Hart van Almelo - Wierden

22 maart 2019

Hart van Almelo - Wierden 22 maart 2019


'Drie ijsvogels' de winnaar

ALMELO - Het ontwerp 'drie ijsvogels van kunstenaar Anne Wenzel is de grote winnaar geworden van de publieksstemming voor kunst op de kop van de nieuwe haven in de binnenstad.

Er waren drie ontwerpen waaruit gekozen kon worden. De 'drie ijsvogels' van Wenzel, 'kikker en Argonaut' van Q.S. Serafijn en 'Almeloase' van Rob Sweere waren de genomineerden. Bijna 3.000 inwoners en ondernemers brachten hun stem uit en met 58 procent van alle stemmen werd het werk van Wenzel tot winnaar verkozen. Wethouder Jan Martin van Rees onthulde vrijdagmiddag 15 maart op het Marktplein een bouwdoek met daarop het winnende ontwerp.

Symboliek
Volgens Anne Wenzel symboliseert de ijsvogel de rust, gezelligheid en de natuur in en rondom Almelo. Een vogel die volgens haar niet alleen kleur, maar ook nog meer leven naar de binnenstad brengt. Inspiratie voor de ijsvogels haalde de kunstenaar onder meer uit de gesprekken die zij had met inwoners en ondernemers tijdens de speeddates eind 2018.

Vorst- en vandalismebestendig
Kunstenaar Anne Wenzel gaat het ontwerp van de ijsvogels nu uitwerken tot een zogenaamd definitief ontwerp. In haar atelier in Rotterdam boetseert ze de ijsvogels met de hand op. Bij de uiteindelijke uitvoering krijgen de beelden van de ijsvogels meer detail. Ook de glazuren krijgen veel meer kleurschakeringen en diepte. De keramieken beelden worden gevuld met micro-beton voorzien van betonijzer als wapening. Hierdoor is het keramiek zowel vorst- als vandalismebestendig. De beelden worden met ankers vastgezet aan een zuil van bewapend terrazzo. Het terrazzo plateau heeft dezelfde uitstraling als de trappartij van natuursteen. De vogels hebben een afmeting van 5,30 meter (vogel op zuil), 2,30 meter (opstijgende vogel) en 1,30 meter (vissende vogel). Bij de plaatsing van de vogels heeft Wenzel rekening gehouden met de overige functies rond de haven. Zo geeft de vogel op de zuil voldoende ruimte voor de marktkramen en kan de zuil als zitbankje dienen. Het streven is dat zowel de drie vogels, de havenkom als het vernieuwde plein in het najaar van 2019 opgeleverd worden.

Innovatieve oplossingen gezocht tegen kindermishandeling

TWENTE - Kindermishandeling komt helaas nog te veel voor, ook in Twente. Hoewel de overheden al veel doen in het herkennen en terugdringen van kindermishandeling en andere vormen van geweld, valt er toch nog veel winst te behalen.

Om te komen tot nieuwe, innovatieve oplossingen voor dit probleem organiseren de gemeenten, Universiteit Twente en Garage2020 een 'hackathon'. Deze zal gehouden worden van 1 tot en met 5 april. Kindermishandeling is samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving aldus de organisatie. De hackathon is een goede manier om samen met andere partners te werken aan dit probleem.

Wat is het?
Fleur Mensink is coördinator van Garage2020: "Een hackathon is een event waarbij deelnemers non-stop bezig gaan om oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Tijdens deze hackaton gaan studenten uit verschillende studierichtingen in teams strijden voor het winnende idee. Zij krijgen daarbij begeleiding vanuit de betrokken gemeenten, van hulpverleners van Jarabee en Jeugdbescherming Overijssel, mensen uit het bedrijfsleven en Nokidding." Bij Nokidding werken mensen die te maken hebben gehad met kindermishandeling en daarover hun ervaring delen met als doel kindermishandeling te stoppen.

Herkennen
Kindermishandeling ontstaat niet van de ene op de andere dag, deze vormen van geweld sluipen er vaak door allerlei problemen in en komen voort uit onmacht. De verscheidene oorzaken zorgen ervoor dat er geen pasklare oplossing bestaat. De Hackathon tegen kindermishandeling wordt in drie regio's georganiseerd: Twente, Rotterdam en Leiden, Amsterdam en Eindhoven. Fleur Mensink: "De lokale winnaars krijgen op 16 april een plek op het landelijke event: 'Samen toekomst maken'. Een evenement over innovatie in het jeugddomein." Daar wordt het beste, meest innovatieve of misschien wel het meest 'simpele' en voor de hand liggende concept/prototype gekozen. De bedenkers van het winnende idee krijgen hulp van Garage2020 en het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) om het concept daadwerkelijk te realiseren. De 14 Twentse gemeenten gaan er daarna ook mee aan de slag. "We verwachten dat deze hackathon ons nieuwe ideeën geeft over hoe wij kindermishandeling nog beter kunnen aanpakken en gaan deze, mits passend, ook inzetten. De veiligheid van een kind staat daarbij altijd voorop", aldus de Tubbergse burgemeester Wilmien Haverkamp. Kijk voor meer informatie ook op: www.garage2020twente.nl

Jaargang: 6 • Nr 243• Wk 12

Versneld over naar LED of niet?

ALMELO - LED-verlichting heeft voordelen voor het milieu en voor de financiën, maar het overstappen vraagt een directe investering. Is het verstandig om direct over te stappen naar LED of is het beter te wachten tot het einde van de levensduur van de bestaande verlichting? Dat is precies wat gemeente Almelo gaat onderzoeken.

Met een Europese subsidie wordt de haalbaarheid van overschakeling naar LED-verlichting in openbare ruimten uitgevoerd. Het onderzoek wordt juist nu uitgevoerd, omdat door de snelle ontwikkeling LED-verlichting steeds goedkoper wordt en dus investeringen sneller terugverdiend worden met de gerealiseerde energiebesparing. Inmiddels is al wel duidelijk dat zo'n 10.000 van de 15.000 lichtarmaturen technisch en economisch geschikt zijn voor de omschakeling.

Verbruik
Gemiddeld verbruikt de gemeente Almelo 5,8 miljoen kilowattuur. 56 procent daarvan, ruim 3 miljoen kilowattuur, wordt gebruikt voor verlichting van openbare ruimten. De gemeente denkt dat een besparing van 50 procent haalbaar is door het toepassen van LED-verlichting. Naast besparing op de kosten voor de verlichting heeft de vervanging nog andere voordelen. Zo zijn kleuren beter te herkennen in LED-licht, kan de verlichting op afstand geregeld worden en draagt het wittere licht ook bij aan de sociale veiligheid die men ervaart. En natuurlijk is LED-verlichting duurzamer.

Uitkomsten
In april hoopt het college de uitkomsten van het onderzoek te kunnen presenteren. Dan moet niet alleen duidelijk zijn welke investering nodig is voor de vervanging, maar ook of direct overgaan tot vervanging verstandig is.

Elkaar ontmoeten tijdens Slingerbeurs

ALMELO - De Slingerbeurs Almelo is een beurs waar het bedrijfsleven uit de omgeving en verenigingen of stichtingen uit Almelo elkaar treffen. En met "treffen" wordt bedoeld "aan elkaar gematcht worden".

Als bedrijf zijnde hét moment om jezelf maatschappelijk ondernemend in te zetten en als vereniging dé kans om eindelijk dát voor elkaar te krijgen wat anders niet haalbaar is. Denk bijvoorbeeld als bedrijf zijnde aan goederen of middelen, maar ook aan "een teambuildingsuitje" dat als doel heeft een instantie of stichting te helpen!

Matches 2018
Er zijn in 2018 al tal van mooie matches op deze beurs gemaakt. Zo is het plafond vervangen bij Schouting Het Twentse Ros en werd de vrouwenbond van het Leger des Heils Almelo voorgelicht over brandveiligheid door Brandweer Twente. Meer matches die met gesloten beurs tot stand zijn gekomen tijdens De Slingerbeurs zijn te zien zijn op www.deslingeralmelo.nl. Duidelijk is dat het vaak gaat om een kleine inspanning, maar dat die voor de ontvanger van grote waarde is.

Komende editie
Ook dit jaar treft het bedrijfsleven en het verenigingsleven elkaar, onder het genot van een hapje en drankje, op de Slingerbeurs Almelo en wel op vrijdag 12 april vanaf 14.00 uur. De beurs wordt gehouden in een sfeervolle aangeklede hal van het ROC van Twente in Almelo. Aanbieders en vragers kunnen zich opgeven via www.deslingeralmelo.nl. Op deze website vindt u meer informatie over De Slingerbeurs.

Volle Bak Samen Delen

HengeloDeelcontainerTwentemilieuEef / Godfried Bomanstraat 96©foto eric brinkhorst Foto: eric brinkhorst

TWENTE/SALLAND - Door heel Twente en Salland staan inmiddels 40 vrolijke containers. Dit zijn geen gewone afvalbakken. Dit zijn containers die door buurtbewoners gebruikt kunnen worden om etenswaren of spullen, die ze eerder gewoon zouden weggooien, een tweede leven te geven.

Het 'Volle Bak Samen Delen' is een initiatief van Twente Milieu en Natuur en Milieu Overijssel. Met dit initiatief willen ze proberen de afvalberg te verminderen door afval te voorkomen. Veel spullen worden weggegooid, omdat de gebruiker het niet meer nodig heeft. Vaak belanden daardoor goede en nog bruikbare zaken onnodig bij het afval. Door de deelcontainers kunnen nu anderen met deze spullen blij gemaakt worden. Het bespaart afval, maar door hergebruik hoeft er ook minder geproduceerd te worden.

De eerste
Door heel Twente en Salland verspreid staan 40 deelcontainers, die door de bestickering, deurtjes en planken erin heel herkenbaar zijn. In Hengelo werd de eerste 240 liter container uitgereikt aan Eef Veenman. Zijn reactie: "Het lijkt me grappig als er iets geks in de deelcontainer wordt geplaatst. Daar zit dan vast een verhaal achter. Daar ben ik dan wel benieuwd naar." De containers worden geplaatst bij de inwoners die deze container vrijwillig onder hun hoede nemen en zijn te vinden in Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Westerhaar, Haarle, Denekamp, Rijssen, Wierden, Langeveen en Rossum. De exacte locatie vindt u op www.twentemilieu.nl/vollebaksamendelen.

Column

Oaverleaven

As ik et es andörve um op mien betonbalkon te stappen en ik zee doar ne plakke mos, dan joester ik al van bangigheid: iehhhl skimmel! Terwiel as iemand vroger vuural zol denken: "Hey, Briophyta! Doar kö'j ne feine zalve van maken tegen de nöäleritis of andere ongemakken!" Of zo iets.

Ik kan my heel best redden met computers. En ook et gasfornuus (foei, Viverion!) kan ik nog wal lösdreeien. Mer oet niks een veur maken, touwsloan, kleare weaven of een hoes bouwen? Goat der mer es anstoan. As de mensheid van vandage op morgen vergung en ik bleev allene oaver, had ik een groot probleem. Ik zol der 's anderendagens nog een mooi verhaalken van können skrieven, mer dat kö'j nit kokken. Lös doarvan: der zol ook nums wean um et te leazen.

As ik der dan 's middags op oet zol goan um etten te zeuken, vervrat ik mie denk ik in 'n eersten besten boarm al in de verkeerde beazen. As ik dee der al duur kon kriegen. Want nit allens wat etboar is, is ook lekker. En wiej leavt in ne tied dat allens lekker mut wean. Vroger was et gewoon brandstof: "nit nöalen, opetten", anders val iej umme. En anders krie'j nit wat. En as et ne keer wat mear grosken tusken de tandene umdat et nit good ewasket was, dan gavven dat ook nit zovölle.

As wiej es in een land komt woer as ze et wat minder nauw nemt met de perseunlike verzörging, is et mer eaven of wiej hebt last van de Delhi Belly, oftewal de Reisrace, oftewal borrel in de bokse. Wiej kent niks. Köant niks verdreagen. Onze bakteriehoesholding is nit op indringers vuurbereid.

Wiej leavt totaal steriel en vervrömd van de natuur. Wiej sloett ons op in een hok en woarkt ons krom um geld te verdenen woermet a'w vacuum verpakt voor köant kopen. Terwiel et eigenlik gewoon gratis um ons hen gröait. Allene wete wiej dat nit mear.

Van de andere kante, as iederene van vandage op morgen ineens 'n bos intrekt, blievt der binnen de kortste keren enkel een poar kaalevrettene dooie struke oaver. En dan wörd et houwen um det leste brömmelke. Survival of the fittest. Of van the klokest. Dat mu'j ook nit willen.

Dan is et mer good dat dat reguleerd is. Dat ik et mooi met skrieven kan verdenen. Loat mie mer op kantoor zitten. Da's vuur iederene better.

Martin ter Denge

Boomfeestdag in Wierden verplaatst

WIERDEN - Op woensdag 13 maart zou de Boomfeestdag worden gehouden, maar deze is vanwege het slechte weer verplaatst naar 3 april.

Het terrein naast de begraafplaats aan de Vriezenveenseweg wordt door 24 leerlingen van de Kluinveenschool opnieuw beplant. Samen met wethouder Johan Coes maken ze Wierden weer een stukje groener. Op het terrein worden zeven bomen, waarvan één een tamme kastanje als herinneringsboom, en 270 struiken geplant.

Programma
Het programma start om 10.30 uur. De leerlingen van groep 7 en 8 ontmoeten dan de wethouder op het terrein naast de begraafplaats. Na een korte toespraak van de wethouder gaan de handen uit de mouwen. Eerst wordt de eerste boom gezamenlijk door de kinderen en wethouder geplant en daarna mogen de kinderen verder met de overige bomen en struiken. Na wat lekkers gegeten en gedronken te hebben, gaan rond 11.45 uur gaan de kinderen weer terug naar school.

Belangstellenden die graag de kinderen en de wethouder aan het werk willen zien en aanmoedigen, zijn natuurlijk van harte welkom!

Echte schoolmeasters geeft les
oet 't harte, nit oet 't book.

Maandag 25 maart 10:00 uur

Column: Het is pas over als de uitspraak is gedaan

Op 15 december 2016 werd een waardetransport overvallen in Amsterdam. De beide bestuurder en de bijrijder van het waardetransport zouden zijn bedreigd door een man met een vuurwapen. Deze man liet de beveiligers naar een afgelegen plaats rijden waar voor tonnen aan juwelen en horloges uit de wagen werden gehaald. Een deel van de buit werd diezelfde avond teruggevonden, een aanzienlijk deel van de buit is nooit achterhaald.

In januari 2017 werd na een incident met een vuurwapen op straat een deel van de verpakkingen waar de buit zich in had bevonden gevonden in een woning in Amsterdam. De mannen die zich in deze woning bevonden werden aangehouden en ondervraagd door de politie.

Weer maanden later werd een andere groep mannen aangehouden. Eén van hen was de bestuurder van het waardetransport. Onder deze groep van vier mannen bevond zich een klant van mij die mij vroeg hem bij te staan om hem te verdedigen. Alle verdachten hebben ontkend iets met de overval van doen te hebben gehad. Mijn klant was in beeld gekomen omdat een auto die leek op zijn auto in de buurt van het waardetransport was waargenomen en omdat hij een bekende is van andere verdachten.

Na een aantal maanden in voorarrest te hebben doorgebracht werden alle verdachten in vrijheid gesteld, omdat voor de verdenking van betrokkenheid bij de overval volgens de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig was. Deze beslissing was voor de officier van justitie in deze zaak geen aanleiding de zaak te laten vallen. In tegendeel. Er werd nog meer onderzoek gedaan.

In 2019 diende vervolgens de zaak gedurende meerdere dagen voor de rechtbank. In totaal 8 mannen stonden gezamenlijk terecht. Vier van hen werden vervolgd voor directe betrokkenheid bij de overval. Onder hen mijn klant. Het onderzoek had ondertussen opgeleverd dat sporen op het verpakkingsmateriaal dat in de woning was aangetroffen deels te herleiden was tot enkele verdachten, waaronder mijn klant.

Tegen de groep van vier verdachten eiste de officier van justitie straffen van tussen de 72 en de 74 maanden gevangenisstraf. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat drie van hen – waaronder de bestuurder – zich inderdaad schuldig hadden gemaakt aan de overval. De geëiste straffen werden opgelegd aan deze drie. In het geval van mijn klant was volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat hij betrokken was bij de overval. Om die reden werd hij van de overval vrijgesproken.

Wat mij vooral zal bijblijven aan deze zaak is dat de rechtbank in 2017 meende dat er onvoldoende bewijs was om de vier hoofdverdachten langer vast te houden en dat vervolgens twee jaar later drie van hen evengoed tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld. Het is – zoals zo vaak – pas over als de uitspraak is gedaan!

Heeft u zelf een probleem met justitie, of heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze column? Ik ben er voor u!


mr. Niek Hendriksen
www.strafrechtadvocaat
twente.nl

Vijftal Heraclieden op pad met hun nationale elftal

ALMELO - Aankomend weekend is er geen voetbal in de Eredivisie vanwege de interlandperiode. Vijf spelers van Heracles Almelo zijn opgeroepen voor het nationale elftal van hun land. Mohammed Osman reist met Syrië af naar Irak en de Verenigde Arabische Emiraten. In Irak speelt hij in een vriendschappelijk drielandentoernooi tegen Irak en Jordanië. Daarna spelen ze een wedstrijd in en tegen de Verenigde Arabische Emiraten.

Brandley Kuwas vliegt met zijn landgenoten uit Curaçao naar Antigua en Barbuda. Hier treft hij het nationale elftal van dit kleine Caribische eiland. Alexander Merkel speelt met en in Kazachstan twee kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap van 2020. In de hoofdstad Astana treft Kazachstan eerst Schotland en daarna komt Rusland op bezoek.


Dichter bij huis
Lennart Czyborra en Mats Knoester zoeken het iets dichter bij huis; Czyborra speelt met Duitsland onder 20 in eigen land tegen de leeftijdsgenoten uit Portugal. Hierna treft Czyborra Polen onder 20. Mats Knoester komt met Nederland onder 20 uit tegen Mexico onder 20, en een aantal dagen later wacht Tsjechië onder 20. ??Een samenvatting van deze gespeelde interlands van de Heraclieden lees je na afloop op Heracles.nl.

Heracles Almelo wint thuis van Vitesse

ALMELO - Afgelopen zaterdag werd om 20.45 uur afgetrapt in het Polman Stadion, waar nummer vijf, Vitesse, op bezoek kwam bij Heracles Almelo. Een onderling duel tussen de nummer vijf van de ranglijst en de nummer zeven, terwijl de strijd voor een plek bij de play-offs volop aan de gang is.

Het beloofde vooraf een spannende wedstrijd te worden en niets bleek minder waar. Na tien minuten spelen, hadden beide teams het doel al weten te vinden. In de 26e minuut scoorde Adrián Dalmau zijn tweede van de avond voor Heracles Almelo, waarna Matúš Bero kort voor de rust vanaf de strafschopstip de 2-2 maakte. Vitesse-verdediger Max Clark kreeg een rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers en mocht vroegtijdig gaan douchen. Ondanks een aantal goede kansen voor de Arnhemmers, was het Heracles Almelo dat de drie punten in eigen huis hield. Centrumverdediger Dario van den Buijs scoorde het derde doelpunt van Heracles Almelo, zijn eerste doelpunt in het shirt van de Almelose eredivisionist. Na de interlandperiode komt Heracles Almelo op zaterdag 30 maart weer in actie. De ploeg van Frank Wormuth reist dan af naar Doetinchem waar ze de Graafschap treffen. Na een uitverkocht uitvak in Emmen wordt Heracles Almelo nu ook weer gesteund door een volledig gevuld uitvak. 550 Heraclieden reizen het team achterna naar De Vijverberg.

Minidocumentaire over geblesseerde spelers Heracles

ALMELO - Drie spelers met dezelfde blessure in één periode is een vrij zeldzaam gegeven. Bij Heracles Almelo was dit echter werkelijkheid.

Verdedigers Jeff Hardeveld en Robin Pröpper en middenvelder Sebastian Jakubiak kampten allemaal met een zware knieblessure en revalideren in Zeist. Het drietal staat centraal in een minidocumentaire die gemaakt is door HeraclesTV. In deze minidocumentaire vertellen Hardeveld, Pröpper en Jakubiak openhartig over hun blessure. De spelers worden gevolgd tijdens de verschillende fases van hun revalidatie. De minidocumentaire komt zondag 24 maart online op het officiële YouTube kanaal van Heracles Almelo. Abonneer je op dit kanaal en zorg dat je de première van deze documentaire niet mist.

LaWeDaMaDo

VRIEZENVEEN - Amateurtoneelvereniging LaWeDaMaDo uit Almelo brengt het toneelstuk 'Kloosterlingen' naar CCK2 in Vriezenveen.

'Kloosterlingen' is speciaal geschreven voor LaWeDaMaDo door de Almelose José Runhaar-Lourens. Het verhaal gaat over een ingedut dorpje met een café en een klooster dat wordt opgeschrikt door een inbreker die er zijn toevlucht zoekt. De voorstelling is te zien op 5 en 6 april om 20.00 uur bij CCK2, Cultureel Centrum Kerkstraat 2 in Vriezenveen. Kaarten in de voorverkoop kosten € 7,- in de voorverkoop via www.lawedamado.nl. Aan de zaal kosten de kaarten € 8,-.

Bitterzoet lijden

ALMELO - Op 24 maart is er weer een Muziek en Sfeer in de St. Georgiusbasiliek. Dit maal met 'Bitterzoet lijden'.

Twee musici, luitist David van Ooijen en mezzosopraan Valeria Boermistrova, zullen aantreden. Beiden zijn gespecialiseerd in de Oude Muziek en zij zullen dan ook op 24 maart een programma met muziek uit de Renaissance ten gehore brengen. De aanvang is om 15.30 uur. De toegang bedraagt een vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Platenbeurs

ALMELO - Op 24 maart van 10.00 tot 17.00 uur is er een grote platenbeurs in het Stadslab.

De beurs met tientallen standhouders en duizenden platen wordt gehouden in de hallen van het Stadslab op het voormalige fabrieksterrein Indië aan de Haven Noordzijde. Entree is € 3,50, kinderen onder de 12 jaar gratis toegang.

Het orgel is een heel mooi instrument

WIERDEN - Vol passie speelt de geboren en getogen Wierdenaar Gerrit Teunis (71) in de geïsoleerde ruimte achter de woning op zijn Johannus Monarke orgel, uitgerust met vier klavieren en pedaal.

Dit orgel heeft hij zo'n twaalf jaar geleden speciaal laten bouwen. Het is op een later tijdstip aangepast en uitgerust met een speciaal Hauptwerk systeem, een softwaresysteem dat gebaseerd is op MIDI. Het bevat bij Gerrit meer dan 15 verschillende orgels. Via dit computersysteem kan hij op het orgel allerlei klankkleuren laten horen, van romantisch tot barok. Het orgel bevat geluidsdragers, verborgen in de eiken kast met orgelpijpen achter in de ruimte. "Wat wil je horen? Het orgel van de Dom in Utrecht of van de St Lambertuskerk in Rotterdam, zeg het maar." Wanneer hij begint te spelen, waan je je meteen in de desbetreffende kerk. Het klinkt ongelofelijk mooi.

Jeugd
Al sinds zijn zevende jaar speelt Gerrit orgel. De liefde voor dit instrument zat er dus al vroeg in. "We hadden thuis een harmonium, zo'n ding wat je nog moest trappen. Eerst had ik les van juffrouw Tarner uit Almelo. Zij was heel streng. Als het haar niet aanstond kreeg je met een liniaaltje over de vingers." Vanaf zijn twaalfde jaar ging hij in Almelo naar de muziekschool. Vanaf zijn zeventiende tot zijn twintigste kreeg hij les van Bertus Wessels in de Hervormde kerk in Vriezenveen en daarna ontwikkelde hij zich verder via zelfstudie. Vanaf zijn twaalfde kon hij zich verder ontwikkelen op het orgel van de Gereformeerde kerk in Wierden. Hier is hij later ook vaste organist geworden. Ook heeft Gerrit nog diverse jaren als organist in de Hervormde Kapel gefungeerd. In totaal heeft hij dit 25 jaar gedaan.

Kathedralen
De term 'al doende leert men' ging voor Gerrit wel op. "Steeds meer kon ik mijn emotie en gevoel erin kwijt. Dat is wat muziek met mensen doet, wat voor muziek dan ook. De één houdt dus van orgel, de ander van piano of gitaar. Dat maakt niet uit. Ik ben een groot voorstander van goed muziekonderwijs. Daar wordt veel te veel op bezuinigd." Gerrit speelt geregeld op diverse orgels in kathedralen in het buitenland, met name Frankrijk. Op de vraag of orgels ouderwets zijn, kan hij stellig antwoorden dat dit niet zo is. "Met de huidige systemen is er veel mogelijk. Kijk bijvoorbeeld op: pcorgan.com"

Wie graag een keer bij Gerrit wil komen kijken of zelf even wil spelen, eenieder is van harte welkom. Bel voor een afspraak: tel. 06-19432897.

Cabaret doorbreekt taboe op angst en depressie

Foto: Arjan Benning

ALMELO - Twee seizoenen trok Marjolijn van Kooten samen met Bram Bakker langs de theaters met de succesvolle voorstelling 'Geen paniek' die ging over angst en depressie. Voor het eerste gaven Nederlandse theaters psychische ziekte een podium. Marjolijn heeft met haar psychiatrisch cabaret een heel nieuwe doelgroep aangeboord.

In haar show 'Ik zie de bui al hangen' gaat Marjolijn verder met waar ze in 'Geen paniek' gebleven is. Ook deze voorstelling was vorig seizoen bijna overal uitverkocht en komt nu ook bij u in de buurt. Deze voorstelling is op 28 maart om 20.15 uur te zien in Theater Hof 88. Marjolijn vertelt op hilarische wijze over depressie, suïcidegedachten en de angst voor een terugval. Het taboe hierop doorbreekt ze met een groot gevoel voor humor en troost. Gezellige onderwerpen als depressie, moedeloosheid, zelfkritiek en angst passeren de revue. Hoopvol gaat Marjolijn bij coaches, yogadocenten, ervaringsdeskundigen en psychologen te rade. Maar of het helpt...

Ervaringsdeskundige
Marjolijn van Kooten leed jarenlang aan een zware angststoornis. Met hulp van Bram Bakker ontdekte ze haar grootste passie: cabaret. Haar angst is onder controle. "Nu wil ik andere mensen met angstklachten laten zien dat er hoop is", aldus Van Kooten. Ze schreef eerder al het boek Schijtluis over haar angsten en die van enkele bekende Nederlanders. Een heerlijke avond zwarte humor, u knapt er echt van op! Kaarten reserveren kan via https://www.hof88.nl/.

Fruitspeen slecht voor gebit

ALMELO - Wellicht heeft u hem al een keer voorbij zien komen, de 'Chinese' fopspeen, ook wel fruitspeen, sabbelzakje of de gezonde speen.

Deze spenen winnen aan populariteit en worden steeds vaker aangeboden in Nederlandse, maar ook Chinese webshops. In de speen kunnen stukjes fruit worden gedaan, waar het kind op kan zuigen. De reacties op de fruitspeen zijn veelal positief. Ouders vinden de fruitspeen handig om kinderen spelenderwijs te leren wennen aan smaken. Is deze fruitspeen wel zo verstandig? Manon Hemmer (Tandarts van JTV Twente) is zeer duidelijk in haar reactie op de fruitspeen: "Superslecht voor het gebit!" In fruit zitten veel natuurlijke suikers, waardoor door het gebruik cariës (een gaatje) op de loer ligt. Omdat de pH waarde van fruit laag is, is er daarnaast ook gevaar voor erosie. Het constant sabbelen op een fruitspeen en de daarbij behorende blootstelling van suikers aan het gebit, is funest voor het gebit van uw kind.

Overige gevolgen
Ook heeft de grootte van de speen invloed op de mondmotoriek. Doordat de tong naar beneden gedrukt wordt, ontstaat er een lage tongligging, met allerlei logopedische en orthodontische gevolgen. Tevens went een kind alleen aan de structuur van een voedingsmiddel wanneer het kind deze echt in de mond heeft en er op leert kauwen. Advies van Jeugdtandverzorging Almelo is dan ook: Leer uw kinderen 6 à 7 eetmomenten op een dag aan, zodat het glazuur tussen de eetmomenten door minimaal 2 uur kan herstellen. Daarnaast doet u er verstandig aan om uw kind vanaf het eerste tandje, mee te nemen naar de mondzorgpraktijk. Ga voor meer informatie naar de website van Jeugdtandverzorging Almelo: www.jeugdtandverzorgingalmelo.nl.

TV-serie Supporter van Elkaar

ENSCHEDE - Begin vorig seizoen lanceerde de stichting 'FC Twente, scoren in de wijk' een nieuw project: Supporter van Elkaar.

Diverse teamleden zetten zich in voor Enschedese gezinnen die het niet makkelijk hebben en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De gezinnen zijn afgelopen jaar op de voet gevolgd en hiervan is een serie van zeven afleveringen gemaakt. Supporter van Elkaar richt zich op gezinnen met multi-problematiek. Het doel is om binnen deze gezinnen een gezonde leefstijl te bevorderen en de participatie deelname aan de maatschappij te vergroten. De gezinsleden worden op een positieve manier gemotiveerd en krijgen zo meer zelfvertrouwen, hierbij is sport de rode draad. In de serie is te zien wat de gezinnen meemaken en wat de effecten zijn als de negatieve spiraal doorbroken wordt. De afleveringen van Supporter van Elkaar zijn wekelijks te zien op de kanalen van 1Twente, de website van TCTubantia en het YouTube-kanaal van FC Twente.

De Oostvaarders op zoek naar accordeonist

ALMELO - Eén van de accordeonisten van de Oostvaarders is begin dit jaar vanwege fysieke omstandigheden gestopt. Het Shantykoor is nu dringend op zoek naar een accordeonist.

Het shantykoor telt momenteel 60 zingende leden en een zeven mans combo onder leiding van dirigent Hans Roordink. Het repertoire bestaat uit ruim tachtig shanty-liederen in de Duitse, Engelse, Franse, Spaanse en Nederlandse taal. Ze repeteren op woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in wijkcentrum De Schelf. Dit jaar bestaat shantykoor De Oostvaarders 15 jaar en geven de leden op 18 mei een jubileumconcert op de Koornmarkt. Graag willen ze voor het concert al een nieuwe accordeonist verwelkomen. Interesse? Neem contact op met Gerrit Willerink via 06-16135523.

Lageveldlopen

WIERDEN - De laatste van vier Lageveldlopen gaat op 30 maart van start.

De organisatie van de Lageveldlopen ligt in handen van AV Twenterand. Zij zorgen weer voor een prachtige crossloop met een afwisselend parcours over strand, heuvels en door bos op 30 maart. Deelname is mogelijk voor jong en oud, voor recreatieve lopers en wedstrijdlopers. De kortste afstand is voor de jeugd tot en met 12 jaar en is 1500 meter lang. Verder kan er gekozen worden voor 10 Engelse mijl, 5 km of 2,5 km. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl. Ook na-inschrijving kan nog tot een half uur voor de start van de afstand. Meer informatie over de Lageveldlopen vindt u op www.av-twenterand.nl.

Breek

ALMELO - Nathalie Baartman staat met de voorstelling 'Breek' in Theater Hof 88 op zaterdag 23 en zondag 24 maart.

'Breek' is de nieuwste voorstelling van Nathalie Baartman. Zoals de naam ook al subtiel aangeeft, gaat het over kwetsbaarheid. Wat er voorbij gaat komen is bijvoorbeeld het ongemak van stilte. Het belooft een subtiel hilarische voorstelling te worden. De voorstelling op 23 maart is al uitverkocht. Voor de voorstelling van 24 maart om 20.15 uur in Theater Hof 88 aan de Elisabethhof 4 zijn nog kaarten beschikbaar. Bestel uw kaarten vanaf € 16,- per stuk via www.hof88.nl.

ELLEN Stoffen: Naaien is weer in de mode

HENGELO - ELLEN Stoffen in Hengelo viert op 19 maart, dat er al vijftig jaar een stoffenzaak in de Bandoengstraat zit, onder het motto "50 jaar stoffen in de Bandoengstraat".

We maken er een feestmaand van en elke klant krijgt een leuke attentie. Ellen Deters, eigenaar van deze bijzondere zaak in modestoffen en fournituren nam in 2012 de zaak aan de Bandoengstraat 50 over van de familie Siero. Zoals anders doet vermoeden, heeft de naam van de zaak niets met de eigennaam te maken, maar alles met de oude lengtemaat de "el".


Breed assortiment
ELLEN Stoffen biedt een breed assortiment aan stoffen van diverse leveranciers en prijs klassen, om vooral eigentijdse kleding te maken. Het gaat echt om modestoffen, volgens de laatste trends. Voor elk jaargetijde wordt een nieuwe collectie ingekocht. Het naaien van je eigen kleding staat momenteel weer volop in de belangstelling. Het is dé mogelijkheid om iets anders te dragen dan een ander. Jong en oud naait weer en mensen inspireren elkaar en dat is echt heel leuk. In de winkel dragen de dames ook altijd zelfgemaakte kleding van de stoffen uit de eigen collectie. Bij ELLEN Stoffen worden ook naailessen gegeven en sinds kort ook kindernaailessen.


Zomermode!
Inmiddels liggen de vele verschillende soorten zomerstoffen al weer in de winkel: bont, kleurig, met dierenprintjes. Het is weer een zonnige mode. Natuurlijk zijn er ook weer allerlei patroonbladen verkrijgbaar. Het leuke aan het zelf maken van kleding is dat je zelf het patroon, de stof en passende fournituren kiest. Met een lap stof creëer je zo een kledingstuk dat je precies past en waarvan er geen tweede bestaat! ELLEN Stoffen is gevestigd aan de Bandoengstraat 50 in Hengelo. Kijk ook op: www.ellenstoffen.nl

Column: Het Milieu

We zijn met ons allen opeens erg druk met het klimaat. De politieke partijen denken er allemaal anders over en: wat is waarheid?

In de media: "De politiek moet er mee aan de slag". "Zij moeten wet en regelgeving opstellen in de vorm van 'to do or not to do'". Niet alleen de politiek, maar ook wij, de burger moet er mee aan de slag. We weten altijd precies wat de ander moet doen, maar wat kan ik doen, laten we eens na onszelf kijken.


Tien jaar geleden wilde mijn zoon geen vlees meer eten, oké jongen, dan krijg jij geen vlees meer, maar gebruik ik noten, vleesvervangers, iets vaker een ei of meer kaas in sausjes op de groenten. Destijds was het goedkoper om die artikelen te kopen dan vlees. Inmiddels is de zoon het huis uit en regelt hij zijn eten zelf. Wel ben ik doorgegaan met vleesvervangers in de macaroni, bami etc. In eten waar je alles door elkaar hutselt is vlees slechts een onderdeel van het geheel. Ik denk dat de meeste mensen het eens zijn dat veel vlees niet nodig is, ook in verband met het milieu.


Het vreemde doet zich nu voor dat vleesvervangers steeds duurder worden, een zakje noten is niet echt goedkoop, vega vlees is soms nog duurder dan reclame aanbiedingen van kip, rund of varkensvlees. Ik heb aan verschillende mensen gevraagd: "Zou je minder op vakantie gaan omdat het ook milieu-belastend is". Dan is het antwoord vaak: "Ik heb mijn vakantie nodig en die paar keer per jaar zal heus niet zo erg zijn voor het milieu". "Zou je dan eerder gaan vliegen, met de auto rijden of met de fiets kampeertochten maken". Dan is meestal het antwoord: "Moeten we nu ook al de vakantie inleveren. We mogen al geen vuurwerk, geen paasvuren, diesel rijden, niet overal in de binnenstad met auto's komen"…


Een milieubewuste kennis, volgens haarzelf, is gek op mooie nieuwe kleding, dus ik vroeg haar: "En als je nu eens een heel jaar geen nieuwe kleding zou kopen in verband met het milieu en zeker omdat je nog genoeg hebt". Het antwoord was: "Die twee paar schoenen en die vijf jurkjes en enkele andere kledingstukken zullen echt niet zo milieubelastend zijn. Kijk eens naar Rusland, China en Amerika, dat zijn de grote vervuilers". Misschien is het goed als we eerst is gaan nadenken wat we "echt" over hebben voor het milieu voor we de politiek dwingen om maatregelen te nemen. De rekening komt toch bij ons uit, de consument. Omdat de industrie, als zij kosten moeten maken, dit gewoon doorberekent aan de consument.


Borbala, correspondent

De Kleine Zeemeermin

Foto: Wim Lanser

ALMELO - Op zondag 24 maart is de spetterende familievoorstelling De Kleine Zeemeermin De Musical te zien in Theaterhotel Almelo.

In De Kleine Zeemeermin De Musical wordt de rol van de Kleine Zeemeermin vertolkt door Sita, die eerder de rol van Rapunzel en Assepoester speelde. Ook het populaire tovenaarsduo Titus en Fien reist mee naar de betoverende wereld onder water. Zoals altijd zorgen zij weer voor een flinke dosis aanstekelijke humor en hilarische scènes voor jong én oud!

Het verhaal
Diep, heel diep in de oceaan, tussen het prachtige koraalbos en de vriendelijke vissen woont de Kleine Zeemeermin. Met haar golvende rode haren, zeeblauwe ogen en schitterende stem is ze het oogappeltje van haar vader, koning Triton. Op een dag, bij een hevige storm, redt het mooie zeeprinsesje een knappe mensenprins van het zinkende schip. Op slag wordt ze verliefd en wil ze niets liever dan bij hem zijn. In haar magische bol heeft de gemene tovenares Fien alles gezien en gehoord. Samen met haar man Titus bedenkt ze een listig plannetje… Zal de Kleine Zeemeermin de prins ooit weer zien?

Meet & Greet
De kinderen kunnen deelnemen aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken dan kans op een sprookjesachtig prijzenpakket die na de show wordt uitgereikt op het podium. Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker dansen bij het Onderwaterbal in de foyer van het theater. Een gezellig feestje voor het hele gezin!

Zondag 24 maart om 14.00 uur bij Theaterhotel Almelo, Schouwburgplein 1. Kaartprijs € 20,25, exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www.theaterhotel.nl of telefonisch via 0546 803 000. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/KleineZeemeermin.

Eetproject Bord-Beker-Bestek bestaat 10 jaar!

ALMELO - Ruim 10 jaar geleden staken twee jongeren van De Banier en twee kerngroepsleden van woongemeenschap De Wonne in Almelo de hoofden bij elkaar. Samen wilden ze iets doen voor 'mensen van de straat'. De doelgroep werd iets ruimer. Het zou ook zijn voor mensen met een krappe beurs die graag met anderen wilden eten. En zo is het begonnen op 16 maart 2009.

Wekelijks staat er op maandag om 18.00 uur een gezonde warme maaltijd klaar in De Wonne. Er is plaats voor maximaal 18 gasten die dan tussen 17.45 en 18.00 uur binnendruppelen in De Wonne. Vrijwilligers kwamen en gingen. De meesten zijn trouw en werken al jaren mee, een enkeling is al 10 jaar actief! Toch wordt de spoeling dunner en is er dringend behoefte aan een nieuwe hoofdkok.

Nieuwe naam
Dragende kracht is nu De Wonne in Almelo die dit jaar 25 jaar bestaat. Mede om die reden wordt het 10 jarig bestaan van Eetproject Bord-Beker-Bestek niet groots gevierd. Op maandag 18 maart is de maaltijd extra smakelijk en wordt de nieuwe naam onthuld. Immers, na ruim 500 keer een wekelijkse maaltijd geserveerd te hebben, kun je moeilijk spreken van 'een project'.Nieuwsgierig en leef je van een klein budget? Dan ben je van harte welkom bij de avondmaaltijd op Arendsboerweg 1 in Almelo, 17.45 uur (ingang via het poortje tussen De Wonne en Wijkcentrum Egbertus). En kom je voor het eerst, dan graag even bellen: 0546-456436.

No Songs for Old Men

ALMELO - Zondag 31 maart staat No Songs for Old Men in het huis van Katoen & Nu.

No Songs for Old Men bestaat uit Peter Schoofs, Toon Faulhaber en Antoon Aukes. Wat zij ten gehore brengen heeft invloeden van country en folk, maar ook de jaren zestig klinken in hun muziek door. Het belooft weer een gezellige middag vol muziek te worden. Kom ook genieten op 31 maart tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de Cotton Club bij het huis van Katoen & Nu aan het Marktplein 35. Toegang is gratis.

Zonder Verdoving

ALMELO - Een gewaagde, persoonlijke en grappige voorstelling in Theaterhotel Almelo: Zonder Verdoving.

De voorstelling Zonder Verdoving is van Sara Kroos. Al jaren staat ze in de Nederlandse theaters, maar dit keer is de voorstelling wel een heel persoonlijke. Ze vertelt over de periode in haar leven waarin alle zekerheden wegvielen, haar crisis, maar wel op zo'n manier dat er hard om gelachen kan worden. 'Zonder Verdoving' is op 26 maart om 20.00 uur te zien in Theaterhotel Almelo. Kaarten zijn beschikbaar vanaf € 21,75 via www.theaterhotelalmelo.nl.

Willem Wilminkdichtwedstrijd

ALMELO - Op 24 maart vindt de prijsuitreiking plaats van de Willem Wilminkdichtwedstrijd bij Feijn Lunchen & Lezen.

Gastdichter Theo Danes schreef de eerste regel en de amateurdichters werden uitgedaagd om het gedicht af te maken. Op 24 maart zal Danes voor de pauze voordragen uit eigen werk en na de pauze worden de tien winnaars bekend gemaakt en zullen ook zij hun gedicht voordragen. De entree bedraagt voor leden € 5,- en voor niet-leden € 7,50. Reserveren kan bij de informatiebalie of via info@bibliotheekalmelo.nl.

Popquiz

ALMELO - Test uw muziekkennis tijdens de Popquiz van 31 maart.

Kennis testen is niet het belangrijkste tijdens de Popquiz. Het gaat zeer zeker ook om het hebben van een gezellige avond met familie en vrienden. Dat is precies wat u tijdens de Popquiz bij Proeflokaal België te wachten staat. De Popquiz begint om 20.00 uur. Deelnemen kost € 2,50 per persoon.

Graniet en Marmer House levert u luxe

BAD-BENTHEIM - Een indrukwekkende showroom, eerlijk advies van medewerkers met passie en een breed assortiment, het Graniet & Marmer House heeft het. Net over de grens bij afslag twee Gildehaus kunt u terecht voor interieuroplossingen van keramiek en natuursteen en een goed advies.

Bij het Graniet & Marmer House heeft men een passie voor natuursteen en wil men meer mensen kennis laten maken met de kwaliteit en de schoonheid van dit natuurproduct voor uw interieur. De unieke gesteenten die de natuur biedt, voeden de passie van de medewerkers en inspireren hen elke dag weer om tot een productadvies te komen dat het beste bij de wensen van de klant past. De diverse tegelsoorten die worden aangeboden, haalt men van over de hele wereld om zo een ultiem kwaliteitsniveau te kunnen garanderen en de klant twee jaar garantie te kunnen bieden.

Diverse collectie
Bij het Graniet & Marmer House vindt u een brede en diverse collectie tegels en vloeren van verschillende materialen. Van uniek en stijlvol marmer tot sterk en multi-inzetbaar keramiek en van slijtvast graniet tot travertin met zijn natuurlijke en ruwe uitstraling, de keuze is groot. Ook voor diverse ornamenten van natuursteen kunt u er terecht. Zo vindt u er prachtig marmeren wastafels die uw badkamer helemaal af maken. Ook voor de bekleding van trappen, gevels en vensterbanken biedt men diverse stijlvolle oplossingen met natuursteen. Daarnaast biedt het Graniet & Marmer House natuurstenen tafelbladen aan die zowel in de horeca als in woningen zeker niet misstaan. Profiteer momenteel van scherpe kortingen; zo betaalt u géén BTW, wat een besparing van 21 procent oplevert. Daarnaast ontvangt u nog eens tien procent extra korting! Benieuwd geworden naar de collectie van het Graniet & Marmer House? Kom eens langs aan de Warschauer Strasse 11 in Bad Bentheim en bewonder!

Woody Garden biedt maatwerk tegen scherpe prijzen

ALMELO - Hoe ziet uw perfecte tuin er uit? Woody Garden in Almelo helpt u graag om deze te realiseren. Of u nu een simpele schutting, een veranda, speeltoestel of juist een complete tuinrenovatie uit wil laten voeren: Woody Garden is het juiste adres.

Dankzij jarenlange ervaring kunnen zij helpen om uw droomtuin te realiseren; van een simpele schets tot de daadwerkelijke uitvoering.


Buitengevoel
Woody Garden levert onder meer veranda's en overkappingen geheel naar wens. Een veranda is een perfecte manier om in ieder jaargetijde te kunnen genieten van uw tuin, zonder altijd direct bloot te staan aan het weer. Aluminium terrasoverkappingen zijn een populaire keuze; ze bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en passen bij iedere woning. Uiteraard biedt Woody Garden ook een ruime selectie houten overkappingen. Naast de open veranda kunt u ook bijvoorbeeld een 'tuinkamer' laten realiseren. Dankzij schuifwanden is deze dan open of gesloten te gebruiken, zodat dit echt een verlenging van uw huis is. Wie beschikt over een grotere tuin kan ook kiezen voor een vrijstaande optie zoals een prieeltje of een tuinpaviljoen.


Breed assortiment
Woody Garden heeft een breed assortiment producten. Zo kunt u ook een nieuwe schutting laten plaatsen, al dan niet met poort. Hebt u behoefte aan een berging of schuur? Woody Garden helpt u graag met het vinden van het juiste product; ook hier is veel maatwerk mogelijk. U maakt de tuin helemaal af met passende nieuwe bestrating, tuinmeubilair of een speeltoestel; ook deze treft u hier aan.


Service voorop
Dankzij Woody Garden's brede assortiment en dienstverlening kunnen zij ook een complete tuinaanleg of renovatie voor u verzorgen. Door dit door één bedrijf te laten doen kan dit snel en vakkundig uitgevoerd worden. Woody Garden draagt zorg voor professionele plaatsing van uw nieuwe veranda, schutting of bestrating. Er komt vaak veel kijken bij plaatsing van een veranda, bijvoorbeeld het verwijderen van een bestaand zonnescherm, de waterafvoer, een goede fundering en plaatsen van buitenstopcontacten. Het loont om dit door een professioneel bedrijf te laten doen.


Kom langs
Woody Garden helpt u graag om uw droomtuin te realiseren. Kom langs aan de Jollesweg 1 in Almelo. Bel met 0546-432 893. Kijk ook op: www.woodygarden.nl. Kijk ook voor aluminium overkappingen op de website van www.woodyoverkappingen.nl

Ontdek de nieuwe buitencollectie bij PAND 55

NIJVERDAL - Heeft u nieuwe tuinmeubelen nodig? PAND 55! Achter de deuren van deze winkel aan de Grotestraat in Nijverdal vind je een mooie collectie eigenzinnige buitenmeubelen. Van lounge en diningsets tot tafels, stoelen en tuinbanken. Dit alles tegen een betaalbare prijs.

De komende voorjaarsmaanden is Pand 55 zondags geopend. Lekker rondsnuffelen in de sfeervolle showroom. De afgelopen week is de sfeervolle showroom weer helemaal opnieuw ingericht met de nieuwste voorjaarscollecties. Ook prachtige woonaccessoires, binnenmeubelen en verlichting. Het assortiment wordt continu aangevuld. Naast de grote collectie binnen- en buitenmeubelen, kun je bij Pand 55 ook terecht voor de functionele dames- en heren jassen van Kjelvik en een mooie, eigenzinnige collectie dameskleding in mooie heldere kleuren. Vooral in de maten 40 tot 46.


Kom langs
Ook sfeer proeven? Kom naar Pand 55 aan de Grotestraat 55 in Nijverdal. Zij zijn geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur, donderdagavond tot 21.00 uur en zondags van 13.00 tot 17.00 uur.


Leuke actie
Let op! Tijdens de koopzondagen op 24 en 31 maart is er een leuke en lekkere actie in samenwerking met Bonvanie. Houd de site en Facebook-pagina van Pand 55 in de gaten.

Systematik Bemiddelaar Bouwdiensten: Nu ook in uw regio!

TWENTE - Wij, het bedrijf SYSTEMATIK, zijn sinds 2004 actief in Nederland en hebben ons met onze kwaliteit en service bewezen in Limburg en Brabant. Alleen al in Nederland hebben we nu een klantenbestand van meer dan 4.000 tevreden klanten. Op grond van tal van aanbevelingen in de regio's Gelderland en Overijssel hebben we besloten om daar nog actiever te worden.

Wie of wat is SYSTEMATIK? Systematik is een middelgroot bedrijf dat onder leiding van de eigenaar al meer dan 20 jaar alle dakdekkerswerkzaamheden uitvoert. Wij bieden u een allround service, van gratis advies op uw locatie, planning van de renovatie tot en met de montage. Waarom Systematik? Omdat wij u volledig en eerlijk adviseren. Onze deskundige medewerkers inspecteren en analyseren uw dak en vinden de juiste oplossing voor uw huis! Laat u overtuigen door onze jarenlange ervaring en kwaliteit. Profiteer van onze hoge en eenmalige korting van 20 %. Handel snel, het aanbod is beperkt. Kijk voor meer informatie ook op: www.systematik.nl