Hart van Almelo - Wierden

14 december 2018

Hart van Almelo - Wierden 14 december 2018


Nieuwe afspraken over woningaanbod en -kwaliteit

ALMELO - De gemeente Almelo heeft afgelopen week nieuwe afspraken gemaakt met de woningcorporaties. De afspraken gaan concreet gepaard met investeringen, wat zowel het aanbod van woningen als het leefklimaat moet verbeteren.

De gemeente tekende deze prestatieafspraken voor de periode 2019-2023, samen met de woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph, evenals de huurdersbelangenorganisaties van beiden. De corporaties gaan volgend jaar 10,5 miljoen euro investeren in de woningvoorraad en 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid en veiligheid.

Jaarlijkse afspraken
De gemeenten en woningcorporaties leggen jaarlijks dit soort afspraken vast. Doel is om zo richting te geven aan het woningaanbod en de bijbehorende leefbaarheid, zowel op korte als langere termijn. Gemeenten moeten deze prestaties goed vastleggen en evalueren, als uitvloeisel van de Woningwet. In de afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen gebouwd moeten worden en voor welke doelgroepen. Zo kan de gemeente enige invloed uitoefenen op het totale aanbod en richting geven aan bepaalde trends. Zo is door vergrijzing de vraag naar levensloopbestendige woningen gegroeid. Tegelijk is de maatschappij individualistischer geworden, waardoor bijvoorbeeld huishoudens kleiner zijn dan decennia geleden.

Duurzaam en betaalbaar
De afspraken zijn onder meer gericht op het duurzamer maken van bestaande woningen en het beperken van de lasten voor bewoners. De corporaties investeren bijvoorbeeld in het verduurzamen van bestaande panden, waardoor de energierekening voor bewoners omlaag zal gaan. Daarnaast werken de corporaties dit jaar al intensiever samen met andere partijen die in de wijken actief zijn om zo ook de leefbaarheid en veiligheid in Almelo in brede zin verder te verbeteren. De ervaring leert dat veel aspecten met elkaar verbonden zijn. Zo is overlast in een straat iets waar politie, gemeente, hulpverleners en de woningcorporaties allemaal een rol in spelen om dit op te lossen. Zeker nu de problematiek van overlast complexer is geworden de afgelopen jaren is een goede samenwerking en ketenaanpak essentieel om de overlast voor Almeloërs terug te dringen.

Boetes bij handhavingsactie onverlicht fietsen

ALMELO - Het is een grote ergernis van veel weggebruikers: fietsers die zonder licht fietsen. Ook als schrijver van deze krant is het een fenomeen dat me stoort: een fietstocht in het donker door menig Twentse stad is een oefening in frustratie. Menig jongere maar ook volwassene is 's avonds op pad zonder enige vorm van verlichting op de fiets. Dit ondanks alle voorlichtingscampagnes.

Toen de donkere dagen weer voor de deur stonden werden al weer campagnes opgezet om het fietsen met verlichting te promoten. Dit blijkt een hardnekkig fenomeen. Uit cijfers van de Fietsersbond en anderen blijkt dat ongeveer de helft van jongeren tot 25 jaar zonder licht fietst. Kijken we naar het totaal aantal fietsers, dan fietst een derde van hen zonder licht. Dit is raar, aangezien zien en gezien worden toch echt belangrijk zijn voor uw en andermans veiligheid op de weg. In Almelo bleef het aantal uitgeschreven boetes voor onverlicht fietsen de afgelopen jaren nog wat achter bij andere plaatsen. De pakkans bleek helaas vrij laag.

Boetes
Dat een lage pakkans niet géén pakkans is, bewees de politie afgelopen weekend. Rondom het centrum werd een gecoördineerde handhavingsactie gehouden, waarbij de politie in totaal 32 bekeuringen uitschreef voor het fietsen zonder licht. De 'gelukkige' ontvangers mogen voor hun gebrek aan licht ieder 55 euro afrekenen, exclusief de 9 euro administratiekosten. Landelijk schreef de politie de afgelopen jaren vaker boetes uit, ook vanwege de wat hogere prioriteit die dit thema lijkt te krijgen.

Meer acties
Ook de komende tijd zal de politie vaker onaangekondigde acties houden om boetes uit te delen. Waarschuwingen hoeven fietsers niet op te rekenen. Eerdere voorlichtingsacties waren al gericht om een stukje bekendheid met de regels te kweken bij de diverse doelgroepen. Zo werd er ook gericht gekeken naar uitgaanspubliek. Afgelopen jaar begonnen lokale kroegen zelfs met de verkoop van fietslichtjes voor 3 euro, met als doel om stappers te bewegen veilig(er) naar huis te fietsen. Ook in Hengelo werden al lampjes verkocht in de lokale horeca.

De regels
De regels voor fietsverlichting zijn relatief simpel. Een fiets moet in Nederland voorzien zijn van de gebruikelijke reflectoren: een rode op de achterkant, 4 gele reflectoren op de trappers en witte of gele reflectoren op de wielen of banden. Daarnaast mag een fiets witte of gele verlichting aan de voorkant hebben - recht vooruit schijnend - en een rood licht achter. Losse verlichting moet eveneens recht vooruit en achteruit schijnen, moet goed zichtbaar zijn en mag alleen op de fiets of bovenlichaam geplaatst worden. Een detail dat veel mensen vergeten: géén van deze lampen mogen knipperen. Alleen continu brandende verlichting is toegestaan.

Jaargang: 5 • Nr 230 • Wk 50

Sint Joseph bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage

ALMELO - Woningstichting Sint Joseph in Almelo kent verschillende vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan prettig wonen. Mensen die zich bijvoorbeeld actief inzetten als lid van een bewonerscommissie of bewoners die vrijwillig klussen uitvoeren in of om hun wooncomplex. Sint Joseph kent zo'n 150 vrijwilligers die zich inzetten voor hun woning/woonomgeving.

De bijdragen van al deze vrijwilligers waardeert de woningstichting. "Deze mensen zijn voor ons de ogen en oren van een wooncomplex, buurt of wijk. Naast de praktische inzet zijn ze vooral een belangrijke gesprekspartner voor ons. Als huurder weten zij wat er leeft en speelt en kunnen ze ons adviseren en ondersteunen in ons werk. Dat is voor ons als corporatie zeer waardevol", aldus Claudia Beumer (directeur-bestuurder Sint Joseph).


Rondleiding en buffet
Tijdens de vrijwilligersdag op donderdag 13 december toont Sint Joseph haar waardering en bedankt de stichting alle vrijwilligers voor hun bijdrage. De vrijwilligers krijgen die dag een rondleiding bij het Preston Palace in Almelo. Ze krijgen zo een kijkje in het verleden en zien de transformatie van ziekenhuis naar hotel/uitgaanscentrum. Vervolgens is er een koud en warm buffet voor hen georganiseerd. Ook laten de woonstichting Sint Joseph en Preston Palace de vrijwilligers niet met lege handen naar huis gaan. Voor alle vrijwilligers is er een attentie.

Column

3-d printing

Net as de bookdrukkeunst wordt het dreedimensionale printen ne soort nieje industriële revolutie. Det geet vearder as het oezelf oetprinten van ne nieje ketnkaste umdej der nen börs in hebt, nen eagen ontwörpen niejn bril of het vervangen van een kepot stuk lego. Det is allemoal nog van het doe-het-zelf-nivo, nee, het geet völle wieter.

3-d printing zet de hele wearldn op 'n kop. Woer is de tied e blewen dej noar de baanke hen mossen vuur geeld en het aowermaken van acceptgiro's. Der koomp zowat gin meanske de baanke mear in, iej koant alns thoes, of op oewen kloke telefoon. De leu koant en weelt alns zelf. Febrieken en vuurroad hooln is temee verlieden tied. . Wat is het dan meuier om zelf eawn een programmaatjes op te halen en det noar oewen 3-d printer hen te steuren den at het oew in een poar tel trechte maakt.

Op dit momeant het is het thoesgebroek nog vuural vuur kleainere dinge van plestiek. Op 'n doer köj zachte materialen printen, iezer, stoal, aluminium, mear ook etn en tal van aandere dinge.

Wil iej nen veerkaanten gehaktbal, iej oart grotter, dén oart zoolter, dén oart vetter, het maakt nit oet, iej geewt oew recept duur en doar print oewen 3-d printer oewen eensgemaakten gehaktbal. Kán nit besteet nit, aj oaweral ne tekening en recept van hebt, kö'j biej wieze van sprekken alns zélf maken.

De wearlnd geet lös vuur de bedeankers van nieje producten en der is op 'n doer zowat niks mear wat oew tegen hooldt. Mear ook de gewone man den at wat bedecht, kan de gedachten umme loaten zetten noar ne technische tekening en dan printen mear.

Noar Mars hen zal op 'n doer können. Een poar 3-d printers met, een poar containers met poeier en aandere bestanddelen en waj doar boawn in de locht neurig hebt, maak iej doar op de stea trechte.

Zeeknhuuze stoat te springen um gangs te goan met het oetprinten van organen, van implantaten, van protheses, van bloedvaten en van kraakbeen. At det allemoal anslöt wil iej nit weten wat der allemoals meugelijk is. Nen nieje hartkleppe ?, eawn een fotootje maken, en der wordt precies op moate ne nieje hartkleppe maakt. De huppe versletten köj oplössen duur nen niejen te printen en der oe in loaten zetn. Ne neuze op de rugge? Gin probleem; iej zengt het mear, doar make viej der gewoon ene van en met eengsgemaakte embryonale stamcellen, loa-j het der op greuien.

In het begin zal het allemoal nog froai deur wean, mear ook det zal rap aanders worden. Goat de mear van oet dej binnen vief joar zo'n 3-d printer biej de Action köant kopen en iej via internet alle meugelijk groondstoffen köant bestellen.

Netuurlijk geet het allemoals nit van vandage op moarn mear het zal gauwer goan a'j deankt. Geewt mear eens achte.

Kerst met Völle Wille

ALMELO - Vrijdag 21 december om 15.00 tot 16.30 uur bij Feijn Lunchen & Lezen in de Bibliotheek Almelo staat het kerstrepertoire van het dames smartlappenkoor Völle Wille centraal.

In de donkere dagen voor kerst brengen zij iedereen in kerstsfeer. Het dameskoor Völle Wille zal naast een aantal traditionele kerstliederen zoals Stille Nacht, Wij komen te samen, ook verrassende andere kerstliederen zingen. Niet voor niets laten bekende zangers en zangeressen zich inspireren tot het zingen van kerstliederen. Denk hierbij aan André Hazes Eenzame Kerst, Corry en de Rekels met het lied Hoog aan de hemel. Tussen de liederen van Völle Wille door worden er een aantal kerstgedichten ten gehore gebracht. Het andere repertoire bestaat onder andere uit songs van Boudewijn de Groot en Ruth Jacott.


Informatie
De bibliotheek Almelo is gevestigd aan Het Baken 3 in Almelo. De toegang is gratis. Wees welkom en laat u verrassen.

Herindeling van Medlon prikposten

Foto: Shutterstock

ALMELO - Vanwege de nieuwe antistollingsbehandeling bij trombose-patiënten daalt het aantal patiënten bij prikposten.

Deze positieve ontwikkeling draagt bij aan betere patiëntenzorg. Als gevolg hiervan hebben is er een nieuwe indeling gemaakt om een zuinige en zinnige inzet van prikposten mogelijk te maken. Op www.zoekeenprikpost.nl is een overzicht weergegeven van prikposten bij u in de buurt.

Sluiting
Het prikpunt in Wooncentrum De Karekiet aan De Karekiet 75a wordt per 31 december 2018 gesloten. Alternatieven zijn prikpost Medisch Centrum en poli bloedafname ZGT.

Medisch Centrum
Prikpost Medisch Centrum vindt u aan De Zeearend 2 in Almelo, deze is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 11.00 uur. Ook heeft deze prikpost een patiënten Trombosedienst op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 10.00 uur.

Poli ZGT
Een ander alternatief is poli bloedafname ZGT aan de Zilvermeeuw 1 in Almelo. Bij deze poli komt u door routenummer 0.1 te volgen. Deze is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 09.30 uur tot 11.30 uur. Dit prikpunt heeft ook een patiënten Trombosedienst op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 10.00 uur.

De Nieuwstraat is eindelijk weer open!

ALMELO - Tot groot genoegen van de ondernemers en omwonenden is de NIeuwstraat in Almelo eindelijk weer geopend!

De afgelopen vijf maanden was de straat afgesloten voor werkzaamheden. Deze vrijdag, 14 december, is de Nieuwstraat weer open. U kunt dan weer van het Acaciaplein tot aan het spoor en vice versa door de Nieuwstraat rijden. Ook de parkeerplaatsen zijn dan weer beschikbaar (maar de parkeerplaats Nieuwstraat/Knoopshöfte blijft óók beschikbaar) De ondernemers én bewoners zijn hier érg blij mee, na een aantal maanden "polderen". U kunt alle winkels weer normaal bereiken ook via de zijstraten, dus óók de kruising Rohofstraat/Nieuwstraat is weer open. De ondernemers in de Nieuwstraat verwelkomen u weer graag voor al uw eindejaars inkopen.

Zon joar is toch vake wa'j der zelf van emaakt hebt...

Maandag 17 december 10:00

Laatste thuiswedstrijd van 2018 tegen PSV

ALMELO - Komend weekend staat voor Heracles Almelo de laatste thuiswedstrijd van 2018 op het programma.

Op zaterdag 15 december wordt er om 19.45 afgetrapt tegen de koploper van de Eredivisie: PSV. De nummer één van de Eredivisie komt naar Almelo met 42 punten op zak en een doelsaldo van 53 voor en slechts zeven tegen. Heracles Almelo doet het met een vijfde plek in de Eredivisie boven verwachtingen goed.


Kaarten
Deze laatste thuiswedstrijd bezoeken? Kaarten zijn verkrijgbaar via www.heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop. Wil jij samen met je vrienden deze thuiswedstrijd van Heracles Almelo bezoeken? Scoor dan het vriendenpakket. Bij afname van vier wedstrijdkaarten voor deze thuiswedstrijd ontvang je 20% korting op de totaalprijs. Deze actie geldt alleen voor FanCard- en seizoenkaarthouders.


Halve seizoenkaart!
De WinterTopweken bij Heracles Almelo zijn in volle gang. Met een halve seizoenkaart bezoek je alle negen thuiswedstrijden in de tweede seizoenshelft extra voordelig. Er staan nog thuiswedstrijden op het programma tegen bijvoorbeeld Ajax, PEC Zwolle, FC Utrecht en sc Heerenveen. Met een huidige vijfde plaats op de ranglijst belooft het een spannend tweede deel van het seizoen te worden. Halve seizoenkaarten zijn verkrijgbaar vanaf €88,-. Voor kinderen, jeugd en zestigplussers gelden tarieven vanaf €64,-


Gratis naar PSV-thuis
Koop deze week je halve seizoenkaart en krijg toegang tot Heracles Almelo - PSV cadeau. Het duel tegen de koploper wordt komende zaterdag gespeeld en is de laatste thuiswedstrijd van de eerste seizoenshelft.

The Story Tellers

ALMELO - Ontdek de verhalen van wereldberoemde muziek met The Story Tellers op 15 december.

Er zit een verschil tussen horen van en luisteren naar muziek. De verhalen achter de nummers kan zorgen voor een andere beleving ervan. The Story Tellers geven u die kans tijdens Stories of great Singers & Songs. Teksten van onder andere Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchel, Boudewijn de Groot en Bob Dylan komen aan bod. Mogelijk krijgt u na het ontleden van de tekst en de plaatsing in de originele context een heel ander beeld van de muziek en van de singer-songwriters. Kaarten voor deze voorstelling in het Theaterhotel Almelo aan het Schouwburgplein 1 zijn verkrijgbaar via www.theaterhotel.nl vanaf € 22,50.

Almelo heeft primeur met nieuwe lichtmast

Plaatsing energie opwekkende lichtmast in Mariaparochie. Door wethouder Eugène van MierloFoto: Lenneke Lingmont20181206 Foto: Lenneke Lingmont

ALMELO - Almelo is de eerste gemeente in Nederland met zo'n volledig zelfvoorzienende lichtmast die 365 dagen per jaar stroom oplevert.

Van Mierlo: "Voor toekomstige generaties moeten we nu nadenken over duurzame oplossingen." Een windturbine en zonnepanelen die aan de één paal bevestigd zijn, wekken de energie op.

Plaatsing energie opwekkende lichtmast in Mariaparochie. Door wethouder Eugène van MierloFoto: Lenneke Lingmont20181206 Foto: Lenneke Lingmont


Veel energie
De windturbine levert al stroom vanaf een zeer zwakke windsnelheid van minimaal 1 meter per seconde. Alle restenergie wordt in een accu opgeslagen. Op dit moment wordt de energie gebruikt voor het registratiesysteem van de overstortvoorziening in Mariaparochie.


Toekomst
Wanneer in de toekomst meerdere van deze masten op een kruising geplaatst worden, kunnen bijvoorbeeld ook de installaties voor verkeerslichten en straatverlichting van die energie gebruik maken. Om ervaring op te doen kocht Almelo in eerste instantie twee van deze off grid kabelloze lichtmasten. De andere mast gaat het gemaal verlichten aan de Bornsestraat in Bornerbroek.

Afsluiting van 2018: Excelsior-uit

ALMELO - De wedstrijd van komende zaterdag (15 december) staat in het teken van dé laatste thuiswedstrijd.

Echter komt Heracles Almelo hierna nog eenmaal in actie. Op zaterdag 22 december staat namelijk het slotstuk op het programma: Excelsior – Heracles Almelo. Hopelijk mag Heracles ook dan weer rekenen op veel trouwe fans om hen aan te moedigen.

Heracles 2 declasseert Achilles '29 2 met monsterscore

ALMELO - Maandagavond heeft het tweede van Heracles Almelo een monsterscore geboekt tegen Achilles'29 2.

In de laatste wedstrijd van de reservecompetitie A werd het uiteindelijk 20-0(!) voor de Almeloërs. Uitblinkers aan de kant van Heracles Almelo 2 waren Vincent Vermeij (zes goals), Joey Konings (vijf goals) en Silvester van der Water (vier goals). Heracles Almelo 2 was al zeker van de eerste plek in de competitie en speelt na de winter in de kampioenspoule. Kortom, de Almelose aanstormend talenten hebben een mooie winst onder de riem, met een geweldige uitgangspositie na de winterstop.

Juffrouw Bloem

ALMELO - Voorlezen is leuk en belangrijk voor kinderen. In Bibliotheek Almelo leest Juffrouw Bloem voor.


Woensdag 19 december om 10.30 uur wordt er voorgelezen in de peuterhoek op de eerste verdieping van de bibliotheek aan Het Baken 3. Naar welk verhaal er dit keer geluisterd kan worden, is nog een verrassing, maar het thema is wel bekend: Feest. Zin om het feestje mee te vieren? Kom dan luisteren!

Utøya 22.juli

ALMELO - Woensdag 19 december is de film 'Utøya 22.juli' te zien bij Filmhuis Almelo.

De film 'Utøya 22.juli' gaat over het drama dat in 2011 afspeelde op het Noorse eiland Utøya. Er werden 500 jongeren aangevallen door een zwaarbewapende rechtsextremist. De film laat het verhaal zien vanuit één van de slachtoffers. De aanvang van de film is om 20.15 uur en de entree bedraagt € 9,-.

Kerstmarkt Bornerbroek

BORNERBROEK -De gezellige kerstmarkt in Bornerbroek is dit jaar op zaterdag 15 december van 14.00 tot 19.00 uur.

Zoals ieder jaar wordt de kerstmarkt gehouden in het groene park van Bornerbroek nabij de kerk en het Trivium. Er zullen diverse optredens worden verzorgd, er is gezellige muziek, een levende kerststal, diverse eetkraampjes etc. In de omgeving van de kerstmarkt is er gelegenheid om gratis te parkeren.

Het leven en werk van Vlaamse Meesters

ALMELO - Op zaterdag 15 december duiken Hans Visser en Irena Filippova met hun indrukwekkende multimedia voorstelling in het leven en werk van oude Hollandse en Vlaamse Meesters.

Welke verhalen en geschiedenis liggen er achter hun beroemde schilderijen? Ga mee op reis in beelden, muziek en tijd langs de mooiste schatten van de Hollandse en Vlaamse schilderkunst. De 17e eeuw, de Gouden Eeuw, krijgt in deze voorstelling een nieuwe klank door de toen alledaagse werkelijkheid.

Activiteiten
Hans Visser, musicus, artistiek-, muziek- en theaterproducent organiseert evenementen en vrije producties en heeft een oorverdovende cv. Hans was de gitarist van Flairck. Irena Filippova, concervatorium in Rostov en Den Haag, speelt virtuoos de accordeon. Zij bracht vele CD's uit en speelt mee in theater- en vrije producties.

Kom ook
Het programma duurt van 18.00 tot circa 19.30 uur en vindt plaats in de kapel van Hof '88, Elisabethhof 4 in Almelo. Vanaf 17.30 uur is de inloop met een drankje. Na afloop van het programma kunt u gebruik maken van een informele nazit met een drankje en een maaltijd. De entree is € 5,-, de maaltijd kost € 12,50 en de drankjes zijn voor eigen rekening. Wilt u doorgeven dat u komt en of u blijft eten via DeNieuweLiefdeAlmelo@gmail.com? Graag onder vermelding van uw naam, het aantal personen en eventueel de wens om vegetarisch te eten. Meer informatie: www.facebook.com/denieuweliefdealmelo

Prijs voor BHV PI Almelo

ALMELO - Een team van de bedrijfshulpverlening (BHV) van de penitentiaire inrichting (PI) Almelo is afgelopen donderdag in Ede winnaar geworden van de landelijke BHV-wedstrijd voor gevangenispersoneel. Aan het evenement deden veertien teams mee van (jeugd)gevangenissen en tbs-klinieken uit het hele land.

"De BHV-wedstrijd kun je het beste vergelijken met een brandweerwedstrijd", zegt Herman Veenhuizen, BHV-coördinator van PI Almelo. "Voor brandweerkorpsen is het van belang om regelmatig te oefenen en dat geldt natuurlijk ook voor BHV-organisaties in een gevangenis. Bij ons in de gevangenis is plek voor 168 gedetineerden en werken bijna 175 mensen. Dus is een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening van groot belang. Stel dat er brand ontstaat of dat een gedetineerde gewond raakt, dan is snel en zorgvuldig handelen van groot belang."


Deelnemende teams
De deelnemende teams hadden als taak om op zo goed en professioneel mogelijk op te treden bij een aantal calamiteiten dat zich kan voordoen. Zo moesten de BHV'ers op veilige en adequate wijze een brand blussen, werd een 'gewonde' behandeld en moest een complex zo snel en efficiënt mogelijk ontruimd worden. Een deskundige jury beoordeelde of de bestaande protocollen goed gevolgd werden, of de juiste technieken werden toegepast en hoe de samenwerking tussen de bedrijfshulpverleners was. Ook werd de parate kennis over de bedrijfshulpverlening getest. Omdat de bedrijfshulpverleners van PI Almelo de diverse opdrachten het beste uitvoerde, kregen zij aan het einde van de dag de 'wisselblusser' uitgereikt. Deze krijgt tot aan de editie van 2019 een promimente plek in de gevangenis.


BHV'er
Herman Veenhuizen, die zelf getuige was van het optreden van de Almelose BHV'ers in Ede, is trots op de prestatie. "Het geeft aan dat we als PI Almelo goed bezig zijn op dit gebied. En dat is een prettige constatering. In een 24 uursbedrijf als een gevangenis, waar mensen worden opgesloten, is constante zorg voor veiligheid erg belangrijk. Vandaar dat alle beveiligingspersoneel is opgeleid tot BHV'er. Bovendien oefenen we regelmatig. Waar mogelijk doen we dat samen met de brandweer en ambulancedienst." ; goed voor wanneer andere hulpdiensten bij échte calamiteiten ingezet worden.

Sheltersuit helpt vluchteling overleven

ENSCHEDE - Het Twentse project Sheltersuit is de afgelopen jaren steeds bekender geworden. Het idee ontstond om een bijzonder pak te maken dat een combinatie van een warme jas en slaapzak is; deze worden dan uitgedeeld waar er behoefte aan is. Zo is Sheltersuit momenteel bezig om pakken te maken voor vluchtelingen in Sarajevo en het Griekse eiland Samos.

Sheltersuit werd in 2014 opgericht om daklozen te helpen door hen bescherming te bieden. Wie noodgedwongen op straat slaapt, zeker in de winter, staat bloot aan grote risico's. De beschermende jas annex slaapzak biedt dan ook bescherming tegen de kou en elementen. Doordat de slaapzak open is aan de onderkant kunnen ze zich snel verplaatsen wanneer dit nodig is.


Ambitieus project
Op dit moment is het doel om zo'n 3.000 pakken te maken en uit te delen in Sarajevo en het Griekse eiland Samos. En: nog voor de winter. Een cijfer gebaseerd op de concrete vraag vanuit hulporganisaties. Hiervoor is al met al zo'n 900.000 euro nodig. De organisatie krijgt al veel steun van grotere bedrijven, regionale kringloopwinkels en natuurlijk vele donateurs. Deze maand begint Sheltersuit ook met een grote mediacampagne om meer donaties te werven.


Duurzaam product
De Sheltersuits worden in een eigen atelier in Enschede gemaakt. En: het is een verrassend duurzaam product. Zo worden de pakken deels gemaakt van gerecycled materiaal, onder meer afkomstig van de Twentse kringloopwinkels die actief oude slaapzakken inzamelen. Sheltersuit deed een oproep om zeker 1.000 oude slaapzakken in te leveren, met een overweldigende respons. Zo heeft kringloopbedrijf De Beurs enkele honderden slaapzakken ingezameld die nu een nieuw leven krijgen. Eerder kwamen al 300 slaapzakken van 't Goed binnen. Diverse bedrijven leveren ook donaties in natura: zo is de buitenstof afkomstig van Ten Cate en 3M leverde Thinsulate, een isolerend materiaal voor de mouwen en capuchon.


Sociale insteek
Bijzonder is ook dat Sheltersuit de pakken laat maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn in het Enschedese atelier langdurig werklozen, daklozen en vluchtelingen bezig. De organisatie is bezig om officieel re-integratiepartner van de gemeente Enschede te worden. Donaties zijn welkom. Hebt u een oude slaapzak die u niet meer gebruikt? U kunt deze inleveren bij uw plaatselijke kringloopwinkel of direct bij Sheltersuit aan het Rigtersbleek-Zandvoort 10 – 9 in Enschede. Wilt u de productie van Sheltersuits financieel steunen? Uw donatie is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op: www.sheltersuit.com

Kick off FC Twente Cup

ENSCHEDE - Maandagavond vond in De Grolsch Veste de kick off plaats van de FC Twente Cup. Liefst 25 teams uit de regio begonnen daarmee officieel aan het grootste wijkentoernooi van Twente. Wout Brama, Peet Bijen en FC Twente Vrouwen-speelster Renate Jansen waren aanwezig om de jongeren succes te wensen.

Als ware ambassadeurs van hun eigen wijk storten de jongeren zich vanaf nu op de voorbereiding. Niet alleen op het voetbalveld, maar juist ook daar buiten. Want naast sportief bezig zijn (trainingen en oefenwedstrijden), staat maatschappelijke betrokkenheid centraal tijdens de voorbereiding van de FC Twente Cup. Om zich te kwalificeren voor het eindtoernooi moeten de jongeren verschillende activiteiten ondernemen: oefenwedstrijden, trainingen en buurtbijdrages. Daar staan mooie FC Twente beloningen tegenover, maar bovenal kwalificatie voor het eindtoernooi dat in mei plaatsvindt. Deelname aan het wijkentoernooi van Stichting FC Twente, scoren in de wijk komt deze editie uit Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Glanerbrug en het Duitse Gildehaus.


Initiatief
De FC Twente Cup is een initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk waaraan teams uit de gehele regio meedoen, zowel jongens- als meidenteams. Het project wordt mede mogelijk met de steun van Menzis, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, Domijn, Welbions, Huuskes, Wijkracht en Alifa. Kijk voor meer informatie op www.fctwentecup.nl.

Première Noordikmusical 'Ariël' op 8 april 2019

ALMELO – Ruim dertig jaar musicalhistorie, meer dan twintig premières van grote en kleine producties, tientallen enthousiaste en getalenteerde leerlingen en vele, vele uren aan voorbereiding en repetities. De Noordikmusical is met recht een paradepaardje van de school. Wat in 1988 begon met de musical 'Cats', krijgt in het voorjaar van 2019 een vervolg met de uitvoering van de musical 'Ariël'. Voor wie niet tot die tijd kan wachten is er op 15 december al een voorproefje.

Voor veel Almeloërs en leerlingen is het al jaren een begrip: de musical van Het Noordik. Een prachtige culturele traditie die steeds professionelere vormen is aan gaan nemen. Werden de eerste musicals nog in eigen huis opgevoerd, al gauw werd uitgeweken naar een groter podium. En sinds die tijd vormt het Theaterhotel het decor voor iedereen die voor, op of achter de planken bezig is geweest met de Noordikmusical.


Professionele productie
Er komt veel kijken bij het opzetten van zo'n grootse musical. Het begint bij het bekendmaken van de titel, het bewerken van het verhaal tot een script met zang- en orkestpartijen. Dan volgen audities, en heel veel repetities. En ook achter de schermen zijn vele handen bezig met onder andere het grimewerk en het maken van decors en kleding.

Onderwaterwereld
En dan komt na maanden van voorbereiding het moment om ook het publiek voor het eerst kennis te laten maken met de musical. Om hen te laten zien en horen hoe de mooie zeemeermin Ariël in haar betoverende onderwaterwereld verlangt naar een leven boven water. Zeeheks Ursula geeft haar een kans om mens te worden. Maar zoals zo vaak, hangt daar wel een prijskaartje aan.


Voorproefje
Iedereen die van musicals houdt, is zaterdag 15 december van harte welkom in café 'Feijn Lunchen & Lezen' in de bibliotheek van Almelo om van 10.30 tot 11.15 uur te luisteren naar een verrassende mix van bekende musical melodieën en andere populaire hits.

24-ste brommerbeurs van 't Oale Kreng

VRIEZENVEEN - Een bromfietsbeurs, is dat nog van deze tijd?

In de meeste boerenschuren vind je geen oude bromfiets meer. Daar staat tegenwoordig een trekker met de modernste opties. Waar vind je de brommers dan nog wel? In Vriezenveen kunt u ze nog altijd vinden tijdens de jaarlijkse Show / Beurs van 't Oale Kreng, die dit jaar op 29 December haar 24e editie organiseert. Hier is een prachtige show te zien van de bromfiets uit weleer.


Markt
Ook de onderdelenmarkt staat bekend bij de bromfiets beminden. Nu ook de onderdelen schaarser worden, doordat de laatste jaren standhouders zijn weggevallen, is dit een unieke kans, om nog eens wat nostalgie op te snuiven. Want niet elke generatie heeft hetzelfde virus. Ook dit jaar probeert de organisatie er weer een geslaagde editie van te maken. Zij kijken uit naar uw komst.

Denkerscafé

ALMELO - Op 15 december komt Hugo Remmers naar Bibliotheek Almelo voor het denkerscafé van het Humanistisch Verbond, afdeling Noordoost Overijssel.

Remmers is Humanistisch geestelijk verzorger en adviseur Universiteit voor Humanistiek. Hij vertelt over zingeving in de samenleving. Er zijn veel mensen die met zingevingsvragen kampen. Een gevoel van leegte kan vragen oproepen over de zin van het leven. Hierover meedenken en -praten kan tijdens het denkerscafé van zaterdag 15 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij Feijn Lunchen & Lezen in de Bibliotheek Almelo.

30 jaar

ALMELO - Op 16 december wordt met een speciale voorstelling gevierd dat Theater Hof 88 al 30 jaar bestaat.

De voorstelling is gemaakt en wordt gespeeld door Theatre Hotel Courage. De voorstelling is gebaseerd op de geschiedenis van Theater Hof 88 en persoonlijke verhalen zullen de revue passeren. Verhalen die voor het publiek herkenbaar zullen zijn. Het is niet alleen een informatieve voorstelling, maar zeker ook vermakelijk. De aanvang van de voorstelling op 16 december is 20.15 uur. Kaarten zijn te bestellen via onder andere www.hof88.nl voor € 10,- per stuk.

Kakmaker

ALMELO - De derde voorstelling van Ton Kas: Kakmaker. Een goede opvolger voor Eerste Klootviool en Jabroer.

Melig, balorig en hilarisch zijn de woorden waarmee de show het best te omschrijven is. Humor over een uitgeblust seksleven en wereldvreemde buren die ook prima zou passen in een kroeg. De voorstelling is op 18 december om 20.00 uur in Theaterhotel Almelo. Kaarten verkrijgbaar vanaf € 14,50.

Kerstconcert van shantykoren

ALMELO - Op zaterdag 22 december is er in de St. Georgiusbasiliek een kerstconcert van shantykoren.

Het concert wordt gegeven door shantykoor De Oostvaarders en het Vissersvrouwenkoor De Schellevissen. Het repertoire voor dit concert bestaat uit sfeervolle en vrolijke kerstsongs. De toegang tot het kerstconcert is gratis. Meer informatie over het concert op www.deschellevissen.nl en op www.shantykoordeoostvaarders.nl.

CO: Stille sluipmoordenaar

Levensreddende CO-melder

TWENTE - Een groot deel van de woningen in ons land is tegenwoordig voorzien van rookmelders. Dankzij de vele campagnes van de brandweer en andere hulpdiensten is dit inmiddels een ingeburgerd fenomeen. Maar op het gebied van koolmonoxide nemen veel minder mensen voorzorgsmaatregelen.

Koolmonoxide staat bekend als een echte sluipmoordenaar. Koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan door onder meer onvolledige verbranding in uw CV-ketel, gaskachel of kooktoestel, waarna de woning zich al snel kan vullen met dit kleur- en geurloze gas. Een te hoge concentratie zorgt voor koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide verdrijft de zuurstof, waardoor u langzaam stikt. Jaarlijks vallen gemiddeld 11 slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, zo blijkt uit cijfers van de brandweer en brandwondenstichting.


Symptomen
Koolmonoxidevergiftiging is te herkennen aan diverse symptomen. In eerste instantie kan dit op griepverschijnselen lijken, wat in deze tijd natuurlijk extra gevaarlijk is. Verder kan dit zorgen voor hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en moeheid. Zeker wanneer er in de nachtelijke uren koolmonoxidevergiftiging ontstaat zou u ongemerkt in uw slaap kunnen overlijden. Vandaar de reputatie als stille sluipmoordenaar. Gelukkig zijn veel mensen tegenwoordig al een stuk alerter op deze risico's. Toch belanden jaarlijks nog zo'n 150 mensen op de eerste hulp na een koolmonoxidevergiftiging.


CO-melder
De belangrijkste tip om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het gebruik van een CO-melder. Dit is een klein kastje, vergelijkbaar met een rookmelder. Wanneer u deze in de buurt van uw ketel of gaskachel hangt, geeft deze een melding wanneer het CO-niveau boven een gevaarlijke grens komt. In zo'n geval is het belangrijk om de woning gelijk goed te ventileren en de installatie na te laten kijken door een monteur. Natuurlijk is het ook verstandig om uw CV-ketel of andere installatie af en toe na te laten kijken om juist dit soort risico's te voorkomen. Eerder werd een verplichte jaarlijkse controle onderzocht, maar dit komt vooralsnog niet.

Kerstboomtrends

TWENTE - We zitten al weer midden in de feestelijke decembermaand en de kerstboom wordt weer in huis gehaald. Maar wat zullen we er eens in hangen? Als je wel eens tegen andere decoratie aan wil kijken dan die die al jaren wordt gebruikt, kun je met de nieuwe kersttrends je lol op. De kersttrends van 2018 bieden in ieder geval genoeg variatie en feestelijkheid om je hele woonkamer kleur te geven. Vernieuwend of juist traditioneel, voor ieder is er wel wat wils.

De trends om je kerstboom dit jaar te versieren lopen behoorlijk uiteen. Van een bontgekleurde regenboogboom tot subtiele pasteltinten in je boom, de mogelijkheden zijn eindeloos. De eerste trend zagen we laatste tijd ook veel terug in het interieur, de combinatie van zachtroze met grijs. Dit zorgt voor een minimalistische uitstraling maar geeft tegelijkertijd ook een luxe gevoel. Wil je het nog wat fleuriger aanpakken? Kies dan voor de flower power trend waarbij bloemenslingers in de boom worden gehangen in plaats van kerstballen, een blij gevoel gegarandeerd! Eerder zagen we daarnaast al veel kerstballen in allerlei kleuren en maten, van diverse etenswaren in je boom tot zeedieren en eenhoorns, het kan niet gek genoeg.


Subtiel
Vind je dit toch wat te gek worden? Ook de traditionele kerstboom is nog steeds on trend. Kies voor de traditionele kerstkleuren groen, rood en goud en creëer dat nostalgische gevoel. Ook kun je er nog wat poederig roze gekleurde decoratie aan toevoegen om een vleugje romantiek aan je kerstboom toe te voegen. Ook traditioneel kerstgroen kan nog steeds. Bij de groentrend voor de kerstboom staan dennengroen en emerald/blauwgroen centraal. Je kunt ervoor kiezen om enkel groentinten in je boom te gebruiken, maar ook voor de combinatie met andere kleuren. Wanneer de groentinten bijvoorbeeld gecombineerd worden met wolwit, zilver en goud ontstaat er een heel natuurlijk en chique geheel. Ook kun je kiezen voor blauw in de kerstboom. Maar blauw is toch helemaal geen kerstkleur? Als je een winterse blauw met wit gedecoreerde boom voor je ziet afgemaakt met spuitsneeuw, denk je daar geheid anders over. Een boom die doet denken aan een winter wonderland zorgt geheid voor knusse kerstdagen. Voor welke kerstdecoratie je dit jaar ook gaat, met elke variant maak je de gezelligheid compleet.