Hart van Almelo - Wierden

31 mei 2019

Hart van Almelo - Wierden 31 mei 2019


De gemeente blikt vooruit; financiële stabiliteit

ALMELO - Afgelopen dinsdag 24 mei werd de perspectiefnota gepresenteerd voor de gemeente Almelo, met hierin de huidige stand van zaken op het gebied van financiën, maar ook een voorspelling voor de komende jaren. In het kort: op dit moment staat de gemeente voor financiële uitdagingen, maar het perspectief vanaf 2022 is positief.

In de perspectiefnota wordt rekening gehouden met de begroting op dit moment en hoe dit jaar tot nu toe verloopt. Maar er wordt nadruk gelegd op de toekomst en welke ontwikkelingen er verwacht kunnen worden. De perspectiefnota wordt vervolgens gebruikt om de begroting te kunnen aanpassen. Zo is de gemeente voorbereid op actuele zaken zoals de vergrijzing, klimaatverandering en de kosten voor onder andere jeugdzorg. De nota werd door het College van B en W gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Sociale zaken
Voor het jaar 2019 komt de gemeente vooralsnog in de rode cijfers uit. De nota laat zien dat Almelo voor dit jaar 7,1 miljoen in de min uitkomt. Dit is te wijten aan de grote uitgaven voor sociale zaken waaronder jeugdzorg en de WMO. Een opsteker is dat gemeentes hiervoor extra budget is toegezegd door het Rijk, dit is nog niet verwerkt in de laatste berekeningen. Dit zal het uiteindelijke cijfer nog iets beïnvloeden, maar het college stelt daarnaast nog wat actiepunten voor om de kosten op deze zaken te drukken. Zo adviseren ze een aanpassing in de PGB-tarieven en kan er volgens hen nog meer worden ingezet op algemeen voorliggende voorzieningen.

Positief
Hoewel de gemeente de komende jaren nog verschillende uitdagingen zal hebben, ziet het financieel beeld er vanaf 2022 positief uit. Het college verwacht dan het begrotingstekort te kunnen oplossen en er zal ruimte zijn voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur zoals de F35. Vanwege het positieve perspectief over meerdere jaren stelt het college ook voor om geen extra bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Ondanks de actuele problemen zijn ze positief over de toekomst van Almelo.

Wijkteams over de hele stad uitgerold na succesvolle proef

ALMELO - Vorig jaar startte de gemeente Almelo met een proef met wijkteams. Inwoners van de Windmolenbroek en het Nieuwstraatkwartier kunnen sinds de start in september 2018 met vragen over zorg, schulden, jeugdhulp, werk en inkomen dichtbij huis terecht in de oude Hagendoornschool of in het Medisch Centrum aan de Zeearend.

Wethouder Van Mierlo van Zorg: "Na een half jaar blijkt dat we door meer preventief en integraal te werken inwoners beter kunnen helpen. Bovendien is minder maatwerk nodig waardoor we de kosten van de zorg en participatie verlagen." Vanwege het succes van de proef wil het college vanaf 2020 de werkwijze gaan toepassen in de hele stad. De werkwijze sluit aan bij de ambitie van het college, namelijk kwalitatief goede zorg bieden, uitkomen met Rijksmiddelen en innovaties toepassen die inwoners perspectief bieden.

Eerste aanspreekpunt
Opvallend aan de proef is de rol van de zogenaamde intaker. Deze medewerker in de wijk is het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Iemand die de buurt kent, net als alle huisartsen, scholen en andere professionals evenals alle algemene voorzieningen. De intaker kan bijna in 1 op de 4 gevallen de vraag rechtstreeks afhandelen. Pas wanneer toch een indicatie nodig is, doet de intaker een beroep op de wijkcoach. Van Mierlo: "De intakefunctie voorkomt een te groot beroep op maatwerkvoorzieningen. Oplossingen worden gevonden in het eigen netwerk van een inwoner of via een algemene voorziening. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten; het is goed voor inwoners én de gemeentelijke financiën."

Beter gehoord
23% van de zaken die bij een wijkcoach terecht komen zijn complex en vragen betrokkenheid van verschillende specialismen. Deze professionals maken samen met de inwoner(s) één plan en spreken af wie er optreedt als regisseur een aanspreekpunt voor de inwoner. De proef maakt duidelijk dat inwoners met complexe problematieken zich beter gehoord en begrepen voelen. Inwoners vinden het bovendien een grote meerwaarde dat zij hun verhaal maar één keer hoeven te doen.

Creatieve oplossingen
Medewerkers van de gemeente die meedoen aan de proef in beide wijken zijn positief over de aanpak. De multidisciplinaire én wijkgerichte samenwerking levert een duidelijke meerwaarde op: betere plannen en meer eigenaarschap, zowel individueel en als team. Bovendien stimuleert de werkwijze om tot creatieve oplossingen te komen. Wel is meer aandacht nodig voor ICT-voorzieningen en faciliteiten op de locatie.

Invoering in 2020
Het college stelt voor om vanaf januari 2020 met zes wijkteams te gaan werken, verdeeld over de hele stad. In elke wijk komt één herkenbaar inlooppunt voor inwoners en alle professionele partners in de wijk.

Jaargang: 6 • Nr 253• Wk 22

Nieuwe MBO Award voor studenten logistiek en techniek

ALMELO - Mbo-studenten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede toekomst van de Twentse economie. Om ondernemerschap en talent onder studenten te stimuleren en te belonen reikt de gemeente Almelo dit jaar voor het eerst drie Almelo MBO Awards uit aan studenten uit de logistieke en technische sector. Dat gebeurt tijdens het Vier het Vakmanschap evenement van ROC van Twente op dinsdag 25 juni in Enschede.

Tijdens Vier het Vakmanschap zet ROC van Twente makers en doeners in Twente in de schijnwerpers. Arjen Maathuis, wethouder Mbo-onderwijs, reikt tijdens deze avond de Almelo MBO Award uit aan studenten die zich onderscheiden in de technische of logistieke sector, en die hun opleiding volgen op een Almelose vestiging van ROC van Twente. De winnaars mogen ieder een bedrag van €1.000,- investeren in hun opleiding, een aanvullende studie of cursus. "Mbo'ers dragen in belangrijke mate bij aan innovatieve en praktijkgerichte oplossingen waar bedrijven in onze stad van profiteren", stelt wethouder Maathuis. "Als gemeente willen we die talenten stimuleren, zichtbaarder maken en tegelijk verbinden aan Almelo."
Met de prijs wil de gemeente laten zien dat Almelo een echte mbo-stad is voor talenten: een garantie voor een goede toekomst van de Twentse economie. ROC van Twente verbindt innovatie, vakmanschap en technologie en levert uitstekende en vakkundige professionals. Maathuis: "ROC van Twente is onmisbaar in onze stad: het brengt goede talenten voort waar het bedrijfsleven om zit te springen. Willen we de gezonde economische groei die we nu zien vasthouden, dan moeten we samen met ondernemers volop investeren in onderwijs."

Column

Zelfreinigend

Een pisbak van de Scheeldkoarke is nit mear in functie. Nit mear neurig, want a'j op moandagmoarn neug munn kö'j in 't gemeentehoes noar de wc. Een pisbak har vroger wál ne echte functie, want nen hoop kearls maakn der gebroek van. Det ko'j vuural de zommerdag good roeken a'j der langs kömmen.
Een pisbak as oolderwets verschiensel kó'j nog aaltied kennen, mer der steet non een hekke vuur en het is in gebroek as boargruumte vuur het grote scherm van 't klokkenspel in 'n Scheeldkoarktoorn. Heel praktisch.
In alle grote plaatsen zeent de openboare toiletten langen tied een probleem ewes um ze skone te hooldn. De praktijk is det nen hoop gebroekers der redelijk onverschillig met umme-goat. De leu noa miej munn zik mear redden. Kiekt ook noar de gratis wc's langs de Duutse snelweagen. Vake nen pröttel.
Ne oplössing is um de leu der vuur te loaten betalen. In Amsterdam in de Kalverstroate is nen toilet-weenkel. Iej betaalt nen euro vuur het gebroeken van de braandskone wc's en in de weenkelruumte doarvuur kö'j van alns kopen wat met de wc te maken hef. Ne hele mooie oplössing, vuural vuur plaatsen woer genog leu komt vuur genog angeloop vuur de wc's. Gin spleenterniej idee netuurlijk, want het is eagelijk ne luxe oetvoering van de toiletjuffrouw met zon ceanten-schölke.
A'j de leu der vuur loat betalen, hoolde viej het netjes. Det wes een poar joar terugge ook de gedachte achter al dee grote roest-vriej-stoaln wc-installaties. Ook op een Scheeld hef der lange joaren ene stoan. Iej mossen der geeld in goojn, dan gong de dure lös en dan kö'j der in.
Woe'j heel good ach op munn geewn is det dee hoogtechnische openboare wc's slim van mekoar köant verschillen. Van belang is de'j de instructie den der op steet good munn leazen. Aanders kö'j lellijk te passe kommen.
Vlak biej de Marienkirche in de Duutse Hanzestad Lübeck steet een ultramodern zelfreinigend toilet. Doar mut nen euro in en dan geet de dure lös. Het besteet oet twee gedeeltes woer kearls én vrouwleu gebroek van mangt maken. Det koomp umdet disse wc zikzelf helemoals skone-sproeit noa élke gebroeksbuurte. Een poar joar geleden steun'k doar eawen steun te wochen vuur nen weenkel en doar leup ne hele kwieke oma, de heure strak in 'n permanentje met eur kleandochter. Det meakn mos noar de wc. Oma goojn der nen euro in en oonderwiel ze doar steun te wochen, bedachen'e netuurlijk: dan kan ik temet ook wal eawen noar de wc vuur 't zelfde geeld. De kleandochter köm noar boeten hen en nét vuur 't de dure dichte-völ slippen oma noar binnen hen. Boawen het geluud van 'n sproei-reiniger oet ko'j de oma dudelijk heuren. Toen de dure lös-gong wes der van 't permanentje niks mear oawer…

Vernieuwe infowijzer voor senioren

ALMELO - Avedan heeft de nieuwe Infowijzer 2019-2020 uitgebracht. Deze Infowijzer geeft een overzicht van voorzieningen, diensten, activiteiten en regelingen die voor senioren in de gemeente Almelo van belang kunnen zijn. In het boekje wordt kort aangegeven welke mogelijkheden er zijn en waar men terecht kan voor meer informatie.

In eerste instantie is de Infowijzer bedoeld voor senioren in de gemeente Almelo. De Infowijzer is ook waardevol voor hun familieleden, kennissen en voor professionals en vrijwilligers die voor en met senioren werken. De informatie in de Infowijzer is aan verandering onderhevig. Het boekje wordt daarom eens in de twee jaar opnieuw uitgebracht. De digitale versie van de Infowijzer (https://www.avedan.nl/meedoen/senioren/infowijzer/), die op de website van Avedan te vinden is, wordt regelmatig vernieuwd.

Afhaalpunten
In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt de Infowijzer niet meer bezorgd bij inwoners in Almelo van 70 jaar en ouder. Daarom liggen er exemplaren van de Infowijzer onder andere bij het stadhuis, de wijkcentra, de bibliotheek, Almelo doet mee, Woningstichting Beter Wonen en St. Joseph, diverse apotheken en huisartsen. Daarnaast kunt u een exemplaar aanvragen bij infowijzer@avedan.nl of ophalen bij het kantoor van Avedan aan de Plesmanweg 9L.

Opening Rok&Bilie

WIERDEN - Per 1 juni 2019 is Wierden een unieke winkel rijker. Aan de Kerkstraat 5a gaat "Rok&Bilie vintage, hip en handgemaakt" zich vestigen. Om 13.30 uur vindt de officiële opening door wethouder Richard Kortenhoeve en zijn vrouw Antoinette plaats.

Rok&Billie is een "hippe-heimwee-winkel". Het beste van vroeger gecombineerd met het goede van nu. Tijdloze, duurzame kleding met een knipoog naar de jaren 50, 60 en 70; vintage audio; conceptplekken voor eigentijdse producten van andere ondernemers; originele (vintage) items; en nog veel meer. De winkel ademt de sfeer van vroeger en voorliefde voor muziek uit. Van de rinkelende deurbel tot ouderwetse kassa. Met dit bijzondere winkelconcept heeft Jolanda Krukkert de waardering voor vintage vertaald naar een leefstijl van deze tijd. Immers: mooie dingen blijven mooi. Hergebruik is natuurlijk al duurzaam. Maar ook de nieuwe producten in deze winkel worden gecreëerd met de juiste waardering voor alle schakels in het productieproces.

Veteranencafé

ALMELO - Het is weer zover. Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen uit de regio met hun eventuele partners worden weer van harte uitgenodigd in het veteranencafé door het Veteranen Comité Almelo (VCA). Het veteranencafé wordt gehouden op dinsdag 11 juni vanaf 19.30 tot ongeveer 22.00 uur in het veteranencafé, Bier- en wijnlokaal het Hookhoes, Grotestraat in Almelo.

Het maandelijks treffen biedt een prima gelegenheid om stil te staan bij de actualiteit van de krijgsmacht en natuurlijk ook de (gedeelde) ervaringen van de eigen uitzendingen of missies. Veteranen hebben inmiddels ervaren dat het veteranencafé dé plek is om een aangename en zinvolle avond te hebben met lotgenoten. Op vertoon van de veteranenpas wordt bovendien 15 procent korting op de consumpties gegeven. Bent u óók geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose veteranen dan vindt u op de website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws. Ook treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via die website aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief. Het VCA is ook te vinden op Facebook onder "Veteranen Almelo".

Politici geewt vake antwoorden op
vroagen dee nooit esteeld wordt.

Maandag 3 juni 10:00 uur

Informatieavond over OldStars Sport en OldStars Festival

ALMELO - Op 5 en 6 juni organiseert Sportbedrijf Almelo, in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds, twee activiteiten die in het teken staan van bewegen voor ouderen. De informatiebijeenkomst op 5 juni vindt plaats bij Heracles Almelo, de diverse beweeg activiteiten op 6 juni vinden plaats in de binnenstad.

Informatieavond
Woensdagavond 5 juni, tijdens de Pré Almelo City Cup, zal in het stadion van Heracles Almelo een informatieavond zijn over OldStars Sport. OldStars Sport biedt diverse aangepaste spelvormen voor 55 plussers, vaak op wandeltempo, van traditionele sporten als voetbal, basketbal, handbal, tafeltennis, tennis en korfbal. Sportbedrijf Almelo én het Nationaal Ouderenfonds hebben het initiatief voor deze avond genomen om meer Almelose ouderen 'voortdurend in beweging' te krijgen. Op dit moment werkt alleen Goldstars Heracles met een wandelvariant van een traditionele sport. Vanaf september dit jaar moeten meer varianten van OldStars in Almelo opgestart gaan worden. De avond is bedoeld voor sportverenigingen en organisaties die werken met de doelgroep ouderen.
Geïnteresseerde sportverenigingen en organisaties voor de informatieavond op 5 juni kunnen zich melden bij jw.dangremond@sportbedrijfalmelo.nl of bellen naar 0546-711913.

Old Stars festival
Om de Almelose ouderen alvast kennis te laten maken met OldStars zijn op donderdagmiddag 6 juni meerdere varianten te proberen in de Almelose binnenstad. Voor de nodige sfeer en beleving zijn 400 deelnemers aan de Almelo City Cup, georganiseerd door Goldstars Heracles, ook aanwezig in de binnenstad om elkaar uit te dagen in andere takken van sport.

Garnalensoep van Sota en de kus van Kwame

ALMELO - In het Huis van Katoen en Nu staat eens per maand Heracles Almelo Tafelproat op het programma. De regie ligt in handen van Ouderen Vereniging Almelo (OVA). Bedoeling van het geheel is om in een kleinschalig, gezellig samenzijn mooie verhalen te delen. Deze verhalen komen met name van de hoofdgast, maar ook de bezoekers kunnen naast het aandragen van vragen ook zelf met aanvullende verhalen komen.

Heden en verleden komen aan bod. Onderwerpen lopen bijzonder uiteen, maar steeds komt men weer terug bij het centrale thema; Heracles Almelo. Inmiddels zijn er twee edities achter de rug. Gedurende de tweede editie was voormalig verzorger Willem Hoevers gast. Hoevers heeft een interessant verhaal met prachtige bruggetjes naar stichting Kans voor een Kind waar hij mede-oprichter van is en het ROC van Twente waar hij nog altijd een actieve rol heeft.
Hoevers begon zijn verhaal met de oprichting van Kans voor een Kind en wat zijn beweegredenen zijn geweest om deze stichting in het leven te roepen. Met zijn verhaal wist hij de aanwezigen te boeien, maar na verloop van tijd en vele vragen over de benefietavond en wensvervullingen vond Willem het tijd om over te schakelen naar Heracles Almelo. “Over Kans voor een Kind kan ik anders uren blijven praten. Over Heracles trouwens ook”, aldus Hoevers.
En dat dit geen loze woorden waren, bleek al snel. Hoevers strooide met anekdotes over zijn tijd als verzorger. Mooie verhalen had hij met name over de buitenlandse jongens. Spelers die hem toch zagen als een vertrouwensfiguur. Zo was er de altijd goedlachse Kwame Quansah die er de gewoonte van maakte om een doelpunt te vieren middels een kus op het kale hoofd van Hoevers. Ook Sota Hirayama was een speler die een bijzonder plekje in het hart van Hoevers had. De Japanse spits sprak enkel Japans en Hoevers probeerde er met een zakwoordenboekje Nederlands-Japans maar het beste van te maken. Zo bleek het een Japans gebruik te zijn dat je een tweede bord eten nam als het goed smaakte. Hirayama deed dat bij Hoevers thuis niet, waarop een bekende van Hoevers besloot eens een goede pan Garnalensoep te maken. Naar verluidt heeft Hirayama de hele pan in zijn eentje verorberd.

Een volgende editie van Heracles Almelo Tafelproat staat voor 24 juni op het programma.

Heracles Almelo contracteert Navajo Bakboord

ALMELO - Vorige week maakte Heracles Almelo de transfer van Navajo Bakboord wereldkundig. De 20-jarige rechtsback tekent een verbintenis voor twee seizoenen met de optie voor een extra jaar.

De in Amsterdam geboren Bakboord komt over van Ajax. Navajo Bakboord maakte zijn minuten dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax. Hij speelde dit seizoen 22 wedstrijden in de eerste divisie, waarvan 18 in de basis. De rechtsbenige verdediger maakte in 2017 zijn debuut in het betaalde voetbal nadat hij de hele jeugdopleiding van Ajax had doorlopen. Bakboord is tevens jeugdinternational van Nederland.
“Ik denk dat ik er klaar voor ben om een stap omhoog te maken”, vertelt Bakboord na het tekenen van zijn contract. “Het lijkt mij een mooie uitdaging om in de Eredivisie te spelen. Ik wil stappen maken en laten zien wie Navajo Bakboord is.” Ook Tim Gilissen, technisch manager van Heracles Almelo is te spreken over de nieuwe rechtsback, die de concurrentiestrijd met veteraan Tim Breukers moet aan gaan. “We hebben Navajo dit seizoen intensief gevolgd”, aldus Gilissen. “Hij voldoet aan het profiel dat we zochten en past bij onze manier van spelen. Navajo is een jonge jongen met de potentie om door te groeien.”

Open dag Theaterhotel

ALMELO - Theaterhotel Almelo opent op zondag 2 juni haar deuren voor bezoekers. Op deze dag kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van het Van der Valk Hotel.

Altijd al willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij een hotel? Kom dan op zondag 2 juni tussen 12.00 en 17.00 uur op bezoek bij Theaterhotel Almelo aan het Schouwburgplein 1 in Almelo. Het hotel heeft 196 kamers en suites, vier restaurants, een bar en achttien zalen. Bezoekers zullen ervaren hoe ruim 200 medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor de gasten klaarstaan. Meer informatie over deze open dag: https://www.stadstheateralmelo.nl/voorstellingen/open-dag-theaterhotel/

Ontmoetings- ochtend 55+

ALMELO - Ontmoetingsplein55plus organiseert gezellige evenementen voor geïnteresseerden van 55+.

Veel senioren vinden het leuker en gezelliger om samen iets te ondernemen dan alleen. Ontmoetingsplein55plus brengt deze senioren samen op hun maandelijkse ontmoetingsochtenden. Zij organiseren fietstochten, wandelingen, gezellige etentjes, theateravonden en nog veel meer. Het Ontmoetingsplein staat open voor nieuwe mensen en ideeën! Iedereen boven de 55 jaar is van harte welkom om zich aan te sluiten. De eerstvolgende ontmoetingsochtend vindt plaats op 5 juni in wijkcentrum De Schelf van 9.30 tot 11.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.ontmoetingsplein55plus.nl

Kom kijken en doen...

ALMELO - Onlangs is de expositie: 'Kom kijken en doen... Almelo groen' geopend.

Stadsmuseum Almelo heeft in samenwerking met het IVN/Natuurhus Almelo deze tentoonstelling tot stand gebracht. Deze tentoonstelling brengt de stad en natuur samen, waardoor bezoekers kunnen ontdekken wat Almelo aan natuur te bieden heeft. 'Kom kijken en doen... Almelo' is geschikt voor jong en oud. Dus kom gezellig voor een leerzame en interessante dag naar het Stadsmuseum van Almelo aan de Prinsenstraat 13. De tentoonstelling is de gehele zomer tot en met 18 augustus geopend. Gedurende periode staan er doe- en ontdekactiviteiten gepland. Houd hiervoor de website in de gaten: www.stadsmuseumalmelo.nl

De shop moet op!

ALMELO - Dit weekend is dé grote uitverkoop in de FanServiceShop in het Polman Stadion van Heracles Almelo.

Alleen zaterdag 1 juni profiteer je van hoge kortingen op alle kleding van dit seizoen. Er wordt drukte verwacht bij de FanServiceShop dus wees er op tijd bij om jouw wedstrijdshirt, trainingsbroek of polo te scoren.

Subsidie vrijwilligerswerk in natuur en landschap

TWENTE - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor veel belangrijke taken in onze samenleving. Van de voetbalclub tot het bejaardentehuis, van de scouting tot de bridgeclub. Maar ook bij natuurorganisaties zijn zeer veel vrijwilligers actief.

Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel zijn twee organisaties die al veel doen met vrijwilligers, met een nog grotere ambitie voor de toekomst. Om dit te ondersteunen ontvangen zij van de Provincie Overijssel een subsidie van 858.000 euro, voor de periode 2019-2021. Landschap Overijssel coördineert de besteding en werkt hierin nauw samen met andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen het natuur- en landschapsbeheer. De Provincie Overijssel is niet de enige die investeert - de organisaties zélf investeren namelijk ook 858.000 euro.

Veel vrijwilligers
Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hebben samen met andere partners een groeiend netwerk van ruim 20.000 vrijwilligers die op allerlei manieren bijdragen aan het landschap. Het geld kan goed gebruikt worden om hen te ondersteunen met belangrijke voorzieningen zoals gereedschapdepots, verzekeringen, cursussen en begeleiding door mentoren. Mooie investeringen die direct bijdragen aan hun inzetbaarheid, werkgenot en ook op lange termijn hun vruchten af zullen werpen.

Ambities
Ook het vrijwilligerswerk zelf is aan verandering onderhevig. Zo proberen de partners te innoveren op het gebied van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld groene bewonersinitiatieven in de stad, ondersteuning van vrijwilligers in de groene zorg en het ontwikkelen van vrijwilligersprojecten die jongeren meer betrekken bij het landschap en de natuur. Gedeputeerde Hester Maij heeft dan ook hoge verwachtingen van deze investeringen. "We hopen natuurlijk dat steeds meer inwoners mee willen werken om hun omgeving groener te maken."

Studenten ROC verdiepen zich in brandveilige materialen

TWENTE - Brand is ondanks alle veiligheidsmaatregelen nog steeds een reëel risico. Zo zijn er jaarlijks iets meer dan 100.000 woningbranden, waarvan zo'n 50 met fatale afloop. Het gebruik van brandwerende materialen kan veel helpen om schade en leed te voorkomen.

Afgelopen week gingen studenten van het ROC van Twente aan de slag met dit thema. Het ging om studenten van de opleiding Middenkader Bouw niveau 4. In het kader van de keuzemodule brandveiligheid kregen zij uitleg over het aanbrengen van brandwerende materialen en het testen van de effecten van deze materialen. Dit werd gehouden bij de Twente Safety Campus in Enschede. Naast de studenten van het ROC waren ook diverse andere bedrijven en brancheorganisaties betrokken bij deze bijzondere excursie. Het ROC van Twente hecht grote waarde aan de samenwerking met bedrijven om zo tot de beste kennisoverdracht te komen.

Belangrijke kennis
Ook de Brandweer Twente ziet een grote toegevoegde waarde, zo benadrukt Laurens Welberg: "Door het integreren van het keuzedeel brandveiligheid doen de studenten kennis op over brand, brandgedrag en brandpreventieve maatregelen. Deze kennis kunnen de studenten in de toekomst toepassen bij het ontwerp en bouwen van objecten. Dat komt de bouw ten goede".

Schone Avond4daagse

ALMELO - De komende weken gaan in heel Nederland weer honderdduizenden kinderen op pad tijdens de Avond4daagse, ook in Overijssel. Na een succesvolle editie vorig jaar trekken Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Supporter van Schoon ook dit jaar weer samen op om van dit wandelfeestje een schoon feestje te maken. In Overijssel doen dit jaar 16 Avond4daagsen mee als Schone Avond4daagse. Bij de Avond4daagse Almelo verzamelen kinderen hun afval onderweg in zakjes om zwerfafval op de route zoveel mogelijk te voorkomen.

Paul Sanders, directeur KWBN: "De Avond4daagse is elke dag een feestje. Als de deelnemertjes onderweg hun afval verzamelen en zo de route schoon houden, is het ook na afloop nog voor iedereen een feest. Wij vinden dat we daar ook een verantwoordelijkheid in hebben. In de samenwerking met NederlandSchoon laten we zien dat het opgeruimd houden niet alleen normaal is, maar ook leuk kan zijn.

Extra belangrijk
In het hele land vinden Schone Avond4daagsen plaats: in totaal doen 304 organisaties mee, met meer dan 300.00 kinderen. Helene van Zutphen, directeur Stichting Nederland Schoon: "Wij vinden het belangrijk om kinderen en hun ouders te laten ervaren dat het de normaalste zaak is dat je je eigen afval onderweg meeneemt of weggooit op de juiste plek. Deze maanden is dat extra belangrijk omdat veel gezinnen er weer op uit trekken." Van Zutphen: "De kinderen krijgen afvalzakjes en 123ZING heeft het aanstekelijke Schone Avond4daagselied voor ze gecomponeerd. We betrekken ook heel bewust ouders en scholen bij de actie. Zo is er voor ouders een informatiefilmpje en een flyer met tips om afval al vooraf zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de scholen is een speciale online afvalquiz gemaakt. Bij de quiz strijden leerlingen in twee teams tegen elkaar en leren zo spelenderwijs meer over zwerfafval."

Dr. Don over veilige Botoxbehandelingen

HENGELO - Over Botox bestaan veel onwaarheden. Het beeld dat is ontstaan over Botox en de werkelijkheid liggen echter ver uit elkaar. Ik vind het belangrijk om u goed te informeren over Botox en zet daarom enkele misvattingen op een rijtje.

Botox is blijvend
Botox is geen blijvende oplossing tegen rimpels en kraaienpootjes. Na een aantal maanden wordt de Botox afgebroken door het lichaam en is de kans groot dat de rimpels weer terugkomen. Natuurlijk is het daarna weer mogelijk om opnieuw Botox te gebruiken. Dit maakt Botox een tijdelijke, maar goede oplossing tegen rimpels.
Botox werkt direct
Voor wie hoopt dat het resultaat van Botox al direct zichtbaar is: dit is helaas niet zo. Na een botoxbehandeling duurt het 1 tot 3 dagen voordat de Botox werkt. Verwacht daarom niet na 1 dag een strak en jong gezicht.

Behandeling duurt lang
Een botoxbehandeling klinkt misschien eng als u er geen ervaring mee heeft. Gelukkig is een botoxbehandeling binnen 20-30 minuten veilig uitgevoerd.

Uw expressie verdwijnt
Wanneer Botox op een verkeerde manier wordt geïnjecteerd, kan dit ten kosten gaan van uw gezichtsuitdrukking. Bij Clinique Dr. Don werken alleen professionals die goed opgeleid zijn in het aanbrengen van Botox op een natuurlijke en juiste manier.

Botox en fillers zijn gelijk
Vaak wordt gedacht dat Botox en fillers hetzelfde zijn. Dat is niet zo. Botox en fillers hebben wel overeenkomsten, omdat ze beiden rimpels tegengaan. Botox zorgt ervoor dat de spier die de rimpel veroorzaakt verslapt en de rimpel verdwijnt. Fillers zorgen voor meer volume en vullen de rimpel.

Wilt u meer informatie over een veilige botoxbehandeling. Bel voor een eerlijk en kundig advies: 074-303 0250

Clinique dr. Don

Een feestelijke Zwem4Daagse

ALMELO - Van 18 tot en met 21 juni organiseert Sportbedrijf Almelo, in samenwerking met Z&PV de Veene, de 46e editie van de Almelose Zwem4Daagse. Het evenement vindt plaats bij zwembad Het Sportpark in Almelo. Inschrijven is mogelijk tot en met 19 juni 2019.

De Zwem4Daagse is een evenement voor jong en oud. Je ziet gezinnen zwemmen, maar ook oma's en opa's met hun kleinkinderen; voor iedereen is het mogelijk op zijn of haar eigen tempo de benodigde baantjes te komen zwemmen. Om dit familiegevoel te bevorderen, is het dit jaar ook mogelijk om in de ochtenden te zwemmen. Er kan van 7.00 tot 10.00 uur in het binnen- en buitenbad gezwommen worden en 's avonds kan men van 15.00 tot 19.00 uur komen zwemmen.

Randprogramma
Sportbedrijf Almelo organiseert naast het baantjeszwemmen ook een sportief randprogramma en elke avond krijgen de deelnemers een kleine versnapering aangeboden. Het buitenbad van het Sportpark Almelo vormt het strijdtoneel voor de Almelose Kampioenschappen. Elke avond vindt er een Almeloos Kampioenschap plaats; van glijbaan glijden tot stoepkrijten. Ook kunnen deelnemers hun culinaire kunsten laten zien tijdens Heel Almelo Bakt.

Midzomer Medaille Feest
De laatste dag van de Zwem4Daagse valt dit jaar samen met de langste dag van het jaar en wordt dan ook feestelijk afgesloten met een Midzomer Medaille Feest. Om 10.00 uur 's ochtends wordt er een picknick georganiseerd, waarbij de medailles worden uitgereikt. Vanaf 15.00 uur barst het Midzomer Medaille feest los met muziek en feestelijke activiteiten.

50 jaar Zwem4Daagse
De Zwem4Daagse viert dit jaar landelijk haar 50-jarig jubileum. In 1970 nam Ruud van Feggelen, voormalige waterpolo-international en destijds bedrijfsleider van het Borgelerbad in Deventer, het initiatief om een Zwem4daagse te organiseren. De Zwem4Daagse bleek zo'n groot succes te zijn, dat Almelo hier vier jaar later op aansloot met de Almelose Zwem4Daagse. En nu, 50 jaar later, is de Zwem4Daagse nog steeds een populair evenement. Dit jaar zwemt er zelfs een deelneemster voor de 30e keer mee!

Online inschrijven
Kijk voor meer informatie over de Zwem4Daagse op www.sportbedrijfalmelo.nl/zwem4daagse en schrijf gemakkelijk en snel online in via www.sportbedrijfalmelo.nl/tickets. De kosten voor de Zwem4Daagse bedragen € 7,- in de voorverkoop en € 9,- tijdens het evenement. Abonnementhouders kunnen dit jaar voor € 5,- meedoen aan de Zwem4Daagse.

Steeds meer registraties in het landelijke donorregister

TWENTE - De nieuw in te voeren donorwet komend jaar lijkt nu al het gewenste effect te hebben: steeds meer mensen hebben de afgelopen tijd hun keuze over wel of geen donorschap vast laten leggen in het register. Inmiddels heeft 42 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar een keuze geregistreerd.

De keuze om al dan niet organen af te staan na de dood is op dit moment nog iets dat een actieve handeling vergt, of in ieder geval een gesprek met de familie om wensen duidelijk te maken. Maar het gevolg hiervan is wel dat veel mensen tot nu toe geen keuze vast hebben laten leggen. In zo'n geval beslist de familie over al dan niet doneren, maar ook dit gaat lang niet altijd door wanneer er onduidelijkheid of onenigheid ontstaat over uw wensen.

Ja of nee
Met deze achtergrond gaat op 1 juli 2020 de nieuwe donorwet in. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar worden dan automatisch geregistreerd als 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Het is dus omgedraaid ten opzichte van het huidige systeem, waarbij mensen een keuze vóór donatie maken. Het actief maken van een keuze is belangrijk om duidelijkheid te scheppen in uw wensen. Inmiddels is 42 procent van de mensen van 12 jaar en ouder geregistreerd, ruim 57.000 meer mensen dan in april vorig jaar. Van deze geregistreerden geeft 31 procent expliciet geen toestemming voor orgaandonatie. Het lijkt er dus op dat inderdaad ook meer mensen bewust kiezen om juist wel orgaandonor te worden, wat goed nieuws is voor mensen die op een wachtlijst staan. Registreren kan via www.donorregister.nl

Kick's 21, het nieuwe Teamwear merk

ENSCHEDE - FC Twente speelt komend seizoen in het shirt van het merk Kick's 21. Een nieuw Teamwear merk, uniek en exclusief ontwikkeld voor FC Twente, dat de naam draagt van ons clubicoon Kick van der Vall. Het nieuwe merk is een eerbetoon aan de middenvelder die altijd speelde met rugnummer 21. Kick is nog dagelijks werkzaam voor FC Twente en was na zijn spelerscarrière ruim twintig jaar eigenaar van de Enschedese kledingzaak: Kick's 21.

Het lanceren van een eigen kledingmerk is mogelijk door de samenwerking met de Elite Group uit Engeland, ze hebben meer dan 30 jaar expertise met Teamwear en Merchandising. De Elite Group biedt FC Twente de unieke kans Kick's 21 uit te brengen, volledig naar eigen design.
"Ik ben blij om samen te werken met FC Twente", vertelt Neil Burke, commercieel directeur van Elite Group. "We werken al jarenlang samen met FC Twente en leveren diverse merchandising producten. We zijn verheugd om vanaf volgend seizoen onze samenwerking uit te breiden met een speciaal aanbod aan wedstrijd- en trainingsproducten onder een eigen merk."
In de afgelopen drie seizoenen was Sondico de Teamwear-partner. FC Twente is Sondico dankbaar voor de goede samenwerking en ondersteuning in de afgelopen jaren. De overeenkomst met Sondico loopt tot 1 juli, vanaf die datum dragen de spelers van FC Twente het merk Kick's '21.

Zone.college heeft het zilveren certificaat Eco-schools ontvangen

ALMELO - Vorig jaar ontvingen de leerlingen al het bronzen certificaat. Door grote inzet om de school nog duurzamer te maken, kregen ze van wethouder Van Mierlo het zilveren certificaat uitgereikt op 29 mei.

Zilver haal je niet zomaar. Zone.college heeft een speciaal team samengesteld, de Eco Hunters. Het team bestaat uit leerlingen en docenten die verschillende acties ondernemen om de school duurzamer te maken en de leerlingen bewust te laten worden. Zo hebben de eco-hunters, tweede- en derdejaars leerlingen een lezing van André Kuipers bezocht, is er actie gevoerd om afval te scheiden, is de warme-truien-dag geïntroduceerd en is het schoolterrein rookvrij geworden. En dat heeft gewerkt! Zone.college is duurzamer geworden en heeft als enige school in Twente een zilveren certificaat. Vorig jaar het bronzen certificaat, dit jaar zilver en volgend jaar willen de groene vlag behalen. Dan is Zone.college een echte eco-school.

Zone.college
Zone.college is de nieuwe naam voor AOC Oost en De Groene Welle. Het Zone.college werkt aan groots groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland. Vooruitstrevend beroepsonderwijs dat nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is. Zo wordt onderwijs leerzamer voor leerlingen en studenten en hebben medewerkers een interessanter perspectief. Groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland; daar werken we aan.

Certificering
Eco-Schools is een keurmerk dat aangeeft dat een school zich steeds verder wil ontwikkelen als duurzame school, doorlopend bezig is om duurzaamheid in alle aspecten van de school te integreren en hier steeds meer mensen bij betrekken, zowel binnen als buiten de school. Meer informatie op www.eco-schools.nl/over-eco-schools/certificering
Foto: directeur André Hoeben en leerlingenraad voorzitter Stefan de Jong.

Steeds minder rokers

TWENTE - Deze vrijdag is de internationale Wereld Anti-Tabaksdag, ook wel bekend als niet-rokendag. Sinds 1989 kennen we deze jaarlijkse dag, die als doel heeft om de grote gevolgen van roken onder de aandacht te brengen. In Nederland is er sinds de jaren '80 actief beleid tegen het roken, met inmiddels een duidelijk succes.

Het aantal rokers in Nederland is al sinds de jaren 90 gestaag aan het dalen. De overheid en gezondheidsorganisaties zetten in op zowel goede voorlichting over de gezondheidsrisico's, maar ook veel actief beleid om roken te ontmoedigen. Zo werden accijnzen op tabaksproducten fiks verhoogd door de jaren heen en er kwamen rookverboden in de horeca, bij bedrijven, in het openbaar vervoer en in veel (semi)openbare ruimtes. In 1990 rookte nog 42,3 procent van de mannen en 29,3 procent van de vrouwen. In 2017 was dit al afgenomen naar 26,9 procent bij mannen en 19 procent bij vrouwen. Lager opgeleiden roken nog wel relatief vaak ten opzichte van hoger opgeleiden. De daling was dus wel sterker bij de mannen dan de vrouwen. Dit zijn positieve uitkomsten; de kosten voor rook-gerelateerde zorg zitten tegenwoordig op ruim 2,4 miljard euro en er gaat veel leed schuil achter dit cijfer.


Jongeren
Ook bij de jongeren is het aantal rokers en tieners dat ooit gerookt heeft afgenomen. In 1992 had 52,9 procent van de scholieren ooit gerookt en 13,4 procent rookte dagelijks. In 2017 had 17,3 procent ooit gerookt en 2,1 procent rookte nog dagelijks. Deze sterke dalingen zijn onder meer te danken aan de actieve rookcampagnes gericht op deze leeftijdsgroepen, maar ook zeker door de striktere handhaving van de rookleeftijd. Jongeren onder de 18 helemaal weghouden van de sigaret is uiteraard moeilijk; net als met de alcoholleeftijd kunnen jongeren vaak via een oudere jongere wel aan dit soort genotsmiddelen komen.


Verkoop
Ook op het gebied van de verkoop zijn veel regels aangescherpt de afgelopen jaren. Zo zijn pakjes sigaretten voorzien van bijzonder onaangename foto's over de gevolgen van roken. Vanaf volgend jaar gaan de verpakkingen allemaal naar een geheel neutrale, saaie verpakking zodat er geen onderscheid is tussen de diverse merken. Dit voorkomt dat rokers zich aangetrokken zouden voelen tot een 'stoer' merk of een 'gezonder' merk of andere marketing-technieken.

BOA staat voor uitdagende taak

TWENTE - De openbare ruimte is van ons allemaal. Maar niet iedereen gaat even netjes om met de vrijheden die we hebben. Bijvoorbeeld het bijplaatsen van afval bij containers, het fout parkeren van de auto of de hond laten poepen waar het niet mag. In dit soort situaties krijgen mensen al snel te maken met de BOA; de buitengewoon opsporingsambtenaar. Een belangrijke taak, maar wel een die niet gemakkelijker geworden is de afgelopen jaren.

Maandag werd de landelijke Dag van de BOA gehouden, waarbij ook gesproken werd over de uitdagingen anno 2019. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar is de aangewezen handhaver voor veel zaken van kleine overlast binnen de gemeenten, maar ook veel andere organisaties hebben BOA's in dienst. Nederland telt naar schatting 23.000 BOA's die bij 1.100 verschillende instanties werken. Naast de gemeentelijk handhavers vinden we ze ook in onder meer het openbaar vervoer, als sociale rechercheurs, als leerplichtambtenaar en meer. De politie en BOA's hebben beiden duidelijke eigen taakstellingen, maar in de loop der jaren is de samenwerking tussen deze diensten wel steeds inniger geworden. De BOA's en politie zijn een goede aanvulling op elkaar, met ieder zijn eigen expertise.


Meer inzetbaar
Gemeenten zijn blij met de inzet van hun BOA's, maar willen deze wel nog graag breder in kunnen zetten. Nu zijn BOA's namelijk nog inzetbaar in één van zes vastgelegde domeinen, maar de wens is dat BOA's ook buiten dit domein zouden kunnen werken. Ook uitbreiding van verkeershandhaving door BOA's wordt nog onderzocht.


Uitdagend werk
De taak van deze handhavers is tegenwoordig verre van gemakkelijk. Zo krijgt 1 op de 3 gemeentelijk handhavers maandelijks te maken met geweld, zo blijkt uit cijfers van vakbond BOA ACP. Het toenemend geweld op straat is zorgwekkend, omdat BOA's zich maar zeer beperkt kunnen beschermen. Zo beschikt 60 procent van hen alleen over handboeien en een kwart heeft zelfs helemaal geen bevoegdheden om geweld te gebruiken. De hoop is dat de inzet van bodycams net zoals bij de politie de-escalerend kan werken. Iemand die 'in beeld is' is hopelijk minder snel geneigd om een BOA kwaad te willen doen. Het uitbreiden van de geweldsmiddelen van de handhavers met bijvoorbeeld een wapenstok, pepperspray of zelfs pistool is vooralsnog zeker niet aan de orde, zo benadrukte minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus in december vorig jaar.

Fietsen als een profrenner tijdens Dikke Banden Race

ALMELO - Ze komen uit de hele regio; de deelnemers van de populaire Decathlon Dikke Banden Race. Voorafgaand aan de 37e editie van de Profronde van Almelo op vrijdag 30 augustus, is het parcours ook dit jaar weer eerst voor de jongste fietsliefhebbers.

De Decathlon Dikke Banden Race is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot succes. Veel kinderen reden al mee op hun eigen fiets. Meedoen is heel makkelijk; je hoeft alleen maar een fiets met dikke banden (dus geen racefiets) mee te nemen. Deelname is gratis. Kinderen die geen helm hebben, kunnen er een lenen. De deelnemers worden ingedeeld in leeftijdscategorieën. Opa's, oma's, ouders, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd om jonge fietsers aan te moedigen.
Publiek kan na de Decathlon Dikke Banden Race gewoon blijven, want dan rijdt de reclamekaravaan het parcours op. Vanuit de deelnemende voertuigen worden cadeautjes en snoepjes gegooid naar het publiek langs de kant.

Prijzen
Winnaars ontvangen een mooie beker, felicitaties van de rondemiss en maken een ritje in een cabriolet over het wielerparcours. Alle kinderen uit Almelo en omgeving mogen deelnemen. Alleen de kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen meedoen voor een beker en meedingen naar een finaleplaats in de landelijke Decathlon Dikke Banden Race.
Deelnemers kunnen zich tot één dag voor de start inschrijven. Dat kan via de website www.profrondealmelo.nl. Later aanmelden kan wel, maar dan wordt je naam niet meer gepubliceerd op de deelnemerslijst.

Openluchtdienst

ALMELO - Op 16 juni is er voor de derde keer gelegenheid voor ontmoeting tijdens en na een Openluchtdienst. Dit jaar vindt deze plaats in de tuin van Erve Pezie, Bellinkshofsdwarsweg 3, te Almelo.

De Openluchtdienst is een initiatief vanuit het Platform Religie, Cultuur en Filosofie. De samenkomst begint om 10.00 uur en wordt verzorgd door Monica Schwarz van de Open Oecumenische Gemeente de Bleek en door George Gelauff, Programmaleider Maatschappelijke Betrokkenheid van het Apostolisch Genootschap. Voor kinderen is er een eigen programma. Na afloop is er een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en voor de kinderen is er limonade.

Thema
Het thema dit jaar is: "inspiratie". Leden van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek en van de gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap hebben een aandeel in de Openluchtdienst. In de open ruimte en stilte van de tuin bij Erve Pezie laten we ons op 16 juni inspireren door muziek, poëzie, wetenschap en beeldende kunst. Een ieder is van harte welkom.

Bingo!

ALMELO - In het Erve Noordik wordt op maandagavond 3 juni een Bingo-avond georganiseerd.

Heeft u behoefte aan een gezellige avond met buurtgenoten? Kom dan op de maandelijkse bingo-avond in het Erve Noordik. Voor de schappelijke prijs van € 4,50 kunt u twee plankjes kopen en kans maken op leuke prijzen! Wijkcentrum Erve Noordik is gevestigd aan de Bosrand 33.

Wandelen met Ambulare

WIERDEN - Het gehele jaar door organiseert Ambulare sportieve wandeltochten op diverse locaties.

Bent u geïnteresseerd in een wandeling met een gezellige wandelgroep? Wandel dan gerust eens mee met Ambulare. Zij organiseren het gehele jaar door drie keer per week een wandeling van 5 of 10 km. Leden kunnen gratis deelnemen aan de wandeltochten, niet-leden betalen een bijdrage van € 1,00. Kijk voor de aanvangstijd en de startlocaties op www.ambulare.org

Kids Sup and Healthday

ALMELO - SUPschool Paddle & Surf organiseert leuke introductie activiteiten voor alle kinderen uit de regio!

Kinderen die interesse hebben, kunnen op woensdagmiddag 5 juni deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief van € 5,- kennismaken met StandUp Paddling, staand peddelen op opblaasbare surfboards. Aanmelden: info@paddle-surf.nl of 06-10302867. Alle deelnemende kinderen moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma. De SUPschool is gevestigd aan het Indiëterrein in Almelo, aan de Sluiskade Noordzijde 14.

Tienerfestival

ALMELO - Op vrijdag 31 mei vindt het tienerfestival plaats voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar bij Studio 15.

Voor de kinderen is er een spannende escape room gecreëerd. Daarnaast is er een photoboot aanwezig en kan iedereen meedoen aan diverse workshops. Studio 15 is gevestigd aan de Kolthofsingel 15. De entree is gratis, wel wordt er voor elke workshop een bijdragen van € 1,00 gevraagd. Daarnaast kunnen de kinderen voor € 1,00 een gerecht kopen. Het event start om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur.