Hart van Almelo - Wierden

28 december 2018

Hart van Almelo - Wierden 28 december 2018


Twente hoopt op rustige jaarwisseling

TWENTE - De jaarwisseling is één van de gezelligste dagen van het jaar. Iedereen geniet van familie, oliebollen en vuurwerk. Maar het is ook belangrijk om stil te staan bij de vele hulpverleners en anderen die juist op dit soort momenten druk bezig zijn om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De Twentse hulpdiensten en gemeenten roepen dan ook dit jaar weer op om rekening te houden met elkaar én met hulpverleners. Zo is er volop voorlichting over het veilig gebruik van vuurwerk, met striktere veiligheidseisen en voorschriften. Zo mag men vuurwerk alleen vanaf 31 december 18.00 uur afsteken tot 02.00 uur 's nachts. Voor carbid zijn de regels ruimer: dit mag al vanaf 10.00 uur op oudejaarsdag in de meeste gemeenten.

Veilige jaarwisseling
Natuurlijk zijn ook de Twentse ziekenhuizen en hulpdiensten weer alert om snel inzetbaar te zijn bij calamiteiten. Zo verwerkte de Ziekenhuisgroep Twente afgelopen jaarwisseling zeven vuurwerkslachtoffers, het Medisch Spectrum twaalf mensen. Sommige slachtoffers lopen permanent letsel op, wat natuurlijk een slechte manier is om je 2019 mee te beginnen. In ieder geval het gebruik van een aansteeklont en het dragen van een vuurwerkbril kan veel leed voorkomen.

Blijf van ze af!
Helaas is een ander fenomeen rond de jaarwisseling het belagen van hulpverleners - juist zij die de gezelligheid op deze avond moeten missen om u te kunnen helpen. Het afgelopen jaar was gelukkig wel een daling te zien van geweld richting hulpverleners tijdens de jaarwisseling; zo'n 250 mensen werden opgepakt voor misdragingen. Het regenachtige weer zorgde toen voor minder drukte op straat, maar ook de inzet van meer politie hielp in veel gemeenten. Wie zich schuldig maakt aan agressie naar hulpverleners riskeert een forse straf: dit wordt dubbel bestraft ten opzichte van agressie tegen reguliere burgers.

Samen houden we het leuk
De jaarwisseling verloopt voor iedereen gezellig wanneer we een beetje rekening met elkaar. Wijs andere dus op onveilig of grensoverschrijdend gedrag en geef hulpverleners de ruimte. Zo komt iedereen gezond en gezellig 2019 in.

Gemeente Almelo lanceert de Zonneladder voor het initiatief opwekken van zonne-energie

ALMELO - De gemeente Almelo gaat gebruik maken van een Zonneladder. Dit afwegingskader beoordeelt de geschiktheid van initiatieven voor locaties om energie op te wekken via zonnepanelen. De Zonneladder kent 3 hiërarchische treden: binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op het maaiveld. "Op deze manier willen we de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in onze stad bewaken, met oog voor het buitengebied en de voor Almelo karakteristieke groene longen", stelt wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid.

In 2023 wil het college van b en w tenminste 20% van het energieverbruik in Almelo hernieuwbaar opwekken. Dit houdt in dat de energie uit bronnen komt zoals zon, wind, biomassa, oppervlakte- of bijvoorbeeld afvalwater. Om deze opgave te realiseren juicht het college initiatieven voor het opwekken van bijvoorbeeld zonne-energie toe. Van Mierlo: "Om bewoners en eigenaren van gebouwen te stimuleren en om te investeren in zonnepanelen, geven we onder meer al informatie over zonnepanelen en ondersteunen we initiatieven als Buurkracht. Maar om de klimaatdoelstellingen te halen, is er meer nodig."

Zonnepanelenvelden
Het college van b en w nu stelt nu spelregels op om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Met name waar het gaat om grotere zonnepanelenvelden (groter dan 1 hectare). Sturing via de Zonneladder biedt bovendien de mogelijkheid om in geval van meerdere initiatieven deze goed tegen elkaar af te kunnen wegen of met elkaar te koppelen. Op die manier voorkomt Almelo versnippering van het landschap. De ladder geldt overigens niet voor zonnepanelen op particuliere daken of bedrijfsperceel, als daarmee voorzien wordt in de eigen energiebehoefte.

Drie treden op de Zonneladder
De beoordeling van een concreet initiatief is sterk afhankelijk van de beoogde locatie. De Zonneladder kent drie stappen. Stap 1 gaat om locaties binnen de bebouwde kom, zoals op daken van huurwoningen, appartementencomplexen, bedrijfsgebouwen, bedrijventerreinen of braakliggende gronden. Tweede trede op de ladder is buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld op daken van agrarische bedrijven of bedrijfskavels. Stap 3 is het maaiveldniveau, waaronder bouwvlakken die bijvoorbeeld grenzen aan agrarische bedrijven. Pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. Voorzien de treden niet dan komt maatwerk in beeld.

Overijssel
De Zonneladder Almelo volgt de Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden van de provincie Overijssel. De Zonneladder is wel geheel verfijnd naar de lokale Almelo situatie.

Jaargang: 5 • Nr 232 • Wk 52

Hondeneigenaren vragen om begrip rond oud en nieuw

TWENTE - Waar een groot deel van het land de komende dagen uitkijkt naar het afsteken van vuurwerk, is het voor sommigen een grote angst.. Hondeneigenaren vragen nu om meer begrip voor hun bange honden. Dit doen ze met een filmpje.

Met een filmpje dat wordt verspreid via Youtube en sociale media wil Dogtime, dat zich specialiseert in video's over hondengedrag, aandacht vragen voor het probleem van vuurwerkangst. Veel honden zijn bang voor vuurwerk. Dat dit impact heeft op hun en hun eigenaren rond de jaarwisseling is geen verrassing. De verschillende hondeneigenaren die aan het woord komen vertellen echter dat de gevolgen groter zijn dan men denkt. Een hond die zich in paniek in de badkamer verschuilt, die soms een hele dag niet naar buiten durft om te plassen of een hulphond die maandenlang niet kon worden ingezet vanwege vuurwerkangst.


Meer begrip
De makers van het filmpje vragen voor meer begrip door de boodschap te verspreiden. Dit wordt tot nu toe ook veelvuldig gedaan, vooral door huisdiereigenaren met bange viervoeters. Want niet alleen honden hebben last van vuurwerkangst. Ook veel katten, knaagdieren en paarden zijn van nature angstig voor vuurwerk en kunnen in paniek raken.


Illegaal afsteken
Een deel van het probleem ligt in het illegaal afsteken: er wordt nog steeds veel vuurwerk afgestoken op momenten dat dit nog niet mag. Er wordt verteld dat juist het onverwachte geknal, buiten de toegestane tijden, funest zijn voor bange dieren. Hierdoor houdt het probleem voor hen soms wel een hele maand aan. Officieel mag vuurwerk op 31 december vanaf 18.00 uur worden afgestoken. Dit mag tot 1 januari 02.00 uur. Het filmpje is te bekijken via de volgende link: https://youtu.be/TVjLywCykOw

Spoel frituurvet niet door het riool

TWENTE - De laatste week van december is de week van lekker eten. En na een mooi kerstdiner denken we dan natuurlijk vooral aan de overheerlijke oliebollen. Maar veel mensen gaan wel de mist in met het frituurvet.

Het Waterschap Vechtstromen, gemeenten en natuurorganisaties waarschuwen rond december: spoel geen frituurvet door het riool. Dit levert fikse schade op aan zuiveringsinstallaties en riolering.


Grootverbruikers
Nederlanders zijn grootverbruikers als het gaat om vet en olie in de keuken. De gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 4 kilo frituurvet per persoon, per jaar. Dit komt dan voor 2,6 kilo voor rekening van de horeca, 1,4 kilo gebruiken we thuis. Dit betekent dat de horeca jaarlijks zo'n 44 miljoen kilo frituurvet gebruikt - én ze zamelen dit praktisch altijd apart in. In totaal gebruiken we thuis ongeveer 24 miljoen kilo frituurvet. Veel wordt echter niet apart ingezameld. Meerdere bedrijven zamelen dit actief in, bijvoorbeeld om te gebruiken als biobrandstof. Gebruikt frituurvet kan ook, in originele verpakking, worden ingeleverd bij een van de ruim 2.500 verzamelpunten.


Spoel het niet door!
Het doorspoelen van frituurvet zorgt jaarlijks voor vele opstoppingen in het riool en schade aan zuiveringsinstallaties. Het vloeibare vet stolt namelijk, waardoor het kan zorgen voor opstoppingen in het riool.

Column

De herdertjes

Völle vervormingen roond de karstdeage. Eerst was het een mirreweenterfeest, germanen zagen de zunne wierumme kommen en ze offerden daankboar op hun altaarsteender. Het beeld wör aans: de missionarissen maakten d'r een christelijk feest van; op de stea van de altaren kömmen kapelletjes, de zunne wör de Zönne, een Keend in een ställeke. Op de achtergroond van de schilderiejen zee'j middeleeuwse, Vlaamse laandschappen en gebouwen. Nen ossen, nen ezel, dree Wiezen vormden vake het decor. Later köm d'r nen karstboom, wier later kömmen de dikke brochures van nokvolle supermarkten met muzak vol stille nachjes en wör het een fees van cadeaus, lekker etten en dreenken en bomvolle karstnachdiensten woer a'j leu zeet dee 't hele joar vearder schittert duur ofwezigheaid. Neettemin: welkom!

Stoarke vervorming zee'j in de kasvesjes. Het Kindeke leit in de wege en weent en schreit van de köalte en de herdertjes lagen bij nachte.

Herdertjes! Leef en gek met sköapkes. Iej hooft mer 300 joar wierumme te goan in de tied in oons egen Twentelaand um d'r achter te kommen dat het bepoald gin lieverdjes waren. Nemt bevuurbeeld Zenoa, Noetsele, de Wierdense Huurne en Vjenne. Allenig in 't Vjenne gung het in 1823 um 1580 sköape, dee allemoale gröasden op de heetvlakten. Skepers pasten op de sköape van her en der een antal boeren, met nen bessen trop sköape gungen ze het veald in. Mear het gebied was of-egreansd vanweage markeofspraken: tot hier en nit wieter. Vruchen (ofrasteringen) en spikken (bruggetjes) heulden de sköape van ne aandere marke tegen en schutters nömmen sköape in beslag as ze oawer de greanzen egoan waren.

Dat gaf onmeunig völle ruzie. Dee herders maakten mekander het leaven slim zoer. Gedurig köm 't gerechte d'r an te passe. De Vjenneluie probeerden de sköape van de Wierdensen te schutten, mear nen Derk, toegenaamd "het schultjen" zwöar dat-e 'n eersten 'n besten beslaglegger "den hals af zouden snijden" met "ijsselijke drijgementen" en nen hoond den "expresselijk" eneumd wör. Stapels processen verbaal getuugt van herdertjes met 'n knief froai lös in de boksentaske dee 'j better oet de buurte konden blieven.

En oetgerekkend dat gespuus moch as eerste het Keend kommen bekieken. En doarnoa köm öar den groten waffel good te passe: "En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was". En nog wal zoonder traktemeant.

A'j nit deungt, krie'j dus nog ne kaans…

Gerrit Kraa

Beter fotograferen met de fotocursus

ALMELO - Fotograferen op de automatische stand kan iedereen. Maar wil je je camera echt goed leren kennen en alles er uit halen? Ga dan voor de fotocursus van Fotografiegroep Schelfhorst. In februaru begint er weer een nieuwe cursus

Tijdens de cursus, onderverdeeld in 10 avonden, komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: techniek en principes, digitale nabewerking, compositie, tabletop, studiofotografie, kleurbeheer en nachtfotografie.


Inschrijven
De cursus gaat van start op 6 februari 2019. Wie wil meedoen aan deze leerzame cursus doet er goed aan zich tijdig in te schrijven. De uiterste inschrijfdatum is 10 januari, maar de vraag naar deze cursus is groot en er is maar een beperkt aantal plekken. Kijk voor meer informatie op www.fotogroepschelfhorst.nl of mail naar rtentusscher@gmail.com of hubert@humas.nl voor inschrijving.

Bleeklezing in Almelo met Jan Blijkerk

ALMELO - De VVG en Doopsgezinde Gemeenten in Twente nodigen u uit voor Bleeklezing 4 op zaterdag 5 januari 2019 met Jan Bijkerk.

Jan Bijkerk vertelt tijdens de lezing over Russische componisten die naar het westen zijn getrokken en duidelijke westerse invloeden hebben ondergaan. Dit onderstreept hij met hun muziek. Vanaf de 19e eeuw tot heden zijn er Russische componisten aan te wijzen met een duidelijk westerse oriëntatie. Allen zijn echter sterk door de westerse muziektraditie getekend, het gaat meer om accentverschillen. De lezing begint om 16.30 uur en vind plaats in Stadskerk De Bleek aan de Hofstraat 1 in Almelo. Toegang kost 7,50 euro inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.

Kiekt eens achterumme... mer nit
te lange, want viej munn wal verdan.

Maandag 7 januari 10:00

Programma Heracles Almelo in de winterstop

ALMELO - De kerstdagen zijn alweer achter de rug, het nieuwe jaar staat voor de deur. De selectie van Heracles Almelo traint deze winterstop 'gewoon' in Almelo in het Polman Stadion.

Zaterdag 7 januari staat de eerste training op de planning. Als voorbereiding op de tweede seizoenshelft staat er op zondag 13 januari in Duitsland het oefenduel tegen het Duitse Hannover'96 op het programma.

Het Eredivisieseizoen zal worden hervat op zaterdag 19 januari 2019, uit tegen FC Groningen.

Vriendenactie

De WinterTopWeken zijn in volle gang. Vanaf 27 december gaat de vriendenactie met gratis tegoed op de betaalkaart van start. Vriendengroepen die gezamenlijk een halve seizoenkaart afnemen ontvangen een tegoed om samen een drankje te doen rondom de wedstrijden. Bij afname van twee kaarten ontvang je €5,- gratis tegoed per betaalkaart, bij afname van drie kaarten ontvang je €7,50 gratis tegoed per betaalkaart en bij afname van vier of meer halve seizoenkaarten ontvang je €10,- gratis tegoed per betaalkaart.

Met een halve seizoenkaart bezoek je alle negen thuiswedstrijden in de tweede seizoenshelft extra voordelig. Er staan nog thuiswedstrijden op het programma tegen bijvoorbeeld Ajax, PEC Zwolle, FC Utrecht en sc Heerenveen.

Vuurwerk afsteken, wat zijn de regels?

TWENTE - Binnenkort sluiten we het jaar weer af, en dat gaat gepaard met veel vuurwerk. Amusement voor velen, maar er zijn wel regels aan verbonden. Maar wat mag er nou precies, en wat niet?

De belangrijkste regel is wel de tijden waarop het vuurwerk afgestoken mag worden. Sinds enkele jaren is dit tijdsvak ingekrompen. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 31 december vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. De (ver)koop mag op 28, 29 en 31 december. Er mag alleen vuurwerk gekocht worden dat voldoet aan de Nederlandse wet. Om hier zeker van te zijn koop je je vuurwerk het beste bij een officieel verkooppunt in Nederland. Het moet een Nederlandse gebruiksaanwijzing hebben en een CE-keurmerk.


Minimumleeftijd
Afhankelijk van het soort vuurwerk moet degene die het afsteekt 12, 16 of 18 jaar zijn. Deze leeftijd moet op de verpakking zijn aangegeven.


Carbidschieten
Vooral in deze regio is het carbidschieten erg in trek. Gemeentes hebben zelf regels opgesteld om dit in goede banen te leiden. In de meeste gemeentes mag het carbidschieten op oudejaarsdag van 10.00 uur tot 02.00 uur nieuwjaarsnacht. Je mag alleen schieten met melkbussen met een maximale grootte van 40liter en met niet meer dan 10 melkbussen naast elkaar. Carbidschieten mag tevens alleen buiten de bebouwde kom, minimaal 100 meter van huizen af en in een zichtbaar afgezet gebied. Vervolgens mag lang niet alles worden afgeschoten, een bal is de meest veilige optie en toegestaan. Carbidschieten mag alleen gedaan worden door personen van minimaal 18 jaar oud die niet onder invloed zijn van alcohol. De precieze regels kunnen verschillen per gemeente, dus bekijk altijd welke regels er gelden in jouw regio.


Overtredingen
Het overtreden van deze regels wordt steeds strenger aangepakt. Afhankelijk van de overtreding volgt er een flinke boete of zelfs een gevangenisstraf. In sommige gevallen krijgen jongeren (12-18 jaar) een Halt-straf bij een overtreding met vuurwerk. Ook moeten de gemaakte kosten vaak vergoed worden door de schuldige.

Goede voornemens voor 2019?

TWENTE - De meerderheid van de Nederlanders start het nieuwe jaar met goede voornemens. We beginnen het jaar met een schone lei en stellen onszelf doelen voor het komende jaar. Maar hoe gaan we deze goede voornemens volhouden?

De sportscholen staan alweer klaar met speciale aanbiedingen. Het begin van het jaar is voor velen ook de aftrap van een sportschoolabonnement. Meer sporten is namelijk een van de meest gekozen goede voornemens voor zowel mannen als vrouwen. Anderen die vaak voorkomen zijn stoppen met roken of gezonder eten. Allen heel positief, maar het belangrijkste is wel om deze goede voornemens ook vol te houden. Helaas worden deze meestal al overboord gegooid voordat januari goed en wel ten einde is.


Volhouden
Het volhouden van goede voornemens blijkt keer op keer moeilijker dan het bedenken ervan. Dit heeft vooral te maken met discipline. Het vervallen in oude gewoontes is heel gemakkelijk. Daarnaast starten we in een wel heel lastige tijd. De januarimaand lijkt gevoelsmatig al erg lang te duren met z'n korte dagen, weinig zonlicht en de drukke decembermaand nog maar net achter de rug. Er zijn wel manieren om je voornemens vol te houden. Kies bijvoorbeeld maar een voornemen waar je je op richt. Zorg ook dat dit haalbaar is. Een kleine, geleidelijke verandering is makkelijker vol te houden dan een drastische wending.


Kleine stappen
Daarnaast helpt het om je doelen per maand op te delen. Zo zijn de doelen makkelijker te behalen en kan je per maand bekijken of je er een stapje bij kunt doen als het goed gaat. En als dat niet zo is, is het niet onverstandig om jezelf juist wat meer tijd en ruimte te geven. Jezelf belonen voor wat wel goed gaat werkt nog altijd beter dan letten op wat (nog) niet lukt!

Inchecken

ALMELO - In Theater Hof 88 staat op vrijdag 11 januari Anneke van Giersbergen met de try-out van 'Inchecken'.

Van Giersbergen staat al 25 jaar op het podium met zowel akoestische luisterliedjes als metalheads. Ze heeft voor de muziek de hele wereld over gereisd en op die reis neemt ze u nogmaals mee tijdens 'Inchecken'. Ze vertelt anekdotes over wat ze allemaal heeft meegemaakt en u kunt genieten van haar kraakheldere stem tijdens de liedjes die ze ten gehore brengt. De voorstelling is op 11 januari om 20.15 uur in Theater Hof 88 aan de Elisabethhof 4. Kaarten vanaf € 17,50 zijn te koop via www.hof88.nl of via de theaterkassa

Top2000-kerkdienst

ALMELO - U vraagt zich misschien af of Top2000-muziek en een kerkdienst samengaan. Het antwoord daarop is 'ja'.

Ieder jaar wordt op radio 2 de Top2000 gedraaid tussen kerst en Oud en Nieuw. De kerkdienst op zondag 30 december om 10.00 uur is gebaseerd op de nummers uit de Top2000 die door gemeenteleden zijn uitgekozen. ZanggroepTogether en 'Samen op Weg' uit Bergentheim zullen de muziek tijdens de dienst verzorgen. De kerkdienst gaat plaatsvinden bij Noach aan het Binnenhof 53.

Million Miles

ALMELO - Een goed begin van 2019 met het Nieuwjaarsconcert bij The Shamrock op 1 januari.

Het concert begint om 20.00 uur bij Irish Pub & Restaurant The Shamrock aan de Grotestraat 135. En vanaf dat tijdstip klinkt de heerlijke muziek van de jaren 80 en 90 van DJ Andre Tuller en er kan genoten worden van de band Million Miles. De toegang is gratis, dus wees er ook bij!

D'n Doars

ALMELO - D'n Doars zijn op zondag 6 januari te beluisteren tijdens Zondag Live bij Café de Stam.

D'n Doars is een tributeband van The Doors. De vijf Nederlandse mannen die D'n Doars vormen zijn Tijn Driessen, Pim Heesterbeek, Jan van Delft, Marcel Driessen en Will Theus. Met uw ogen dicht lijkt het net of u daadwerkelijk naar The Doors luistert. Gaat u ook genieten van D'n Doars bij Café de Stam aan de Grotestraat 129 tussen 18.00 uur en 21.30 uur?

Stadion gesloten tussen kerst en nieuwjaarsdag

ALMELO - In verband met kerst en oud en nieuw zijn de kantoren, de receptie en de FanServiceShop van Heracles Almelo vanaf zondag 23 december tot en met dinsdag 1 januari 2018 gesloten.

Het is in de genoemde periode gewoon mogelijk online halve seizoenkaarten en wedstrijdkaarten te bestellen. E-tickets zitten zoals gebruikelijk direct in je mailbox. Voor het stellen van vragen en het oplossen van mogelijke problemen staan de medewerkers van Heracles Almelo vanaf woensdag 2 januari 2018 weer klaar.

Bestellingen die tussen vrijdag 1 december 12.00 en woensdag 2 januari op shop.heracles.nl worden geplaatst, worden vanaf 2 januari in behandeling genomen.

Service voorop bij Gelux Toegangstechniek

ENSCHEDE - Gelux Toegangstechniek in Enschede heeft een grote ervaring met plaatsing en onderhoud van allerlei deuren en toegangssystemen. Dankzij ruim 15 jaar vakmanschap kunnen zij zowel de ondernemer als particulier van goed advies en een geweldig eindproduct voorzien.

Gelux is een breed bedrijf; zij leveren een uitgebreid assortiment van deuren en toegangssystemen van vele merken. Zowel voor industriële als particuliere toepassingen. Of u nu brand- en inbraakwerende roldeuren nodig hebt voor uw bedrijfshal, een stijlvolle garagedeur voor uw woning of een rolluik, slagboom, tourniquet of ander toegangssysteem: Gelux kan u helpen met een goed advies.


Totaal proces
Gelux draagt zorg voor het totale proces, waardoor u mag rekenen op een uitstekend resultaat. Dit begint bij de adviseurs die bij u langs komen en uw wensen precies in kaart brengen. Na het opmeten zal uw deur geproduceerd worden, waarna Gelux zelf zorg draagt voor de plaatsing. Ook uw regulier onderhoud en reparaties kunnen door Gelux uitgevoerd worden dankzij het eigen netwerk van vakkundige monteurs. Veiligheid, kwaliteit en service zijn belangrijke kernwaarden.


Vakmanschap
Deze totale dienstverlening heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van bedrijven die dit werk 'er bij doen'. Gelux kan voor iedere situatie of ontwerp een passende oplossing bieden. Ook wanneer een architect bijvoorbeeld een bijzonder ontwerp heeft beschikt Gelux over de kennis en ervaring om een passend eindproduct te leveren.


Particulier
Gelux kan u ook als particulier van dienst zijn met de plaatsing van onder meer garagedeuren, hekwerk, rolluiken en uitvalzonwering. U profiteert dan van de grote ervaring en service-gerichtheid. Bovendien kan een hoogwaardige deur ook actief bijdragen aan de brand- en inbraakbestendigheid van uw woning en de duurzaamheid. Zo verliest een woning met goed geïsoleerde wanden en deuren veel minder warmte dan met een slecht geïsoleerde deur.


Maak kennis
De adviseurs van Gelux Toegangstechniek geven u graag een passend advies. Kijk voor meer informatie of een offerte op: www.gelux-toegangstechniek.nl of bel voor meer informatie met: 053 - 20 32 372.

Totale leegverkoop bij Makkinga interieurs!

ALMELO - Makkinga interieurs gaat een totale leegverkoop houden. Eigenaar Martijn Makkinga: "Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en wil wat anders gaan doen. Daar is nu de tijd rijp voor. Dus moet de gehele voorraad weg. Ondertussen kijk ik rond of ik iets tegenkom wat me aanstaat, maar ik heb geen haast".

Makkinga heeft een rijke meubelhistorie vanaf 1923 en heeft een hele mooie collectie meubelen opgebouwd van hoge kwaliteit. Door zijn keuze voelt Makkinga zich genoodzaakt alles weg te doen met gigantische korting. Onder de showroommodellen tafels, kasten, banken, fauteuils, relaxfauteuils, salontafels, eetkamertafels etc. Naast meubelen gaan ook exclusieve lampen, schilderijen, sierkussens en accessoires weg met kortingen die oplopen tot 70%. Makkinga: "Iedereen met een beetje gevoel voor kwaliteit moet dus kunnen slagen. Alhoewel het me pijn doet zoveel korting te moeten geven. Het hoort er nu eenmaal bij helaas".


Leegverkoop
Wanneer de winkel leeg moet zijn is nog niet bekend. Makkinga verwacht echter dat het snel zal gaan. "Zolang de winkel er nog is gaat de verkoop gewoon door". Makkinga is dinsdag tot en met zaterdag geopend en heeft a.s. zondag koopzondag. Het adres: Boddenstraat 36 7607 BN Almelo (schuin tegenover het politiebureau). Kijk ook op: www.makkingainterieurs.nl of bel tel.: 0546 - 698306

Almelo zet in op meer dagstructurering

ALMELO - Het Almelose college van b en w wil de vrij toegankelijke en algemene voorzieningen voor dagstructurering in de verschillende wijken uitbreiden. Liefst met inzet vanuit de buurt zelf en zo dicht mogelijk bij huis. Voor deze activiteiten hebben inwoners geen indicatie nodig. "Zwaardere zorg waar nodig, lichtere ondersteuning waar mogelijk", aldus wethouder Van Mierlo van Zorg.

Het bieden van structuur gebeurt in de eerste plaats door de cliënt mee te nemen in het ritme van het leven. Dat kan op laagdrempelige locaties in de buurt, waar inwoners vrij binnen kunnen wandelen voor een activiteit of kop koffie en een gesprekje. In deze situaties is niet automatisch dagbesteding van toepassing. In het kader van dagbesteding zijn er activiteiten voor inwoners met een lichte(re) ondersteuningsbehoefte of inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Passende voorziening
Het wijkteam gaat aan de hand van wat een inwoner nodig kan hebben in gesprek over de best passende voorziening. De insteek is volgens wethouder Van Mierlo het stimuleren van zelfredzaamheid en het bevorderen van participatie van inwoners. Wanneer meer intensieve begeleiding nodig is vanwege ziekte, een beperking of anderszins kunnen inwoners een beroep blijven doen op maatwerk, na indicatie door het Wijkteam.

Innovatie
Door algemene voorzieningen te versterken, zoals nu wordt voorgesteld, beperkt dit de instroom naar duurdere maatwerkvoorzieningen. Dit past bij de doelen in het coalitieakkoord, waarin het Almelose college stelt dat komende jaren goede zorg beschikbaar moet blijven tegen de daarvoor beschikbare rijksgelden. Tegelijk wil het college de zorg een kwaliteitsimpuls geven door te innoveren.

Almelo blijft onder toezicht

ALMELO - De Overijsselse gemeenten staan er financieel steeds beter voor. Na de relatief magere economische jaren en nieuwe taakstellingen voor gemeenten was het voor veel gemeenten een uitdaging om de financiën in balans te krijgen. De Provincie Overijssel is als toezichthouder op de gemeentelijke budgetten niet ontevreden over de resultaten. Van de 25 Overijsselse gemeenten valt er 1 onder preventief toezicht: de gemeente Almelo. Ommen en Hardenberg krijgen 'extra aandacht.

Almelo staat sinds 2016 onder preventief toezicht. Het eigen vermogen is nu nog negatief, maar het herstel verloopt tot nu tot voorspoedig. De komende tijd zal Almelo nog fors moeten bezuinigen, maar gelijktijdig heeft de gemeente ook ambities. Monique van Haaf: "Almelo heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het herstel van haar vermogenspositie. De gemeente wordt echter geconfronteerd met ontwikkelingen die de realiteit van de begroting en het herstel van het eigen vermogen verder onder druk zetten. Daardoor duurt het herstel van het eigen vermogen mogelijk langer."


Ommen en Hardenberg
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is per 1 januari 2019 opgeheven. Dit betekent dat beide gemeenten hun dienstverlening zelf gaan uitvoeren. Organisaties worden aangepast aan de nieuwe situatie en het ontvlechtingsakkoord wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Het sociaal domein heeft een negatief effect op de begrotingen van de gemeenten. Monique van Haaf: "We zien dat gemeenten hun financiën veelal op orde hebben. Tegelijkertijd constateren wij dat de nadelige effecten van het sociaal domein een forse impact hebben op de financiële positie. We maken ons grote zorgen over de oplopende financiële tekorten bij gemeenten in het sociaal domein. Er wordt daardoor minder geïnvesteerd in andere terreinen zoals energietransitie, duurzaamheid en de leefomgeving."

Uit Verdriet Geboren

ALMELO - 'Uit Verdriet Geboren' is op 10 januari te zien in Theater Hof 88.

De voorstelling 'Uit Verdriet Geboren' gaat over Helene Kröller-Müller. Als één van de eersten kocht ze werk van Piet Mondriaan, Vincent van Gogh en Bart van der Leck en daarmee realiseerde ze een museum op de Veluwe: het Kröller-Müller Museum. Het verhaal over het leven van Helene Kröller-Müller, een leven voor de kunst, is gebaseerd op ruim 3000 brieven die zij schreef aan haar zielsverwant. De voorstelling op 10 januari begint om 20.15 uur in Theater Hof 88. Kaarten voor deze voorstelling van Julika Marijn zijn te koop vanaf € 17,50 per stuk.

Workshop Geweldloos Communiceren

ALMELO - InnerAll Almelo organiseert op drie avonden de workshop 'Geweldloos Communiceren'.

Op 10 en 24 januari en 7 februari kan de workshop "Geweldloos Communiceren' worden gevolgd bij InnerAll Almelo aan de Bornerbroeksestraat 146/150. Tijdens de workshop wordt gekeken naar hoe u communiceert. Is dat bijvoorbeeld oordelend of empatisch? Tijdens de drie avonden, die duren van 19.30 uur tot 21.30 uur, wordt geoefend met de Marshall Rosenberg-methode. Wanneer u wilt deelnemen of graag meer informatie wilt over de workshop, kunt u contact opnemen met info@innerall.nl. Kosten bedragen € 15,- per avond.

Cursus Peuterdans

ALMELO - Peuterdans is voor alle peuters die graag naar muziek luisteren en die dan niet stil kunnen zitten.

Niet alleen is een cursus peuterdans leuk voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder. Gezellig samen met uw kind vijf ochtenden tussen 10.00 uur en 11.00 uur dansen. De cursus peuterdans wordt gegeven door Odin'92 uit Almelo en is speciaal gericht op kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De cursus wordt gegeven op woensdag 9, 16, 23 en 30 januari en 6 februari bij IISPA aan de Stadionlaan 60. De kosten van de cursus bedragen € 25,- voor één kind plus verzorger samen. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met Odin'92 via jolise@odin92.nl of kijk op www.odin92.nl

Knieperkestocht in Almelo

ALMELO – De Almelose folkloristische dansvereniging "De Korenaer" houdt zondag 6 januari 2019 weer een winterwandeltocht voor het hele gezin.

De start is tussen 11.00 en 14.00 uur bij Zorgboerderij ´t Klein Wierke, Past. Ossestraat 48, 7627 PM Bornerbroek. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van ongeveer 6 en 9,5 kilometer. De route van deze 17e Knieperkestocht is dit jaar uitgezet in het gebied Doorbraak -Nijreesbos, tussen Almelo en Bornerbroek.


Routes
De korte route gaat langs fraaie wegen en paden, langs de Doorbraak naar de tussenstop. Vervolgens over een bijzonder mooi pad weer langs de Doorbraak en door het Nijreesbos terug naar de startlocatie. De lange route volgt grotendeels het parcours van de korte route, in het Nijreesbos is er een extra lus toegevoegd.


Tussenstops
Op de tussenstop zijn naast een warm of koud drankje ook de overheerlijke pannenkoeken verkrijgbaar. Ook is hier, net zoals bij de finish, live muziek aanwezig. Op de start/finishlocatie is de vermaarde eigengemaakte erwtensoep verkrijgbaar en voor een warm bakje koffie of thee, een glühwijntje of een koud drankje kan men hier natuurlijk ook terecht. De bekende Knieperkes worden hier vers gebakken. Langs de route zullen leden van de midwinterhoorngroep Beeklust op deze Driekoningen weer het sonore geluid van de midwinterhoorn laten horen. De kosten van de tocht bedragen 2,50 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar gratis.


Echt begrip
In de afgelopen 16 jaar is de Knieperkestocht een begrip geworden, niet alleen vanwege de mooie door klompjes aangegeven routes maar ook vanwege de sfeer en gezelligheid op de diverse pauze locaties. De naam van de tocht komt van "Knieperke", het Twentse woord voor nieuwjaarrolletje, een rond deze tijd veel gegeten lekkernij. Voldoende parkeerruimte is aanwezig bij de startlocatie. Deze kan men het gemakkelijkst bereiken via de N349-zuid of, indien men van de A35 komt, bij afslag 30 de snelweg verlaten. Dan richting Bornerbroek en na 250 mtr. links af. Vanaf hier is de route naar de startplaats d.m.v. borden aangegeven. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jan Coster, telefoon 053 - 572 37 48 of kijk op: www.korenaer.nl/wandeltocht

Nieuwjaarsvegen: veilig en schoon 2019 in!

TWENTE - Bij de jaarwisseling hoort vuurwerk. Hoewel de traditie de afgelopen jaren vaak onder vuur lag, blijft het een geliefd onderdeel van de jaarwisseling om massaal vuurwerk af te steken. Maar uit ervaring blijkt dat er op 1 januari aanzienlijk minder animo is om massaal vuurwerk op te ruimen...

Het afgelopen jaar gaven we met ons allen ongeveer 68 miljoen euro uit aan vuurwerk. Een cijfer dat ondanks de discussie toch redelijk stabiel blijft. Na een hopelijk veilig verlopen jaarwisseling is het belangrijk om de restanten vuurwerk ook weer netjes op te ruimen. Met deze gedachte is het 'nieuwjaarsvegen' opgezet.


Nieuwjaarsvegen
NederlandSchoon begon drie jaar geleden met het initiatief Nieuwjaarsvegen; sindsdien pakken meer en meer buurten dit actief op. De bedoeling is om op 1 januari om 12.00 uur 's middags voor je eigen deur de straat schoon te vegen, sámen met de straatgenoten. Een perfect moment om iedereen natuurlijk ook even de beste wensen te geven.


Succesvol
Inmiddels is het nieuwjaarsvegen uitgegroeid tot een succes, omarmd door meer dan 140 gemeenten. In de begintijd werd de actie ondersteund met het verstrekken van onder meer vuurwerkafvalzakken, maar inmiddels is dit niet meer het geval. Diverse gemeenten hebben zelf dit opgepakt, hoewel ook veel inwoners uit eigen beweging de zakken regelen.


Risico's
Het opruimen van vuurwerk heeft belangrijke voordelen. Zo zorgt dit natuurlijk allereerst voor een nettere aanblik van de straat. Niemand kijkt graag een week lang aan tegen alle afgeschoten pijlen, knallers of rode pulp van uw Chinese 1.000-klapper die de heg decoreerde. Daarnaast is het ook goed voor het milieu en de riolering. Vuurwerk dat het riool in spoelt kan zorgen voor verstoppingen an het moet alsnog goed verwerkt worden. De belangrijkste reden om op tijd het afgestoken vuurwerk op te ruimen: kinderen kunnen er mee aan de haal gaan. Zeker wanneer vuurwerk afgestoken is maar niet ontplofte, is het aantrekkelijk voor kinderen om te proberen het nogmaals aan te steken. Met alle gevolgen van dien. Kortom, steek het samen af én ruim het samen ook even op.

Nieuwe dirigent Oostvaarders

ALMELO - Afgelopen zomer zette dirigent Hans Visschedijk er een punt achter na 5 jaar dirigent te zijn geweest van de Oostvaarders. Toen begon de zoektocht naar een nieuwe dirigent. Dat viel niet mee, want voor veel kandidaten was het aantal optredens, vaak op grote afstand, een onoverkomelijk struikelblok.

Via een regionaal dagblad zette de PR afdeling van het koor een annonce en plaatste daarbij een koorfoto. Daarop reageerde Hans Roordink uit Enschede. Deze gepensioneerde basisschool directeur heeft zijn sporen in de muziek al dubbel en dwars verdiend. Na zijn conservatorium studie wilde hij zijn genre, de serieuze muziek, wel eens inwisselen voor de shantymuziek en zag in de oproep van de Oostvaarders een prachtige uitdaging. Roordink was 23 jaar verbonden aan het gemengd kerkkoor in Borne en had en heeft regionaal nog een tweetal koren onder zijn hoede. Nu gaat hij aan de slag met zestig shanty-mannen die een heel ander repertoire zingen dan dat hij tot nu toe gewend is geweest. Sinds 24 oktober is hij dan ook Oostvaarder.

Vacature
Een van de accordeonisten van de Oostvaarders heeft te kennen gegeven dat hij vanwege gezondheidsredenen op 1 januari gaat stoppen bij het shantykoor. De drukke kersttijd, met als hoogtepunt het unieke kerstconcert op 22 december in de St. Georgius Basiliek, samen met vissersvrouwenkoor De Schellevissen, zijn zijn laatste hoogtepunt bij het succesvolle koor. De Oostvaarders zijn op zoek naar een opvolger en nodigen iedere accordeonist uit zich te melden bij Gerrit Willering, tel. 0616135523. Het shantykoor de Oostvaarders heeft haar hele bestaan gewerkt met een wachtlijst voor mensen die lid wilden worden. Deze wachtlijst wordt inmiddels niet meer gehanteerd. Nieuwe leden zijn direct welkom.

Joris Linssen & Caramba

ALMELO - Zaterdag 5 januari presenteert Hof88 de show RAAK! van Joris Linssen & Caramba.


Het beloofd een show vol enthousiasme te worden van zanger/tv-presentator Joris Linssen en zijn muzikale vrienden. Zij zetten samen al meer dan tien jaar elke theaterzaal op de kop. Het draait hier om raken en geraakt worden. En dat doen deze topmuzikanten vol overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige teksten en loepzuivere samenzang. Een theaterconcert vol interactie, energie en ontroering. Recht in het hart: RAAK!. De show start om 20.15 en speelt bij Theater Hof 88 aan de Elisabethhof 4. Tickets kosten €19,50 en zijn te bestellen op de website www.hof88.nl.

Mr. Gerard Spong

ALMELO - Mr. Gerard Spong geeft op vrijdag 11 januari een college-voorstelling.

Hij zit al veertig jaar in het vak en tijdens zijn carrière als strafrechtadvocaat heeft hij het nodige gezien en meegemaakt. Tijdens de college-voorstelling zal hij vertellen over zijn leven en geeft hij een kijkje in het functioneren van een advocaat in een strafzaak. Bewijsperikelen en dilemma's worden besproken en geruchtmakende zaken dienen daarbij als voorbeeld. Nieuwsgierig? Kom naar het Theaterhotel Almelo op 11 januari. Om 20.00 uur begint Mr. Spong te vertellen. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 22,50.

Klaverjastoernooi

ALMELO - Proeflokaal België organiseert een klaverjastoernooi.

Op zondag 30 december om 19.00 uur begint het klaverjastoernooi dat bestaat uit 6 boompjes. Het toernooi wordt gehouden bij Proeflokaal België aan de Schuttenstraat 2. Wanneer u als winnaar uit de strijd komt, wacht er een mooie prijs: het inschrijfgeld. Doet u mee?

Quiznight

ALMELO - De eerste Quiznight van het jaar bij Café de Stam is op dinsdag 8 januari.

Gezellig en ongedwongen de strijd aan gaan met anderen! Tijdens de Quiznight worden algemene kennis vragen gesteld, vragen in allerlei categorieën kunt u dus verwachten. Doe mee met een team dat uit maximaal vijf personen bestaat. De quiz begint om 20.00 uur en is gratis.

Optreden Brightside bij het Stadslab

ALMELO - Ga op 29 december knallend het jaar uit met de coverband Brightside bij het Stadslab op het Indieterrein.

Brightside neemt je mee op een muzikale reis door de tijd. Van The fifties met Chuck Berry tot het heden met Marco Borsato en van alles wat daar tussen valt. Brightside heeft voor elke muziekliefhebber wel iets anders in petto. Van luisternummers van ELO en The Eagles tot lekker dansen bij nummers van Elton John en Toontje Lager. Tevens heeft de band nog een aantal verassende nummers in petto volledig in de sfeer van de feestdagen. Tussendoor en na afloop zal een DJ discohits draaien.


Informatie
De entree is volledig gratis en tussendoor worden er lekkere hapjes voor de gasten geserveerd. Aanvang van het optreden is 20.30 uur. Mis dit geweldige optreden niet en kom langs op 29 december!