Hart van Almelo - Wierden

24 januari 2020

Hart van Almelo - Wierden 24 januari 2020


Gemeente wil stok achter de deur tegen leegstand

ALMELO - De binnenstad van Almelo is volop in ontwikkeling. De gemeente investeert om deze mooi en levendig te houden, evenals de ondernemers en ontwikkelaars die in het centrum actief zijn. Toch kampt Almelo ook met problemen: de langdurige, onwenselijke leegstand van winkelpanden is nog hoog.

Om wat te doen tegen de grote mate van leegstand stelt het Almelose college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor om in te stemmen met de nieuwe Leegstandverordening BInnenstad. Deze zou dan per 1 april dit jaar in werking treden. De verordening krijgt dan een looptijd van twee jaar, waarna geëvalueerd zal worden.

De verordening
Als onderdeel van het lopende binnenstadsplan heeft de gemeente zich ook als doel gesteld om de leegstand van winkelpanden in de binnenstad te verminderen. Met de leegstandverordening worden eigenaren van deze panden juridisch begeleid naar herinvulling van een langdurig leegstaand pand. De verordening moeten we dan ook sterk zien als een spreekwoordelijke stok achter de deur. Het succes van het binnenstadsplan hangt af van de medewerking van de pandeigenaren, maar niet iedereen heeft direct animo om dit op te pakken. Wanneer pandeigenaren niet meewerken heeft dit financiële en juridische consequenties. Van leegstaande panden is vaak het probleem dat de eigenaren zich op de achtergrond houden en onbekend zijn. Ze voelen zich niet betrokken bij de binnenstadsproblematiek, aldus de verordening. De verwachting is wel dat een en ander niet zonder slag of stoot zal gaan. Een besluit van het college om uiteindelijk een dwangsom op te leggen zal in sommige gevallen zorgen voor een rechtsgang.

Nieuw gebruik
In veel gemeenten is men druk aan het experimenteren met nieuwe invulling van leegstaande panden, zowel op korte als lange termijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een pand klaar te stomen voor een andere bestemming - van retail naar horeca - of juist een compleet andere functie; het omzetten van een winkelpand naar een woonlocatie. Er is immers een grote behoefte aan woningen.

Jubilerende gevangenis de Karelskamp houdt 'open dag'

Daisy te Nijenhuis - Day's eye fotografie

ALMELO - De Penitentiaire Inrichting de Karelskamp in Almelo bestaat 25 jaar. De gevangenis viert dit onder meer met een open dag (voor de niet-gedetineerden, uiteraard).

Wie nieuwsgierig is naar hoe het er aan toe gaat binnen de gevangenismuren kan zich hiervoor aanmelden. De open dag staat zaterdagavond 15 februari op het programma. Er is plek voor maximaal 250 belangstellenden.

Aanmelden
Opgave voor de open dag is mogelijk tot en met uiterlijk woensdag 5 februari. Voor bezoekers geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Aanmelden kan alleen via de mail: b.kuipers@dji.minjus.nl.

Geschiedenis
Vestigingsdirecteur Ton Golstein en hoofd Veiligheid Bart Kuipers waren er beiden bij toen in 1995 de Karelskamp van start ging. Golstein als managementtrainee, Kuipers was teamleider beveiliging. Ze hebben de PI een behoorlijke groei zien doormaken. In vele opzichten. "In het begin was er plek voor 50 gedetineerden. Inmiddels hebben we 182 cellen en ruim 160 medewerkers", vertelt Kuipers.

Blauwe vuilniszak
Ook het werk binnen de gevangenismuren is veranderd. "Voorheen stuurden we gedetineerden aan het einde van hun straf met een blauwe vuilniszak de straat op en moesten ze zich maar redden", weet Kuipers. "Tegenwoordig brengen we al vanaf dag één de problemen van een gedetineerde in kaart. Met hulp van onze ketenpartners zoals gemeenten, reclassering en andere organisaties én de gedetineerde zelf gaan we dan aan de slag. Zodat de gedetineerde kan werken aan een succesvolle re-integratie en niet terugvalt in crimineel gedrag."

Complexe situatie
Bekend gegeven binnen de Nederlandse gevangenissen is dat de doelgroep steeds complexer wordt. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, zoals verslavingen, psychische stoornissen en de zwaarder wordende vormen van criminaliteit. Gevangenisdirecteur Ton Golstein: "Dit vraagt uiteraard wat van ons personeel. Ze doen dag in dag uit hun stinkende best om een bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland. Mooi vind ik dat er best veel is veranderd in onze PI in de loop der jaren, maar de wijze waarop we onze gedetineerden bejegenen is dezelfde gebleven. Dat gebeurt op een respectvolle wijze. Gemoedelijk, met oog voor de ander. Dat zorgt voor een positief detentieklimaat. Dit blijkt ook uit de positieve scores die we halen in onderzoeken en het aantal incidenten."

Huis van Herstel
In de afgelopen 25 jaar was het voortbestaan van PI Almelo enkele malen onzeker, inmiddels ziet de toekomst er weer positief uit. Golstein: "Later dit jaar openen we bijvoorbeeld het Huis van Herstel. Een aparte afdeling, buiten de gevangenismuren. In het Huis van Herstel komen Twentse gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten. Ze krijgen extra zorg en aandacht van diverse instanties zodat ze weer volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving."

Beter beeld
Golstein en Kuipers kijken uit naar de open dag. "Veel mensen hebben een beeld over de gevangenis zonder dat ze er ooit geweest zijn", stelt Kuipers. "Het is hier zeker geen hotel. Vrijheidsbeneming is een straf. Tijdens de open dag willen we graag laten zien hoe het er in een gevangenis uitziet en hoe een gedetineerde hier zijn tijd doorbrengt. Hoe ziet een cel eruit? Wat voor werk doen ze overdag? Hoe verloopt het re-integratietraject? Op al die vragen geven we antwoord tijdens onze open dag."

Foto: Daisy te Nijenhuis

Jaargang: 7 • Nr 284• Wk 04

Open huis peuterspeelzaal De Boomgaard in Wierden

WIERDEN - Gaat uw kind binnenkort naar de peuterspeelzaal? Deze zaterdag, 25 januari, houdt peuterspeelzaal De Boomgaard in Wierden van 10.00 tot 13.00 uur Open Huis. Ouders én peuters zijn van harte welkom. Uw peuter kan deze dag zelf ervaren hoe leuk het is op De Boomgaard.

De Boomgaard is één van de peuterspeelzalen van De Welle. Deze peuterspeelzalen onderscheiden zich doordat de leidsters inspelen op de belevingswereld van de peuter en wat uw kind al kan. Uw kind krijgt hier alle ruimte om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Hierdoor heeft uw kind plezier in wat het doet en zal het zich spelenderwijs ontwikkelen.

Op eigen manier
Marion Klomp, peuterleidster De Boomgaard: "Wij gaan ervan uit dat kinderen verschillend leren. Elk kind heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Door de kinderen goed te observeren, kunnen we aansluiten op de unieke persoonlijke belevingswereld van elk kind. We spelen in op waar een kind goed in is en gaan uit van eigen kracht. Dat geeft een kind zelfvertrouwen en biedt een goede basis om spelend te leren. Met deze ontwikkelings- en ontdekkingsgerichte werkwijze bereiden we de kinderen alvast voor op het primair onderwijs."

VVE-indicatie
Heeft uw kind een VVE-indicatie? Ook dan is hij of zij welkom op De Boomgaard. De leidsters van De Boomgaard zijn VVE-gecertificeerd. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met een VVE-indicatie kan een peuter extra begeleiding krijgen ter voorbereiding op het reguliere basisonderwijs.

Maak kennis
Peuterspeelzaal De Boomgaard is gevestigd aan de Bongerd 1, Wierden (ingang via Mariaschool). Kijk op: www.stichtingdewelle.nl/doelgroepen/peuters.

Column

Baanken

Foto: Petra Koenderink

Disse moal wil ik het hebben oawer de baanken in Riessen. Wesweage 'n technischen vuuroetgaank koomp gin meanske mear biej ne baanke. Aln deksel beeldbankieren of met de i-phone oewne baankzaakn doon.
Temet goat ze oe ook nog verteln dej mun betaaln vuur het feit det ze op oew geeld past. Het is de umgekeerde wearlnd. Det dee reante negatief wordt, lig nit an Maarten Otten of an Hans van 'n Breenks, ook nit an Kees van Dijkhuizen van de ABN en ook nit an Hamers van de ING. Al det gehannes met dee reante he'w te daanken an oons zelf en an de oawerheaid, en an Draghi van de Europese Centrale Baanke. Umdet de leu onzeker zeent, goat ze spoaren. Det geeld koomp nit in de economie, dus gin inflatie, dus dech det oerdomme ECB-volk um ongestraft dom verdan de reante te loaten zakken, want dán goat de leu geeld oetgewen. Kloarloeder onzin; mear iej brengt miej van 'n tekst. Ik wil het jums nit hebben oawer déé baanken mear oawer de baanken woer a'j op köant zitten.
An de Moesel um de 50 meter ne baanke, in Riessen op ne veerkaanten kilometer ne baanke. Tot vuur kort, want in Riessen hebt ze kortens tien extra baanken eplaatst. Ze hebt doar vermoedelijk een deur bureau biej ehad dee eerst nen houtskoolschets hef e-maakt en dan een verkennend vooronderzoek en dan een plan van aanpak. Kost zo 30.000 euro, mear dan he'j ook wat en is der good oawer noadach.
Riessen wol volgens een woordvoerder 'bankzaken' vanoet het sociale domein ouderen, méár baanken hebben vuur leu dee at te voot noar het centrum goat. Dan köant ze onderweg oetrösten. Ik vinde det klasse van de gemeente. Mear oawer de plaatste van ene baanke, kan ik nit biej.
Jaangt vuur de oardigheaid eens nen moal langs woninginrichter Jan Kuper op de Hoar en dreks leenks doarvan de veurwoarklooze van JeRosman. Doar hebt de kearls van de gemeentewerf ne baanke too e-zat. Iej lacht oew van de bene.
Tusken de gewone weg en de bedieningsweg op nen grösstreppel van good 2 meter breed, steet nen baanke met een gloepens froai oetzicht. Ofvalbäkke der biej ontbrekt, want dan wör het te deur.
'n Gemeentelijke woordvoerder gaf miej wal geliek. Het was nit de meest ideale stea, mear jea, op aandere plaatsen hadden ze van de buurte tegengas e-had, doarumme hadden ze vuur disse stea ekeuzen. En dee baanke steun ook mooi kort biej de halteplaatse van de Flexbusse.

Zee-j wal, zo dom zeent de baankleu nog nit.

Gerard Voortman

Twenty Sicks & Caldèras in Café De Stam

Foto Keetels

ALMELO - Twenty Sicks en Daniel Caldèras zijn deze vrijdag 24 januari te gast in café De Stam (Grotestraat 129) voor een optreden. Aanvang is 21.30 uur en entree is gratis.

Twenty Sicks is een energiek cover trio gewapend met contrabas, akoestische gitaar en drums. Hun muziek wordt vaak vergeleken met 'the Baseballs'. Alom bekende nummers uit de hitlijsten van de afgelopen 50 jaar worden in een Rock ´n Roll / Rockabilly jasje gestoken en krijgen een totaal ander karakter. Sinds de oprichting in 2009 staat de band ieder weekend op de planken en wordt er door heel Nederland opgetreden. Zo stond Twenty Sicks op het Roermondse Solar-festival, het Schijndelse Paaspop en traden ze voor 3FM op in het glazen huis. Daniel Caldèras speelt een mix van Southern rock, rootsrock en Americana. Hij zoekt de grenzen op binnen het rootsrock en americana genre en creëert een eigen sound mede dankzij de toevoeging een strakke blazerssectie.

Almelo zoekt leden bezwaarcommissie

ALMELO - De gemeente Almelo is op zoek naar twee nieuwe leden voor de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken.

Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit vijf leden en één voorzitter. De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden per toerbeurt. De secretaris van de commissie komt uit de gemeentelijke organisatie.

Taken
De commissie behandelt om de week bezwaarschriften, met maximaal zeven bezwaren per zitting. In de praktijk vaak 3 of 4. Na afloop vergadert de commissie en geeft dan een advies aan de gemeente over het genomen besluit. De kandidaten moeten voldoen aan diverse eisen. Naast een afgeronde HBO-opleiding moeten zij ervaring hebben binnen het sociaal domein, een brede maatschappelijke betrokkenheid, kritische houding, in staat zijn om een onafhankelijk oordeel te vormen en vertrouwd zijn met het werkterrein van de gemeentelijke overheid. Geïnteresseerden hebben tot maandag 27 januari de tijd om zich aan te melden. Kijk op: www.almelo.nl of bel met Iris Agterbosch: 06 - 31 99 75 63.

Wandel eens mee met Ambulare in 2020

WIERDEN - Loopt u ook eens een keer mee met de wandelclub Ambulare? Meer bewegen is een veelgenoemd voornemen dat ook veel Wierdenaren hebben. Wandelen is een laagdrempelige manier om actief te blijven én ook nog eens er gezellig.

Wekelijks wandelen zij een andere route, op de woensdag en vrijdag. De wandelingen gaan telkens van start bij tennisvereniging Beukersweide aan de Tweede Lageveldsweg 3C in Wierden. Op de woensdagochtenden is het sportief wandelen met de start om 09.50 uur. Woensdagavond vanaf 19.00 uur: de 5 en 10 kilometer. Vrijdag: de 5 kilometer om 14.00 uur.

Ik wil klook worden net as min va;
den wil ook klook wordn.

Maandag 27 jan. 10.00 uur

Lesprogramma rond WO2

TWENTE - Dit jaar worden volop activiteiten gehouden rond het jubileum van de 75 jaar bevrijding. In alle Twentse gemeenten worden eigen activiteiten gehouden, maar er zijn ook regiobrede initiatieven. Zo zet het Historisch Centrum Overijssel ook een speciaal educatief programma op voor Overijsselse scholen.

Afgelopen week lanceerden zij 'Expeditie Vrijheid'. Dit zal gebruikt worden op zeker 178 scholen. Het legt de koppeling tussen de leerdoelen voor de Tweede Wereldoorlog en de eigen omgeving van de leerlingen: naast het Amsterdamse verhaal van Anne Frank wordt aan de Deventerse Etty Hillesum aandacht besteed, naast het bombardement op Rotterdam komen de bombardementen op Enschede en Nijverdal langs, naast de Februaristaking wordt de impact van de April-mei-staking, begonnen in Hengelo bij Stork, besproken. Daarnaast sluit elk van de zes lessen af met een burgerschapsopdracht, waarbij de leerlingen de lesstof verwerken door opdrachten die werken aan multiperspectiviteit, mensenrechten en empathisch vermogen. Daarmee is dit lespakket de perfecte voorbereiding op WO2-excursies in de eigen omgeving en daarbuiten.

Samenwerking
Expeditie Vrijheid is ontwikkeld samen met tien Overijsselse partnerscholen. Projectleider Willemijn Zwart: "Zonder de bijdrage van deze tien top-scholen, was het ons nooit gelukt een lespakket te ontwikkelen dat zó goed aansluit bij de wensen van het onderwijs."

Freedom Challenge
Expeditie Vrijheid richt zich primair op groep 7-8 van de basisschool. Maar ook voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft het Historisch Centrum Overijssel een lespakket ontwikkeld: De Freedom Challenge, in samenwerking met RTV Oost. In dit project maken leerlingen een vrijheidsvlog, gekoppeld aan een van de zeventien thema's die centraal staan in het brede HCO-vrijheidsprogramma.

CSG het Noordik start met het IT college

ALMELO - Scholengemeenschap Het Noordik is bezig met het opzetten van een nieuw IT college. Leerlingen kunnen dan al vanaf de brugklas kiezen voor deze stroming. Naast dat zij uiteindelijk examen doen in informatica, gaan de leerlingen ook aan de slag met opdrachten voor bedrijven en instellingen.

Afgelopen jaar heeft het Noordik een flinke subsidie ontvangen om een IT college te starten. De vestiging voor mavo, havo en vwo aan de Noordikslaan komt met de start van een IT college tegemoet aan de behoefte van vervolgopleidingen en het bedrijfsleven om leerlingen beter toe te rusten op het gebied van digitale geletterdheid en informatica. Het IT college van het Noordik werkt in dit kader samen met de Universiteit Twente en lokale bedrijven en instellingen. Leerlingen kunnen kiezen voor het IT college. Het unieke van het IT college is dat leerlingen opgedane kennis tijdens het vak informatica toepassen binnen reële opdrachten van bedrijven en instellingen. Het IT college wordt daarmee een breed vak waarbij allerlei vaardigheden, zoals samenwerken en creatief en kritisch denken een plek krijgen.

Al in de brugklas
In de brugklas wordt al gestart met het proces van computational thinking, oftewel begrijpen hoe een computer werkt en denkt, en het proces van (technisch) ontwerpen. Doel van deze opleiding binnen het Noordik is om leerlingen op een creatieve en logische manier te leren kijken naar problemen en om gezamenlijk een oplossing te vinden. Bij de verbouwing van de vestiging Noordikslaan zal ook een nieuw IT-lab gerealiseerd worden; in samenwerking met de Universiteit Twente en het bedrijfsleven worden op dit moment schetsen gemaakt om een modern IT-laboratorium te ontwikkelen. Er is alle gelegenheid om kennis te maken met het IT college tijdens het Open Huis op zaterdag 1 februari van 09.30 – 13.00 uur aan de Noordikslaan 68 te Almelo.

Textiel Festival Twente

ALMELO – Het Textiel Festival Twente kan van start. Afgelopen week werd de stichtingsakte van de stichting 'Cultuur in Twente' in Borne getekend onder toeziend oog van de notaris Ellen Oonk. Doel van het Textiel Festival Twente is om Twente op de kaart te zetten als culturele regio met een grote diversiteit aan instellingen en activiteiten.

Het Textiel Festival Twente zal in de loop van 2020 van start gaan. Het wordt een cultureel festival met activiteiten in heel Twente met het thema textiel. De stichting roept iedereen op zich te melden die verbinding voelt met het thema textiel en een bijdrage te leveren in de vorm van een activiteit, kunst, tentoonstelling, voorstelling of anderszins. Wie zich aanmeldt wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en deelname. Vanuit de centrale organisatie zullen alle deelnemers ondersteund worden met onder anderen een groots opgezette PR.

Samenwerking
De stichting 'Cultuur in Twente' en het Textiel Festival Twente zijn een initiatief van 8 samenwerkende Twentse musea: Oyfo Techniekmuseum Hengelo, Museum Bussemakershuis Borne, De Museumfabriek Enschede, Museum Wonderrijck Natura Docet Denekamp, Rijksmuseum Twenthe Enschede, Stichting Oldenzaalse musea, het Rijssens Museum en het Stadsmuseum Almelo. De stichting is opgericht om de gezamenlijke belangen van culturele organisaties in Twente te behartigen en samenwerking tussen de partijen te bevorderen. Daniëlla van der Stelt uit Oldenzaal is aangesteld als projectleider en heeft ondertussen al het nodige voorwerk gedaan voor dit project.

Meer informatie
Meer informatie over Textiel Festival Twente of opname in de database voor belangstellenden? Mail met Daniëlla van der Stelt, projectleider Textiel Festival Twente, d.vanderstelt@palthehuis.nl

FCT werkt samen met Saxion

ENSCHEDE - Dinsdagavond, aansluitend aan de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in De Grolsch Veste, heeft FC Twente een convenant ondertekend met hogeschool Saxion.

"Ook bij Saxion staat het ontwikkelen van jeugdig talent centraal" FC Twente en Saxion willen met de partnerovereenkomst elkaar ondersteunen bij de ontwikkeling van beide organisaties en diensten. Daarbij worden verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van onder meer sport, scholingen gezondheid. Dit zal waar mogelijk aansluiten op de lopende projecten van Scoren in de wijk in Enschede en Hengelo. Ook wordt een begin gemaakt met het oppakken van onderzoeksvraagstukken bij de Voetbalacademie. Anka Mulder, voorzitter college van bestuur Saxion: "Wij staan voor onderzoek en onderwijs en we willen ons op dat gebied inzetten voor FC Twente. Dat kan onder meer op het vlak van onder andere gezondheid, ICT, eventmanagement, veiligheid of maatschappelijke projecten in de wijk." Paul van der Kraan: "We zijn blij en trots dat we deze overeenkomst met Saxion tekenen. Ook bij Saxion staat het ontwikkelen van jeugdig talent centraal, het is mooi dat we met deze samenwerking daar gezamenlijk een bijdrage aan kunnen leveren."

Zonnepanelen op dak Pentas Moulding

ALMELO - Deze woensdag is de nieuwe installatie met zonnepanelen op het dak van Pentas Moulding in gebruik genomen. Het bedrijf plaatste 1.660 zonnepanelen, waarmee zij duurzame energie opwekken voor eigen gebruik.

Wethouders Maathuis van Economische Zaken en Van Mierlo van Duurzaamheid onderstrepen het belang van dit soort particuliere initiatieven. Woensdag werd de installatie door hen officieel in gebruik genomen. De zonnepanelen op het pand aan het Bedrijvenpark Twente zijn goed voor 0,5 megawatt. "Als grootverbruiker gebruiken we die energie voor ons eigen bedrijf", vertelt Marthijn Koorn, commercieel en financieel manager. De energie die in de weekenden wordt opgewekt en niet inzetbaar is voor het bedrijf zelf, levert Pentas terug aan het net. Pentas levert hiermee een bijdrage aan de opgave waar Almelo voor staat als het gaat om duurzame opwekking van energie.

Aanvankelijk skeptisch
De 1.660 zonnepanelen zijn mede mogelijk gemaakt door een SDE-subsidie. Koorn: "We hebben ons breed georiënteerd toen we aan dit traject begonnen. Aanvankelijk waren we ook licht sceptisch. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid een enórme kans is voor ondernemers." Ondernemers die duurzaamheidsmaatregelen overwegen, praat Koorn graag bij over de kansen en mogelijkheden.

Pentas Moulding
Pentas Moulding is een innovatief en technisch bedrijf dat op maat gemaakte kunststof onderdelen maakt via rotatiegieten. Het bedrijf bestaat sinds 1975 en heeft inmiddels een toonaangevende positie ingenomen op de Europese markt.

Bredere trend
De afgelopen tijd wordt actief ingezet op het enthousiasmeren van ondernemers voor plaatsing van zonnepanelen. Zij beschikken niet alleen vaak over grote daken die uitstekend bruikbaar zijn, maar ze zijn tegelijk ook grootgebruiker van energie. Juist hen overhalen heeft dus grote voordelen.

8 / 12

Een open dag om u te laten zien waar Marnix Sign trots op is…

RIJSSEN – Op zaterdag 25 januari houdt Marnix Sign ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe bedrijfspand een open dag van 10.00 tot 15.00 uur. De ideale mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken te nemen bij deze reclamespecialisten bij uitstek en de wereld van de visuele communicatie van dichtbij te bekijken.

In mei 1985 werd Marnix Reclame (destijds de bedrijfsnaam) opgericht door Guido Marnix Pietersma, hij woonde in Enter en was van huis uit reclame-schilder, dus alles met het penseel, in diezelfde tijd werd ook al begonnen met het snijden van kleurenfolie met of zonder computer, daarvoor had hij meer ruimte nodig. Hij was opzoek naar bedrijfsruimte en kwam met Harm Bos in contact tijdens zijn zoektocht, Harm Bos zat van huis uit in de Boek –en Kantoorboekhandel in het centrum van Rijssen en had tevens een vestiging op het industrieterrein in Rijssen, waar hij ook kantoormeubelen en kantoormachines verkocht, hij had een Kantoorboekhandel in Nijverdal overgenomen, die ook een kleine drukkerij had, deze was te klein en er werd besloten een nieuw bedrijfsgebouw te bouwen op het industrieterrein, overeengekomen dat Marnix Reclame zich hier zou gaan vestigen en de drukkerij op de begane grond met het resultaat dat Pietersma en Bos compagnons werden en onder hun leiding begon de groei van Marnix Reclame, mede door de actieve acquisitie in Rijssen en verre omgeving. In het jaar 2000 koos Pietersma ervoor om van het leven te gaan genieten en wilde een wereldreis maken en ging Marnix verder met alleen Bos als directeur, met hem aan het hoofd van de organisatie en goed opgeleide medewerkers ging de ingezette groei door. Het aanbod en de mogelijkheden werden vergroot en dat resulteerde uiteindelijk via enkele omzwervingen binnen Rijssen, in de verhuizing naar het nieuwe en grotere pand aan de Ambachtsstraat 13 te Rijssen.

Bijna alles is mogelijk
In de loop der tijd zijn de mogelijkheden van Marnix Sign steeds uitgebreider geworden. Onder andere gevelreclames, al dan niet verlicht, bewegwijzerings-systemen, autobelettering en fullcolourprintwerk worden uitgevoerd op een uitgebreid modern machinepark. Marnix Sign heeft alles in huis om uw naamsbekendheid te vergroten. Van oudsher zijn de voertuigreclames al een speerpunt binnen het bedrijf, in de loop der jaren hebben honderden voertuigen de weg naar Rijssen gevonden, om te worden voorzien van bedrijfsreclame. In het verleden vooral functioneel en sober met enkel een tekstje, maar nu tegenwoordig vaak volledig en grotendeels voorzien van de mooiste full-colourprints en opvallende communicatie. Gevelreclames en bewegwijzerings-systemen zijn in de laatste jaren ook meer en meer een belangrijk item geworden, met als unieke toevoeging: een eigen productielijn in lichtreclames, uniek en onderscheidend in de markt!

Eigen beheer
Marnix Sign heeft een uitgebreid machinepark en getrainde medewerkers om alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Een uitgebreid 8-kleuren printerpark met aanstuurbare freestafels, snijplotters en een lasermachine, tevens is er een machine die zelf doosletters (lichtreclame) kan produceren, deze machines zijn allen in bedrijf op de open dag. Alles in eigen huis maken is een bewuste keus geweest, alleen op deze manier kan kwaliteit, flexibiliteit en snelheid gegarandeerd worden, dit aangevuld met passie van alle medewerkers voor het vak maakt dit tot een unieke combinatie.

Open dag
Vorig jaar augustus is Marnix Sign verhuisd naar een groter pand aan de Ambachsstraat 13 in Rijssen, dit gelegen op een mooie zichtlocatie op het industrieterrein "de Mors", het pand is geheel vernieuwd en verduurzaamd en heeft een open en transparant karakter gekregen. U bent van harte welkom om hier op zaterdag 25 januari een kijkje te komen nemen. Tijdens de open dag zijn er op alle afdelingen mooie demonstraties van onder andere autobelettering, ramen tinten, printen/snijden van posters en stickers, frezen, laseren en nog veel meer, een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen. Laat u ook verrassen door de mogelijkheden en maak gebruik van deze gelegenheid om te zien wat Marnix Sign, de visueel opmerkelijke signmakers, kunnen produceren. De deuren staan open voor belangstellenden van 10.00 tot 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.marnixsign.nl of neem een kijkje op facebook.com/marnixsign/

Kunstenaars Herengracht openen hun deuren

ALMELO - Deze zondag 26 januari zijn de ateliers van de kunstenaars op de Herengracht weer open voor het publiek. Van 14.00 uur tot 17.00 uur kan het publiek in gesprek gaan met de kunstenaars die graag vertellen wat ze de afgelopen maand hebben gemaakt en waar ze mee bezig zijn. Een leuke gelegenheid om u eens te verdiepen in de mooie diversiteit aan kunst die Almelo te bieden heeft. Dit alles onder de muzikale klanken van de gelegenheidsband Moonshine.

Rob Koenders (Herengracht 6 & 8) laat zijn nieuwste schilderijen zien waar hij momenteel aan werkt, een serie van 13 stuks. Zijn inspiratie komt van de prachtige omgeving van onder andere de Herengracht, de Gravenallee en Huize Almelo.

Frieda Waanders
Herengracht 18 en 20. In het atelier van Frieda is werk in uitvoering te zien in marmer en graniet. Ze demonstreert graag de gebruikte technieken en gereedschappen. Ook haar nieuwste beeld 'female duality' is te bezichtigen in de galerie. Volgende maand kunt u een fraaie combinatie tegemoet zien van haar werk met de kunstzinnige objecten van Gera Hultink. Een van de winnaars, samen met Maaike Nijhuis, van de Herman Krikhaarprijs 2019.

Hilly Lucassen
Herengracht nr 22. Hilly is ontwerpster en toont haar nieuwste werk en werk in uitvoering, Hilly maakt van oude voorwerpen, kleding en bijzondere materialen, bruikbare en draagbare kunstobjecten.

Elsa Snijder
Herengracht nr. 24. In het atelier van Elsa, zijn zowel schilderijen als kunstfoto's te zien. Tevens toont zij, in verband met de 'Week van de Poëzie', van 30-01 tot en met 05-02, in haar Minibioscoop de voorstelling 'Poëzie is overal', een vrolijke mix van haar fotografie en gedichten over het leven van alledag, verfraaid met animaties en muziek.

Muziek
De gelegenheidsformatie Moonshine komt deze middag spelen. Ook bekend van het Liedjesmakersfestival 2019 in Hof 88. Met Sanne Schorren en Anna Maneschijn als extra ondersteuning.

Tyrel van Eijk
Dit akoestisch trio spelen op Ukelele en gitaar en zullen liedjes zingen van bekende 'covers' en eigen nummers. Wees welkom tussen 14.00 en 17.00 uur op de Herengracht.

Bezoek eens het Repair Café in Almelo

ALMELO - We zijn in Nederland steeds beter bewust van onze milieu-voetafdruk. We kopen veel in de winkel, online en produceren zo ook een grote afvalberg. Ook worden nog vaak kapotte producten vervangen die eigenlijk nog best te repareren zijn.

In Almelo is al enige tijd het Repair Café actief. In de even weken bent u op de vrijdag van harte welkom tussen 12.30 en 15.30 in het Klussenhuis van Aveleijn in Almelo, Kruisweg 2, voor reparatie van uw spullen.

Vliegende start.
Op 10 januari maakte Repair Café Almelo een vliegende start van 2020. Gevolg was dat niet alle bezoekers konden worden geholpen met hun reparaties. Maar liefst 8 mensen moesten wachten tot deze vrijdag, 24 januari om hun spullen gerepareerd te krijgen. Meer dan 30 reparaties kwamen voorbij.

Leuke uitdagingen
Voor het kerstreces hadden twee reparateurs een lastig klusje mee naar huis genomen. De uitdaging van een complexe oplossing van een probleem had hen zodanig uitgedaagd dat de puzzel onder de kerstboom werd voortgezet. Piet, het wandelend magazijn van het Café, had een mevrouw beloofd een poging te doen haar kapotte maar dierbare Mississippi raderboot te herstellen. Ingenieus wist Piet met millimeter stukjes meranti, verfijnde soldeerconstructies en andere slimmigheden een nieuw raderwiel te creëren, evenals een authentieke schoorsteen, sierlijke reling en andere onderdelen. Een geweldige prestatie. Bennie, onze doorbijter met de gouden handjes, had een ogenschijnlijk versleten en meer dan overjarig handradiootje meegenomen naar huis. De eigenaar was zeer gehecht aan zijn radiootje. Het in het gareel krijgen van onmogelijk in elkaar draaiende tandwieltjes op de juiste plaats zou een gemiddeld mens tot waanzin drijven, maar Bennie wist het voor elkaar te krijgen.

Niet weggooien!
Kom met uw reparaties naar het Repair Café op 24 januari. Repareren en hergebruiken betekent minder afval, minder gebruik van grondstoffen en duurzamer leven. Voor reparaties betaalt u een vrijwillige bijdrage. U kunt slechts 1 apparaat ter reparatie aanbieden. Kijk ook op: www.repaircafealmelo.nl

Knoll'ntrekkers uit Bornerbroek presenteren Hoogheden 2020!

BORNERBROEK - Prins Michel I en zijn Prinses Ilse regeren dit 45e jaar over het Knoll'nbrook. Michel & Ilse Snieders doen dit samen met hun Adjudantenpaar Ben en Christine Lohuis. Zaterdag zijn de Hoogheden onder opzwepende muziek gepresenteerd tijdens de druk bezochte gala-avond in de nieuwe Residentie van C.V. de Knoll'ntrekkers: Het Kulturhus in Bornerbroek.

De kersverse Prins Michel en Ilse gaan de vereniging dit jaar voor onder hun lijfspreuk: Dit carnavalsjoar hebt wie samen "alles onder controle"! Prins Michel is 40 jaar en getrouwd met zijn Prinses Ilse (42) en zij hebben samen 3 kinderen. Michel werkt als servicemonteur bij Lesscher installatietechnieken.

Presentatie
Op vrijdag werd door de Jongerenraad van C.V. de Knoll'ntrekkers de nieuwe Jonkheer gepresenteerd. Dit jaar is het de eer aan de gebroeders Thijs en Joost Katier. Jonkheer Thijs en zijn Adjudant Joost gaan dit jaar de Jongerenaad voor onder hun motto: "Met de veln en de vaaln goat wie dit carnavalsjaar straaln!" Ook bij de jeugd zijn afgelopen donderdag twee Hoogheden gekozen: Jeugdprins Tom Overdijk en Jeugdprinses Maud Slot lopen voorop.

Gameklup voor jongeren

ALMELO - De Klup Twente gaat in haar gouden jubileumjaar voor een nieuwe inloopactiviteit een nieuw betaalsysteem invoeren: de strippenkaart.

Deelnemers van de nieuwe Gameklup hoeven geen lid te worden van De Klup, maar kunnen de strippenkaart kopen en vervolgens zelf bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang ze gamen in het gamecentrum FUN-IE-FIT. De Gameklup is speciaal voor tieners, jongeren en jongvolwassenen vanaf twaalf jaar met een beperking uit Almelo en omgeving.

Meer deelnemers
Het gamecentrum FUN-IE-FIT van De Klup Twente wordt steeds populairder en het aantal (doel)groepen dat gebruikt maakt van de nog altijd unieke voorziening groeit snel. De vraag van individuele jongeren of ze ook mogen gamen, kon De Klup Twente tot nu toe niet inwilligen. Dit jaar gaat De Klup het mogelijk maken dat niet-leden tóch kunnen komen gamen: er komt een Gameklup op de vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Liefhebbers kunnen in plaats van lid worden een strippenkaart (à 50 euro) kopen, waarmee ze tien keer twee uur kunnen gamen of twintig keer een uur. Ze kunnen zelf bepalen of ze iedere week of minder frequent willen komen en of ze een uur of twee uur willen gamen.

Nieuwste games
Voor de nieuwe Gameklup worden de populairste en nieuwste games ingezet zoals Fifa 20 en Just dance 2020. Er zijn ook veel grappige games waarmee gamers lekker in beweging komen, zoals raften, boksen, iceskaten, doodlejumpen en tennis. Daarnaast heeft het FUN-IE-FIT ook spelcomputers met games als Minegraft, Roblox, eindeloos veel onlinegames, Playstation VR en de Eyeclick vloergames (voetballen, ijshockeyen e.a.).

Kom ook!
De eerste jongeren hebben zich inmiddels voor de Gameklup op de vrijdagavond gemeld. Bedoeling is dat de nieuwe activiteit start op vrijdagavond 24 januari, om 19.00 uur. Het gamecentrum FUN-IE-FIT is gevestigd in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2 in Almelo. Liefhebbers kunnen zich melden bij jolanda@deklup.nl voor een strippenkaart, of een strippenkaart aan de zaal kopen.

Meerinformatie
Bel voor meer informatie over de Gameklup met Jolanda Overdorp 06 14 46 52 88. Kijk ook op: www.deklup.nl

Lezing Meester Mark in bibliotheek Almelo

ALMELO - Mark van der Werf geeft op dinsdag 4 februari een leuke lezing in de theaterzaal De Evenaar van de bibliotheek in Almelo. Aanvang is om 19.30 uur en het duurt tot 21.30 uur. Toegang kost 9,95 euro.

Mark van der Werf was jarenlang journalist en in 2011 gooide hij het roer om en werd een leerkracht op een basisschool. Helaas bakte hij er weinig van voor de klas, hij verzoop onder andere in de administratie. Tijdens de lezing vertelt hij niet alleen over zijn eigen onderwijservaringen. Hij deelt ook verhalen en tips van een heleboel andere juffen en meesters die - ondanks de soms enorme werkdruk - nog altijd met ontzettend veel plezier én energie lesgeven. Wat is hun geheim? Uiteraard komen er ondertussen een heleboel kinderlogicaplaatjes langs, en staat hij stil bij zijn nieuwe boek 'Schoolpleinmoeders'. Kaarten zijn te koop via: eventbrite.nl/e/tickets-lezing-almelo-heelhuids-het-schooljaar-door-77463901615

Miep de Vries (94)

Oorlogsverhaal van donderdag 25 januari 1945 Rotterdam Overschie. Het is koud die morgen zeker min 10 graden Celsius. Broer Jan blijft in bed en heeft geen trek om ons uit te zwaaien. Maar wij gedreven door honger, de wanhoop nabij hebben met instemming van vader en moeder besloten om het aanbod van de familie in Twente aan te nemen. Het is meer dan 240 kilometer te gaan, heeft broer Toon uitgerekend.

Mijn zusje Loes, 17 jaar, mijn oudste zus Lia, 24 jaar, en ik, Miep 19 jaar, gaan met twee fietsen op weg naar Oldenzaal, waar de familie woont die ons heeft uitgenodigd om te komen logeren. Twee oude fietsen met harde banden voor en zachte banden achter. Voorbanden die gemaakt waren van repen rubber gesneden uit oude autobanden en met ijzerdraad aaneen gemaakt. Mijn jongste zusje Loes was luid in de weer bij het afscheid nemen, broer Toon stelde haar en ons gerust. Hij had ook wel willen gaan maar jonge mannen werden in Rotterdam en Overschie opgepakt en afgevoerd naar Duitsland dus bleef hij schuilen.

Het was een zeer strenge winter –10 graden Celsius en niemand wist hoe deze onderneming zou gaan aflopen. We hadden wat geld mee gekregen, een potje met kapucijners, en een aanbevelingsbrief van de pastoor, die we indien nodig konden tonen wanneer we gingen vragen om ergens te mogen overnachten. Mijn oudste zus Lia nam de leiding en achterop bij haar zat mijn jongste zusje Loes. Op de bagagedrager van mijn fiets was de koffer met kleding en ondergoed bevestigd. We namen afscheid en we realiseerden ons toen niet wat er allemaal op ons pad zou komen. Broer Toon nam samen met vader en moeder afscheid.

De besprekingen die vooraf thuis waren gevoerd hadden ons doen inzien dat we richting Utrecht zouden moeten gaan. Naast het potje kapucijners had vader ons uit de drogisterijwinkel artikelen meegegeven die we eventueel konden ruilen onderweg.

Het was volop winter het sneeuwde en op veel plekken was de sneeuw hoog opgewaaid, zodat we niet konden fietsen, maar moesten lopen door het bandenspoor van legervoertuigen. Onze opdracht was voedsel halen uit Twente en eventueel blijven logeren in Oldenzaal bij familie.

Veel mensen waren onderweg met kinderwagens en trekkarren beladen met goederen, ze waren op weg naar het Noorden wij gingen naar het Oosten. Barbaars koud was het, zus Lia had een broek van Toon aangetrokken, maar Loes en ik hadden blote benen. We waren dan ook niet afdoende gekleed om de ijzige kou te doorstaan. Nu ik je dit vertel voel ik nog steeds de kou in mijn oude botten.

We gingen op weg naar Gouda om, zoals was gepland, te gaan overnachten in Utrecht bij een bevriende familie. Hier werden we hartelijk onthaald en konden we bijkomen van de kou. Lepeltje aan lepeltje zonder te wassen vielen wij in slaap. Hoe zou het thuis zijn, was de vraag de andere morgen.

Overschie vrijdag 26 januari 1945. Broer Jan schrijft in zijn dagboek:
Het vriest dat het kraakt. Vorst, reuze koud, sneeuw.
Het broodrantsoen is verlaagd tot 500 gram. Geen vleesbon.
We zitten thuis aan het kleine tafeltje met tochtdekens om de voeten.

Vrijdag 26 januari Utrecht.
We namen afscheid van de bevriende familie. Gezicht gewassen, op weg naar de volgende overnachting plaats. Oldenzaal is het einddoel.

Wordt vervolgd

Is bowls een sport voor u?

TWENTE - Bowls is een sport die bij veel mensen nog onbekend is. En dit is jammer, want in Engels sprekende landen is dit juist een heel populair tijdverdrijf dat toegankelijk is voor jong en oud.

Bowls is geen bowling, maar een sport waarbij gespeeld wordt met een bal die lijkt op een Edammer kaasje met een gewicht aan een kant. Hiermee moet met een curve naar een jack die op circa 25 meter ligt worden gegooid. Het spel wordt gespeeld door teams meestal bestaande uit 2 of 3 personen maar alleen of met vier kan ook.

In Nederland
In Nederland zijn het veel senioren die bowls spelen. Hoewel de huidig Nederlands kampioen een 13-jarige uit Oldenzaal is. Oost-Nederland is een actieve regio van de Nederlandse In-Outdoor Bowls Bond. Er wordt al jaren een actieve indoor competitie gespeeld en dit jaar voor het eerst een outdoor competitie op de baan van de Enschedese Bowls club.

Meer mensen welkom
Bowls Nederland Oost laat mensen graag eens kennismaken met deze sport. Ze willen graag meer senioren activeren om deze sport te gaan beoefenen. Het draagt niet alleen bij aan de gezondheid, maar het levert ook leuke sociale contacten op. Aangezien deze sport fysiek nauwelijks kracht kost, is bowls uitermate geschikt voor iedereen die actief wil blijven. Zelfs een lichte handicap hoeft geen probleem te zijn. Bowls vereist inzicht, tactiek en concentratie van de spelers. Er wordt gespeeld op een veld van 30 x 4 meter. Er zijn clubs in Haaksbergen, Wierden, Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Ommen/Hardenberg, Lochem. Indoor wordt er in de sporthallen gespeeld en outdoor in Enschede en Haarlem (hier zijn speciale bowls outdoor banen aangelegd).

Probeer bowls
Maak deze zomer eens vrijblijvend kennis met deze leuke sport. Kijk voor meer informatie op: www.bowlsnederland.org, waar ook een overzicht staat van clubs in onze regio.

Column: Er is nog zoveel niet verteld

De oproep aan mensen die de oorlog hebben meegemaakt om het eigen verhaal over de oorlog te vertellen, heeft in vele dorpen en steden reacties teweeggebracht ook hier in Twente.

Ik dacht de verhalen te kennen, maar intussen duiken er nu, bijna 75 jaar na de bevrijding, verhalen op die nog niet zijn verteld en niet zijn opgeschreven. Zo werd ik eind vorig jaar gebeld door Jos Everink uit Enschede. Ze vertelde mij, dat haar tante, Miep de Vries (94) haar verhaal wilde doen over een bizarre fietstocht. Een fietstocht die ze had ondernomen in de oorlogswinter 1945, samen met haar beide zussen van Rotterdam naar Oldenzaal. Miep de Vries het meisje dat ook getuige was van de ramp die zich voltrok destijds bij de explosie op de markt in Oldenzaal op dinsdag 08 mei 1945 toen in Oldenzaal de bevrijding werd gevierd.

En het verhaal Ben Lösbroek van het tafelkleed dat Leendert de Leeuw, de Joodse slager uit de Waagstraat, in bewaring gaf aan de overgrootouders van Ben. Maar ook de bundel met verhalen die wij ontvingen over de Joden die destijds in Oldenzaal woonden. Wat een inkijk geeft in het leven van de Joden in het Oldenzaal van toen en ook dat willen wij u niet onthouden. Beelden uit de oorlogsjaren komen op het netvlies, namen van mensen en situaties van toen trekken voorbij. Voor sommigen van u nog herkenbaar. Verhalen die we nu opschrijven en vastleggen opdat ze niet verloren gaan.

Aan het begin van het herdenkingsjaar 75 jaar Vrijheid, besteedt DWF mediamakers in de Hartkranten aandacht aan bekende en onbekende oorlogsverhalen. In de aanloop naar het vieren van 75 jaar Vrijheid in april 2020 gaat de Hartkrant u wekelijks in korte episodes het verhaal doen van de bizarre fietstocht van de drie zusjes de Vries van Rotterdam naar Twente.

Besef: 75 jaar Vrijheid, is nooit vanzelfsprekend.

Kaatjeknip januari 2020

Senioren gamen in de e-healthweek

ALMELO - Game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT van De Klup Twente doet in de week van 27 januari mee aan de landelijke e-healthweek.

Op 30 januari opent ze van 09.00 tot 12.00 uur de deuren voor een inloop voor 60-, 70-, en 80-plussers, zorgverleners, wijkcoaches en ouderenwerkers om mee te kijken of mee te doen met gamenastiek, (een combinatie van gamen en gymnastiek voor alle senioren) dat door De Klup Twente werd ontwikkeld.

E-health
Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Zoals online recepten vernieuwen, sporten met games of een trainings-app. Toch weten veel Nederlanders nog niet voldoende wat e-health voor hen kan betekenen; daarom werd de landelijke e-healthweek opgezet.

De Klup
De Klup Twente is één van de partijen die meedoet aan de e-healthweek. Ze opent de deuren van het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT als senioren er aan het gamen zijn. Gamen is een gebleken effectieve en tegelijkertijd heel leuke manier van bewegen voor senioren, die lichaam en geest stimuleert. Alle senioren kunnen op hun eigen niveau meedoen. Deelnemers krijgen een coach die de computergames bedient en uitlegt, waardoor ze kunnen skiën, raften, iceskaten, doodlejumpen en nog veel meer. Gasten worden in de e-healthweek ontvangen met koffie, thee en een verrassende lekkernij.

Kom ook
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen op donderdag 30 januari tussen 09.00 en 12.00 uur binnenlopen in het FUN-IE FIT aan de Berlagelaan 2 in Almelo. Aanmelden mag, hoeft niet. hannyterdoest@hotmail.com

Valentijnscross

WIERDEN - Zaterdag 8 februari staat weer de altijd gezellige AVT Valentijnscross op de loopkalender. Deelnemers komen weer in actie op de 1,5 - 2,5 - 5 en 10 kilometer.

De Valentijnscross is een mooie crossloop voor jong en oud op het lageveld. Deze biedt een gevarieerd en verrassend terrein en is voornamelijk onverhard. De wisselende ondergronden geven het toch een uitdagend karakter. De loop is ook onderdreel van de crosscompetitie in het Crosscircuit.

Programma
De 10,8 kilometer loop gaat als eerste van start om 13.00 uur. Gevolgd door de 2,5 kilometer loop om 14.15 uur. Vervolgens start om 14.30 de 1,5 kilometer loop voor kinderen tot en met 9 jaar en om 14.45 uur dezelfde afstand voor de jeugd 10 tot en met 12 jaar. Om 15.00 uur gaat de laatste loop van start: de 5,4 kilometer.

Aanmelden
Inschrijven voor de lopen kan nu via https://inschrijven.nl/form/2020020820419-nl. Inschrijven kan ook op de dag zelf, tot een half uur voor de te lopen afstand van start gaat. Kijk voor meer informatie ook op: www.lageveldlopen.nl.

Zorgbelang biedt cliëntondersteuning

TWENTE - De zorg is een bijzonder complexe sector. Hij hangt van regeltjes en organisaties aan elkaar. Het is dan ook voor veel mensen een uitdaging om een weg te vinden door dit grote oerwoud, met als doel om de juiste zorg te ontvangen. Gelukkig kunnen mensen in veel gemeenten al gebruik maken van gespecialiseerde loketten bij de gemeente. Daarnaast is ook Zorgbelang Overijssel actief om mensen juist onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden.

Zorgbelang Overijssel biedt cliëntondersteuning aan in Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Zwolle.

Wat is het?
Onafhankelijke cliëntondersteuning is er op gericht om mensen te helpen de juiste keuzes voor hen te maken met betrekking tot het realiseren van passende zorg. Mensen worden zo actief gewezen op hun rechten en de mogelijkheden die er zijn. De kracht van de cliëntondersteuners is dat ze dus ook écht onafhankelijk zijn én tegelijk ook een brede kennis hebben om u te kunnen helpen. Zo weten zij welke zorgaanbieders beschikbaar zijn om u te helpen, maar ook op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Ook adviseren zij over aspecten zoals cliëntenrechten, wachttijden, zorgtoewijzing en meer. Verder kunnen cliënten een beroep doen op de ondersteuners wanneer zij niet tevreden zijn over de geleverde zorg en zelf niet meer weten hoe zij de problemen op kunnen lossen. De invulling van zorg varieert sterk van gemeente tot gemeente, waardoor iemand met lokale kennis veel voor u zou kunnen betekenen.

Kortdurend
De ondersteuning is wel ook echt van korte duur en oplossingsgericht. De bedoeling is dat mensen ook zoveel mogelijk de kracht van hun eigen netwerk benutten, met de adviserende ondersteuner als vraagbaak. Om deze belangrijke voorziening zo laagdrempelig mogelijk te maken is deze ondersteuning gratis.

Meer informatie
Bel voor meer informatie met 074-291 35 97, mail clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl of kijk op: www.zorgbelang-overijssel.nl

Ruilbeursavond bij de CVVV

WIERDEN - De Culturele Vereniging voor Verzamelaars (CVVV) organiseert dit voorjaar weer ruilbeursavonden. Nederlanders zijn ware verzamel-fanaten; van sigarenbandjes tot postzegels, van horloges tot kerststallen. Je kunt het zo gek niet bedenken of iemand verzamelt het wel.

De ruilbeursavonden zijn hét moment om met anderen leuke verzamelobjecten te ruilen. U bent van harte welkom op 11 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei. De avonden worden gehouden in 't Oosterhoes bij wooncentrum het Wedervoort aan de Dahliastraat in Wierden. De avonden zijn telkens van 18.30 tot 21.00 uur. Toegang is gratis.

Dressuur- wedstrijd

WIERDEN - Manege de Vossenbos in Wierden is op 2 februari weer gastheer voor een dressuurwedstrijd op de grote baan.

Om 09.00 uur gaat de wedstrijd van start. De manege is gevestigd aan de Bruinehoopsweg 2 in Hoge Hexel. De Eschruiters nodigen publiek van harte uit. Kijk ook op: www.eschruiters.nl.