Hart van Almelo - Wierden

16 augustus 2019

Hart van Almelo - Wierden 16 augustus 2019


Voelt u zich veilig in Almelo?

ALMELO - Hoe veilig voelt u zich in Almelo? Bent u wel eens slachtoffer geworden van een inbraak, en hoe ervaart u de inzet van politie? Om een goed antwoord te krijgen op dit soort vragen voert de gemeente de komende tijd de Veiligheidsmonitor uit.

Momenteel ontvangen zo'n 750 Almeloërs een uitnodiging van de gemeente om een digitale vragenlijst in te vullen. De tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor is een belangrijk instrument voor de gemeente en hulpdiensten om te kijken hoe het gaat met de objectieve en subjectieve veiligheid.

Gevoel vs cijfers
De gemeente, politie, brandweer en anderen houden actief bij hoeveel incidenten er zoal zijn in Almelo. Maar deze cijfers alleen geven een onvolledig beeld van de werkelijke situatie. Zo kan een laag aantal gerapporteerde fietsdiefstallen betekenen dat er minder fietsen gestolen worden, maar óók dat mensen weinig vertrouwen hebben in dat een aangifte wat uit zal halen. Bovendien spelen de gevoelens van onveiligheid ook een belangrijke rol in dit geheel. Een inwoner die zich onveilig voelt in zijn of haar buurt woont minder prettig. Dit terwijl de cijfers op papier wellicht niet aangeven dat de buurt onveilig is.

Onderzoek
Onderzoeken zoals de Veiligheidsmonitor geven wat dat betreft veel bruikbare inzichten: klopt het beeld dat de gemeente heeft op basis van de cijfers, en welke verbeterpunten zien de inwoners zelf? De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 verwacht. Burgemeester Arjen Gerritsen hoopt dat zoveel mogelijk aangeschreven inwoners de moeite nemen het onderzoek in te vullen. "Het is belangrijk dat we weten wat mensen in Almelo, Aadorp en Bornerbroek van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons toekomstig beleid goed afstemmen op wensen en ervaringen van inwoners. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe scherper we in beeld krijgen wat beter kan." De Veiligheidsmonitor is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en wordt uitgevoerd door het CBS en I&O Research. Het onderzoek gebeurt op gemeentelijk en landelijk niveau.

Teleurstelling na noodgedwongen stop AutoMaatje

ALMELO - Het vervoersproject AutoMaatje wist zichzelf niet te vestigen in Almelo. Het initiatief werd in maart van dit jaar geïntroduceerd, maar vorige maand is de stekker er al weer uit getrokken.

AutoMaatje is een project van de ANWB dat in meerdere steden in Nederland is geïntroduceerd om minder mobiele inwoners op een prettige, betaalbare manier vervoer aan te bieden. Het plan is gebaseerd op vrijwilligers, de gebruiker betaalt in principe alleen de brandstof. Zij konden contact opnemen met AutoMaatje en werden in contact gebracht met een vrijwilliger in de buurt, die een ritje binnen de regio regelde. Ondanks deze duidelijke methode moest men half juli erkennen dat AutoMaatje in Almelo niet van de grond komt. Het initiatief om dit concept van de ANWB ook in Almelo te gebruiken kwam van Almelo Sociaal. Zij geven als reden om de stekker uit het project te trekken dat het niet meer gebolwerkt kon worden met subsidies. In overleg met de ANWB en de gemeente Almelo is besloten om per 17 juli te stoppen met AutoMaatje Almelo.

Teleurstelling
Almeloërs die gebruik maakten van AutoMaatje kregen onlangs een brief thuisgestuurd met dit nieuws. Onder hen heerst veel teleurstelling. Het project had een specifieke doelgroep: minder mobiele mensen die geen WMO-indicatie hadden. Daardoor kregen ze geen hulp met vervoer vanuit de gemeente of het UWV en waren aangewezen op de taxi, met de bijbehorende kosten. Voor hen bood AutoMaatje een betaalbare manier om in contact te blijven met vrienden en familie en er op uit te gaan. AutoMaatje werd dan ook gezien als belangrijke schakel in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Meer problemen
Gebrek aan animo lijkt het probleem niet te zijn. Juist de grote vraag naar deze dienst lijkt het de das om te doen. Ook in Enschede zijn problemen met AutoMaatje. Hier werd een klantenstop ingevoerd omdat de vrijwilligers het grote aantal aanvragen voor ritjes niet langer aankunnen.

Zorg over Twentse giftreinen

ALMELO - De GroenLinks-fractie van de Provinciale Staten van Overijssel maakt zich zorgen over de veiligheid van het vervoer van giftige stoffen over het Overijssels spoor. Aanleiding was een lekkende goederenwagon bij het Oldenzaalse station afgelopen maand.

Op 9 juli werd de omgeving van het Oldenzaalse station enige tijd ontruimd. Uit een goederenwagon bleek een onbekende stof te lekken. Onderzoek door de brandweer wees uit dat het ging om styreen, wat volgens berichtgeving destijds niet direct gevaar opleverde. Voor GroenLinks Statenlid Kees Slingerland was het incident aanleiding om er bij het provinciebestuur schriftelijke vragen over te stellen. Hij is bezorgd over dit soort treinen, want het is niet zonder risico's.


Schriftelijke vragen
De afgelopen jaren zijn ook door GroenLinks wel vaker vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, maar incidenten waren daarvoor weinig aan de orde. Uit het gebeuren in Oldenzaal mag echter wel duidelijk zijn geworden dat transport met goederentreinen, vaak gevuld met gevaarlijke stoffen, niet altijd zonder risico's is, zo concludeert de fractie. Zij willen nu graag weten hoe het kan dat de desbetreffende wagon 'op papier' leeg geweest zou zijn. In werkelijkheid bleek deze zo'n 65.000 liter styreen te bevatten, voornamelijk gebruikt bij de productie van polymeren. Bij verwarming en met contact met licht en met zuurstof is er zowel sprake van brand- als ontploffingsgevaar. Een andere vraag die GroenLinks stelt, heeft betrekking op de verantwoordelijkheid: berust die alleen bij ProRail of heeft de provincie hierin ook een verantwoordelijkheid? Slingerland: "Je moet er toch niet aan denken dat zo'n zogenaamd lege goederenwagon onderweg in een woonwijk, bij een bedrijven- of natuurterrein gaat lekken. Welke gevaren ontstaan er dan voor inwoners, de flora en de fauna, enzovoorts? En kunnen hulpverleners dan tijdig de benodigde hulp bieden bij een eventuele brand". GroenLinks hoopt uiteraard wel dat dit incident eenmalig is en de afspraken tussen gemeentes, provincie en ProRail goed zijn of zo nodig beter worden.

Gamenastiek voor senioren

ALMELO - Bent u die senior die bewegen, plezier en elkaar ontmoeten belangrijk vindt? Kom dan eens kijken en meedoen bij het gamenastieken; een manier om met plezier te bewegen voor meer vitaliteit, waarbij ook de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer.

Een activiteit die geschikt is voor vitale en minder vitale senioren. Bijna iedereen kan het op zijn eigen niveau. We gaan gamen voor grote schermen door middel van spelcomputers. Denk maar aan tennis, bowlen, skiën, 20.000 lekken dichten en nog veel meer leuke uitdagende games. In de pauze schenken we koffie en thee, met een gezonde en lekkere traktatie, waarbij ook tijd is voor een praatje. U werkt op deze manier met plezier aan onder andere uw uithoudingsvermogen, spierkracht, balans en geest. Dat is SLIM; Sportief, leuk, Interactief en we doen het Met elkaar! Beweeg & Zo en Fysiotherapiepraktijk van Iersel bieden deze activiteit aan op vrijdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur, in het Huis van vitaliteit, Haven Noordzijde 37 te Almelo (voorheen het Scheepvaarthuis t.o. de rechtbank). Heeft u interesse en bent u toe aan een nieuwe uitdaging? Dan bent u welkom op vrijdagmiddag; tussen 13.00 en 16.00 uur. Een eerste kennismaking is kosteloos. Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met: Monique Schuchart, Tel: 06 28817648 of 0546 714040. Kijk op: www.beweegenzo.nl

Column

Biej oons op 'n Biebelbealt

In het Catharijneconvent in Utrecht is d'r rechtevoort ne tentoonstelling met as titel: "Bij ons in de Biblebelt". Her en der zag iej doar anplakbiljetten van met een vrouwmeanske in de zöandeangse kleare: mevrouw Blankensteijn-Moree oet Dordrecht. 'n Innemmend meanske. D'r hebt froai völle leu met ehulpen um de tentoonstelling integer te maken. Ne hele prestatie, want hoe vake is het al nit gebuurd dat zukke leu zik de höare oet 't heuwd treuken umdat ze lachwekkend oet-eduusket wörden, as een soort deelnemmers van een weareldvrömd reservaat? Dat Wibo van der Linde vuur Tros Actua ne camera in de koplaampen van 'n auto leut bouwen um het Staphorster koarkvolk toch te können filmen? En vuur 'n poar joar ha'j den filmmaker Emile van Rouveroy van Nieuwaal gängs in Rijssen, den zik in alle bochen wrung um Riessenders as haatdragende leu dale te zetten. Mear ditmoal hoowt alle leu, dee ze op-etromd hebt um de expositie vol te kriegen, noarns spiet van te hebben. 'n RD-journalist Jan-Kees Karels schreef in 2013 nen 'open brief' um ees ne expositie te maken oawer de Biblebelt woermet samenstellers recht zollen doon an de geschiedenis, leavensbeschouwing, en maatschappelijke positie.
Affijn, in Utrecht is het zo wied en ik veun het ne prachtige expositie. Doar wör een serieus beeld op-erop van de refo's, as ik ze efkes zo onearbiedig mag neumen. In de volle breedte. Nen hoop vrouwleu en keals dee in kotte video's vertelt oawer wat öar drif, wat ze meant en wat ze deankt. Iej zeet spleenternieje hoeskamers van krek getrouwde jongeleu, taleantvolle fotografen maakten schitterende foto's, prachtige schilderiejen oawer de Afscheiding en oawer de brede en de smalle weg, de reformatorische architectuur van de koarken, de mode van jongeleu in zoaterdeangse én zöandeangse kleare, het oonderwies, het gezin, neumt mear op. En op internet kö'j zeen wavukke leazingen d'r zeent en woenear.
Het dee miej good dat d'r ook ne plate höng van Bunyans Christenreis, van Albert Wessels, alwier nen zet oet de tied.
Het is een vervelend gebroek van vittende columnisten um ook an te gewen wat ze emist hebt. Ik doo d'r dus ook an met: hier en doar zee'j (hoaste per oongelukke) een koarkörgel, dewiel d'r zukke prachtige - en kostboare - örgels te zeen en te heuren valt in de Biblebelt. En örgelmuziek, in Riessen he'j twee componisten dee mooie muziek eschreven hebt, Dick Sanderman en Cor van Dijk. Of nemt de organisten, volgens Jan-Kees Karels, de dreagers van 'het vierde ambt'.
Ik zol benaamd de Riessenders willen adviseren um d'r hen te goan! Of mu'k d'r oe hen sléppen …?

Zonnebloem op zoek naar vrijwilligers

WIERDEN - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor veel lokale activiteiten. Ook de Zonnebloem-afdeling van Wierden kan wel wat meer helpende handen gebruiken.

De Zonnebloem organiseert regelmatig leuke activiteiten voor onder meer senioren, uiteenlopend van een stamppotbuffet tot busreisjes buiten de gemeentegrenzen. Daarnaast gaan vrijwilligers ook bij de mensen thuis langs of met individuele mensen op stap. Het doel is om mensen actief te houden; dit draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid.


Meer vrijwilligers
Door de vergrijzing is ook de vraag naar activiteiten en bezoek van de Zonnebloem toegenomen. Tegelijk is het aantal vrijwilligers juist aan het dalen; de vrijwilligersgroep is al wat ouder en daarom stoppen mensen uiteindelijk als vrijwilliger. Tegelijk is de instroom van jonge vrijwilligers nihil. Onder meer doordat zij ook vaak druk zijn met gezin, werk en andere verplichtingen. Er dreigt dus een groot tekort te ontstaan, waardoor de dienstverlening van de Zonnebloem onder druk komt te staan. Meer informatie over de werzaamheden van de Zonnebloem is ook te vinden op www.zonnebloem.nl/wierden

"Kom kieken"

WIERDEN - Geïnteresseerd in fotografie? Kom dan naar de open dag van Fotoclub Wierden. Deze wordt gehouden op zaterdag 7 september van 10.00 uur tot 14.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat 7.

Iemand die fotografeert is niet direct een fotograaf, maar fotografie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Tegenwoordig wordt bijna alles op beeld vastgelegd en gedeeld. De mobiele telefoon en media als Facebook, Snapchat en Instagram hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen.

Programma
De open dag biedt een gevarieerd programma. Natuurlijk laten Fotoclub Wierden eigen werk zien en vertellen ze wie ze zijn en wat ze doen, maar zelf aan de slag gaan, kan ook. Bijvoorbeeld met een workshop macro-fotografie of een workshop stilleven. Er is een kleine studio ingericht en er wordt verteld over programma's zoals Photoshop en Lightroom. Het is een programma voor wie start met fotografie en wie al wat gevorderd is.

Wedstrijd
Een mooie foto gemaakt? Neem dan deel aan de fotowedstrijd en win een jaar gratis lidmaatschap. Neem daarvoor de foto mee naar de open dag of mail deze uiterlijk 7 september naar fotoclubwierden@gmail.com.

Meer informatie vindt u op www.fotoclubwierden.nl

Extra geld voor inburgeringspilot

TWENTE - De Twentse gemeenten gaan een gezamenlijke proef houden om de inburgering van nieuwe Nederlanders verder te verbeteren. De gemeenten krijgen hiervoor ook een extra rijksbijdrage

De nieuwe Wet Inburgering gaat in 2021 in. Deze nieuwe wet geeft gemeenten de regie over het inburgeringstraject dat zij moeten volgen. Het doel is om hen zo snel mogelijk wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, hun lokale gemeenschap waar ze terecht komen en het liefste ook snel aan het werk of andere zinnige dagbesteding te helpen zoals vrijwilligerswerk. De gemeenten kregen de afgelopen jaren al veel extra taken op het gebied van werk, inkomen en zorg waardoor dit in theorie een logisch verlengstuk is.


Pilot
De gemeenten hebben gezamenlijk een subsidie aangevraagd van 275.000 euro voor een inburgeringspilot. Ter voorbereiding op de invoering van die wet stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze beschikbaar aan gemeenten. Zij gebruiken het geld voor de pilot 'Duale trajecten'. Dit zijn projecten waarbij de inburgering gecombineerd wordt, bijvoorbeeld met (vrijwilligers)werk. In de pilot gaan de gemeenten samenwerken met het ROC van Twente. De inburgeringslessen die de deelnemers daar volgen worden gecombineerd met praktijkleren, bijvoorbeeld in de zorg of techniek, en modules over diverse maatschappelijk thema's. Daarnaast worden dagdelen gevuld met het opdoen van werkervaring door vrijwilligerswerk, stages of participatieplaatsen. Door de combinatie van leren en werken/participeren worden de deelnemers volledig ondergedompeld in de Nederlandse maatschappij en hebben ze de kans het geleerde direct in een maatschappelijke context toe te passen. Dit draagt bij aan het sneller verwerven van de Nederlandse taal, deelname aan de samenleving en hebben ze eerder kans op een betaalde baan.


Enthousiast
Wethouder Rob Christenhusz van Oldenzaal, coördinerend wethouder Wet Inburgering namens de 14 Twentse gemeenten: "Dat is goed nieuws, omdat we daarmee de pilot in praktijk kunnen brengen en daarmee de inburgering in Twente kunnen verbeteren. Bovendien laat het weer eens zien dat regionale samenwerking loont." Oldenzaal is een gemeente waar al veel ervaring opgedaan is met het koppelen van maatschappelijke doelen aan maatschappelijke organisaties.

GGD Twente biedt beschermend middel tegen HIV

TWENTE - Ook de GGD Twente gaat het beschermende middel PrEP binnenkort verstrekken aan een risicogroep. Het middel moet bescherming bieden tegen een mogelijke HIV-infectie. Deze 'anti-HIV pil' zal als eerste verstrekt worden aan een beperkte groep mannen.

In juni werd bekendgemaakt dat alle GGD-regio's in Nederland gaan beginnen met het verstrekken van dit preventiemiddel en de bijbehorende voorlichting en medische zorg. De exacte startdatum was nog niet bekend; de GGD Twente richt zich op 1 september als startmoment, hoewel dit wellicht al wat eerder zal worden. De GGD Twente start nu als eerste met een beperkte groep mannen die seksueel contact hebben met andere mannen. Zij lopen namelijk een statistisch hoger risico. De GGD zal dan kijken naar het risico dat de individuele gebruiker loopt en hun kwetsbaarheid.


Wat is het?
Het middel is een medicatie die hopelijk moet voorkomen dat iemand een HIV-infectie oploopt. De technische term PrEP staat voor 'pre expositie profylaxe', oftewel, een bescherming voordat men blootstelling heeft aan het virus. Eerder werden deze medicijnen via de huisarts verstrekt. Uiteraard moet men zo'n pil niet zien als een wondermiddel. Gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid blijven heel belangrijk. Condoomgebruik en regelmatige gezondheidsscreening blijven een vereiste voor een gezonde leefstijl. Naast het gebruik van PrEP en condooms zijn er ook middelen die risico's op infectie kunnen beperken na een mogelijke blootstelling. Deze moet men dan wel binnen 72 uur na seksueel contact innemen en het is alleen voor noodgevallen.


Onderbouwing
Het verstrekken van het middel is ook onderdeel van de ambitie om toe te werken naar nul nieuwe HIV-infecties. Op dit moment krijgen jaarlijks nog zo'n 1.000 mensen een positieve HIV-diagnose. Er zijn naar schatting 23.000 mensen in ons land die leven met deze ziekte, waarvan 2.300 mensen hiervan niet op de hoogte zijn. Het Aidsfonds-Soa Aids Nederland pleit dan ook al jaren voor een brede toegang tot PrEP en bijbehorende zorg. Kijk voor meer informatie ook op: www.ggdtwente.nl. Voor verstrekking van het middel zal wel een kleine eigen bijdrage gevraagd worden.

Verken De Doorbraak

ALMELO - Deze vrijdagavond 16 augustus houdt Landschap Overijssel een 'Op stap' fietsexcursie door natuurgebied De Doorbraak.

Onder leiding van een landschapsgids fietst u ongeveer twee uur door dit mooie, waterrijke gebied. De kosten bedragen 5 euro per volwassene en 2,50 euro per kind. Als u donateur van Landschap Overijssel bent, of van één van de 12 andere Landschappen, dan neemt u op vertoon van uw pasje gratis deel. De 'Op stap' excursies worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Aanmelden kan via www.landschapoverijssel.nl/opstap2019


De Doorbraak
De Doorbraak is een 14 kilometer lange nieuw gegraven watergang tussen de Loolee bij Almelo en de Exosche Aa in Ypelo bij Wierden. In de brede ecologische zones aan weerszijden van de beek ontstaat prachtige natuur.


Aanmelden
Ga tijdens deze Op Stap fietstocht mee met een landschapsgids die je op bijzondere plekken langs De Doorbraak, die nog volop in ontwikkeling is, zal leiden. Tijdens deze Op Stap excursie is het gebied vanaf Ypelo aan de beurt. Het betreft een fietstocht van ongeveer 2 uur. Onderweg zal regelmatig worden gestopt zodat de gids bijzondere details kan vertellen. Omdat het op sommige plaatsen kwetsbare natuur betreft is de groepsgrootte beperkt en dien je je van te voren aan te melden. Dit kan via http://www.landschapoverijssel.nl/opstap2019 Na opgave ontvang je een bevestiging met de exacte startplaats en tijd van deze avondexcursie.

Op pad met Vier het Leven in Almelo

ALMELO - Ouderen die niet graag alleen uit gaan of begeleiding nodig hebben kunnen naar het theater blijven gaan dankzij Stichting Vier het Leven. Vrijwilligers begeleiden ouderen persoonlijk van deur tot deur.

Drie maal per jaar ontvangen deelnemers kosteloos het programmaboekje en kan een keuze worden gemaakt uit diverse voorstellingen. Uitjes om van te genieten! In het programmaboekje najaar 2019 staan onder andere de volgende voorstellingen in van Theaterhotel Almelo en Hof 88: Paul Haenen, Bram van der Vlugt, Rembrandt en de Gouden Eeuw, Ierse folkmuziek, klassieke muziek van SKA, Staatsopera Carmen, Willem van Oranje, 3JS met Acoustic Christmas en andere voorstellingen. Naast enkele films van het filmhuis Almelo, zijn er ook enkele voorstellingen te bezoeken in het Parkgebouw Rijssen (Anny Schilder en Jan Keizer van BZN) en het Stiftfestival met o.a. het Slotconcert.


Persoonlijke aandacht
De kracht van Vier het Leven zit in de persoonlijke aanpak en aandacht en het wegnemen van drempels. Begeleiding, vervoer, entree en consumpties zijn allemaal inbegrepen. De vrijwilligers bieden een ondersteunende arm en individuele aandacht om samen te kunnen genieten. Zoals een gast het vertelde: "Eigenlijk kon ik nergens meer naar toe, maar bij Vier het Leven wordt er voor me gezorgd, dat is erg fijn!". Ouderen, mantelzorgers, organisaties die het boekje willen aanvragen, kunnen contact opnemen met het landelijke nummer 035-524 51 56. Informatie staat tevens op www.4hetleven.nl. Een Vier het Leven arrangement bestaat uit het entreekaartje inclusief een vaste bijdrage voor consumpties, vervoer, parkeerkosten en begeleidingskosten. Tijdens het uitje zelf, kan de portemonnee thuis blijven en kan men zorgeloos genieten.

Dikke Banden Race in Almelo

ALMELO - Het is elk jaar weer een enorm festijn: de Decathlon Dikke Banden Race, die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste van Nederland.

Tijdens de 37ste Profronde van Almelo, vrijdag 30 augustus, is het parcours dat de profrenners 's avonds afleggen 's middags eerst (deels) het terrein voor de jongste fietsers. Kinderen tot en met 12 jaar mogen op een gedeelte van de route hún rondjes rijden op een fiets met dikke banden. Opa's, oma's, ouders, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen.


Prijzen
Voor de winnaars zijn er een beker, felicitaties van de rondemiss en een ritje in een cabriolet over het wielerparcours. Alle kinderen uit Almelo en omgeving mogen deelnemen, mits ze kunnen fietsen en geen lid zijn van een wielervereniging. Alleen de kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen meedoen voor een beker en meedingen naar een finaleplaats in de landelijke Decathlon Dikke Banden Race.


Veiligheid
De Dikke Banden Race, gesponsord door Decathlon, wordt gereden onder de vlag van de wielerbond KNWU. Decathlon zorgt voor shirtjes, rugnummers en medailles. Voor kinderen die geen eigen helm hebben, zijn er helmpjes beschikbaar. Volgens de voorschriften in het reglement moeten alle jonge renners een helm dragen. De deelnemers worden ingedeeld bij leeftijdsgenootjes; 7- en 8-jarigen vormen een categorie, de 9- en 10-jarigen en de 11- en 12-jarigen. De eerste race is om 16.30 uur, de laatste deelnemer finisht rond 17.15 uur. De huldiging en de rondrit over het parcours volgen direct daarna. Publiek kan na de Decathlon Dikke Banden Race gewoon blijven, want dan rijdt de reclamekaravaan het parcours op. Vanuit de voertuigen worden surprises gegooid.

Mini Sails Classic

BORNERBROEK - Dit weekend staan de Mini Sails Classic op de agenda bij camping 't Grasbroek. Van 16 tot en met 18 augustus verzamelen zich kleine replica's van zeilboten op 't Grasbroek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst.


De schaalmodellen van echte zeilschepen worden door bezitters uit verschillende landen bij elkaar gebracht tijdens Mini Sails Classic. De boten zijn radiografisch bestuurbaar en zullen dit weekend te bewonderen zijn voor publiek terwijl ze over de vijver zeilen. De replica's zijn tot in de kleinste details nagebouwd van hun originele bouwtekening en zien er zeer realistisch uit. Ze worden gebouwd door leden van de Mini Sails Classic, afkomstig uit zowel Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Almelose Voetbaldagen

ALMELO - De Almelose Voetbaldagen 2019 staat voor de deur! Op woensdag 21 augustus zullen er 126 deelnemers starten op de velden van Luctor et Emergo. De Almelose Voetbaldagen duren tot en met vrijdag 23 augustus en elke dag staat in het teken van voetbal, voetbal en nog eens voetbal!

Dit jaar is de organisatie van de Almelose Voetbaldagen voor het eerst neergestreken op de voetbalvelden van Luctor et Emergo. We zijn de afgelopen vier edities bij AVC La Première op velden aanwezig geweest en daar waren we van alle gemakken voorzien. "Dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij Luctor et Emergo en hopen daar het succes van de Almelose Voetbaldagen een goed vervolg te geven en daar hebben wij alle vertrouwen in", aldus Patrick Bakhuis voorzitter van de Stichting Almelose Voetbaldagen. Door het succes van de vijf vorige edities heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat de zesde editie ook een groot succes gaat worden, dit werd met de inschrijvingen direct duidelijk want er zijn nu 126 deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Almelose Voetbaldagen 2019.


Veel deelnemers
Het bestuur is weer zeer enthousiast over het aantal deelnemers die zich hebben ingeschreven uit Almelo en omgeving. Op dit moment doen er van dertien verschillende verenigingen deelnemers mee aan de Almelose Voetbaldagen 2019. Een teken dat de voetbaldagen echt leven en dat in Almelo, Harbrinkhoek, Vriezenveen, Wierden, Geesteren, Aadorp en zelfs Vinkeveen, aldus een bestuurslid van de Stichting Almelose Voetbaldagen. Er heeft een ondertekening plaats gevonden tussen de voorzitter van Luctor et Emergo en de voorzitter van de Stichting Almelose Voetbaldagen, er zijn weer heel veel sponsoren benaderd en bijna allemaal hebben ze ja gezegd. Ook werd een officiële fotoshoot gehouden op locatie, met drie deelnemers Niek, Lucas en Seppe en drie trainers Thijs, Sven en Olav. Zoals je kunt zien op de foto's is er weer een prachtig tenue gecreëerd in samenwerking met Teamsportfabriek en JAKO.


Goed doel
De goede doelen zijn bekendgemaakt en dat zijn voor dit jaar Spieren voor Spieren en Kans voor een Kind. Waardige bestemmingen!

Voorrondes NK Skill Games in Enschede

ENSCHEDE - Op woensdagmiddag 4 september starten in Enschede de voorrondes van de allereerste NK Skill Games. Dit voetbalevent voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar dient als opmaat voor de landelijke finale van de NK Skill Games, die in mei 2020 plaatsvindt op de KNVB Campus in Zeist.

De gemeente Enschede hecht er grote waarde aan om zich te verplaatsen in de denk- en leefwereld van haar jeugdige inwoners. Computergames in het algemeen en de voetbalgame FIFA in het bijzonder zijn immens populair bij veel jongeren. De gemeente Enschede vindt het echter ook belangrijk dat kinderen voldoende sporten, bewegen en via sociale activiteiten met elkaar in contact komen. De NK Skill Games brengen beide elementen – de populariteit van voetbalgames e´n samen bewegen – bij elkaar. De voorronde in Enschede vindt plaats op Sportcampus Diekman. Tijdens de voorrondes van de NK Skill Games worden de digitale Skill Games uit de populaire voetbalgame FIFA 19 'tot leven gewekt' en op een echt voetbalveld nagedaan. Deelnemende kinderen worden onder begeleiding van professionele voetbaltrainers en op een creatieve, laagdrempelige manier uitgedaagd om de modern vormgegeven voetbaloefeningen onder de knie te krijgen. In totaal worden er 6 vormen uit het spel FIFA op het voetbalveld nagedaan, de 12 best presterende jongens en meisjes krijgen de kans om de gemeente Enschede in mei 2020 te vertegenwoordigen tijdens de finale van de NK Skill Games in Zeist.


Doe mee!
Wil jij meedoen? In totaal is er plaats voor maximaal 144 deelnemers. Deelname is gratis en aanmelden kan via www.nkskillgames.nl. Alle deelnemers gaan met een certificaat en een NK Skill Games T-shirt huiswaarts.

Heracles Almelo op zondagavond tegen PSV

ALMELO - De wedstrijd stond gepland op zaterdag 17 augustus, maar door het programma van PSV in de voorronde van de Europa League wordt Heracles Almelo – PSV nu gespeeld op zondagavond 18 augustus, aftrap om 20.00 uur. Heracles Almelo staat dan voor de tweede thuiswedstrijd van het seizoen.

De eerste thuiswedstrijd in de openingsronde van de Eredivisie ging Heracles Almelo met 0-4 onderuit tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Frank Wormuth kan de supporters laten zien dat het een incident was, door tegen PSV anders voor de dag te komen. Echter, PSV is een lastige tegenstander voor de Almeloërs. De laatste winst op de Eindhovenaren dateert van 19 september 2015. In wat voor Heracles Almelo de vijfhonderdste Eredivisiewedstrijd was werd met 2-1 van PSV gewonnen. Mark-Jan Fledderus en Thomas Bruns maakten de Almelose doelpunten. Heracles Almelo bereikte dankzij die overwinning zelfs even de koppositie in de Eredivisie. De drie edities na die overwinning was PSV te sterk voor Heracles Almelo. Dit seizoen begon voor PSV met een gelijkspel tegen FC Twente. Na de 1-1 in Enschede volgde een 3-1 overwinning op ADO Den Haag in het eigen Philips Stadion. Voordat de ploeg van trainer Mark van Bommel afreist naar Almelo speelt het eerst nog Europees tegen Haugesund, dat in de heenwedstrijd met 1-0 verslagen werd.


Kaarten
Kaarten voor Heracles Almelo – PSV zijn nog verkrijgbaar. Op www.heracles.nl/tickets staat alle informatie en is het voor Fankaarthouders mogelijk direct kaarten te bestellen. Ook in de FanServiceShop zijn kaarten verkrijgbaar.

Heracles laat zege glippen

ALMELO - De uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard heeft Heracles Almelo een punt opgeleverd. Lange tijd leek de ploeg van Frank Wormuth er met de winst vandoor te gaan, maar de thuisploeg kwam in blessuretijd vanaf elf meter langszij.

Wormuth had vier wijzigingen in zijn basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Mats Knoester en Robin Pröpper vormden het hart van de verdediging en op het middenveld maakte Orestis Kiomourtzoglou zijn opwachting in plaats van Adrian Szöke. In de aanvalslinie was er plaats voor Mauro Junior die het vorige week met een invalbeurt moest doen.


Kansen
In het eerste kwartier waren er kansen voor beide ploegen. Daarna leek het eerste doelpunt te vallen. Mauro Junior rondde een prachtige aanval van Heracles Almelo af, viel zijn ploeggenoten juichend in de armen, maar zag Kevin Blom het doelpunt in overweging nemen. De arbiter besloot het doelpunt wegens een overtreding van Cyriel Dessers af te keuren. Het duel kwam daarna in rustiger vaarwater.Trefzeker
Na een klein uur spelen was Heracles Almelo wel trefzeker. Een afgemeten pass van Mohammed Osman bereikte Silvester van der Water. De aanvaller omspeelde doelman Alexei Koselev en prikte de bal in het lege doel. Daarna volgden meerdere kansen voor Heracles Almelo om de voorsprong verder uit te bouwen. Cyriel Dessers, Mauro Junior en Alexander Merkel waren dichtbij, maar kwamen niet tot scoren.


Afsluiting
Dat een extra doelpunt uit bleef, kwam Heracles Almelo duur te staan. Ver in blessuretijd kende Blom een strafschop toe aan Fortuna Sittard. Vlak daarvoor al was de ploeg via Felix Passlach dichtbij de gelijkmaker. Vanaf elf meter kwam die er: Mark Diemers was trefzeker.

Transgender én gelovig

ALMELO - Stadskerk De Bleek in Almelo organiseert op zaterdag 24 augustus weer een boeiende lezing. Vanaf 16.30 uur is Jolanda Molenaar aanwezig.

Een bijzonder thema komt aan bod: Wat betekent het transgender én gelovig te zijn? Jolanda Molenaar, aankomend transgender pastor, neemt u mee in het proces dat zij doormaakt. Als doopsgezind gastvoorganger en aankomend transgender pastor vertelt ze over haar afstudeeronderzoek, de worsteling van transgenders met geloofsvragen en over het boek waaraan zij meewerkte onder andere over vragen rond transgender (zorg), pastoraat, liturgie, transtheologie, bijbelinterpretatie en kringwerk.


Kom ook
Deze boeiende lezing start op 24 augustus om 16.30 uur. Toegang kost 10 euro, inclusief een hapje en drankje na afloop. Leden en donateurs van de VVG krijgen 2,50 euro korting. Voorafgaand aan de lezing is stadskerk "De Bleek" geopend van 14.00 – 16.00 uur. Gastvrouwen en -heren ontvangen de bezoekers met koffie, thee en watertjes. De muziek wordt verzorgd door Eef Westenberg op het orgel. In de achterzalen is de duo-expositie voor één van de laatste keren te bekijken van Tine Welter, gedichtschilderijen en Elly Kok – Riep, vlinderfoto's. In de gedenkhoek kunnen bezoekers een kaars branden en in de stiltehoek liggen diverse teksten die uitnodigen tot nadenken en bezinning. Kortom een prima plek om te vertoeven voorafgaand aan de lezing.

Kinderspeelweek

ALMELO - Wijkcentrum Erve Noordik houdt van dinsdag 20 augustus tot en met vrijdag 23 augustus weer de jaarlijkse kinderspeelweek. Er is dan van alles te doen voor kinderen van de basisschoolleeftijd.


Voor de bijdrage van 1,50 euro per dagdeel kunnen kinderen op een van de dagen meedoen aan de activiteiten die in de planning staat. De ochtenden staan in het teken van knutselen/figuurzagen, de middagprogramma's zijn afgewisseld met superheldentraining, een ontdekkingstocht en speurtocht, levend stratego, poppenkast, een disco en een superheldenparcours. Met dit uitgebreide programma is er voor elke leeftijd iets leuks te doen en beleven tijdens de kinderspeelweek.

Om de hele week mee te doen aan alle activiteiten kan er een weekkaart gekocht worden voor 10,- euro.

Plé-bek Bie Hek (maar nu bij Tante Ell)

WIERDEN - Wie is er niet groot mee geworden... Plé-Bek Bie Hek komt er weer aan. Maar wel onder een iets andere naam.

Dit jaar is al weer de 33-ste editie van de ludieke playbackshow die ieder jaar weer een grote publiekstrekker is. Dit jaar zal deze gehouden worden op zaterdag 7 september. Het 'bie Hek' deel van de naam klopt alleen niet meer helemaal. Zoals vaste gaten weten is café Hek waar het ooit begon afgelopen jaar overgenomen door een nieuwe eigenaar Ellen Egberts. Het is dan ook nu café Tante Ell. Deze promoot het dan ook onder de ongemakkelijk lange maar wel duidelijke noemer van 'Plé-Bek Bie Hek 2.0: Wel Bie Ell".\


Leuke avond
Ongetwijfeld zullen weer veel Wierdenaren hun zangtalent of gebrek aan tonen aan het brede publiek. Hilariteit in ieder geval gegarandeerd. De avond begint om 19.00 uur bij café Tante Ell aan de Nijverdalsestraat en de presentatie is in handen van Kornee Evers. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de Facebookpagina, wel nog steeds Café Hek.


Goed doel
Naar goed gebruik gaat een groot deel van de opbrengst van Plé-Bek ieder jaar naar een lokaal goed doel. Zo werd afgelopen jaar ruim 3.000 bijeengebracht voor woonzorglocatie 't Wiedervoort. Het geld werd gebruikt voor een apparaat waarmee dementerenden beter kunnen communiceren. In februari begon de organisatie met het zoeken naar een nieuw goed doel voor deze 33-ste editie. Dit jaar gaat de opbrengst dan ook naar Stichting Bowie. Deze runt onder meer de Wierdense voedselbank, maar ze bieden ook ondersteuning in de vorm van schuldhulpverlening. Bowie, wat staat voor 'Budget Ordenen Wierden Enter' en niet de gelijknamige zanger werd opgericht door de kerken in beide plaatsen om gezinnen met financiële problemen te ondersteunen. Dit doen zij ook onder meer door de inzet van vrijwilligers die als schuldhulpmaatjes bij de mensen thuis aan de slag gaan. Kijk ook op: www.bowie.nu

Rijbewijskeuring in Almelo

ALMELO - Heeft u een medische keuring nodig voor het verlengen van uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, of bij een gewijzigde gezondheidstoestand?

ZorgAccent verzorgt rijbewijskeuringen in samenwerking met de RijbewijskeuringsArts op verschillende plaatsen. De eerste keuring is gepland op donderdag 22 augustus aan de Bellavistastraat 3 in Almelo van 09.00 tot 13.00 uur. De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken. Als u 75 jaar wordt en u uw rijbewijs wilt laten verlengen moet u zich om de vijf jaar medisch laten keuren voor een standaard rijbewijs. Bent u jonger dan 75 jaar en heeft u een groot rijbewijs dat om de vijf jaar verlengd moet worden, of bij een gewijzigde gezondheidstoestand zoals suikerziekte of dementie kunt u zich ook laten keuren bij de RijbewijskeuringsArts.


Wat meenemen?
Bij uw gemeente kunt u een keuringsformulier (gezondheidsverklaring) kopen en ingevuld meenemen naar de keuring. Op de website van het CBR kunt u inloggen met uw DigiD en het formulier downloaden. De arts werkt digitaal, voor een snellere aankomst van uw keuringsverslag bij het CBR. Neem daarom uw ZorgDomein code/nummer mee naar de keuring. Neem uw huidige rijbewijs mee, medicijnenlijst, en een potje urine. Wanneer u het afgelopen jaar geen oogkeuring heeft laten doen, dan voorafgaand aan de keuring uw ogen of bril te laten controleren. De beoordeling van de gezondheidsverklaring door het CBR kan 2 tot 3 maanden duren. Maak tijdig een afspraak voor de keuring.


Afspraak maken
Zelf een datum reserveren kan via www.rijbewijskeuringsarts.nl of bel met het landelijke nummer 036 7200911 voor meer informatie of een afspraak.

Chip de kat!

TWENTE - Afgelopen week stond weer in het teken van de Internationale Kattendag. De dierenopvang, dierenartsen en dierenorganisaties staan jaarlijks stil bij het wel en wee van de kat.

Het zal de lezer wellicht verbazen, maar de kat is met stip op nummer één het populairste huisdier in ons land. Als je kijkt naar de huishoudens heeft bijna de helft van de huishoudens in Nederland ten minste één kat. Er zijn naar schatting zo'n 2,6 miljoen katten en 'slechts' 1,5 miljoen honden in ons land.


Veel in de opvang
De populariteit van de kat in ons land heeft helaas ook een duidelijke keerzijde: er komen uiteindelijk veel katten in de dierenopvang terecht. De Kattenbescherming spreekt zelfs van een waar kattenprobleem. De Dierenbescherming vangt jaarlijks 35.000 katten op, waarvan ongeveer 5.000 katten uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht komen. Het lage percentage herenigde katten is helaas met name te wijten aan de eigenaren zelf: slechts weinig eigenaren laten hun kat chippen, wat al wel geruime tijd verplicht is voor de hond. Niet alleen het chippen van de kat is belangrijk, ook het bijhouden van de juiste gegevens van de registratie. Zeker wanneer u bijvoorbeeld zou verhuizen. De Dierenbescherming heeft afgelopen jaar een chipactie gehouden op diverse locaties in Twente, ook om het belang van registratie onder de aandacht te brengen. Een correct gechipte en geregistreerde kat kan makkelijker bij de eigenaar teruggebracht worden.


Chipplicht
Het grote aantal katten dat in een dierenopvang terecht komt is een probleem. Ook in Twente kampen veel asielen met een groot overschot aan katten. Zelfs kittens komt men maar moeilijk vanaf juist vanwege het grote aanbod. Daarnaast zijn er ook veel volwassen katten die maar moeilijk aan een nieuwe eigenaar komen. En terwijl ze in de opvang zitten draagt de opvang ook de fikse kosten voor medische zorg en huisvesting. Afgelopen jaar laaide de discussie weer op over het invoeren van een mogelijke chipplicht voor de kat, waar in ieder geval in de Tweede Kamer veel steun voor zou zijn. Een landelijke verplichting is vooralsnog niet in de maak, maar minister Schouten van landbouw gaf in een brief aan de Tweede Kamer in juni wel aan dat ze een proef wil starten met een aantal gemeenten die dan zelf een lokale chipplicht in kunnen stellen.

Toptalent in actie op toernooi

OLDENZAAL - De Oldenzaalse tennisclub Ready organiseert deze week weer de Broekhuis Peugeot ITF World Tour. Veel nationaal en internationaal tennistalent komt weer naar Oldenzaal voor een sportieve krachtmeting.

Maandag ging het toernooi al van start. Deze vrijdag staan de kwartfinales enkel en halve finales dubbel op het programma, met zaterdag de halve finales enkel en finales dubbel. Zondag sluit Ready het toernooi af met de finales enkel heren en dames. Het toernooi trekt dankzij het hoge niveau spelers uit heel Europa.


NextGen Lions
Peugeot en tennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo steunt het merk vier aanstormende talenten, de 'NextGen Lions'. Tallon Griekspoor (21), Botic van de Zandschulp (23), Tim van Rijthoven (21) en Ryan Nijboer (19) zijn dan ook bij vele toernooien te bewonderen. Ryan Nijboer speelt ook mee in Oldenzaal.


Klantendag
Broekhuis Peugeot laat ook graag de klanten kennismaken met de tennissport. Zaterdag organiseren zij dan ook een klantendag; de bezoekers worden als VIP ontvangen, compleet met VIP-parkeerplaatsen en lunch in de VIP-tent. Naast dat zij de spannende finales van het toernooi live meemaken, kunnen ze ook zélf in actie komen. Zo is het unieke King of the Court tennisspel van de partij. Bezoekers kunnen hun tennisvaardigheden tonen tegen een unieke, interactieve tennismuur. Ook de sportieve Peugeot leeuw staat zélf op de tennisbaan!


NextGen Peugeot 208
Autobedrijf Broekhuis toont als hoofdsponsor van het toernooi uiteraard ook diverse nieuwe modellen uit Peugeot's gamma. Zo kunt u kennismaken met de Peugeot 208 NextGen Lions editie. De sportieve, dynamische hatchback is extra voordelig geprijsd met een uitgebreid optiepakket. Waaronder airco, cruise control, parkeersensoren achter, metaallak, een NextGen Lions mattenset en Peugeot Connect 3D Nav. Deze staat voor u klaar voor 17.590 euro of als private lease vanaf 279 euro per maand.


Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Peugeot Broekhuis ITF World Tour op: www.oltcready.nl. Kijk voor meer informatie over Peugeot ook op: www.broekhuis.nl/peugeot.

Weer naar De Grolsch Veste

ENSCHEDE - De eerste uitwedstrijd van het seizoen heeft voor FC Twente afgelopen zaterdag drie punten opgeleverd. Op bezoek bij FC Groningen won het elftal van trainer Gonzalo Garcia met 1-3.

In een bewogen eerste helft misten beide teams een strafschop, terwijl bij FC Groningen vlak voor rust zowel Ramon Lundqvist als Mike te Wierik een rode kaart ontving. In de tweede helft vonden Keito Nakamura, Aitor en Haris Vuckic het net voor de Tukkers en schoot Ritsu Doan raak voor de thuisploeg. Zondag speelt FC Twente de tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Om 14.30 uur wordt er afgetrapt tegen RKC Waalwijk in De Grolsch Veste. Er zijn inmiddels meer dan 24.500 kaarten verkocht. Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 20,- en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsche Veste (welke op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur geopend is).

Maakplaats workshops

ALMELO - Op 21, 22 en 23 augustus is er voor de jeugd weer van alles te doen bij de Bibliotheek Almelo. De laatste maakplaats workshops van de zomervakantie zal dan plaatsvinden, met interessante thema's.


Op woensdag 21 augustus kunnen kinderen van 7-12 jaar spelen met een ozobot en het uitstippelen van zijn route. De donderdag zal worden besteed aan het spelenderwijs leren programmeren voor kinderen van 10-12 jaar. Diezelfde dag wordt ook de Makey Makey gebruikt. Teken voorwerpen zoals pianotoetsen en de Makey Makey zorgt dat er geluid uit komt! Voor kinderen van 8-12 jaar. Tot slot zullen de kinderen op vrijdag proeven aan het maken van stopmotion filmpjes.


Deelname aan alle workshops is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Mail hiervoor naar cursussen@bibliotheekalmelo.nl of bel 0546-822005. Kijk voor het gehele programma en tijden op www.bibliotheekalmelo.nl.

Movie unlimited

ALMELO - Een filmpje pakken op een regenachtige dag? Of gewoon omdat er iets draait wat je graag wil zien?


Movie Unlimited update wekelijks het aanbod aan films. Vrijdagavond 16 augustus zal om 19.00 uur Bring The Soul; the movie spelen. Een exclusieve film die maar enkele keren wordt gespeeld en je meeneemt achter de schermen op tournee bij de band. Op zondag 18 augustus draait om 13:30 uur de documentaire Woodstock, over het gelijknamige festival. Kijk voor het gehele programma op www.almelo.movieunlimitedbioscopen.nl.

Expositie HKW

WIERDEN - In de Van Buurenstee is tot 31 augustus de expositie te zien over de Zeskamp en het Spel Zonder Grenzen.

In 1974 heeft Wierden deelgenomen aan twee tv-shows uit de jaren zestig en zeventig: Zeskamp en het Spel Zonder Grenzen. Vooral veel (oud) Wierdenaren hebben veel goede herinneringen aan dit hoogtepunt uit de Wierdense geschiedenis. Om al deze herinneringen naar boven te halen is er een bijzondere expositie te zien in de Van Buurenstee. De expositie is gratis te bezoeken aan de Appelhofdwarsstraat 2 in Wierden. Kijk op: historischekringwierden.mijnstadmijndorp.nl voor meer informatie en openingstijden.

Fysio Leidekker naar nieuwe locatie aan Ganzendiepstraat 1A

ALMELO - Maatschap fysiotherapie-manuele therapie Leidekker is opnieuw verhuisd. Dit keer definitief naar het prachtige nieuwe pand aan de Ganzendiepstraat 1a te Almelo.

De collega's staan ook hier weer klaar voor de patiënten met hun bekende enthousiasme, kwaliteit en plezier. De praktijk is te bereiken onder het nummer 0546-823924 of via info@leidekker-fysiotherapie.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website: www.leidekker-fysiotherapie.nl

Overijsselse wandelroutes blijken steeds populairder

TWENTE - De Twentse gemeenten, Provincie Overijssel, landschapsbeheerders en recreatieve organisaties hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om Overijssel en Twente in het bijzonder nóg aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. Het versterken van een breed netwerk aan wandel- en fietsroutes had hierbij een hoge prioriteit.

Een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsroutes heeft veel voordelen. Zo zijn er veel liefhebbers die uit alle hoeken van het land naar Twente komen voor de rust en gemoedelijkheid; wat weer vele toeristische euro's oplevert voor ondernemers in de regio. Daarnaast is ook juist de ambitie om bewoners zélf eens kennis te laten maken met de routes die letterlijk en figuurlijk in hun achtertuin liggen.


Toegankelijk
Eén van de partners die actief werkt aan wandel- en fietsroutes is Landschap overijssel. Zij ontwikkelden de routeapp 'Wandelen in Overijssel'. Dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers werden zo meer dan honderd routes uitgezet.


Succes
Sinds de introductie van het routesysteem eind 2015 zijn onze routes maar liefst 515.274 keer gedownload. Het aantal downloads per maand stijgt ook nog steeds. Waar in 2016 nog 'maar' 5.000 routes per maand gedownload werden, zit dit inmiddels op ruim 17.500 routes. "Steeds meer wandelaars en fietsers gebruiken onze routes om zich te laten informeren over onder andere het beheer en behoud van het landschap, cultuurhistorische en andere 'leestekens' in onze omgeving en het herkennen van dieren en planten in de buurt.", aldus Landschap Overijssel.


Toproutes
Toproutes zijn de bezinningsroute 'Hilligenpad' (12.000 downloads) en de 'Umfassungsweg' over landgoed Twickel (7.000 downloads). De best scorende gezinsroute is 'Ommen Lemelerberg - highlights' met bijna 5.000 downloads. Nieuwsgierig? Zoek op 'wandelen in Overijssel' in de App Store (voor iPhone en iPad) of Google Play (voor smartphone of tablet met Android) en download de gratis routeapp.


Uitdagend
Het aanbieden van voldoende wandel- en fietsroutes is af en toe erg uitdagend. Zo heeft Landschap Overijssel natuurlijk aardig wat grond in beheer, maar lang niet iedere particuliere eigenaar staat open voor wandelroutes over zijn of haar grond.

Braderie in de Nieuwstraat

ALMELO - Dat de Nieuwstraat misschien wat negatiever op de kaart stond, is definitief verleden tijd. De grote metamorfose van de straat in 2018 en 2019 heeft zowel het aanzicht als de sfeer in de straat positief beïnvloed.

De straat is van juni 2018 tot april 2019 (gedeeltelijk) afgesloten geweest. In mei 2019 heeft burgemeester Arjen Gerritsen de straat weer geopend. De Nieuwstraat met de karakteristieke nog werkende korenmolen de Hoop ziet er weer prachtig uit. De ondernemersvereniging heeft dit aangegrepen om weer actief aan de gang te gaan. Er werd eind 2018 al een kerstmarkt georganiseerd, die ook direct druk bezocht werd. Ook de kleedjesmarkt in juni van dit jaar wist veel publiek te trekken. Het eerstvolgende evenement op het programma is de braderie van 13 en 14 september.

Opzet van de braderie
De braderie is vrijdag 13 september van 17.00 tot 21.00 uur en zaterdag 14 september van 15.00 tot 21.00 uur. De braderie begint bij Korenmolen de Hoop en loopt door tot Albert Heijn, een lang lint met aan beide zijden van de straat kramen. Er is ruimte voor maar liefst 180 deelnemers. De winkels in de straat hebben één of meerdere kramen in de straat en de overige kramen worden opgevuld met kramen uit andere branches. Daar tussendoor is ruimte voor muziek, dans en dergelijke. Ook de innerlijke mens heeft niets te klagen met de horecapleinen. Inmiddels hebben zich zo'n 60 kraamhouders aangemeld, komen er twee gezellige food-courts met allerlei lekkere dingen, podium met zang en dans, oldtimers, hete luchtballon. Voor dit evenement worden nog gemotiveerde deelnemers gezocht om bijvoorbeeld een kraam te bemannen. Kunt u maar één van beide dagen? In overleg is alles mogelijk!

Contact
Voor meer inlichtingen kan contact worden opgenomen met Henri Huiting via 0546-812729 of Justin Harings via 0546-816232 of justin@haringstweewielers.nl. Een kraam reserveren kan direct via nieuwstraatalmelo.nl/e/5/ en ontwikkelingen volgen kan via de Facebookpagina van Nieuwstraat Almelo.

BIOD-caravanners komen bijeen voor leuk weekend

TWENTE - Van 13 tot en met 15 september wordt voor de vijfentwintigste keer een BIOD weekend georganiseerd waarop zo goed als alle type BIOD caravans aanwezig zullen zijn op camping en bugalowpark De Papillon in Denekamp. Op deze camping is het BIOD weekend 25 jaar geleden voor de eerste keer georganiseerd door de eigenaar van een zeer oude Bambi.

De Bambi, ook wel "eitje" genoemd, was het eerste type BIOD caravan die vanaf 1959 in de sociale werkplaats De Schakel in Oldenzaal werd geproduceerd. De BIOD caravans, Beter Is Ons Devies, zijn tot enkele jaren terug geproduceerd, maar als gevolg van reorganisatie en bezuinigingen in de sociale werkplaats is de productie gestopt. De polyester caravans die op De Papillon bij elkaar komen zijn in goede conditie. Menig trotse bezitter heeft zelf het soms nodige restauratiewerk gedaan. Onder de deelnemers is veel expertise aanwezig, ook de voormalig chef werkplaats. Eén van de oude BIODs heeft meegereden met "we zijn er bijna" te zien op maandagavond op TV. De ongeveer 50 jaar oude caravan is herkenbaar aan zijn bolle vorm. Zij zijn geen vereniging maar een aantal enthousiaste BIOD bezitters en elke andere BIOD bezitter kan zich vrijblijvend aansluiten. Kijk voor meer informatie op: www.biodweekend.nl

Open huis Bridge Sociëteit

ALMELO - De Bridge Sociëteit Almelo houdt op 25 augustus open huis, om iedereen kennis te laten maken met deze denksport. Weet je niet hoe bridge werkt? Er worden ook demonstraties gegeven!


Geïnteresseerden zijn op die zondag welkom in het denksportcentrum Almelo aan de Piet Heinstraat 51 om kennis te maken met bridge. Leden van de sociëteit doen hun best om mensen te laten zien en beleven waar de denksport om draait. Geoefende spelers zijn ook welkom om hun hobby te delen of vaardigheden te verbeteren. De sociëteit houdt open huis van 11.00 tot 15.00 uur.

Computer- cursussen

ALMELO - Seniorweb leert ouderen omgaan met computers en alles wat daar bij komt kijken. Ze starten in oktober met een nieuwe computercursus. Op 23 september wordt hierover een voorlichtingsmiddag gehouden.


Steeds meer zaken worden tegenwoordig online geregeld, waaronder bankzaken, de belastingaangifte, en zelfs gemeentelijke aanvragen. Daarnaast maakt het internet je wereld groter doordat je in contact staat met mensen over de hele wereld. Tijdens de cursus leren ouderen alles om goed om te gaan met computers en het internet. Onder andere het versturen van mails, bedienen van een iPad of smartphone en veilig internetten komen aan bod. De nieuwe cursus zal rond half oktober van start gaan. Hierover zal meer worden verteld tijdens de voorlichtingsmiddag op 23 september in wijkcentrum De Schelf. Deze middag begint om 14.00 uur.

Kunst in Hof 88

ALMELO - Nog tot en met 25 augustus is museum de Fundatie te gast in Kunsthal Hof 88.

Er zijn bijzondere werken uit het museum te bewonderen, waaronder van kunstenaars Kees Verweij, Janpeter Muilwijk, Groenewoud/Buij, Reinoud Oudshoorn en Leo Scholte ter Horst. Een mooie diversiteit aan werken met uiteenlopende thema's. De kunstcommissie heeft in nauwe samenspraak met de museoloog van museum de Fundatie een exclusieve tentoonstelling samengesteld. Een boeiende expositie waarin de werken van genoemde kunstenaars geheel tot hun recht komen in de Kunsthal.

Gevonden voorwerp? Naar de gemeente!

WIERDEN - Wie een item verloren heeft of juist gevonden heeft, moet in beide gevallen bij de gemeente zijn.

Het beheer van verloren en gevonden voorwerpen was eerder nog een politie-aangelegenheid, maar valt tegenwoordig onder de taak van de gemeenten zelf. Dit blijkt in de praktijk echter niet bij iedereen even duidelijk. Wanneer u iets heeft gevonden of verloren, kunt u persoonlijk of telefonisch melding maken bij de gemeente via 0546-5 80 800. Zij houden dan bij welke voorwerpen en voertuigen zijn gevonden en verloren. Zo kunnen zij er samen voor zorgen dat gevonden items weer bij de rechtmatige eigenaar terugkomen. Kijk voor meer informatie over deze procedures ook op: www.wierden.nl/gevondenvoorwerpen