Hart van Almelo - Wierden

15 maart 2019

Hart van Almelo - Wierden 15 maart 2019


Betere match moet uitkeringsgerechtigde aan baan helpen

Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

ALMELO - De gemeente Almelo wil de komende tijd nog meer inzetten op het goed begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk. Almelo heeft de afgelopen jaren al goede stappen gezet om meer mensen uit de uitkeringsafhankelijkheid te halen, met redelijk succes. Er kan en moet echter nog meer gebeuren.

De VVD-gemeenteraadsfractie stelde afgelopen maand vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de resultaten tot nu toe en toekomstige ambities bij het vergroten van de arbeidsparticipatie. Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat iemand met een uitkering weer werk krijgt?

Betere selectie
Het college heeft de ambitie om allereerst de selectie aan de poort te verbeteren. Almelo verstrekte in januari nog ruim 2.745 uitkeringen voor levensonderhoud. Het ging hierbij om 2.575 bijstandsuitkeringen, 141 IAOW-uitkeringen, 9 IOAZ-uitkeringen en 20 BBZ-uitkeringen. De gemeente wil dit jaar het aantal terugbrengen; naar in totaal 2.500 uitkeringen op 31 december. Dit jaar worden dan ook huisbezoeken uitgevoerd en gesprekken gehouden met ontvangers. Wanneer blijkt dat iemand werkgeschikt is of dit binnen 2 jaar kan zijn, dan zal een plan van aanpak afgesproken worden om mensen weer naar werk te begeleiden.

Grotere inzet
De gemeente is actief bezig om vacatures op te halen bij ondernemers, maar dit vergt wel een bepaalde omschakeling. Ondernemers hebben immers vaak specifieke eisen, waar lang niet alle werkzoekenden aan zouden kunnen voldoen. De gemeente draait het dan ook om: kijken naar de specifieke competenties van de uitkeringsontvanger en vervolgens een passend aanbod zoeken. Wanneer mensen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben zal meer maatwerk toegepast worden. Zo zijn er diverse instanties om mensen weer in een arbeidsritme te krijgen, zoals Samen Sterk naar Werk, maar ook het bijscholen is mogelijk.

Kansen
De gemeente werkt samen met ondernemers en instanties om de vraag naar arbeid zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod in de spreekwoordelijke 'kaartenbak'. Er is bijvoorbeeld een sterk groeiende vraag naar personeel in de technische sector en logistieke sector. Tegelijk dreigen banen in bijvoorbeeld de administratieve sector te verdwijnen. Verder zal de gemeente ook kijken naar belangrijke randvoorwaarden om succesvol aan de slag te gaan.

De Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte

ALMELO - Er zijn maar weinig dingen minder leuk dan de belastingaangifte. Alle campagnes en leuke slogans ten spijt, bijzonder makkelijk is het ook niet voor veel mensen. Gelukkig kan de Bibliotheek Almelo u helpen bij deze uitdaging.

De Bibliotheek Almelo organiseert een spreekuur waar deskundige belastinginvullers u kunnen helpen met de belastingaangifte. De belastinghulp is wel specifiek bedoeld voor mensen met een laag inkomen; tot 36.000 euro bruto per jaar en een gering eigen vermogen. Ook behandelen zij alleen de eenvoudige belastingaangiftes van particulieren. De belastinghulp is gratis, ook als u geen lid bent van de bibliotheek.

Hoe werkt het
In de maanden maart en april zijn de invulspreekuren. Neem contact op met de Bibliotheek om een afspraak te maken. U krijgt daarna een bevestigingsbrief met informatie. Voor een afspraak kunt u op dinsdag tot en met vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur contact opnemen met Filomena Mijnders van de Bibliotheek Almelo, via 0546-82 20 05.

Samenwerking
De samenwerking tussen de Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek (KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle bibliotheken in Nederland bieden dankzij die samenwerking gratis digivaardigheidscursussen aan voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid. Bovendien organiseren ze - in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij het invullen van de online belastingaangifte, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. De samenwerking is in januari 2019 voor vier jaar verlengd. Dit maakt blijvend hulp bij belastingaangifte in bibliotheken mogelijk.

Digisterker
Wilt u beter leren omgaan met de computer, internet en sites van de overheid? Volg dan de cursus Klik&Tik of Digisterker. Vraag naar de mogelijkheden bij de Bibliotheek. De bibliotheek biedt tegenwoordig ook steeds meer cursussen om mensen te helpen bij digitale vaardigheden. Ook dit is ingegeven door de groeiende digitalisering bij overheden. U moet zelf al steeds meer dingen via internet regelen met DigID, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van zorgtoeslagen.

Jaargang: 6 • Nr 242• Wk 11

Primeur bij Stegeman Hoortechniek

RIJSSEN - Stegeman Hoortechniek is een echt familiebedrijf dat al sinds 1878 bestaat en afgelopen jaar alweer 60 jaar actief is in de hoorzorg. Monique du Mez vertegenwoordigt alweer de vijfde generatie binnen het bedrijf.

Hoortoestel-fabrikant Bernafon gunt Stegeman Hoortechniek dan ook een mooie primeur! Bernafon is een merk dat hoortoestellen uitbrengt op grond van nieuwe technieken. Stegeman Hoortechniek mag die als eerste in Nederland introduceren. "Wij hebben de primeur", zegt Monique.

High-tech
De hoortoestellen van Bernafon zijn digitaal. Het zijn als het ware minicomputers die bestaan uit een microfoontje, een geluidsfilter, een versterker en een luidsprekertje. De audiciens van Stegeman Hoortechniek stellen het hoortoestel in aan de hand van uw audiogram/gehoorverlies. Belangstellenden zijn welkom om de hoortoestellen van Bernafon tijdens de open dag uit te proberen. "We vragen wel om u hiervoor van te voren aan te melden, zodat we u in kunnen plannen voor een hooronderzoek", zegt Monique. Voor dat uitgebreide hooronderzoek trekken de audiciens van Stegeman Hoortechniek anderhalf uur uit. Zij meten uw gehoor en spraakverstaanbaarheid in een geluidsarme cabine. 'Ook meten wij de bewegelijkheid en werking van uw trommelvlies en maken wij foto's van uw gehoorgang en trommelvlies', voegt Yvonne daar aan toe.

Uitstekend resultaat
Het gaat er bij Stegeman Hoortechniek dus heel anders aan toe dan de vele reclamespotjes op televisie doen vermoeden. "Het is niet mogelijk om na het laten horen van een paar piepjes een hoortoestel aan te raden", benadrukt Monique. "Wij gaan uitsluitend voor kwaliteit en dat betekent wel dat klanten vaak wat duurder uit zijn en het eventueel niet via de zorgverzekering vergoed krijgen. Deze zorgkosten aftrekken van de belasting kan vaak wel. En dat is soms nog meer dan de vergoeding van de zorgverzekering!" De open dagen zijn op dinsdag 26 maart in Rijssen en donderdag 28 maart in Hardenberg.

Open Huis dr. Herderscheeschool

ALMELO - Op woensdagochtend 3 april tussen 9.00 uur en 10.30 uur opent de Dr. Herderscheeschool haar deuren voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de school en deze school een warm hart toedragen.

Het wordt een bijzondere ochtend waarop ze u niet alleen de school laten zien en hoe ze op deze school werken, maar ook zullen bij de school betrokken instanties informatie geven.


Speciaal onderwijs
De Dr. Herderscheeschool is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die moeite hebben met leren. Het werken met kinderen in het speciaal onderwijs is heel speciaal: Het is een uitdaging, het geeft voldoening om een kind weer een (soms klein) stapje verder te hebben geholpen. Hier wordt de basis gelegd voor een zinvolle toekomst van elk kind. Werken aan zelfstandigheid begint al in de jongste groepen. Uiteindelijk, als de leerling ook het traject in het Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft voltooid, is deze, voorzien van de nodige bagage, in staat om zo zelfstandig mogelijk te wonen, te werken en een positieve invulling aan vrije tijd te geven. Duidelijk is dat, wat er de komende jaren ook zal veranderen binnen het (speciaal) onderwijsland, deze school een belangrijke, onmisbare positie binnen Almelo en omstreken blijft innemen.


Kom ook
Alle belangstellenden zijn welkom: ouders, vrienden, buren, maar ook mensen die wel eens langs school lopen en zich altijd al afvroegen wat er daarbinnen allemaal gebeurt! De Dr. Herderscheeschool is gevestigd aan de Schapendijk 3 in Almelo. Telefoon: 0546-86 19 26. Website: www.herderschee.net

Onderzoek aardgas-vrije wijk Plan Oost

WIERDEN - Maandag hebben de gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting Roos, Stichting SKOT, Stichting Verlon en netbeheerder Cogas een nieuwe intentieverklaring ondertekend. Zij gaan samen kijken of het energieverbruik in Wierden duurzamer gemaakt kan worden.

De partners kijken als eerste naar het energieverbruik van een drietal basisscholen, kinderopvang, een sportzaal en 44 seniorenwoningen. Deze moeten allemaal duurzamer worden. De gemeente heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 de ambitie uitgesproken om onafhankelijk van aardgas te worden. In de vorm van een pilot wordt nu eerst onderzocht welke alternatieve energiebronnen geschikt zijn voor dit deel van Plan Oost. Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid van de gemeente Wierden zegt: "Ik ben heel blij dat we met deze pilot een deel van de wijk proberen te verduurzamen. Cogas is hierin een belangrijke partner met haar kennis en ervaring in alternatieve energiebronnen". Beide partijen werken nauw samen met de scholen De Morgenster, Het Galjoen en De Widerode. Naast de scholen wordt ook gekeken naar verduurzamen van Sportzaal Het Noordbroek, kinderopvang Het Palet en een deel van de woningen van Reggewoon. De eerste onderzoeksresultaten worden voor de zomer verwacht. In 2021 moet de gemeente een plan hebben waarin staat welke wijken, wanneer en op welke manier aardgasvrij gemaakt worden. Hierbij heeft de gemeente hulp ingeroepen van Cogas. De netbeheerder ondersteunt de gemeente met het maken van warmteplannen.

Column

MICRO-OARGERNISSEN

Hele ofleaveringen van De Rijdende Rechter goat oaver et blad wat van 'n ekenboom bie Truus en Graads zo mer zonder toostemming oaver et skeid bie Janna en Frits in 'n hof dörft te dwerreln. Nederland smult der van.

Oargeren doo ik mie gelukkig nit heel vake. Toch zint der wat dinge, doar krult mie de tene van in de skone. Bievuurbeeld as wiej op Skiphol duur van dee met lint of ezatte slingers as vee hen en wier richting check-in sjokset. Dan löp der altied wal ene van dee gladte zakenkearlkes interessant te doon. Meestal in een iets te slobberig deftig pak, opzichtig keycord umme van een of andere onbedudende konferentie oaver een deelgebeed van een subonderwoarp, lakskeuntjes klik-klak, bral bral de tellefoon an et oor want wat ze te melden hebt kan nit eaven vief minuten wochten, terwiel as ze een rättelend rolköfferken achter zik an slept.

Dat rolköfferken is nog et slimste: et is vake nit grötter as een pak koffie! Et handvat wegt nog mear as et köfferke zelf! En umdat et mer zo'n minuskuul geval is, zee iej et nit as iej zelf bepakt en bezakt loopt te heisteren met ne grote zwoare reizekiste vol kleare en skone van de vrouwe. Um de haverklap bolter iej oaver dat pak koffie hen. Kiekt ze nog hellig achterumme ook. Buurt dat dink dan gewoon op, slappeling! Et zol mie nit verwonderen as dat volk ook in zonnen spuuglelliken belacheliken groten Amerikaan jagt. Zal wal kompensatiedrang wean. En der dan ook nog op zoaterdag op ne völs te krappe parkeerplaatse bie de Jumbo in Riessen twee steas met bezet holdt, um der in alle röste bodskoppen in te pakken en zo et verkeer in totalen chaos te dompelen.

Too egeven: met al dee stroatbrekkeriejen en zandbulten waan iej oe in Riessen mangs net op safari, met oavergröaide wagenspoers duur dichte bushbush en halfoaverstreumde rivieren vol olifanten en krokodillen. (En aape, dee he'j hier ook völle). Dan mu'j echt wal zonne wage hebben. "Et is toch zo handig, zovölle ruumte!" Vuur oe wal, ja. Zo'n onbenullig kabof past gewoon nit in ons krappe Nederland. Of blievt der met boetenof. Mer doar zut oe natuurlik nums en doar gung et non net umme. Parkeert ne dan steil vuur 'n ingank, doar is altied ne stea vrie. "Leven en laten leven," zegt ze dan. Klopt, mer dat woarket twee kanten oet. En as ik der nooit wat van zegge, weet zee nit wat ze veroorzaket. Dit is dus gin klagen, mer gewoon mienen börgerplicht. Dèr dan. Niks te danken, doar zö'j et vuur hebben.

Maak kennis met MTB of racefietsen

ALMELO - Altijd al willen proberen of racefietsen of mountainbiken iets voor jou is? Dan is nu je kans! Via Start2Bike bij de Almelose Toervereniging Ruiten Drie leer je van ervaren instructeurs in vier gezellige en sportieve lessen de basis van deze fietssporten.

Zondag 31 maart starten de trainingen voor de mountainbike (vrouwen en mannen) en racefiets (alleen vrouwen). Er zijn leenfietsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.start2bike.nl.


Plezier en sport
Je leert beter mountainbiken of racefietsen op een manier waar plezier en sport samengaan. Tegelijkertijd werk je bijna ongemerkt aan de conditie, leer je beginnende medefietsers kennen en ontdek je de mooiste routes in Twente. Ook krijg je praktische tips over de techniek en onderhoud van de fiets. Zeker wanneer je in het veld gaat rijden krijgt de fiets het wat zwaarder te verduren.


Samen toerfietsen
Ruiten Drie is voor racefietsers en mountainbikers die sportief en gezellig willen fietsen. De vereniging biedt aan vrouwen en mannen verschillende trainingen en activiteiten aan die zijn afgestemd op ieders niveau en ambitie. Niet-leden kunnen vrijblijvend een keer meefietsen met een mountainbike- of racefietstraining. Neem voor meer informatie contact op via de vernieuwde website van Ruiten Drie: www.ruitendrie.nl.

Hoe drokker a'j zeent;
hoe sneller 't leawen geet.

Maandag 18 maart 10:00 uur

Mooie ogen dankzij Clinique Dr. Don

HENGELO - Clinique Dr. Don is gespecialiseerd in ooglidcorrecties en maakt de mooiste ogen van Nederland!

Denk er eens over na. Geen taboe meer. Eén op de zeven Nederlanders (30.000 per jaar) ondergaan een ooglidcorrectie per jaar. Het ziet er mooier uit. Zowel mannen als vrouwen komen in de klinieken van Dr. Don voor een bovenooglidcorrectie. Iedereen wil toch een frisse uitstraling?


Hangende oogleden
Ogen kunnen ook echt moe aanvoelen als de ogenleden gaan hangen. De omliggende spiertjes moeten steeds het gewicht van het uitgezakte ooglid omhoog houden. Het kost steeds meer moeite om de ogen open te houden. De ogen voelen dan moe aan. Ook kunnen klachten als: hoofdpijn, tranende ogen en minder zicht ontstaan.


Hoe gaat het in zijn werk?
Clinique Dr. Don is gespecialiseerd in zowel complexe als eenvoudige ooglidcorrecties en heeft al vele honderden patiënten met succes en tevredenheid behandeld. Eerst wordt er in een intakegesprek onderzocht of mensen in aanmerking komen voor een ooglidcorrectie. Daarna volgt de ingreep. De overtollige huid die in de weg zit wordt nauwkeurig verwijderd en Dr. Don zorgt ervoor dat het kleine wondje precies in de oogplooi valt, zodat het later niet meer zichtbaar is. Door zijn kennis en ervaring op het gebied van ooglidcorrecties, kan hij de operatietechniek kiezen die het beste past bij de vorm van uw oog. Het is en blijft dus maatwerk. Afspraak maken? 0743030250


Prijs
Bovenooglidcorrectie voor 495 euro. De intake is gratis. Deze unieke winteraanbieding is voor u of voor iemand uit uw omgeving die hier al een tijdje over nadenkt. Boek een vrijblijvende afspraak in bij Clinique Dr. Don en laat u informeren over de mogelijkheden. 074-3030250. De medisch consulenten beantwoorden graag uw vragen. Clinique dr. Don is gevestigd aan de Demmersweg 136, 7556 BN in Hengelo. Kijk ook op: www.cliniquedokterdon.nl

Alexander Merkel na 3,5 jaar weer terug bij Kazachstan

ALMELO - Positief nieuws voor Alexander Merkel: De 27-jarige middenvelder van Heracles Almelo is opgeroepen voor het nationale voetbalelftal van Kazachstan. Merkel maakt voor het eerst sinds 2015 weer deel uit van de selectie. Kazachstan speelt twee kwalificatieduels voor het EK 2020. Op 21 maart speelt de formatie van bondscoach Michal BÍlek tegen Schotland en drie dagen later treft Kazachstan Rusland.

Merkel werd geboren in Almaty, de grootste stad van Kazachstan. De middenvelder beschikt over een dubbele nationaliteit; zijn ouders zijn namelijk van Duitse komaf. Na zes jaar in Kazachstan te hebben gewoond, verhuisde Merkel dan ook naar Duitsland. Hier speelde hij voor diverse Duitse jeugdelftallen. Verder dan deze jeugdteams kwam Merkel echter niet. Hierdoor besloot de Kazach gebruik te maken van zijn dubbele nationaliteit en uit te komen voor de nationale ploeg van Kazachstan. Merkel maakte op 6 september 2015 als invaller zijn debuut in het nationale elftal van zijn geboorteland.

Heracles Almelo neemt een punt mee uit Emmen

Foto: Stan Wissink

ALMELO - Afgelopen zondag werd in een winters Emmen het duel tussen FC Emmen en Heracles Almelo gespeeld.

De elf van trainer Frank Wormuth begonnen de wedstrijd voorspoedig en scoorden meteen uit hun eerste kans. Adrián Dalmau was van dichtbij trefzeker met het hoofd, nadat Maximilian Rossmann een hoekschop terug het strafschopgebied in kopte. Toen aanvoerder Tim Breukers kort voor rust in een tijdsbestek van anderhalve minuut twee maal geel kreeg, en dus met een rode kaart van het veld moest, werd het een moeilijke wedstrijd voor de Almeloërs. FC Emmen rook kansen tegen de tien van Heracles Almelo en wisselde aanvallend. Invaller Sven Braken tekende voor de 1-1 en dit bleek later ook de eindstand.

Aanstaande zaterdag staat er voor Heracles Almelo een wedstrijd tegen Vitesse op het programma. Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen twee teams die nog volop in de race zijn voor een plaats bij de play-offs voor Europees voetbal. Vitesse bestrijkt momenteel de vijfde plaats op de ranglijst, waar Heracles Almelo op plek zeven staat. Het duel tussen Heracles Almelo en Vitesse wordt om 20.45 uur gespeeld in het Polman Stadion. Voor deze wedstrijd geldt vrije verkoop, alle Heraclieden kunnen kaarten kopen voor deze wedstrijd. Er zijn nog kaarten beschikbaar in verschillende vakken en FanCardhouders ontvangen 20% korting bij aankoop van vier of meer wedstrijdkaarten. Kijk voor meer informatie op www.heracles.nl/kaartverkoop.

Documentaire over historische tribune

ALMELO - De monumentale tribune van Heracles Almelo werd gebouwd in 1924, naar typische voorbeelden uit Engeland. Deze tribune was in Nederland uniek in zijn soort en is uitgegroeid tot een icoon van de club.

Toen in 1999 de bouw van het nieuwe stadion begon, werd besloten deze tribune samen met de rest van het oude stadion te slopen. Een groep supporters richtte een stichting op en zamelde geld in, zodat dit iconische bouwwerk verplaatst kon worden naar de amateurtak van Heracles Almelo. In de documentaire Stille getuige – de monumentale tribune van Heracles praten verschillende hoofdpersonen over hun band met de tribune. Onder andere NOS-coryfee Tom Egbers, cabaretier Herman Finkers, fotograaf en voormalig nieuwslezeres Sacha de Boer, oud-prof Eric Manders, en stichting-oprichters Dolf Schleper en Herma Hinnen komen aan het woord. Kijk op woensdag 20 maart om 22.00 uur naar FOX Sports 1.

Ierse middag

ALMELO - St. Patricks Day wordt gevierd met een Ierse middag bij The Shamrock.

De Ierse middag begint om 15.00 uur bij de Ierse pub The Shamrock aan de Grotestraat 135. Vanaf dat moment zal er de live muziek klinken van de band Fiddlehead, een trio met een repertoire van eigen werk en hertaalde liedjes. Natuurlijk wel Iers of in ieder geval met Ierse invloeden. Komt u luisteren en genieten? De toegang is gratis.

Kleursporen in de tijd

WIERDEN - Zaterdag 23 maart wordt de nieuwe tentoonstelling 'Kleursporen in de tijd' geopend.

De tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking van de Historische Kring Wederden en Ingrid Groeneveld. Naast de schilderijen van Groeneveld zijn er zeer kleurrijke glas fusion werken van Anita Wevers, glaswerk van Herma Immink en werken van glas en keramiek van Geert Weerstand te zien. De opening is op 23 maart om 15.00 uur bij Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat 2.

Joke Bruijs

ALMELO - Er wacht u een heerlijke muzikale avond met Joke Bruijs en Musica Extrema in Theater Hof 88.

Overal ter wereld zijn er mooie levensliederen ontstaan. Levensliederen over liefde, geluk, jaloezie en verdriet zijn universeel. Samen met het ensemble Musica Extrema zal Joke Bruijs de liederen van over de hele wereld laten horen tijdens Café du Monde. U kunt erbij zijn op zaterdag 16 maart om 20.15 uur in Theater Hof 88. Kaarten vanaf € 18,- zijn onder meer verkrijgbaar via www.hof88.nl.

Bij Robèrt... van Beckhoven

ALMELO - Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven komt naar Theaterhotel Almelo.

Het eerste kwartier zit u op een stoel en daarna wordt u vanuit de zaal uitgenodigd op het toneel. U hoort de verhalen en anekdotes van Van Beckhoven, u ruikt de heerlijke geuren en er wordt geproefd van lekkernijen. Al met al een theatrale foodexperience. U kunt er ook bij zijn op 16 maart om 15.30 uur. Koop uw toegangskaarten à € 46,50 per stuk via www.theaterhotel.nl

Parkinson Café Nijverdal: Ontmoeten in een open sfeer

NIJVERDAL - Comfort en ontspanning is belangrijk voor mensen met de ziekte van Parkinson. Dat blijkt ook uit de animo voor het Parkinson café in de regio Salland/Twente. Samen kijken naar mogelijkheden en kansen bij de ziekte van Parkinson, kennis vergroten door te delen. Dàt is het streven van Parkinson Café Nijverdal", vertelt Marisca Hutten.

Marisca en John Hutten namen als vrijwilligers van de Parkinson Vereniging vijf jaar geleden het initiatief om een Parkinson Café in Nijverdal op te richten. De startbijeenkomst was in het voormalige pand van Braakman Noetsele en daarna bij rksv De Zweef aan de Koersendijk. Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen (een verzamelterm voor aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson). "Er komen echter niet alleen mensen met Parkinson, maar ook partners, vrienden, mantelzorgers en zorgprofessionals", legt Marisca uit. "We organiseren tien bijeenkomsten per jaar, op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Het aantal bezoekers wisselt maandelijks, maar er is altijd een vaste kern van ongeveer 25 mensen aanwezig. De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor mensen uit de gemeente Hellendoorn, maar ook voor Parkinson-patiënten uit omliggende plaatsen. De locatie in Nijverdal is echter geweldig. Laagdrempelig met een mooie entourage." De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Daarnaast wordt informatie over diverse thema's of onderwerpen aangeboden. Of gewoon een gezellige en creatieve middag. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf. "We hopen mee te geven om niet vanuit de beperking te kijken, maar te laten zien wat nog wel kan. Daarnaast geven we ook aandacht aan naasten en mantelzorgers. We bieden aan hen allemaal handvaten, waardoor de cliënt zich beter gaat voelen", aldus Marisca.


Kom ook
Iedereen is welkom om te komen. De inloop tijdens een middag van het Parkinson Café is vrij. Marisca: "We merken dat er echt voor elkaar wordt gezorgd. Als er nieuwe bezoekers zijn, worden ze direct opgenomen in de groep. Iedereen voelt zich op zijn of haar plek. Je hoeft ook geen lid te zijn van de landelijke Parkinson vereniging om deel te nemen. Al zouden we dit wel fijn vinden, want met een groter ledenaantal kan de vereniging in een aantal gevallen ook een echt statement maken naar de politiek. Samen staan we sterker." Geïnteresseerd? Kijk eens op de website: www.parkinsoncafenijverdal.nl of stuur een email naar: info@parkinsoncafenijverdal.nl. U mag natuurlijk ook gewoon langskomen: elke derde dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 16.30 uur. Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 19.00 tot 20.30 uur is er een partnerbijeenkomst in de socioruimte van de Bendien Smitshof, Bendien Smitshof 38 in Nijverdal.


Programma 19 maart
Woningstichting Reggewoon is deze avond aanwezig voor meer informatie over: 'Hoe en wat als ik wil verhuizen'. 'Kan ik zomaar naar een zorgwoning?' En 'Wat is urgentie eigenlijk?' Op deze vragen wordt 19 maart een antwoord gegeven. Dit artikel is mogelijk gemaakt door een match op Beursvloer Hellendoorn. Het Parkinson Café maakte daar ook een match met de Reggehoeve. Daarmee is afgesproken dat men het eerste lustrum mag komen vieren bij deze luxe hippische 5 sterren accommodatie. Dat is op 16 april aan de Katenhorstweg 4a. De deelnemers van het Parkinson Café krijgen op 16 april een rondleiding en een kopje koffie of thee aangeboden. "De rest van het programma blijft nog even een verrassing. Het wordt in ieder geval een gezellige middag op locatie", aldus Marisca.

Dagvoorziening De Piet

YPELO - Op de grens van Wierden en Enter, in de buurtschap Ypelo, is de dagvoorziening Carintreggeland gevestigd bij Zorgboerderij De Piet. Met name voor senioren die het buitenleven gewend zijn is een dagvoorziening in een landelijke omgeving een uitkomst. Binnen de boerderij biedt Carintreggeland met een eigen team ondersteuning.

De deelnemers komen veelal uit Wierden, Enter, Almelo en Rijssen. "Voor deze senioren biedt onze zorgboerderij dagbesteding aan voor één of meerdere dagen per week. Op de boerderij wordt gewerkt in een sfeer van ruimte, structuur en ontspanning. Er is een grote variatie in activiteiten zoals werken in de tuin, schilderen, houtbewerken of erop uitgaan met de elektrische duofiets. Er wordt gekeken naar uw voorkeuren en mogelijkheden. Door het aanbieden van deze zinvolle dagbesteding wordt de mantelzorger in de thuissituatie ontlast. Bovendien kan hierdoor opname in een verpleeghuis uitgesteld worden", aldus het team van Carintreggeland, locatie De Piet.


Sociale contacten
"We beginnen de dag altijd met een kop koffie of thee, gesprekken komen dan vanzelf op gang . De deelnemers krijgen bij ons de mogelijkheid om zich te uiten. Soms willen ze hun verhaal even kwijt en soms niet. Sociale contacten zijn heel goed voor iedereen", meent medewerker Marianne Kreuwel. Elke dag door de week komen er deelnemers. De één wat meer dagen dan de ander, dat ligt aan hun persoonlijke situatie en indicatie. Rondom 9.30 uur komen de eersten 'binnendruppelen' en rondom 15.30 uur staat het vervoer weer klaar om hen op te halen en thuis te brengen. Een enkeling is in staat om met eigen vervoer te komen.


Vrijwilligers
Om dit alles in goede banen te leiden en het de deelnemers zoveel mogelijk naar de zin te maken zijn er diverse vrijwilligers in de weer. Zij bieden ondersteuning bij de spelletjes, in de werkplaats, met het eten tussen de middag, de wandelingen, in de moestuin en noem maar op. Daar is men bij Carintreggeland erg blij mee. Kreuwel: "Zonder hen zouden we het niet redden. Daarom houden we eens per jaar een gezellig etentje met medewerkers en vrijwilligers. Dan spreken we elkaar onderling ook eens. Iedereen komt toch net weer op een andere dag zodat je elkaar niet altijd allemaal ziet. Wij kunnen nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken". Belangstelling? Neem contact op met: Geke Tempert, vrijwilligerscoördinator Carintreggeland Wierden, tel.06-34360507 of e-mail: g.tempert@carintreggeland.nl

Op Hoop van Zegen

ALMELO - De musical 'Op Hoop van Zegen' is 22 maart te zien in Theaterhotel Almelo.

Herman Heijermans schreef het toneelstuk 'Op Hoop van Zegen'. Een verhaal over het wel en wee van vissersvrouwen die hun geliefden aan de zee verloren. De musical met onder andere Bill van Dijk, Mariska van Kolck en Joke de Kruijf, is op dat stuk van Heijermans gebaseerd en is op 22 maart om 20.00 uur te zien. Kaarten vanaf € 35,75 zijn te koop via www.theaterhotel.nl.

Expositie bij Tolg'Art

WIERDEN - Bij Galerie Tolg'Art is tot en met 23 maart nog de voorjaarsexpositie met werken van Suus Kooijman, Arie Goedhart en Jan Neetens te zien.

Kooijman bouwt haar werk laag voor laag op met bijenwas. De warme was en pigmenten vloeien organisch in elkaar over. De werken van Arie Goedhart zijn het tegenovergestelde van dat van Suus Kooijman. Kijk op www.tolg-art.nl. De toegang is gratis.

The Boss

ALMELO - Op 19 maart in Theaterhotel Almelo: Tim Akkerman sings The Boss.

Tim Akkerman is groot liefhebber van Bruce Springsteen en dat laat hij weten tijdens de theatertour 'Tim Akkermans sings The Boss'. Nummers als The River en Badlands zijn nummers die hij graag speelt en deze hebben ook aan de basis van zijn muzikale ontwikkeling gestaan. In 2018 trok hij al vele volle zalen en nu gaat hij met een 3-koppige band langs de Nederlandse theaters. Bijwonen? Bestel kaarten à € 20,- voor de voorstelling van 19 maart om 20.15 uur via www.theaterhotel.nl

Groen, geel en een beetje rood

ALMELO - Op 21 maart is er om 19.30 uur bij Feijn Lunchen en Lezen aan Het Baken 3 een lezing over kleur.

De lezing over de invloed en betekenis van kleur wordt georganiseerd door Stichting Open Ateliers Almelo en Bibliotheek Almelo en gastspreker is beeldend kunstenaar en kunstcurator Marianne Roodenburg. Komt u ook?

Tesselschade voorjaarsverkoop

BORNE - Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) afdeling Almelo en Twente organiseren samen weer een grote voorjaarsverkoop. Deze zal gehouden worden op donderdag 21 maart in het Tuinrestaurant aan de Hesselerweg 9 in Borne (bij voormalige modeltuinen Boomkamp).

Het thema van de verkoop is toepasselijk: "Pasen, voorjaar en de tuin." De voorjaarsverkoop zal gehouden worden van 11.00 tot 15.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 11.00 uur, en er is mogelijkheid om te lunchen. Alle artikelen zijn door handwerksters gemaakt en diverse vaste gasten zijn weer van de partij. Zo ook Mea Vota met keramiek, Theorine ter Laak met tafeltextiel, Ria Bovenmars met kruidenpotten en bollen en Heleen Klumper met stro-vlechtwerk. Kortom, een ongekend groot assortiment.


Wat is TAA?
TAA helpt vrouwen in het streven naar economische onafhankelijkheid. Zo komt de opbrengst ook ten goede aan een fonds waarmee zij opleidingen voor vrouwen financieren. Het gaat dan om vrouwen die door uiteenlopende omstandigheden vaak tussen bepaalde regelingen in vallen. Het volgen van een opleiding is immers een belangrijke stap naar het vinden van werk, wat vrouwen financieel onafhankelijk maakt.


Landelijk doel
TAA is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen met ruim 6.500 leden. TAA heeft 27 afdelingen, verspreid over het land, die uitsluitend worden gerund door enthousiaste vrijwilligers, zonder enige vorm van subsidie. Ook u kunt vrouwen helpen hun de economische zelfstandigheid te vergroten door lid van TAA te worden of door te doneren. Kijk voor meer informatie op: www.tesselschade-arbeidadelt.nl of mail almelo@tesselschade-arbeidadelt.nl voor meer informatie over hun activiteiten.

Toernooi FCT Voetbalacademie

ENSCHEDE - Zaterdag organiseerde de FC Twente Voetbalacademie een voetbaltoernooi op het Trainingscentrum in Hengelo. De deelnemende clubs, PEC Zwolle, Almere City FC, Sparta Rotterdam en FC Twente, namen niet met hun vaste teams deel. De indeling gebeurde namelijk niet naar de werkelijke leeftijd van de spelers, maar er wordt gekeken naar de biologische leeftijd.

Spelers van FC Twente onder 13 tot en met onder 16 werden door middel van een rekensom, er wordt gekeken naar staan-lengte, zit-lengte, gewicht en geboortedatum, in een team gedeeld van spelers met dezelfde biologische leeftijd. Dat betekent dat spelers van Onder 13 bij spelers van Onder 16, of deels nog Onder 17, ingedeeld konden worden. "Dit geeft een heel andere dynamiek", weet Rob Boudrie, Manager Opleidingen. De Voetbalacademie kijkt sinds twee jaar naar de biologische leeftijden. Teams trainen regelmatig in andere samenstellingen en iedere maand wordt de biologische leeftijd van de jeugdspelers gemeten. Boudrie: "Binnen de Voetbalacademie trainen we op maandag en dinsdag op biologische leeftijd, waarbij ook de trainers rouleren. Richting de wedstrijden trainen de teams op donderdag en vrijdag in hun vaste samenstelling."

Kom nou maar gewoon

ALMELO - Thijs van de Meeberg staat op donderdag 21 maart op de planken van Theater Hof 88 met de voorstelling 'Kom nou maar gewoon'.

Van de Meeberg neemt u mee op een wonderbaarlijke tocht in zijn brein. Hij vertelt u over zijn ontmoetingen en gebeurtenissen. Hoe betrouwbaar die verhalen zijn en in hoeverre zijn brein alles heeft vervormd is onbekend, maar zeker is dat het een heerlijk avondje cabaret wordt. Kaarten voor de voorstelling van 21 maart om 20.15 uur zijn te bestellen vanaf € 16,- per stuk via www.hof88.nl.

Yentl en De Boer: "Magie"

ALMELO - De nieuwste voorstelling van Yentl en De Boer heet "Magie" en is op 20 maart om 20.00 uur te zien in Theaterhotel Almelo.

In deze nieuwste voorstelling gaan Yentl en de Boer op zoek naar iets bijzonders, iets dat niet alledaags is en dat zorgt voor verwondering. Ze maken die zoektocht met afwisselend muziek, verhalen en personages. Het duo dat eerder al de Annie M.G. Schmidtprijs won, maakt er een avond om niet te vergeten van. Ook zin in wat Magie? Bestel uw kaarten vanaf € 19,25 op www.stadstheateralmelo.nl.

The Bookshop

WIERDEN - Deze maand verandert op donderdag 21 maart de bibliotheek weer in een bioscoop voor de film 'The Bookshop'.

Voorafgaand aan de filmvertoning bespreekt de leeskring eerst het gelijknamige boek van Penelope Fitzgerald. Een boek over Florence Green die in 1959 een boekwinkel wil openen in Engeland, waar de bevolking te bekrompen is voor grote werken uit de literatuur. Vanaf 20.00 uur wordt dan de film vertoond in de bibliotheek aan de Pouliestraat 2. De toegang voor leden is € 5,- en voor niet-leden € 7,50. Ga voor meer informatie naar www.bibliotheekwierden.nl.

Open dag ZGT

ALMELO - Op zaterdag 16 maart is er tussen 11.00 uur en 14.00 uur een open dag bij ZGT.

Een uniek kijkje in het ziekenhuis met diverse e-health demonstraties en er kan middels simulatie zelf gehecht worden in het OK-complex. Ook een bezoek aan het mortuarium is mogelijk. Komt u ook?

11 / 16

Aantrekkelijke Nissan-korting bij Autobedrijf Lesscher

HENGELO - De hele maand maart biedt Nissan aantrekkelijke kortingen op diverse modellen. Ook bij Autobedrijf Lesscher kunt u vrijblijvend kennismaken met Nissan's scherp geprijsde gamma.


De Nissan Micra is al scherp geprijsd, maar nu extra aantrekkelijk met een korting van 1.000 euro. Zo rijdt u al een Nissan Micra Viaia editie vanaf 17.990 euro. Nissan introduceerde onlangs ook de nieuwe Micra N-Sport editie, die nu leverbaar is vanaf 20.490 euro. Deze kenmerkt zich door sportieve elementen zoals de 17 inch lichtmetalen velgen, glanzend zwarte bumpers en zijstrips en carbon fiber look zijspiegels. Kopers van de Nissan Micra kunnen tegenwoordig ook kiezen voor nóg een nieuwe motoroptie, namelijk de nieuwe I-GT 1.0 liter driecilinder turbobenzinemotor met 100 pk. Deze levert goed prestaties, heeft een beter verbrandingsproces en een lager gewicht, wat resulteert in een lager brandstofverbruik.

Kortingen
Ook op andere modellen pakt u een mooie korting. Zo is de Nissan Juke leverbaar vanaf 18.990 euro; dankzij een korting van 2.050 euro op de Visia-editie. De Nissan Qashqai is dankzij 3.000 euro voorraadvoordeel al leverbaar vanaf 26.100 euro. De Nissan X-Trail koopt u met 2.000 euro korting vanaf 36.490 euro. Op de Nissan Leaf zijn diverse kortingen te pakken. Naast 1.000 euro extra inruilkorting ontvangt u ook een gratis upgrade naar de N-Connecta uitvoering; een voordeel van 2.600 euro. Nu leverbaar vanaf 36.290 euro.

The new Nissan X-Trail: world’s best-selling SUV gets even better with higher-quality enhancements

Kom langs
Autobedrijf Lesscher adviseert u graag over wat het beste bij u past. Kom langs aan de Zilverstraat 5 in Hengelo. Kijk ook op: www.autolesscher.nl.

Ken de verkeersregels: Wat is de maximumsnelheid?

ALMELO - Nederland kent veel verkeersborden die iets aangeven over de maximumsnelheid. Welk van de bovenstaande borden zegt echter niets over hoe hard u mag rijden?

Het juiste antwoord is het afgebeeld verkeersbord van foto B. Dit bord geeft namelijk een adviessnelheid aan. Er wordt aangeraden om op dat traject niet harder dan 60 km/h te rijden, maar u mag dit overschrijden tot aan de maximumsnelheid op het traject. U kunt echter wel een boete krijgen voor gevaarlijk rijgedrag wanneer u onverantwoord bezig bent.

Verdere uitleg
Foto A: Dit is een standaard verbodsbord. Er mag niet harder dan 50 km/h gereden worden.
Foto C: Dit bord geeft aan dat u de bebouwde kom binnen rijdt. Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 km/h tenzij anders is aangegeven.
Foto D: Dit verkeersbord geeft aan dat u zich op een woonerf bevindt. Vroeger mocht u hier stapvoets rijden. Tegenwoordig is hier de maximumsnelheid van 15 km/h van kracht.
Foto E: Wanneer u dit bord tegenkomt, weet u dat de weg een autoweg is. Dit betekent ook dat de maximumsnelheid 100 km/h is tenzij door bijvoorbeeld een verbodsbord, zoals getoond bij foto A, anders wordt aangegeven.
Foto F: Bij het passeren van dit verkeersbord, rijdt u een gebied in waar maximaal 30 km/h gereden mag worden. De maximumsnelheid geldt voor de straat waarop u rijdt en alle andere straten in het gebied. Pas na het bord "einde zone 30 km/h" mag u weer harder rijden.

Veel voordelen met Multichip van Autobedrijf Zuithof

BORNERBROEK - Meer kracht en meer koppel halen uit uw motor, een kleiner turbo-gat, maar ook zuiniger rijden. En dat allemaal zónder grote ingrepen in uw auto. Klinkt te mooi om waar te zijn? Autobedrijf Zuithof laat u graag kennismaken met de innovatieve Multichip.

Het fenomeen van chiptuning kennen we natuurlijk al een tijdje. Maar dit heeft ook bepaalde nadelen: het overschrijft de software van de auto en is onder veel leasecontracten niet toegestaan. Multichip werkt op een andere manier, maar levert wel dezelfde verbeterde rijprestaties. U kunt de Multichip eenvoudig zelf installeren op de OBD2-uitleespoort van uw auto of dit natuurlijk laten doen door Autobedrijf Zuithof. De OBD2-poort is te vinden op alle auto's vanaf bouwjaar 2000.

Voor iedere auto
De Multichip is dankzij de OBD2-poort te gebruiken voor alle auto's met zo'n poort. Niet alleen voor benzinemotoren, maar ook voor een diesel of zelfs een hybride-auto biedt deze veel voordelen. De chip past de software van uw auto zelf niet aan; wanneer u de chip loskoppelt is de auto weer in originele staat. Dankzij deze mogelijkheid is de Multichip ook mee te nemen naar uw volgende auto; Autobedrijf Zuithof kan de software dan eenvoudig overzetten zodat uw nieuwe auto dezelfde verbeterde prestaties krijgt. Zo blijft uw investering zijn waarde behouden.

Kom langs
Autobedrijf Zuithof geeft u graag meer informatie over de Multichip. Kom langs aan het Tusveld 15 in Bornerbroek, bel 074-38 41 352. Kijk ook op: www.zuithof.nl en www.multichip.nl

Lancering in een Mitsubishi Starion turbo

Wikimedia Commons

In 1988 vervulde ik mijn dienstplicht op de Luitenant Kolonel Tonnetkazerne in 't Harde en dat was dicht genoeg bij Twente, dat ik vaak op en neer kon rijden naar mijn ouderlijk huis in Enschede. Dat deden we dan met een stel dienstplichtig militairen tegen een vergoeding met soldaat Peter in zijn Alfa Romeo Giulietta. Omdat Peter zuinig reed met maximaal 100 op de teller van zijn Alfa, waren we iedere dag toch een behoorlijk tijdje onderweg. Een beroeps sergeant uit Enschede, genaamd Marcel, had al een tijd geen relatie, reed niet naar Enschede op en neer en had zichzelf getrakteerd op een Mitsubishi Starion turbo. In die tijd een sensationele auto. Met het goedkope leven op de Tonnetkazerne en geen vriendin kon hij zich dat gemakkelijk permitteren. Tot het moment dat Marcel rond zijn 30e levensjaar onverwacht tegen een leuke meid aanliep in Enschede.

Opeens konden wij elke avond meerijden in een heuse sportwagen, want dat was het! Ik had nog nooit van mijn leven in zo'n snelle auto gezeten. Kan me nog zo herinneren dat Marcel op de tweebaans weg naar Epe naar links ging om een voorligger in te halen, wij met enige vrees in ons lijf een tegenligger zagen aankomen en Marcel het gas diep intrapte en we gelanceerd werden. Het was een sensatie deze Starion turbo. We waren gewoon dik binnen het uur thuis. Marcel kreeg dan ook vleugels in deze auto, hij haalde soms capriolen uit, dat wil je eigenlijk niet meer weten. Maar de vreugde was voor ons van beperkte duur. De Starion was een loeidure auto wat brandstofverbruik betreft en Marcel zag zich - verliefd als ie was - genoodzaakt de Starion in te ruilen tegen een Opel Kadett 1.2. Ik zie ons nog naar Enschede kruipen elke avond vanaf dat moment. Een stevig scheldende Marcel achter het stuur. Het was maar goed dat zijn liefdevolle beloning thuis al dat leed verzachtte. Ik heb nog steeds een zwak voor deze snelle inmiddels klassieke Japanner en ik hoop dat Marcel nog steeds verliefd is….

Foto: Wikimedia Commons

Ook internationaal veel flitsers

ALMELO - Maar weinig dingen storen de automobilist zo als de flitsers. Nederland heeft een zekere reputatie dat er op iedere kilometer snelweg wel een mobiele flitser of vaste flitspaal staat. Toch valt het in Nederland nog wel mee in vergelijking met sommige andere landen...


Hoewel ze natuurlijk op papier als doel hebben om de snelheid te verlagen en zo de veiligheid te vergroten, zien veel automobilisten het toch meer als een extra belasting. Ook andere overheden in Europa zien dit als een mooie bron van inkomsten.

Koplopers
We zijn al snel geneigd om te denken dat het in eigen land het ergste is, maar toch is juist België koploper bij het aantal flitspalen per vierkante kilometer. Uit Frans onderzoekt blijkt dat België de grootste flitspaal-dichtheid heeft van 67,6 flitsers per 1.000 vierkante kilometer. Op de tweede plaats staat Mala, een postzegel van een land met 21 camera's, waardoor de statistische dichtheid hoog is; 66,5 per 1.000 vierkante kilometer. Op de derde plaats staat Italië met 33,8 flitsers per 1.000 vierkante kilometer, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 31,3 per 1.000 vierkante kilometer. En ja: dan komt Nederland pas, met 23,7 flitsers per 1.000 vierkante kilometer.

Overtredingen
Een klein positief puntje is wel dat snelheidsovertredingen elders in Europa relatief lager bestraft worden. Nederland heeft namelijk statistisch niet de meeste camera's, maar wel de hoogste boetes. Een overtreding van 20 kilometer te hard kost in Nederland 165 euro, 135 euro in Frankrijk, 100 euro in België en Spanje, 60 euro in Portugal en slechts 25 euro in Polen. Noorwegen daarentegen kun je beter vermijden: 395 euro verpest je vakantie aardig goed!

Suzuki Jimny ook als private lease bij Bennie Wilmink

ALMELO - Zorgeloos op avontuur, tegen een vast bedrag per maand. De nieuwe Suzuki Jimny is per direct te bestellen vanaf 439 euro per maand, waarbij berijders alleen nog maar de brandstof hoeven te betalen.


Suzuki introduceerde dit jaar de nieuwe generatie van de Jimny; de karakteristieke compacte terreinauto die veel liefhebbers kent. Wanneer u kiest voor private lease kunt u uw nieuwe Jimny geheel naar wens samenstellen. Alle kleuren en uitvoeringen zijn leverbaar als private lease. Zo rijdt u de Jimny Comfort, die standaard geleverd wordt met airconditioning, cruise control, Suzuki Safety System en uiteraard met AllGrip Pro-vierwielaandrijving met hoge en lage gearing, al vanaf 439 euro per maand. Dit is op basis van een leaseperiode van 48 maanden, met 10.000 kilometer per jaar. De Suzuki Jimny is uit te rusten met een groot aantal accessoires die hem geschikt maken voor elk avontuur. Of het nu differentieelbeschermers zijn, of rubbermatten, ze zijn allemaal toe te voegen in het leasecontract. Ook als klanten hun Jimny helemaal willen personaliseren met bijvoorbeeld een retrogrille, een skidplate, sierlijsten en een dakdrager voor een surfplank is dat mogelijk.

Suzuki Private Lease
Ontzorgen, daar draait het om bij Suzuki Private Lease. Op brandstof en bekeuringen na zijn alle autokosten inbegrepen. Al het onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer voor je opgelost. Suzuki Private Lease is mogelijk op alle Suzuki's, in alle uitvoeringen. De prijzen beginnen bij 199 euro per maand voor de zuinige Suzuki Celerio. Bennie Wilmink Autobedrijven geeft u graag een passend advies. Kom langs aan de Twentelaan 21 in Almelo. Kijk ook op: www.benniewilmink.nl

Toyota introduceert de vernieuwde Corolla

HyperFocal: 0

ALMELO - Wereldwijd zijn er al meer dan 45 miljoen Toyota Corolla's verkocht. De Corolla is dus zeker een geliefd model en met de vernieuwde versie wil Toyota het model nog succesvoller maken.


De nieuwe Corolla komt als hatchback, Touring Sports en sedan op de Nederlandse markt en is uniek in de range van Toyota-modellen, want alleen bij de Corolla is er keuze uit twee hybride motoren. Hiermee geeft de fabrikant duidelijk aan dat hybride techniek de toekomst is.

Onder de motorkap
De hatchback en de Touring Sports zijn beschikbaar met een 1.8 Hybrid voor een ontspannen rijgedrag, een 2.0 Hybrid voor een sportief weggedrag en tot slot een 1.2T met een handmatige of automatische transmissie. De sedan is alleen verkrijgbaar als 1.8 Hybrid. Voordeel van de hybrides is dat ze niet opgeladen hoeven te worden bij een laadpaal, maar zichzelf opladen. Ook schakelt de Corolla bij lagere snelheid automatisch over van de verbrandingsmotor naar de elektromotor.

Veiligheid
De Toyota Corolla is vanzelfsprekend uitgerust met de nodige veiligheidssystemen, zoals het Full-Range Adaptive Cruise Control, dat rekening houdt met ingestelde snelheid en de afstand tot de voorganger, en het Pre-Collision System, dat voetgangers en fietsers detecteert ook bij weinig licht. Daarnaast kunt u de auto naar uw eigen wensen aanpassen door het kiezen van de kleur, accentkleuren, chroompakket, velgen en andere accessoires.

Showroom
Vanaf 22 maart is de nieuwe Corolla te zien in de showrooms in Nederland. Wilt u meer weten over de Toyota Corolla? Kom dan langs bij uw Toyota-dealer. U vindt de dichtstbijzijnde dealer via www.toyota.nl.

De nieuwe Peugeot 208, ook als elektrisch uitvoering

ALMELO - Peugeot heeft een vernieuwde 208 uitgebracht en deze wordt aan het grote publiek getoond tijdens de Autosalon van Genève.

De Autosalon van Genève wordt gehouden van 7 tot en met 17 maart en veel autofabrikanten laten hun nieuwste modellen zien. Zo ook Peugeot met de 208, waarvan een uitvoering op de markt komt met alleen een elektromotor.

Onderscheidend
Elektrisch rijden is tegenwoordig gewoon, dat benadrukt Peugeot nog maar eens tijdens de introductie van de 208 door direct aan te geven dat de auto leverbaar is met een benzine-, diesel- en elektromotor. Ook is aan de buitenzijde niet te zien welke motor onder de motorkap verstopt zit. Dat de accu 220 liter van de beschikbare ruimte nodig heeft, is eveneens niet zichtbaar, daar deze volledig verwerkt is in de bodemplaat.

Sportief
De Peugeot 208 heeft een sportief uiterlijk gekregen, vooral als gekeken wordt naar de voorzijde; een grote verchroomde grille, de strak vormgegeven full-LED koplampen en klauwafdrukken. De 208 is vanzelfsprekend ook met moderne technieken als navigatiesysteem, Keyless Entry & Start en intelligente rijhulpsystemen als Lane positioning Assist uitgerust.

Meer informatie
Alles over de nieuwe Peugeot 208 en e-208 komt u te weten bij uw dealer of ga naar de website www.peugeot.nl.

Scooterrijder nog vaak wegpiraat

ALMELO - Scooterrijders zijn nog te vaak ware wegpiraten op de Nederlandse wegen. Althans, als je de uitkomsten uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland mag geloven.

De verkeersveiligheidsorganisatie verricht regelmatig onderzoek naar de objectieve en subjectieve belevenis van veiligheid op de weg. Zo vroegen zij verkeersdeelnemers over waar zij in het verkeer een onveilig gevoel van krijgen. Bijna de helft van de weggebruikers noemde te hard rijdende scooters als een belangrijk punt van onveiligheid. Ook te hard rijdende automobilisten, onveilige oversteekplaatsen en appende automobilisten zorgen voor een gevoel van onveiligheid.

Stijging
Opmerkelijk is dat juist het gevoel van onveiligheid door te hard rijdende scooters toegenomen is sinds de afgelopen jaren. In 2016 gaf nog 5 procent aan dat ze zich hierdoor onveilig voelen, inmiddels is dit sterk gestegen naar 41 procent.

Oorzaken
Waar de sterke stijging precies vandaan komt is wellicht wat lastiger te zeggen. Wel noemt het VVN zelf het opvoeren van scooters als belangrijke factor. Hoewel de politie zeer alert is op gevaarlijke, opgevoerde scooters blijft de pakkans nog steeds relatief klein. Ook is er altijd een wapenwedloop tussen de opvoerders en wetshandhavers; er zijn steeds slimmere trucjes om het opvoeren te verdoezelen wanneer een rollerbankcontrole in zicht komt. Een ander aspect is de groei van de elektrische scooter. De afgelopen jaren is de verkoop sterk gestegen en vorig jaar reden er al ruim 27.000 elektrische scooters rond. Deze zijn weliswaar fluisterstil, maar daardoor ook juist iets gevaarlijker. Je hoort namelijk niet wanneer zo'n scooter op hoge snelheid op je af raast, wat kan zorgen voor een schrikreactie op de weg. De laatste bepalende factor is ook simpelweg dat we meer eten online bestellen, waardoor er ook meer scooters door de wijken sjezen met uw pizza, döner of kapsalon.

Rekening houden
VVN, politie en gemeenten hopen natuurlijk dat scooterrijders zich zoveel mogelijk aan de regels houden en handhaven wanneer dit nodig is. Het matigen van de snelheid is niet alleen fijner voor andere weggebruikers, maar voorkomt ook ernstiger letsel. Zo is een val bij 35 kilometer vaak een stuk minder ernstig dan bij een opgevoerde 60 kilometer per uur.