Hart van Almelo - Wierden

21 juni 2019

Hart van Almelo - Wierden 21 juni 2019


Almelo zet camera's in tegen afval-asocialen

ALMELO - De gemeente Almelo gaat onder meer cameratoezicht inzetten in de strijd tegen afval-aso's. Het moet nu toch echt eens afgelopen zijn met de illegale afvaldump.

De gemeente nam afgelopen week camera's in gebruik op drie locaties waar overlast is. Dit zijn het milieuplein bij winkelcentrum De Gors in de Windmolenbroek, het milieuplein bij de Albert Heijn aan de Nieuwstraat en de ondergrondse afvalcontainer aan de P.C. Boutenstraat. Het plaatsen van camera's moet het makkelijker maken om de notoire overtreders te registreren en uiteindelijk te beboeten. Maar, zo hoopt wethouder Eugéne van Mierlo, eigenlijk ziet men liever dat inwoners er samen voor zorgen dat het opgeruimd is en blijft rond de milieuparkjes. De plaatsing van camera's duurt in eerste instantie één jaar. Gedurende deze periode zal Twente Milieu bijhouden of dit werkt. Ook zal door de gemeente gekeken worden of afvaldump op andere locaties niet verder toeneemt, zoals in de buitengebieden. De plaatsing en gebruik van de camera's kost 30.000 euro. Dit geld komt uit de bijdrage van Nedvang via het afvalfonds voor het verminderen van de hoeveelheid restafval.

Meer maatregelen
Omdat cameratoezicht ook maar zo ver gaat, gaat de gemeente ook op andere manieren afvaldump ontmoedigen. Zo worden bij de milieupleintjes stickers geplaatst. Deze vertellen hoe veel minuten het kost om afval naar het brengpunt aan de Turfkade te brengen. Want, inwoners kunnen namelijk per jaar 500 kilo afval gratis inleveren. Daarnaast werkt de gemeente aan een andere creatieve oplossing. Zo komen er ook drukmatten die oplichten wanneer iemand afval bijplaatst. De gemeente knapt ook de bloementuinen bij de milieupleinen op. De gedachte: een nette, aantrekkelijk omgeving nodigt uit om dit net te houden. Ook voor deze maatregelen put de gemeente uit het afvalfonds; nog eens zo'n 30.000 euro.

Hardnekkig
Ook andere gemeenten hebben veel problemen met afvaldump; zo loopt dit in Enschede ook al jaren uit de hand als gevolg van het gedifferentieerd afvaltarief waarbij mensen per keer betalen voor aanbieden van afval. Dit geeft een perverse prikkel om het dan maar elders te dumpen.

Schuldenlab Almelo geopend door Koningin Máxima

ALMELO - Koningin Máxima was woensdag de bijzondere gast bij de lancering van het Schuldenlab Almelo. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse partners om innovatieve oplossingen te vinden voor schuldenproblematiek.

Armoede en schulden zijn helaas een groeiend probleem in Nederland. Helaas zijn exacte cijfers niet te vinden; er heerst veel schaamte rondom deze problematiek en de definitie van 'schulden' en 'armoede' is ook niet overal hetzelfde. Volgens het CBS zijn er naar schatting 3 miljoen Nederlanders die financieel kwetsbaar zijn en dat er helaas een stijgende lijn. Opmerkelijk hierbij is dat meer mensen schulden hebben, terwijl bijvoorbeeld het aantal schuldsaneringen daalde. Het is dus duidelijk dat veel problemen verborgen blijven.

Schuldenlab
Het Schuldenlab is een afgeleide van de landelijke Stichting SchuldenlabNL die zich inzet om kwetsbare groepen schuldenzorgvrij te maken. Het doel is om weer grip te krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie met een positief toekomstbeeld. Eind vorig jaar ging dit initiatief van start en Almelo gaf al gelijk aan graag een lokale variant te zien. Het doel is om met partners uit de publieke en private sector te zoeken naar innovatieve oplossingen en bewezen effectieve methodes toe te passen.

Doorbraak
In Almelo wordt de Doorbraakmethode al met succes toegepast. Hierbij wordt gecoördineerd en gericht hulp geboden aan kwetsbare gezinnen. Deze kampen vaak namelijk niet alléén met schulden, maar met veel meer problemen. Uiteenlopend van drugs- en alcoholverslaving, gezondheidsklachten, werkloosheid of dreigende huisuitzetting. De ambitie is om zo ruim 375 gezinnen te helpen. Door intensief hulp te bieden die al deze facetten aanpakt, moet voorkomen worden dat mensen dieper in de problemen komen. Hoewel deze benadering niet gemakkelijk is en een aardige investering van mensen en middelen vergt, is het wel een goede manier om blijvend succes te bereiken. Immers, mensen krijgen handreikingen die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden bij het voorkomen van financiële problemen.

Jaargang: 6 • Nr 256• Wk 25

Gratis proeflessen fijnschilderen

ENSCHEDE - Ontdek uw talent, iedereen kan leren schilderen. Overtuig u zelf door een gratis proefles realistisch fijnschilderen bij te wonen.

Voorafgaand aan de opleiding die in september weer van start gaat, organiseert Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst een aantal proeflessen. Deze proeflessen zijn bedoeld om u kennis te laten maken met realistisch fijnschilderen. Tijdens de proefles schildert u een stilleven in olieverf, die u na afloop mee naar huis kunt nemen. Verder ontvangt u alle informatie over de opleiding.
De proefles is gratis, de kosten voor de materialen bedragen tien euro. De data zijn: Do. 27 juni 18.30 uur, Vr. 28 juni 09.30 uur, Vr. 28 juni 13.30 uur, Za. 29 juni 09.30 uur, Za. 29 juni 13.30 uur, Do. 12 sept. 18.30 uur, Vr. 13 sept. 09.30 uur, Vr. 13 sept. 13.30 uur, Za. 14 sept. 09.30 uur, Za. 14 sept. 13.30 uur De proeflessen duren ca. 2,5 uur. U kunt zich voor één van deze workshops telefonisch of per mail aanmelden. Tel: 085-130 27 57. Mail: info@fijnschilderen.nl. Adres: Marsstede 20, Enschede.
Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst is met ruim zevenhonderd leerlingen en een team van twintig vakkundige docenten de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende schilderacademie. Naast het creëren van fraaie werken ligt het accent vooral op de ambachtelijke kant met de bijbehorende technieken. Het doel van de academie is om de klassieke schilderkunst voor een brede groep mensen toegankelijk te maken. Uit het hele land komen cursisten, jong en oud, met of zonder ervaring, de lessen bijwonen, die op een inspirerende en klassikale wijze in kleine groepen worden gegeven. De academie waarvan de hoofdvestiging in Deventer, heeft een zestal vestigingen in het land.

Nominatieronde voor Beste Buur Bokaal

WIERDEN - De woningcorporaties van Wierden, Almelo en acht andere Twentse gemeenten doen ook dit jaar weer mee met de Beste Buur Bokaal. Sinds maandag is het mogelijk om buurtgenoten te nomineren voor deze prijs.

De Beste Buur Bokaal is opgezet om goed noaberschap in de brede zin te promoten. In iedere buurt zijn wel verdienstelijke buurtbewoners te vinden die zeker in het zonnetje gezet moeten worden. Het uitreiken van de Beste Buur Bokaal is een initiatief van de lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten.


Fijn wonen
De jaarlijkse actie is ontstaan vanuit de gedachte dat een sociale en veilige buurt belangrijk is om diverse redenen. Zeker nu mensen langer zelfstandig thuis wonen is het belangrijk dat er een positief leefklimaat is met voldoende ondersteuning. Dit helpt tegen vereenzaming.


Nomineren
Het is tot en met 1 augustus mogelijk om een buurtgenoot te nomineren voor de Beste Buur Bokaal. Alle inwoners van de deelnemende gemeenten Almelo, Wierden, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Twenterand kunnen een buurtbewoner nomineren. Dit kan dan via www.bestebuurbokaal.nl. Geef ook een motivatie, waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij de keuze straks is een aansprekende motivatie belangrijk voor de jury. Onderbouw vooral waarom u vindt dat uw buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Maak ook gebruik van voorbeelden; zo krijgt de jury een goed inzicht in uw buurtgenoot.


Prijsuitreiking
De Beste Buur Bokaal zal dit jaar uitgereikt worden op 29 september; de jaarlijkse Burendag in de tien deelnemende gemeenten. De winnaar ontvangt een bokaal en een passende prijs.

Column

Verdumpert

Ierland is een prachtig land. Nit umdat ze doar apart hoge Alpen hebt. Nog minder um zunoavergöttene stranden. (Palmbeume hebt ze der dan wier wal). Ierland is vuural mooi um et volk wat der wont. Meestal plezerig, altied vreandelik en ze kwaakt oe de oren van n kop. A'j ze verstoat.

Et gros kump doar ieder vrie ogenblik bie mekoar in pubs. Op vrie- of zoaterdagoavend trekt ze der nen gitaar, ne fluite, uilleann-piepen of nen bodhrán bie op 'n skoot en maakt ze craic (skik) vuur tiene. Gewoon met nen koppel möage. Of met wildvrömden dee as der toovallig bie komt zitten. Diploma's hoovt ze der ook nit vuur te hebben. Ken iej twee akkoorden? Spöl op! Wat gef et as et een betjen vals is? Nums is perfekt. A'j mer skik hebt. Hop! Sláinte!

Samen heuren. Doar geet et oetendelik umme. Is nog bewezen ook. Leu dee as samen zingt (of anders muziek maakt) kriegt een geveul van bie mekoar heuren. Dat is dan ook et vuurnaamste doel dervan. Nit um de blits te maken dat iej et zovölste gelikte riedelken könt. Gewoon eaven de dagelikse kroam achter oe loaten en skik hebben met mekoar. Zo as Lohues al zung: "Gereformeerd, Communist, Rooms Katholiek, we hebben allemaol baat bij muziek."

Mer Nederland is noar Amerikaans model ebrand op wier de volgende supersteare. Idols, Holland's Got Talent, The Voice of Holland, de ene talentenjacht is nog nit umme of iej könt oe alwier inskrieven vuur 'n volgenden. Iedere muzikale egenheid wat nit in et Hilversumse plaatjen past, wörd vuur volk en vaderland te kakken ezat. Vernem iej nooit wier. De winners trouwens ook nit, want noa de show zint de programmamakers ze nit mear neudig um kiekciefers te trekken. En oet zikzelf redt dee et ook nooit helemoal. Gin wonder ook: Nederlandse artiesten dee as in keukelig Engels vuur andere Nederlanders zingt. Iej vernemt det ze oe bie 'n bok doot. Te glad estrekken, vuur ekauwd, autotune ftw. Nit herinnerensweard. Next!

Doarnöast löp alleman verdan met nen klookfoon in de anslag. Vuur'j et weet stoa'j op Dumpert. En dus dörft den duursnee Nederlander nauweliks nog in et wild te zingen, fluiten, spöllen of überhaupt vuur ne groep te stoan. Zunde. Want doar wörd de wearld juust meuier van. Wiej hebt allemoal wal wat biezeunders. Ik heuge mie nog Vosman de skoolmeister. Den gung iederen morgen op et fietsken hen woarken. Zinne kleine fluitverskes galmden duur de stille stroate, op et ritme van zin krakende zadel en zinne rättelkettene. Den had gin speciaal zangfietspad neudig. Zinnen dag begun good. Den van mie ook.

Prijs voor 1Twente

ALMELO - Het noodlijdende samenwerkingsverband van lokale omroepen 1Twente mocht afgelopen week een mooie prijs in ontvangst nemen. De omroep werd namelijk door de NLPO uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2019.

1Twente is een samenwerkingsverband tussen de lokale omroepen van Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Haaksbergen. In totaal waren acht omroepen dit jaar genomineerd voor de prijs, een initiatief van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Volgens de jury is 1Twente de beste omroep omdat ze uitblinken op het gebied van journalistiek, opvallen met maatschappelijk relevante thema's en originele invalshoeken. En oog hebben voor innovatie, nieuwe platforms en creatieve content. De omroep werkte onder meer samen met TC Tubantia om Enschedeërs meer te interesseren in lokale politiek in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De omroep staat wel voor financiële uitdagingen, zo hikt de omroep al enkele maanden tegen een faillissement aan. De hoop is op extra geld van het Rijk en/of gemeentelijke steun.

Gratis asbestscans

TWENTE - De Provincie Overijssel biedt gratis asbestscans aan voor eigenaren van panden waar veel kinderen of jongeren komen.

De sanering van asbesthoudende daken is een hoge prioriteit voor de Provincie Overijssel, ook nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is. Deze panden vormen namelijk wel in theorie een risico voor de volksgezondheid. Daarom stelt de Provincie Overijssel geld beschikbaar om honderd asbest-inventarisaties uit te laten voeren. Het gaat dan om gebouwen waar vaak kinderen en jongeren zijn; scholen, sportaccommodaties, manges of andere club- en verenigingsgebouwen. Zowel particuliere eigenaren, verenigingen en clubs komen in aanmerking. Met de gratis scan moet duidelijk worden of er asbest aanwezig is, waarna men eventueel kan besluiten om te saneren.


Risico
Asbest mag al sinds de jaren '90 niet meer gebruikt worden, maar er is nog wel veel oud asbest aanwezig in panden. In principe zijn de risico's voor de gezondheid niet groot. Maar bij bijvoorbeeld aftakeling van een pand of bij branden kunnen wel asbestvezels vrij komen. Inademing kan leiden tot ernstige en dodelijke aandoeningen. Het beschermen van de jongste doelgroepen is dan ook van belang. Meer informatie is te vinden op: www.overijssel.nl/thema's/asbest-dak

Maakt oe nit drok; alns wa'j hebt is al oonderweg noar 'n aander!

Maandag 24 juni 10:00 uur

Een zeer geslaagde Plusavond

ALMELO - Op school doe je meer dan alleen vakken volgen. Dat is precies wat tientallen leerlingen van Canisius Almelo onlangs aan ouders, medeleerlingen en andere belangstellenden lieten zien.

Luuk en Louise uit klas 3 liepen het afgelopen schooljaar een maatschappelijke stage bij respectievelijk een zorginstelling en een kunstschool. Amber (3 vwo) volgde een cursus EHBO en de eersteklassers Noek, Noa en Fiep gaven zich op voor de Canisius Volleybalschool. Daarnaast spendeerden Mart en Sander uit 5 havo uren aan een werkstuk over Aerodynamica in de Formule waarbij ze hun eigen windtunnel bouwden. De leerlingen lieten zien met welke extra activiteiten (plusactiviteiten) zij het afgelopen schooljaar bezig zijn geweest. Dat gebeurde tijdens de eerste grote en drukbezochte Plusavond op de school: een avond die in onder meer in het leven is geroepen om leerlingen die plusactiviteiten doen in de etalage te zetten. Teamleider Mayke Clement: "En natuurlijk willen we op deze manier andere leerlingen - die nog geen extra activiteiten doen - enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan."

Plusdocument
Op Canisius krijgen geslaagde leerlingen naast hun diploma een zogenaamd plusdocument mee. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Clément: "Leerlingen doen op school méér dan alleen vakken volgen. Een plusdocument maakt dat zichtbaar; het is een mooie aanvulling op je diploma en bovendien kunnen ook vervolgopleidingen hierin zien hoe je je hebt ontwikkeld."

Uitreiking awards
De feestelijke avond werd afgesloten met de uitreiking van de felbegeerde Canisius Awards: een prijs voor leerlingen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. De volgende leerlingen ontvingen de Canisius Award 2019: Floris-Tijmen, Sabrina, Thomas, Tim en Tom.

Einde aan Duitse tolplannen

TWENTE - Dinsdag kwam dan eindelijk het verlossende woord van het Europese Hof van Justitie: Duitsland mag niet zomaar een tol gaan heffen die alleen buitenlandse automobilisten treft. Het Hof oordeelde dat een soortgelijke insteek discriminerend is.

In Twente is met blijdschap gereageerd op de gerechtelijke uitspraak. De bekroning van een jarenlange strijd; de diverse Twentse burgemeesters voerden de afgelopen jaren vaak actie in zowel Nederland als Duitsland tegen de plannen. De Nederlandse en Oostenrijkse overheden maakten uiteindelijk een rechtsgang naar het Europese Hof van Justitie om duidelijkheid te krijgen.


De opzet
De Duitse tolplannen zouden aanvankelijk als opzet krijgen dat iedereen een vignet zou moeten kopen voor het reizen op specifieke grotere Duitse wegen. Maar, en hier ontstond de discriminatie volgens het Hof, Duitse automobilisten zouden dit weer terug krijgen door middel van een lagere wegenbelasting. Het zou dan effectief een discriminerende maatregel zijn, omdat dit alleen buitenlandse automobilisten treft.


Grote gevolgen
De Duitse overheid onderbouwde de tolplannen met het gegeven dat buitenlandse auito's en vrachtwagens gebruik maken van de wegen en zo de onderhoudskosten omhoog drijven, terwijl ze niet betalen via de wegenbelasting. Dit ging voor het gemak wél voorbij aan het argument dat een land zonder tolwegen aantrekkelijker is voor recreatie, toerisme en handel. Het is echter wel de vraag of met de gerechtelijke uitspraak de regeling helemaal van de baan is of in een andere vorm alsnog terugkomt. De Duitse overheid zou immers kunnen beslissen om ook Duitsers mee te laten betalen in de tol, hoewel dit weer politiek gevoelig zal liggen in Duitsland zelf.

Ontmoetingen bij Meet & Eat

sdr

ALMELO - Stichting Present Almelo hield afgelopen vrijdagavond 14 juni weer een geslaagde editie van Meet and Eat. Er deden tien gezinnen mee en een groep collega's van woningcorporatie Beter Wonen. Te gast waren 45 vluchtelingen en statushouders uit Syrië, Eritrea, Irak, Iran, Afghanistan, Turkije, Uganda, Guinee en Gambia. Er ontstonden mooie ontmoetingen en bijzondere gesprekken.

Een gezin toerde met de gasten in een fraaie oldtimer door Twente, terwijl een ander gezin besloot de vluchtelingen mee te nemen naar een restaurant. Anderen zaten lekker thuis aan de eettafel of in de tuin. De grootste groep vluchtelingen, dertien van allerlei nationaliteiten, schoof vrijdagavond aan voor een barbecue bij de groep collega's van woningcorporatie Beter Wonen. Ondanks de taalbarrière en cultuurverschillen was dat 'een topavond om nooit te vergeten', aldus de contactpersoon. Een voorbeeld voor andere activiteiten dus.


Wat is Meet & Eat?
Almelose burgers ontvangen vluchtelingen aan tafel en eten samen. Een gezellige en laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen. Je kunt gastgezin zijn met je gezin, als vriendengroep, collega's of met je kerk of vereniging. Bij de aanmelding geef je aan hoeveel gasten je wilt of kunt ontvangen en of je overige wensen hebt. Present Almelo probeert dan een zo goed mogelijke match te maken en voorziet je vooraf van alle benodigde informatie. De ervaring leert dat er zo heel veel leuke contacten ontstaan en nieuwe inzichten in elkaars cultuur. Het is dan ook voor de vluchtelingen een mooi stukje integratie in de praktijk.


Doe mee
Wie ook zo'n gedenkwaardige ervaring wil hebben, kan zich nu al aanmelden voor de volgende Meet and Eat. Deze is op zaterdagavond 9 november. Voor meer informatie kunt u kijken op https://stichtingpresent.nl/almelo/meet-eat/

Wees alert op cybercriminaliteit

ALMELO - Criminaliteit kent vele vormen; van inbraken tot fietsdiefstal en uiteraard babbeltrucs. Gelukkig zijn de meeste mensen relatief alert op de meeste vormen van criminaliteit. Maar op internet is de waakzaamheid vaak wat minder.

Jaarlijks worden tienduizenden mensen slachtoffer van een vorm van online criminaliteit. Ook hier worden criminelen steeds slimmer, waardoor het belangrijk is om wel een beetje bij te blijven. Cybercriminaliteit is heel divers, zoals oplichting op Marktplaats, maar ook bijvoorbeeld het 'phishing' naar persoonlijke gegevens of je voordoen als een specifieke organisatie komen vaak voor. Zo waren de afgelopen tijd ook weer vaker mails van het Centraal Justitieel Incasso Bureau in omloop met nep-bekeuringen. Dit terwijl het CJIB helemaal nóóit mails stuurt over boetes, laat staan met aanmaningen.


Zelftest
De Veiligheidsregio Twente spoort mensen aan om een online test te doen over het herkennen van veel vormen van cybercriminaliteit via alertonline.nl

Museum de Fundatie

ALMELO - Museum de Fundatie is tot en met 25 augustus te gast in Kunsthal Hof 88.

Bij deze expositie zijn bijzondere werken te zien uit het museum van de kunstenaars Kees Verweij, Janpeter Mullwijk, Groenewoud/Buij, Reinoud Oudshoorn en Leo Scholte ter Horst. De expositie is bewonderen bij Kunsthal Hof 88, aan het Elisabethhof 6 in Almelo. Hof 88 is iedere dinsdag tot en met zondag geopend tussen 13.30 uur en 17.00 uur. De toegang tot deze expositie is gratis. Meer informatie over het museum is te vinden op www.museumdefundatie.nl/nl/de-fundatie-te-gast

Samenloop Voor Hoop

ALMELO - De Samenloop Voor Hoop wordt georganiseerd op 22 en 23 juni. Tijdens dit evenement kan iedereen, die iets wil doen tegen kanker, deelnemen aan een 24-uurs durige wandelestafette.

Op deze twee bijzondere dagen zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers. Samenloop Voor Hoop wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. Dit evenement vindt plaats op het terrein van AVC Heracles Almelo aan de Sportlaan 1. Naast het programma vol met entertainment, zijn er ook diverse foodtrucks op het terrein aanwezig. Fader Music uit Almelo zorgt voor het licht, geluid en het overdekte podium. Daarnaast zullen er diverse bands, artiesten en DJ's optreden. Meer informatie is te vinden op www.samenloopvoorhoop.nl/almelo

Audities JeugdKunstAcademie

ALMELO - De audities voor de JeugdKunstAcademie van Kaliber Kunstenschool worden gehouden op donderdag 27 juni.

Kinderen tussen de 8 en 18 jaar die van kunst houden, kunnen een jaarcursus volgen op de JeugdKunstAcademie. Een jaarcursus bestaat uit zes modules van vijf lessen. De winnaar van de beste auditie wint een korting van maar liefst €100,- op het cursusgeld en ontvangt een mooie bokaal. Dus, ben jij supercreatief en wil je graag deelnemen aan deze spannende auditie? Wacht dan niet langer en geef je direct op: www.kaliberkunstenschool.nl/talentenklas-jka. De auditie vindt plaats op 27 juni om 18.30 uur bij Kaliber Kunstenschool, aan het Elisabethhof 2 in Almelo.

Fietsen en wandelen langs kastelen in het Reggegebied

WIERDEN - Met een boek in de hand wandelen of fietsen door de paradijsjes in het Twentse land. Geweldig om je te verdiepen in de lokale geschiedenis en om je ter plekke een voorstelling te maken hoe het er vroeger uit heeft gezien. Wat zich daar heeft afgespeeld, precies op die plek in het Twentse Land. Lijkt dit je wat? Dan is het boek 'Van Westerflier tot Grimberg' echt een aanrader.

Sinds begin juni ligt het boek, geschreven door Ester Smit en Dinand Webbink, in de plaatselijke boekhandels. Vol met spannende, romantische en levendige verhalen over de geschiedenis van de vele kastelen en landhuizen langs het zuidelijke deel van de Regge, te beginnen in Diepenheim om via Goor, Markelo en Enter in Rijssen uit te komen.


Goede ontvangst
In 2012 verscheen 'Van Eversberg tot Eerde, op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge'. De goede ontvangst van dit boek inspireerde de auteurs tot het schrijven van een vervolg. "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis. En over de grote hoeveelheid havezaten in deze omgeving heb ik me altijd het hoofd gebroken. Is het toeval? Wat is de rol van de Regge? Dat moet dan vast iets bijzonders zijn. Niet dus… Waarom er wel zoveel bijzondere panden langs het nietige riviertje staan, wordt uitgebreid behandeld in het boek.


Havezate
Een havezate is een versterkt huis (burcht). Oorspronkelijk was het een benaming voor een grote boerderij met land. In de 17e eeuw was de havezate een riddermatig goed. Het bezit hiervan was een voorwaarde voor lidmaatschap van een ridderschap. De eigenaren waren van adel en hadden erg veel invloed op de lokale samenleving. Rijk zijn in die tijd betekende veel voordelen, niet alleen veel geld en macht maar ook grote stukken grond. De gewone bevolking mocht op het land van de adel werken. Die mensen leefden dus eigenlijk op de grond van de adel. Na 1800 kwamen er veel niet-adellijke mensen in het bezit van een kasteel. Helaas is van veel van de beschreven huizen langs de Regge weinig meer over dan een ruïne of het restant van een gracht. Maar in Rijssen en Goor is nog een enkele havezate bewaard gebleven. Denk daarbij aan de Oosterhof en Hekeren. Kijk je naar Diepenheim, dan zie je dat daar nog heel te bezichtigen is: Westerflier, Warmelo, huis Diepenheim, het Nijenhuis, Weldam en Wegdam.


Mooi materiaal
In het boek staan prachtige foto's, maar ook (origineel) kaartmateriaal en beschrijvingen van de locaties van alle havezaten. Het inspireert je 100% zeker tot het bezoeken van bestaande kastelen en tot het zelf op zoek gaan naar havezaten die geheel of grotendeels van de aardbodem verdwenen zijn.


Te koop
De prijs van het boek is € 14,50. Het is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels.
ISBN 978-90-76272-39-9
Meer info: www.boaken.nl

Voorjaarsconcert in Nijverdal

Foto: © STUDIO 81 Photography

NIJVERDAL - Het Rijssens Mannenkoor, onder leiding van dirigent Jaap Kramer, geeft op vrijdag 5 juli een voorjaarsconcert in de Rooms Katholieke kerk te Nijverdal. Verder werken Jan Lenselink, vleugel, Marjolein de Wit, fluit en Karin Hertsenberg, sopraan mee aan dit voorjaarsconcert.

Recent heeft Het Rijssens Mannenkoor optredens verzorgd in Tiel en Straatsburg in de schitterende Notre Dame van deze stad. Dit laatste concert was op uitnodiging van CDA-parlementariër Mw. Annie Schreier-Pierik, tevens beschermvrouwe van het koor. Voor een groot internationaal publiek met veel Europarlementariërs werd een prachtig concert gegeven, wat beloond werd met een staande ovatie van het dolenthousiaste publiek. Het concert in Nijverdal is het laatste concert voor de zomervakantie. Na de vakantie staan er concerten gepland in onder andere Urk, Bolsward, Doesburg en Eemsmond. Gemiddeld geeft het koor ongeveer 10 concerten per jaar. Een duidelijk eigen geluid van musicals, klassieke en geestelijke muziek, maakt dat het koor zich bij de concerten mag verheugen op een grote publieke belangstelling. Dirigent Jaap Kramer weet zijn koor door zijn bezielende leiding elke keer weer opnieuw te stimuleren tot bijzondere prestaties.

Extra dimensie
Jan Lenselink, Marjolein de Wit en Karin Hertsenberger zullen optreden als solisten. Lenselink staat alom bekend om zijn virtuoze spel, dat het concert een extra dimensie geeft. Marjolein de Wit is een bekende fluitist, die zowel nationaal als internationaal veel concerten geeft. Ook is zij regelmatig te zien in diverse muziekprogramma's op televisie. Daarnaast zal ook sopraan Karin Hertsenberger haar medewerking verlenen. De Oldenzaalse sopraan is in deze regio geen onbekende. Zij is een veel gevraagde solist voor musicals, opera's, operettes, maar ook mannenkoren. In 2018 heeft zij voor het eerst haar medewerking verleend aan een concert van het Rijssens Mannenkoor; deze samenwerking krijgt dus in Nijverdal een vervolg. Reden genoeg voor de muziekliefhebbers om dit concert niet te willen missen.

Meer informatie
De deuren van de kerk zullen op 5 juli om 19.30 uur open gaan, waarna het concert om 20.00 uur begint. Kaarten voor dit concert kosten €10,- en zijn te verkrijgen aan de kassa van de kerk. De voorverkoopadressen zijn: The Readshop, Haarstraat 44 in Rijssen, telefoon: 0548-366687 en Bruna, Henri Dunantplein 4 in Nijverdal; telefoon: 0548-615000. Ook kunt u de kaarten online bestellen via www.rijssensmannenkoor.nl

53e Almelose Ruiterdagen

ALMELO - Vanaf 27 juni zullen weer zo'n 2250 pony en paardenruiters Almelo gaan bevolken om op het Twents Hippisch Centrum deel te nemen aan de 53e editie van de Almelose Ruiterdagen. Tien dagen lang topsport voor de 'gewone man/vrouw', want iedereen kan in Almelo meedoen en de toegang tot de Ruiterdagen is altijd gratis!

Ook dit jaar komen er weer deelnemers aan de start die net zijn begonnen met de sport maar ook de kersverse wereldkampioen dressuur Frank Hosmar zal weer starten. Alle rubrieken van beginner (B) tot zeer zwaar (ZZ) zijn goed vertegenwoordigd en zeker met de pony's is het programma overvol.
Natuurlijk zijn er dit jaar weer veel vernieuwingen doorgevoerd zoals een groot nieuw LED scherm, een nieuw ringmeesterhuisje en een volledig gerenoveerde all weatherbodem, maar het accent ligt dit jaar vooral op de gemoedelijkheid en gezelligheid voor al onze bezoekers en deelnemers.
Wij willen ook de Almeloërs laten meegenieten op ons en van evenement. Daarom hebben wij meerdere momenten waarop het randprogramma een uitnodiging is naar de inwoners van Almelo en omgeving. Met name voor de jongeren is er op zaterdag 29 juni vanaf 20.30 uur de playbackshow met aansluitend disco en een optreden van onze eigen zingende vrachtwagenchauffeur Johnny Bolk. Voor de zondag 30 juni geven wij gratis 'VIP' uitnodigingen weg. U zit dan eerste rang in onze Ferz Café ofwel onze VIP lounge waar u, direct aan de springring, kunt genieten van het defilé van de koetsentocht (die eerst met zo'n 20 koetsen door Almelo rijden) en daarnaast van de ponytrial welke gaat over 21 natuurhindernissen. Mocht u zo'n VIP uitnodiging willen bemachtigen stuur dan een mailtje naar pr@almelose-ruiterdagen.nl en er wordt voor gezorgd (er zijn nog enkele kaarten voorradig).
Op donderdag 4 juli houden wij 's avonds het open Almelose kampioenschap ringsteken voor zowel prominenten als verenigingen. Een ware happening voor iedereen die houdt van een beetje spanning en vertier. Een dag later, 5 juli, tijdens leuke spring- en dressuurwedstrijden houden wij onze eerste VRIMIBO ofwel vrijdagmiddagborrel. Ook hier is de toegang volledig gratis en wij zullen zorgen voor een welkomstdrankje en een lekker hapje tussendoor. Deze borrel gaat over in een spectaculair programma waarbij er een competitie is tussen enerzijds een ruiter te paard en anderzijds een held die op een mechanische stier plaats neemt. De avond eindigt met een spetterend ruiterbal verzorgd door showband Broadway. Op zaterdag 6 juli mag u zeker de kür op muziek bij kunstlicht niet missen. Deze wordt voorafgegaan door de Grote Prijs van Almelo springen, maar de kür is toch altijd één van de hoogtepunten van de Ruiterdagen. 8 deelnemers zullen gaan strijden om het felbegeerde leren dressuurzadel met een winkelwaarde van meer dan € 3000,- in een muzikale hippische show die echt de moeite waard is. De Ruiterdagen eindigen traditiegetrouw met de Bolk Transport Trial op zondag 7 juli vanaf ongeveer 14.30 uur, de dag waarop ook alle andere finales worden verreden. De Trial is een uniek parcours (zijn er maar twee in Nederland) waar wordt gesprongen over wallen, heuvels en natuurhindernissen; een waar spektakel stuk.

Voor een uitgebreid programma kijk op onze website www.almelose-ruiterdagen.nl en kom anders gerust een kijkje nemen. Dagelijks is er vanaf 8.30 tot 23.00 uur genoeg te beleven. Komt u met de auto houdt dan P3 aan voor het parkeren maar er is ook een grote fietsenstalling bij de ingang van de Bosrand.

Vrije School heeft het groenste idee

ALMELO - Op woensdag 12 juni heeft Eugène van Mierlo, wethouder duurzaamheid, een cheque van € 2.000,- uitgereikt aan de leerlingen van de Vrije School. In het winnende plan benadrukken leerkracht Grietje Harteveld en natuurvader Merijn Knippers dat er op de Vrije School al veel aandacht is voor mens en natuur. "We zijn een groene school die nog groener wil worden en daarvoor willen we een waterpomp aanleggen en de watervoorziening in de moestuin verbeteren," aldus Grietje Harteveld. Met de voucher van het Groenste Idee kunnen ze dit plan realiseren.

Op het schoolplein van de Vrije School sprak de wethouder lovende woorden over het winnende 'groene idee'. "Jullie zijn hier heel bewust bezig met de waarde van groen en duurzaamheid. En ik hoop dat jullie met dit prachtige plan andere scholen inspireren om het schoolplein te vergroenen." Naast twee schoolpleinen heeft de Vrije School een moestuin, de kinderen maken daar kennis met zaaien, verzorgen en oogsten van groente. "Zowel de pleinen als de moestuin zijn voorzien van bomen, struiken en planten. Zand is ruim voor handen, maar juist de combinatie van water en zand is wenselijk voor de ontwikkeling van plant en kind. Zo kwamen we op het idee van de waterpomp," vertelt Merijn Knippers.

Unaniem
De jury van het Groenste Idee van Almelo heeft unaniem gekozen voor het plan van de Vrije School Almelo. "We waren verrast door de uitgewerkte modellen, de school is duidelijk begaan met 'groen' en integreert dit in het onderwijs. En wat ons zeer aansprak was dat de kinderen actief betrokken worden bij het natuuronderwijs," aldus juryvoorzitter Eric van Veluwen. Naast de Vrije School waren Jenaplanschool de Zegge en het Zone.college genomineerd voor het Groenste Idee van Almelo.
Het Zone.college had een plan gemaakt om innovatief en actief aan de slag te gaan in Doepark de Hagen. Ze wilden daar een habitatonderzoek doen en kijken hoe en op welke wijze ze de biodiversiteit in het park zouden kunnen verhogen. En het plan van de Zegge was gemaakt door de leerlingen, ze hadden een ontwerp gemaakt van hun 'groene' schoolplein met een verticale moestuin, een klim- en klauterbult, een constructiehoek en een zitkuil.

Groenste Idee
De wedstrijd het Groenste Idee van Almelo is uitgeschreven in het kader van het urbact procure project Urban Farming/Stadslandbouw. Als blijvend aandenken aan deze wedstrijd heeft de wethouder samen met de leerlingen een perenboom gepland aan de rand van het schoolplein. En hij heeft beloofd dat hij langs komt als de waterpomp is aangelegd.

FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen in vakantie

TWENTE - FC Twente start in de zomervakantie met Soccer Camps en Keeperskampen voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 15 jaar.

In juli vinden er FC Twente Soccer Camps plaats op de sportcomplexen van v.v. Rigtersbleek in Enschede (15 t/m 17 juli), ATC '65 in Hengelo (16 t/m 18 juli) en TVC '28 in Tubbergen (18 t/m 20 juli). In augustus organiseert de Enschedese profclub een FC Twente Soccer Camp bij R.K.S.V. Vogido in Enschede (19 t/m 21 augustus) en SDC '12 in Denekamp (21 t/m 23 augustus). Tijdens de Soccer Camps bij v.v. Rigtersbleek en SDC '12 vinden er tegelijkertijd FC Twente Keeperskampen plaats. Alle trainingen van de driedaagse Soccer Camps en Keeperskampen zijn dagelijks van 09:00 tot 15.00 uur. Voetbalplezier en voetbalbeleving vormen de belangrijkste uitgangspunten van de FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen, die onder leiding staan van gekwalificeerde trainers. Eén dagdeel staat geheel in het teken van een 'real life' variant van de FC Twente Skill Games en daarnaast is er een afwisselend veldprogramma met spel-, techniek-, afwerk-, en partijvormen. Na afloop mogen alle deelnemende jongens en meisjes hun eigen FC Twente Soccer Camps-tenue houden en ontvangen ze een certificaat als blijvende herinnering aan drie dagen vol voetbalplezier. Bovendien krijgen ze twee wedstrijdkaarten voor een thuiswedstrijd van FC Twente.


Aanmelding
Inschrijven voor de FC Twente Soccer Camps en Keeperskampen kan via www.fctwente.nl/soccercamps.

Informatieavond VHG-Brancheopleiding Hovenier

ALMELO - Werkt u in de branche Hoveniers en Groenvoorzieners en wilt u een branchediploma halen? Of wilt u zich omscholen tot hovenier? Kom dan naar de informatieavond over het aanbod VHG-Brancheopleidingen Hovenier, die Groeipunt in samenwerking met Zone.college organiseert

De VHG-Brancheopleidingen worden in de avonduren gegeven en richten zich speciaal op werkenden in de sector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken. Omdat de opleidingen in de avonduren en op zaterdagen worden gegeven is dit uitstekend te combineren met een fulltime baan, ook buiten de groensector. Als toelatingseis geldt dat u minimaal 18 jaar bent.
De opleidingen bestaan uit vak theorie en praktijk. De opleiding wordt jaarlijks afgesloten met een landelijk erkend examen onder toezicht van de Stichting Onderwijs Groenvoorziening, onderdeel van de VHG (Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners). Deze Brancheopleidingen kunnen ook in-company uitgevoerd worden als maatwerk voor bedrijven, instellingen en organisaties. De inhoud wordt dan afgestemd op de deelnemers en hun werksituatie.

Op 27 juni tussen 19.30 en 21.00 uur wordt de informatieavond gehouden bij het Zone.college aan de Bornerbroeksestraat 348 in Almelo. Kijk op www.groeipunt.nl voor gedetailleerde informatie over opleidingsduur en -inhoud of bel naar 088-2620703.

Een pvc vloer, maar wel veilig

ALMELO - Veel mensen weten het niet maar in pvc vloeren zitten schadelijke stoffen. Er zitten onder andere stoffen in die in 2007 al door het Europees Parlement zijn verboden voor kinderspeelgoed.

Tijdens de levensduur van de vloer zullen chemische stoffen uitdampen en in de lucht komen. Deze chemische stoffen kunnen ook aan huisstof kleven. Wat je vervolgens kunt inademen of inslikken. Kleine kinderen zijn hier extra gevoelig voor krijgen deze chemische stoffen soms ook binnen door hand-mond contact en via de huid door intensief contact met de vloer, bijvoorbeeld wanneer ze beginnen met kruipen.

Veiligste pvc vloer
Reinhard Krause (76) nam in 2010 het besluit om de beste en veiligste pvc vloer van Duitsland te gaan maken. Zijn missie is geslaagd want ruim 8 jaar later worden zijn IPC vloeren omarmt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en sinds kort zijn de IPC vloeren ook in Nederland verkrijgbaar.
IPC is van origine een houten vloerendistributeur en samen met zijn zoon en twee dochters is Reinhard ondanks zijn leeftijd nog dagelijks met veel plezier op het bedrijf aan het werk. Het idee om ook pvc vloeren te gaan leveren kwam van zijn kinderen. Zij zagen op tijd in dat de pvc vloer in de toekomst als de ideale vloer zou worden gezien. Om de toekomst van hun bedrijf veilig te stellen vonden ze pvc vloeren een goede keuze maar er was een probleem... Pvc vloeren bevatten schadelijke en kankerverwekkende stoffen en dat kan Reinhard niet verkopen!
Toen Reinhard zich ging verdiepen in de wereld van pvc vloeren kwam hij tot de ontdekking dat er in Europa jaarlijks tientallen miljoenen vierkante meters aan pvc vloeren met schadelijk weekmakers (Ftalaten) worden geïmporteerd en uiteindelijk worden gelegd bij argeloze burgers. Reinhard vond dit een zeer kwalijke zaak en hij heeft een team van specialisten bij elkaar gebracht om te bespreken en te onderzoeken of het mogelijk is om een pvc vloer te ontwikkelen die niet schadelijk is voor de mens, en dat is gelukt.

Certificering
Zijn vloeren zijn de concurrentie ver voor en hebben op alle vlakken de beste cijfers. Om dat de consument aan te tonen en duidelijk te maken dat het niet om een 'verkooppraatje' gaat heeft hij al zijn vloeren door de belangrijkste Europese instanties laten testen en certificeren. Ook hebben zijn vloeren de allerhoogste certificering van Tüv behaald, de PROFICERT PREMIUM.

Informatie
Via de website www.ipcvloeren.nl kunt u vragen naar een dealer bij u in de buurt of gratis het IPC inspiratiemagazine aanvragen.

Zilver en brons voor Judo Promotion Twente op NK

ALMELO - In de Jan Massinkhal in Nijmegen kwamen afgelopen weekend de judoka's van Judo Promotion Twente en Stichting Judosport Oost in actie. Zij stegen boven zichzelf uit, met nette resultaten: een zilveren en bronzen medaille.

De dag begon met de teams tot 12 jaar. Het meisjesteam tot 12 jaar heeft als 'Beast from the East' Noura Hamad, Giulia Melisie, Tara Pot, Veerle Groot Wassink, Hanneke Plaggemars, Rana Gök, Elisa Melisie, Guusje Bekhuis en Roos Tillema. De dames komen net tekort: ze verliezen met 4-1 van Topjudo Amsterdam en van Judoclub Hercules (Limburg) met 3-2. Het jongensteam tot 12 jaar met als 'Beast from the East' Ruben Vaanderlng, Haotian Lei, Noud Karperien, Mees Franssens, Rens Loohuis, Storm Haveman, Vince Nijmeijer, Jordy Boer, Floris Swerink en Nigel Ankone. Ze treffen het niet met de loting: de eerste partij wordt verloren met 3-2 van Van Buel Sport (Zuid-Nederland). Dit team wordt later kampioen. In de herkansing treffen ze het combinatieteam Kings/Tan Ren Jitsu (Noord Nederland). Ook deze partij wordt met 3-2 verloren. Dit team eindigt later op de 3e plek.


Middagprogramma
's Middags kwamen de teams tot 15 jaar in actie. In het damesteam is Linda Hanstede de stabiele factor, samen met Jasmien Hamad, Noa Roesthuis, Puck van de Horst, Emi Zwak, Marith van Hierden, Linde Hanstede, Julia Dekker en Laura Bijker. Het damesteam tot 15 jaar start tegen de dames van Hercules (Limburg). Met 3-2 mogen de dames door naar de kwartfinale, waar hen het combinatieteam Essink/Haragei (Zuid-Nederland) wacht. Met 4-1 wordt dit team vrij eenvoudig uitgeschakeld, waarna ze het in de halve finale opnemen tegen Mahorokan/Slingerland (Zuid-Holland). Met 3-2 gaat deze wedstrijd en daarmee de finaleplek, verloren. In de kleine finale pakken zij brons. Bij de heren tot 15 jaar was het succes net iets beter. Het team van Jouke Snippe, Luuk Mannebeek, Yorben Peereboom, Hugo Hesselink, Luca Dikken, Ruben Wilbrink en Bryan Zijtveld pakte in de finale zilver in de strijd tegen het team van Mahorokan. De coaches zijn tevreden over de prestaties.

Mega seizoensuitverkoop

ENSCHEDE - Vanaf dinsdag 18 juni gaan alle producten in de verkoop met 75% korting op de oorspronkelijke prijs. Deze actie is alleen geldig in de Fanstore bij De Grolsch Veste en duurt tot en met dinsdag 25 juni. Wees er snel bij!

De Fanstore bij De Grolsch Veste wordt deze zomer opnieuw ingericht en krijgt de beschikking over een compleet ander assortiment. De Fanstore krijgt van woensdag 26 juni tot en met donderdag 4 juli een make-over en is tijdens deze dagen gesloten.


Nieuwe store
De vernieuwde Fanstore wordt op vrijdag 5 juli feestelijk geopend en vanaf die dag is het nieuwe thuisshirt en de thuis trainingskleding voor komend seizoen voor het eerst verkrijgbaar. In voorbereiding op bovenstaande is de online shop momenteel gesloten. Vanaf vrijdag 5 juli is de Online Shop weer bereikbaar zijn en is het ook weer mogelijk om online te bestellen.

Foto Expositie Studio15

ALMELO - De jeugd van de fotogroep van Studio15 heeft een expositie georganiseerd met eigengemaakt werk. Zij hebben de expositie zelf samengesteld en ingericht.

Iedere dinsdagavond komen jongeren tussen de 15 en 30 jaar bij elkaar om te leren fotograferen. Op de woensdagmiddag wordt er een middag georganiseerd voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar die interesse hebben in fotografie. Op deze twee dagen leren de jongeren alles over de basis van fotografie, die zij vervolgens toepassen achter de camera in de studio. De aanwezige jongerenwerkers en vrijwilligers ondersteunen deze jongeren en geven ze handige tips. De expositie is vrij toegankelijk voor het publiek en is te zien tot en met 30 juni aan de Kolthofsingel 15 in Almelo. Studio 15 is iedere dag geopend, met uitzondering van zaterdag. Kijk voor de openingstijden op: www.kaliberkunstenschool.nl/locatie/studio15

Summer Fit Festival

WIERDEN - Recratiepark Het Lageveld organiseert op zondag 30 juni het Summer Fit Festival. Het wordt een sportieve dag vol met energieke workouts, inspirerende lezingen, clinics, workshops en nog veel meer.

Het Lageveld wordt op zondag 30 juni omgetoverd tot een festivalterrein met maar liefst 11 verschillende area's. In de Chillzone krijgen bezoekers de mogelijkheid om te ontspannen met een hapje en drankje. Ben jij veel met je gezondheid bezig en heb je interesse in een sportieve dag? Kom dan tussen 11.00 uur en 21.00 uur naar het Summer Fit Festival, aan de Vriezenveenseweg 57. Kaarten zijn online te koop vanaf €25,00 op www.summerfitfestival.nl

Open Imkerijdagen

TWENTE - De landelijke Open Imkerijdagen worden gehouden op 13 en 14 juli. Ook veel Twentse imkers openen deze dagen hun deuren om het publiek kennis te laten maken met de bijen. Nederland telt zo'n 10.000 actieve imkers.

Het belang van de bijen voor onze menselijke voedselvoorziening moet niet onderschat worden; zij zorgen voor de bestuiving van een groot aantal gewassen die voor ons mensen van groot belang zijn. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kool, sla, peen en ui, maar ook peren, kersen, aardbeien, tomaten en nog veel meer. Wereldwijd zijn bijen betrokken bij de productie van 10 procent van ons voedsel.


Open dagen
Het goed beheer van bijenvolken is ook buiten de voedselvoorziening van belang. Zo dragen bijen ook bij aan de biodiversiteit in gemeenten, wat ook weer goed is voor de leefomgeving van andere nuttige insecten. De imkers vertellen u er graag over. Landelijk zijn er dit jaar ruim 230 locaties geopend, waaronder veel in Twente. Een overzicht is te vinden op: www.bijenhouders.nl

Zomerwijkweken

ALMELO - Van 15 juli tot en met 22 augustus worden in Almelo weer de Zomerwijkweken gehouden!

Deze weken is er van alles te beleven voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar. Avedan organiseert deze activiteiten zodat niemand zich hoeft te vervelen.


Aanmelden
Wie zich wil aanmelden of meer informatie wil kan terecht bij de medewerkers van Avedan in de wijk. Op de website www.avedan.nl staat meer informatie over de aanmelding. Tevens deelt Avedan flyers uit rond de zomervakantie.

Smullen uit eigen tuin

TWENTE - De eerste zomerse dagen zijn aanstaande en iedereen gaat weer naar buiten. Een favoriete buitenplek zou zomaar je eigen balkon of terras kunnen zijn. Niet alleen om de nodige zonuren te pakken, maar ook om uit je eigen tuin te kunnen eten. Klimfruit, zoals de naam al doet vermoeden, groeit omhoog, dus zelfs in de kleinste tuin of balkon, er is altijd wel een plekje om je fruitmand te vullen.

Onder het 'zacht' Klimfruit vallen verschillende soorten, de stekelloze braam (Rubus fruticosus), framboos (Rubus idaeus), druif (Vitis vinifera) en blauwe bes (Vaccinium corymbosum, ook bekend als bosbes).

Braam & framboos
Het perfecte fruit voor op terras of balkon. De anthocyanen, de kleurstoffen in bramen, beschermen je tegen UV-straling. Kan je met een geruster hart in de zon zitten. De framboos wordt vaak gezien als ideale snack, want frambozen zitten vol vezels. Zo blijft de bloedsuikerspiegel stabiel. De struik kan twee keer per jaar vruchten geven: in de zomer op 'oud hout' (de zomerframboos) en in de nazomer op de verse jonge uitlopers (de herfstframboos).

Druif & blauwe bes
Zit je graag in de tuin of op het balkon, maar houdt de hooikoorts je tegen? Druiven kunnen de klachten van een allergie verminderen. Quercetine, te vinden in druiven, is ontstekingsremmend en helpt tegen een loopneus en brandende ogen. Bomvol antioxidanten: de blauwe bes. Voor de beste smaak, wacht tot de bessen goed blauw van kleur zijn. En wat betreft de grootte van de blauwe bes: size does matter. Hoe groter, hoe zoeter! Klimfruit staat het liefst op een plek met veel zon. Dit helpt ze groeien, en zo krijg je de mooiste vruchten. Tuinplanten om de hele zomer van te genieten én vruchten van te plukken.

TWENTE - Twente moet op termijn een afvalloze regio worden. Nu gooien we nog gemiddeld zo'n 100 kilo restafval per inwoner weg, maar dit moet uiteindelijk fors omlaag. Eén van de items die goed te recyclen zijn: elektrische apparaten.

Er verdwijnen nu nog te vaak oude apparaten in het restafval. Dit is jammer, want er zijn vaak nog veel duurzamer oplossingen. Zo zijn in vrijwel iedere Twentse gemeente repaircafé's te vinden. Hier kunt u terecht om, samen met een vrijwilliger, uw kapotte apparaat te laten repareren. U betaalt dan alleen de kosten voor onderdelen. Dit kan dus goedkoper zijn dan een nieuw apparaat aanschaffen.

Kringloop
Een andere goede optie voor apparaten die nog bruikbaar zijn: breng het naar de kringloop. Het zou u verbazen welke liefhebber nog heel blij is met uw afdankertje. Zo is bijvoorbeeld de platenspeler de afgelopen jaren weer hip, en ook veel andere retro-items vinden gretig aftrek.

Recyclen
Is een apparaat echt kapot en is repareren niet economisch? Lever het dan wel op de correcte manier in. Bij het restafval gooien is zonde, omdat veel grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Zo kunnen oude apparaten ingeleverd worden bij lokale afvalbrengpunten of de inleverpunten van WeCycle. Op www.wecycle.nl zijn inleverpunten te vinden voor kleine apparaten, grote apparaten, lampen en TL-buizen. WeCycle en de gemeenten organiseren gedurende het jaar ook regelmatig inleveracties waarbij mensen onder meer leuke prijzen kunnen winnen. Deze worden onder meer jaarlijks in december gehouden rond de feestdagen, wanneer veel oude apparatuur de prullenbak in gaat.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en meer.

Een pvc vloer, maar wel veilig

ALMELO - Veel mensen weten het niet maar in pvc vloeren zitten schadelijke stoffen. Er zitten onder andere stoffen in die in 2007 al door het Europees Parlement zijn verboden voor kinderspeelgoed.

Tijdens de levensduur van de vloer zullen chemische stoffen uitdampen en in de lucht komen. Deze chemische stoffen kunnen ook aan huisstof kleven. Wat je vervolgens kunt inademen of inslikken. Kleine kinderen zijn hier extra gevoelig voor krijgen deze chemische stoffen soms ook binnen door hand-mond contact en via de huid door intensief contact met de vloer, bijvoorbeeld wanneer ze beginnen met kruipen.

Veiligste pvc vloer
Reinhard Krause (76) nam in 2010 het besluit om de beste en veiligste pvc vloer van Duitsland te gaan maken. Zijn missie is geslaagd want ruim 8 jaar later worden zijn IPC vloeren omarmt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en sinds kort zijn de IPC vloeren ook in Nederland verkrijgbaar.
IPC is van origine een houten vloerendistributeur en samen met zijn zoon en twee dochters is Reinhard ondanks zijn leeftijd nog dagelijks met veel plezier op het bedrijf aan het werk. Het idee om ook pvc vloeren te gaan leveren kwam van zijn kinderen. Zij zagen op tijd in dat de pvc vloer in de toekomst als de ideale vloer zou worden gezien. Om de toekomst van hun bedrijf veilig te stellen vonden ze pvc vloeren een goede keuze maar er was een probleem... Pvc vloeren bevatten schadelijke en kankerverwekkende stoffen en dat kan Reinhard niet verkopen!
Toen Reinhard zich ging verdiepen in de wereld van pvc vloeren kwam hij tot de ontdekking dat er in Europa jaarlijks tientallen miljoenen vierkante meters aan pvc vloeren met schadelijk weekmakers (Ftalaten) worden geïmporteerd en uiteindelijk worden gelegd bij argeloze burgers. Reinhard vond dit een zeer kwalijke zaak en hij heeft een team van specialisten bij elkaar gebracht om te bespreken en te onderzoeken of het mogelijk is om een pvc vloer te ontwikkelen die niet schadelijk is voor de mens, en dat is gelukt.

Certificering
Zijn vloeren zijn de concurrentie ver voor en hebben op alle vlakken de beste cijfers. Om dat de consument aan te tonen en duidelijk te maken dat het niet om een 'verkooppraatje' gaat heeft hij al zijn vloeren door de belangrijkste Europese instanties laten testen en certificeren. Ook hebben zijn vloeren de allerhoogste certificering van Tüv behaald, de PROFICERT PREMIUM.

Informatie
Via de website www.ipcvloeren.nl kunt u vragen naar een dealer bij u in de buurt of gratis het IPC inspiratiemagazine aanvragen.

Zonwering van de toekomst? Vraag ernaar bij ZonEx!

Foto: Niek Erents

ENSCHEDE - In Nederland houden we van zonnige dagen, maar lange tijd in de zon zitten is ook schadelijk voor de gezondheid daarom kiest men tegenwoordig bewust voor zonwering.

Er zijn nu veel meer mogelijkheden dan de bekende oranje zonneschermen waar ZonEx in 1968 mee begon (en groot mee is geworden). Knikarmschermen zijn vandaag de dag te leveren in een ruime keuze UV-werende stoffen van hoge kwaliteit waardoor niet alleen uw terras koel blijft maar ook de binnenruimte. Ze laten gefilterd zonlicht door zodat u heerlijk op uw terras in de schaduw kunt zitten en genieten van een lekker koel briesje.

Naast zonneschermen is er bij ZonEx ook steeds meer vraag naar screens. Ze hebben de unieke eigenschap zonlicht te filteren, het daglicht wordt wel doorgelaten en maar schittering van zonlicht niet waardoor je kunt blijven genieten van je favoriete serie op tv zonder dat je het zicht naar buiten kwijt raakt, en bovendien blijft het binnen aangenaam koel.

Rolluiken zijn naast zonwerend ook geheel verduisterend. In de zomerperiode blijft het donker en slaapt u langer. Laat u de rolluiken overdag ook dicht dan blijft de kamer heerlijk koel. Kinderen slapen eerder en langer door de verduistering en de rolluiken dempen ook de geluiden van buiten.

Om welk zonweringsproduct het ook gaat ze worden eigenlijk alleen nog met afstandsbediening of wandschakelaar uitgevoerd. Wie extra bedieningsgemak wil kan ook kiezen voor bediening via tablet, smartphone óf een geautomatiseerd tijdschema. Makkelijker kan het niet! Vraag naar de mogelijkheden in de ruim opgezette showroom aan de Zomerweg 155 in Enschede (053-461 1128). Tevens is er binnen ons team nog ruimte voor een technisch medewerker (ook BBL). Heeft u interesse dan horen wij dat graag!