Hart van Almelo - Wierden

27 september 2019

Hart van Almelo - Wierden 27 september 2019


Gemeente ziet de toekomst positief tegemoet

Shutterstock.com

ALMELO - Met het sluiten van de programmabegroting weet de gemeenteraad nu hoe het er financieel voor staat voor het komende jaar. Voor de gemeente Almelo is dit overwegend positief nieuws.

De begroting moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dit besluit zal vallen op 7 november. Maar de vooruitzichten zijn zonnig voor de stad. Er is ruimte om te investeren in onder andere duurzaamheid, veiligheid en economie en de gemeente gebruikt deze ruimte dan ook. Ook komt er meer geld beschikbaar voor initiatieven van inwoners, zo zegt de gemeente.

Financieel herstel
Ondanks dat Almelo nog volop in financieel herstel zit, is er budget voor verschillende zaken. Behalve de gestelde doelen in de perspectiefnota van 2019 kan er extra financiële steun naar initiatieven van inwoners in de wijken. Daarnaast zullen Almeloërs zelf merken dat het iets beter gaat. Zo komt er geen extra OZB-verhoging. Het tarief van het afgelopen jaar zal alleen iets stijgen vanwege de inflatie. Dit is 3,5% voor huiseigenaren en 3,8% voor huurders. Een ander voordeel voor een groep inwoners is dat, zoals in 2017 al is besloten, de hondenbelasting vanaf 2020 wordt afgeschaft. Verder volgt de gemeente ook het komende jaar nog de voorwaarden zoals die eerste zijn gemaakt in het financieel herstelplan.

Boost voor de economie
Ook moet de nieuwe begroting ruimte bieden voor economische groei. Zo komt er extra geld beschikbaar om mensen vanuit de bijstand aan het werk te helpen of ze te ondersteunen in het aanpakken van problematische schulden. Samen met ondernemers wil de gemeente het komende jaar werken aan het aanpakken van winkelleegstand in de binnenstad en er wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Met de warmtevisie wordt in kaart gebracht welke wijken wanneer van het aardgas af kunnen en welke alternatieven hiervoor het best zijn.

Veiligheid en zorg
Verder zal er meer geld gaan naar toezichthouders die de veiligheid verder moeten verbeteren en krijgt elke wijk een wijkteam voor de lokale zorg. En een laatste agendapunt voor het jaar 2020 is de omgevingsvisie, die naar een steekhoudende omgevingswet moet leiden.

Rijbewijs verlengen kan nu ook online in Almelo

ALMELO - De gemeente Almelo werkt veel aan het verbeteren van de eigen dienstverlening. Ook samen met externe partners kijkt men constant naar wat haalbaar is om inwoners nog beter te kunnen helpen. Vanaf nu komt hier ook een nieuwe mogelijkheid bij: Almeloërs kunnen nu bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (beter bekend als de RDW) online hun rijbewijs verlengen.

De RDW is momenteel begonnen met een proef waarbij inwoners van deelnemende gemeenten online een verlenging van het rijbewijs aan kunnen vragen via de website van de RDW. Voor het afhalen van het rijbewijs moet men dan nog wél naar het stadhuis. Naast Almelo doen ook nog 27 andere gemeenten mee op dit moment, een aantal dat volgens de RDW nog verder zal groeien de komende maanden. De voordelen voor de automobilist zijn een snelle verwerking en men hoeft niet naar het stadhuis voor de aanvraag. Voor de gemeente scheelt dit dan weer in de drukte aan de balie. Het terugdringen van de hoeveelheid verplichte contactmomenten is dus een mes wat aan twee kanten snijdt. Zo blijft namelijk ook meer tijd over voor gemeentelijk medewerkers om andere, complexere vraagstukken van inwoners te behandelen. Een aanpak dit in andere gemeenten ook al erg succesvol bleek.

Hoe werkt het?
Om het rijbewijs online aan te vragen moet men gebruik maken van een Android-telefoon met NFC-lezer. Via https://rijbewijsaanvragen.rdw.nl/ logt men dan in met DigiD. U kunt dan kiezen welke achternaam u op het rijbewijs wilt hebben en op welke locatie u het af wil halen. Na betaling via iDeal wordt de aanvraag verwerkt. Wel moet u nog een pasfoto laten maken door een RDW-erkende fotograaf. In Almelo is dat op dit moment Fotostudio Smit aan de Ambachtstraat 18. De fotograaf stuurt dan de foto samen met uw handtekening naar de RDW. Omdat het op dit moment gaat om een proef is deze mogelijkheid nog niet beschikbaar voor Apple-telefoons. Na aanvraag duurt het twee werkdagen waarna het rijbewijs bij de gemeente af te halen is in het stadhuis.

Meer fotografen
De gemeente en RDW nodigen fotografen uit om zich aan te melden voor de proef. Zij kunnen via de RDW dan een erkenning krijgen voor het maken en verwerken van de pasfoto's en handtekeningen van de aanvrager.

Haken en ogen
Het online verlengen van het rijbewijs zal helaas niet voor iedereen even makkelijk zijn, maar het gaat dan ook om een proef. Zo heeft men in sommige gevallen een verklaring van geschiktheid nodig, wat weer zijn eigen procedures met zich meebrengt.

Jaargang: 6 • Nr 268• Wk 39

Grolsch Veste staat bol van de ondernemers op 5 november

ENSCHEDE - Op 5 november wordt weer een ondernemersbeurs gehouden in het stadion van FC Twente. Dit is één van de vele manieren waarop De Netwerkvloer ondernemers ondersteunt bij het opbouwen en vergroten van een netwerk.

Tijdens de ondernemersbeurs zijn er veel verschillende branches aanwezig en elke ondernemer kan zich effectief presenteren op de beurs. Wanneer u zich als exposant aanmeldt voor de ondernemersbeurs wordt u vanuit De Netwerkvloer ondersteund met onder andere kennissessies, social media campagne en een eigen uitnodigingsflyer waarmee u zakenrelaties kunt uitnodigen om de ondernemersbeurs te bezoeken. Ook wordt men als exposant uitgenodigd om een week voorafgaand aan de beurs deel te nemen aan de exposantenavond. U krijgt dan de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de mede-exposanten. Tijdens de exposantenavond wordt u ook getrakteerd op inspirerende sprekers en een stadiontour.

Aanmelden
U kunt deelnemen aan de ondernemersbeurs als exposant door u aan te melden via www.denetwerkvloer.nl/deelnemen. U krijgt dan bovengenoemde voordelen en meer. U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om als bezoeker naar de ondernemersbeurs te gaan. Aanmelden als bezoeker doet u via www.denetwerkvloer.nl/bezoeken. Dat geeft u de mogelijkheid om met ondernemers uit diverse branches in contact te komen en u kunt bijvoorbeeld deelnemen aan speeddate sessies. De ondernemersbeurs in de Grolsch Veste bezoeken kan op 5 november tussen 13.30 en 17.30 uur.

Waterstand in Twente nog steeds laag

TWENTE - De grondwaterstand in Twente is nog steeds zorgwekkend. Hoewel we de afgelopen weken gelukkig wat meer regen zien, is er nog steeds geen sprake van herstel.

Het Waterschap Vechtstromen kampt nog steeds met uitdagingen als gevolg van aanhoudende droogte. De recordbrekende zomer van 2018 zorgde al voor fikse watertekorten, waardoor beheersmaatregelen nodig waren zoals onttrekkingsverboden. Boeren mogen dan geen of veel minder water gebruiken voor hun gewassen. Dit jaar begon de zomer al met tekorten, die helaas verder opgelopen zijn. Met name de hoge Twentse zandgronden zijn problematisch; zo kwamen veel beken en sloten droog te staan. De laatste becijfering van het Waterschap geeft aan dat de grondwaterstand ruim een halve meter lager is dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Sterker nog, deze is zelfs iets lager dan vorig jaar rond deze tijd. De verwachting is dat het neerslagtekort boven de 250 millimeter blijft liggen, wat nu de richtlijn is voor de onttrekkingsverboden. De hoop is op een nat najaar, om zo het regentekort weer wat in te kunnen lopen. Dit moet dan verdere natuurschade voorkomen.

Problemen
Om zoveel mogelijk problemen te voorkomen stelde het Waterschap dit jaar diverse onttrekkingsverboden in, zowel rondom kwetsbare natuurgebieden als binnen de bebouwde kom.

Column

Foto: Petra Koenderink

Bernkastel

Umdet de wichter allemoal 'n aanderweggens gungen, ha'w van 't joar met de vakaantie het roem allenig. A'j dan good koant rekkenen, wee'j dreks da'j dan zo heanig an biej de griezende 55-plussers an-elaand zeent. Maak iej dan ook nog de combinatie um met nen fietsdreager met twee batteriejloze fietsen of te reaizen noar een pleatske nét achter Cochem dan valle iej der op de zaak biej oons kets boeten met eure mountainbike-trips noar Guatamala en vleegreaizen noar Ibiza; mear wal schreeuwen oawer oons klimaat der an geet. En a'k vertelle da'k nog nooit in ne vleegmesiene heb ezetten, verkloart ze oe helemoals vuur gek. Tóch is fietsen langs de Moezel mooi. Det heanig kabbelende water, völle grös en völle baanken an de walkaanten om oet te rösten.Cochem is netuurlijk het centrale peunt tusken Koblenz en Trier met honderd vretteteantjes, met de meest meugelijke varianten van schnitzels zo groot as ne heanige ketnkaste, schweinehäkse, vuural eensgemaakten hoeswien, of nen kooln bitte ein Bitt en det allemoal vuur nen krats, mear iej zöalt der miej nit veenden in dee drokte.Wat oons ook opvöl is det de Duutsers de fietsers völle mear ruumte geewt as biej oons. Dudelijke brödjes, mooi bree fietspädte, vreandelijke priezen um met zo'n fietsvear oawer te stekken. En netuurlijk oaweral van dee fahradtankstelle, det zeent dan oplaadpeunten vuur batteriejfietsen.In Cochem vuural völle toeristen met jengelwichter of bejaarden met rollators en nen groot ijsco in de leenkervoes.En dan 's oawends met 'n aln op Das Waffen van Cochem, op de boot dus mit abendtanz.Ik zal oew earlke zeggen da'w doar nit an met hebt edoan, het wör oons te late én viej veulen oons doar toch nog oart te joonk vuur.
A'j met de fietse zeent, zee-j ook völle mear. Viej warren in Bernkastel en doar tröf oons op ene van dee oolde gewelkes het volgende gedicht. Het was een gebed des Pfarrers von St Lamberti in Münster en dateert van 1883.

Herr, setze dem Uberflüss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden
Lasse die Leute kein falsches Geld machen
und auch Geld keine falsche Leute.
Nimm den Ehrefrauen das leste Wort
und erinnere die Ehremänner an ihr erstes.
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch
und den Deutschen eine bessere Regierung.
Herr, sorge dafür,
dass wir allen in den Himmel kommen
Aber nich sofort

Det was ieder geval nen Pfarrer met völle mensenkennis.

Nieuwe elektrische voertuigen in Almelo

ALMELO - De gemeente Almelo heeft afgelopen week de sleutels in ontvangst genomen van twee nieuwe elektrische bestelwagens en vier nieuwe elektrische scooters.

De gemeente Almelo heeft ook de ambitie om de komende jaren steeds duurzamer te gaan werken. In alle lagen van de gemeentelijke organisatie krijgt dit steeds meer vorm. De nieuwe voertuigen voor buitendiensten van de gemeente dragen hier ook aan bij. Ze hebben veel voordelen, zeker voor stadsgebruik. Zo is een elektrische scooter fluisterstil en zonder enige uitstoot. Wel zo fijn voor de overige weggebruikers, die ongetwijfeld bekend zijn met het 'stofhappen' bij de traditionele scooter. Ook de elektrische bestelwagens zijn de afgelopen jaren steeds meer ingeburgerd bij veel gemeenten. Aanschafkosten dalen terwijl de kwaliteit van de voertuigen ook steeds beter is. De komende jaren worden in Almelo ruim tachtig nieuwe laadpalen geplaatst voor elektrische auto's, waardoor ook de gemeente niet achter kan blijven. De hoop is dan ook dat het zien van elektrische auto's andere organisaties en ondernemers eveneens zal inspireren om duurzamer te werken bij hun wagenpark.

Bijzondere gasten

WIERDEN - Chris Sands, kleinzoon van majoor Robert Saville, brengt samen met zijn echtgenote een bezoek aan Wierden deze zaterdag 28 september.

Majoor Saville was één van de commanderende officieren van het Canadese Algonquin Regiment dat Wierden na vijf dagen van felle strijd met de bezetters op 9 april 1945 wist te bevrijden. Het echtpaar Sands wordt rond 11.00 uur ontvangen bij de Historische Kring Wederden waar zij kennis maken met onder meer wethouder Richard Kortenhoeven en een presentatie krijgen over de strijd om Wierden die duurde van 5 tot 9 april 1945. Vervolgens zullen de monumenten op het Stationsplein worden bezocht en andere markante punten in en om Wierden met betrekking tot de tweede wereldoorlog. Bijgaande foto toont de presentatie op 31 augustus 1945 van een herdenkingsbord, gemaakt door de Wierdenaar Frans Hülsbeck. Majoor Saville staat links op de foto met rechts zijn collega majoor Leo Taylor.

Vroo riepe, vroo rot.
Vroo wies, vroo zot.

Maandag 30 sept. 10.00 uur

HIH Engineering is verhuisd en houdt een open dag!

Foto: © STUDIO 81 Photography

RIJSSEN - Zo veel bedrijven, zo veel bedrijfspanden met een naam op de gevel, maar weet u wat ze precies doen? HIH Engineering laat het u graag zien tijdens de open dag op 3 oktober.

Het werktuigbouwkundig ingenieursbureau HIH Engineering is actief in werktuigbouw en mechatronica. Uiteenlopende ontwerp-projecten in de machinebouw; van kleine stand-alone machines tot complete productielijnen. Klanten komen uit diverse branches en wanneer zij bijvoorbeeld het productieproces willen optimaliseren, dan kunnen de ideeën en de inventieve oplossingen van HIH Engineering de oplossing zijn. Elke klant is uniek, elke opdracht is uniek en zo ook de oplossing van HIH Engineering.

Kijkje in de keuken
Nu HIH Engineering verhuisd is, wordt er een open dag georganiseerd. Zo kunt u een idee kunt krijgen van wat er achter de gevel van De Stroekeld 2-B wordt gedaan. Een modern en inspirerend kantoor waar vakmensen hun creativiteit en kennis optimaal toepassen bij het maken van een innovatief ontwerp. Machines voor de productie van croissantjes of een productielijn met robots, bijna alles is mogelijk. HIH Engineering is gespecialiseerd in de foodsector, doordat er in deze sector rekening gehouden moet worden met onder andere voedselveiligheid, is dit zeer specialistisch werk. Dit betekent niet dat er alleen voor de foodsector wordt ontworpen, ook voor andere branches draaien ze hun handen niet om. De ingenieurs worden daarbij ondersteunt met de modernste 3D ontwerpsoftware en analysetools. Tijdens de open dag kunt u zelf zien hoe het ontwerpproces van machines in z'n werk gaat. U bent van harte welkom op 3 oktober tussen 15.00 en 19.00 uur om onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe kantoor te bewonderen. Wie weet leidt de open dag wel tot een samenwerking of raakt u zo enthousiast dat u solliciteert bij HIH Engineering.

Heracles Almelo wint spannende derby van FC Twente

ALMELO - Heracles Almelo heeft in Enschede de derby tegen FC Twente met 2-3 gewonnen. Mauro Junior (2x) en Cyriel Dessers namen de treffers voor hun rekening. Aitor en Emil Berggreen scoorden namens de gastheren.

Heracles Almelo begon fel aan de wedstrijd maar moest na vijf minuten een tik incasseren toen Aitor werd weggestuurd na een steekpass van Javier Espinosa. De Spanjaard kwam oog in oog met Janis Blaswich en rondde koel af. Daarna volgden nog meer kansen voor FC Twente en zag de thuisploeg zelfs een doelpunt worden afgekeurd.

Onder controle
Heracles Almelo leek te snakken naar de rust maar sloeg ineens keihard toe. Cyriel Dessers kwam in de 41ste minuut oog in oog met Joël Drommel en schoof de bal keurig langs de doelman. Mauro Junior kreeg in de blessuretijd een afvallende bal knap onder controle en knalde van de rand van de zestien schitterend raak.

Mooie kansen
De thuisclub moest na rust gaan komen en Cyriel Dessers kreeg in de 74ste minuut al een kans op de 1-3. De Belg kreeg de bal bij deze gelegenheid niet onder controle. Mauro Junior sloeg tien minuten voor tijd wel toe. De Braziliaan trof het doel met een mooie kopbal.

Terugkomst
Na de overwinning was het enthousiasme bij de aanwezige Heraclieden in het stadion groot. De spelers namen uitgebreid de tijd te feesten met de duizend meegereisde fans. Bij terugkomst in Almelo werd de spelersbus door diezelfde supporters groots onthaald.

Workshop Creatief schrijven

ALMELO - Op woensdag 9 oktober organiseert de bibliotheek in Almelo een workshop creatief schrijven door Michelle Brouwer. Deze is van 19.00 tot 21.30 uur in de theaterzaal De Evenaar. Toegang is gratis.

Altijd al willen leren hoe je pakkende dialogen schrijft? Hoe je in een kort verhaal toch de karakters van je personages kunt laten zien? Of hoe je kunt spelen met stijl en inhoud van je verhaal? Doe dan mee aan de gratis workshop Creatief Schrijven, gegeven door schrijver Michelle Brouwer. Michelle Brouwer is een frisse, veelzijdige schrijver die zowel schrijft als voordraagt. Ze studeerde Creative Writing op ArtEZ en mocht zichzelf tot de dertien beste afstudeerders van 2016 rekenen. In 2017 werd ze Dichter op de IJssel en was columnist.

Workshop
In deze workshop behandelt Michelle de basis voor het schrijven van een kort verhaal (inhoud, stijl, structuur). Ze geeft handvatten voor de stijl en structuur van een verhaal door middel van verschillende opdrachten.

Schrijfwedstrijd
De provincie Overijssel biedt deze workshop aan in het kader van de schrijfwedstrijd 'Misversta(a)nd'. Deelnemers aan de workshop worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd het verhaal waaraan ze in de workshop gewerkt hebben in te zenden naar deze schrijfwedstrijd. Meer informatie hierover is te vinden op www.misverstaand.nl/schrijfwedstrijd.

Open dag rechtbank

ALMELO - Altijd al eens een kijkje willen nemen in de rechtbank? Op zaterdag 28 september is er open dag bij de rechtbank in Almelo, voor iedereen vrij te bezoeken.


De rechtbank opent zijn deuren voor publiek van 10.00 tot 15.00 uur die dag. Er zal van alles te doen zijn om men een inkijkje te geven in de rechtstaat. Er zullen zittingen worden nagespeeld, er is een informatiemarkt en een ex-gedetineerde zal z'n verhaal doen. Ook kan men in gesprek gaan met de rechter, een advocaat of de officier van justitie. En zou een toga jou goed staan? Ook dat is uit te proberen! Men kan tevens een blik werpen op de cellen in het complex. Het OM, de reclassering, kinderbescherming en meer zullen aanwezig zijn om informatie te geven.


De Rechtbank Overijssel aan de Egbert Gorterstraat 5 in Almelo ontvangt op deze dag geïnteresseerd publiek. De entree is gratis.

Seizoenkaarten voor Heracles Almelo in prijs verlaagd

ALMELO - Met vier thuiswedstrijden achter de rug zijn de prijzen van seizoenkaarten bij Heracles Almelo in prijs verlaagd. Een seizoenkaart bij de Almelose club is nu al verkrijgbaar vanaf €135,-. Voor jeugd en zestigplussers zijn seizoenkaarten al beschikbaar vanaf €90,-.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van Heracles Almelo is op zaterdag 5 oktober tegen FC Emmen. Later dit seizoen komen onder meer Ajax, Feyenoord en FC Twente nog naar Erve Asito.

Kaarten
Seizoenkaarten zijn verkrijgbaar via heracles.nl/seizoenkaart en in de FanServiceShop in het stadion.

Steun Heracles Almelo voordelig in strijd om de beker!

ALMELO - Heracles Almelo geeft seizoenkaarthouders gratis toegang tot de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het duel wordt op woensdag 30 oktober in Almelo gespeeld, aftrap om 18.30 uur.

Ook voor niet-seizoenkaarthouders is het aantrekkelijk gemaakt naar de wedstrijd te komen. Kaarten kosten slechts €10,- per stuk. Kinderen tot en met zeventien jaar oud krijgen vijftig procent korting, zestigplussers betalen €7,50 per kaart. Kaarten zijn verkrijgbaar via heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop op Erve Asito. Nog geen seizoenkaart? Ook supporters die nu nog een seizoenkaart bestellen profiteren van gratis toegang bij het bekerduel.

Houten tafels naar wens bij Tafelmagazijn in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Hout brengt warmte in je interieur; een gevoel van sfeer en geborgenheid. Een mooie houten tafel is dan ook een belangrijk middelpunt in ieder interieur; waar je eet en elkaar ontmoet. Om uw perfecte tafel te vinden kunt u goed terecht bij het Tafelmagazijn.

Via de website www.tafelmagazijn.nl en de showroom in Vriezenveen kunt u zich perfect oriënteren op de beste tafel voor uw specifieke interieur. Er is een riante voorraad; van groot tot klein en in diverse duurzame houtsoorten. Ook loungesets, een selectie tuinmeubelen en accessoires zijn er te vinden. Een bezoek aan de showroom laat u ook echt deze meubels ervaren, ruiken en voelen. Alle tafels worden met de hand gemaakt in een eigen fabriek. Levering aan huis en een laagste prijs garantie maken de service uitmuntend. Tafelmagazijn heeft dan ook niet voor niets uitstekende klantbeoordelingen.

Geheel naar wens
Als klant bent u terecht veeleisend. U zoekt niet een standaardtafel, maar iets dat écht bij uw interieur past. Via de website is een tafel daarom geheel naar wens samen te stellen. U kiest de stijl van uw tafel, de gewenste houtsoort, formaat en afwerking. Dit alles tegen een scherpe prijsstelling; zo stelt u uw eigen steigerhouten tafel samen vanaf 129 euro. De populaire kloostertafels beginnen bij zo'n 299 euro. Een gunstige prijsstelling ten opzichte van menig meubelwinkel dus; een prijsvoordeel wat gebaseerd is op een grotere schaal van inkopen.

Kom langs
Naast de standaard formaten van tafels tot aan 3 meter lengte is het ook mogelijk om andere formaten naar wens geleverd te krijgen. Op www.tafelmagazijn.nl staat ook een mooie selectie van onder meer eetkamerstoelen, barbecues, relaxfauteuils, deuren en meer! Hebt u vragen of bent u op zoek naar iets wat niet op de site staat? Neem dan contact op met het team van Tafelmagazijn. Kijk op www.tafelmagazijn.nl, bel met (0546) 72 93 70 of bezoek de showroom aan de Nijverheidsweg 25 in Vriezenveen.

Herfstvakantiepakket; korting op beide thuiswedstrijden

ENSCHEDE - In de aanstaande herfstvakantie speelt FC Twente twee thuiswedstrijden. Zaterdag 19 oktober komt Willem II op bezoek en vrijdag 25 oktober komt FC Emmen op bezoek in De Grolsch Veste.

Speciaal voor deze twee thuiswedstrijden is er het herfstvakantiepakket. Wanneer je kaarten besteld voor beide wedstrijden, ontvang je € 10,- korting in totaal (€ 5,- korting per wedstrijd). 2 wedstrijden voor maar €30,-, Kidsclub- en Young Reds-leden al voor €10,- Met het herfstvakantiepakket bezoek je vanaf € 30,- de twee thuiswedstrijden. Leden van de Kidsclub en Young Reds betalen met het herfstvakantiepakket maar € 10,- in plaats van € 20,- voor twee wedstrijden.

Kaarten
Wanneer je online kaarten besteld via kaartverkoop.fctwente.nl wordt de korting automatisch toegepast wanneer je kaarten voor beide wedstrijden in de winkelmand hebt zitten.

Nieuwe website Almelo Sociaal

ALMELO - Deze donderdag werd de nieuwe website van Almelo Sociaal feestelijk onthuld. Wethouder Eugène van Mierlo had de eer om deze op ludieke wijze te onthullen in het kantoor aan de Grotestraat.

Soms komt iemand er even niet meer uit. Hij loopt vast met geldzorgen, zorgvragen of onbegrijpelijke brieven van de gemeente of de Belastingdienst. Almelo Sociaal helpt al deze mensen. Gratis, dankzij ruim zestig vrijwilligers. Maar hoe maak je als stichting nou goed duidelijk bij welke situaties je helpt? Hiervoor staan sinds donderdagmiddag op www.almelosociaal.nl alle situaties en de soorten hulp die de stichting biedt.

Voorkom vastlopen
De wet zegt dat Almelo er alles aan moet doen om hulp te geven als burgers vastlopen. Daarom is Almelo Sociaal enkele jaren geleden opgericht. Hierin komen de Kliënten Raad Almelo (KRA), de Belangengroep Gehandicapten Almelo (BGA), de ouderenbonden COSBO en de WMO-adviesraad bij elkaar. Vanwege het belang voor heel Almelo én voor de gemeente kreeg de wethouder van gezondheid, welzijn en wmo de eer de website te openen.

Lastig te vinden
De ervaring bij veel gemeenten leert dat inwoners vaak behoefte hebben aan een stukje advies en ondersteuning wat ook beschikbaar is, maar dat ze niet altijd weten hoe of waar ze dit precies kunnen krijgen. Er is immers een heel netwerk aan hulporganisaties, die ieder hun eigen ding doen. Door diensten en ondersteuning op een overzichtelijke, laagdrempelige manier aan te bieden moeten meer Almeloërs er gebruik van maken.

Makkinga interieurs stopt met de winkel!

ALMELO - Martijn Makkinga van de gelijknamige interieurzaak gooit het roer om en stopt met de winkel. Hij gaat in het nieuwe jaar door als interieuradviseur, waar nu al veel tijd in gaat zitten.

Aangezien dit niet meer te combineren is met de winkel, wordt de winkel geheel leegverkocht. Daar heeft Martijn kort de tijd voor, dus heeft hij besloten op de gehele voorraad banken, fauteuils, hoekbanken, eetkamertafels, salontafels, sidetables, lampen, schilderijen en verlichting ineens flink te stunten met de prijzen en maar liefst 50% échte korting te geven. Alleen op de relaxfauteuils geldt een korting vanaf 30%, oplopend tot 50%. Profiteer dus snel want weg is pech! Makkinga interieurs bestaat reeds sinds 1923 en heeft sindsdien een betrouwbare naam opgebouwd. Martijn werkt alleen met de betere fabrikanten van hoger niveau. Ga je dus voor kwaliteit en 'iets anders dan anders' dan ben je bij Makkinga op het juiste adres, ook nog eens voor een mooi prijsje!

Kom langs
Makkinga interieurs is gevestigd aan de Boddenstraat 36 te Almelo (schuin tegenover het politiebureau). Tel 0546 - 698306. Kijk ook op: www.makkingainterieurs.nl

Pasar Malam Azië in Enschede!

ENSCHEDE - Azië is dichterbij dan je denkt! Dit kleurrijke 3-daagse evenement vol beleving is van 27 tot en met 29 september mee te maken in Hangar 11 (Vliegveld Twenthe) Enschede. ''Het mooiste Oosterse festival om te shoppen, smullen en swingen, iedereen is welkom!"

Vrijdag 27 september is om 13.00 het startschot van Pasar Malam Azië. "Swingend de eerste dag in met de Relight band, gevolgd door Bad Habit en Roy Tuhumury. Dit is een mooie voorbode voor de rest van de dagen, waar diverse optredens plaatsvinden. ''Zaterdag gaan alle voetjes van de vloer bij de populaire band Remmenlos, Familiair en Justine Pelmelay en is er een mooie fashionshow uit Indonesië met bijzondere 'batik' artikelen. Zondag onder andere de band Lexenfrech en entertainer Gordon Smith!''

Alle leeftijden
Deze drie dagen valt er van alles te beleven voor jong en oud. "Sfeervol shoppen over de grote Aziatische markt, met unieke artikelen uit alle werelddelen inclusief medium- en massagestands. Heerlijke geuren nodigen uit om te smullen bij de vele exotische food-stands, van Oriëntaalse maaltijden en snacks tot aan tropische drankjes, ijsjes en vruchten." Bezoekers kunnen genieten van swingende livemuziek en wervelende dansshows uit onder andere Indonesië, Tahiti en Hawaii. Bewonder de mooiste decoraties en sta oog in oog met het imposante tempeldecor, waar de twinkelende sterrenhemel en flitsende showbelichting je betoveren.

Tickets
De prijs voor een dagticket inclusief gratis drankmunt is €8,50, voor 65+'ers is het €7,50 en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar €6,50. Natuurlijk kunt u ook alle drie de dagen gaan voor €19,50. Parkeren is gratis! Tickets zijn aan de kassa te koop (alleen contant, geen pin). Meer informatie is te verkrijgen via www.azie-events.nl

De boodschap is duidelijk: "Proef, geniet en beleef de culturele rijkdom bij Pasar Malam Azië. U komt toch ook?"

Meer aandacht voor horen

TWENTE - Deze week is er extra aandacht voor het gehoor. Naast dat maandag de Internationale Dag van de Gebarentaal was, is deze zaterdag ook nog eens Wereld Dovendag.

In Nederland zijn naar schatting 10.000 tot 13.000 mensen echt geheel doof of zwaar slechthorend. Daarnaast kampt zo'n 1,5 miljoen mensen in meer of mindere mate met slechthorendheid. De verwachting is dat het aantal mensen met ouderdomsdoofheid de komende jaren nog verder toe zal nemen, als gevolg van de vergrijzing. Mannen kampen vaker met doofheid dan vrouwen, een verschil dat zeker vanaf je zestigste fors toeneemt.

Preventie
Naast ouderdomsdoofheid is ook lawaaidoofheid een belangrijke oorzaak van slechter horen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor preventie van dit fenomeen. Zo zijn werknemers en festivalgangers zich beter bewust van de risico's van blootstelling aan extreme herrie. Zelfs eenmalige blootstelling zou al voor permanente schade kunnen zorgen. Het dragen van gehoorbescherming is dan ook zeker geen overbodige luxe.

Veel mogelijk
Op het gebied van medische technologie en hulpmiddelen is tegenwoordig ook veel meer mogelijk dan vroeger. Zo kunnen kinderen al vroeg geholpen worden aan doofheid, onder meer door het implanteren van een gehoorapparaat. Voor mensen die op termijn met ouderdomsdoofheid kampen is het 'normale' gehoorapparaat een goede oplossing. Ook hier staat de technologie niet stil. Gehoorapparaten worden steeds kleiner maar hebben wel steeds meer technologie. Zo is de nieuwste generatie haast onzichtbaar, maar kunnen ze bijvoorbeeld wel direct verbinden met een mobiele telefoon. Kleinere apparaten dragen bij aan een stukje zelfvertrouwen voor de gebruiker, die vaak zelfbewust is bij een groter apparaat.

Veteranencafé Almelo

ALMELO - Het is weer zover. Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen uit de regio met hun eventuele partners worden weer van harte uitgenodigd door het Veteranen Comité Almelo (VCA) om op dinsdag 8 oktober vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur naar het veteranencafé, Bier- en wijnlokaal het Hookhoes, Grotestraat in Almelo te komen.

Het maandelijks treffen biedt een prima gelegenheid om de actualiteit van de krijgsmacht te bespreken en natuurlijk ook de (gedeelde) ervaringen van de eigen uitzendingen of missies aan de orde te laten komen. Bovendien een goed moment om stil te staan bij 75 jaar vrede. Veel veteranen hebben inmiddels ervaren dat het veteranencafé een goede plek is om een aangename en zinvolle avond te hebben met lotgenoten. Op vertoon van de veteranenpas wordt bovendien 15% korting op de consumpties gegeven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl voor het laatste nieuws.

Zorgbelang Overijssel geeft advies en ondersteuning

ALMELO - Zorgbelang Overijssel biedt in Overijssel gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers die er zelf niet meer uitkomen of kortstondig een onafhankelijk advies nodig hebben.

De gratis cliëntondersteuning is inmiddels al wel bekender geworden bij de doelgroep. Zo maken kwetsbare mensen en mantelzorgers in heel Overijssel al gebruik van deze onafhankelijke dienstverlening. Maar het is nog niet zo breed bekend als eigenlijk nodig is. Burgers lopen immers nog vaak tegen vervelende situaties aan in het contact met gemeenten en overheden, waardoor een onafhankelijke derde partij uitkomst biedt.

Voorbeelden
In praktische zin kan Zorgbelang Overijssel advies en bemiddeling bieden bij diverse zorggerelateerde vraagstukken en conflicten. Bijvoorbeeld: een verlamde cliënt heeft behoefte aan verschillende aanpassingen in huis. Met de gemeente wordt besproken wat er wel of niet nodig is. Maar ook: een gehandicapte man heeft een passende en goedkope rolstoel gevonden op internet. De gemeente wil deze rolstoel deels vergoeden, want hij is niet van de reguliere leverancier. Zorgbelang bemiddelt. Ook voor bijvoorbeeld psychische zorg kan een cliëntondersteuner ingeroepen worden wanneer bemiddeling of advisering wenselijk is.

Onafhankelijkheid
In een gemeente maakt de cliëntondersteuning veelal onderdeel uit van de lokale welzijnsorganisaties. Wanneer mensen echter juist een conflict daarmee hebben of niets mee te maken willen hebben kan een onafhankelijk persoon van Zorgbelang ingezet worden om hen bij te staan. Bel voor informatie naar 074 2913597 of mail naar clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl. Steeds meer gemeenten kiezen voor een laagdrempelige ombudsman of -vrouw voor het sociaal domein. Dit voorkomt vaak lange procedures. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, is een ombudspersoon dan in dienst van Zorgbelang Overijssel. Wilt u weten of uw gemeente ook een ombudsfunctie heeft, neem dan contact op met Zorgbelang Overijssel.

Cabaretpoel

ALMELO - Geniet van aanstormend cabarettalent tijdens Cabaretpoel bij Theater hof 88. Ze staan op vrijdagavond 27 september op het podium van het Almelose theater.


Anders dan andere cabaretfestivals is dat Cabaretpoel geen wedstrijdelement kent. Het biedt aanstormend talent een podium en het publiek krijgt een gezellige avond uit. Ieder van hen krijgt 25 minuten om het publiek in te pakken en dit doen ze allen op hun eigen, unieke manier. Welke talenten er op het podium staan zal op de avond zelf bekend worden. Toegangskaarten kosten 17,50 euro of 15,50 euro voor leden. Kaarten zijn te bestellen bij het theater zelf of via www.hof88.nl.

Burendag bij De Zegge

ALMELO - In het kader van burendag 2019 wordt het schoolplein van basisschool de Zegge "vergroend" en komt er onder andere een egelsnelweg. In samenwerking met IVN kan iedereen komen meehelpen op zaterdag 28 september.


De egelsnelweg moet een veilige route worden voor de diertjes naar schuilplaatsen waar ze de komende winter kunnen overleven. En dat is hard nodig, want het aantal egels is de afgelopen jaren met wel 60% afgenomen. Bij de vergroening van het schoolplein is alle hulp welkom. Het belooft een gezellige middag te worden en de koffie staat klaar! Aanmelden hiervoor kan door te mailen naar ivn.almelo@gmail.com.

Ontmoetingsplein 55+

ALMELO - Wijkcentrum De Schelf organiseert op woensdag 2 oktober de tweede editie van het ontmoetingsplein voor 55-plussers van deze reeks.


De eerste dag van het ontmoetingsplein vond plaats op 25 september en werd goed bezocht. Wie deze heeft gemist, of nog eens wil langskomen, is ook op 2 oktober van harte welkom bij het wijkcentrum. Het ontmoetingsplein vormt de basis voor wie graag samen met anderen iets wil ondernemen. De groep gaat onder andere samen wandelen, fietsen, musea bezoeken, eten of komen gewoon samen voor een fijn gesprek. Op 2 oktober is men welkom van 09.30 tot 11.00 uur bij Wijkcentrum de Schelf voor een introductie. Meer informatie vindt u op www.ontmoetingsplein55plus.nl of de gelijknamige Facebookpagina!