Hart van Almelo - Wierden

26 juli 2019

Hart van Almelo - Wierden 26 juli 2019


Code rood voor WMO en jeugdzorg

Minister Kajsa Ollongren - shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

ALMELO - De gemeente trekt aan de bel. De kosten voor jeugdzorg en WMO zijn bijna niet meer te bolwerken. Onlangs werd een motie aangenomen om hierover contact te leggen met de andere Twentse gemeentes en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Aanleiding voor de motie zijn de oplopende tekorten die de gemeente heeft voor deze doeleinden. Omdat het er niet naar uit ziet dat er in de nabije toekomst een kostenverlichting verwacht kan worden, wil men hierin actie ondernemen. De kosten komen voort uit de verandering die in 2015 werden doorgevoerd. Toen werd besloten dat taken zoals WMO en jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Het resultaat was een flinke kostenbesparing voor Het Rijk, maar meer werk en kosten voor de gemeentes. Niet alleen Almelo ervaart hier problemen mee. Ook andere Twentse gemeentes hebben in het verleden laten weten dat de begroting op dit gebied niet toereikend is. De gemeentes krijgen minder te besteden van Het Rijk om deze taken uit te voeren, in totaal zo'n 200 miljoen minder verdeeld over alle Nederlandse gemeentes.

Een bijkomend probleem is dat er steeds vaker beroep wordt gedaan op de WMO en jeugdzorg. In de meeste Nederlandse gemeentes steeg het aantal hulpvragen het afgelopen jaar. Steeds meer jongeren moeten een beroep doen op de jeugdzorg terwijl de financiën hiervoor zijn gekort.

Maatregelen
Minister Kajsa Ollongren ontving aan het begin van deze maand een brief van de Almelose gemeenteraad. Hierin vragen ze de Tweede Kamer om de structurele financiële maatregelen die zo hard nodig zijn. In de brief wordt aangegeven dat door het oplopende tekort, de kwaliteit van de zorg voor inwoners in het geding komt. Dit ondanks dat de gemeente haar best doet om de zorg zo in te vullen dat men met een kleiner budget toe kan. De raad geeft aan dat "het water de gemeenten aan de lippen staat". Enige druk zetten ze wel op de minister, met het vooruitzicht om de taken voor WMO en jeugdzorg bij blijvende financiële problemen terug te geven aan Het Rijk. Behalve het ministerie heeft de gemeente deze boodschap ook gedeeld met andere Twentse gemeenten.

Wie wordt de beste buur in Almelo?

ALMELO - Net als in andere Twentse plaatsen wordt ook in Almelo de Beste Buur-bokaal uitgereikt dit jaar. Het is voor iedereen mogelijk om een buurtbewoner op te geven die veel betekent en doet voor zijn of haar omgeving.

De Beste Buur bokaal is een initiatief van verschillende woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeentes. Met deze verkiezing trachten ze de leefbaarheid tussen buurtbewoners te vergroten. In Nederland leeft men vaak met veel personen op een relatief klein oppervlak, iets dat voor- en nadelen heeft. Burenruzies liggen op de loer, overlast door geluid, huisdieren of stank zijn veelgehoorde klachten bij woningcorporaties en de gemeente. Anderzijds kan men veel voor buren betekenen met een goede verstandhouding.

Stille kracht
De verkiezing richt zich vooral op de zogenaamde stille krachten. Mensen die niet in het middelpunt van de aandacht staan, maar toch veel doen voor de mensen om hen heen. Door middel van de Beste Buur bokaal wordt hun werk gewaardeerd. Iedereen kan daarom zo'n buurtgenoot nomineren voor de verkiezing. Op www.bestebuurbokaal.nl/almelo kan de aanmelding gedaan worden. Alle inwoners van Almelo kunnen hier laten weten welke buur het echt verdient om in het zonnetje gezet te worden. Vertel hierbij waarom deze buur zo veel betekent voor u of anderen. Een jury zal zich vervolgens buigen over alle inzendingen en hier een winnaar uit kiezen.

Burendag
De winnaar van de Beste Buur bokaal zal vervolgens worden bekend gemaakt op 28 september. Deze dag is jaren geleden uitgeroepen tot Nationale Burendag en gaat vaak gepaard met straat- en buurtfeesten om buren nader tot elkaar te brengen. Nationale Burendag is een initiatief van het Oranjefonds. Het uitgangspunt is dat buren gezamenlijk een activiteiten organiseren voor de rest van de straat of buurt. Hierbij maakt het niet zo veel uit wat die activiteit is; een gezellige barbecue of een sporttoernooi. De kern is dat deze dag ontmoeting en verbinding tussen mensen realiseert.

Aanmelding van start
De aanmelding voor de Beste Buur bokaal is inmiddels geopend. Nog tot 1 augustus kunnen mensen een geliefde buurtgenoot aanmelden voor deze eervolle titel. Behalve in Almelo zullen ook in Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden verkiezingen worden gehouden voor de beste buur. Bovengenoemde gemeentes zijn dan ook allemaal onderdeel van het initiatief voor de bokaal. Vorig jaar ging de bokaal in Almelo naar de 79-jarige Jan van de Keuken die altijd klaar staat voor z'n buren in het Windmoldenbroek. De uitreiking van de bokaal kan voor de winnaar en z'n buurtgenoten een mooi randje geven aan een geslaagd buurtfeest tijdens Nationale Burendag. Eind september zullen we weten wie zich de beste buur van Almelo 2019 mag noemen.

Jaargang: 6 • Nr 261• Wk 30

Wierdense Veld toegankelijk

WIERDEN - De Hortmeerweg in natuurgebied Het Wierdense Veld van Landschap Overijssel is sinds maandag 15 juli weer vrij toegankelijk. Dit pad werd voor het vierde achtereenvolgende jaar tijdelijk afgesloten wegens een broedgeval van een paartje kraanvogels.

Eind februari werd het kraanvogelpaar gesignaleerd. Nadat er een sterk vermoeden was dat het paar op eieren zat, is in overleg met de gemeente Wierden de Hortmeerweg afgesloten. Dit was nodig om de kraanvogels, die van nature erg schuw zijn, alle rust te gunnen hun jongen groot te brengen. Na enige tijd vertoonden de ouders zich op naastgelegen landbouwgronden en bleken er twee jongen uit de eieren te zijn gekropen.


Waardering
Landschap Overijssel spreekt haar waardering uit voor het begrip en respect dat de bezoekers van het Wierdense Veld toonden voor de tijdelijke afsluiting van de Hortmeerweg en wil dan ook iedereen hiervoor bedanken. Vanaf heden is het terrein weer opengesteld voor publiek en kan er weer volop genoten worden van dit bijzondere Natura2000-gebied.


Veel te zien
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de Provincie. Kijk op: www.landschapoverijssel.nl.

Sportbedrijf Almelo start Meet & Move

ALMELO - Nederlanders sporten steeds meer, maar opvallend is dat zij vaker alleen of vrijblijvend in groepjes sporten. Half augustus start Sportbedrijf Almelo daarom met het aanbieden van meeting points voor individuen of groepen die willen bewegen.

"De laatste trends laten zien dat steeds minder mensen georganiseerd sporten en dat ongeorganiseerde sporten zoals wandelen, fietsen en fitness stijgen in populariteit." aldus Erik Busscher, directeur van Sportbedrijf Almelo. Om de ongeorganiseerde sport een standplaats te bieden, start Sportbedrijf Almelo half augustus met het aanbieden van een meeting point bij Het Sportpark Almelo en de IISPA; twee grote sportaccommodaties met voldoende parkeerruimte. Het Sportbedrijf biedt de mogelijkheid om hier af te spreken, om gratis te douchen en gratis gebruik te maken van een locker voor de waardevolle spullen. Na het sporten is er de mogelijkheid om nog gezellig na te zitten in het sportcafé.

Beweegaanbod
Sportbedrijf Almelo zal samen met de gemeente Almelo ook kijken naar het beweegaanbod in de stad. Kunnen er bijvoorbeeld goed verlichte loop- en/of wandelroutes worden aangelegd en nodigt de inrichting uit om in beweging te komen? Het openstellen van de sporthallen voor de ongeorganiseerde sport is een eerste aanzet om in te spelen op een veranderde sport- en beweegomgeving. Het uiteindelijke doel is om iedereen die redelijkerwijs in staat is om te bewegen, ook echt te láten bewegen. Daarom zet men ook in op onder meer het verbeteren van sportaanbod voor mensen met een beperking. Dit is een groep die helaas niet altijd welkom is of goede ondersteuning krijgt voor het sporten bij traditionele sportverenigingen.

Column

Plat-emancipatie

De emancipatie van het plat geet verdan. Vaalt oe miskien nit dreks op, mer der is wal degelijk wat gangs. Fealijk is det ooit in Riessen begunnen. 'n Twentig joar terugge betaalden een gemeenteroad al ne lessenserie oawer het humoristische jeugdbook Jewilmke van Gerrit Kraa. Alle legere skolen in Riessen hebt dee lesriege vaste nog oarns liggen. Op ne eankele skole is der wat met gebuurd. Ik heurden doar lest nog een heelder leerling-getugenis van. Mer op nen hoop skolen is een stapel beuks en de lesriege in 't magazien terechte-kömmen. Vake is der niks met edoan en det kan'k miej wal vuurstellen. At nen learkracht gin plat dut én gloepens drok is, zit iej nit verleagn um nieje dinge.
Toch har een gemeenteroad doar geeld vuur oawer. Ongevear in dee zelfde tied begun een gemeenteroad ook met één keer in 't joar ne echte roadsvergadering in 't plat. Boeten Freesland is der nog nit enen gemeenteroad ewes den det ooit hef edörfd. Wál warren der gemeenteroadsleden hier vlak oet de buurte dee mega-hagelsteendomme dinge zeaden oawer de Riessens-Hooltnse dialectvergaderingen. Mer loa'k het doar nit oawer hebben. De officiële erkenning van het Nedersaksisch was een streppel ducttape um ze vuurgood 't moondwoark too te doon op dit dossier.
In Riessen he-w oons gelukkig nooit eskaamd vuur oons plat. Alwier een poar joar geleden steun Riessen een moal of dree achter mekoar blaank. Duur 'n hardn reagen leupen in het lege deel van Riessen de Hoar en umstrekken de kamers en keelders dree keer achter mekoar vol water. De gemeente wol moatregeln en vreug de brandweer um een rapport met moatregeln. Det rapport köm der en Henk Wolterink schreef der op as titel: "Het water löp woer 't lege is". Körter en better kö-j 't nit zeggen.
Een zetje terugge presenteerden Bouwbedrief Dura Vermeer oet Hengel een officieel veiligheidsfilmke in het Twents. Bedacht duur Tess Tijhof-ter Avest den doar op de ofdeling communcatie zit. Mooi oondertiteld en vuur alleman te begriepen. Strak woark van Dura Vermeer. De Brandweer Twente köm vurig joar met een niej beleidsplan. Elk hoofdstukke worden in-eleaid met een kort stukn in 't plat. Ook wier een officieel documeant met officieel en good plat der in. De brandweer dörft dit gewoon te doon. Nit köakeln mer eajer legn. Zo zee'w dee möage ook geane.
In 'n gemeenteroad begun Jan Berkhoff van de ChristenUnie in de leste vergadering zo mear in het plat een pleidooi te hoolden vuur platte plaatsnamen biej de invalsweagen: Riessen en Hooltn. Nit in plaatse van 't Hollaands, mer gewoon óónder Rijssen en Holten. Gewoon um te loaten zeen: zo neume viej oonze plaatsen zelf. Dee borden komt 'r non nog nit, mer gin meanske klaagnden oawer het platte pleidooi van Jan. At det gin plat-emancipatie is.

Eerste zonnepanelen zonnepark geplaatst

AADIJK - De bouw van het zonnepark in Almelo is in het voorjaar van start gegaan en onlangs is officieel het eerste zonnepaneel door de initiatiefnemers op de onderconstructie gelegd.

De gemeente Almelo, Obton en SolarEnergyWorks werken sinds 2016 intensief samen om zonnepark Aadijk Almelo te realiseren. Het zonnepark is ruim 40 hectare groot. In totaal worden er 120.000 panelen geplaatst, goed voor het elektriciteitsverbruik van tenminste 10.000 huishoudens.
Marc van Velzen, SolarEnergyWorks: "Het project aan de Aadijk is een schoolvoorbeeld van de wijze waarop wij als ontwikkelaar samen met de gemeente slagvaardig en succesvol kunnen samenwerken, met als eindresultaat een prestigieus zonnepark in een, op het gebied van duurzaamheid, zeer ambitieuze gemeente."

Opening en officiële ingebruikname staan gepland voor begin december 2019.

Kom ook sjoelen!

ALMELO - Sjoelen is niet saai, het is niet alleen maar stenen schuiven en proberen deze in de gleuf te krijgen. Tactiek, strategie, behendigheid en gezelligheid zijn zeker van toepassing op deze oer-Hollandse sport.

De sjoel-sport beoefenen kan bij Sjoelvereniging De Tukkers. De vereniging bestaat inmiddels al bijna 45 jaar en verwelkomt graag nieuwe leden, die zin hebben om gezellig een potje te sjoelen.

Nieuw seizoen
Vanaf donderdag 22 augustus start het nieuwe seizoen bij Sjoelvereniging De Tukkers. U bent van harte welkom om vrijblijvend te komen kijken en wanneer u er dan toch bent, speel dan ook mee! Per avond worden twee ronden van 10 bakken gespeeld. De eerste ronde is van 19.00 tot 20.30 uur en de tweede ronde is van 21.00 tot 22.30 uur. Tussendoor is er een gezellige pauze. Vanaf 18.30 uur gaan de deuren open van Jeugd en Wijkcentrum Egbertus aan de Arendsboerweg 3 in Almelo. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ria Knape via 06-81999016.

Skooln goat neet failliet umdet
'n directeur 'n half joar verlof hef.

Maandag 12 aug. 10:00 uur

Toename verdrinkingen afgelopen jaar is zorgwekkend

TWENTE - Afgelopen zondag was een tragische dag langs de Nederlandse kust. Op één dag kwamen maar liefst drie zwemmers om het leven. Maandag volgde een tragisch statistisch feit van het CBS: afgelopen jaar is het aantal doden door verdrinking wederom toegenomen. Hoe kunnen we hier iets aan doen, en waar liggen de oorzaken?

Zondag overleden afzonderlijk van elkaar drie zwemmers; één kwam in de problemen bij het Zuiderstrand in Den Haag, twee bij de Wassenaarse Slag in Wassenaar. Grote inzet van de hulpdiensten en reanimatie op de kant mocht niet meer baten. Ook in Twente waren er de afgelopen jaren tragische verdrinkingsdoden te betreuren; meest recent nog eind juni in Overdinkel waarbij een 7-jarige verdronk in een vijver.


Toename
Uit de maandag gepresenteerde cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 138 mensen om het leven kwamen door verdrinking. Het gaat hierbij om 112 inwoners van Nederland en 26 niet-ingezetenen. Dit was maar liefst 27 mensen meer dan in 2017. De toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar; bij kinderen en jongeren is het aantal verdrinkingen relatief stabiel. Het aantal verdrinkingsdoden daalde de afgelopen decennia, waardoor de stijging - voor het eerst sinds 2002 - zorgwekkend is.


Zwemcultuur
In Nederland hebben we nog een relatief sterke zwemcultuur. Ouders gaan vaak met de kinderen zwemmen en menig kind krijgt gelukkig nog steeds zwemles. Helaas is het zwemmen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo steeg het aantal verdrinkingen onder personen met een niet-westerse achtergrond; van 2014 tot en met 2018 kwamen ruim 96 niet-westerse personen om het leven door verdrinking. Zij verdrinken statistisch drie keer zo vaak als autochtone Nederlanders. Ook de drie zwemmers van afgelopen week hadden niet de Nederlandse nationaliteit. Kijken we naar de absolute cijfers dan zijn de meeste bezoekers die verdrinken Duitsers, gevolgd door niet-Europeanen en Polen, zo blijkt uit de cijfers. van het CBS.


Betere voorlichting
Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven om in ieder geval de groep niet-westerse migranten beter te laten zwemmen om hun veiligheid te vergroten. Daarnaast worden ook steeds meer gevaarlijke zwemsituaties aangegeven met meertalige borden. Immers, een bord met 'gevaarlijke stroming' in het Nederlands is voor anderen weinig zeggend zonder verdere context.


Zwemvaardigheid
vaak overschat

Een belangrijk punt om zeker te benoemen is dat ook veel autochtone Nederlanders maar matige zwemmers zijn. Zwemmen is een vaardigheid die je goed op peil moet houden door het af en toe te doen. Wie al sinds de kindstijd niet zwemt loopt een groter risico om in de problemen te komen. Een keer een herhalingsles bij uw plaatselijke zwembad kan dan ook zeker geen kwaad; dit voorkomt paniek.

Zesde editie Almelo Allee

ALMELO - De voorbereidingen voor de zesde editie van de Menzis Almelo Allee zijn in volle gang. We hebben nog twee maanden te gaan, maar de organisatie heeft al weer zin in de loop op 29 september.

Afgelopen jaar kreeg de organisatie veel positieve feedback op deze loop, maar er waren ook wat kritische kanttekeningen die zij ter harte namen. Zo is de start- en finishplaats op een andere locatie, de jeugd- en kidsrun beginnen vroeger op de dag, er zijn arrangementen voor collega's die willen wandelen of fietsen en er is voor het eerst een wandelroute van 20 kilometer uitgezet. De ambitie is verder om meer reuring te krijgen langs het parcours.


Inschrijven
De inschrijving voor de zesde editie van de Menzis Almelo Allee is inmiddels geopend. Inschrijven kan voor het wandelen, fietsen, hardlopen en voor de bedrijven en scholen. Net als voorgaande jaren kan de jeugd tot en met 12 jaar opnieuw gratis deelnemen aan de Almelo Allee. Inschrijving kan via www.almeloallee.nl


Vrijwilligers gezocht
Er komt altijd veel kijken bij het organiseren van zo'n grotere sportactiviteit, vooral ook op de dag zelf. De vele vrijwilligers die ingezet worden hebben altijd een grote lol om hieraan deel te nemen. Velen komen dan ook weer terug dit jaar. Wie dit jaar mee wil helpen kan zich eveneens online aanmelden via de website. Hier staat een formulier om in te vullen. Let wel: het kan even duren voor u een reactie krijgt van de organisatie. Naar verwachting krijgt u rond augustus/september een reactie. U kunt aangeven welke taken u in geïnteresseerd bent. Onder meer het opbouwen en afbreken, plaatsen van borden, helpen bij de inschrijving van deelnemers, het bemensen van een waterpost, uitreiken van medailles, als filmer of in één van de vele andere taken.

Vakantiewerk loont voor jeugd

ALMELO - Nu de zomervakantie definitief begonnen is, is ook menig jongere lekker productief bezig met een bijbaantje. Wie niet op vakantie gaat kan deze zomer best wat leuks bijverdienen voor de studie of een mooie aankoop. Afgelopen jaar zaten jongeren met vakantiewerk al op het hoogste niveau ooit qua gemiddeld bijbaan-uurloon. Ook dit jaar zijn ze spekkoper.

De afgelopen jaren horen we al vaker over personeelstekorten op veel fronten. Ook bij vakantiewerk gaat dit deels op; meer toerisme in Twente betekent ook een grotere vraag naar seizoensgebonden medewerkers. De recreatieve branche en de horeca blijven populaire bijbanen.


Wijzigingen
Dit jaar gaan de jongeren vanaf 21 jaar er mooi op vooruit. Zij krijgen namelijk nu vanaf 21 jaar al het volwassen minimumloon. Dit maakt een groot verschil wanneer je een bijbaan hebt met beloning op basis van het minimumloon. Voor jongeren tot en met 20 jaar blijft het minimumjeugdloon van kracht. Dit begint bij 2,84 euro per uur voor een 15-jarige met nog eens 23 cent vakantietoeslag. Het loopt op tot 7,55 euro per uur voor een 20-jarige, met 60 cent vakantiestoeslag. Dit is op basis van een 40-urige werkweek.


Ken je rechten
Wie aan de slag gaat als tijdelijke medewerker doet er verstandig aan om in ieder geval goed te weten wat je rechten zijn en tot hoever een werkgever mag gaan. Juist doordat jongeren vaak minder goed bekend zijn met hun rechten ligt het risico op uitbuiting op de loer. Welk werk je mag doen is ook sterk afhankelijk van je leeftijd. Dit is met name in verband met de persoonlijke veiligheid. Als je 13 tot en met 15 jaar bent mag je klusjes rond het huis doen, vakken vullen, fruit plukken, meehelpen in de winkel of bedrijf van je ouders, werken in de recreatie, helpen bij een toneeluitvoering of een maatschappelijke stage vervullen. Werken in een fabriek, met machines, achter de kassa, zware dingen tillen (10 kilo of meer), zelf kranten bezorgen of werken in een horecagelegenheid met alcohol mag dan weer niet.


Hogere leeftijd
Een 16 of 17-jarige mag al de meeste soorten werk doen, met enkele uitzonderingen. Zo is gevaarlijk werk niet toegestaan; zoals werken met gevaarlijke stoffen, veel lawaai, aan de lopende band of machine of wanneer er instortingsgevaar is. Onder direct toezicht van een volwassene is een deel hiervan wel toegestaan. Wanneer je 18 jaar of ouder bent mag je ieder werk uitvoeren volgens de Arbowet.

(Ge)zicht op de Almelose Haven

ALMELO - Tot en met 31 augustus is de expositie '(Ge)zicht op de Almelose Haven' te zien.

De haven was en is van economisch belang voor Almelo, maar hoe zag de haven er vroeger uit? Aan de hand van oude foto's, schilderijen en prenten kunt u zien hoe de haven er voorheen uitzag. Met tekeningen, ontwerpen en fotomateriaal krijgt u een idee van de nieuwe haven. De expositie is te bezichtigen van woensdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur bij Huis van Katoen & Nu aan het Marktplein 35 in Almelo.

Wijkspreekuur leefomgeving

ALMELO - Elke eerste woensdag van de maand kunnen bewoners van de Ossenkoppelerhoek terecht bij het wijkspreekuur in de hal van winkelcentrum Vincent van Goghplein.

Dit spreekuur is een samenwerking tussen de gemeente Almelo, politie, Beter Wonen, STJA en Avedan. Coördinator Sylvia Schulte, wijkagent Henk Buis, wijkondersteuner Handan Ekizkuyu en medewerkers van Beter Wonen en Sint Joseph staan op deze woensdag klaar om met u in gesprek te gaan over de wijk, leefomgeving en woning gerelateerde onderwerpen. Zij kunnen u veel informatie verschaffen over uw leefsituatie en woonomgeving. U kunt vrijblijvend binnenlopen op dit spreekuur dat begint om 10.45 en duurt tot 12.00 uur.

Wandelen met Ambulare

WIERDEN - Het gehele jaar door organiseert Ambulare sportieve wandeltochten op diverse locaties in Wierden.

Bent u geïnteresseerd in een wandeling met een gezellige wandelgroep? Wandel dan gerust eens mee met Ambulare. Zij organiseren het gehele jaar door diverse wandelingen van 5 of 10 km. Tot en met augustus vertrekt een groep wandelaars op woensdagavond om 19.00 uur vanaf WTC Beukersweide op sportpark het Lageveld. Om 14.00 uur op de vrijdagmiddag wandelt er het gehele jaar door een groep vanaf dezelfde locatie. Leden van Ambulare kunnen gratis deelnemen aan de wandeltochten, niet-leden betalen een bijdrage van €1,00. Kijk voor de aanvangstijd en de startlocaties op www.ambulare.org

Open Huis Kaliber Kunstenschool

ALMELO - De Kaliber Kunstenschool start in september weer met de diverse jaarcursussen. Wie zich vooraf graag wil oriënteren kan ook eens een Open Huis bezoeken.

De Kaliber Kunstenschool is gevestigd in Almelo, Oldenzaal en Enschede. In Almelo kan men terecht op de open dag op 14 september, van 12.00 tot 14.30 uur. Hier is Kaliber gevestigd aan de Elisabethhof 2. In Oldenzaal bent u ook op 14 september welkom, hier van 13.00 tot 15.00 uur aan de Sparstraat 152. In Enschede is het Open Huis wat later gepland, namelijk op 21 september van 13.00 tot 15.00 uur. Hier is Kaliber gevestigd aan het Wilminkplein 1.


Breed aanbod
Kaliber biedt gedurende het jaar diverse cursussen aan voor een brede doelgroep. Zo kunt u diverse instrumenten leren, maar ook koorzang, de popschool, op het gebied van DJ en producing maar ook dans en theater. Kijk op: www.kaliberkunstenschool.nl

Gezellige 53-ste editie Paarden- en Ponymarkt Enter

ENTER - Donderdag 8 augustus staat Enter weer in het teken van de jaarlijkse Paarden- en Ponymarkt. Dit jaar is de 53-ste editie van dit mooie evenement.

De Paarden- en Ponymarkt heeft altijd een geweldige sfeer. Handelaren en liefhebbers ontmoeten elkaar. Menig paard wisselt al vroeg op de dag van eigenaar op het Dorpsplein. Het traditionele handjeklap is een onmisbaar onderdeel van deze levendige handel die al om 06.00 uur begint. Naast de handel tonen veel eigenaren ook hun mooiste paarden en pony's aan het publiek, waarbij zij ook weer kans maken op prijzen bij de diverse keuringen. Uiteraard ontbreekt ook de stamboekveekeuring niet op het plein bij de RK kerk. Deze doorlopende show duurt tot ongeveer 14.30 uur. Jong én oud toont het vee aan de jury en publiek, met veel betrokkenheid en passie voor deze mooie dieren.


De warenmarkt
De hele dag door is ook de sfeervolle warenmarkt in de Dorpsstraat. Naast de vele vaste handelaren die jaarlijks komen zijn er ook zo'n twintig nieuwkomers. Ze doen goede zaken en de sfeer is altijd top! Een kilometers lang lint met kramen; van alles is er te koop. Het is dan ook altijd een leuke uitdaging om een mooie samenstelling van de markt te maken met voor ieder wat wils. Verder is er onder meer een kinderrommelmarkt tussen de school en Roetgerink, een oldtimershow met landbouwmachines en meer. Wie moe is van het geslenter, kan uitrusten op de gezellige terrassen.


Kunstenaars
van de partij

Nieuw dit jaar is dat diverse kunstenaars van Actief met Kunst uit Rijssen en omgeving hier exposeren. Afgelopen jaar exposeerden zij ook al in winkelcentrum de Hoge Wal in Rijssen. Marktmeester Johnny Jansen nodigde hen uit op de Enterse markt te staan. De kunstenaars nemen niet alleen eerder gemaakte werken mee, maar ze schilderen ook op de Paarden- en Ponymarkt. "Wat ik zelf belangrijk vind, is dat de kunstenaars actief bezig zijn tijdens een evenement" vertelt kunstenaar Ernst Jan ten Hove die onder meer zelf teken- en schilderlessen geeft. De kunstenaars Amanda Slagman, Geert ter Harmsel, Henk Kleijer, Jaco Wessels en het jeugdige talent Esther Rolleman zullen in Enter deelnemen. Zij maken prachtige werken met acryl-olieverf, pastelkrijt en potloden. Uiteraard zijn er werken specifiek aan paarden en pony's gerelateerd.


Belgische
paardenkrachten

De organisatie voegt dit jaar ook een ander nieuw onderdeel toe; een stukje vernieuwing dit jaar. Zo kwam het bestuur in contact met de Koninklijke Vereniging Trekpaarden en Haflingers. Enkele gepassioneerde liefhebbers zijn met tien imposante Belgische trekpaarden van de partij. Op het Dorpsplein demonstreren ze onder meer het keuringsklaar invlechten van de paarden en vanaf 11.00 uur is er een ringsteek-parcours voor kinderen op de Bornerbroekseweg. Kinderen kunnen zich op het Dorpsplein vermaken bij diverse attracties, waaronder een unieke draaimolen die door een Belgisch trekpaard aangedreven wordt.


Kom ook!
De Enterse Paarden- en Ponymarkt is op donderdag 8 augustus van 05.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op Facebook: Paarden- en Ponymarkt Enter

Laat legionella je vakantie niet achteraf bederven!

TWENTE - De komende tijd gaan veel mensen weer op vakantie. Wie langer dan een paar dagen van huis is, doet er verstandig aan om bij terugkomst de leidingen goed door te spoelen. Ieder jaar waarschuwen hulpdiensten en gezondheidsorganisaties weer voor de reële risico's van de legionellabesmetting.

Lezers van een zekere leeftijd herinneren zich nog wel de legionellaramp in 1999 tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Tijdens de bloemenshow waren diverse bubbelbaden gevuld met een tuinslang waarin water al een tijdje stil stond. Omdat er geen chloor in de baden zat, kon legionella zich al snel verspreiden onder bezoekers. De ramp zou uiteindelijk 32 doden veroorzaken met meer dan 200 ernstig zieken. Legionella is een bacterie die zich snel kan ontwikkelen in warmer, stilstaand water. Wanneer u een tijdje van huis bent, kan de temperatuur van het water in de leidingen oplopen tot boven de 25 graden. Water in de leidingen is beperkt houdbaar; je moet het zien als een pak melk, zo benadrukt Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.


Gevolgen
De gevolgen van een legionellabesmetting kunnen groot zijn. Zo veroorzaakt de bacterie in de mens onder meer symptomen zoals longontsteking, forse griep, vermoeidheid, aantasting van het kortetermijngeheugen en longontsteking. De gevolgen van een legionellabesmetting kunnen fors zijn; sommige mensen houden blijvende gezondheidsschade over aan hun besmetting.


Zet de kraan open
Het advies van gezondheidsorganisaties is dan ook om bij terugkomst de douche eerst vijf minuten rustig te laten stromen op hoge temperatuur; 55 graden of meer. Laat het rustig stromen; u wil voorkomen dat water vernevelt. Mogelijke oplossingen zijn om bijvoorbeeld de douchekop in een emmer met water te houden en aan te zetten of de douchekop te bedekken met een washandje. Ook op vakantie is het verstandig om alert te zijn. Zet bij aankomst in het vakantiehuisje of appartement ook een tijdje de kraan open. U weet immers niet hoe lang het water stil stond.

Schademeldingen Faunabeheer

TWENTE - Iedereen heeft er wel een verhaal over. Schade aangebracht door wild aan bezit of omgeving. Maar dat werd tot nu niet centraal bijgehouden. Daarom komt er nu een centraal meldpunt om al deze verhalen op een plaats te verzamelen.

Schade door fauna komt in veel verschillende vormen voor. Het kan bijvoorbeeld gaan om vogels die een rieten dak beschadigen. Maar ook reigers die een hele vijver leegvissen of een steenmarter op zolder vallen onder de categorie faunaschade. Tot nu toe was er nog geen centrale plek om deze schade te melden. Nu kan dat dus wel. Onder het motto meten is weten kan meer inzicht verkregen worden over welke overlast waar plaats vindt.

Beeld creëren van de schade

Door een beter beeld te vormen kan er in de toekomst ook beter ingezet worden op beheeracties. Jagers konden die incidenten al melden, maar nu kunnen particulieren dat dus ook. Daarbij is het altijd goed als u ook foto's heeft van de schade, maar als u die niet heeft kunt u ook een melding maken. Zo wordt het beeld van de schade zo breed en precies mogelijk. Hoe meer informatie hoe beter. Op de website www.faunaschade.nl kunt u, na het aanmaken van een account, direct en kosteloos melding maken van schade door wilde dieren.

Inzicht verkrijgen

Het doel is dus tweezijdig, het registreren van schade die al plaats heeft gevonden, maar ook het bieden van informatie aan onder meer beleidsmakers. Zo kunnen zij in de toekomst beter anticiperen op overlastgevend wild. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen die schade ondervindt dit gaat melden. Kent u iemand met schade door vogels of zoogdieren en heeft hij of zij de schade nog niet gemeld? Dan kunt u ze ook wijzen op de website en de mogelijkheid de schade door te geven.

'Wierden geet vedan'

WIERDEN - In het weekend van 14 tot en met 16 augustus kun je op het Agrifairterrein genieten van een aaneenschakeling van sketches, voordrachten en zang in dialect over allerlei onderwerpen.

De voorgedragen teksten die deze u op deze avond zult horen zijn grotendeels zelf samengesteld door de leden van het revuegezelschap. De thema's zijn niet specifiek op Wierden gericht, om zo een zo breed mogelijk publiek in Twente te bereiken. 'Wierden geet vedan' begint in dit weekend iedere avond om 20.00 uur. U kunt een kaartje voor €7,50 kopen bij H. Hammers: 0546-576026, bij Boekhandel Reterink Wierden of via de website: www.agrifair-wierden.nl

Summer Fair

ALMELO - Op zondag 28 juli wordt de Summer Fair in Almelo gehouden. Shantymuziek en badmode van vroeger en nu zijn dan te vinden bij Het huis van Katoen en Nu.

Met veel gevoel voor humor en natuurlijk muzikaal talent brengen de mannen van Shantykoor De Oostvaarders verschillende shantyliederen ten gehore. Daarbij worden ze afgewisseld door verschillende vormen van badmode. Zoals ze vroeger waren tot aan de moderne tijd. Badpakken, bikini's, tankini's, jurkjes, hoedjes. Alles komt aan de orde, en het levert zeker een mooie show op.

Tombola

Niet alleen de zang en de badmode zijn reden om naar de Summer Fair te gaan. Er is ook de mogelijkheid mee te doen met de grote tombola die dan gehouden wordt. Veel winkeliers en bedrijven hebben iets beschikbaar gesteld dat te winnen valt. De toegang tot de Summer Fair is gratis, en voor iedere bezoeker staat een heerlijke alcoholvrije cocktail klaar. Al met al een gezellige middag tussen 14.30 uur en 16.30 uur bij Het huis van Katoen en Nu op het marktplein in Almelo.

Kom kijken en doen...

ALMELO - In het Stadsmuseum in Almelo is de tentoonstelling 'Kom kijken en doen... Almelo groen' te bezichtigen.

Stadsmuseum Almelo heeft in samenwerking met het IVN/Natuurhus Almelo deze tentoonstelling tot stand gebracht. Deze tentoonstelling brengt de stad en natuur samen, waardoor bezoekers kunnen ontdekken wat Almelo aan natuur te bieden heeft. 'Kom kijken en doen... Almelo Groen' is geschikt voor jong en oud. Dus kom gezellig voor een leerzame en interessante dag naar het Stadsmuseum van Almelo aan de Prinsenstraat 13. De tentoonstelling is de gehele zomer tot en met 18 augustus geopend. Jongeren tot en met 18 jaar betalen €2,50 entree en volwassenen €4,00. Houd voor de ontdekactiviteiten de website in de gaten: www.stadsmuseumalmelo.nl

Summer Health & Beauty Bootcamp

HENGELO - De Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure met fantastische aanbiedingen, staat nu op onze website! Neem zeker een kijkje bij onze leuke zomer-behandelingen! We hebben prachtige behandelingen voor het gezicht en lichaam.

Wij organiseren ook tijdens deze weken een wedstrijd. Lees verder voor de voorwaarden van onze wedstrijd. U kunt een gratis behandeling (!) winnen naar keuze uit de Bootcamp Brochure.

Summer Bootcamp Contest

De wedstrijd duurt 3 maanden: juli, augustus en september 2019. We verloten iedere maand: een behandeling naar keuze uit de Bootcamp-brochure.

Waarom een wedstrijd?

Hoe meer mensen weten dat Clinique Dr. Don een spetterende Summer Health & Beauty Bootcamp organiseert, hoe meer mensen wij een plezier kunnen doen. We gunnen iedereen een mooie zomerbehandeling voor een zonnige prijs.

Wat moet u er voor doen?

Voorwaarden van de wedstrijd zijn:
Clinique Dr. Don volgen op Instagram & Facebook, onze wedstrijd-post liken, geef een reden waarom u graag wilt winnen en 3 vrienden of vriendinnen taggen.
* Voor extra punten kunt u de post delen op uw instastory of verhaal op Facebook & de hashtag #contestcliniquedrdon gebruiken.

Per maand (juli, augustus en september 2019)

Het Bootcamp-team beoordeelt de mooiste en leukste reden waarom u graag de behandeling naar keuze uit de Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure wilt winnen. Per maand is er één gelukkige prijswinnaar. Die maken wij bekend op Facebook en Instagram.

Neem contact op

Tijdens de Summer Health & Beauty Bootcamp staat een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij vertellen u graag over alle behandelingen die beschikbaar zijn tijdens onze bootcamp weken. Wij plannen voor u een intakegesprek bij één van onze behandelaars zodat wij een op maat gemaakt behandelplan kunnen opstellen.

U kunt Clinique Dr. Don bereiken op 074-3030250 (Hengelo) of 020-8950455 (Amsterdam).

Geen proef meer in Almelo in de Eurol Hellendoorn Rally

HELLENDOORN - Nu alle vergunningen binnen zijn kan de organisatie van de Eurol Hellendoorn Rally meer melden over de klassementsproeven van de rally van 2019.

De proeven zijn definitief en ook het tijdschema zit in een laatste conceptfase. In de 2019 editie van de Eurol Hellendoorn Rally zitten een aantal verrassende wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Terug op de Borkeld
Te beginnen met de vrijdagavond. De rally komt weer terug op de Borkeld, waar in 2012 voor het laatst werd gereden. Deze editie ligt daar echter een splinternieuwe proef op de deelnemers te wachten. De tweede klassementsproef van de vrijdagavond is Markelo. Deze proef komt terug in een vernieuwd jasje ten opzichte van de versie uit 2016. Na de start in de Manege zal de vrijdagavond zich dus gaan afspelen op de twee klassementsproeven in Rijssen en Markelo.

Nieuwe indeling
De zaterdag heeft ook een nieuwe indeling gekregen. Er is diep in de historie gedoken en daaruit kwam een prachtige 'nieuwe' proef in Hoge Hexel. Het was in de jaren 80 dat de rally werd verreden rond de Piksen en deze proef is dit jaar terug in de Eurol Hellendoorn Rally. Een favoriete proef onder de deelnemers én het publiek is Ypelo. Deze zien we dit jaar helaas niet terug, evenals de proef rond Notter.

Luttenbergring
Het bestuur heeft bewust voor verandering gekozen om de rally fris en afwisselend te houden. Dit jaar zien we de proeven Hellendoorn, Mageleresch en Hallerhoek wel terug. De organisatie liet eerder al weten dat De Luttenbergring weer terugkomt. Deze bekende proef wordt, met rondkoers, drie keer verreden. Daarmee komt de proef op het industrieterrein van Almelo te vervallen. Voor de klassementsproef Luttenberg moet overigens wel apart 5 euro betaald worden. Deze proef staat los van het passe-partout, maar daarom heeft het bestuur de prijs van het passe-partout verlaagt van 15 naar 12 euro. De entree komt deels ten goede aan de manege van Luttenberg. De finish is ook op de Luttenbergring waarna de deelnemers doorrijden naar de Manege in Hellendoorn voor het finishpodium en een mooie afterparty!

Aanwonenden
en informatie

Inmiddels heeft de organisatie van de Eurol Hellendoorn Rally een brief met informatie verstuurd naar alle aanwonenden van de klassementsproeven van de rally. Wie meer informatie wil over het evenement op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019 kan terecht op de website: www.eurolhellendoornrally.com.

Vier een brandveilige vakantie dit jaar!

TWENTE - De komende weken gaan veel mensen weer op pad voor een welverdiende vakantie. Even een weekje of twee, drie er tussenuit om weer op adem te komen. Lekker met de caravan, camper of op de boot. Ook op vakantie is het belangrijk om alert te zijn op brandveiligheid.

In huis denken we gelukkig vaak al goed na over brandveilig wonen. We gebruiken de rookmelder, CO2-melder en wie écht goed voorbereid is, heeft ook zaken zoals een blusdeken, brandblusser en vluchtplan bij de hand. Op vakantie is dit vaak nog niet het geval, terwijl ook hier zeker concrete risico's zijn. De Brandweer Twente geeft daarom ook jaarlijks tips voor veilig vakantie vieren.


Veilig stroomgebruik
Veel branden ontstaan tijdens het kamperen als gevolg van elektriciteitsproblemen. We willen vaak te veel aansluiten op een beperkte stroomvoorziening. Speciaal voor het kamperen zijn er versies van huishoudelijke artikelen die een laag stroomverbruik hebben. Ook het gebruik van omvormers of een accu kan ervoor zorgen dat het stroomverbruik in de caravan of camper op een laag niveau blijft. Gebruikt u een kabelhaspel? Rol deze dan wel helemaal af, dit voorkomt namelijk warmte ontwikkeling. Caravans met een CEE-aansluiting zijn geaard; hebben ze dit niet, plaats dan een aardlekschakelaar. Wees ook altijd alert op de combinatie water en elektriciteit.


Veilig stoken en koken
De brandweer adviseert ook om de gasinstallatie van uw kampeermiddel jaarlijks na te laten kijken. Zo kunnen ook slangen slijten wanneer je ze niet gebruikt. Zorg voor een goede drukregelaar tussen de fles en apparaat en vervang ze om de vijf jaar. Sluit de fleskraan wanneer u het toestel niet gebruikt. Gebruik hierbij geen gereedschap, maar doe het met de hand. Gebruik NOOIT autogas/LPG, dit is verboden en zeer gevaarlijk. Loopt u tegen problemen aan bij het aansluiten van apparaten? Schakel een professional in, ga zeker niet zelf experimenteren. Wanneer u een apparaat met vlam gebruikt zoals een kooktoestel, kachel of lamp, zorg dan ook altijd voor voldoende ventilatie. Een CO2-melder ophangen helpt bij het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging.


Meer informatie
Download de folder Brandveilige Vakantie via www.brandweer.nl/brandveiligheid/kamperen

Keito Nakamura in Enschede

ENSCHEDE - Vorige week maakte FC Twente de komst van het 18-jarig Japanse talent Keito Nakamura naar Enschede bekend. Op maandag 22 juli arriveerde hij in Enschede. De aanvallend ingestelde speler onderging succesvol de medische keuring en heeft inmiddels kennisgemaakt met de mensen binnen de club. FC Twente huurt hem voor twee jaar met de mogelijkheid hem definitief over te nemen.

Keito Nakamura heeft ervoor gekozen met nummer 13 op het shirt te spelen. Hij reageert enthousiast op zijn overgang naar Enschede. "Ik kijk erg uit naar FC Twente. De club, de fans, de passie, de sfeer in het stadion. De beelden die ik via internet kreeg, gaven me het gevoel: ja, dat is zo'n speciale club, ik wil daarheen." Technisch directeur Ted van Leeuwen is in zijn nopjes met de komst van Nakamura. “Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten. Keito past perfect in ons spelsysteem. Een fijne speler ook voor het publiek.”

Twentse Rolstoelvierdaagse verreden met aanpassingen

DELDEN - Het extreme weer van deze week gooit veel roet in het eten bij lokale evenementen. Het is immers niet altijd verantwoord om een activiteit door te laten gaan bij hitte-records; zeker niet wanneer het gaat om sportieve activiteiten. Toch kon deze week de Twentse Rolstoelvierdaagse wél doorgaan, zij het met aanpassingen.

De organisatie vreesde deze week het ergste. Zou men weer een herhaling krijgen van afgelopen jaar?... Toen werd de Twentse Rolstoelvierdaagse afgelast, eveneens vanwege extreem weer. Toch een hele domper voor de deelnemers, maar zeker ook voor de vele vrijwilligers en begeleiders die nodig zijn voor zo'n activiteit.


Uniek
De Twentse Rolstoelvierdaagse is een uniek evenement binnen Nederland. Het is namelijk wel de enige vierdaagse voor handaangedreven rolstoelen en handbikes; deze zijn helaas bij andere vierdaagsen niet welkom. In 1986 werd de eerste Twentse Rolstoelvierdaagse gehouden. Aanleiding hiervoor was dat rolstoelgebruikers niet mochten deelnemen aan de Vierdaagse van Nijmegen en aan die van Apeldoorn. Het idee voor een Vierdaagse voor hand aangedreven rolstoelen was snel geboren. In de jaren '80 waren de deelnemers aantallen gering. In de jaren '90 kwam de belangstelling niet meer alleen uit de regio, maar verwierf het evenement landelijke faam. Inmiddels zijn er ook deelnemers van over de landsgrenzen en geniet de Twentse Rolstoelvierdaagse internationale bekendheid. Er nemen jaarlijks tussen de 150 en 200 mensen deel.


Aangepast
Om het programma dit jaar toch door te laten gaan werden de routes wel ingekort. Zo konden deelnemers kiezen uit een tocht van 10 of 22 kilometer. Daarnaast werd ook de starttijd vervroegd tussen 09.00 en 10.00 uur. Deelnemers moesten zo om uiterlijk 13.00 uur over de finish zijn. Het avondprogramma ging verder ongewijzigd door; het sociale aspect was immers ook een belangrijke factor voor de Twentse Rolstoelvierdaagse; een leuke gelegenheid voor de vaste deelnemers om elkaar weer eens terug te zien.

Fiets4daagse

ALMELO - Een heugelijk feit: de Almelose Fiets4daagse viert dat dit jaar voor de 70e keer het evenement gehouden mag worden.

Het sportieve evenement in Almelo is één van de oudste fietsevenementen van Nederland en wordt gehouden van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 augustus. Vier dagen lang kan er door de mooie natuur van Twente gefietst worden met onderweg bij de stempelposten en bij de Preston Palace, de start en finish, leuke verrassingen. Twente leent zich uitstekend voor een fantastische fiets4daagse met fietspaden en landwegen die tussen de koren- en maïsvelden door slingeren. Langs de route komt u regelmatig molens, kastelen, musea en historische gebouwen tegen.

Extraatjes
Er is een speciale kinderroute van 25-30 km, die zeer geschikt is voor jonge fietsers of kinderen die bij een volwassene achterop zitten. De jonge deelnemers krijgen een goodie bag met een boekje vol leuke opdrachten waarmee prijzen gewonnen kunnen worden. Bij deelname aan alle vier de dagen is er een feestelijk onthaal en een herinneringsmedaille. Ook is er voor de jeugd een kinderparty in "de Boekerie".
Op donderdag 8 augustus is er de "zadelpijnparty" tussen 19.00 en 22.00 uur bij Preston Palace. Aanmelden hiervoor kan tot woensdag 17.30 uur. Kosten bedragen € 20,-.
Bij "de Boekerie is er ook een tentoonstelling over 70 jaar Fiets4daagse.

Deelnemen
Inschrijven voor deze 70e Fiets4daagse kan via www.almeloevents.nl. Vier dagen deelnemen kost € 15,- bij voorinschrijving en nadien € 20,-. Eén dag meefietsen kost € 6,-. Ook is er een voordelige gezinskaart.

Jury bekend van de Herman Krikhaarprijs

ALMELO - Dit jaar wordt voor de elfde keer de Herman Krikhaarprijs uitgereikt en voor de tweede keer zal dat plaatsvinden in de kunsthal van Hof 88 met een mooie expositie van werken van deelnemende Almelose kunstenaars.

De Herman Krikhaarprijs is de officiële kunstprijs van Almelo. Deelnemen kunnen beeldende kunstenaars, die woonachtig zijn in Almelo of daar zijn of haar beroepspraktijk (bijvoorbeeld: atelier) hebben. Daarnaast moeten ze een afgeronde studie op het gebied van de beeldende kunsten hebben doorlopen of een jarenlange actieve beroepspraktijk kunnen aantonen. De winnaar van de Herman Krikhaarprijs ontvangt een vrij te besteden werkbudget van 500 euro voor zijn of haar kunstenaarschap. Kunstenaars kunnen zich het hele jaar opgeven om deel te nemen aan de prijs.

Jury voor 2019
Marcel Mulder, Beleidsmedewerker Cultuur Oldenzaal en tentoonstellingsmedewerker Oldenzaal en Deventer, Edwin Bosch, Mixed Media & Cartonist en producer uit Amsterdam, Erlinde Stephanus, kunstschilder en Mixed Media in Winschoten.

Programma
De expositie is van 19 tot en met 27 oktober 2019, de jury komt bijeen op 19 oktober voor beraad en de prijsuitreiking is op 20 oktober om 16.00 uur.

Strandbal Festival

BORNERBROEK - De negende editie van het Strandbal Festival in Bornerbroek gaat zaterdag 27 juli van start.

Het festival duurt twee dagen en op de eerste dag, de zaterdag start het programma om 13.00 uur. Tot 01.00 uur is het genieten van verschillende DJ's in de tent aan de Entersestraat 1. Tot 16.00 uur is de toegang gratis, daarna betaalt u € 10,- entree. Op zondag 28 juli start het festival om 13.00 uur met een beachvolleybaltoernooi. Voor de kinderen is er genoeg te beleven en vanaf 17.00 uur zal ook DJ Lars zijn opwachting maken. Het feest verwacht om 20.00 uur een mystery guest en om 22.00 uur is het festival ten einde en moet er gewacht worden op de volgende editie. Bent u erbij dit weekend?

Meningen over huwelijk en scheiding

TWENTE - Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt het huwelijk een steeds minder centrale rol in het leven van veel Nederlanders. Ze hebben nu ook onderzocht wat men ervan vindt dat bijvoorbeeld steeds meer mensen ongehuwd samenwonen.

Dat meer mensen eerst ongehuwd gaan samenwonen wordt door de overgrote meerderheid (meer dan driekwart van de ondervraagden) als positief gezien. Ruim tweederde vindt overigens ook dat het slecht is dat steeds meer kinderen in een eenoudergezin opgroeien.

Minder huwelijken

Dat er minder huwelijken worden voltrokken vindt de grootste groep overigens niet goed maar ook niet erg. Het wordt gezien als iets wat niet strikt noodzakelijk is. Dat er meer echtscheidingen zijn wordt echter wel door de meerderheid gezien als onwenselijk, vooral als er jonge kinderen bij betrokken zijn.

Geloof

Religie speelt duidelijk een grote rol bij de beeldvorming rondom het huwelijk. Rooms-Katholieken zijn positiever over de ontwikkeling dan bijvoorbeeld Protestanten. Van de Katholieken vindt ruim een tiende de toename van het ongehuwd samenwonen en kinderen krijgen slecht. Bij de protestanten zegt 30 procent de ontwikkelingen geen goede zaak te vinden. Binnen de categorie overig geloof (Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme of anders) is 45 procent tegen deze ontwikkeling.

Steden en dorpen

Verschil tussen stedelingen en niet-stedelingen ziet het CBS overigens niet echt. Zeker wanneer de bevolkingssamenstelling (geloof, leeftijd, achtergrond) wordt meegenomen is er nauwelijks verschil. Wel zijn stedelingen minder negatief over de toename van het aantal echtscheidingen. In de stad vindt 72 procent dit een slechte ontwikkeling, daarbuiten ongeveer 80 procent.

Conclusie

Het CBS concludeert dat hoewel het huwelijk inderdaad steeds minder een centrale rol heeft, veel Nederlanders dit geen slechte zaak vindt. Het grootste gedeelte van de Nederlanders zegt echter nog steeds dat het huwelijk een belangrijk teken van toewijding aan een relatie is. De reden dat meer mensen ervoor kiezen ongehuwd samen te wonen zou vooral komen door meer individualisering, maar ook financiële onzekerheid wordt als reden genoemd.

Voorbereid op noodsituaties dankzij veiligheidskaart

TWENTE - De grote storing waardoor het alarmnummer 112 onlangs werd getroffen betekende dat hulpdiensten urenlang niet of zeer moeilijk bereikbaar waren. Dit incident bewijst hoe kwetsbaar onze veiligheid soms kan zijn. Ook als er geen problemen zijn wat betreft het contact met hulpverleners blijft het altijd van belang om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen veiligheid.

Politie, ambulance of brandweer kunnen helaas niet altijd direct ter plaatse zijn als u met een noodsituatie te maken krijgt. Er zijn echter verschillende zaken die u zelf kunt doen om goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. De Veiligheidsregio Twente heeft een zogenaamde veiligheidskaart samengesteld waarin belangrijke telefoonnummers en andere nuttige informatie op een rij is gezet. Wist u bijvoorbeeld dat er speciale storingsnummers zijn om problemen met gas, licht of water te melden? En heeft u uw mobiele telefoon al juist ingesteld voor het automatisch ontvangen van meldingen van NL-Alert?

Veiligheid in huis
Het is wellicht een open deur, maar in het bijzonder in uw eigen huis draagt u in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Zo kan het installeren van voldoende rook-/CO2-melders uw leven redden (vooral wanneer u slaapt) als elke seconde telt. Daarnaast is het verstandig om een aantal basismiddelen altijd op voorraad te hebben zoals een aantal flessen water, contant geld voor boodschappen, eventuele medicijnen en een EHBO-doos. Ga naar www.vrtwente.nl/mijn-veiligheid, download de kaart en print deze uit.

Ontdek de Duororegio

TWENTE - Twentenaren zijn van nature reislustig; én levensgenieters. Waar menigeen uitvliegt naar Italië of Frankrijk, zijn er ook minder bekende regio's om te ontdekken.

De Douro-regio in Portugal is het oudste afgebakende wijngebied van de wereld. De grote rivier Douro vormt de grens met de rest van Portugal en is onderdeel van het Werelderfgoed van de UNESCO. Op de oevers groeien de druiven waar de wereldberoemde port van wordt gemaakt op terrasvormige wijngaarden. Het waren de Romeinen die hier de wijnbouw introduceerden, maar met name in de tweede helft van de 17de eeuw werd de portwijn wereldwijd bekend door toedoen van de Engelse handelaren. De klimaatomstandigheden in dit gebied en de grond waarop de druiven groeien zijn van groot belang, hierdoor krijgt de port een karakteristieke en unieke smaak. Van april tot en met oktober is het mogelijk een 8-daagse groepsreis in dit unieke gebied te maken, met een afwisselend programma waarin cultuur, natuur, historie en authenticiteit centraal staan. Uiteraard belicht deze reis veel over de port en ziet de reiziger wat een sterke invloed de wijnbouw heeft op het landschap en het leven in deze streek. Kijk voor meer informatie op www.realtours.nl.

Werk N35 schiet mooi op

WIERDEN - Het is deze weken wel even afzien voor de wegwerkers, maar ze hebben het er graag voor over om de Nederlandse wegen in tiptop conditie te houden. Zo voor de bouwvakantie worden opvallend veel wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Voor de automobilist is het eveneens even afzien met de vele omleidingen en bijbehorende extra reistijd. Momenteel neemt Rijkswaterstaat de N35 tussen Raalte en Wierden op de schop. Op 15 juli begonnen de werkzaamheden en de laatste taken worden op maandag 5 augustus afgerond.


Werkzaamheden
Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door geluiddempend asfalt en plaatst onder andere reflectorschildjes en paaltjes in de berm om de rijbaanscheiding duidelijker te maken. In de Salland-Twentetunnel worden hitteproeven uitgevoerd. Aanleiding voor de proeven is onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat van medio 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal Rijkstunnels die na 2008 zijn opgeleverd – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton. De tunnels zijn veilig te gebruiken voor weggebruikers. Dat is vastgesteld op basis van analyses, advies van onafhankelijke deskundigen en overleg met betrokken hulpdiensten. In Nederland worden strenge eisen gesteld aan brandveiligheid. De N35 is nog tot en met maandag 5 augustus in beide richtingen afgesloten vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot de Grotestraat in Nijverdal.


Deze week
Ook deze week worden volop werkzaamheden verricht aan de N35 tussen Mariënheem en Nijverdal, inclusief Salland-Twentetunnel. De N35 is vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de Salland-Twentetunnel in Nijverdal volledig afgesloten in beide richtingen. Dit begon maandag en duurt nog tot vrijdag 2 augustus 06.00 uur.


Wierden
De N35 was van maandag tot en met woensdag vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de kruising met de N350 in beide richtingen afgesloten. Het daadwerkelijke wegvak van het regulier onderhoud lag echter tussen Nijverdal en Wierden in. De noord-zuid verbinding, de N347, vanaf en door Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen bleef wel beschikbaar.

Expositie Galerie Tolg'Art

WIERDEN - In Galerie Tolg'Art is een bijzondere en veelzijdige expositie te zien van een vijftal leden van de Alumni Kunstenaars Klassieke Academie.

De expositie is tot 28 juli gratis te bewonderen bij Galerie Tolg'Art aan de Tolgaarde 608 in Wierden. De deuren zijn op donderdag en vrijdag geopend van 13.00 tot 17.30 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Daarnaast is de galerie iedere laatste zondag van de maand geopend tussen 13.00 en 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website: www.tolg-art.nl

Fietstocht Woord en Daad

HOGE HEXEL - Op dinsdag 6 augustus organiseert het comité Wierden voor de 26e keer een prachtige fietstocht. De organisatie heeft mooie routes van 37 en 42 kilometer uitgestippeld door de prachtige natuur van Wierden.

Deelname aan deze fietstocht is niet alleen heel erg gezellig, maar je steunt er direct ook het goede doel mee. De opbrengt is namelijk bestemd voor een duurzame watervoorziening in Oeganda. Fiets je niet mee? Dan kun je ook een gift overmaken op: NL52 RABO 0354 8681 87 ten name van Woord en Daad fietstocht 2019. De fietstocht begint 's ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur bij 't Kulturhus aan de Nieuweschoolweg 5 in Hoge Hexel (gemeente Wierden). Deelnemers kunnen finishen tot 16.30 uur bij de startplaats, waar ze een W&D vaantje kunnen afhalen. Deelname aan deze fietstocht tot 16 jaar kost €2,00 en voor volwassenen €4,00. Meer informatie over deze fietstocht kun je vinden op www.woordendaad.nl

Rondje Tuinen Twente

TWENTE - Op 10 en 11 augustus stellen verschillende tuinliefhebbers en kwekerijen in Twente hun tuin weer open voor u.

Ideeën opdoen, tips uitwisselen of gewoon genieten van andermans tuin; dat is allemaal mogelijk tijdens het Rondje Tuinen Twente. Elke tuin ademt een eigen sfeer. Een boerderijtuin geeft niet hetzelfde gevoel als een Engelse tuin of een pluktuin. In het weekend in augustus zijn er tuinen in onder andere Aadorp, Wierden en Daarlerveen open. Wilt u weten welke tuinen u wanneer kunt bezoeken en wat de eventuele toegangsprijs is van een tuin? Kijk dan op rondjetuinentwente.jouwweb.nl.