Hart van Almelo - Wierden

9 februari 2018

Hart van Almelo - Wierden 9 februari 2018


Linda Biemans vangt mens en boot in beeld

ALMELO – Voor het eerst sinds vandalen haar atelier binnendrongen en veel beelden aan gruzelementen sloegen exposeert de Almelose beeldend kunstenaar Linda Biemans nieuw werk. Dat gebeurt vanaf zondag bij Indigo in Hof 88.

Biemans is al twintig jaar beeldend kunstenaar in Almelo, de stad waar ze woont en werkt en die voor haar een permanente bron van verzinnebeelding is. Ze heeft een atelier op Indië waar ze zich door de sfeer van een rijk verleden en het zicht op een rijke toekomst laat inspireren. Ze werkt voornamelijk in natuursteen en brons. Haar huidige thema Almelo Waterstad heeft geleid tot de serie Aqua City over de stad van water en steen, van massa en mensen. De serie omvat woningenboten uit wit marmer, onyx of baksteen van honderd jaar oud (van de sloop op het Indië-complex).

Naast Aqua City is ook de mens en vooral het menselijk bestaan een thema in het werk van Biemans. In haar beelden zie je flarden van mensen, in een poging de ziel te laten zien, het wezen, de essentie door weglating én accentuering. Een hoofddoek zonder hoofd, kapsels zonder gezichten. Momenteel werkt ze aan een reeks lorren en todden: beelden in marmer waarbij 'een marmeren lap stof' her en der de vorm van lichaamsfragmenten aanneemt. De afmetingen van het werk variëren van twintig centimeter tot twee meter.

In 2008 was Linda Biemans de eerste winnaar van de Herman Krikhaarprijs in Almelo en in 2014 werd ze voor de periode van twee jaar geselecteerd voor Art Overijssel. Onlangs is na de derde lichting Art Overijssel afgesloten met een gezamenlijke expositie van ruim negentig kunstenaars in de HeArtgallery te Hengelo. Wat betreft exposities heeft Biemans deelgenomen aan diverse voornamelijk groeps- en duo-exposities in galeries in Nederland en Italië, waar ze in Pietrasanta een atelier/studio heeft. Haar werk is internationaal verkocht. De expositie bij Indigo in Hof 88 ziet ze als een eervolle bijzonderheid: thuis in eigen stad.

Er zijn in Hof 88 tot en met 8 april ook schilderijen van Maarten van Aken te zien en grafiek van Elsbeth Cochius. De opening is zondag door watergraaf/kunstminnaar Stefan Kuks, omlijst door hoboïste Elise Lauret en pianist Jochem Lauret.

concentatie bij de opening Foto: Marinus Blaak (Gele Raaf)

Expositie over Bolk Transport in Huis van Katoen en Nu

ALMELO - Aan kleindochter Suus van Truus Bolk en Bery Slaghekke was afgelopen week de eer om met precisie in de vingers en doorzettingsvermogen in de ogen (alles erfelijk bepaald) een lint door te knippen ter opening van een expositie over de geschiedenis van de firma Bolk Transport. Suus is de kleindochter van Jan en Riek Bolk die het bedrijf oprichtten. Wie haar ziet, raakt dáárom en om zoveel meer terstond in vervoering

Sinds afgelopen week is in Het Huis van Katoen en Nu tot eind april de ontwikkeling van het transportbedrijf te zien. Wat begon met enkele chauffeurs en vrachtwagens aan de Sluitersveldsingel is uitgegroeid tot een waar imperium met meer dan 300 medewerkers en 180 vrachtwagens.

Het is vooral Ingmar Busscher geweest die zich met de samenstelling van de bijzondere expositie heeft beziggehouden. Ze deed dit in samenwerking met Erwin Lette van het Huis van Katoen en Nu. Van allerlei kanten werden ten behoeve van de tentoonstelling voorwerpen, foto's en parafernalia aangedragen. Ook is op de expositie er een mooie presentatie over Bolk te bewonderen.

Bij de opening sprak Henk Bolk, die het door zijn vader ouders opgerichte bedrijf op energieke en geheel eigen wijze groot maakte, behartenswaardige woorden over heden en vooral, kijkend naar de mensen ('Ha, daar heb je Spoedje') op de foto's, het verleden. De vrijwilligers van Het Huis van Katoen zijn bijzonder gelukkig met deze expositie, waar hopelijk vele bezoekers op afkomen. Elke bezoeker krijgt van de familie Bolk als cadeau een fraaie flatscreen.

Jaargang: 5 • Nr 188 • Wk 06

Ten Seldam jaagt raad weer in gordijnen, over een kruispunt

Foto: archief

ALMELO – Het is wethouder Ten Seldam wéér gelukt zich de gramschap van de gemeenteraad op de hals te halen.

De wethouder lag de afgelopen vier jaar geregeld bij de raad onder vuur. Ze beweerde nu tijdens een bijeenkomst over de volgens bewoners van de wijk Kollenveld gevaarlijke oversteek van de N36/Van Rechteren Limpurgsingel dat de gemeenteraad een verbetering tegen heeft gehouden. En dat het college, laat staan zij als wethouder van Verkeer, derhalve geen blaam zou treffen. De op de door LAS georganiseerde bijeenkomst aanwezige raadsleden reageerden vervolgens als door een wesp gestoken, wat heet, door een heel eskader wespen.

Nabij Huize Almelo

De raad hield vorig jaar inderdaad een plan voor een oversteek van de singel tegen, maar dat was ter hoogte van Huize Aalmelo en Gravenallee. Het plangebied stopte bij de Hofkampstraat, en dus ruim vóór Kollenveld. Vertegenwoordigers van meer partijen wezen de wethouder daar op. Ten Seldam, die namens het CDA graag wethouder wil blijven, bond vervolgens in en wil nog voor de verkiezingen van 21 maart met ambtenaren een kijkje nemen rondom het kruispunt en de naaste omgeving. Er is volgens haar wél geld om ter plekke iets te doen.

Ouders en onderwijzers

Er bestaat bij veel bewoners van Kollenveld onrust omdat de oversteek gevaarlijk wordt genoemd, zeker voor kinderen die er dagelijks gebruik van dienen te maken, van en naar school. Ook bij het onderwijsteam van basisschool De Windhoek leeft vrees voor gebrek aan de veiligheid.

Column

Gemeentekring

Ooit was de Gemeentekring Almelo hét voorbeeld van gemeentelijk samenwerking. De kring bestond naast centrumgemeente Almelo westwaarts uit de kransgemeenten Wierden, Hellendoorn en Rijssen, oostwaarts Tubbergen en noordwaarts Vriezenveen en Den Ham.

De basis van het succes was de erkenning van de eigenheid van elke gemeente, het gebrek aan onderlinge concurrentie en het besef van (het belang van) gezamenlijke kracht. Ook de steden Enschede en Hengelo hadden elk een samenwerkingsverband, maar niet zo succesvol als de Gemeentekring Almelo, want minder een natuurlijke eenheid. Behalve aan het volstrekte gebrek aan naijver en de sterke betrokkenheid op elkaar had het succes zoals bijna altijd te maken met personen.

In dat verband moet om te beginnen toenmalig burgemeester Frits Schneiders worden genoemd. Hij was een verbindende schakel en smedende kracht met christelijk-historische wortels. Ook kan de betekenis van topambtenaar Ab Gietelink moeilijk worden overschat. Hij bemoeide zich met belangwekkende infrastructurele werken, zoals de A35/A1, inclusief de Kardinaalshoed, maar bovenal met economische zaken, waaronder het aantrekken van bedrijven, ten voordele van Almelo én van de omliggende dorpen, onder meer op het daarvoor aangelegde Bedrijventerrein Twente, centraal in de Gemeentekring Almelo, met voorzieningen die voor de jaren tachtig van de vorige eeuw uniek waren, zoals verbindingen over de weg en het water én een spoorlijn op het park.

Heden ten dage is de Agenda voor Twente heilig, maar het ontbreekt in de regio helaas aan onderling vertrouwen en aan tenminste één krachtige burgemeester die de boel bij mekaar kan houden, die kan geven en nemen.

Misschien zal hij er ooit toe in staat zijn, maar nu is burgemeester Gerritsen van Almelo nog niet bij machte de Twentse eenheid te redden. Almelo zit op zwart zaad en wil daarom niet meedoen aan de Agenda voor Twente. Bovendien wantrouwt Almelo vooral Enschede, deels uit jaloezie en deels terecht. Almelo heeft in het eerste decennium van deze eeuw zichzelf afgebroken. Dat kan worden hersteld, want op de keper beschouwd is Almelo het centrum van Twente. Dáár moet Gerritsen mee aan de slag. Hij praat daar al over met collegae in de vroegere Gemeentekring. In het sterke en trotse Rijssen-Holten en in Hellendoorn zijn ze er ontvankelijk voor, in Wierden (waar de in Enter geboren Gerritsen nog een poos wethouderde en De Passie bracht waar zijn kinderen nu de vruchten van plukken), met Twenterand valt ook goed te praten en Tubbergen knoopt zich echt niet op aan Dinkelland.

Misschien moet Gerritsen ter inspiratie eens op bezoek bij Schneiders op de begraafplaats aan de Wierdensestraat.En daarna kan hij op de koffie bij Ab Gietelink, die nog leeft en waardevolle verhalen heeft te vertellen.

Scipio

Bouw zorghotel bij Zwanenhof kan (voorlopig) nog doorgaan

Foto: archief Zwanenhof

ZENDEREN/ALMELO – De bouw van het zorghotel bij De Zwanenhof te Zenderen krijgt voorshands alle ruimte, want de Raad van State ziet 'op dit moment' geen reden de werkzaamheden stil te leggen.

Volgens twee bezwaarde agrariërs krijgt het zorghotel meer volume dan op basis van het bestemmingsplan mag, de gemeente Borne erkent dit, maar stelt dat het marginaal is en binnen de grenzen van de afwijking valt.

Bij de Raad van State diende een spoedzaak namens de beide agrariërs die hun belangen laten behartigen door 'milieuadviseur' Middelkamp uit Almelo. Er volgt later dit jaar een meer inhoudelijke zitting waarin de verstrekte omgevingsvergunning alsnog zou kunnen worden vernietigd. Middelkamp moet dan aantonen in welke mate de belangen van de beide agrariërs in het geding zijn en of ze dusdanig worden geschaad dat de bouw van het zorghotel dan alsnog moet worden afgeblazen, verkleind dan wel gesloopt.

De Zwanenhof ligt onder de rook van Almelo, maar valt onder Borne, omdat het voormalige kloostergebouw annex retraitehuis annex maatschappelijk liturgisch centrum formeel in Zenderen staat. Het beoogde zorghotel op het negen hectare omspannende gebied zal circa zestig kamers in combinatie met een aantal huiskamers omvatten. Verder zal worden voorzien in faciliteiten die bijdragen aan herstel, revalidatie en wellbevinden.

Subsidie doorstroomklas van Het Noordik

Foto: archief Noordik

ALMELO – De scholengemeenschap Het Noordik, met vestigingen in Almelo,Vriezenveen en Twenterand, heeft samen met PCO Noord Twente, Vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter en Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand, een subsidie van het ministerie van Onderwijs ontvangen.

Het gaat om een bedrag van dertigduizend euro ten behoeve van de doorstroomklas voor hoogbegaafde leerlingen uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

De besturen van de vier onderwijsorganisaties hebben flink geïnvesteerd om een doorstroomklas voor hoogbegaafde leerlingen vorm te geven. Hoogbegaafde leerlingen uit groep zeven en acht van basisscholen en uit de onderbouw van Het Noordik werken samen aan innovatieve projecten onder begeleiding van hoogbegaafdheidscoaches op Het Noordik.

Dit traject loopt inmiddels twee jaar en het ministerie heeft hieraan nu een subsidie toegekend om zo de doorstroom van leerlingen uit het basisonderwijs te optimaliseren. Leerkrachten werken samen aan dit project en delen kennis in zogenaamde kenniskringen. Het doel van deze kenniskringen is om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs beter te laten verlopen.

Fusie van orkesten in Overijssel/ Gelderland

Foto: RTV Oost

ENSCHEDE/ALMELO - Wat de provincies Overijssel en Gelderland (nog) niet lukt, komt tot stand bij Orkest van het Oosten en Gelders Orkest: de bundeling der krachten met één bestuur voor Oost Nederland. De directies en bestuurders van beide orkesten, onder wie voormalig burgemeester Hermans van Almelo, hebben tot de fusie besloten.

De doelstelling is een artistiek, personeel en organisatorisch volwaardig gezelschap, dat na uitwerking en concretisering van de plannen over anderhalf jaar het Orkest van Oost-Nederland zijn vuurdoop beleeft. Afgesproken is dat Enschede en Arnhem de Muziekhuizen worden. Op termijn moet worden bekeken of er een keuze voor een vaste uitvalsbasis wordt gekozen, wat in de exploitatielasten (zeg maar de oplopende kosten van reis en verblijf) substantiële voordelen biedt boven twee uitvalsbases.

In februoari wordt altied
't minste domme dinge doan.

Maandag 12 februari, 10.00 uur

Robin Pröpper te gast bij basisschool De Wierde Foto: PR Scoor een boek!

Scoor een Boek! Voetballers laten schoolkinderen lezen

ALMELO – Er worden bekende voetballers ingezet om kinderen aan het lezen te krijgen. Net als Go Ahead Eagles en NEC werkt ook Heracles Almelo daartoe samen met bibliotheken en scholen. Onder het motto Scoor een boek! komen voetballers naar basisscholen om de leerlingen van groep vijf en zes te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen.

Naast sporten en spelen is lezen belangrijk. Een goede taalbeheersing vormt de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Gedurende tien weken gaan bijna achttienhonderd basisschoolleerlingen de uitdaging aan om zoveel mogelijk boeken lezen in de klas. De leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door voetbalspelers van Heracles Almelo, Go Ahead Eagles uit Deventer en NEC uit Nijmegen.

Het project Scoor een Boek! werd afgetrapt door verdediger Robin Pröpper van Heracles in de Bibliotheek Almelo.

Rust

Over vijf weken is het rust en bepalen de basisscholen en bibliotheken de tussenstand. Daarnaast organiseren de bibliotheken diverse leuke (voetbal)activiteiten in de voorjaarsvakantie. Na tien weken lezen klinkt het eindsignaal en sluiten de leerlingen het project sportief af op het voetbalveld.

Naast het scoren in de klas, kunnen ook gezinnen meedoen met Scoor een Boek!. In de Bibliotheek kan een gratis Scoor een Boek!-poster worden afgehaald.

Column

Winterspelen

Winterspelen, dan moet ik denken aan sneeuwballengooien, met de slee achter de auto, naar de ijsbaan in het bos. In dit tijdsgewricht betekent het evenwel serieuze competitie in PyeongChang. Ik loop er niet warm voor, wat op zichzelf reeds een misplaatste opmerking is voor winterspelen. Maar die rondjes over een ijsbaan, een berg afglijden, salto's met een snowboard, het zal mij jeuken. Om maar te zwijgen van dat kinderbaantje waarover volwassen schaatsers bocht aan bocht rijgen. Men wisselt soms van positie, waarin de spanning van deze merkwaardige discipline schijnt te liggen. Een tamelijk hysterische commentator moet ons doen geloven dat hierbij drama en glorieuze momenten hand in hand gaan. Ik geloof best dat de man met de onwaarschijnlijk naam Sjinkie Knecht zeer intensief traint om die schaats net iets eerder over de finishlijn te schuiven. Maar wat mij betreft kan hij al die moeite achterwege laten.

Het op een sleetje door een soort achtbaan van ijs: het zal ongetwijfeld kicken zijn, maar om dat nou als serieuze topsport te kwalificeren. Maak van die slee een enorme sigaar met plaats voor passagiers, en het heet plotseling bobsleeën. Lieden zitten opeen gepropt in een tamelijk ongemakkelijke intieme houding, waarbij de kunst is om de sneeuwrand niet te raken. Dat remt af en dan kom je zó maar tweetiende secondjes te kort, zodat je 47ste wordt. Eindigend in de achterste regionen: dat is doorgaans de plek waar de Nederlandse beoefenaars van deze Disneylandattractie eindigen. Met schaatsen is dat anders natuurlijk, maar hoewel het met duizelingwekkende snelheid beentje-over doen veel training en toewijding eist, is dit hardglijden in een steriel ijsstadion vergeleken met de Tocht der tochten – de Elfstedentocht – als de verhouding tussen een soepstengel en een driegangendiner.

Vooruit: er is wel een winterse discipline waarvoor ik zo maar een uur aan de buis gekluisterd kan zijn. Het is van oudsher een militaire happening uit Scandinavische streken. Ik bedoel de biatlon. Dat is het verplaatsen op loopski's met een geweer op je rug. Aldus schuifelt men door een adembenemend fraai en geaccidenteerd sneeuwlandschap, waarna er plotseling een serie soort-van-grote-dartborden verschijnen. Hoewel zojuist als een gek gelopen met die lange latten en geholpen door telkens fors af te zetten met dito stokken, wordt de atleet geacht de rust en de concentratie op te brengen om de roos te raken. Ik vind dat stoer en spannend tegelijk.

Tijdens de looptraining heb ik daar wel eens een soort van atletisch Ersatz van gemaakt. Mijn atleten liepen dan met een hoog tempo over de besneeuwde baan – toegegeven: die weercondities zijn uiterst zeldzaam – waarna ze met ballen een doel in de vorm van een pilon moesten raken. De meeste lopers waren zo moe, dat het werpmateriaal alle richtingen uitvloog of halverwege de pilon in de sneeuw verdween. Toen waren de ballen zoek.

De Winterspelen, het is voor zonderlingen.

Erik Endlich

Heracles moet er nog wel even tegenaan, nú tegen Willem II

Foto: Twentesport

ALMELO – Heracles heeft zich nog altijd niet veilig weten te spelen, zelfs niet als woensdag in Breda van NAC heeft gewonnen. Bij het ter perse gaan van deze krant was die uitslag nog niet bekend. Hoe dan ook moet zaterdag in eigen huis feitelijk worden gewonnen als Willem II naar Almelo komt.

Ook een zege op ADO Den Haag afgelopen weekend zou een bijdrage hebben geleverd aan de rust rondom Heracles. De ploeg onthield zichzelf in een sterke tweede helft de overwinning en eindigde met 1-1. Op basis van de hele wedstrijd was dat terecht, want de Almeloërs startten met zwak eerste bedrijf. Na dik twintig minuten waren het de Hagenezen die via Bjorn Johnson toch op voorsprong kwamen. Na de thee schakelde Heracles een tandje bij en dat leidde tot steeds meer mogelijkheden, waarbij centrumspits Vincent Vermeij niet altijd even gelukkig/trefzeker in de afwerking was, met name niet toen hij kort voor tijd drie kopkansen kreeg. Niettemin stond het toen al 1-1 door een gelijkmakende treffer van Reuven Niemeijer (hij weer!) die een vlotte combinatie met een machtig schot afrondde.

Na de wedstrijd tegen Willem II uit Tilburg speelt Heracles nog thuis tegen PEC Zwolle, FC Twente (noteer 9 maart!), Heerenveen, AZ en Utrecht. Verder wachten er uitwedstrijden tegen Feijenoord, Ajax, Vitesse, Roda JC, Excelsior en Sparta. Er moeten hoe dan ook nog flink wat punten worden gesprokkeld.

Zondag 18 februari FC Twente tegen Sparta

ENSCHEDE - Zondag 18 februari speelt FC Twente haar zesde competitiewedstrijd na de winterstop thuis tegen Sparta Rotterdam. De belangrijke wedstrijd begint om 14:30 uur.

De vorige ontmoeting in Rotterdam eindigde in een teleurstellende verliespartij. In de eerste helft scoorde Craig Goodwin de eerste en laatste goal van de wedstrijd. FC Twente eindigde de wedstrijd met 10 man, Stefan Thesker kreeg in de 94e minuut een rode kaart. Voor de belangrijke wedstrijd met Sparta zijn nog kaarten verkrijgbaar via fctwente.nl/wedstrijden of in Fanstore De Grolsch Veste. Kaarten zijn eenvoudig verkrijgbaar zonder ClubCard vanaf €12,50.

Eurosped plaatst zich voor de bekerfinale

VROOMSHOOP/ALMELO – Het zou wat zijn als Team Eurosped deze maand de nationale beker wint. Zonder al te veel problemen hebben de volleybalvrouwen zich geplaatst in twee confrontaties met Sneek voor deze bekerfinale geplaatst.

De finale is 18 februari in Hoogeveen tegen Sliedrecht is dan de tegenstander.

Eurosped had vanwege de thuiswinst van 3-1in Sneek aan twee sets genoeg en pakte die meteen. De speelstersvan Eurosped bedanktende talrijke meegereisde fans na afloop uitzinnig voor de support. Dat gebeurde onder aanvoering van Judith Kamphuis, die ook het beslissende punt maakte.

De eerste set werd na een stormachtig begin van Eurosped toch nog spannend, maar uiteindelijk met 25-27 door het team van trainer Jan Berendsen gewonnen. Het volk van Vroomshoop zag dat het goed was en liet dat merken met vlaggetjes en klappertjes. De tweede set ging het makkelijker: 19-25. Het feest werd gevierd na het beslissende punt van Kamphuis, die ook in de finale van set één al beslissend was in de afwerking. Dronken van geluk liet Eurosped de Sneker ploeg van trainer Petra Groenland de derde set met 25-20 om in de vierde met 22-25 te laten zien waarom het team in de finale hoort én staat.

Sleutel van stad voor prins Knoll'ntrekkers

Prinselijk Paar Foto: PR Knollntrekkers

ALMELO/BORNERBROEK - De stadsprins van Almelo ontvangt vandaag traditiegetrouw de stadssleutel van Almelo. Dit jaar overhandigt burgemeester Gerritsen de stadssleutel aan de 43ste Prins van carnavalsvereniging De Knoll'ntrekkers uit Bornerbroek, te weten Prins Barry I (Westen).

Normaal behoort Bornerbroek tot Almelo, maar in de aanloop naar de Vasten is Almelo een verstedelijkte wijk van Bornerbroek.

De sleuteloverdracht vindt plaats om zes uur plaats in de raadzaal van het stadhuis. Naast Prins Barry I (Westen) en prinses Ingrid zijn ook aanwezig Jonkheer Rens Westen en Adjudantpaar Raymond en Dianne Westen, jeugdprins Wout Loman en jeugdprinses Bibi Kuilder en verder de jongerenraad, de dansmarietjes de Daansknoll'kes en het bestuur. Muzikale begeleiding van het dweilorkest De Bloasbalg'n zal uiteraard niet ontbreken. Net zoals vorig jaar, is er ook een delegatie van de carnavalsvereniging in Almelo Noordoost, de carnavalisten van NoordProost, van de (feest)partij.

Volgende week dinsdag leveren de carnavalsvierders de stadssleutel weer in.

11 / 12