Hart van Almelo - Wierden

7 december 2018

Hart van Almelo - Wierden 7 december 2018


Gemeente zet rem op wildgroei kleine woonruimte

ALMELO - De woningnood in ons land neemt sterk toe de afgelopen tijd. Een overspanning woningmarkt in combinatie met te weinig bijgebouwde panden en verschuiving in de bevolkingssamenstelling zorgen voor een tekort aan passende ruimte. Een belangrijke trend van de afgelopen jaren was dat bestaande panden steeds vaker opgedeeld werden om zo meer huishoudens per pand onder te brengen. De gemeenteraad van Almelo zet hier nu een rem op.

De gemeente neemt in het voorbereidingsbesluit 'wonen in bestemmingsplannen' een nieuw verbod op dat moet voorkomen dat er meer dan één huishouden per bestaande woning gaat wonen. Het splitsen van een woning in naar meerdere zelfstandige woningen is hiermee verboden.

Gaatje vullen
De gemeente repareert hiermee een opmerkelijk gaatje in het beleid waar anderen handig gebruik van maakten. Bij het behandelen van een zaak eerder dit jaar over een vermeende illegale woning bleek dat de gemeente formeel geen beperking in de bestemmingsplannen op had genomen, waardoor feitelijk meerdere huishoudens per woning toegestaan was. Het gaat dan om situaties waarbij bijvoorbeeld meerdere studenten of arbeidsmigranten in een pand wonen, waarbij sprake is van meerdere 'huishoudens'. Het vestigen van meerdere huishoudens in één woning zonder verdere toetsing of beperking zou kunnen leiden tot onwenselijke situaties. De gemeente noemt hierbij overbewoning, geluidsoverlast en parkeerdruk.

IJskast
De gemeente wil voorkomen dat er nog meer van dit soort situaties ontstaan, waarvoor nu een voorbereidingsbesluit genomen is. Hiermee geeft de gemeente zichzelf wat meer tijd om bestaande bestemmingsplannen te repareren. Het bevriest de situatie zoals die nu is. Of dit op termijn ook gevolgen zal hebben voor bestaande bewoning met meerdere huishoudens is de vraag. Immers, bewoners en verhuurders deden tot nu toe niets verkeerd. Ook in andere gemeenten zijn soortgelijke gaten gedicht, zo kwam er in Enschede een 'studio-verbod' om te veel kleine woonruimte tegen te gaan.

Nieuwbouw op plek woonzorgcentrum De Hofkamp

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo heeft dinsdagavond ingestemd met de plannen voor sloop en nieuwbouw van woonzorgcentrum De Hofkamp.

Het bestaande pand aan de Canisiushof is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en moderne zorgbehoefte. Zo komen mensen minder snel in aanmerking voor woonzorg zoals de traditionele ouderentehuizen van vroeger. Dit resulteert er in dat bewoners die wél in aanmerking komen per definitie een hoger niveau van zorg nodig hebben.

Sloop en nieuwbouw
Het plan is om het bestaande gebouw te slopen en vervolgens een nieuw vrijstaand pand te realiseren met drie bouwlagen. Stichting ZorgAccent diende een verzoek hiervoor in bij de gemeente, die vervolgens een bestemmingsplan ter inzage legde. Dit leverde wel enkele bezwaren op. Zo was in het oorspronkelijke plan sprake van maximaal 4 bouwlagen, maar omwonenden van de Hanzelaan zouden hierdoor meer inkijk ervaren, zeker in combinatie met ramen balkons die op hun straat uitkijken. Daarom is in het definitieve plan de hoogte beperkt tot drie bouwlagen. ZorgAccent paste het plan ook op enkele kleinere punten aan, waaronder het behouden van de vier bomen bij de parkeerplaats, een respons op de zienswijze dat er elders op het terrein al te veel groen moet sneuvelen om de bouw te accommoderen. Zo wordt een deel van de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd in een stuk openbaar groen.

Net overleg
Ook andere toezeggingen zorgden uiteindelijk voor een mooie consensus tussen ZorgAccent en de indieners van de zienswijzen. Zo werden ook andere kleine aanpassingen gedaan, zoals het anders situeren van de balkons en toepassing van matglas om te veel inkijk tegen te gaan. Hoewel niet aan alles tegemoet gekomen kan worden, hebben de indieners wel aangegeven tevreden te zijn en niet van plan te zijn verdere juridische procedures te starten. Hiermee was de weg vrij voor definitieve besluitvorming.

Jaargang: 5 • Nr 229 • Wk 49

Heel december Gold Rush bij Holland Casino Enschede

ENSCHEDE - De decembermaand is een echte feestmaand in het sfeervolle Holland Casino Enschede. Zo maken gasten tijdens de December Gold Rush vanaf 3 december kans om echt goud te winnen. Ook is er veel live entertainment, extra veel kans om mooie prijzen te winnen en leuke voordelen.

Holland Casino Enschede is 364 dagen per jaar geopend van 12.00 tot 03.00 uur. Alleen op 31 december is het casino gesloten. Er staan circa 390 speelautomaten en 28 speeltafels waar u Black Jack, Amerikaanse Roulette, Poker of Punto Banco kunt spelen.


Gezellige avond uit
Het restaurant in ons casino is uitmuntend met een beoordeling van 9,3 waar u nog tot laat middernacht kunt dineren. Voor een gezellige Kerst- of Nieuwjaarsborrel bent u bij Holland Casino ook aan het juiste adres. Wij organiseren vele groepsarrangementen vanaf 8 personen in een unieke spelomgeving middenin het centrum van Enschede. En speciaal voor bedrijven hebben wij de 'vrijdagmiddagborrel' mogelijk vanaf 20 personen voor € 15,00 p.p. inclusief 5 drankjes, warm borrelgarnituur en speluitleg.


Ervaar de spanning!
Komt u voor het eerst? Dan raden wij u het 'try out pakket' aan. De eerste winst is dan al binnen. Want voor slechts € 35,00 ontvangt u gratis entree, hapje en drankje en speelgeld ter waarde van € 35,00. Kijk voor meer informatie en de actuele agenda van Holland Casino Enschede op: www.hollandcasino.nl/enschede/agenda

400.000 euro voor kinderen in armoede

ALMELO - Cijfers liegen er niet om. Nog steeds groeien er (te) veel kinderen op in armoede. Vaak betekent dit dat er voor iets extra's als sport, cultuur en dergelijke geen geld is. Het kan sociale uitsluiting tot gevolg hebben.

Gelukkig zijn er tal van initiatieven van verenigingen, stichtingen en particulieren die uitsluiting proberen te voorkomen. Met een incidentele subsidieregeling gaat het college van B&W deze initiatieven ondersteunen. Het college stelt een bedrag van 400.000 euro beschikbaar voor de periode van 2019 tot 2022 voor steun in de rug particuliere initiatieven voor kinderen in armoede.

Omvang regeling
Het college van B&W gaat met de subsidieregeling initiatieven waarderen met maximaal 5.000 euro per jaar. Per initiatief is er maximaal 10.000 euro beschikbaar gedurende de vier jaar dat de subsidieregeling loopt, 2019 tot en met 2022. Het Almelose college wil op deze manier bijdragen aan minimaal 40 goede maatschappelijke initiatieven die direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Het college wil hiervoor in de komende vier jaar nog beschikbare Klijnsmagelden van 2017 en 2018 benutten.

Betrokkenheid
Met de voorgestelde aanpak wil het college een nog bredere maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen en stichtingen bij het vraagstuk. Zij kunnen veel betekenen. Hun initiatieven voor de kinderen zijn aanvullend op de al door de gemeente gesubsidieerde activiteiten voor kinderen in armoede van de Stichting Jeugdfonds en Leergeld, de subsidie voor zwemles voor kinderen in armoede en voor de inzet van de voedselbank voor kinderen.

Aanvragen
Verenigingen en stichtingen kunnen in de periode van 2019 tot 2022 maximaal 5.000 euro per kalenderjaar en maximaal 10.000 euro in een periode van vier jaar, waarderingssubsidie vragen als ze concreet iets betekenen voor kinderen in armoede. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de (project)kosten. Dat mag op veel gebieden zijn: van het stimuleren van sportdeelname, cultuurdeelname zoals dans tot een muziekinstrument leren bespelen, rappen, dj-techniek, toneel of theater. Ook kan een vereniging of stichting een subsidiebijdrage vragen voor opleidingen en educatieprojecten. Nel als voor projecten gericht op het welzijn van kinderen in armoede. Dan kan het gaan om het stimuleren van sociale interactie of gezondheid.

Column

Halfbakken

"Munurjjj? Kunnuh duh urjjjduppuws buj uwkurjjj un de sok?" Wát zeg iej!? Ik völ hoaste van et beanken bie 'n shoarmaboer. En met ogen as glöazige siepeln keek ik et blonde pupken achter de teunbanke an.

Et gung oaver miene bestelling, dat kon hoaste nit missen. Mer wat he non precies zea, doar kon ik gin sukela van maken. Zol der trouwens ook helemoal nit bie smaken, mer dat is een ander verhaal.

Heanig an begun et mie te dagen. Ik had tweemoal gebakkene earpel besteld. Of dee bie mekoar in één buulke konnen. "Non, as ze zonnen ende bie oe achteroet 'n hals komt, dan loat mer zitten," ha'k mutten zeggen. Mer ik was zo te euntersteböaventen dat ik in stille oaverpeinzingen vervöl.

Achterof denk iej oe allerhande scenario's oet. Ik had mutten vroagen: wat zeg iej? En dat he et dan nog es met dat gekke accent zol vroagen. En dan nog es: kön iej dat ook normaal zeggen? Wiej zint hier in Riessen, ja.

Mer ja, dat meaken is ook mer een product van de samenleaving. Bedoolden et vaste nit kwoad. Probeert zik an te passen an de Gooise eenheidswurjjst (stund gelukkig nit op de menukaarte).

Leu hebt allerhande vrömde readenen um gin Plat te kuieren. Bie vuurbeeld dat ze verstoanboar wilt wean. Verstoanboar vuur wee? Verstoanboarheid is relatief. Hank van oew publiek of. Dissen kuieren in ieder geval zo mirakels dudelik dat ik der niks van begreep. Dan denk ik: better good Plat as halfbakken Hollands.

"Wiej mut allemoal fatsoenlik Nederlands können," heur ook iej vake. Met noadruk op fatsoenlik ja. Mer skienboar is dat rechtevoort etzelvde as 'ten koste van alles het lokale dialekt van Leiden kopiëren'. Et wil nit zeggen da'j dan mer gin Plat mear hoovt te sprekken. Kan der prima bie nöast. Wat ne oarmood en kortzichtigheid. Dat iej in Riessen Hollands wilt kuieren is nog töt doar an too, mer dit was gewoon nen haberdoedas in et gezichte van de hele Riessense kultuur, geskiedenis en samenleaving. Doot toch eaven normaal met mekoar.

Sommigen wilt gin Plat kuieren umdat ze meant dat et lellik is. Dan zal ik wal nen aparten wean, mer ik heure tien moal lever fatsoonlik, zacht Riessens as dit pedanterige gedoo. Mer smaken verskilt, loat wiej et doar mer op holden.

Ach naja, too mer, zol mien moo zeggen. Mer dat zegt wiej hier misskien wat te vake. Wiej magt best wat mear opkommen vuur onze sproake. As wiej dat nit doot, blif der —net as met dee earpel bie mekoar in 'n buul — mer één dink oaver: ne slappe, zompige hap.

Bijeenkomst op 't Groenedael

Foto: Tabitha Sijnja

ALMELO - Zondag 23 december is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op begraafplaats 't Groenedael in Almelo. De bijeenkomst begint om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur kunnen mensen komen om een brandend kaarsje op te halen.

De begraafplaats is verlicht met fakkels en vuurpotten. Bezoekers krijgen een kaars die ze bij het graf van een dierbare kunnen zetten of bij het monument Ter herinnering aan alle overleden kinderen.


Crematorium
Aansluitend om 19.00 uur is een herdenkingsbijeenkomst op het terrein van het crematorium, voor mensen die daar hun dierbare een plekje hebben gegeven.


Gedichten en muziek
Wethouder Jan Martin van Rees heet de mensen welkom, er is muziek en uitvaartspreekster Annemarie Evers leest teksten en gedichten voor. Na afloop kunnen de bezoekers hun kaarsje naar het graf van hun dierbare brengen. Bezoekers kunnen het best zelf een zaklantaarn mee te nemen. De hoofdpaden zijn verlicht met fakkels maar als ze een graf willen bezoeken is een zaklantaarn wel wenselijk.

Kerst-koopavond bij Vegter Jeans Enschede

ENSCHEDE - Om aan de vraag van vele klanten te voldoen heeft Vegter Jeans besloten om op vrijdag 14 december een speciale kerstkoopavond te houden tot 21.00 uur, geheel in kerstsfeer.

Zo heeft iedereen de mogelijkheid om in alle rust hun kerst kleding-inkopen te doen. Even tijd nemen om te genieten in deze drukke periode! Vegter Jeans is terecht trots op de enorme collectie; de ruimste sortering jeans van Oost-Nederland. Daarnaast is er momenteel ook een speciale kerst-collectie. Met onder andere overhemden in kerst-designs, mooie pantalons van Treffic, nette zwarte en grijze jeans van vele merken en nog veel meer.


Alles op maat
Uw aangekochte jeans of pantalons worden net als altijd ter plekke én klaar terwijl u wacht op lengte gemaakt. Zo zit dit altijd top. Vegter Jeans is gevestigd aan de Lonnekerbrugstraat 89 te Enschede (industriegebied Havens). Kijk ook op: www.vegterjeans.nl

Op één been kö'j nit lopen;
wal op twee, op dree wier meender…

Maandag 10 december 10:00

Info-avond endometriose in het Deventer Ziekenhuis

TWENTE - De Endometriose Stichting en het Deventer Ziekenhuis organiseren op maandagavond 7 januari een informatiebijeenkomst over endometriose. De voorlichtingsavond vindt plaats in het Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75 in Deventer en begint om 19.30 uur.

Endometriose is een ziekte waarbij op-baarmoederslijmvlies-lijkend weefsel buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit kan leiden tot pijnlijke menstruaties in combinatie met darmklachten, blaasklachten, seksuele problemen en vermoeidheid. Deze aandoening kan ook de kans op een zwangerschap ernstig verminderen. Er is nog geen genezing van deze ziekte mogelijk. Wel zijn er verschillende mogelijkheden om endometriose te behandelen. Het is een aandoening waarover niet makkelijk gepraat wordt en die bovendien de kwaliteit van leven drastisch kan verminderen.


Informatiebijeenkomst
Dr. P. van der Linden, gynaecoloog in het Deventer Ziekenhuis, legt op maandagavond 7 januari tijdens een informatiebijeenkomst uit wat endometriose is en hoe de ziekte behandeld kan worden. Daarnaast gaat bedrijfsarts drs. A. de Visser in op het onderwerp endometriose en werk. Zij zal meer vertellen over je rechten en plichten als werknemer en wat je zelf kunt doen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen in het geval je je ziek moet melden door je endometriose. Verder komt drs. M. Glaubitz, endometriosecoach bij Coachingspraktijk Endokracht, om vrouwen te inspireren zelf aan de slag te gaan met hun endometriose. Omdat je zelf vaak veel meer kunt om klachten te verminderen. Meer dan je vaak in eerste instantie denkt. Uiteraard zal de Endometriose Stichting meer informatie geven over hun inzet voor vrouwen met endometriose en zijn er vrijwilligers/ervaringsdeskundigen van de stichting aanwezig. Zij zorgen ervoor dat er alle gelegenheid is om in contact te komen met lotgenoten en ervaringen uit te wisselen. De informatieavond is bedoeld voor vrouwen met (vermoedelijk) endometriose. Ook partners, moeders, vriendinnen en andere belangstellenden zijn welkom.


Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.endometriose.nl/agenda. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst, iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Christmas Under African Skies

ALMELO - The African Mamas staan op 14 december op de planken met 'Christmas Under African Skies'.

Wat dacht u van een mix van Afrikaanse traditionele liederen, swingende gospels en bekende kerstnummers? Dat is wat The African Mamas naar het Van der Valk Theaterhotel Almelo brengen: kerst met de warmte van Afrika. Het concert is op 14 december om 20.00 uur. Kaarten zijn beschikbaar vanaf € 30,- per stuk.

Kerstmarkt Beeklust

ALMELO - Op 12 december is er een kerstmarkt bij Stadsboerderij Beeklust.

De jaarlijkse kerstmarkt met 40 kramen wordt weer gehouden op 12 december. Allerlei leuke artikelen zijn er te koop. Voor de sfeer is er gezellige muziek, de kerstman is aanwezig en ook een kerstverhaal wordt gespeeld. De markt is gratis te bezoeken, dus kom op 12 december tussen 16.00 uur en 20.30 uur naar Stadsboerderij Beeklust aan de Ledeboerslaan 3.

Solitary High

ALMELO - Lavalu komt op 13 december naar Theater Hof 88 met de show Solitary High.

Dit keer geen grote band achter Lavalu zoals voorheen. Het klassieke geluid van een piano en popmuziek gezongen door Lavalu is het enige dat nodig is voor een geweldig concert. Het theaterconcert van 13 december in Theater Hof 88 begint om 20.15 uur. Kaarten vanaf € 17,50 zijn onder meer verkrijgbaar via www.hof88.nl.

Heracles Almelo thuis tegen PSV en Ajax

ALMELO - In de tweede seizoenshelft staan er voor Heracles Almelo nog thuiswedstrijden op het programma tegen PEC Zwolle, Ajax, Fortuna Sittard, FC Utrecht, Vitesse, Willem II, NAC Breda, sc Heerenveen en Excelsior.

Wie deze week zijn seizoenkaart koopt krijgt daarbij ook nog kaarten voor de wedstrijd tegen koploper PSV cadeau. Met de huidige vierde plaats op de ranglijst voor Heracles Almelo beloven de thuiswedstrijden spannend te worden, zeker gezien de goede prestaties van de ploeg van trainer Frank Wormuth in het eigen Polman Stadion. Bent u er ook weer bij?

Halve seizoenkaart Heracles Almelo extra voordelig

ALMELO - De WinterTopWeken zijn begonnen bij Heracles Almelo. Vanaf nu zijn halve seizoenkaarten van de club verkrijgbaar.

Met een halve seizoenkaart is een bezoek aan alle negen thuiswedstrijden in de tweede seizoenshelft extra voordelig. Supporters die uiterlijk aanstaande zondag 9 december een halve seizoenkaart aanschaffen profiteren van 10% korting én krijgen een kaart voor de wedstrijd Heracles Almelo – PSV cadeau. Het duel tegen de koploper van de Eredivisie wordt gespeeld op zaterdag 15 december en is de laatste thuiswedstrijd van Heracles Almelo in 2018. Halve seizoenkaarten zijn vanaf nu te koop in de FanServiceShop in het Polman Stadion en via www.heracles.nl/actie.


Scherp geprijsd
Halve seizoenkaarten bij Heracles Almelo zijn verkrijgbaar vanaf €88,-, maar alleen deze week met korting al vanaf €79,20. Voor kinderen, jeugd en zestigplussers gelden tarieven vanaf €64,-, alleen deze week vanaf €57,60. Dat is inclusief de gratis wedstrijd tegen PSV nog geen zes euro per wedstrijd.

About Last Night

ALMELO - 'About Last Night' is de titel van de voorstelling van The Chippendales in het Theaterhotel Almelo.

Al jaren trekken The Chippendales over de gehele wereld volle zalen. Menig vrijgezellenfeest is gevierd bij The Chippendales, maar ook vele vrouwen hebben er een girls night out gehad. Zou het alleen het mannelijk schoon zijn of hebben de mannen meer te bieden om vrouwen te boeien? Dat is aan u om te bepalen! 'About Last Night' is op 9 december om 20.00 uur te zien in Van der Valk Theaterhotel Almelo. Toegangskaarten vanaf € 39,50 zijn verkrijgbaar via www.stadstheateralmelo.nl

Spaanse Pieten bij Judo Promotion Twente

HENGELO - Zoals ieder jaar is het ook deze zaterdag spannend tijdens de Pietenochtend in Hengelo. Zenuwachtig en stil komen de eerste kinderen uit Almelo, Borne en Hengelo binnen.

Juf Rita geeft de kinderen een Pieten warming-up: klimmen op daken, balanceren op de rand van het dak als opeens 2 pieten naar binnen stuiteren. Judopieten nog wel. Die graag een keer mee willen doen. Die graag willen laten zien wat zij in Spanje leren tijdens hun Pietenjudoles.


Pietenles
De judoka's van JPT barsten in lachen uit: als één Piet de ander met zijn wijsvinger aanduwt, valt die met veel theater om. Een wedstrijdje: als de ene Piet hard 'boe' zegt, valt de ander al van schrik op de grond. Nee, dat hebben zij wel beter geleerd. En zo begint de Pietenles pas goed: de judoka's werpen de Pieten met een beenworp, heupworp en schouderworp, om daarna van de Pieten te leren hoe je je pakjes moet beschermen tegen boeven, hoe je een rugzak met pakjes van je rug moet krijgen en hoe je andere Pieten van hun paard trekt om dat jaar het paard van Sinterklaas te mogen verzorgen. Wanneer de Pieten tevreden zijn met alles dat de judoka's oefenen, blijkt er voor ieder ook nog een cadeautje te zijn met iets lekkers.


Vanen Pieten Toernooi
Terwijl de jongste judoka's hun eigen feestje vieren, vindt in Enschede bij SJO het Pietentoernooi plaats: Sinterklaas met nog meer Pieten zorgt hier voor extra spanning en vrolijkheid: je prijs ontvangen van De Sint zelf, samen liedjes zingen en dan ook nog op de foto, ook hier een waar feest. Kfir Janusch, Floris Mittendorf, Nora Simens, Roosmarijn de Wilt en Joris Nijmeijer worden kampioen. Thore Reijerink, Sven Besseler, Isis Nollen, Elisa Melisie, Omar Darwies en Guusje Bekhuis halen zilver en brons is voor Jonne Huis in 't Veld, Madelief de Wit, Sam van Soesbergen, Giulia Melisie, Nick Heuvelmans, Lars Boomkamp en Rick Japin.


Informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.judopromotion.nl.

Jaap Boots

ALMELO - Zaterdag 8 december staat Jaap Boots op Podium Paco Plumtrek.

Jaap Boots is een geboren performer en staat tegenwoordig op de planken met 'Terug naar Zee'. Boots vertelt en zingt naar wat zee en strand voor hem betekenen. Het belooft weer een spetterend voorstelling te worden met oog voor tegenstellingen. De voorstelling is op 8 december om 20.30 uur in de Oude Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat 19. Kaarten kosten € 8,- per stuk.

Expositie paspoppen

ALMELO - Vanaf 8 december is er een nieuwe expositie te zien in het Huis van Katoen en Nu.


Cursisten van Ankie van Huizen hebben van paspoppen bijzondere kunstobjecten gemaakt. Deze paspoppen zijn te zien vanaf 8 december en zullen op 15 december vanaf 16.00 uur geveild worden. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan een straatkinderenproject in Kenia.

Het traditionele kerstconcert

ALMELO - Het traditionele kerstconcert in de Grote Kerk van Almelo zal dit jaar plaats vinden op zondag 16 december.

Het concert wordt verzorgd door het Apeldoorns Vocaal Ensemble en kinderen van de Koorschool Arnhem, alles onder leiding van Thea Endedijk-Griffioen.


Concert
Het orgel wordt bespeeld door Wilbert Berendsen. Uitgevoerd wordt A Festival of Lessons and Carols. Bijbellezingen rond het kerstverhaal worden afgewisseld met liederen en koormuziek uit de Engelse traditie. Een traditie die in 1918 in Cambridge begon en dus 100 jaar bestaat. Ook samenzang zal niet ontbreken. De lezingen worden verzorgd door Ds. Pieter Endedijk.


Informatie
Aanvang van het concert is om 15.30 uur bij de Grote Kerk. De Grote Kerk is gevestigd aan kerkplein 15 in Almelo. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Het concert is toegankelijk voor jong en oud!


Hopelijk zien wij u hier ook!

Grote opbrengst Duckrace Almelo

ALMELO - De Duckrace die afgelopen september werd gehouden op de Waterboulevard in Almelo kan een succes genoemd worden. Het evenement heeft 5.000,- euro opgeleverd. De organisator, JCI, schenkt het bedrag aan de Twentse Wens Ambulance.

Op 8 september dreven er vele badeendjes door de Waterboulevard. Mensen konden geld doneren voor het goede doel door een van de in totaal 5000 eendjes te sponsoren. Dit gebeurde dan ook volop door zowel mensen als bedrijven als organisaties. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van de Twentse Wens Ambulance. Zij organiseren passend vervoer om wensen in vervulling te laten gaan van mensen die langdurig ziek of (pre)terminaal zijn. De Twentse Wens Ambulance werkt met vrijwilligers. Zij zetten zich in om mensen een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit kunnen uiteenlopende activiteiten worden, afhankelijk van die persoon graag doet of nog een keer wil bezoeken. Door ziekte is het vaak moeilijk om (ver) te reizen, maar met de Wens Ambulance worden de mogelijkheden uitgebreid.


Cheque overhandigd

De duckrace werd georganiseerd door JCI Almelo. De wereldwijd verspreide organisatie zet zich in voor een positieve bijdrage aan de maatschappij. Wouter Markvoort, Carina van der Veen en Pim Lindeman mochten namens het chamber in Almelo vorige maand de cheque ter waarde van 5.000,- overhandigen aan Henk Dassen en John Westbroek van de Twentse Wens Ambulance.


JCI

JCI staat voor Junior Chamber International. Vanzelfsprekend bestaat het ledenbestand dan ook uit jonge, ondernemende mensen die graag iets willen bijdragen aan de maatschappij. De organisatie is actief in meer dan 100 landen. JCI Almelo koos dit jaar voor het thema "local impact" waarvan de Duckrace een van de onderdelen was.

Prijswinnaars kleurwedstrijd

ALMELO - Zeven kinderen kregen vrijdagmiddag uit handen van de Almelose wethouder Eugène van Mierlo een attentie namens de gemeente. De kinderen hadden de mooiste tekening ingeleverd bij een kleurwedstrijd afgelopen oktober. Deze hoorde bij een tentoonstelling over water in Almelo in het Huis van Katoen en Nu.

Daar werd namens de gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen uitleg gegevens over de belangrijke rol van water in onze leefomgeving. Onderwerpen als riolering, vijvers en beken en klimaatverandering kwamen voorbij. De interactieve tentoonstelling was onderdeel van de Almelose waterweken.


Thema's
Er waren onder andere waterwandelingen, een excursie naar de Doorbraak en was er een knutselmiddag over het thema. En dus ook een kleurwedstrijd. Suze, Boudewijn, Jinthe (ontbreekt op de foto), Mick, Anne, Liza en Daan waren erg trots dat ze de kleurwedstrijd gewonnen hadden!


Regenton
Bij de kleurwedstrijd hoorde ook een verloting van een regenton. "Jullie hebben bij de tentoonstelling gezien dat regenwater eigenlijk helemaal niet in het riool hoort, omdat het best schoon water is. Als iedereen een regenton heeft, stroomt er veel minder water in het riool. En hebben we ook nog water om de planten water te geven. Zo maken we Almelo een beetje duurzamer", legde wethouder Eugène van Mierlo uit. Bij de verloting voor de regenton hebben de ouders van Anne en Liza gewonnen en hebben zij de regenton mee naar huis mogen nemen.

Op welk inkomen zijn uw toeslagen gebaseerd?

Donderdag 20 december vindt de eerste uitbetaling van de toeslagen voor 2019 plaats. Wanneer deze op een te laag inkomen gebaseerd zijn, betekent dat dat u in 2019 teveel uitbetaald krijgt en dus achteraf moet terugbetalen.

Vanwege kostenbesparing informeert de Belastingdienst minder per brief, maar steeds meer digitaal. Kostenbesparing is fijn, want de Belastingdienst wordt betaalt met de belastingcenten van alle Nederlanders, maar dat betekent ook dat de nieuwe beschikkingen mogelijk aan uw aandacht zijn ontsnapt.

Inkomen
De belastingdienst gaat voor de berekening van Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget en Kinderopvanguitslag uit van het belastbaar inkomen. Dus niet de bedragen die bij u op de rekening worden bijgeschreven.

Voorbeeld:
In 2018 krijgt een alleenstaande ouder dan 21 jaar maandelijks € 946,73 bijgeschreven en eenmalig het vakantiegeld € 597,96. Bij elkaar: € 11.958,72. Voor aftrek van belasting is dat een bedrag van ruim € 15.000. Dit is het bedrag waarmee de Belastingdienst de hoogte van de toeslagen berekend.

Waarop gebaseerd?
Voor het inkomen van 2019 is een schatting gemaakt van uw inkomen. Wat precies het inkomen gaat zijn weet de Belastingdienst niet. U heeft daar mogelijk meer informatie over. U weet bijvoorbeeld dat u vanuit een uitkeringssituatie naar een topfunctie bij een bedrijf gaat. De enige cijfers waarmee de Belastingdienst kan werken is het inkomen van 2017 en het geschatte inkomen over 2018. Het definitieve belastbare inkomen van 2017 is voor de meeste inmiddels bekend, maar is al twee jaar oud. Het inkomen waar de toeslagen 2018 op zijn gebaseerd, kan behoorlijk afwijken van het daadwerkelijke bedrag. Deze bedragen worden dan gecorrigeerd met een factor die onder andere gebaseerd is op gemiddelde loonstijging. Kortom: De Belastingdienst raad naar uw inkomen en u kunt mogelijk een betere schatting maken.

Controle
Om te controleren met welk inkomen de Belastingdienst rekent, kunt u met uw DigiD inloggen bij Mijn Toeslagen via www.belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingtelefoon via 0800-0543 (gratis). Geef wijzigingen tijdig door en als u een schatting maakt, dan liever te hoog dan te laag om te voorkomen dat u moet terugbetalen.

Thea Kroese Kookt met Geschiedenis

ALMELO - Donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur is Thea Kroese in het huis van Katoen en Nu om iets op haar eigen onnavolgbare wijze te vertellen over sagen en legendes die iets met eten te maken hebben. Ook komt haar nieuwe kookboek "Koken met geschiedenis" aan de orde.


Ook voor de recepten in een programma bij RTV-OOST moest Thea Kroese zich verdiepen in de achtergronden van gerechten en daarover vertellen. Nog steeds verzorgt Thea her en der presentaties over dit onderwerp en zo ook deze middag in het huis van Katoen en Nu in Almelo.

Het boek
Het was een feest voor Thea om dit boek samen met vormgever John Mulder te maken en hopen dat het voor de lezer een feest wordt om de teksten te lezen en de gerechten te maken en te proeven! Het kookboek is deze middag te koop, wel of niet gesigneerd door Thea is het zeker een leuk geschenk voor de komende feestdagen.


Gezellige middag
Deze gezellige middag met Thea Kroese is gratis bij te wonen, tevens bieden zij u graag voor aanvang een kopje koffie of thee aan. De middag is bij het Huis van Katoen en Nu op het Marktplein 35 in Almelo

Jong FC Twente scoort ruim!

ENSCHEDE - Jong FC Twente behaalde maandagavond een grote overwinning op Jong Achilles'29.

De Twentse beloften wonnen met 2-10 in Groesbeek, Ryan Trotman had met vijf treffers een groot aandeel in de zege. Een overwinning die door trainer Theo ten Caat in perspectief werd geplaatst, maar waar de oefenmeester vanzelfsprekend wel erg tevreden over was. "We weten in welke situatie Achilles'29 zich bevindt", vertelt Ten Caat. "Dus wil je er graag met duidelijke cijfers van winnen. Ik vind dat we de laatste tijd heel aardig spelen. We hebben een jeugdige ploeg die graag wil aanvallen, maar soms wat naïef is. De uiteindelijke uitslag is denk ik nog wat geflatteerd, want we kregen nog wel zes of zeven goede kansen. Dat we er dan twee tegen krijgen heeft te maken met jeugdige overmoed. Doordat er nu eens teveel tijd is zie je dat spelers wat foutjes maken. Over het geheel ben ik zeer tevreden, zeker over de gretigheid, de energie en de instelling."

Bethlehem Boulevard

ALMELO - De Bethlehem Boulevard is kerst met een Twentse twist.

Van 13 tot en met 24 december kan er op donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur een bezoek gebracht worden aan de Bethlehem Boulevard. Er kan gekeken worden naar de artistieke kerststal van de Almelose kunstenares Sibyl Heijnen en er kan geslenterd worden op de klassieke Duitse kerstmarkt met lokale invloeden. Meer informatie over de Behtlehem Boulevard en voor kaarten voor de kerstproductie van Scrooge, de onmeunige kniepert, gaat u naar www.bethlehemboulevard.nl

Ontmoetingsplein55Plus

ALMELO - Op woensdag 12 december is er in Wijkcentrum Möll'nwiek weer een Ontmoetingsplein55Plus.

Contact met andere 55-plussers of activiteiten ondernemen met anderen? Ontmoetingsplein55plus helpt u daar graag bij. Zo is er de maandelijkse inloop bij Wijkcentrum Möll'nwiek aan de Leemhorst 9 vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Op 12 december is de eerstvolgende inloopochtend. Komt u ook?

Glazen Café Bornerbroek

BORNERBROEK - Van 12 tot en met 16 december is er het jaarlijkse Glazen Café Bornerbroek.

Dj's laten zich weer vier dagen lang zonder eten opsluiten in het Glazen Café. Ze draaien vier dagen muziek, ook verzoeknummers. Door de activiteiten die deze dagen zijn georganiseerd, wordt er geld ingezameld voor goede doelen in Bornerbroek en omgeving. Zo is er op 15 december de Grandioze Veiling. Draagt u ook een steentje bij? U vindt het Glazen Café Bornerbroek bij Café Brockie.