Hart van Almelo - Wierden

17 mei 2019

Hart van Almelo - Wierden 17 mei 2019


Almelo plaatst nuancering bij uitkomst

Foto: Marinus Blaak (Gele Raaf)

ALMELO - De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten hun taken uitvoeren. In het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2019 scoort de gemeente Almelo net als vorig jaar rood. Het college mist in het totaalbeeld van de provincie de nuance. "De uitkomst doet geen recht aan de feitelijke situatie en gaat ook voorbij aan de inzet die de organisatie heeft geleverd", stelt burgemeester Gerritsen.

De provincie Overijssel houdt toezicht op taken in de domeinen financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief en huisvesting statushouders. Elk jaar beoordeelt de provincie de uitvoering van de taken en drukt de beoordeling uit in kleuren. Bij groen is de zaak op orde, bij oranje zijn er diverse verbeterpunten en bij rood is de kwaliteit onvoldoende. In Almelo bleef het oordeel over de domeinen financiën (rood), archief (groen) en huisvesting statushouders (groen) ongewijzigd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) scoort oranje (was groen) en de score op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is verbeterd van rood naar oranje.
In de oranje score voor het domein Wabo is volgens Almelo voorbij gegaan aan het feit dat de gemeente het afgelopen jaar hard gewerkt heeft aan het opzetten van de Omgevingsdienst Twente (ODT). Burgemeester Gerritsen: "Bij de beoordeling had de provincie meer rekening kunnen houden met de ontwikkelingsfase waarin de ODT en de deelnemers aan de ODT zich bevinden." Ook de beoordeling over het milieubeleid doet volgens het college geen recht aan de prestaties die alle ODT-deelnemers leverden. De waardering hiervoor blijft onderbelicht.
Op het domein financiën is het preventief toezicht nog van toepassing. Gelet op de forse stappen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gezet in de sanering van de gemeentelijke financiën had een oranje kleurcode meer recht gedaan aan de huidige financiële positie van de gemeente. Te meer daar het eigen vermogen van de gemeente aan het eind van 2018 weer positief was.
Als het gaat om huisvesten van statushouders moet Almelo in de komende periode aan de taakstelling zien te voldoen. Bij het domein Wro en Wabo heeft Almelo volgens de provincie een uitdaging en is het toezicht intensiever.

Verkeershinder bij de Bornsestraat

ALMELO - Zowel fietsers, voetgangers als automobilisten zullen de komende tijd enige hinder ondervinden rondom de wegwerkzaamheden aan de Bornsestraat van de Oude Veemarkt tot het Van Dronkelaarplein.

De Bornsestraat zal na het weekend, op 20 mei, op dit stuk worden afgesloten voor de aanleg van een nieuw riool. Naar verwachting is de weg weer open voor verkeer vanaf vrijdag 26 juli. Tijdens deze periode kunnen voetgangers en fietsers zonder al te veel moeite via de stoep hun weg vervolgen. Het wegverkeer zal echter meer hinder ondervinden aan de wegopbreking. Er zijn omleidingen, zowel om de stad in te komen als te verlaten. Wie vanaf het centrum de stad wil verlaten kan omrijden via de Bornerbroeksestraat, Zuiderstraat en de Burgemeester Raveslootsingel. Om de stad in te komen tijdens de wegwerkzaamheden kan men het beste de Violierstraat en de Bornsestraat aanhouden. Voor beide richtingen moeten reizigers rekening houden met een vertraging van ongeveer 10 minuten, dit kan oplopen tijdens de spits.

Tijdelijke bushaltes
Ook de bus die normaliter door de Bornsestraat rijdt moet gedurende deze ruim twee maanden worden omgeleid. Er zullen in deze periode tijdelijke bushaltes worden gerealiseerd aan de Violierstraat. De route van de bus zal hier langs lopen om het traject op de Bornsestraat te kunnen ontwijken. Reizigers doen er goed aan om voor vertrek de actuele reistijden te controleren om op de hoogte te zijn van de actuele vertrek- en aankomsttijden.

Oversteekplaats
De werkzaamheden zullen gedurende deze periode enige hinder veroorzaken voor het wegverkeer, maar het uiteindelijke resultaat moet het waard zijn. Behalve een vernieuwd riool aan dit stuk van de Bornsestraat zal er ter hoogte van de Plus Supermarkt een voetgangersoverstreekplaats aangelegd worden. Dit moet de verkeersveiligheid verbeteren voor zowel automobilisten als het winkelend publiek.

Jaargang: 6 • Nr 251• Wk 20

Mantelzorgen met een vleugje ondersteuning

ALMELO - Waar lopen mantelzorgers tegenaan tijdens de verzorging van hun partner? Welke ondersteuning is nodig? En hoe kunnen we elkaar helpen? Op vrijdag 24 mei 2019 van 13.30 tot 16.30 uur organiseert ZorgAccent de bijeenkomst Mantelzorgen met en vleugje ondersteuning in Hof 88 in Almelo.

Twee ervaren mantelzorgers vertellen hun verhaal en geven aan wat je het beste kan doen om met praktische tips het mantelzorgen plezieriger te maken. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol en geeft een goed gevoel en vrolijkheid. Laat u informeren en inspireren!


Mantelzorger der liefde
Ingrid is ruim 12 jaar mantelzorger van haar moeder die dementie heeft. Ingrid heeft gemerkt dat het mantelzorger zijn vaak wordt onderschat. Er is meer behoefte om kennis te vergroten en draagkracht te creëren om het zorgen makkelijker en leuker te maken. Ze heeft een boek geschreven Mantelzorgen der liefde: Met praktische tips wat je als mantelzorger niet moet doen en wat je beter wel kan doen om het goed vol te houden als mantelzorger.


Muziekgeluk
Ignar Nap is mantelzorger en muziekdocent. Hij weet als geen ander wat muziek met iemand kan doen. Of je nu jong of oud bent muziek geeft een goed gevoel en vrolijkheid bij veel mensen. Ignar neemt u letterlijk en figuurlijk mee in de muziekwereld om beter contact te maken met anderen. Met de juiste muziek wordt zorgen makkelijker en vrolijke


Aanmelden
Via ZorgAccent PLUS: plus@zorgaccent.nl of rechtstreeks bellen met 0546 837296 of 837292 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur kan er aangemeld worden. Bent u niet in de gelegenheid op eigen gelegenheid te komen of vervoer te regelen, maak dan gebruik van het project ANWB Automaatje. Informatie te verkrijgen via de Welzijnsorganisaties en uiterlijk 2 dagen van te voren aanvragen. Almelo Sociaal, ZorgSaam Twenterand en Stichting De Welle.

Voor meer informatie en prijzen bijeenkomst zie onze website: www.zorgaccent.nl/genietenmeteenvleugjezorg

Column

KAALSLAG

Krig et RKSV een niej vootbalveld? Wil Wessels ne gröttere Materieeldeenst? Kump der een helikopterlandingsstea vuur krakkemikkige mountainbikers? Et is der kaal bie de Kapoene an de Enterstroate. Lellik kaal. De oaverige stekige sprieten stoat der fidderig en onwennig bie.
As et good wear is räppel ik met plezeer tweemoal in de wekke met 'n droadezel oaver de Enterstroate hen en wierumme. Bie minder wear ook met wat minder plezeer, mer dat is een ander verhaal. Ik kan der van geneten as de beume wier ne wat vollere krone krieget, de busken langs de kanten, de zingende veugel dee der een hoes an hebt, de zuvere boslocht, et soezen van de töppe in de wind en de zachte koele skaa dee et 'n zommerdag gef. Neet edacht dat nog es op te biechten, mer ik worde blie van beume.
En ik neet allene. Talloze onderzeuken loat zeen dat beume heilzaam zint. Zelfs a'j in ne jachterige buje wat ekenplaatjes googlet, woarket dat al kalmerend. Doarnöast zuvert beume ook nog es de locht en dempt kabaal. Kortom: een menske hef baat bie greun. Beume for president!
Non he'w et geluk da'w in dit deel van et land nog wal wat bos oaver hebt. Misskien da'w doarumme in duursnede wal zo heanig in umgank zint hier. Mer op Europese skoale steet Nederland der skroa bie. Wiej zint et dunst beboste land van Europa. En op wat stadstoaten as Monako en Sunte Mariene noa et dichtst bevolkt ook nog es.
Wiej zitt mekoar froai kort op de lippe. In de Riessense Venneslagen (ook al zo kaal) resulteert dat der in dat leu mekoar verdan in de gaten holdt en wilt oavertroeven met opzichtige auto's op et oprit, kneehoge buxusheagkes in 'n hof en truttige sprökken in slecht Engels vuur de roeten. Doar zol mangs vuur de gemoodsröste nen flinken boom neet verkeerd wean. Of wat roew kröppelholt.
Mer de leste tied houwt Stoatsbosbehear slim met de botte biele um zik hen. Oaveral langs de kanten van de weg zee'j stapels stoffelike oaverskotten van ooit majestueuze woldreuzen. Ne samenzwearingstheorie wil dat de beume dale mut umdat ze een wearldwied wold van 5G-masten in de weg stoat. Doarmet köant regearingen oe dan op de millimeter precies in de gaten holden. Rap oew alu-heudjen op!
Mer vuur allens is ne verkloaring, a'j mer lange genog zeukt. Stoatsbosbehear zegt dat ze beume wilt oetroden dee as hier neet heurt, zodat de inheemsen nen kans kriegt.
Et zal wal an mie liggen, mer ik zee lever een mooi bos vol blöaiende exoten as ne volledig inheemse kale vlakte.

Eerste Car Boot Sale op de Markt in Hengelo

HENGELO - Een Car Boot Sale, of in het Nederlands een kofferbakmarkt, is oorspronkelijk afkomstig uit Engeland, waar deze meestal worden gehouden op grote buitenplaatsen, waar de verkopers, hun waren verkopen, vanuit, vanaf en rondom de auto.

De mooie handel werd op meegebrachte tafel(s) geplaatst en het grotere, minder kwetsbare op de grond. Het aanbod bestond uit veel antiek, brocante, curiosa, vintage, ja eigenlijk alles wat men maar kwijt wilde.

Overgewaaid
Deze markten, waar men allerlei overtollige spullen kan verkopen en kopen, vinden nu al weer een flink aantal jaren plaats in Nederland. Zo vindt zondag 26 mei voor de eerste keer een Kofferbakmarkt (Car Boot Sale) plaats op de Markt in Hengelo. Iedereen kan aan deze kofferbakmarkt meedoen als koper of als verkoper. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen door een e-mail te sturen naar info@rezimarkten.nl of door te bellen met 06 26 222 593. Ook voor het aanmelden als verkoper voor de kofferbakmarkt kan er via die weg contact worden opgenomen.

Strijd om de medailles

ALMELO - Zes G-zwemverenigingen uit Overijssel strijden om de medailles tijdens het Overijssels Kampioenschap zwemmen 2019 dat op 25 mei wordt georganiseerd door Z&PV de Veene - afd. G-zwemmen.

Zes verenigingen uit Overijssel met een afdeling G-zwemmen doen hieraan mee. Het Ravijn uit Nijverdal, de Springplank uit Losser, de Waterratten uit Ommen/Hardenberg, Hera'11/Savas uit Raalte, de Hof uit Markelo/Goor en de Veene uit Almelo.
De wedstrijdzwemmers uit Almelo, met een verstandelijke beperking, zijn al 5 jaar lid van de Veene en zijn in 2014 vanuit de Klup Twente overgestapt naar de Veene. In dit Lustrum jaar is het de beurt aan de Veene om dit Kampioenschap te organiseren.
Wethouder Sport van de Gemeente Almelo, dhr. A. Maathuis zal om 14.45 de wedstrijd in het Sportpark Almelo aan de Sluiskade N.Z. 126 openen.
Kom ze aanmoedigen! Entree is gratis.

Kunst in het park

ALMELO - Op de zondag van het weekend van het Twentse Lente festival wordt dit jaar voor de tweede keer de kunstmarkt Kunst in het Park gehouden.

Een bezoek aan Kunst in het Park op zondag 26 mei tussen 12.00 tot 17.00 uur valt goed te combineren met een bezoek aan het centrum. Het is die dag ook koopzondag en er zijn meerdere koren die een optreden verzorgen alsmede ook de Stadstheaterploeg. Hierdoor versterken de bezoekers van Kunst in het Park en die van de binnenstad elkaar.

Uniek
De locatie van Kunst in het Park is het natuurgebied het Kolkje in de binnenstad van Almelo. Dit uniek stukje natuur is gelegen tussen de binnenstad, Huize Almelo en haar natuurgebied waaronder de Gravenallee. Een groot aantal kramen met een divers aanbod van professionele kunst presenteert zich en iedereen wordt van harte uitgenodigd om de markt te bezoeken. In de parkeergarages kan gratis worden geparkeerd.

Kunst in het park is een onderdeel van De Twentse Lente dat in het weekend van 24 tot en met 26 mei in Almelo wordt gehouden. De stad staat dan vol van activiteiten. Om een beeld te krijgen van de activiteiten gaat u naar de website www.twentselente.nl.

A'j 't gearne oawer oezelf hebt,
is 't zoer lustern noar 'n aander.

Maandag 20 mei 10:00 uur

Blader door het Mango Mobility Magazine

TWENTE - De aanschaf van een nieuwe scootmobiel wordt makkelijker en leuker met het gratis Mango Mobility magazine. Blader rustig door alle beschikbare modellen en kies uw favoriet.

Mango Mobility beschikt over de grootste keuze aan scootmobielen in de regio. Ze hebben alles in huis om uw mobiliteit buiten de deur te verbeteren. Hiermee brengt Mango leuke dingen dichterbij! Met het nieuwe Mango Mobility magazine wordt het uitzoeken van een geschikt product nog gemakkelijker en leuker. Het gratis magazine bestaat uit 124 pagina's gevuld met verschillende mobiliteitsoplossingen. Niet alleen het uitgebreide assortiment wordt hierin weergeven, maar ook algemene tips over de aanschaf, veilig rijden en onderhoud van een scootmobiel komen aan bod. Zo helpt Mango mensen niet alleen op weg bij de aanschaf van een scootmobiel, maar ook het gebruik en onderhoud ervan.

Onderhoud
Bij Mango Mobility stopt de service niet na aanschaf van een scootmobiel. Ze blijven voor u klaarstaan, ook bij het onderhoud van uw scootmobiel. Zo blijft uw scootmobiel een betrouwbaar hulpmiddel die uw wereld vergroot. Toch onverhoopt schade? Ook voor reparaties kunt u rekenen op de service van Mango Mobility. Met meer dan 10 jaar aan ervaring met elektrische mobiliteitsoplossingen zijn ze het aangewezen adres voor onderhoud en reparaties aan de scootmobiel.

Bezoek de winkel
Het Mango Mobility Magazine is gratis aan te vragen via: www.mangomobility.nl. Of breng een bezoek aan de winkel. In Hengelo vindt u Mango Mobility aan de Drienerstraat 59, of bel ze op 074-7002269. In Almelo is de winkel gevestigd aan de Einsteinstraat 8, of bel naar 0546-453296.

Brandley Kuwas vertrekt in de zomer bij Heracles Almelo

ALMELO - Deze week maakte Heracles Almelo bekend dat Brandley Kuwas aankomende zomer vertrekt naar het Midden-Oosten, waar hij voor Al Nasr in Dubai gaat spelen. De 26-jarige aanvaller tekent een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen bij de club die uit komt in de VAE Liga. Brandley Kuwas maakte drie jaar geleden de overstap van Excelsior naar Heracles Almelo en kwam in die tijd tot 103 officiële wedstrijden in shirt van de Heraclieden. In deze 103 wedstrijden maakte Kuwas 23 doelpunten, waarvan 10 in het huidige seizoen.

Voor technisch manager Tim Gilissen kwam de transfer niet uit het niets: "Het was bij ons bekend dat Brandley een nieuwe uitdaging aan wil gaan." Voor Kuwas zelf is het nu belangrijk om het seizoen bij Heracles Almelo goed af te sluiten. "Ik heb een mooie tijd gehad bij Heracles Almelo, daar ben ik iedereen erg dankbaar voor. Het belangrijkste voor nu is om mijn tijd bij Heracles Almelo goed af te sluiten. Ik ga dan ook alles geven in de play-offs", aldus Kuwas.

Scoor een Boek! laat honderden kinderen boeken scoren

ALMELO - De tweede editie van Heracles Scoor een Boek! is bijzonder succesvol verlopen. In vijf gemeenten zijn honderden kinderen aan het lezen geslagen. Doel van het project was het 'scoren' van zoveel mogelijk boeken. In de gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Hardenberg en Twenterand was dat niet aan dovemans oren gericht. Massaal grepen de basisscholieren naar boeken en fanatiek plakten zij stickers op het klassikale vel na weer een uitgelezen boek.

In februari was de aftrap van het geheel. Het bestrijden van laaggeletterdheid en met name het enthousiasmeren van jeugd om boeken te gaan lezen stond centraal. Klassikaal ging iedere deelnemende groep 5 of 6 op jacht naar zoveel mogelijk boeken. Na het uitlezen van één boek mocht er dus een sticker geplakt worden op een speciale poster van een wedstrijdveld.

Ook hebben er dit jaar vele kinderen meegedaan aan de thuiseditie. Hierbij wordt het gehele gezin gemotiveerd om wat vaker een boek te pakken. Met name in gezinnen waar niet zoveel gesproken wordt en of door welke reden dan ook sprake is van een taalachterstand bleek Scoor een Boek! een voltreffer te zijn. Uiteraard mochten ook kinderen die al wel veel lezen aan de thuiseditie meedoen.

Met Wout Droste als ambassadeur zijn er enkele motivatiefilmpjes verschenen. Centraal staan uiteraard ook daar voetbal en lezen. Onder andere door de medewerking van Wout kan gesproken worden van een zeer geslaagde editie.

Scoor een Boek! is een samenwerking tussen de Bibliotheken, de gemeenten, het onderwijs en Heracles Almelo.

Heracles Almelo plaatst zich voor play-offs

Foto: Stan Wissink

ALMELO - Afgelopen zondag heeft Heracles Almelo zich, ondanks het verlies in eigen huis tegen Excelsior (4-5), geplaatst voor de play-offs voor Europees voetbal. Heracles Almelo had voor de wedstrijd tegen Excelsior minimaal één punt nodig om een plek bij de play-offs veilig te stellen, maar door het verlies van concurrent Willem II (2-3) plaatste de ploeg van Frank Wormuth zich dus alsnog. Door zich te plaatsen, kan Heracles Almelo voor de tweede keer in de 116-jarige historie Europees voetbal bereiken. Hiervoor moet de Almelose Eredivisionist wel twee rondes van de play-offs doorkomen.

Kaartverkoop start donderdag
De kaartverkoop voor de play-offs begint donderdag 16 mei om 10.00 uur, omdat dan bekend is welke tegenstander Heracles Almelo treft en of er eerst thuis of uit gespeeld gaat worden. Seizoenkaarthouders van Heracles Almelo die hun seizoenkaart hebben verlengd, kunnen een gratis kaart bestellen voor de eerste thuiswedstrijd van de play-offs. Mocht je nog niet verlengd hebben, maar wil je wel profiteren van deze actie; het verlengen van je seizoenkaart is nog mogelijk tot donderdagavond 20.00 uur. Daarna worden alle niet-verlengde plekken vrijgegeven en is het niet meer mogelijk om je seizoenkaart te verlengen met korting.
Losse kaarten voor de thuiswedstrijd in de play-offs zijn verkrijgbaar vanaf €10,-. Op heracles.nl staat alle informatie.

Film: Un amour impossible

ALMELO - Un amour impossible is een meeslepend dramaverhaal van Catherine Corsini.

In de jaren 50 wordt de eenvoudige typiste Rachel verliefd op de charmante Philippe, waarmee ze vrij snel een dochter krijgt. Helaas wordt ze verplicht haar dochter zelf op te voeden, doordat Philippe onder druk van zijn familie weigert om met iemand te trouwen beneden zijn stand. De gevolgen hiervan zijn onvoorzien en erg ingrijpend. Deze film draait op vrijdagavond 17 mei om 20.15 uur in het Filmhuis Hof 88. Hof 88 bevindt zich aan het Elisabethhof 4 in Almelo. Kaarten zijn online en aan de kassa te koop en kosten €9,00.

Samen kunst maken!

ALMELO - Kaliber Kunstenschool organiseert een leuke workshop. De workshop Kunst voor 2 is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.

Tijdens deze workshop wordt er samen aan de slag gegaan met klei. Hiervan wordt een schaal gemaakt en deze wordt versierd met bloemen, vissen, huizen of andere versiersels. Vervolgens wordt de schaal beschilderd met een gekleurde klei. Samen ga je aan de slag om een uniek kunstwerk te maken. De workshop vindt plaats op zaterdag 18 mei van 13.30 tot 15.30 uur en de kosten bedragen €15,- per persoon. De kunstenschool is gevestigd aan het Elisabethhof 2 in Almelo. Meer informatie vindt u op www.kaliberkunstenschool.nl

Wandel mee voor het goede doel!

WIERDEN - Voor de elfde keer organiseert Soroptimistclub haar Fluitenkruidtocht. Deze wandeling vindt plaats door het mooie Twentse landschap.

Deze wandeling voor het goede doel vindt plaats op zondag 19 mei van 11.00 tot 12.30 uur. Deelnemers kunnen kiezen voor een wandelroute van 6km en 12km. De tocht vertrekt vanaf Erve de Hinn aan de Ypeloschoolweg 21 in Wierden en gaat onder andere langs de Regge en door het natuurgebied Dakhorst. De opbrengst van deze wandeltocht gaat naar de Stichting: Free a Girl. Deze stichting zet zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en de daders veroordeeld te krijgen. Kinderen tot en met 12 jaar lopen mee voor €5,00 en volwassenen betalen €12,50. U wandelt toch ook mee?

Enschede: Het Wilde Oosten

Toen ik een relatie kreeg met een vrouw uit Twente dacht ik dat in Twente de criminaliteit neerkwam op kroegruzies en hennepteelt. Dit beeld wordt ook bevestigd door elke willekeurige Twentenaar met wie je over criminaliteit praat. De meesten doen dat wanneer ze horen wat ik voor werk doe. Wat telkens terugkomt is dat Twentenaren denken dat in Amsterdam niet te leven valt door de criminaliteit. Daar - eigenlijk alles voorbij de brug bij Deventer, maar in dit geval Amsterdam - zijn liquidaties en overvallen een dagelijks terugkerend probleem.

Ik heb een tijdje gedacht dat Twente inderdaad een gebied was waar criminaliteit amper een rol speelde in het dagelijks leven. Dit beeld van een crimineelvrije zone werd behoorlijk aangetast toen er in Enschede vier mannen werden doodgeschoten. Toen vervolgens de kroeg onder de woning van mijn vriendin werd beschoten, kwam het Twentse vuurwapengeweld wel heel dicht bij. Veel dichter bij dan mij ooit in Amsterdam was overkomen. Toeval? Ik begon te twijfelen.

Ik besloot dat het tijd was om de Twentenaren waar ik mee sprak eens wat steviger aan de tand te voelen. Toen ik daarmee begon, werd al snel duidelijk dat de gemiddelde inwoner van Twente regelmatig geconfronteerd wordt met criminaliteit in de directe omgeving. Autobranden, inbraken en overvallen komen steeds vaker voor. Daarnaast is het een publiek geheim dat het drugsgebruik onder jongeren explosief is toegenomen, met alle gevolgen van dien.

Het is mij persoonlijk opgevallen dat vuurwapengeweld veelvoorkomend is. Schietpartijen met gewonden of met dodelijke afloop zijn veel minder zeldzaam dan je zou verwachten. Daar komt nog bij dat er ook regelmatig woningen onder vuur worden genomen. Dit gebeurt natuurlijk ook in de Randstad, maar het heeft mij persoonlijk zeer verbaasd dat de meeste Twentenaar zich niet realiseren dat er sprake is van een serieuze toename van zware criminaliteit.

Het is naar mijn mening zaak dat de lokale politiek mensen beter zal voorlichten en een plan bedenkt om de toenemende criminaliteit een halt toe te roepen.

mr. Niek Hendriksen
www.strafrechtadvocaat
twente.nl

Ruimte voor markt en grotere evenementen

ALMELO - Naast ruimte voor een attractieve weekmarkt wil het college van burgemeester en wethouders van Almelo een aantal keren per jaar plek bieden aan belangrijke evenementen in het vernieuwde stadshart. De warenmarkt wijkt hiervoor dan uit naar een andere plek.

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar voert de Stichting Almelo Promotie hierover het overleg met de Almelose weekmarkt. "We hebben gezocht naar een goede balans", aldus wethouder Maathuis. "De warenmarkt is een echte publiekstrekker op de donderdagen en zaterdagen. Niet voor niets zijn er allerlei technische voorzieningen in de nieuwe pleinen aangebracht voor een goede terugkeer van de markt. Tegelijkertijd geven we gehoor aan de oproep van een aantal evenementenorganisaties en de Stichting Almelo Promotie. We willen een nieuwe koers varen met de binnenstad en zetten in op meer beleving. We willen daarom ook de grotere onderscheidende evenementen ruimte bieden op de stadspleinen en bij de nieuwe havenkom. Daarbij kan de markt dan worden verplaatst. Dat hebben we nu vastgesteld op vier keer per jaar."

Terugkeer warenmarkt
De Almelose warenmarkt verhuist vanaf week volgende naar de Corridor, De Waag, het Waagplein en ook tijdelijk een deel van het busstation aan de Wierdensestraat. Dat is nodig vanwege de aanleg van het nieuwe plein rond de havenkom. Begin augustus keert de markt dan helemaal terug in het stadshart op de pleinen. Wethouder Maathuis: "De markt en evementenorganisaties krijgen een prachtige plek. We gaan er vanuit dat men bij de vier grotere, maar ook bij kleinere evenementen, oog heeft voor elkaars belangen en samenwerkt. Daar gaan we dan zeker mooie voorbeelden van zien."

Jongeren scoren in De Grolsch Veste

ENSCHEDE - Zondag vond de 12e editie van het eindtoernooi om de FC Twente Cup plaats, dit keer in De Grolsch Veste.
Jongeren in de leeftijd van 11 t/m 16 jaar lieten zich afgelopen half jaar van hun beste kant zien in hun eigen woonwijk, door het uitvoeren van diverse maatschappelijke activiteiten. 19 teams plaatsten zich voor het prestigieuze eindtoernooi in het stadion van FC Twente.
Een prachtige en unieke ervaring voor de jongeren uit onder meer Enschede, Hengelo, Oldenzaal en het Duitse Bad Bentheim. De teams speelden zondag in hun eigen leeftijdscategorie om de felbegeerde FC Twente Cup. Wout Brama en Peet Bijen, ambassadeurs van de FC Twente Cup, kwamen zondagmiddag naar De Grolsch Veste om de spelers succes te wensen.
Het afgelopen half jaar stond voor de deelnemende teams in het teken van kwalificatie voor het eindtoernooi en om dat te bewerkstelligen hebben zij allerlei activiteiten ondernomen. Oefenwedstrijden, trainingen, maar met name sociale buurtbijdrages stonden centraal de afgelopen tijd.
Voor de jongeren zelf zijn de maatschappelijke activiteiten vaak nieuwe leerervaringen en vergroot het daarnaast hun binding met de eigen wijk. Gedurende het traject konden de teams ook beloningen verdienen voor de verrichte arbeid, zoals trainingsballen, wedstrijdkaarten en het gehele FC Twente-tenue.

Onafhankelijk onderzoek: TONZON meest ecologisch

TWENTE - Het isoleren van woningen is belangrijker dan ooit. Er moet zo min mogelijk warmte verloren gaan of onnodig binnenkomen voor lage energiekosten en een duurzame toekomst. TONZON werkt met thermokussens die de vloer op een efficiënte manier isoleren.


Vloerisolatie is een van de meest belangrijke factoren in het duurzaam bouwen van woningen. De TONZON Thermokussens bieden hierin een grote oplossing. Ze nemen relatief weinig ruimte in gebruik voor een groot effect. Het aanbrengen van de kussens verloopt gemakkelijk en kost maar weinig CO2, terwijl ze door de isolerende werking ook nog eens zorgen voor een grote CO2 reductie. Hiermee is het benoemd tot Dubo-keur product in de 1a klasse, een naam die alleen de meest milieuvriendelijke producten mogen dragen. Bewoners profiteren niet alleen van het gemak waarmee de thermokussens worden aangebracht, maar hebben langdurig plezier van de energiebesparing van de kussens. De vloer bovenop de thermokussens zal in staat zijn de warmte langer vast te houden waardoor de stookkosten beperkt kunnen blijven. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft een milieuvergelijking gemaakt tussen de verschillende manieren om dit aan te pakken en dit onafhankelijk onderzoekt laat zien dat de vloerisolatie van TONZON de meest ecologische is en zonder verborgen kosten.

TONZON op TV
Binnenkort zijn de oplossingen van TONZON ook op TV te zien. Het programma "Green Make Over" van SBS 6 dat op 19 mei, 26 mei en 2 juni vanaf 16.30 uur te zien is, gaat over hoe mensen inspelen op het veranderende klimaat en zal aandacht besteden aan de innovatieve oplossing van onder andere TONZON.

Jurassic Revenge

ALMELO - Op zondag 19 mei sta je oog in oog met levensgrote dinosaurussen. Tijdens de voorstelling 'Jurassic Revenge' kom je alles te weten over deze indrukwekkende dieren.

Saartje neemt je tijdens deze voorstelling mee terug in de tijd. De paleontoloog vertelt haar alle bijzondere details over de oertijd: over de bijzondere dinosaurussen, over hoe ze werden geboren en over de confrontaties met soortgenoten om te kunnen overleven. Het is een indrukwekkende voorstelling voor jong en oud. Kaartjes op de eerste rang kosten €19,- en voor de tweede rang €14,-. De voorstelling is bij Theaterhotel Almelo en begint om 14.00 uur.

Avond4daagse

AADORP - Van 20 tot en met 23 mei wordt de zevende avondvierdaagse georganiseerd in Aadorp.

Geïnteresseerde wandelaars kunnen deelnemen aan de tocht van 5 kilometer en 10 kilometer. De deelnemers vertrekken alle vier de avonden vanaf het Aahoes aan de Albardastraat 20. Luf2move zal deze editie van de wandelvierdaagse openen met een swingend optreden. Op de laatste avond zal iedereen feestelijk worden binnengehaald. Bij voorinschrijving bedragen de kosten €4,00, aan de start betaalt u €5,00. Daarnaast is het ook mogelijk om mee te lopen op één avond tegen een vergoeding van €2,00. Bel voor meer informatie over de avondvierdaagse naar Evelien Wildeboer: 0546-576322 of mail naar evelien.wildeboer@gmail.com

Busdagtocht naar Doesburg

ALMELO - Op donderdag 13 juni organiseert de OuderenVerenigingAlmelo (OVA) een busdagtocht naar het Hanzestadje Doesburg.

Het vertrek is om 9.00 uur bij het Heraclesstadion. In Doesburg aangekomen is er eerst koffie met gebak in de Waag daarna volgt een stadswandeling onder leiding van gidsen met aansluitend een lunch. 's Middags is er keuze uit een bezoek aan museum Lalique met de tentoonstelling "Edelstenen uit de Hemel" of een bezoek aan het Mosterdmuseum. Rond 17.30 uur zijn we weer terug in Almelo. Leden van de Ouderen Verenigingen betalen € 15,- en niet-leden € 25,-. De busdagtocht is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van "Samen Ouder". Aanmelden voor 29 mei via hilly.vanstuivenberg@ouderenverenigingalmelo.nl.

7 / 12

Autobedrijf Zuithof ook sterk in Suzuki

BORNERBROEK - Autobedrijf Zuithof heeft al ruim 49 jaar ervaring in de verkoop en onderhoud van Aziatische automerken. Naast Subaru is Autobedrijf Zuithof ook gespecialiseerd in jonge Suzuki's.

Suzuki heeft een divers, aantrekkelijk assortiment dat binnenkort te bewonderen is bij Autobedrijf Zuithof. Zo is de Jimny nieuw model hier al te zien en te rijden. Binnen nu en vier weken komen ook veel andere Suzuki's in de constant wisselende voorraad. Het gaat dan om al geregistreerde auto's in diverse modellen, uitvoeringen en optie-pakketten. Waaronder de zuinige en veilige Celerio, de ultra compacte SUV Ignis, de veelzijdige Jimny, de sportieve Swift en uiteraard de stoere Vitara. Ook allemaal als automaat leverbaar. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een zakelijke- of private lease tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast voeren zij ook deskundig onderhoud en schadeafhandeling uit voor dit merk. Zo bent u altijd zeker van vele veilige kilometers.

Breed aanbod
Autobedrijf Zuithof is uiteraard ook bekend als dé Subaru dealer van de regio. Er zijn ook altijd leuke aanbiedingen. Zo koopt u nu tijdelijk de Subaru Forester Spring Edition met mooie opties zoals beschermingsplaten op de voor- en achterbumper en zijbescherming, een afneembare trekhaak ter waarde van 1.195 euro, mattenset met bagagemat en automatisch inklapbare spiegels. Nu leverbaar voor 46.495 euro.

Maak kennis
Autobedrijf Zuithof laat u graag kennismaken met deze auto's. Kom langs aan het Tusveld 15 in Bornerbroek. Kijk voor meer informatie ook op: www.zuithof.nl

Dutch Open keert terug als Van Mossel Kia Dutch Open

Foto: Onthulling Kia

Stichting TopSport Amersfoort en de nieuwe hoofdsponsor Van Mossel Kia zetten de Nederlandse tenniswereld weer op de kaart. Na meer dan tien jaar keert het Dutch Open, waar veel nationaal en internationaal talent op afkomt, terug in Amersfoort als ATP Challenger toernooi.

Mooie stap Nederlands tennis Tom Nijssen, voormalig tennisprof en erelid bij tennisclub ALTA, is aangewezen als toernooidirecteur van het Van Mossel Kia Dutch Open. "Dit is een fantastische stap voor het Nederlandse tennis, ik heb de ambitie om samen met alle betrokken partijen dit ATP Challenger toernooi voor lange termijn op de kaart te zetten. De oprechte betrokkenheid van de hoofdsponsor geeft veel vertrouwen voor de toekomst", aldus Nijssen. Bas Huijzer, commercieel/operationeel directeur van de hoofdsponsor Van Mossel Kia, is ook razend enthousiast en deelt de langetermijnvisie van Tom. Hij geeft aan: "Een van de kernwaarden van de Van Mossel Automotive Groep is om onderscheidend te zijn. Wij geloven dat wij door deze samenwerking onze klanten niet alleen onze passie voor auto's kunnen laten zien, maar hen ook kunnen meenemen in een wereld die minstens zoveel passie en drive kent."

Foto: Onthulling Kia

Over het toernooi
Het Dutch Open, waar de nummer één van de wereld Novak Djokovic in 2006 toernooiwinnaar was, vindt aankomende zomer van 15 t/m 21 juli plaats bij tennisclub ALTA. Ook nationale helden, zoals Raemon Sluiter en Martin Verkerk hebben in het verleden deelgenomen. Bij de herstart van dit graveltoernooi beloven weer vele mooie namen op de spelerslijst te komen staan. Het toernooi wordt georganiseerd door de Stichting TopSport Amersfoort in samenwerking met Gemeente Amersfoort, de KNLTB, tennisclub ALTA, Schoonderbeek bouw- en aannemingsbedrijf en Van Mossel Kia.

Camry Comeback

Eigenlijk hebben we het nooit begrepen waarom modellen als de Toyota Camry en natuurlijk de Corolla er op een gegeven moment niet meer waren. Die verbazing moet Toyota toch ook vernomen hebben, de Toyota Camry komt na 15 jaren weer terug, een ware comeback!

En hoe, want met de komst van de nieuwe Toyota Camry Hybrid neemt Toyota geen halve maatregelen. ‘s Werelds best verkochte middelgrote sedan is volledig nieuw ontwikkeld en past wat model betreft helemaal in het hedendaagse moderne modellenprogramma van Toyota. De prestaties van deze Hybrid zijn indrukwekkend met een standaard zelfopladende High Power Hybrid motor met 160kW/218pk en een CO2 uitstoot van slechts 98 g/km. De meest krachtige standaard aandrijflijn in dit segment. Met de komst van de Camry Hybrid breidt Toyota het aanbod aan Hybrid elektrische modellen uit naar 10 modelvarianten. Daarmee mag Toyota zich de absolute koploper in het Hybrid segment noemen.
Het knappe aan het ontwerp en de uitstraling van de nieuwe Camry is dat hij de indruk wekt tot een duurder segment te behoren, terwijl de Camry een scherpe vanafprijs kent van 39.995 euro en een maandelijkse netto bijtelling vanaf 294 euro. Toyota maakt het daarmee zeer aantrekkelijk voor de zakelijke rijder. De ruime sedan kenmerkt zich niet alleen door een scherpe prijsstelling, maar ook een zeer rijke uitrusting en natuurlijk actieve veiligheid ‘Toyota Safety Sense’, dat tot de standaarduitrusting van de Camry behoort.
De volledig nieuwe Toyota Camry is de achtste generatie die op de markt verschijnt. Sinds zijn introductie in 1982 zijn er wereldwijd al meer dan 19 miljoen exemplaren verkocht en heeft de auto talrijke prijzen en onderscheidingen gewonnen. Met circa 700.000 verkochte auto’s per jaar is de Camry ’s werelds bestverkochte sedan in het D/E-segment. En dat is niet voor niets!
De nieuwe Toyota Camry is vanaf 23 mei beschikbaar bij de Toyota dealer.

Toyota Hilux Challenger voor Dakar-coureur Bernhard ten Brinke

Als je als Dakar-coureur gewend bent aan de betrouwbare techniek van een Toyota Hilux, dan is de keuze voor een Toyota Hilux Challenger voor thuis op de oprit natuurlijk niet vreemd. Ondernemer en coureur Bernard ten Brinke doet voor Toyota GAZOO Racing mee aan onder meer de Dakar Rally. Met de Hilux behaalde ten Brinke vorig jaar een historische zege door als eerste Nederlander ooit een etappe te winnen in de categorie Auto. Ook tijdens de komende Dakar Rally in Saoedi-Arabië verschijnt Ten Brinke in een Toyota Hilux aan de start, samen met navigator Tom Colsoul.

We verbazen ons er niet over dat Bernard ten Brinke zo laaiend enthousiast is over zijn Hilux Challenger. Een auto waarin hij niet alleen graag gezien wil worden, ruim en praktisch is, maar ook veel luxe biedt. De Toyota Hilux van Bernhard is uitgerust met onder meer zwarte spatbordverbreders, 18-inch lichtmetalen wielen, LED-koplampen en een zwarte roll-overbar. Van binnen is de Hilux Challenger voorzien van extra comfort in de vorm van automatische airconditioning, stoelverwarming en cruise control. En ook een Toyota Go navigatiesysteem is standaard. Je zou bijna vergeten dat het om een stoere pick-up gaat.

Toyota levert zijn pick-up vanaf 18.895 euro, exclusief btw en bpm; de Challenger-uitvoering is leverbaar vanaf 29.490 euro.

Nieuwe Renault Twingo houdt karakter

De meest speelse auto van Renault, de Twingo, is dit voorjaar compleet vernieuwd. Met nieuwe looks en technologie is de Twingo geavanceerder dan ooit! Ach en wie houdt niet van hem, de kleine sympathieke Renault, die 25 jaar na zijn introductie nog steeds een chique en moderne uitstraling heeft weten te behouden. De nieuwe uitvoering kenmerkt zich onder andere door vernieuwde bumpers, nieuwe koplampen met led-dagrijverlichting en led-achterlichten. In het interieur is de waarneembare kwaliteit naar een hoger niveau getild en is onder meer de middenconsole vernieuwd. Je voelt je meteen thuis als je instapt. Dat kunnen de ingenieurs van Renault als geen ander.

Renault levert de Twingo in de uitvoeringen Life, Collection en Intens. C-vormige led-dagrijverlichting met geïntegreerde richtingaanwijzers, een lichtsensor, verwijderbare hoedenplank en gesloten dashboardkastje zijn aan de uitrusting van de basisuitvoering Life toegevoegd. De Collection is standaard voorzien van onder meer airco, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en het audiosysteem R&GO. De meest luxe uitvoering Intens heeft onder meer climate control, cruise control, lichtmetalen wielen en parkeersensoren, maar ook met het nieuwe EASY LINK- multimediasysteem met 7-inch touchscreen. Net als R&GO is EASY LINK compatible met Apple- en Android-smartphones en is het mogelijk om populaire smartphone-apps zoals Google Maps, Waze, Deezer, Spotify of Apple Music veilig te gebruiken in de auto.

Voor de aandrijving is er keuze uit verschillende hoogstaande driecilinder benzinemotoren, die voldoen aan de strenge Euro 6d-emissienorm. En er is uiteraard ook een automaat versie beschikbaar. We zouden zeggen, snel naar de Renault dealer waar de nieuwe Twingo in juni te bewonderen zal zijn. Er is al een Renault Twingo vanaf € 12.390,-

De beste Opel Corsa ooit

New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019

Wat Opel betreft wordt het een hete zomer in het populaire compacte segment in de autowereld, want de geheel vernieuwde Corsa wordt gepresenteerd. En Opel windt er geen doekjes om, het wordt de beste Corsa en misschien wel beste Opel ooit!

Opel legt op dit moment namelijk de laatste hand aan de zesde generatie Corsa, waarvan de levering in dit najaar zal starten. De nieuwe Corsa wordt op dit moment stevig aan de tand gevoeld door een serie finale praktijktests. Ingenieurs van Opel zijn in januari naar het Zweedse Lapland boven de poolcirkel afgereisd om onderstel, motoren, elektronische systemen en verlichting te beproeven. Dat gebeurde al rijdend op bevroren meren en besneeuwde wegen. Pre-productieversies van de nieuwe Corsa zitten nu middenin een generale repetitie op de testbanen van het testcentrum Dudenhofen in Duitsland. Verder is de Corsa blootgesteld aan elektromagnetische proeven in Rüsselsheim.

New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019
New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019
New Corsa test drives at Test Center Rodgau-Dudehofen, April 2019

Efficiënter en plezieriger
Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe generatie Opel Corsa is veel aandacht besteed aan het verhogen van de efficiëntie. Het nieuwe model is lichter dan zijn voorganger, waardoor hij minder brandstof verbruikt en meer rijplezier biedt. Net als bij de voorgaande modelgeneraties, werd het onderstel van deze nieuwe Corsa getest op verschillende Europese wegen, inclusief de Duitse Autobahnen. Opel wil dat de berijder optimaal profiteert van een topchassis met de best mogelijke balans tussen veiligheid, comfort en rijplezier. We zien uit naar de presentatie van die nieuwe Opel Corsa na een hopelijk toch al warme zomer...

11 / 12