflokaal kunt u kennismaken met een uitgebreide selectie wijn, bier en gedestilleerd. Ook zijn er tafels specifiek met alcoholvrije dranken. Vroeger nog een niche-product, maar tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor dit segment. De kwaliteit van alcoholvrije dranken is steeds beter, waardoor u altijd kunt genieten. Ook wanneer u bewust kiest voor een alcoholvrije drank. Aanmelden voor de proeverij kan via de website van Breukers Dranken, www.breukersdranken.nl

Kom langs
Breukers Dranken is gevestigd aan de Beckumerstraat 73 in Boekelo. Dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.breukersdranken.nl of op Facebook: BreukersDranken

Vintage & More in Stadslab Indië komende zondag

ALMELO - Komende zondag 13 oktober is van 12.00 tot 17.00 uur weer het altijd gezellige Vintage & More in het Stadslab Indië. Liefhebbers kunnen weer volop snuffelen door de retro mode, vintage items en nog veel meer.

Diverse bijzondere winkels zullen hun uitgebreide collecties tweedehands dames- en herenkleding presenteren. Ook zijn er vintage serviezen, schilderijen, design-klassiekers en meer te bewonderen in het Stadslab.

Deelnemers
Ook deze keer zijn weer diverse leuke winkels van de partij. Zo komt De Stokroos met dameskleding en accessoires. Just Diva's Almelo is van de partij met zowel nieuwe als tweedehands kleding. Wilhelmina & Juul specialiseren in serviezen en brocante. De Roode Molen brengt naast dameskleding ook veel vintage items en kunst mee. Uw woning stijlvol inrichten met een vleugje van toen? Bezoek dan eens Dots Vintage & Art voor vintage decoratie en schilderijen. Amélie Alo brengt vintage dames & herenkleding mee. Laundries Women uit Hengelo biedt dameskleding aan. Opnieuw Delden brengt wederom mooie design-items en vintage mode. Essie Borne specialiseert in 'first class second hand' en voor kleuradviezen maakt u eens kennis met Inside Outfits.

Mooie locatie
Het Stadslab is gevestigd in een bijzondere locatie; namelijk een voormalig fabrieksgebouw van Ten Cate. In deze retro omgeving laat u zich weer verrassen door de bijzondere sfeer, unieke items en muziek. Het Stadslab is bereikbaar via de Aalderinkssingel, Kolthofsingel en Haven Noordzijde. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig en het ligt op circa tien minuten loopafstand van het station.

Kom ook
De entreeprijs voor Vintage & More bedraagt 3 euro per persoon, inclusief koffie/thee. Kijk voor meer informatie ook op: www.vintage-more.nl

De Klup zoekt veel chauffeurs

ALMELO - De Klup Twente heeft een nijpend tekort aan vriendelijke chauffeurs die haar deelnemers willen halen en brengen. De oorzaak van het tekort is tweeledig; de vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking biedt steeds meer activiteiten en groeit daardoor gestaag, maar kampt ook met ziekte in het team van chauffeurs. Wilt u helpen? Neem dan contact op met Jolanda Overdorp. Jolanda@deklup.nl

De activiteiten van De Klup Twente trekken meer dan 1.000 mensen met een beperking. Zeker voor de deelnemers die buiten Almelo wonen geldt dat ze niet op eigen gelegenheid naar het Meester Siebelinkhuis of andere locaties kunnen komen. Daarom heeft De Klup haar eigen vervoersdienst met vier busjes voor 8 personen. De bussen worden bestuurd door een team van zo'n 25 vrijwillige chauffeurs. Een aantal heeft 'vaste' ritten, de rest vormt een invalpool en neemt ritten over waar nodig in de gemeenten Almelo, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Borne, Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand. De maximale reisduur van de ritten is ongeveer 2 uur.

Chauffeurs gezocht!
De Klup Twente zoekt met spoed nieuwe mensen - vrouwen en mannen - die de bussen willen besturen, overdag en of in de avonduren. Ze kunnen zelf aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat: vaste ritten op vaste tijden of invallen. Kandidaten moeten maar aan drie voorwaarden voldoen: plezier hebben in het besturen van een klein busje, vriendelijk zijn en in het bezit van een rijbewijs B. Opgave en meer informatie: Jolanda Overdorp 06 14 46 52 88

Drukke tijd Betta Splendens

ALMELO - Aquariumvereniging Betta Splendens gaat twee drukke weekenden tegemoet.

Op 19 oktober staan zij namelijk met een informatiestand op de aquariumafdeling bij Intratuin in Almelo. Van 10.00 uur tot en met 16.00 uur zijn diverse deskundige leden van Betta Splendens aanwezig bij Intratuin om alle vragen en problemen te beantwoorden waar u als aquariaan mee zit. Natuurlijk kunnen zij u ook van advies dienen, waardoor u uw hobby beter en leuker kunt beoefenen. Diverse promotiematerialen zijn aanwezig om u met uw hobby te ondersteunen. Aquascape deskundige Erwin Kroeze zal een tweetal workshops aquaria inrichten geven.

Open huis
Op zaterdag 26 oktober organiseert de vereniging het jaarlijkse open huis. U bent hartelijk welkom tussen 12.00 en 16.00 uur voor een bezoekje aan het clubhuis aan de Rappersweg 79A. Diverse leden zullen planten, aquariummateriaal en vissen aanbieden. Daarnaast zullen diverse deskundige leden aanwezig zijn, welke uw vragen en problemen op aquarium en terrarium en vijvergebied zullen beantwoorden. Tevens is er een doorlopende diavoorstelling en gratis watermeting. Natuurlijk staat de koffie voor u klaar. De open dag wordt gehouden in het clubhuis aan de Rappersweg 79A te Almelo. Bezoekers welke deze dag lid worden betalen pas contributie vanaf 2020.

Aqua-Terrabeurs
Tevens is aquariumvereniging Betta Splendens alweer druk bezig met de voorbereiding van de Twentse aqua-terrabeurs. De afgelopen drie jaar hebben ze met veel succes weer een beurs gehouden in het wijkcentrum de Schelfhorst. Op 22 maart 2020 is de vierde editie. Diverse standhouders hebben zich hiervoor alweer aangemeld. Iedere hobbyist, zowel op aquarium, terrarium of vijvergebied, die denkt dat hij een succesvol kan bijdragen aan de beurs kan zich hiervoor aanmelden. Ben je een kweker van tropische vis of planten, heb je veel tweedehands materiaal, verkoop je aquaria of terraria, kweek je reptielen, slangen. Heb je voedseldieren, visvoer of inrichtingsmaterialen geef je op. Wil je je hobby of vereniging promoten op de beurs, ook hiervoor is ruimte. U kunt zich opgeven via: avbs@beowolf.nl Voor inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris van de vereniging C. Vreulink te bereiken via: cornelis@vreulink.nl

Eerste Week van de Afasie

ALMELO - Deze week is de eerste Week van de Afasie; een initiatief van Afasienet.com waar ook InteraktContour bij aanhaakt.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat als gevolg van hersenletsel. Een perfect moment voor InteraktContour om een uniek nieuw hulpmiddel van en voor mensen met afasie te lanceren: een sleutelhanger die hen kan helpen bij het voeren van een soepeler gesprek. InteraktContour biedt uiteenlopende hulp aan mensen met hersenletsel.

Afasie
In Nederland hebben zo'n 30.000 mensen afasie. Dit is een taalstoornis die ontstaat als gevolg van een beschadiging in het taalgebied in de hersenen, bijvoorbeeld door een beroerte, ongeluk of hersentumor. Deze beschadiging leidt ertoe dat mensen problemen kunnen ervaren met praten, lezen, schrijven en het begrijpen van taal.

Hulpmiddel
Mensen met afasie ervaren vaak problemen in de samenleving, omdat zij zich niet goed kunnen uitdrukken of niet begrijpen wat er gezegd wordt. Cliënten van InteraktContour gaven aan behoefte te hebben aan een hulpmiddel om meer bekendheid en begrip te creëren voor hun beperking. Daarom is er in samenwerking met een deel van deze cliënten een nieuw hulpmiddel ontwikkeld: een sleutelhanger die zij aan gesprekspartners kunnen tonen. Met de sleutelhanger kunnen zij laten zien dat zij afasie hebben, waardoor zij minder ongemakkelijke en onbegrepen situaties ervaren met mensen die zij niet kennen.

Tips voor een gesprek
Op de sleutelhanger staat de tekst 'Ik heb afasie, een taalstoornis door hersenletsel. Daardoor heb ik moeite met het voeren van gesprekken. Weten hoe ons gesprek beter kan gaan?'. De gesprekspartner kan vervolgens via een QR-code of link naar een webpagina waarop tips staan die de gesprekspartner toe kan passen om het gesprek beter te laten lopen. Zo zijn er tips te vinden zoals 'Praat rustig en duidelijk' en 'Stel gesloten vragen (ja/nee vragen)'. Daarnaast staat op de pagina informatie over wat afasie is.

Sleutelhanger
De sleutelhanger wordt deze week uitgedeeld aan cliënten van InteraktContour met afasie. Het hulpmiddel is tijdens de Week van de Afasie ook aan te vragen door mensen met afasie die geen cliënt zijn, of door professionals die het als nuttig middel voor hun cliënten zien. Ben je geïnteresseerd en wil je een sleutelhanger? Vraag hem dan aan door te mailen naar communicatie@interaktcontour.nl.

Cursus van Rijssens Museum samen met het Twentehoes

RIJSSEN – Het Rijssens Museum verzorgt in samenwerking met het Twentehoes een cursus Twentse taal, cultuur en geschiedenis. Cursusleiders Gerrit Kraa en Gerrit Dannenberg geven de 4 cursusavonden op het Rijssens Museum van 19.30 uur tot 21.15 uur.

De cursus start maandag 21 oktober in ’n Koffiehook van het brandweermuseum. De volgende cursusavonden zijn 28 oktober, 4 november en 2 december. In overleg met de cursisten kan de lessenreeks uitgebreid worden met twee extra avonden op 9 december en 16 december. Opgeven kan per e-mail op info@rijssensmuseum.nl Het maximaal aantal deelnemers ligt op 15. Kosten voor 4 avonden zijn 80 euro inclusief twee keer koffie/thee. Donateurs van het Rijssens Museum betalen 70 euro en wie zich opgeeft als donateur ook.

Twentebreed
De korte leergang wordt gegeven onder het motto Twentebreed. Daarin is aandacht voor de Twentse streektalen ten opzichte van het Nederlands en andere talen. Uiteraard is er aandacht voor het Rijssens dialect. Maar ook de Twentse geschiedenis en wat Twente heeft aan waardevolle cultuurhistorische zaken komt aan de orde. Verder zal de huidige kwaliteit van proza en poëzie in de streektaal kritisch tegen het licht worden gehouden en vooral ook welke kant het op moet met alle inspanningen om hoogwaardig dialect te behouden.

Het cursusgeld kan op de eerste cursusavond voldaan worden.

Grote zang- en muziekavond in Wierden

WIERDEN - Op vrijdag 18 oktober geeft het Noordermannenkoor uit Rijssen, onder leiding van Edwin Velvis, een concert ten bate van Stichting Lele Barátjai. Dit concert zal plaatsvinden in de Hervormde Dorpskerk te Wierden en zal worden begeleid door Marcel van de Ketterij (orgel), Pier de Jong (hoorn) en Henk Jan Drost trompet.

Het Noordermannekoor werd opgericht op 26 november 1965, onder leiding van Wim de Jong, waarna na 4 jaar dirigent Henny Slettenhaar het stokje overnam. Vervolgens kwam Harm Hoeve en Marcel van de Ketterij en op dit moment is Edwin Velvis de dirigent van het 137 leden tellende koor. Opmerkelijk is het grote aantal jongere zangers dat lid is van het koor.

Koperblazers
Naast het traditionele begeleidende orgel door Marcel van de Ketterij zijn er tijdens dit concert een tweetal koperblazers, die het geheel omlijsten. Pier de Jong, in het dagelijks leven muziekdocent aan het Hoornbeeck College te Kampen, speelt op de hoorn en Henk Jan Drost, werkzaam bij Syntus in Utrecht, bespeelt de trompet.

Koorreis
Van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 oktober 2019 gaat het Noordermannenkoor naar twee Luther-steden, Wittenberg en Eisleben. Daarnaast wordt het indrukwekkende voormalige concentratiekamp Buchenwald bezocht en wordt een bezoek gebracht aan het prachtige stadje Weimar dat staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Er worden concerten gegeven in Wittenberg en in Eisleben.

Gratis entree
De entree op deze zang- en muziekavond is geheel gratis. Er wordt 1 collecte gehouden ten behoeve van Stichting Lele Barátjai, die in het dorp Lelei in Roemenië een gaarkeuken onderhoudt, waar dagelijks ongeveer 140 maaltijden worden verstrekt aan bejaarden en zieken. De avond begint om 19.30 en de deuren gaan open om 19.00 uur. Allen hartelijk welkom.

Roeloffzen Tegelmarkt Almelo nu in vernieuwde showroom

ALMELO - Roeloffzen Tegelmarkt Almelo heeft een volledig nieuwe showroom. Met trots delen wij - Michel, Cyril en Ronnie - mee dat deze nu klaar is.

De gehele binnenzijde is compleet vernieuwd. U zult versteld staan van ons aanbod op het gebied van tegels, sanitair en complete badkamers. "Badkamers Van A tot Z voor ieder budget!" Met ons drieën helpen wij u graag om uw droom op het gebied van badkamer, toilet en/of begane grond vloer te realiseren. Door middel van een 3D-tekening krijgt u een perfecte indruk van de mogelijkheden. Ook de prijs zal u niet tegenvallen.

Open huis
Tot en met 18 oktober houden wij "open huis" dagen. Wij nodigen u graag uit om alles te komen bekijken onder het genot van een hapje en een drankje! Ook hebben we tijdens deze periode zeer aantrekkelijke acties.

Breed assortiment
Roeloffzen Tegelmarkt Almelo heeft een breed assortiment dat verder gaat dan alleen tegels! Zo kunt u hier terecht voor badkamers, toiletten, tegelvloeren, keramisch parket, vloerverwarming, sanitair, waterontharders, kranen, radiatoren en uiteraard: volop tegels in alle soorten en maten. Maak kennis met het brede assortiment en de uitstekende service in onze ruime showroom.

Kom langs
Roeloffzen Tegelmarkt Almelo is gevestigd aan Achter de Molen 4A, 7605 AP in Almelo. Geopend maandag van 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Bel voor informatie met: 0546-81 07 08. Kijk ook op: www.tegelmarktalmelo.nl

Wout Brama weer op het veld

ENSCHEDE - Wout Brama stond na ruim vijf maanden afwezigheid zaterdagavond weer op het veld voor FC Twente. De aanvoerder begon in de basis tegen Sparta Rotterdam (2-1) . De middenvelder is blij terug te zijn.

"De laatste vijf á zes weken heb ik voluit getraind en ik voel me op dit moment ontzettend fit. Ik heb geen last meer van mijn blessure. Uiteraard zijn er pijntjes, maar het zou vreemd zijn als je als 33-jarige zonder pijntjes zou spelen, maar de pijn van mijn blessure voel ik niet meer", aldus Brama.

Gelijkspel?
Brama denkt dat tegen Sparta een gelijkspel verdiend was geweest. "Ik denk dat een gelijkspel terecht zou zijn geweest. Na rust konden we meer druk zetten en wisten we zelf ook meer te creëren. Uiteindelijk levert dat alleen niets op. Het is duidelijk dat er nog voldoende werk aan de winkel is. De komende twee weken moeten we gebruiken om er straks weer te staan." Joel Drommel was in de eerste helft een echte sta in de weg voor de thuisploeg. Met enkele goede reddingen onderscheidde de doelman van FC Twente zich tegen Sparta (2-1). "Of ik goed heb gespeeld heeft achteraf geen enkele waarde wanneer je verliest. Je wilt het team op sleeptouw nemen en helpen een resultaat te behalen en dat is niet gelukt. Voor rust speelden we niet goed, na rust was het een stuk beter. Uiteindelijk scoort Sparta in de slotfase en staan wij met lege handen."

Gastgezin gezocht

ALMELO - Tobias Moser is 16 jaar en is via de organisatie AFS een jaar op uitwisseling in Nederland. Hij is in augustus aangekomen en verblijft nu bij een welkomstgezin in Almelo. Hij gaat sinds enkele weken naar het Zone.college (derde klas kader). Tobias houdt van scouting en heeft zich inmiddels aangesloten bij een scoutinggroep in Almelo. Ook is hij graag buiten om een balletje te trappen.

Daarnaast kan Tobias goed tekenen en mag graag (legaal) graffiti maken. Almelo heeft een wand waar je legaal mag sprayen. Tobias vindt het gezellig om mee te draaien in een gezin, maar kan zichzelf ook goed amuseren. Samen eten en film kijken met de familie ervaart hij als gezellig. Hij vindt het leuk om samen met anderen wat te ondernemen. Inmiddels heeft hij wat vrienden leren kennen in Almelo. Omdat het gezin waar hij nu verblijft slechts tijdelijk is, is AFS op zoek naar een nieuw gezin voor hem in (de omgeving) van Almelo. Voor meer informatie: bel Anouk Vunderink (06-15608020). Als je meer wilt weten over de AFS kijk dan op www.afs.nl .

Duurzaam wonen-event

ALMELO - Op zaterdag 12 oktober is het tijd voor het Duurzaam Wonen Festival in het Stadslab Indië. Het evenement van de Rabobank moet mensen concrete informatie en tips geven om hun woning duurzamer te maken en zo te besparen op de energierekening.

Er zullen die dag verschillende lezingen gegeven worden door vakmensen. Het evenement wordt ondersteund door onder andere de gemeente Almelo, Buurkracht en Duurzaam Thuis Twente. In een gezellige sfeer, met activiteiten voor de kinderen en onder het genot van een hapje en een drankje, kan men informatie opdoen over duurzaam wonen. Er wordt van alles verteld over de aanschaf en het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen en manieren om je huis te isoleren. Behalve het bijwonen van een van de lezingen over deze onderwerpen staan de experts op dit gebied ook klaar om alle vragen te beantwoorden in een persoonlijk gesprek. Nog meer kennis doet men op tijdens een van de vier workshoprondes die worden verzorgd door Greenhome, Buurkracht, Zerowasteproject en de Rabobank. Aanmelden voor de workshops is wel gewenst en kan via www.rabobank.nl.

Vrije inloop
Er is vrije inloop voor het event, dat begint om 10.00 uur en tot ongeveer 15.00 uur zal duren. Gedurende deze tijd is iedereen welkom om een kijkje te nemen en zich te laten voorlichten over de oplossingen voor duurzaam wonen.

Bockbier festival

ALMELO - Bierliefhebbers opgelet: komend weekend is het bockbier festival bij Proeflokaal België. Van 11 tot en met 13 oktober geniet men van de beste biertjes en andere activiteiten.

Er worden 25 verschillende bockbieren getapt tijdens het festival, afkomstig uit Nederland en België maar ook ons eigen Twente. Uiteraard is een festival niet compleet zonder muzikale ondersteuning. Deze wordt op vrijdagavond verzorgd door Shantykoor de Oostvaarders. Op zondag betreedt blueslegende Arthur Ebeling het podium vanaf 15.00 uur. En op zaterdag wordt het bezoek zelf aan het werk gezet tijdens de workshop zelf bokbier brouwen. Aanmelden hiervoor kan aan de bar en kost 10,- euro per persoon. Hiervoor krijgen deelnemers drie flesjes van hun zelfgebrouwen bier mee naar huis. De workshop zal beginnen rond 14.00 uur.

11 / 16

Na 10 jaren was het op!

Tegenwoordig staan we niet raar te kijken als een beetje auto meer dan 10 jaren meegaat. De zogenaamde Youngtimerregeling die de Belastingdienst toestaat voor ondernemers, is om die reden vandaag de dag dan ook uiterst populair. Voor slechts 35% bijtelling over de dagwaarde van een youngtimer van de zaak, ouder dan 15 jaar, kun je op jaarbasis voordelig rondrijden. En dan gaat het toch vaak om luxe premium auto's die ook momenteel nog makkelijk op kunnen boksen tegen een beetje moderne middenklasser. Niet gek!
In de jaren '60 en '70 zou dat een stuk minder logisch zijn geweest. Destijds was het na maximaal 10 jaren wel gedaan met je Datsun Cherry, Opel Kadett of Honda Civic. Motoren die meer dan 100.000 kilometers hadden volgemaakt waren wel zo'n beetje afgeschreven, de carrosserie vaak vol roest. De auto kon naar de sloop. Misschien herinnert u zich nog wel het programma Tros Kieskeurig, waarin presentator Hein van Nievelt de rubriek 'Het wrak van de weg' presenteerde. Daarin stond een wat beteuterde consument centraal die een mooie occasion had gekocht, die achteraf compleet doorgeroest bleek te zijn en door de veren hing. Het item eindigde dan bijna altijd met het wrak dat door een pers tot schroot werd verwerkt. Daarbij vergezeld met de tune uit een liedje van het Cocktail Trio, "Die zien we nooit meer terug!"
Het is dan ook niet zo gek dat je vandaag de dag van slechts enkele merken nog regelmatig exemplaren rond ziet rijden. Denk dan bijvoorbeeld aan een Volkswagen Kever, een Volvo Amazone of een stevige oude Mercedes. Een Toyota Corolla, een Fiat Ritmo of een Simca 1000 zie je vrijwel niet meer of het moet een goed geconserveerd exemplaar zijn dat door een echte liefhebber al die jaren in een schuur is vertroeteld. En stel jezelf dan nog eens de vraag in welke auto jouw ouders reden in die jaren en of je daarvan nog exemplaren ziet rondrijden in 2019. Bij het weerzien geeft dat vaak mooie herinneringen, toch?

Auteur:
Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia. Foto: WikiMarco / publiek domein

Renault verbetert de ZOE

Foto: JEAN-BRICE LEMAL0683664150jean

TWENTE - Zeven jaar geleden introduceerde Renault het model ZOE. Dit elektrische model wist uit te groeien tot de bestverkochte elektrische auto van Europa. Toch heeft Renault nog verbeterpunten ontdekt en deze aangepast, ondanks dat blijft het een betaalbaar model.

Zo heeft de nieuwe ZOE een 52 kWh-batterij en daarmee kunt u tot 395 km afleggen volgens de WLPT. Op technisch gebied is de ZOE niet alleen aangepast met een andere accu, maar ook kan er op meer manieren opgeladen worden; 22 kW AC-laden en 50 kW DC-laden. Verder is de nieuwe ZOE uitgerust met een 100 kW sterke elektromotor.

In- en exterieur
Het interieur is grondig vernieuwd. Het instrumentarium is geheel opnieuw ontworpen. In het interieur zijn ook 100% gerecyclede materialen toegepast voor de stoelbekleding en delen van gerecycled polypropyleen volgens de principes van de circulaire economie.
De nieuwe ZOE heeft een modern design met vanaf de basisversie al LED-koplampen en achterlichten, die een 75% grotere lichtopbrengst bieden dan halogeenlampen, terwijl het energieverbruik vergelijkbaar is. De laadopening is verborgen achter het grote logo van Renault aan de voorkant

Meer zien
De Renault ZOE is verkrijgbaar vanaf € 25.390,- (batterijhuur) of € 33.590,- (batterijkoop). Wanneer u meer wilt zien van de Renault ZOE en de innovaties die zijn toegepast, zoals het Renault Easy Link multimediasysteem, gaat u naar uw dealer. De dichtstbijzijnde vindt u makkelijk via www.renault.nl. U moet nog wel even wachten tot eind oktober van dit jaar.

Serieus doel: Elk nieuw model in een elektrische variant

TWENTE - Peugeot maakt weer een stap voorwaarts in het bereiken van dit doel met de 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid.

De 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid hebben een krachtige nieuwe plug-in hybrid-motor met in totaal een vermogen van 225 pk. De CO2-uitstoot is respectievelijk 29 en 30 gram per kilometer, de laagste op de markt van hybride voertuigen. De actieradius bij 100 procent elektrisch rijden is respectievelijk 54 en 52 kilometer.

De motoren
De 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid combineren een PureTechmotor met 180 pk en een elektromotor met 110 pk. Bij gebruik van beide is het maximaal vermogen 225 pk. De elektromotor wordt van energie voorzien door een accu met een capaciteit van 11,8 kWh. Deze accu is op te laden in minder dan 1 uur en 45 minuten met een Wallbox.

Uitvoeringen
De hybride uitvoering komen beschikbaar als Blue Lease Allure, een rijkelijjk uitgerust middengamma, de Blue Lease GT Line, een sportieve versie, en de Blue Lease GT, een exclusieve versie met onder andere Alcantara bekleding in de kleur Gris. En ondanks de hybride-uitvoering is er niets ingeleverd op de (bagage)ruimte.

Bestellen
In Frankrijk zijn de Peugeot 508 HYbrid en de 508 SW HYbrid al te bestellen, later dit jaar ook in andere Europese landen. Uw dealer vindt u snel via www.peugeot.nl

MG keert terug op Nederlandse markt bij Van Mossel

TWENTE - Het merk MG keert terug op de Nederlandse markt. De Van Mossel Automotive Groep zal als dealer fungeren voor de terugkeer van het merk met nieuwe, honderd procent elektrische auto's.

Het MG van nu is wel heel anders dan het MG van toen. Het originele 'Morris Garages' verdween 15 jaar geleden van de Europese markt. Sinds 2005 is het merk in handen van SAIC Motor in China. Dit bedrijf produceert jaarlijks ruim 7 miljoen auto's, waarmee het de op zes na grootste fabrikant ter wereld is.

Terugkeer
Nederland en Noorwegen kunnen als eerste kennismaken met het nieuwe MG. Binnen Nederland is Van Mossel de exclusieve dealer. Het bedrijf is er trots op om deze betaalbare elektrische auto's in Nederland te mogen leveren. Van Mossel voegt hiermee het 25-ste automerk toe aan de portfolio.

Eerste auto
Binnenkort is de eerste auto online te bestellen via www.vanmossel.nl/mg. Klanten kunnen straks de auto's ervaren bij twee Van Mossel locaties en ruim 60 locaties dragen zorg voor service en onderhoud. Bij de lancering van de MG ZS EV zijn twee varianten beschikbaar, de comfort en luxury. De comfort is leverbaar vanaf 29.990 euro en de luxe variant vanaf 31.990 euro. De MG ZS EV is dit jaar nog leverbaar, waardoor deze valt onder de voor leaserijders zeer gunstige 4 procent bijtelling. Frank Meijer, Director Sales & Marketing SAIC Motor Europe: "De verkenning die we met Van Mossel hebben gevoerd heeft geleid tot vertrouwen in deze samenwerking."

Suzuki Swift AllGrip: veilig op pad onder alle omstandigheden

TWENTE - De herfst en winter brengen altijd uitdagingen met zich mee. Bladeren op de weg, sneeuw, ijs en hevige regenval beïnvloeden allemaal de grip op de weg. Om u onder de meest uitdagende omstandigheden altijd op de juiste weg te houden biedt Suzuki de populaire Swift nu ook aan met AllGrip vierwielaandrijving.

Het AllGrip Auto systeem biedt vierwielaandrijving met een bodemspeling van 140 millimeter; ruim 25 millimeter meer dan in de standaard Swift. Onder normale omstandigheden worden alleen de voorwielen aangedreven zoals bij de reguliere Swift. Zo profiteert u van een zuinige auto. Maar wanneer de auto merkt dat de voorwielen grip verliezen, zal automatisch de vierwielaandrijving ingeschakeld worden. Zo verdeelt de auto de aandrijving over alle vier wielen. Het voordeel is dat de auto zo ook bij glad wegdek en onverharde wegen volop grip blijft houden. Bijkomende voordelen zijn dat bijvoorbeeld het optrekken met een aanhanger op een gladde ondergrond heel gecontroleerd gaat.

Nu leverbaar
De Swift AllGrip is nu per direct te bestellen in twee uitvoeringen: de Select 1.2 Smart Hybrid en Stijl 1.2 Smart Hybrid. Dankzij deze zuinige motortechnologie is het gebruik gemiddeld slechts 4,4 liter op 100 kilometer. De Stijl uitvoering komt mooi compleet met onder meer airconditioning, adaptieve cruise control, LED-lampen en Suzuki's Safety System. De Suzuki AllGrip Select begint bij 19.899 euro en de Stijl bij 21.199 euro. De reguliere Swift staat klaar vanaf 16.799 euro.

In Memoriam: Mr. Porsche

TWENTE - Nederlandse Porsche-liefhebbers moesten afgelopen week een traantje laten. Een bijzonder mens is niet meer. Ben Pon, beter bekend als Mr Porsche, overleed op 30 september op 82-jarige leeftijd.

Ben Pon heeft een divers en indrukwekkend CV, zowel op autogebied als in andere takken. Hij werd in 1936 geboren als het derde kind van de latere Volkswagenimporteur Ben Pon senior. De liefde voor auto's kwam al vroeg. Uiteindelijk was hij van 1961 tot en met 1967 coureur voor Porsche, waarbij hij zes keer in actie kwam op Le Mans en eenmalig in de Formule 1. Dit laatste was helaas geen succes; bij de grote prijs van Nederland in 1962 volbracht hij vier rondjes voor hij crashte. Pon was dankzij deze race wel de oudste nog levende Nederlandse Formule 1 coureur. Het is dan ook een gemis dat hij de herstart van Formule 1 op Zandvoort niet meer mee mag maken. Wel zal de hoofdtribune naar hem vernoemd worden voor deze race. Ook op ander sportief vlak was hij actief, zo nam hij in 1972 deel aan de Olympische Spelen bij het kleiduifschieten.

Importeur
Ben Pon was van 1965 tot en met 1988 directeur bij Pon Porsche Import. Tevens was hij oprichter van onder meer het Racing Team Holland, waarvoor hij twee Porsches leverde. Als importeur had hij een belangrijke rol bij het promoten en ondersteunen van Porsche's commerciële succes in Nederland.

Verdere levensloop
In 1988 liet hij zich uitkopen uit het familiebedrijf om hierna naar de Verenigde Staten te emigreren. In 1992 begon hij een wijngaard in Californië, die sindsdien diverse prijswinnende wijnen produceerde. Een markant persoon met een veelzijdige ondernemersgeest.

Tesla scoort verkoopsucces met betaalbare Model 3

TWENTE - Tesla presteert uitstekend op de Nederlandse automarkt. Het jonge, brutale merk met de eigenzinnige, premium elektrische auto's verkoopt goed. Zo was de nieuwe Tesla Model 3 in september het best verkochte model.

Brancheorganisatie BOVAG becijfert regelmatig de verkoopcijfers van de diverse merken en modellen op langere en korte termijn. De autoverkopen zitten dit jaar wel wat in de mineur, onder meer door belastingverhogingen. Zo werden de afgelopen drie kwartalen bijna 8 procent minder nieuwe auto's verkocht in vergelijking met vorig jaar.

Tesla succesvol
Tesla boekt zowel op korte als langere termijn mooie successen. Zo is de Tesla Model 3 het meest geregistreerde model in 2019 tot en met het derde kwartaal met 13.578 geregistreerde auto's. Gevolgd door de Volkswagen Polo, Ford Focus, Opel Karl en Volkswagen Golf. In september stond de Tesla Model 3 ook bovenaan de lijst van meest geregistreerde modellen; in een maand tijd verkocht het merk 5.678 auto's. Op nummer 2 met ruime afstand: Opel Karl met 'slechts' 1.755 auto's.

Aantrekkelijk
Dat de Tesla Model 3 goed verkoopt komt door een combinatie van factoren. Zo is deze met een vanaf-prijs van bijna 49.000 euro het goedkoopste model dat het merk maakt. Het zijn innovatieve, high-tech auto's met veel leuke snufjes die ook bij de gadget-liefhebber tot de verbeelding spreken. Bovendien draagt een fiscale aantrekkelijkheid ook bij aan zakelijke interesse voor het model. De specificaties zijn in ieder geval indrukwekkend; het basismodel heeft een bereik van 409 kilometer, een topsnelheid van 225 en een 0-100 tijd van 5.6 seconden. Wie kiest voor de Performance uitvoering - vanaf 64.580 euro - mag genieten van 530 kilometer actieradius, een top van 261 kilometer per uur en 0-100 in een zeer rappe 3,4 seconden.

Grootste geëlektrificeerde line-up ooit voor Ford

Foto: Macbook Pro

FRANKFURT - Tijdens de IAA Frankfurt presenteerde Ford Puma Ecoboost Hybrid, de Explorer en Tourneo Custom Plug-In Hybrids en de Kuga mild-, full- en plug-in hybrid.

Verder heeft Ford bekend gemaakt dat eind 2022 in Europa het omslagpunt van geëlektrificeerde versus conventionele aandrijvingen verwacht wordt. Dan zouden er meer dan 50 procent van de verkochte personenauto's van het merk zijn voorzien van een geëlektrificeerde aandrijving. Ook wordt verwacht dat er tegen die tijd al zo'n 1 miljoen Ford's met een vorm van geëlektrificeerde aandrijving zijn verkocht.

Tussentijds
Om dit te bereiken moet vanzelfsprekend de klant niet teveel gedoe hebben met de geëlektrificeerde modellen. Reden dat Ford ook een nieuwe home wall box heeft geïntroduceerd. Daarmee wordt de laadtijd met tot wel een derde gereduceerd. Ook heeft Ford een nieuwe smartphone app die toegang tot meer dan 118.000 publieke laadpalen in 30 Europese landen biedt. Deze nieuwe app voor smartphones en tablets maakt het vinden van een laadpaal gemakkelijk en ook kan via de app worden betaald voor het laden.

In de spotlight
Het publiek heeft inmiddels kunnen kennismaken met de gloednieuwe Kuga SUV, de eerste Ford die zowel als mild-hybrid, full-hybrid als plug-in hybrid op de markt komt. Ook de geheel nieuwe zevenzits Explorer Plug-In Hybrid SUV en achtzits Tourneo Custom Plug-In Hybrid personenvervoerder werden getoond aan het publiek tijdens de IAA Frankfurt. En wat dacht u van een Puma EcoBoost Hybrid crossover met innovatieve mild-hybrid technologie voor een lager verbruik en hogere prestaties of de Ford Mondeo Hybrid wagon met zelfladende full-hybrid technologie, een interessant alternatief voor een conventionele diesel. Ford's nieuwe, door de Mustang geïnspireerde, elektrische performance SUV wordt gelanceerd in 2020. Hij krijgt een range van 600 km, volgens WLTP. Voor iedereen is er dus een geëlektrificeerde Ford te vinden.

Proefrit
Plan uw proefrit bij één van de officiële Ford dealers via www.ford.nl/handige-links/ik-wil/proefrit-aanvragen.

Land Rover Discovery Sport ook als Launch Edition

TWENTE - Met de nieuwe Land Rover Discovery Sport bent u klaar voor alle mooie avonturen in het leven. De nieuwste generatie van deze compacte, veelzijdige Land Rover is nu leverbaar in een aantrekkelijke Launch Edition. Een comfortabele, praktische auto met een fantastisch design en toonaangevende technologische innovaties.

De nieuwe Land Rover Discovery Sport stelt de bestuurder en passagiers centraal. Met een hoogwaardig en ruim interieur dat praktisch in te delen is. Met maximaal 1.794 liter bagageruimte neemt u met gemak elke combinatie van passagiers en bagage in alle vormen en maten mee. Een innovatieve aandrijflijn met Mild Hybrid-technologie gekoppeld aan krachtige, zuinige en schone motoren zorgen voor goede prestaties met een lage uitstoot en brandstofverbruik. Dankzij de uitstekende all-terrain capaciteiten en uitgebreide veiligheidssystemen hebt u altijd een vertrouwd gevoel met ongeëvenaarde controle, waar uw avontuur ook heen gaat.

Launch Edition
Land Rover viert de introductie van de nieuwe Land Rover Discovery Sport met een unieke Launch Edition. Naast de uitgebreide standaarduitrusting biedt deze onder meer LED-mistlampen voor, elektrische achterklepbediening, 12-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, stoelbekleding in generfd leder, navigatie, 18" lichtmetalen velgen, Apple CarPlay en luchtkwaliteitssensor voor de climate control. Kiest u voor de R-Dynamic versie dan geniet u ook van een glazen panoramadak, 18" lichtmetalen velgen in Gloss Black en een ionisatiesysteem voor extra reiniging van ventilatielucht.

Nu leverbaar
De Land Rover Discovery Sport Launch Edition is nu leverbaar vanaf 62.990 euro op basis van de D150 turbodiesel-motoroptie. De P200 turbo benzine-motoroptie begint bij 68.490 euro. De R-Dynamic uitvoering begint bij 66.990 euro met D150 turbodiesel-motoroptie en vanaf 72.490 euro voor de P200 motoroptie.