Hart van Almelo - Wierden

18 oktober 2019

Hart van Almelo - Wierden 18 oktober 2019


Betere doorstroming en meer veiligheid op ring van Almelo

Springt straks het stoplicht minder vaak op rood?

ALMELO - De gemeente Almelo laat de verkeerslichten op en om de ringweg van Almelo aanpassen. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming op de wegen, maar ook een verbetering van de verkeersveiligheid.

De stoplichten bij 27 kruispunten op en om de ring worden nog voor het einde van het jaar aangepast. Ingenieursadviesbureau Sweco en solution provider Vialis kregen deze opdracht van de gemeente. Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis draagt zorg voor de ombouw van de verkeersregelinstallaties tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's). Sweco gaat deze iVRI's op de 27 kruispunten aansturen met Smart Traffic.

Smart Traffic
Het Smart Traffic systeem brengt diverse concrete voordelen met zich mee voor de weggebruikers. Het heeft een bepaalde voorspellende gave. Zo probeert het een voorspelling te maken van wanneer een voertuig bij een verkeerslicht aan zal komen. KPN zorgt ervoor dat de verkeerslichten met elkaar en met weggebruikers kunnen communiceren. Dankzij 5G-verbindingen weten de installaties dan precies wat er rijdt op de ring, maar ook de status van alle andere verkeersregelinstallaties. Dit maakt het mogelijk om de doorstroming te optimaliseren en bepaalde groepen met prioriteit groen te geven, zoals fietsers en vrachtverkeer. De betere doorstroming moet leiden tot minder uitstoot (geluid, fijnstof, CO2) en een betere verkeersveiligheid.

Bereikbare binnenstad
Almelo heeft een vlinderstructuur, waardoor grote groengebieden diep de stad indringen. Dit heeft als keerzijde dat de afstanden binnen de stad relatief groot zijn ten opzichte van het aantal inwoners (73.000). In de mobiliteitsvisie van de gemeente spelen bereikbaarheid van de binnenstad en de werkgebieden een grote rol naast leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Bovendien wil de gemeente voorop lopen met mobiliteitsinnovaties, zowel sociaal-organisatorisch als digitaal en technisch. Rob Hulleman, senior Verkeerskundige bij de gemeente Almelo: "We hebben de ambitie om onze infrastructuur klaar te maken voor de toekomst en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Toepassing van Smart Traffic past volledig bij deze opgave."

Tweede Tiny Forest bij basisschool Het Letterveld

ALMELO - Het tweede Tiny Forest van Almelo komt bij basisschool Het Letterveld op het Sluiterveld. De gemeente vroeg Almeloërs om actief mee te denken naar een leuke plek voor dit kleine bos, waarvan er twee gerealiseerd worden in Almelo.

Het concept van het Tiny Forest is relatief simpel. Het gaat dan om een klein bosperceel, ongeveer zo groot als een tennisbaan. Hier komt dan een mooie diversiteit aan planten, wat ook weer verschillende soorten dieren aan zou kunnen trekken. Deze Tiny Forests worden altijd in de buurt van een basisschool aangelegd. De gedachte is dat kinderen hier namelijk ook les kunnen krijgen over alles wat met de natuur te maken heeft. Zo kunnen ze dit op een leuke, kleinschalige manier in hun eigen buurt ervaren. De praktijk leert namelijk dat kinderen lang niet altijd in een 'echt' bos of natuur komen, waardoor hun belevenis van natuur ook veel minder is. Naast de educatieve waarde kan het ook recreatief een mooie locatie zijn. Bovendien draagt dit bij aan verkoeling op warme dagen en zal een Tiny Forest ook beter water verwerken bij natte periodes.

Locaties
De gemeente, IVN en het Zone.college kozen uit elf inzendingen een uiteindelijke winnaar: basisschool Het Letterveld. Voor het andere Tiny Forest was al een locatie gekozen, namelijk het Doepark De Hagen. Het Integrale Kind Centrum Sluitersveld waar de basisschool onder valt, samen met een kinderopvang en Avedan Welzijn, kwam met een indrukwekkende inzending. Zij willen ook graag de buurt actief betrekken bij de aanleg van het minibos. Ook is de beoogde locatie zeer geschikt om een minibos van minimaal 200 vierkante meter te realiseren.

Planning
Het Letterveld gaat nu aan de slag om als eerste te praten met IVN. Hierna zal de buurt uitgenodigd worden om mee te denken over het uiteindelijke ontwerp van het Tiny Forest en de stappen die nodig zijn om dit te realiseren. Ook zullen afspraken over het beheer van het bos formeel vastgelegd worden. Als een en ander goed verloopt kunnen beide Tiny Forests nog in het lopende plantseizoen - tot maart volgend jaar - aangelegd worden. De kosten worden deels gefinancierd door de Provincie Overijssel.

Jaargang: 5 • Nr 234• Wk 42

Aan tafel met een vluchteling

ALMELO - Stichting Present Almelo heeft dit jaar al meerdere keren Meet & Eat georganiseerd en altijd met het nodige succes. Op zaterdag 9 november vanaf 16 uur kunt u meedoen met de laatste Meet & Eat van dit jaar.

Meet & Eat geeft vluchtelingen uit het azc en statushouders de mogelijkheid om aan te schuiven bij inwoners van Almelo, Wierden, Vriezenveen, Borne en omstreken voor een ongedwongen avondmaaltijd bij hen thuis. Dat kan bij een echtpaar of gezin zijn, maar ook bij een groepje collega's, vrienden of leden van een kerkelijke kring. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen, elkaar beter te leren kennen, elkaar beter te gaan begrijpen en elkaar te accepteren.

Sleur
Voor de vluchtelingen is het een belangrijk uitje, want ze komen in contact met Nederlanders. Die wens staat bij iedereen bovenaan het lijstje, maar contacten leggen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook zijn ze even weg uit de dagelijkse sleur en hebben ze afleiding van hun zorgen. Maar het is beslist geen eenrichtingsverkeer, want ook voor de deelnemende Nederlanders blijkt het keer op keer een verrijkende ervaring. Er worden verhalen, recepten en foto's gedeeld, er wordt gelachen en er ontstaan vriendschappen.
Alie Dijkstra, projectleider Vluchtelingen bij Present: 'Bijna alle deelnemers komen enthousiast terug. Nederlanders vinden de openheid van de vluchtelingen vaak heel bijzonder. En de vluchtelingen waarderen de gastvrijheid en de vriendelijkheid enorm.'

Voorkeuren
De matches worden gemaakt op basis van opgegeven voorkeuren. De vluchtelingen kunnen vanaf 16 uur worden gehaald bij het AZC aan de Vriezenveenseweg. Statushouders komen meestal met eigen vervoer. Voor meer info en aanmelding: www.presentalmelo.nl/meet-eat. Telefonisch aanmelden kan bij Alie Dijkstra, tel: 06-14294984

Familievoorstelling De Reiziger

ENTER - De Culturele Raad Wierden heeft zoals elk jaar in de herfstvakantie, weer een prachtige familievoorstelling georganiseerd.

Dit jaar kunnen op 23 oktober de basisschoolkinderen naar de voorstelling 'De Reiziger'. Deze is te zien bij basisschool DeTalenter aan de Prinses Margrietlaan 1 in Enter. De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 50 minuten.

Voorstelling
De koning is ten einde raad als hij zijn verwende zoon, die maar niet voor koning wil leren, op reis stuurt. En hier begint het verhaal van de Reiziger. Over een prins die van zijn vader moet leren over aarde, water, lucht en vuur, en luisteren naar zijn innerlijke stem. Op zijn reis naar de aarde ontdekt de prins dat hij, met het hebben van een kroon, nog lang geen koning is. Hij leert dat water de bron van alle leven is. Van een vogel in de lucht krijgt de prins verdriet. Maar als de prins daarna zelfs het vuur overwint, wil hij leren voor koning!

Voorverkoop
Kaarten zijn te koop bij boekhandel Primera in Enter en Reterink in Wierden. Op de locatie is het ook nog mogelijk om kaartjes te kopen, zolang de voorraad strekt. Toegangskaarten kosten 3,50 euro per stuk

Column

Quiz

Nen verjoardag kan smangs vrömd lopen. Iej hebt verjoardeage woer de vrouwleu ampat zit en de kearls idem dito. Iej hebt ze ook woer alns duur mekoar zit. Iej hebt verjoardeage dat het blif biej geteut oawer beeste en kieskes. Mear mangs geet het ne verrassende kaante op. Het gesprek köm op "De slimste mens", wee'j wal, een TV-programma met een oonderdeel "het collectieve geheugen". En toen begun het gekuijerte oawer het collectieve geheugen van de Riessenders. Wee keump as eerste biej oe in de gedachen as het geet oawer bekeande leu? Wee steet boawen an as het geet oawer bevuurbeld nen dommen ossen of 'n klook vrouwmeanske? En a'j dit least in Hoolten of Nijverdal of zo, kö'j doar ook wal terechte met dezelfde vroagen al krie'j dan aandere antwoorden. En viej goat efkes oet van wat euldere leu, vuur hetzelfde geald kan de volgende genneroatie hetzelfde spelletje spöllen. Wee steet boawen-an - viej hooldt het biej pakweg de leste 50 joar - as politicus? As dokter? As middenstander? As oondernemmer? As schoolmeaster of leraar? As plietsie? As caféhoolder? As borgemeaster? Ene oet 'n Stoom? As (stads)boer? As typischen Riessender? (van het type "wat za'k zeggen, de bokse wier oet, de boske wier an"? As keal woer ze de meeste anekdoten oawer vertelt, as spraakmakende figuur? Iej köant het ook doon met iets aans: de meujste stea van Riessen? Het meujste hoes? 'n Meujsten weenkel? En zo verdan. Oonderdoems nit vergetten of en too nen hap van het taartje te nemmen, of nen slok oet het gleaske. Of oppassen da'j oew gehemmelte nit braandt vanweage nen te heten bitterbal.

Oet het nogal gevarieerde gezeelschop woer ik dissen proefballon opleut was het resultaat: domiej Lamain, domiej Van Tuyl, Renger en Otte, Dik Wessels en Herman Nijhoff, Spekhorst en Poeierhenkie, menear Auke, De Leeuw en Kontje, Getjan met de kètne en Hoflaand, Wilm van 'n Haasen en De Pauwe, Oabramsdika en Wilm van de Krone, Pastoor Peters en kappeloan Van der Hoorn. De Diele en Bats van Moanenschien.

As meujste stea köm d'r de Pelmolle oet met 'n zoomp vuur de dure en as meujste sprekwoord 'de domste boern hebt de dikste earpl'. Tja, het gung d'r mangs hooglopend an too, mear het gung efkes iets aans as oawer de kwoalen, oawer het wear, oawer dat Gediene ne nichte was van ach dat wee'j wal, van Graads, den aait dit en dat…

Gerrit Kraa

Verhalen gezocht over Tweede Wereldoorlog

TWENTE - Afgelopen week las u in deze krant al een oproep om verhalen in te sturen over de Tweede Wereldoorlog en bevrijding. DWF Mediamakers produceert namelijk volgend jaar een speciale bevrijdingskrant, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de bevrijding.

U kunt verhalen insturen via het speciale e-mailadres:
verhalen@dwfmediamakers.nl

Als gevolg van een technische storing was dit e-mailadres afgelopen week korte tijd niet bereikbaar. Hebt u afgelopen week een poging gedaan om een verhaal in te sturen maar kreeg u een foutmelding of geen reactie? Stuurt u het verhaal alstublieft dan nogmaals in. Inmiddels zijn de eerste inspirerende, ontroerende en indrukwekkende verhalen al ingediend, waarvoor hartelijk dank. Met uw verhalen hopen wij de geschiedenis en indrukken van de Tweede Wereldoorlog vast te kunnen leggen voor de toekomstige generaties.

Eerste boekenmarkt van de bibliotheek

BORNERBROEK - Op donderdag 24 oktober 2019 zal de bibliotheek van Bornerbroek haar eerste boekenmarkt houden! De opbrengst zal geheel ten goede komen aan het Brooker book.

Het Brooker Book is een gratis bibliotheek onder het dak van en op initiatief van het Kulturhus te Bornerbroek. U kunt er boeken lenen, ruilen of ter plekke lezen onder het genot van een kopje koffie of een drankje in een huiselijke sfeer.

Warm hart
Sinds de oprichting in november 2014 hebben lezers en mensen die de bibliotheek een warm hart toedragen massaal boeken ingebracht. Het idee achter de boekenmarkt is om dubbel ingebrachte boeken te verkopen om van de opbrengst nieuwe stickers, wieltjes voor onder de kasten en bevestigingsmateriaal of herstelwerkzaamheden aan de kasten te kunnen bekostigen. Op deze manier kan de gratis bibliotheek het Brooker book worden gewaarborgd voor alle liefhebbers van boeken.

De boekenmarkt zal plaatsvinden in de bibliotheek het Brooker book, gevestigd aan de Pastoor Ossestraat 21 te Bornerbroek, van 11.00 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom. Entree is gratis.

Iej melkt ginne koo met de haande
in de tasken.

Maandag 21 okt. 10.00 uur

EVI Verlichting in Rijssen: sfeervol én duurzaam

RIJSSEN - EVI Verlichting, gevestigd aan de Wierdensestraat 52 in Rijssen, is een gemoedelijk familiebedrijf dat al jaren alom bekend is in Rijssen en regio. In de verlichtingsspeciaalzaak is een uitgebreid assortiment te vinden in vloerlampen, hanglampen, plafondlampen, tafellampen, wandlampen en daarnaast buitenlampen. En heeft een klant toch nog een andere wens, dan is het bijna altijd te realiseren.

"Wij hebben tevens een reparateur in dienst voor de reparatie van lampen en service bij de klant aan huis. Wie een lamp of meerdere lampen koopt, kan ervoor kiezen om dit door ons te laten bevestigen," aldus mede-eigenaar Roland van den Houten die de winkel samen runt met zijn vader Henk. Ook hun echtgenotes Ada (nu met pensioen) en Esther spelen een belangrijke rol in de winkel alsmede het personeel. De winkel heeft door de jaren heen een aantal metamorfoses ondergaan en telt inmiddels drie etages. Tevens heeft men diverse webshops: lampenhuis.nl, tiffanylampenhuis.nl en tiffanylampenhaus.de. Klanten komen zelfs uit Duitsland naar de winkel om het assortiment te bekijken.

Goed advies
"Ze krijgen van ons een goed advies over de betreffende lamp of verlichtingsadvies voor in de woonruimte. De meeste mensen komen ook het liefst naar de winkel. Dan weet je wat je krijgt. Wat dat betreft blijft onze fysieke winkel heel belangrijk. Het is ook nog net wat kleinschaliger en persoonlijker dan al die megazaken van tegenwoordig met verlichting," geeft Henk van den Houten aan.

Breed assortiment
EVI Verlichting biedt moderne en trendy verlichting evenals klassiek en exclusieve verlichting zoals een grote collectie Tiffanylampen. "In de jaren moet je met de tijd meegaan, we wisselen regelmatig van collecties. Vroeger was het zo dat mensen wel tien jaar of langer dezelfde lamp in huis hadden maar dat is nu niet vaak meer het geval. Er wordt nog weleens gewisseld van interieur dus dat geldt ook voor de lampen. We hebben bijvoorbeeld ook veel keuze in lampenkappen wat betreft de maat, de kleur, de print en de stof. Wij bieden tevens maatwerk. Dit wil zeggen dat er voor elke lampenkap wel een voet is en andersom." Verlichting is ook steeds duurzamer geworden; de gloeilamp maakte plaats de halogeenlamp en tegenwoordig is er zuinige LED-verlichting. "We kunnen een verlichtingsplan maken voor zowel particulieren als bedrijven zoals restaurants en er zijn vele lichtsoorten met of zonder dimmer." Naast de zaak is tevens een grote (gratis) parkeerplaats aanwezig.

Voor meer informatie:
www.eviverlichting.nl

Rentree voor Jakubiak: "Ik vecht altijd terug"

ALMELO - Hij was lang uit de roulatie, maar verscheen afgelopen vrijdag bij het oefenduel van Heracles Almelo tegen De Graafschap weer aan de aftrap: Sebastian Jakubiak. De middenvelder speelde 45 minuten en was blij om na twee maanden weer minuten te maken in een wedstrijd.

De dag voor de start van het nieuwe Eredivisieseizoen sloeg het noodlot voor Jakubiak toe. Nadat hij vorig jaar al acht maanden aan de kant stond door een kruisbandblessure, liep hij nu tijdens een training op ongelukkige wijze een nieuwe knieblessure op. "Dat was zwaar, vooral mentaal. Zeker omdat ik mijn laatste wedstrijd in de Eredivisie speelde in mei 2018, uit tegen Sparta Rotterdam. Nu, na een goede voorbereiding en vlak voor de start van het nieuwe seizoen, raakte ik opnieuw geblesseerd."

Domme pech
De 26-jarige Duitser liet zich niet uit het veld slaan. "Ik ben iemand die nooit opgeeft. Ik vecht altijd terug, dat is mijn kracht." Hij noemt zijn meest recente blessuregeval domme pech. "Je denkt wel: 'waarom overkomt mij dit weer?', maar je doet er niks aan. Als voetballer heb je in je carrière soms geluk, soms pech. En dit was domme pech."

Goed herstel
Na wekenlang met een brace om zijn knie te hebben gelopen en aan zijn herstel te hebben gewerkt met de fysiotherapeuten, waren in Zelhem de eerste wedstrijdminuten een feit. "Daar ben ik ontzettend blij mee", vertelt Jakubiak. "Nu wil ik meer minuten gaan maken. Dat zal eerst in het tweede elftal zijn, maar ik hoop snel weer bij het eerste aan te sluiten. Deze oefenwedstrijd voelde in elk geval heel goed."

André Manuel op de planken

ALMELO - Op zondagmiddag 20 oktober staat André Manuel met zijn mooiste liedjes op Podium Paco Plumtrek.

We kennen de Diepenheimer als zanger en gitarist van Fratsen en van Krang, Dancing Dollekamp, de Ketterse Fanfare en Tjing Tjing en natuurlijk van zijn compromisloze cabaretvoorstellingen. Solo en met zijn verschillende bands heeft hij een prachtig repertoire opgebouwd met donkere, lollige, gevoelige, romantische en vreemde liedjes. Hij is een graag geziene muzikant in Almelo. Zo stond hij eerder - met verschillende formaties - op All Mellow en het Liedjesmakersfestival. In tegenstelling tot andere liedjesschrijvers laat Manuel de moraal in het verhaal liever achterwege. Het Nederlandse publiek heeft hem langzaam maar zeker in de armen gesloten. Aanvang: 15.30 uur. Entree: € 15,00. Reserveren via: www.pacoplumtrek.nl. Locatie: Oude Kolkschool, Bornerbroeksestraat 19.

Try-out "Waagstukken"

ALMELO - Mylou Frencken en Dorine Wiersma komen met de try-out van hun nieuwe programma 'Waagstukken' naar Theater Hof 88 op 19 oktober.

Weggelopen mannen, aangebakken eieren, verloren kapitalen en lekke waterbedden: het geluk is cabaretières Mylou & Dorine zeker niet aan komen waaien. Iedereen krijgt van jongs af aan te horen: om iets te bereiken in het leven moet je dúrven. Maar wat als dat toch niet lukt en je een beetje door het leven heen stumpert? Ben je dan mislukt? Mylou Frencken is een gevestigde naam in de theaterwereld. Ze zingt, schrijft en acteert. Ze werkt solo en in samenwerking met diverse andere artiesten. Dorine Wiersma studeerde klassiek gitaar aan het Hilversums Conservatorium. In 2009 kreeg zij de Annie M.G. Schmidtprijs voor het lied 'Stoute Heleen'. Aanvang: 20.15 uur. Reserveer kaarten à € 17,50 via www.hof88.nl, info@hof88.nl of telefoon: 0546-850264.

Quiz Night

ALMELO - De vierde dinsdag van oktober (22e) is het weer Quiz Night in café De Stam.

Er zijn acht ronden met vragen die algemene kennis testen. Over beroemdheden en muziek bijvoorbeeld. U kunt de avondprijs winnen, maar er is ook een overall-klassement. Inschrijving is niet nodig. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis. Doe mee met vrienden of familie!

Kom trainen als Heraclied in vakantie

ALMELO - In de herfstvakantie organiseert Heracles Almelo een Soccer Camp en Keeperskamp op Erve Asito. Jongens en meisjes in de leeftijdscategorie zes tot en met vijftien jaar zijn van harte welkom.

De Heracles Soccer Camps en Keeperskampen bestaat uit drie dagen, van 9.00 tot 15.00 uur. Voetbalplezier staat voorop. De kosten van deelname aan een Heracles Soccer Camp of Keeperskamp in het stadion bedragen € 159,-. Alle deelnemers ontvangen een Heracles Soccer Camps voetbal- of keeperstenue! Onderdeel van het Soccer Camp is het spelen van de Skill Games uit FIFA 20. Voor alle deelnemers wordt tussen de voetbalactiviteiten door gezorgd voor een gezonde lunch, snacks en drinken. Gekwalificeerde trainers leiden de trainingen en na afloop ontvangen alle deelnemers een Heracles Soccer Camps Certificaat. Als klap op de vuurpijl mogen deelnemers een wedstrijd van Heracles Almelo bezoeken.

Heracles Almelo vervolgt Eredivisie in Rotterdam

ALMELO - Na een interlandperiode wordt komend weekend de Eredivisie hervat. Na de overwinning op FC Emmen in de speelronde voor de internationale onderbreking, wacht Heracles Almelo zondag een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

In de Rotterdammers treft Heracles Almelo een ploeg die twee plaatsen lager op de ranglijst staat. Heracles Almelo haalde veertien punten uit negen wedstrijden, Feyenoord een punt minder. De ploeg van trainer Jaap Stam verloor in de laatste speelronde op bezoek bij Fortuna Sittard.

Grote uitdaging
Gezien de resultaten uit het verleden staat Heracles Almelo zondag voor een grote uitdaging. Slechts een keer stapten de Almeloërs winnend van het veld in De Kuip. Op 27 oktober 2013 won Heracles Almelo met 1-2 dankzij een winnende treffer van Mikhail Rosheuvel. De laatste editie van Feyenoord – Heracles Almelo, op 13 april van dit jaar, eindigde in 2-1. Jesper Drost maakte de Almelose goal.

Gezellige zondagse braderie bij Woonboulevard Almelo

ALMELO - Komende zondag 20 oktober organiseert de Woonboulevard Almelo voor de tweede keer de gezellige Zondag Braderie. Deze zal gehouden worden van 11.00 tot 17.00 uur.

Op 22 september werd deze voor het eerst gehouden, wat gelijk een succes was. Een tweede editie mocht dan ook zeker niet uitblijven! De Woonboulevard Almelo pakt voor deze tweede braderie nog weer groter uit. Over de gehele Woonboulevard komt voor de winkels een lint met kramen te staan. Hier zijn weer uiteenlopende leuke en lekkere producten te koop. Zo geniet de inwendige mens van warme wafels of Caatjes lekkernijen, maar ook het geurhoekje is van de partij. Er is vermaak voor jong en oud, met onder meer schminken voor de kinderen en een optreden van een shantykoor. Daarnaast verloot men 10x2 wedstrijdkaarten voor Heracles en drie grote manden vol met heerlijke streekproducten.

Goed bereikbaar
De Woonboulevard Almelo is ook uitstekend bereikbaar met de fiets. Wie met de tweewieler komt kan deze ook gratis parkeren in een bewaakte fietsenstalling, eveneens een nieuwe toevoeging bij deze tweede editie.

Kom ook!
U bent van harte welkom bij de tweede editie van de Woonboulevard Almelo Zondag Braderie. Deze is komende zondag, 20 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur. De Woonboulevard Almelo is gevestigd aan de straat 'Woonboulevard' in Almelo. Vanuit alle windstreken is Woonboulevard Almelo snel en gemakkelijk te bereiken. Vanaf de snelweg (afslag 30 –> Almelo Zuid) ben je er binnen 3 minuten. Kijk ook op: www.woonboulevardalmelo.nl

Ladies Sport, Ladies Gym & More

ALMELO - Ladies Sport, Ladies Gym & More; dé sportschool waar je fitter, strakker en energieker wordt.

Het is een sportschool met veel belangrijke kwaliteiten. Ze bieden u variatie en zijn er voor u. De vakkundige, vaste instructrices dragen zorg voor een persoonlijke training wanneer u wilt of met een vaste afspraak. Dit alles in een ontspannen sfeer met een stukje humor. Zowel jong als oud mag rekenen op een passende begeleiding. Daarnaast biedt Ladies Sport, Ladies Gym & More diverse aantrekkelijke pakketten met een goede prijs-/kwaliteitsverhouding. U traint graag in het weekend? Zij zijn ook op zondag geopend.

Specialisaties
Ook met diverse klachten kunt u hier terecht. Zo beschikt men over diverse specialisaties voor onder meer diabetici, rug-, nek- en schouderproblemen, burn-out klachten en hoogsensitiviteit. Ook voor het versterken van uw vitaliteit bent u op de juiste plek.

Trainingsvormen
U kunt deelnemen aan diverse trainingsvormen. Zo is er het 30-minuten circuit om alle grote spiergroepen te trainen. Ook kunt u de conditie verbeteren met diverse cardio-apparatuur en er zijn diverse mixgroepslessen om aan het gehele lichaam te werken. Onder meer Jumping Fitness, Core, BBBB, Krachttraining, Functional Bootcamp, Vitaal Fit 60+, Full Body Yoga, Pilates en een uitdagende kickbokstraining voor meisjes en jongens. Dus voor elk wat wils. U kunt komen fitnessen of kiezen uit diverse speciale pakketten, zoals afvallen of aankomen, kids, senioren, fit zwanger, leefstijl & mindfulness.

Plezier in bewegen
Het lichaam maakt dopamine, serotonine en endorfine aan. Hierdoor wordt bewegen een feest voor het lichaam. Neem de tijd voor jezelf en kom meedoen. Nieuwsgierig? Trek de stoute schoenen en laat u verrassen door de andere aanpak van sporten. Sporten met alleen vrouwen is prettig. Wilt u graag met uw man of vriend sporten, dat kan, er zijn ook uurtjes voor gemengd sporten. Per 1 november wordt de nieuwe website gelanceerd. Ladies Sport, Ladies Gym & More is gevestigd aan de Bornsestraat 117 in Almelo. Bel met 0546 – 60 30 51 of M: 06-2057 2885, email: info@ladiessport.nl

Herfstvakantiepakket: korting op beide thuiswedstrijden

ENSCHEDE - In de aanstaande herfstvakantie speelt FC Twente twee thuiswedstrijden. Zaterdag 19 oktober komt Willem II op bezoek en vrijdag 25 oktober komt FC Emmen op bezoek in De Grolsch Veste.

Speciaal voor deze twee thuiswedstrijden is er het herfstvakantiepakket. Wanneer je kaarten besteld voor beide wedstrijden, ontvang je 10 euro korting in totaal (5 euro korting per wedstrijd).

Mooie korting
Met het herfstvakantiepakket bezoek je vanaf 30 euro de twee thuiswedstrijden. Leden van de Kidsclub en Young Reds betalen met het herfstvakantiepakket maar 10 euro in plaats van 20 euro voor twee wedstrijden. Wanneer je online kaarten besteld via kaartverkoop.fctwente.nl wordt de korting automatisch toegepast wanneer je kaarten voor beide wedstrijden in de winkelmand hebt zitten.

Veeg voor het stoken die schoorsteen!

TWENTE - De brandweer is de afgelopen weken al weer diverse keren op pad geweest voor schoorsteenbranden in de regio. In het najaar ziet de brandweer altijd een forse piek qua schoorsteenbranden. Mensen trekken naar binnen en stoken de open haard of houtkachel weer op voor een behaaglijk gevoel. Maar: dit is niet zonder enige risico's.

Jaarlijks zijn er zo'n 2.000 schoorsteenbranden in Nederland. De Brandweer Twente moest de afgelopen vijf jaar maar liefst 575 keer in actie komen voor schoorsteenbranden; gemiddeld dus zo'n 115 per jaar. In Oost Nederland is de schoorsteenbrand zelfs de meest voorkomende oorzaak van woningbrand. Verreweg de meeste schoorsteenbranden ontstaan als gevolg van slecht onderhoud. Gedurende het jaar kan het rookkanaal verstopt raken, onder meer met blad of vogelnesten. Ook wanneer men de schoorsteen niet gebruikt is het belangrijk om deze eens per jaar vakkundig te laten reinigen. Wanneer u de open haard of kachel regelmatig gebruikt is twee keer per jaar reinigen verstandig. De brandweer adviseert dit te laten doen door een gediplomeerde professional van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond.

Veilig stoken
Daarnaast is ook verkeerd stoken een belangrijke oorzaak van brand. Op de website www.brandweertwente.nl geeft de brandweer het advies om de zogeheten 'Zwitserse methode' te gebruiken. Hierbij legt men het meest brandbare materiaal bovenop de stapel. Zo wordt de vlam in de kachel gejaagd met minder schadelijke rook. Door vuur van onder naar boven te geleiden komen minder schadelijke stoffen vrij. Het is belangrijk om na het stoken, ook wanneer het vuur uit is, het rookkanaal nog een tijdje open te houden. Pas wanneer de blokken hout niet meer zichtbaar gloeien kunnen de luchttoevoeren dicht.

Bij brand
Hoort u een loeiend geluid in het rookkanaal? Dit kan duiden op brand. Blus nooit met water maar gebruik zand of hout om het vuur te doven. Sluit direct de schoorsteenklep en de luchttoevoer/deurtjes. Bel 112. Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte. Er kan namelijk een gevaarlijke concentratie koolmonoxide ontstaan. Mede hierom is het verstandig om altijd een CO-melder te plaatsen aan het plafond. Zo krijgt u een goede waarschuwing.

Tips gezocht over vernielingen in buitengebied Wierden

WIERDEN - De gemeente Wierden stoort zich mateloos aan de vernielingen die de afgelopen tijd aangericht zijn in het buitengebied. Naast dat repareren en opruimen veel tijd in beslag neemt, loopt het ook aardig in de papieren.

De afgelopen maanden werden diverse vernielingen aangericht in het buitengebied rond Notter en Zuna. Onbekenden vernielden bushokjes, lantaarnpalen en diverse verkeersborden werden dusdanig gemolesteerd dat ze vervangen moesten worden.

Fikse kosten
In juli en augustus bedroeg de schade voor de gemeente Wierden zelf al ruim 5.300 euro. Het gaat hier dan puur alleen nog om de vervanging van beschadigde verkeersborden - de busmaatschappij en Regio Twente draaien daarnaast op voor hun eigen kosten. Ter indicatie, het vervangen van een ruit van een bushokje kost al zo'n 400 euro, een volledig nieuw bushokje ruim 4.000 euro. De gemeente wil de aangerichte schade dan ook graag verhalen op deze categorie tuig van de richel.

Waakzaam
De gemeente Wierden roept iedereen die wel eens in het buitengebied van Notter en Zuna komt om alert te zijn op mogelijke vernielingen, vooral in het weekend. Ziet u dat iemand iets vernielt? Bel dan met de politie. Wanneer u vandalisme op heterdaad signaleert mag u 112 bellen zodat de politie snel ter plaatse is. Ook bijvoorbeeld het uitgaanspubliek dat wel eens door het buitengebied fietst wordt opgeroepen om melding te maken wanneer ze getuigen waren van een vernieling.