Hart van Almelo - Wierden

24 mei 2019

Hart van Almelo - Wierden 24 mei 2019


Minister De Jonge van VWS op werkbezoek in Almelo

FOTO: Emiel Muijderman Foto: Emiel Muijderman

ALMELO - "Goed hoe Almelo breed kijkt en de zorg integraal organiseert, dicht bij de inwoners, maar ook lik op stuk toepast bij onrechtmatigheden en fraude. Zo gaat geld voor de zorg ook echt naar de best passende zorg." Dit zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij zijn werkbezoek op maandag 20 mei aan Almelo.

De Jonge kwam naar Almelo om met wethouder Eugène van Mierlo van Zorg, sociaal rechercheurs en wijkcoaches in De Hagedoorn te praten over zorgfraude en innovatieve oplossingen in de zorg. Het college van Almelo wil dat de komende jaren kwalitatief goede zorg beschikbaar moet blijven tegen het daarvoor beschikbare Rijksgeld. Tegelijk wil het college de zorg een kwaliteitsimpuls geven door te innoveren.

Doorbraakmethode
Eén van die innovaties is de Doorbraakmethode. Tijdens het werkbezoek vertelden drie wijkcoaches over deze vernieuwende aanpak. Die wordt ingezet bij gezinnen met een opeenstapeling aan meerdere problemen, zoals financiële problemen, gezondheidsklachten en verslaving. Ondanks een breed scala aan hulpverlening lukt het gezinnen vaak niet het leven goed op de rit te krijgen. De wijkcoaches gaven minister De Jonge een goed beeld van hoe gezinnen sterk gecoördineerde en gerichte hulp krijgen op meerdere fronten tegelijk. Zo ontstaat er voor het gezin een doorbraak in hun situatie en nieuw toekomstperspectief. Bovendien heeft de innovatieve methode een financieel voordeel.

Zorgfraude
Twee sociaal rechercheurs en de projectleider-contractmanager inkoop wmo/jeugd gaven minister De Jonge tijdens het werkbezoek inzicht in de wijze van voorkoming, opsporing en handhaving van zorgfraude. "Strak zorgtoezicht begint in Almelo aan de voorkant, bij de inkoop", stelde wethouder Van Mierlo. Bij de inkoop voor wmo en jeugd vorig jaar hanteerde Almelo strakkere kwaliteits- en integriteitseisen voor zorgaanbieders. Het inkoopmodel biedt bovendien juridisch de juiste handvatten en sanctiemogelijkheden.Van Mierlo benadrukte dat gemeenschapsgeld daar terecht moet komen waarvoor het bedoeld is.

Ook onder Twentenaren toename van burn-out klachten

TWENTE - Een kwart van de studenten ervaart wel eens klachten die horen bij een burn-out en pas afgestudeerde werknemers krijgen ook te maken met een hoge werkdruk. Het risico op een burn-out lijkt tegenwoordig groter dan ooit voor iedereen, maar vooral voor jongeren.

Het is een wereldwijd verschijnsel: jongeren die zichzelf onderweg naar succes en waardering voorbij rennen. In de zoektocht naar het beste in hun zelf ervaren mensen steeds vaker stress. Het resultaat kan een langdurige burn-out zijn of andere bijkomende problemen zoals depressie of angst. Hoewel sommigen hier snel weer van herstellen kan het ook leiden tot langdurige ziekte en uitval van studie of een baan.

Meer hulp
Gelukkig is er ook meer aandacht voor deze problematiek. Niet alleen werkgevers worden zich meer bewust van de risico's van toenemende werkdruk. Ook bij opleidingen en studies komt hier steeds meer aandacht voor om schooluitval terug te dringen. De Universiteit Twente meldde de afgelopen jaren nog een flinke toename van studenten met depressie. Zij bieden nu onder andere yogalessen aan voor studenten om hun ontspanning te vinden. En onlangs sprak CU partijleider Gert-Jan Segers met de Minister van Onderwijs over standaard coachgesprekken voor beginnende studenten. Dit deed hij na een werkbezoek aan Hogeschool Windesheim waar hij gesprekken voerde met studenten die hun ervaringen deelden over de prestatiedruk en stress die kan komen kijken bij een opleiding.

Werkplezier
Naast de extra aandacht die dit onderwerp krijgt op de werkplek en tijdens opleidingen, is het nog altijd het belangrijkst dat mensen hun eigen grenzen kunnen bewaken. Bewustwording is hierin dan ook een belangrijke factor. Het taboe op het onderwerp burn-out is aan het afbrokkelen, maar er wordt wel op gehamerd dat men zelf aangeeft wanneer het te veel dreigt te worden. En gelukkig is er vaak ook veel te doen om deze druk te verminderen. Een belangrijk onderdeel daarvan is werkplezier: wie doet wat hij of zij leuk vindt, ervaart minder druk, al zit er dan ook een grens aan ons kunnen. Een plezierige werkomgeving heeft ook veel invloed op het welbehagen van werknemers. Een verstandige werknemer zorgt daarom voor een goede werksfeer met collegialiteit en zonder pesterijen, maar ook voldoende tijd voor ontspanning. Vrijdag 24 mei is uitgeroepen tot Dag van het werkplezier. In het leven geroepen om mensen zich deze vraag te laten stellen: heb jij wel plezier in wat je doet? Deze dag wordt tevens gevierd in De Kleine Willem in Enschede met verschillende workshops en sprekers over dit onderwerp.

Jaargang: 6 • Nr 252• Wk 21

Samen eten met vluchtelingen

ALMELO - Stichting Present Almelo houdt vrijdag 14 juni van 17.30 tot 21.00 de zevende editie van 'Meet Eat'. Almeloërs eten dan thuis samen met vluchtelingen. 'Een mooie en laagdrempelige manier om nieuwkomers welkom te heten en ze kennis te laten maken met onze cultuur en gewoontes', weet Alie Dijkstra van Present uit ervaring.

Deelnemers melden zich aan als groep, zoals een gezin, echtpaar, buren, jongerengroep, vrienden, sportclub of kerkelijke kring. Ze worden op basis van opgegeven voorkeuren gematcht aan vluchtelingen en statushouders. Present Almelo gelooft dat inburgering van twee kanten moet komen. Daar wil de stichting aan bijdragen door op een laagdrempelige manier ontmoetingen en verbindingen te creëren. Voor vluchtelingen is Meet Eat waardevol, omdat zij ervaren dat er mensen in het 'nieuwe, onbekende' land zijn die hun zien staan. Ze leggen nieuwe contacten en krijgen iets mee van de Nederlandse taal en cultuur. Voor inwoners van Almelo en omstreken zijn de ontmoetingen ook bijzonder en verrijkend, omdat ze kennismaken met nieuwe culturen.

"Wij wilden onze gasten gewoon een fijne, gezellige tijd geven, maar er ontstonden erg mooie gesprekken', vertelde een deelnemer aan de laatste editie van Meet Eat. Alie Dijkstra van Present Almelo: 'Bijna alle deelnemers komen enthousiast terug. Nederlanders vinden de openheid van de vluchtelingen vaak heel bijzonder. En de vluchtelingen waarderen de gastvrijheid en de vriendelijkheid enorm.'

Voor meer info en aanmelding: www.presentalmelo.nl/vluchtelingen. De laatste Meet Eat van 2019 is op zaterdag 9 november. Telefonisch aanmelden kan uiterlijk 3 juni bij Alie Dijkstra, tel. 06-14294984.

AAvisie viert 30 jaar On Air!

ALMELO - Met een open dag voor alle oud-medewerkers op 25 mei willen de huidige vrijwilligers van de lokale omroep Almelo samen vieren dat de omroep 30 jaar On Air is. Iedereen die in de jaren tussen 1988 en nu heeft meegewerkt aan het maken van de programma's voor en achter de schermen is welkom.

De omroep startte On Air eind november 1988 in de studio op de 12e verdieping van de flat in de Aalderinkshoek als Radio Almelo. Vervolgens verkaste de studio naar de kelder van Huize Castello en uiteindelijk sinds 25 jaar zitten we in de huidige studio in het pand van de Centrale Bibliotheek sinds 1994. 30 jaar OnAir radio, 25 jaar in de huidige studio, 25 jaar kabelkrant (AAvisie) en bijna 5 jaar Videos voor AAvisie en dat resulteerde in een weekjournaal op TV sinds voorjaar 2015. Ook is de omroep een springplank geweest voor veel professionals in de landelijke en regionale media. Genoeg reden voor een bescheiden feestje! Alle oud-medewerkers zijn van harte welkom op zaterdag 25 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de studio aan de Haven NZ 17. Meer informatie of aanmelden kan via 30jaar@omroepalmelo.nl.
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het beleidsplan voor de komende 5 jaar overhandigd aan wethouder Van Rees. Begin 2019 werd de zendmachtiging weer voor 5 jaar verlengd mede op basis van een plan met de ambities voor de periode tot 2024.

Column

Slachterieje

In de eerste legere-schooljoaren gung ik noar de Delleschole hen en doar skuun tegenoawer was de noodslachterieje. Um de zo völle tied wör doar ne koo eslacht en det was netuurlijk fees vuur oons as schoolwichter.

Met 'n aln steun iej dan vlak vuur woer het mos gebuurn. Een geschreew van nen kroam opsköttels en dan kreeg dee koo ne pinne in de harssens en plearn'e dale. Dreks doarnoa greepn ze een groot mes en sneden ze dee koo 'n haals duur. Ofhaankelijk van het tiedstip van het slachen, kree'j dan duur de joaren hen, een compleet beeld van het slachten. Miskien he-k doarumme wal nen hekel an het dood-doon van deers ekregen, want heel vreandelijk leek det allemoal nit te goan. Vuural dee grote angstige oogne van zonne koo den at good begreep wat der gebuurn gung, verget iej nit wier.

Joaren later wa'w vuur de Roskam ne moal biej slagerieje Kasteleijn in Deepn. Kasteleijn dee oons oet de deuke det zin slachtvee, 'n nacht doarvuur op een stal stal wörn ezat, het doar good van etten en dreenken har, zodat het vee 'stressvriej' eslacht kon worden. Det was better en deervreandelijker en ook het vleais was better. Nen gestresste koo slachen is het domste wa'j köant doon, begrepe viej van 'n slager, want dan kree'j gestresst vleais. En gestresst vleais is nit lekker en ook nit good vuur de het good hooln van 't vleais.

Kortens was ik biej een febriek woer at ze slachtlienen maakt. Ik vreuge zo of ze nog an deervreandelijk slachten deden. Non, det deden ze. Volgens den oondernemmer leup nen koo het leewste met ne lichte helling noar boawn hen. Vervolgens löp ne koo nooit recht oet op 't doel an, mear met nen umweg, een betje slingerend. Ze hadden vervolgens in zonne beesteslachterieje een woar parcour emaakt tot an woer at zonne koo dee beruchte pinne in de harssens kreeg. Det was nen heanig oplopende vloere, een betjen bochtige route en mooi vreandelijk rustgevend lecht. Vervolgens hadden ze ook bedacht det het vuur nen te slachten koo better was det-e het blood van zinnen vuurganger nit reuk.

Den ondernemmer bewearn miej det het vleais van dee koo, völle lekker smaken as aanders. En det eankeld en allenig umdet dee koo stressvriej an 't eande wör e-bracht. Doar mu'j toch wal eawn oawer noadeanken. Onnittan. Feailijk wal logisch allemoals want a'k nog deanke at het slachten op dee noodslachterieje, met dee bange oogne van dee beeste, kan ik wal geleuwn det det experiment van dee febriek eslaangd is.

Kiek, doar kan de Partij voor de Dieren nit mear umhen.

Gerard Voortman

Alle jaren fietsen

ALMELO - Iedereen heeft recht op wind door zijn haar. Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst of gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur fietst. De herinneringen en gedachten horen bij ons en zijn uniek. Verhalen die als je ouder wordt niet verdwijnen.

Met het jaarthema "Fietsen Alle Jaren" bedoelt de fietsersbond dat het leven niet ophoudt bij een bepaalde leeftijd en wordt benadrukt wat iets eenvoudigs als fietsen voor je kan betekenen. Daarom gaan vrijwilligers van de fietsersbond afdeling Almelo op duofietsen fietsen met kwetsbare of niet meer mobile mensen . Dit is een jaarlijkse activiteit. Dit jaar is gekozen voor ouderen uit Hoog Schuilenburg. Zaterdag 25 mei gaan ze op 5 duo fietsen 4 fietstochten maken met steeds een oudere als duo passagier. Hiervoor hebben medewerkers van Hoog Schuilenburg 20 mensen geselecteerd. De duofietsen hebben wel elektrische ondersteuning. De eerste vijf starten om 09.30 uur.

Allerhande Markt op Hemelvaartsdag

HAAKSBERGEN - Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei vindt er van 10-17 uur een "Allerhande Markt", plaats op de Markt in Haaksbergen (rond de Kerk en voor de Hema).

Op de markt vindt u stands met allerlei handel, zowel nieuw als gebruikt en voor de liefhebbers komt er een stand met grammofoonplaten. Verder zijn er een aantal eet-stands en prachtige terrassen op de Markt. Toegang tot de markt is gratis.

Plek voor kinderen
Alleen voor kinderen tot 14 jaar, is er een gratis plaatsje (+/- 200 x200 cm) beschikbaar, om hun eigen oude spulletjes te verkopen. Bel: 06 26 222 593 of mail: info@hetnet.nl.

Voor de Allerhande Markt zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, hiervoor kan men contact opnemen met telefoonnummer 06 26 222 593 en/of mail info@rezimarkten.nl

Vuuroordeeln zeent makkelijk
mer meestal nit good.

Maandag 27 mei 10:00 uur

Nul verkeersslachtoffers met snelheid assistent?

OVERIJSSEL - Dodelijke verkeersslachtoffers worden mede veroorzaakt door te hard rijden. Tijd om daar iets aan te doen volgens provincie Overijssel.

Provincie Overijssel wil er graag voor zorgen dat iedere automobilist zich aan de maximumsnelheid houdt op zowel de gemeentelijke en provinciale wegen als op Rijkswegen. En dat op een heel praktische manier, namelijk met de Intelligente Snelheid Assistentie (ISA).

ISA
Intelligente Snelheid Assistentie is een instrument dat wordt ontwikkeld door V-Tron uit Deventer in samenwerking met de provincie en ingebouwd wordt in voertuigen. Door technologie zoals camera en GPS-signaal bepaalt ISA welke snelheid is toegestaan. Wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden, wordt de bestuurder van het voertuig gewaarschuwd met signalen en is er weerstand voelbaar bij het gaspedaal. Doel daarvan is dat de bestuurder zich nog bewuster wordt van zijn verkeersgedrag. Goed gedrag wordt beloont.

Regelgeving
De Europese commissie heeft al gesproken over het verplicht stellen van enkele veiligheidstechnieken, zoals ISA, op auto's die nieuw op de markt worden gebracht. Er wordt nog gewerkt aan wet- en regelgeving, maar de provincie Overijssel zet nu al de eerste stappen. Een veilige weginrichting, waarvoor de provincie verantwoordelijk is, en bewustwordingscampagnes hebben niet het gewenste effect. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 is schrikbarend toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor en de oorzaak daarvan kan liggen in fout verkeersgedrag, zoals het bewust overschrijden van de maximumsnelheid.

Planning
Tot de zomer heeft V-Tron de tijd voor de verdere ontwikkeling van ISA en daarna zal er een kleinschalige test gaan plaatsvinden. Daarna wordt gekeken of de test uitgebreid kan worden tot minimaal 150 voertuigen met ISA, die getest gaan worden tot eind 2020.

Hoe goed kennen we onze eigen buren?

TWENTE - Hoe goed kent u uw buren? Persoonlijk heb ik best een goede relatie met de buurtjes links en rechts van ons. Je let een beetje op wanneer ze op vakantie zijn, we lenen het tuingereedschap uit en ja, zelfs een kopje suiker halen over en weer is geen probleem. Maar helaas heeft lang niet iedereen zo'n goede band met de buren...

Deze vrijdag is de Europese Dag van de Buren. Een dag die net als de landelijke Burendag in het leven geroepen werd om stil te staan bij het belang van een goede relatie met de buren. De Europese dag is zelfs ouder dan onze Nederlandse Burendag: de Europese versie werd in 1999 voor het eerst gehouden, de Nederlandse in 2008.

De cijfers
In Nederland meten we van alles. Zo ook de relatie met de buurtbewoners. Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van eind vorig jaar blijkt dat er nog veel winst te behalen valt. Zo gaf ruim een kwart van de respondenten aan dat mensen elkaar nauwelijks kennen in de buurt. Slechts 36 procent had toen veel contact met buurtbewoners.

Leefbare buurt
Het stimuleren van een leefbare buurt met positief burencontact is steeds belangrijker geworden. Gemeenten investeren veel in de leefbaarheid in buurten, waarbij ook het contact van mens tot mens een grote rol speelt. Buurten waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen zijn immers fijner om in te wonen. En zeker gezien de trends van vergrijzing en vereenzaming spelen buren ook een belangrijke, signalerende rol.

Op de koffie
Al met al is er dus voldoende aanleiding om toch eens kennis te maken met de buren. Het spreekwoord zegt immers niet voor niets: liever een goede buur dan een verre vriend!

Open Tuinenweekend

ALMELO - Groei & Bloei Almelo en omstreken organiseert op 15 en 16 juni weer het Open Tuinenweekend.

De Nationale Tuinweek van Groei & Bloei welke gehouden wordt van 8 tot en met 16 juni wordt afgesloten met het Open Tuinenweekend. Het thema van de Nationale Tuinweek is dit jaar de levende tuin. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor biodiversiteit en veranderen de ideeën over aanleg, onderhoud en vormgeving van tuinen

Iedereen welkom!
Tijdens het landelijk Open Tuinenweekend op 15 en 16 juni van Groei & Bloei stellen tuineigenaren van de afdeling Almelo hun tuinen open. Ook dit jaar zijn weer eigenaren bereid en enthousiast gevonden hun tuinen open te stellen en hun passie met de bezoekers te delen. Dit jaar zijn 14 tuinen te bezichtigen, met ieder een eigen sfeer en vormgeving. Van een kleinere stadstuin tot volkstuincomplex en van hobby kwekerij tot tuinen in het buiten gebied. Tuinen waar uit gegaan is van een duidelijk plan en de strakke lijnen de hoofdrol spelen tot tuinen waar de natuur en niet te vergeten dieren een belangrijke rol spelen. Wat deze 14 tuinen en hun eigenaren delen is passie en plezier. Plezier in het aanleggen en onderhouden van de tuin. Maar zeker ook het delen van hun hobby met andere geïnteresseerden.

Kom kijken
De tuinen liggen in Almelo, Aadorp, Albergen, Daarle, Daarlerveen, Westerhaar, Sibculo,Vasse en Geesteren. Ze zijn te bezoeken op 15 en 16 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor uitvoerige beschrijving en adressen van alle deelnemende tuinen: www.almelo.groei.nl

Al veel aanmeldingen Uit je Dak van Lions

ALMELO - De Lions Club Almelo heeft inmiddels al veel aanmeldingen binnen voor de derde editie van Uit Je DAK in Twente. Op 23 juni zal deze gezellige toertocht met open auto's gehouden worden.

Maximaal zestig teams kunnen deelnemen en begin mei stond de teller al op 20 inschrijvingen. Daarnaast zijn er ook veel sponsoren die de actie een warm hart toedragen. Het belooft een bijzonder gezellige tocht door de regio te worden, met als startpunt het Polmanstadion in Almelo. Teams betalen 150 euro per equipe van 2 personen, met nog eens 60 euro voor een extra passagier. Het is een mooi verzorgd uitje, compleet met loterij, goodie bag, lunch en avondmaaltijd. Kijk op: www.lionsalmelo.nl


Goed doel
Met de toertocht zamelt de Lions Club Almelo namelijk geld in voor Special Heroes. Deze zet zich in om onder meer sport- en cultuurdelname voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

Boerderijdag Campina

ALMELO - Het melkveebedrijf van de familie Knoop neemt dit jaar deel aan de Campina Open Boerderijdag.

Maar liefst 69 boerenfamilies openen hun staldeuren voor het publiek op vrijdag 31 mei (de dag na Hemelvaart) en maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag). Op deze Boerderijdag is er van alles te zien en beleven op het terrein van de deelnemende boerderijen. Dit jaar zal de familie Knoop de deuren openen voor geïnteresseerden op vrijdag 31 mei. Aan de hand van diverse spelactiviteiten zal de boer laten zien hoe het melk van de grazende koeien in de wei terecht komt in het glas op tafel. De toegang is op deze Campina Open Boerderijdag gratis. Melkveebedrijf Knoop is gevestigd aan de Brandrietweg 3 in Almelo.

Brooklandrun

BORNERBROEK - Op Sportpark 't Brook wordt op zaterdag 25 mei de vijfde editie van de Brooklandrun gehouden.

De organisatie heeft als doel om een competitief, recreatief en vooral sportief evenement te organiseren. De route leidt de deelnemers langs de mooiste plekken in Bornerbroek. De start en finish voor alle afstanden zijn op het Sportpark 't Brook aan de Maatkampsweg 17. De sportievelingen kunnen deelnemen aan vier verschillende afstanden; 1,5 km voor de kinderen, 5 km, 10 km en 15 km. Kijk voor de prijzen en de starttijden op de website www.brooklandrun.nl

Expositie HKW

WIERDEN - In 1974 heeft Wierden deelgenomen aan de twee unieke tv-shows uit de jaren zestig en zeventig: Zeskamp en het Spel zonder Grenzen.

In de Van Buurenstee is tot 31 augustus de expositie te zien over de Zeskamp en het Spel zonder Grenzen, waar Wierden in 1974 aan heeft deelgenomen. Deze twee uitzendingen zijn te zien. Er worden ook veel unieke foto's, krantenknipsels en andere attributen tentoongesteld. De deuren van de expositie zijn iedere woensdag tot en met zaterdag geopend. Op woensdag en donderdag kunt u de expositie bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur, op vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De expositie is gratis en vindt plaats in de Van Buurenstee aan de Appelhofdwarsstraat 2 in Wierden.

Inzameling Team Lana

NIJVERDAL - Een jaar geleden werd Lana geboren, de dochter van Bianca en Jeroen Sanderman. Toen het kleine meisje elf weken oud was, hebben ze een Neuroblastoom bij haar ontdekt. Neuroblastoom is een zeldzame en aangeboren kwaadaardige vorm van kinderkanker, dat jaarlijks 1 op de 100.000 kinderen treft.

Susan (13), het jongere zusje van Bianca, heeft daarom besloten om zich in te zetten voor het goede doel. "Anderhalve maand geleden was ik samen met mijn vriendin Carlijn op bezoek bij mijn zus en Lana. We hadden het erover op welke manier we nog extra geld konden inzamelen voor het goede doel. Samen met Carlijn kwamen we toen op het idee om een avond en nacht te organiseren met onze klasgenoten van middelbare school De Passie in Wierden en daarmee geld in te zamelen," vertelt Susan trots.

Medewerking
"Wij zijn direct naar onze leraar Jacobi gegaan en hebben hem uitgelegd wat ons idee was. Normaal werkt de school hier niet aan mee, maar de leraar vond het een bijzonder initiatief en wilde daarom graag meewerken," vertelt Susan. Vervolgens hebben de jonge meiden gezamenlijk contact opgenomen met de Plus en COOP om te vragen of zij het initiatief wilden sponsoren, wat ze voor elkaar hebben gekregen met hun bijzondere verhaal. Sutacelot heeft voor de avond speciale t-shirts gedrukt voor Susan, Carlijn en Lana.

Opening
Om half zeven is de avond officieel geopend door Susan, Carlijn en de kleine Lana, waarna de cheque aan Bianca en Jeroen is overhandigd. "Wij zijn enorm trots op het binnengehaalde bedrag van €1.161,57. Dit hadden wij echt nooit verwacht!" voegt Susan aan haar verhaal toe. Na het overhandigen van de cheque is de avond van start gegaan met een escape room, die gemaakt was door een leraar. "Dit was een moeilijke escape room, we zijn er helaas niet op tijd uitgekomen," grinnikt Susan. "Verder heeft de neef van Carlijn een enge spooktocht door de school georganiseerd." De leerlingen zijn de gehele nacht wakker gebleven. Op de vraag of er niemand in slaap was gevallen begon Susan te lachen: "Iedereen, behalve één klasgenoot. Maar die hebben we direct wakker gemaakt met allemaal toeters!" Om half negen zijn de leerlingen weer opgehaald na een fantastische nacht!

Mont Ventoux
Bianca en Jeroen, de ouders van Lana, gaan samen met goede vrienden Cindy en William de Mont Ventoux beklimmen. Het beklimmen van de Mont Ventoux is een sportieve strijd, welke symbolisch de strijd tegen kanker weergeeft. Hiermee zamelen ze geld in voor de Kankerbestrijding en de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker).

Doneren
Wil jij ook geld doneren? Dat kan door geld te doneren op www.grootverzettegenkanker.nl op team Beau-Lana!

De Klup zoekt sterke mannen en meer vrijwilligers

ALMELO - Stichting de Klup Twente zoekt nieuwe vrijwilligers voor een flink aantal activiteiten voor mensen met een beperking. Het gaat om wekelijkse en of maandelijkse activiteiten, om bezorgers en om een jaarlijks aanbod. Dat laatste betreft de vakantiedagopvang, een project van twee keer drie dagen voor kinderen uit het speciaal onderwijs in de laatste twee weken van de zomervakantie. Voor Wierden is De Klup Twente vooral op zoek naar letterlijk sterke mannen voor het zwemmen op de maandagavond.

Het aantal deelnemers van De Klup Twente blijft toenemen en wisselen en daarnaast gaan stagiairs weg en vrijwilligers met ‘pensioen’ aan het einde van het seizoen. Daarom heeft De Klup Twente grote behoefte aan nieuwe mensen. Er worden vrijwilligers gezocht voor: kooklessen op maandag, Buiten Schoolse Opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs op de maandagmiddag, dagstructurering voor volwassenen op de dinsdag en of donderdag, bezorgers voor het tijdschrift Schik (een keer in de drie maanden) en vakantiedagopvang (twee keer drie dagen in augustus).
Voor het zwemmen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in zwembad ’n Dikken in Wierden op de maandagavond heeft de Zwemklup Wierden grote behoefte aan ‘sterke’ mannen die deelnemers in een rolstoel kunnen en willen helpen. Op dit moment blijven zij noodgedwongen op het droge.

Heeft u een paar uur de tijd om te helpen? Neem contact op met jolanda@deklup.nl of 06 144 65 288

Wiepke van de Vliet

ALMELO - Wiepke maakt deel uit van de schildersgroep Twents Palet. Haar expositie is tot 14 juni te zien in het woonzorgcentrum Titus Brandsmahof.

De schilderijen van Wiepke zijn gemaakt met olieverf, acryl, aquarel, houache, houtskool, pastel en gemengde techniek. Zij volgde de avondacademie Artibus, Famous Artists School en de tekenakte. Later heeft ze 15 jaar lang teken- en schilderlessen gegeven aan volwassenen, basisschoolleerlingen, en middelbare school leerlingen. Haar expositie is gratis te bezoeken aan de Titus Brandsmahof 3 in Almelo.

Lageveld Festival

WIERDEN - Sportievelingen, avonturiers en lekkerbekken zijn op 25 en 26 mei welkom op het Lageveld Festival.

Het Lageveld Festival is geschikt voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een hapje en drankje op het Foodplein, waar een heuse BBQ Challenge wordt gehouden. De avontuurlijkere bezoekers kunnen onder andere plaatsnemen op een Flyboard. Het festival begint op 25 mei om 15.00 uur en duurt tot 23.00 uur en op 26 mei vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis! Het hele programma is te vinden op de website: www.hetlageveld.nl

Twentse Lente

ALMELO - Talenten uit heel Nederland krijgen tijdens dit festival de kans om van zich te laten horen.

Op dit gratis festival zijn alle talenten welkom; van dans en muziek tot cabaret en poëzie. Er kan genoten worden van grote namen en van talenten die nog ontdekt moeten worden. Twentse Lente vindt plaats van 24 tot en met 26 mei. Het programma is te vinden op www.twentselente.nl

Popquiz

ALMELO - Test uw muziekkennis tijdens de laatste Popquiz van dit seizoen op 26 mei.

Kennis testen is niet het belangrijkste. Het gaat zeker ook om het hebben van een gezellige avond met familie en vrienden. Dat is precies wat u tijdens de Popquiz bij Proeflokaal België te wachten staat. De Popquiz begint om 20.00 uur. Deelnemen kan individueel of als team en kost € 2,50 per persoon.

Kindervlooienmarkt

Foto: Petra Koenderink

BUURSE - Tijdens het Springkussen Festival is er ook vier dagen lang een Kindervlooienmarkt bij Ter Huurne Hollandmarkt.

Het Springkussen Festival wordt gehouden van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni en heeft niet alleen het grootste springkussen ter wereld, maar ook kleinere springkussens. Zo kunnen alle kinderen van klein tot groot zich uitleven.

Kindervlooienmarkt
Op de vlooienmarkt bij het Springkussen Festival kunnen kinderen tot 14 jaar oude spelletjes, boeken, platen, speelgoed en nog veel meer verkopen. De kosten van deelname zijn 5,- euro per dag voor een standplaats van ongeveer 2 bij 2 meter. Op vrijdag 31 mei en zaterdag1 juni is dit zelfs gratis voor lezers van de Hart van Enschede. Kinderen kunnen uiteraard gratis gebruik maken van de springkussens.

Informatie
De Kindervlooienmarkt en het Springkussen Festival vinden plaats bij Ter Huurne Hollandmarkt aan de Alsteedseweg 64 in Buurse. Van 30 mei tot en met 2 juni bent u elke dag tussen 10.00 en 16.00 uur welkom. Ook het parkeren is gratis. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen door een e-mail te sturen naar info@rezimarkten.nl of door te bellen met 06 26 222 593.

Joël Drommel tekent nieuw contract

ENSCHEDE - Joël Drommel blijft bij FC Twente. De 22-jarige doelman, die een aflopend contract had in Enschede, zette maandagmiddag zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2021. Een contract met de optie voor nog een seizoen. Met zijn contractverlenging geeft Joël een belangrijk signaal af.

"FC Twente is een fantastische club en ik ben blij dat ik hier in De Grolsch Veste blijf spelen", vertelt Joël Drommel. "We hebben een paar moeilijke seizoenen gehad bij de club en het was prachtig om afgelopen seizoen met de supporters kampioen te worden en zo terug te keren in de Eredivisie. Ik wil weer met FC Twente in de Eredivisie spelen en me hier verder ontwikkelen. Hoe gek het ook klinkt: misschien is een seizoen Keuken Kampioen-divisie ook wel goed voor me geweest. Een stapje terug, om er twee vooruit te kunnen doen. Ik ben als keeper natuurlijk nog volop in ontwikkeling."

Open huis in aula Memoriam

WIERDEN - Afscheid moeten nemen van een dierbare is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven. En net zoals bij alles is dit onderhevig aan veranderingen die passen bij de tijd.

Op 25 mei is het de dag van de begraafplaats. In Wierden wordt er dit jaar aandacht aan geschonken. Aula Memoriam aan de Stationsstraat heeft van 10.30 uur tot 16.00 uur open huis.


Wandeling
Door de Historische Kring Wederden worden er wandelingen verzorgd over de gemeentelijke begraafplaats aan de Appelhofstraat. Vertrek vanaf de aula om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Op het RK Kerkhof naast de Sint Jan de Doper zijn mensen aanwezig die iets kunnen vertellen over de graven. Na een opknapbeurt in 2018 bestaat weer de mogelijkheid er begraven te worden.


Aula Memoriam
Het is de moeite waard te komen kijken op 25 mei in aula Memoriam. Onlangs is de aula grondig opgeknapt en ziet er door het gebruik van lichte kleuren vriendelijker uit. Ook is er ander meubilair aangeschaft. In de aula is er die dag veel te bekijken en er zijn mensen aanwezig die u kunnen informeren over afscheid nemen en rouwverwerking.


Geschiedenis
Aula Memoriam is eigendom van de leden van de Vereniging Uitvaartverzorging Wierden en omstreken, die 90 jaar geleden werd opgericht. Deze oprichting was het gevolg van verandering in denken over het afscheid nemen van een dierbare. Het was altijd heel vanzelfsprekend, dat noabers of buren zorg droegen voor een goed verloop van de begrafenis. De overledene werd verzorgd, het sterven aangezegd en op de dag van de begrafenis werden de koffietafel en het vervoer van de overledene met respect geregeld en verzorgd. Maar tijden veranderen. Het gebruikelijke vervoer met paard en wagen was niet altijd meer vanzelfsprekend, of werd niet meer stijlvol gevonden. Er kwam behoefte aan een andere vorm van zorg voor de overledene en het rouwvervoer. Zo is de oprichting van de Vereniging nu 90 jaar geleden tot stand gekomen.
Tegen betaling van contributie kon men lid worden van de vereniging. Er werd een rouwkoets aangeschaft en er werd een aanspreker in dienst genomen. Omdat de tijd tussen sterven en begraven langer werd, werd het moeilijker een overledene thuis op te baren. Vaak was er ook minder ruimte in de huizen. Thuiskoeling was niet vanzelfsprekend aanwezig. De afstand tussen de levende en de dode werd groter. De dood werd het liefst weggestopt. Er kwam behoefte aan een aula, maar hoe kwam de vereniging aan het benodigde kapitaal? Wierdenaren konden een “renteloze lening” kopen, die later bij overlijden weer ingeleverd kon worden als korting op de kosten van de uitvaart. De benodigde grond werd met een door de gemeente versterkte subsidie gekocht. En zo kon de aula gebouwd worden. Voor die tijd een prachtig gebouw, bestaande uit een grote koelruimte, een kamer voor de laatste verzorging, een opbaar kamer en een grote ruimte voor de condoleance. Een ruimte ook geschikt voor een afscheidsdienst en een koffietafel. Het lidmaatschap van de vereniging is nog steeds aantrekkelijk, want voor de leden staat de aula kosteloos ter beschikking in de tijd tussen sterven en op de dag van de uitvaart. Bij thuisopbaring worden de daarvoor benodigde hulpmiddelen gratis ter beschikking gesteld en is er een korting op het rouwvervoer. Bij de uitvaartondernemingen: Vunera en Wijnand Langkamp, die aangesloten zijn bij de vereniging, is er een voordelig aanname tarief voor de uitvaart. Er is een familiekamer ingericht waar door het mogelijk is op ieder moment van de dag bij de overledene te zijn.


Meer informatie: bert@bertevers.eu
Landelijke website: www.weekendvandebegraafplaats.nl

Tour du ALS

ENSCHEDE - De strijd tegen ALS is nog niet gestreden. Er is veel geld nodig om onderzoek te doen naar het ontstaan van de ziekte en te zoeken naar een remedie. Met de Tour du ALS wordt er geld ingezameld voor dat doel. Ook Auping doet mee met de Tour de ALS.

Twee jaar geleden wilden twee accountmanagers van Auping Plaza iets gaan doen voor een goed doel. Door een medewerker werd voorgesteld om mee te doen met Tour du ALS. Niet vreemd wetende dat de vader van deze medewerker door de ziekte ALS was overleden. Dat jaar gingen 18 medewerkers van Auping Plaza de uitdaging aan en beklommen zij de Mont Ventoux.

Op herhaling
Op 29 mei gaat de achtste editie van Tour du ALS van start. Weer wordt er door ALS-patiënten, familie, vrienden en iedereen die iets wil doen tegen de ziekte ALS gezamenlijk gestart met het beklimmen van de Mont Ventoux. Het principe is heel eenvoudig: iedereen kan meedoen met het beklimmen van de Mont Ventoux. Dit kan wandelend, hardlopend of fietsend, dus zowel de getrainde sporter als de iets minder sportieve persoon heeft de mogelijkheid om deel te nemen. Hoe vaak de berg beklommen wordt, is niet van belang. Maar menigeen heeft als streven toch zo vaak mogelijk de klim te kunnen maken. Er is echter wel een voorwaarden: elke deelnemer moet een bedrag van € 1500,- ophalen door sponsoring. Ook Auping is dit jaar weer van de partij.
Auping heeft het dit jaar nog groter aangepakt. Niet alleen de medewerkers van Auping Plaza, maar iedereen die op enigerlei wijze verbonden is met Auping is uitgenodigd om deel te nemen. Team Auping bestaat dan ook uit medewerkers van Auping, dealers van Auping en zelfs toeleveranciers. Het is met 50 deelnemers het grootste team dat meedoet met Tour du ALS en als team hebben ze al ruim € 100.000,- bij elkaar gebracht. Alle deelnemers gezamenlijk hebben inmiddels al meer dan 1 miljoen euro opgehaald. Een recordopbrengst!
Ook Addie Becker van team Auping gaat voor een nieuw record. Wist hij als één van de weinigen twee jaar geleden nog drie maal de Mont Ventoux te beklimmen op zijn racefiets, dit jaar is zijn streven om de klim vier keer te maken als de omstandigheden het toelaten.

Wat is ALS?
De afkorting ALS staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose en het is een ziekte aan het zenuw- spierstelsel waarbij boodschappen vanuit de hersenen de spieren niet meer bereiken. Eén voor één zullen spieren uitvallen, waardoor een patiënt met ALS steeds minder zelf kan en steeds hulpbehoevender wordt. Uiteindelijk zal een ALS-patiënt overlijden en meestal is dit door uitval van de ademhalingsspieren. In Nederland zijn ongeveer 1500 ALS-patiënten en elk jaar komen daar ongeveer 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er zo'n 500 patiënten. Over de oorzaak van ALS is thans nog weinig bekend. Zolang de oorzaak niet bekend is, is er ook nog geen genezing mogelijk. En dat betekent dat de ziekte dodelijk blijft en dat ALS-patiënten gemiddeld na drie tot vijf jaar na de eerste klachten komen te overlijden.

De strijd tegen ALS steunen? Sponsor de deelnemers via www.tourduals.nl of via de QR-code.

Strijd om de tijd in Bornerbroek

Foto: Dick Soepenberg

BORNERBROEK - De strijd om de tijd start dit jaar op dinsdag 28 mei om 17.30 uur precies. Dan vertrekt de eerste tijdrijder in de districtskampioenschappen tijdrijden Oost-Nederland. Het dorp Bornerbroek is het traditionele start en finish waar de beste tijdrijders uit het Oosten bepalen wie op het hoogste treetje mag staan.

Ook dit jaar is het natuurlijk de vraag wie er met de titel vandoor gaat. Bij de mannen is het zoeken naar de renner die Remco Grasman uit Emmeloord van de troon weet te stoten. Deze tijdritmachine draait al jaren in de top mee. Vorig jaar kwam Robin Lowik erg dichtbij. Hoe presteert de man uit Vriezenveen deze keer? Of gaat Rick Pluimers uit Enter met de bloemen naar huis? Bij de vrouwen verraste Phaedra Krol zichzelf en de concurrentie met haar gouden plak. Zij komt dit jaar terug om haar titel met hand en tand te verdedigen.

Programma
De jongere meiden en jongens starten als eerste, zoals gezegd om 17.30 uur. De top van het tijdrijden, de elite vrouwen en mannen, komt tussen 19.00 en 20.00 uur aan de start. Zoals elk jaar sluit de ploegentijdrit af, rond de klok van 21.30 uur. De organisatie is in handen van AWV De Zwaluwen uit Almelo en de Ronde van Overijssel – Bike Events.

Foto: Sportfoto/Dick Soepenberg.

Met Vier het Leven naar Mama Mia!

ALMELO - Bent u op leeftijd, maar zou u nog wel graag naar het theater of een ander uitje willen? Stichting Vier het Leven organiseert regelmatig culturele activiteiten voor 65-plussers die wat begeleiding kunnen gebruiken. Zij worden dan gehaald en gebracht door een gastheer of -vrouw, waarna ze gezamenlijk naar een leuke activiteit gaan.

Speciaal voor deelnemers van Stichting Vier het Leven is er zondag 7 juli een uitstapje naar het Beatrixtheater in Utrecht voor de vrolijke musical Mamma Mia! Ouderen (65+) kunnen zich kosteloos aanmelden bij Vier het Leven en zich opgeven voor het arrangement naar Mamma Mia! De musical met de hits van ABBA, vertelt het komisch liefdesverhaal over alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie.

Netjes geregeld
De gasten worden zoals gebruikelijk thuis opgehaald en stappen samen met de gastvrouw/heer over in de bus naar het Beatrix Theater. Na afloop wordt u weer veilig thuis gebracht. Het arrangement is inclusief 1e rangs kaartje, vervoer, busvervoer, begeleiding, consumpties en borrelhapje (€89,50). Kortom, een compleet verzorgd arrangement waar u zeker van zult genieten. Wie mee wil naar Mamma Mia! of naar een van de andere uitjes, kan zich aanmelden en kan tevens gratis en geheel vrijblijvend het programmaboekje aanvragen via 035 – 524 51 56 of via www.4hetleven.nl

Douche-toilet populairder

TWENTE - Het douche-toilet is bezig met een ware opmars in Nederland. Waar eerder nog wat lacherig gedaan werd over de veelal Japanse toiletten met hun douche-functionaliteit, rustgevende geluidjes en verwarmde toiletbrillen, zien tegenwoordig steeds meer mensen best zo'n stukje luxe zitten.

De porseleinen troon mag tegenwoordig best wel meer doen dan alleen doorspoelen. In Nederland zijn we doorgaans gewend om alleen toiletpapier te gebruiken voor onze boodschappen, maar wereldwijd is spoelen met water eigenlijk de standaard.

Breder aanbod
Waar de toiletten met ingebouwde douche eerder vooral een specialistische aangelegenheid waren zien we ze tegenwoordig bij meer en meer badkamerwinkels in het assortiment verschijnen. De klant schroomt zich niet meer om te vragen naar het product en, zo leert de ervaring, wie het eenmaal zélf ervaren heeft, wil al snel niet meer anders. De hypermoderne toiletten zijn dan ook ver verwijderd van de oude bidets.

Luxe
De voordelen van het douche-toilet zijn legio. Zo waren ze eerder al populair bij mensen die een beperkte mobiliteit hebben aan hand en arm, maar tegenwoordig zien winkels dat ook echt het stukje luxe mensen over weet te halen. Het schoonspoelen met water en droogblazen zorgt niet alleen voor een schoner gevoel na toiletbezoek, het is ook nog eens milder voor het lichaam én spaart vele meters toiletpapier uit per week. Een veelgehoorde opmerking is dat zo'n toilet veel meer water en elektriciteit zou verbruiken, maar de ervaring leert dat de kosten rond de 3 euro per maand zitten voor een gemiddeld huishouden. Valt dus best mee.

Gunstige duurzame leningen

TWENTE - Duurzaamheid is voor veel mensen een belangrijk thema. Nou ja, eigenlijk nog niet echt - je hoort er veel over, maar de gemiddelde huizenbezitter kan er nog maar weinig mee. Want aanpassingen aan de woning zijn duur en daardoor onbereikbaar.... toch? In de praktijk valt dit best mee; bovendien bieden ook steeds meer gemeenten leningen aan voor duurzame investeringen.

Het duurzamer maken van de bestaande Nederlandse woningvoorraad heeft een hoge prioriteit bij gemeenten en de Rijksoverheid. Een duurzame woning verbruikt veel minder stroom en gas, wat bijdraagt aan de landelijke en Europese doelstellingen om het gebruik hiervan terug te dringen. Een woning kan men op veel manieren duurzamer maken; bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp, maar veel huiseigenaren komen al goed weg met het beter isoleren van muren, vloer of het gebruik van beter glas in de ramen.

Energiebesparingsfonds
In alle gemeenten kunnen huiseigenaren via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gebruik maken van leningen voor het verduurzamen van de eigen woning. Zo is er het Nationaal Energiebesparingsfonds dat particuliere woningeigenaren stimuleert om energiezuinige maatregelen te nemen. Het fonds ontstond als uitvloeisel van het Woonakkoord in 2013. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voert de verstrekkingen uit. Het aanvragen van een lening kan via de website www.energiebespaarlening.nl. Bij dit fonds kan men maximaal 25.000 euro euro lenen tegen een lage 1,9 procent rente met een looptijd van 10 jaar. Belangrijk om te weten: met deze lening kan men zonnepanelen maar financieren tot maximaal 75 procent. Naast de landelijke Energiebespaarlening is er ook de regionale Duurzaamheidslening, waarbij de gemeente of provincie bepalen welke maatregelen wel of niet gefinancierd worden en voor welke doelgroepen. Het loont dus om bij de gemeente rond te kijken voor alle mogelijkheden.

Voordelen
Het verduurzamen van de eigen woning heeft diverse voordelen. Zo zorgen duurzame maatregelen niet alleen voor lagere woonlasten door een kleiner verbruik van gas en elektra, maar het kan ook het wooncomfort verhogen. Een goed geïsoleerde woning is bijvoorbeeld nooit te koud en heeft ook geen koude zones.

Voor ondernemers
Ondernemers die bij willen dragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid kunnen ook bijdragen krijgen uit het BNG Duurzaamheidsfonds; dit zorgt voor duurzame investeringen op zowel ecologisch als sociaal en cultureel gebied.

20% korting op raamdecoratie en gordijnen!

RIJSSEN - In mei en juni is het raamdecoratie- en gordijnenmaand bij Thuisin Rijssen. Een mooi moment om onze raamdecoratie en gordijnen in het zonnetje te zetten. Welke soort, kleur of design je ook kiest: onze raamdecoratie en gordijnen zijn stuk voor stuk plaatjes. Denk aan duettes, plissés, horizontale (houten) jaloezieën, lamellen, shutters, multishades en rol-, paneel- en vouwgordijnen.

Raambekleding biedt zonwering, geeft het de nodige privacy en isoleert waar nodig. Je hebt degelijke aankleding voor je ramen, die de zon filteren of zelfs de kamer verduisteren. Je hebt verschillende keuzes in stoffen of materialen, zodat je zelf kan spelen met het licht. Raamdecoratie voor in je woonkamer, slaapkamer, keuken en zelfs je badkamer. Ontdek het zelf bij Thuisin Rijssen met 20% korting* op al deze raamdecoratie en gordijnen. In welke ruimte kun jij nieuwe raamdecoratie gebruiken?

Moderne raamdecoratie
Onze collectie raamdecoratie is groot, divers en biedt elk budget en elke smaak verschillende mogelijkheden. Ons nieuwe en enthousiaste team is volledig op de hoogte van de laatste trends en laat jou graag alles zien. Bijvoorbeeld de op maat gemaakte in-betweens van Thuisin; dit is dé oplossing voor je ramen als je graag daglicht wilt binnenlaten en toch privacy wilt. De stof laat voldoende licht binnen, zonder dat je volledige inkijk van buiten naar binnen hebt. Het is dikker dan vitrages, maar transparanter dan overgordijnen, dat zijn onze in-betweens.

Houten raamdecoratie
Liever raamdecoratie van hout? Shutters zijn houten luiken met verstelbare lamellen aan de binnenkant van het raam. Ze zijn te verkrijgen in diverse kleuren, houtsoorten, lamelbreedtes en afwerkingen. Ook voor speciale raamvormen (rond of driehoekig) zijn shutters beschikbaar. Houten jaloezieën/blinds hebben een warme uitstraling en zijn functioneel en sfeervol. Ze zijn leverbaar in diverse lamelbreedtes en in verschillende kleuren met een groot aantal afwerkingsmethodes. Zo kun je met ladder-banden de houten jaloezieën een persoonlijk tintje geven.

Meten & monteren
Heb je de raamdecoratie gevonden die bij jou en jouw woning past? Laat dan de maten opmeten door onze vakmannen. Zij zien precies of en hoe de gekozen raamdecoratie het beste voor het raam past. De vakmannen zien mogelijkheden waar je zelf niet snel aan denkt. Zo ben je gegarandeerd van raamdecoratie wat strak voor je ramen hangt. Want wij monteren de raamdecoratie graag. Tot ziens in onze winkel!

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Hoe kom je er vanaf?

TWENTE - Fruitvliegjes komen in bijna ieder huishouden voor. De wetenschap gebruikt de vliegjes graag voor genetische onderzoeken, maar in het huishouden worden ze vaak als vervelend ervaren. Deze beestjes komen vooral in de warme zomerperiode voor, waarbij je zult merken dat ze nooit alleen zijn. De vliegjes vermenigvuldigen zichzelf ontzettend snel; ze kunnen in één maand wel 400 tot 800 eitjes leggen, waardoor je al vrij snel een plaag hebt in je huis.

Fruitvliegjes zullen met een paar kleine aanpassingen uit je huishouden wegblijven. Ze komen namelijk op rottend en gistend voedsel af, waardoor de afvalbak de ideale broedplek is. Zorg er daarom voor dat je het fruit snel op eet in de warme zomermaanden, zodat je zo min mogelijk hoeft weg te gooien. Heb je toch groente- en fruitafval? Wikkel dit dan eerst in een oude krant, waarmee je de rotte geur maskeert waar de fruitvliegjes dol op zijn.

Kruidige geuren
Insecten houden niet van sterke en kruidige geuren. Leg daarom kruiden als kruidnagel, salie, dille of knoflook in de fruitmand. Ook basilicum en lavendel geven een sterkte geur af. Zet daarom een paar van deze basilicumplantjes of takjes lavendel in je huis. Door daarnaast wat druppels basilicumolie in je vuilnisbak te sprenkelen, wordt de geur van (rottend) voedsel gemaskeerd.

Bestrijden
Als je eenmaal een plaag in je huis hebt, zullen voorgaande tips vaak niet effectief genoeg zijn om de vliegjes uit het huis te krijgen. Deze fruitvliegjes kun je eenvoudig bestrijden met een eigen vliegenval. Door een stuk fruit of beetje wijn in een glazen potje te doen en deze af te dekken met vershoudfolie met gaatjes, zullen de vliegjes erin kruipen waarna ze er niet meer uit kunnen. Daarnaast komen fruitvliegen ook op een bakje fruitazijn af met een paar druppels afwasmiddel, waarna ze niet meer uit het bakje kunnen komen. Of neem de stofzuiger ter hand en zuig ze op.